Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0089(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0447/2018

Testi mressqa :

A8-0447/2018

Dibattiti :

PV 25/03/2019 - 17
CRE 25/03/2019 - 17

Votazzjonijiet :

PV 26/03/2019 - 7.2

Testi adottati :

P8_TA(2019)0222

Testi adottati
PDF 281kWORD 81k
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***I
P8_TA-PROV(2019)0222A8-0447/2018

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0184),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0149/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati mressqa, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Kunsill Federali Awstrijak u l-Parlament Svediż, billi affermaw li l-abbozz ta’ att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0447/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tippermetti lill-entitajiet kwalifikati, li jirrappreżentaw l-interess kollettiv tal-konsumaturi, li jfittxu rimedju permezz ta' azzjonijiet rappreżentattivi kontra l-ksur ta' dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni. L-entitajiet kwalifikati jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu għall-waqfien jew il-projbizzjoni ta' ksur, li jiġi kkonfermat li seħħ ksur u li jfittxu rimedju, bħall-kumpens, tiswija jew roħs fuq il-prezz kif disponibbli skont il-liġijiet nazzjonali.
(1)  L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tippermetti lill-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati, li jirrappreżentaw l-interess kollettiv tal-konsumaturi, ifittxu rimedju permezz ta' azzjonijiet rappreżentattivi kontra l-ksur ta' dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni. L-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jenħtieġ li jkunu jistgħu jitolbu l-waqfien jew il-projbizzjoni ta' ksur, li jiġi kkonfermat li seħħ ksur u jfittxu rimedju, bħal kumpens, rimborż tal-prezz imħallas, tiswija, sostituzzjoni, tneħħija jew terminazzjoni tal-kuntratt kif disponibbli skont il-liġijiet nazzjonali.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Id-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29 ippermettiet lill-entitajiet kwalifikati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi bl-għan primarju li jinġieb fi tmiem ksur tal-liġi tal-Unjoni li jagħmel ħsara lill-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Madankollu, dik id-Direttiva ma tindirizzax biżżejjed l-isfidi għall-infurzar tal-liġi tal-konsumatur. Sabiex titjieb id-deterrenza ta' prassi illegali u biex jitnaqqas id-detriment tal-konsumaturi, huwa meħtieġ li jissaħħaħ il-mekkaniżmu għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Minħabba l-għadd kbir ta' tibdiliet, għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa xieraq li d-Direttiva 2009/22/KE tiġi ssostitwita.
(2)  Id-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill29 ippermettiet lill-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi bl-għan primarju li jinġieb fi tmiem ksur tal-liġi tal-Unjoni li jagħmel ħsara lill-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Madankollu, dik id-Direttiva ma tindirizzax biżżejjed l-isfidi għall-infurzar tal-liġi tal-konsumatur. Biex titjieb id-deterrenza ta' prassi illegali, biex jitħeġġu prassi kummerċjali tajba u responsabbli, u biex jitnaqqas id-detriment tal-konsumaturi, huwa meħtieġ li jissaħħaħ il-mekkaniżmu għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Minħabba l-għadd kbir ta' tibdiliet, għal raġunijiet ta' ċarezza, huwa xieraq li d-Direttiva 2009/22/KE tiġi ssostitwita. Hemm ħtieġa kbira ta' intervent tal-Unjoni, abbażi tal-Artikolu 114 tat-TFUE, sabiex jiġu żgurati kemm aċċess għall-ġustizzja kif ukoll amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja peress li dan se jnaqqas l-ispejjeż u l-piż li jġibu magħhom il-kawżi individwali.
__________________
__________________
29 ĠU L 110/30, 1.5.2009.
29 ĠU L 110/30, 1.5.2009.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Azzjoni rappreżentattiva jenħtieġ li toffri mod effettiv u effiċjenti li tipproteġi l-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Din l-azzjoni jenħtieġ li tippermetti lill-entitajiet kwalifikati jaġixxu bl-għan li jiżguraw konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Unjoni u li jegħlbu l-ostakli li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi f'azzjonijiet individwali, bħal pereżempju l-inċertezza dwar id-drittijiet tagħhom u l-mekkaniżmi proċedurali disponibbli, ir-riluttanza psikoloġika li jieħdu azzjoni u l-bilanċ negattiv tal-ispejjeż u l-benefiċċji mistennija ta' azzjoni individwali.
(3)  Azzjoni rappreżentattiva jenħtieġ li toffri mod effettiv u effiċjenti biex l-interessi kollettivi tal-konsumaturi jiġu protetti kemm kontra l-ksur intern kif ukoll kontra dak trasnfruntier. Din l-azzjoni jenħtieġ li tippermetti lill-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jaġixxu bl-għan li jiżguraw konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-Unjoni u li jegħlbu l-ostakli li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi f'azzjonijiet individwali, bħal pereżempju l-inċertezza dwar id-drittijiet tagħhom u l-mekkaniżmi proċedurali disponibbli, esperjenza preċedenti ta' talbiet li ma rnexxewx, proċeduri twal wisq, riluttanza psikoloġika li jieħdu azzjoni u l-bilanċ negattiv tal-ispejjeż u l-benefiċċji mistennija ta' azzjoni individwali, u b'hekk tiżdied iċ-ċertezza legali kemm għall-għall-kwerelanti u l-konvenuti, kif ukoll għas-sistema legali.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Huwa importanti li jiġi żgurat il-bilanċ meħtieġ bejn l-aċċess għall-ġustizzja u s-salvagwardji proċedurali kontra l-litigazzjoni abbużiva li tista' tfixkel b'mod mhux ġustifikabbli il-kapaċità tan-negozji biex joperaw fis-Suq Uniku. Sabiex jiġi evitat l-abbuż tal-azzjonijiet rappreżentattivi jenħtieġ li jiġu evitati elementi bħal danni punittivi u nuqqas ta' limitazzjonijiet b'rabta mad-dritt li titressaq azzjoni f'isem il-konsumaturi li ġarrbu dannu u jenħtieġ li jiġu stabbilitili regoli ċari dwar id-diversi aspetti proċedurali, bħall-ħatra tal-entitajiet kwalifikati, l-oriġini tal-fondi tagħhom u n-natura tal-informazzjoni meħtieġa biex isostnu l-azzjoni rappreżentattiva. Jenħtieġ li din id-Direttiva ma taffettwax ir-regoli nazzjonali dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż proċedurali.
(4)  Huwa importanti li jiġi żgurat il-bilanċ meħtieġ bejn l-aċċess għall-ġustizzja u s-salvagwardji proċedurali kontra l-litigazzjoni abbużiva li tista' tfixkel b'mod mhux ġustifikabbli il-kapaċità tan-negozji biex joperaw fis-Suq Uniku. Sabiex jiġi evitat l-abbuż tal-azzjonijiet rappreżentattivi jenħtieġ li jiġu evitati elementi bħal danni punittivi u nuqqas ta' limitazzjonijiet b'rabta mad-dritt li titressaq azzjoni f'isem il-konsumaturi li ġarrbu dannu u jenħtieġ li jiġu stabbilitili regoli ċari dwar id-diversi aspetti proċedurali, bħall-ħatra tal-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati, l-oriġini tal-fondi tagħhom u n-natura tal-informazzjoni meħtieġa biex isostnu l-azzjoni rappreżentattiva. Il-parti li titlef il-kawża jenħtieġ li ġġarrab l-ispejjeż tal-proċedimenti. Madankollu, il-qorti jew it-tribunal jenħtieġ li ma jaġġudikawx l-ispejjeż lill-parti li titlef il-kawża meta tali spejjeż ikunu nġarrbu mingħajr ħtieġa jew ma jkunux proporzjonati għat-talba.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Din id-Direttiva jenħtieġ li tkopri varjetà ta' oqsma bħall-protezzjoni tad-dejta, is-servizzi finanzjarji, l-ivvjaġġar u t-turiżmu, l-enerġija, il-mezzi tat-telekomunikazzjoni u tal-ambjent. Jenħtieġ li tkopri l-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni li jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi, kemm jekk dawn ikunu msemmija bħala konsumaturi jew bħala vjaġġaturi, utenti, konsumaturi, investituri bl-imnut, klijenti mhux professjonali jew mod ieħor fil-liġi rilevanti tal-Unjoni. Biex ikun żgurat rispons xieraq għal ksur tal-liġi tal-Unjoni, li l-forma u d-daqs tagħha qed jevolvu b'rata mgħaġġla, jenħtieġ jiġi kkunsidrat, kull darba li jiġi adottat att ġdid tal-Unjoni, relevanti għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, jekk jenħtieġx li jiġi emendat l-Anness ta' din id-Direttiva sabiex l-att il-ġdid jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tagħha.
(6)  Din id-Direttiva jenħtieġ li tkopri varjetà ta' oqsma bħall-protezzjoni tad-dejta, is-servizzi finanzjarji, l-ivvjaġġar u t-turiżmu, l-enerġija, it-telekomunikazzjoni, l-ambjent u s-saħħa. Jenħtieġ li tkopri l-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni li jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi, kemm jekk dawn ikunu msemmija bħala konsumaturi jew bħala vjaġġaturi, utenti, konsumaturi, investituri bl-imnut, klijenti mhux professjonali jew mod ieħor fil-liġi rilevanti tal-Unjoni, kif ukoll l-interessi kollettivi tas-suġġetti tad-dejta fis-sens tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. Biex ikun żgurat rispons xieraq għal ksur tal-liġi tal-Unjoni, li l-forma u d-daqs tagħha qed jevolvu b'rata mgħaġġla, jenħtieġ jiġi kkunsidrat, kull darba li jiġi adottat att ġdid tal-Unjoni, relevanti għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, jekk jenħtieġx li jiġi emendat l-Anness ta' din id-Direttiva sabiex l-att il-ġdid jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tagħha.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Din id-Direttiva tapplika għal azzjonijiet rappreżentattivi miġjuba kontra ksur b'impatt wiesa' fuq il-konsumaturi b'rabta mad-dispożizzjonijiet koperti bil-liġi tal-Unjoni elenkati fl-Anness I. L-impatt wiesa' jibda meta jiġu affettwati żewġ konsumaturi.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Din id-Direttiva jenħtieġ li ma tistabbilixxix regoli ta' liġi internazzjonali privata dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi jew il-liġi applikabbli. L-istrumenti eżistenti tal-liġi tal-Unjoni japplikaw għall-azzjonijiet rappreżentattivi stabbiliti minn din id-Direttiva.
(9)  Din id-Direttiva jenħtieġ li ma tistabbilixxix regoli ta' liġi internazzjonali privata dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi jew il-liġi applikabbli. L-istrumenti eżistenti tal-liġi tal-Unjoni japplikaw għall-azzjonijiet rappreżentattivi stabbiliti minn din id-Direttiva biex tiġi evitata kwalunkwe żieda fl-għażla opportunistika tal-ġurisdizzjoni.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  Din id-Direttiva jenħtieġ li ma taffettwax l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar il-liġi internazzjonali privata f'każijiet transfruntiera. Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (riformulazzjoni - Brussell I), ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) u r-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) japplikaw għall-azzjonijiet rappreżentattivi stabbiliti minn din id-Direttiva.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  Peress li huma biss l-entitajiet kwalifikati li jistgħu jressqu azzjonijiet rappreżentattivi, biex jiġi żgurat li l-interessi kollettivi tal-konsumaturi jkunu rappreżentati b'mod adegwat, l-entitajiet kwalifikati jenħtieġ li jkunu konformi mal-kriterji stabbiliti minn din id-Direttiva. B'mod partikolari, jeħtieġ li dawn ikunu kkostitwiti kif suppost skont il-liġi ta' Stat Membru, u dan jista' jinkludi, pereżempju, rekwiżiti dwar l-għadd ta' membri, il-grad ta' permanenza, jew rekwiżiti ta' trasparenza dwar aspetti rilevanti mill-istruttura tagħhom, bħall-istatuti kostituttivi tagħhom, l-istruttura maniġerjali, l-objettivi u l-metodi ta' ħidma. Jenħtieġ ukoll li ma jkunux bi skop ta' qligħ u li jkollhom interess leġittimu fl-iżgurar tal-konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni. Dawn il-kriterji jenħtieġ li japplikaw kemm għall-entitajiet kwalifikati maħtura minn qabel u kif ukoll għall-entitajiet kwalifikati ad hoc li jiġu kkostitwiti għal xi azzjoni speċifika.
(10)  Peress li huma biss l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati li jistgħu jressqu azzjonijiet rappreżentattivi, biex jiġi żgurat li l-interessi kollettivi tal-konsumaturi jkunu rappreżentati b'mod adegwat, l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jenħtieġ li jkunu konformi mal-kriterji stabbiliti minn din id-Direttiva. B'mod partikolari, jeħtieġ li dawn ikunu kkostitwiti kif suppost skont il-liġi ta' Stat Membru, u dan jenħtieġ li jinkludi, pereżempju, rekwiżiti ta' trasparenza dwar aspetti rilevanti mill-istruttura tagħhom, bħall-istatuti kostituttivi tagħhom, l-istruttura maniġerjali, l-objettivi u l-metodi ta' ħidma. Jenħtieġ ukoll li ma jkunux bi skop ta' qligħ u li jkollhom interess leġittimu fl-iżgurar tal-konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jenħtieġ li jkunu indipendenti mill-operaturi tas-suq, inkluż finanzjarjament. L-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jenħtieġ li jkollhom ukoll proċedura stabbilita biex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess. L-Istati Membri jenħtieġ li ma jimponux kriterji li jmorru lil hinn minn dawk stabbiliti f'din id-Direttiva.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  L-entità kwalifikata li tibda azzjoni rappreżentattiva skont din id-Direttiva jenħtieġ li tkun parti fil-proċedimenti. Il-konsumaturi konċernati mill-ksur jenħtieġ li jkollhom biżżejjed opportunitajiet adegwati biex jibbenefikaw mir-riżultati rilevanti tal-azzjoni rappreżentattiva. Ordnijiet ta' inġunzjoni maħruġa skont din id-Direttiva jenħtieġ li jkunu mingħajr preġudizzju għall-azzjonijiet individwali miġjuba minn konsumaturi li tkun saritilhom ħsara minħabba l-prassi suġġetta għall-ordni ta' inġunzjoni.
(15)  L-entità kwalifikata li tibda azzjoni rappreżentattiva skont din id-Direttiva jenħtieġ li tkun parti fil-proċedimenti. Il-konsumaturi konċernati mill-ksur jenħtieġ li jkollhom informazzjoni adegwata dwar ir-riżultati rilevanti tal-azzjoni rappreżentattiva u kif jistgħu jibbenefikaw minnhom. Ordnijiet ta' inġunzjoni maħruġa skont din id-Direttiva jenħtieġ li jkunu mingħajr preġudizzju għall-azzjonijiet individwali miġjuba minn konsumaturi li tkun saritilhom ħsara minħabba l-prassi suġġetta għall-ordni ta' inġunzjoni.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  L-entitajiet kwalifikati jenħieġ li jkunu jistgħu jitolbu għal miżuri bl-għan li tiġi eliminata l-kontinwazzjoni tal-effetti tal-ksur. Dawn il-miżuri jenħtieġ li jieħdu l-forma ta'ordni ta' rimedju li tobbliga lin-negozjant jipprovdi, fost l-oħrajn, kumpens, tiswija, sostituzzjoni, roħs fil-prezz, terminazzjoni tal-kuntratt jew rimborż tal-prezz imħallas, kif xieraq u skont kif disponibbli skont il-liġijiet nazzjonali.
(16)  L-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jenħieġ li jkunu jistgħu jitolbu miżuri bl-għan li tiġi eliminata l-kontinwazzjoni tal-effetti tal-ksur. Dawn il-miżuri jenħtieġ li jieħdu l-forma ta'ordni ta' rimedju li tobbliga lin-negozjant jipprovdi, fost l-oħrajn, kumpens, tiswija, sostituzzjoni, tneħħija, roħs fil-prezz, terminazzjoni tal-kuntratt jew rimborż tal-prezz imħallas, kif xieraq u skont kif disponibbli skont il-liġijiet nazzjonali.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-entitajiet kwalifikati jipprovdu biżżejjed informazzjoni biex isostnu azzjoni rappreżentattiva għal rimedju, inkluż deskrizzjoni tal-grupp ta' konsumaturi konċernati mill-ksur u l-kwistjonijiet ta' fatti u ta' liġi li jridu jiġu riżolti fl-azzjoni rappreżentattiva. L-entità kwalifikata jenħtieġ li ma tkunx meħtieġa tidentifika individwalment il-konsumaturi kollha konċernati minn ksur biex tibda azzjoni. F'azzjonijiet rappreżentattivi għal rimedju, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva jenħtieġ li tivverifika kemm jista' jkun kmieni fil-proċedimenti jekk il-każ huwiex adatt biex jitressaq bħala azzjoni rappreżentattiva, minħabba n-natura tal-ksur u l-karatteristiċi tad-danni mġarrba mill-konsumaturi konċernati.
(18)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jeħtieġu li l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jipprovdu biżżejjed informazzjoni biex isostnu azzjoni rappreżentattiva għal rimedju, inklużi deskrizzjoni tal-grupp ta' konsumaturi konċernati mill-ksur u l-kwistjonijiet ta' fatti u ta' liġi li jridu jiġu riżolti fl-azzjoni rappreżentattiva. L-entità kwalifikata jenħtieġ li ma tkunx meħtieġa tidentifika individwalment il-konsumaturi kollha konċernati minn ksur biex tibda azzjoni. F'azzjonijiet rappreżentattivi għal rimedju, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva jenħtieġ li tivverifika kemm jista' jkun kmieni fil-proċedimenti jekk il-każ huwiex adatt biex jitressaq bħala azzjoni rappreżentattiva, minħabba n-natura tal-ksur u l-karatteristiċi tad-danni mġarrba mill-konsumaturi konċernati. B'mod partikolari, it-talbiet jenħtieġ li jkunu aċċertabbli u uniformi u jenħtieġ li jkun hemm komunalità fil-miżuri mfittxija, u l-arranġament ta' finanzjament minn parti terza tal-entità kwalifikata jenħtieġ li jkun trasparenti u mingħajr ebda kunflitt ta' interess. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw ukoll li l-qorti jew l-awtorità amministrattiva jkollha l-awtorità li tiċħad sa mill-aktar stadju bikri possibbli tal-proċedimenti kawżi li jkunu manifestament infondati.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)  L-Istati Membri għandhom jitħallew jiddeċiedu jekk il-qorti jew l-awtorità nazzjonali li quddiemha tressqet azzjoni rappreżentattiva għal rimedju tista', b'mod eċċezzjonali, toħroġ minflok ordni ta' rimedju, deċiżjoni dikjaratorja dwar ir-responsabilità tan-negozjant lejn il-konsumaturi milquta mill-ksur li tista' tiġi direttament invokata f'azzjonijiet ta' rimedju sussegwenti mill-konsumaturi individwali. Din il-possibbiltà jenħtieġ li tkun riżervata għal każijiet ġustifikati kif dovut meta l-kwantifikazzjoni tar-rimedju individwali li jrid jiġi attribwiti lil kull konsumatur konċernat mill-azzjoni rappreżentattiva tkun kumplessa u ma jkunx effiċjenti li titwettaq fl-azzjoni rappreżentattiva. Id-deċiżjonijiet dikjaratorji jenħtieġ li ma jinħarġux f'sitwazzjonijiet li mhumiex kumplessi u b'mod partikolari fejn il-konsumaturi konċernati jkunu identifikabbli u meta l-konsumaturi jkunu sofrew dannu komparabbli tul perjodu ta' żmien jew mill-akkwist. Bl-istess mod, jenħtieġ li ma jinħarġux deċiżjonijiet dikjaratorji meta l-ammont ta' telf imġarrab minn kull konsumatur individwali jkun tant żgħir li x'aktarx il-konsumaturi individwali ma jressqux pretensjoni għal rimedju individwali. Il-qorti jew l-awtorità nazzjonali jenħtieġ li tagħti r-raġunijiet kif dovut għalfejn użat deċiżjoni deklaratorja minflok ordni ta' rimedju f'każ partikolari.
imħassar
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Meta l-konsumaturi konċernati mill-istess prassi jkunu identifikabbli u jkunu ġarrbu ħsara komparabbli tul perjodu ta' żmien jew mill-akkwist, bħal fil-każ ta' kuntratti tal-konsumatur fit-tul, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva tista' tiddefinixxi b'mod ċar il-grupp ta' konsumaturi konċernati mill-ksur matul l-azzjoni rappreżentattiva. B'mod partikolari, qorti jew awtorità amministrattiva tista' titlob lin-negozjant li wettaq il-ksur biex jipprovdi l-informazzjoni rilevanti, bħalma hija l-identità tal-konsumaturi konċernati u kemm damet il-prassi. Għal raġunijiet ta' ħeffa u effiċjenza, f'dawn il-każijiet l-Istati Membri, skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom, jistgħu jikkunsidraw li l-konsumaturi jingħataw il-possibbiltà li jibbenefikaw direttament minn ordni ta' rimedju wara li tkun inħarġet mingħajr ma jkunu meħtieġa jagħtu l-mandat individwali tagħhom qabel ma tinħareġ l-ordni ta' rimedju.
imħassar
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 21
(21)  F'każijiet ta' valur baxx il-biċċa l-kbira tal-konsumaturi x'aktarx ma jiħdux azzjoni biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom minħabba li l-isforzi jissuperaw il-benefiċċji individwali. Madankollu, jekk l-istess prassi tikkonċerna għadd ta' konsumaturi, it-telf aggregat jista' jkun sinifikanti. F'dawn il-każijiet, il-qorti jew l-awtorità tista' tikkunsidra li huwa sproporzjonat li tiddistribwixxi l-fondi lura lill-konsumaturi konċernati, pereżempju minħabba li dan ikun oneruż wisq jew imprattikabbli. Għalhekk, il-fondi riċevuti bħala kumpens permezz tal-azzjonijiet rappreżentattivi jistgħu jkunu aktar utli għal finijiet ta' protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi u jenħtieġ li jiġu diretti lejn skop pubblika rilevanti, bħal fond għall-għajnuna legali lill-konsumaturi, kampanji ta' sensibilizzazzjoni jew assoċjazzjonijiet tal-konsumatur.
imħassar
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 23
(23)  Din id-Direttiva tipprevedi mekkaniżmu proċedurali, li ma jaffettwawx ir-regoli li jistabbilixxu drittijiet sostantivi tal-konsumatur għal rimedji kuntrattwali u mhux kuntrattwali f'każ li l-interessi tagħhom ikunu ġew milquta minn ksur, bħalma huwa d-dritt għal kumpens għad-danni, it-terminazzjoni ta' kuntratt, rimborż, sostituzzjoni, tiswija jew roħs fuq il-prezz. Azzjoni rappreżentattiva li titlob rimedju skont din id-Direttiva tista' titressaq biss meta l-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali tipprevedi dawn id-drittijiet sostantivi.
(23)  Din id-Direttiva tipprevedi mekkaniżmu proċedurali, li ma jaffettwawx ir-regoli li jistabbilixxu drittijiet sostantivi tal-konsumatur għal rimedji kuntrattwali u mhux kuntrattwali f'każ li l-interessi tagħhom ikunu ġew milquta minn ksur, bħalma huwa d-dritt għal kumpens għad-danni, it-terminazzjoni ta' kuntratt, rimborż, sostituzzjoni, tneħħija, tiswija jew roħs fuq il-prezz. Azzjoni rappreżentattiva li titlob rimedju skont din id-Direttiva tista' titressaq biss meta l-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali tipprevedi dawn id-drittijiet sostantivi.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 24
(24)  Din id-Direttiva ma tissostitwixxix mekkaniżmi nazzjonali ta' rimedju kollettiv eżistenti. B'kunsiderazzjoni tat-tradizzjonijiet legali tagħhom, id-Direttiva tħalli f'idejn l-Istati Membri jekk ifasslux l-azzjoni rappreżentattiva stabbilita minn din id-Direttiva bħala parti minn mekkaniżmu ta' rimedju kollettiv eżistenti jew futuri jew bħala alternattiva għal dawn il-mekkaniżmi, dment li l-mekkaniżmu nazzjonali jikkonforma mal-modalitajiet stabbiliti minn din id-Direttiva.
(24)  Din id-Direttiva għandha l-għan ta' armonizzazzjoni minima u ma tissostitwixxix mekkaniżmi nazzjonali ta' rimedju kollettiv eżistenti. B'kunsiderazzjoni tat-tradizzjonijiet legali tagħhom, id-Direttiva tħalli f'idejn l-Istati Membri jekk ifasslux l-azzjoni rappreżentattiva stabbilita minn din id-Direttiva bħala parti minn mekkaniżmu ta' rimedju kollettiv eżistenti jew futur jew bħala alternattiva għal dawn il-mekkaniżmi, dment li l-mekkaniżmu nazzjonali jikkonforma mal-modalitajiet stabbiliti minn din id-Direttiva. Din ma twaqqafx lill-Istati Membri milli jżommu l-qafas eżistenti tagħhom, u lanqas ma tobbliga lill-Istati Membri biex jemendawh. L-Istati Membri se jkollhom il-possibbiltà li jimplimentaw ir-regoli previsti f'din id-Direttiva fis-sistema tagħhom stess ta' rimedju kollettiv jew li jimplimentawhom fi proċedura separata.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 25
(25)  L-entitajiet kwalifikati jenħtieġ li jkunu kompletament trasparenti dwar is-sors tal-finanzjament tal-attività tagħhom inġenerali u dwar il-fondi li jappoġġjaw azzjoni rappreżentattiva speċifika għal rimedju sabiex jippermettu lill-qrati jew lill-awtoritajiet amministrattivi jivvalutaw jekk jistax ikun hemm kunflitt ta' interess bejn it-terza parti li qed tipprovdi l-fondi u l-entità kwalifikata u biex jiġu evitati r-riskji ta' litigazzjoni abbużiva, kif ukoll biex jivvalutaw jekk il-parti terza finanzjatur għandhiex biżżejjed riżorsi biex tissodisfa l-impenji finanzjarji tagħha lejn l-entità kwalifikata. L-informazzjoni pprovduta mill-entità kwalifikata lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva li tissorvelja l-azzjoni rappreżentattiva jenħtieġ tippermettilom jivvalutaw jekk il-parti terza tistax tinfluwenza d-deċiżjonijiet proċedurali tal-entità kwalifikata fil-kuntest tal-azzjoni rappreżentattiva, inkluż dwar is-soluzzjonijiet u jekk hijiex qed tipprovdi finanzjament għal azzjoni rappreżentattiva għal rimedju kontra konvenut li huwa kompetitur tal-fornitur tal-fondi jew kontra konvenut li l-fornitur tal-fondi jiddependi minnu. Jekk xi waħda minn dawn iċ-ċirkustanzi tiġi kkonfermata, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva jenħtieġ jkollha s-setgħa li tirrikjedi lill-entità kwalifikata tirrifjuta l-fondi rilevanti u, jekk ikun meħtieġ, tiċħad il-locus standi tal-entità kwalifikata f'każ speċifiku.
(25)  L-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jenħtieġ li jkunu kompletament trasparenti dwar is-sors tal-finanzjament tal-attività tagħhom inġenerali u dwar il-fondi li jappoġġjaw azzjoni rappreżentattiva speċifika għal rimedju sabiex jippermettu lill-qrati jew lill-awtoritajiet amministrattivi jivvalutaw jekk jistax ikun hemm kunflitt ta' interess bejn parti terza finanzjatur u l-entità kwalifikata u biex jiġu evitati r-riskji ta' litigazzjoni abbużiva, kif ukoll biex jivvalutaw jekk l-entità kwalifikata għandhiex biżżejjed riżorsi biex tirrappreżenta l-aħjar interessi tal-konsumaturi konċernati u tassumi l-ispejjeż legali kollha meħtieġa jekk l-azzjoni tfalli. L-informazzjoni pprovduta mill-entità kwalifikata fl-aktar stadju bikri tal-proċediment lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva li tissorvelja l-azzjoni rappreżentattiva jenħtieġ li tippermettilom jivvalutaw jekk il-parti terza tistax tinfluwenza d-deċiżjonijiet proċedurali tal-entità kwalifikata b'mod ġenerali u fil-kuntest tal-azzjoni rappreżentattiva, inkluż dwar is-soluzzjonijiet u jekk hijiex qed tipprovdi finanzjament għal azzjoni rappreżentattiva għal rimedju kontra konvenut li huwa kompetitur tal-fornitur tal-fondi jew kontra konvenut li l-fornitur tal-fondi jiddependi minnu. Jekk xi waħda minn dawn iċ-ċirkustanzi tiġi kkonfermata, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva jenħtieġ li jkollha s-setgħa li tirrikjedi lill-entità kwalifikata tirrifjuta l-fondi rilevanti u, jekk ikun meħtieġ, tiċħad il-locus standi tal-entità kwalifikata f'każ speċifiku. L-Istati Membri jenħtieġ li ma jħallux li d-ditti legali jistabbilixxu entitajiet rappreżentattivi kwalifikati. Il-finanzjament indirett tal-azzjoni permezz ta' donazzjonijiet, inklużi donazzjonijiet ta' negozjanti fil-qafas ta' inizjattivi ta' responsabbiltà soċjali korporattiva, jenħtieġ li jkunu eliġibbli għal finanzjament minn parti terza dment li dan ikun konformi mar-rekwiżiti dwar it-trasparenza, l-indipendenza u n-nuqqas ta' kunflitt ta' interess elenkati fl-Artikolu 4 u l-Artikolu 7.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 26
(26)  Soluzzjonijiet kollettivi extraġudizzjarji bl-għan li jingħata rimedju lill-konsumaturi li ġarbu dannu jenħtieġ li jiġu mħeġġa kemm qabel ma titressaq l-azzjoni rappreżentattiva u fi kwalunkwe stadju tal-azzjoni rappreżentattiva.
(26)  Soluzzjonijiet kollettivi extraġudizzjarji, bħall-medjazzjoni, bl-għan li jingħata rimedju lill-konsumaturi li ġarrbu dannu jenħtieġ li jiġu mħeġġa kemm qabel ma titressaq l-azzjoni rappreżentattiva kif ukoll fi kwalunkwe stadju tal-azzjoni rappreżentattiva.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 27
(27)  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li entità kwalifikata u negozjant li jkunu laħqu ftehim dwar soluzzjoni għal rimedju għall-konsumaturi affettwati minn prassi allegatament illegali ta' dak in-negozjant jistgħu jitolbu b'mod konġunt lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva biex japprovah. Talba bħal din jenħtieġ li tiġi aċċettata mill-qorti jew mill-awtorità amministrattiva biss jekk ma jkunx hemm għaddejja azzjoni rappreżentattiva oħra dwar l-istess prassi. Qorti kompetenti jew awtorità amministrattiva li tapprova tali soluzzjoni kollettiva jenħtieġ tqis l-interessi u d-drittijiet tal-partijiet kollha konċernati, inklużi tal-konsumaturi individwali. Il-konsumaturi individwali konċernati jenħtieġ li tingħatalhom il-possibbiltà jaċċettaw jew jirrifjutaw li jintrabtu b'din is-soluzzjoni.
(27)  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li entità kwalifikata u negozjant li jkunu laħqu ftehim dwar soluzzjoni għal rimedju għall-konsumaturi affettwati minn prassi allegatament illegali ta' dak in-negozjant jistgħu jitolbu b'mod konġunt lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva biex tapprovah. Talba bħal din jenħtieġ li tiġi aċċettata mill-qorti jew mill-awtorità amministrattiva biss jekk ma jkunx hemm għaddejja azzjoni rappreżentattiva oħra dwar l-istess prassi. Qorti kompetenti jew awtorità amministrattiva li tapprova tali soluzzjoni kollettiva jenħtieġ li tqis l-interessi u d-drittijiet tal-partijiet kollha konċernati, inklużi l-konsumaturi individwali. Is-soluzzjonijiet jenħtieġ li jkunu finali u vinkolanti għall-partijiet kollha.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 29
(29)   Sabiex jiġi ffaċilitat ir-rimedju għall-konsumaturi individwali abbażi ta' deċiżjonijiet dikjaratorji finali rigward ir-responsabbiltà tan-negozjant lejn il-konsumaturi milquta minn ksur, maħruġa f'azzjonijiet rappreżentattivi, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva li tkun ħarġet id-deċiżjoni jenħtieġ ikollha s-setgħa titlob lill-entità kwalifikata u lin-negozjant biex jilħqu soluzzjoni kollettiva.
imħassar
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 30
(30)  Kwalunkwe soluzzjoni extraġudizzjarja milħuqa fil-kuntest ta' azzjoni rappreżentattiva jew abbażi ta' deċiżjoni dikjaratorja finali jenħtieġ tiġi approvat mill-qorti jew mill-awtorità amministrattiva rilevanti biex tiġi żgurata l-legalità u l-imparzjalità tagħha, u jitqiesu l-interessi u d-drittijiet tal-partijiet kollha konċernati. Il-konsumaturi individwali konċernati jenħtieġ li tingħatalhom il-possibbiltà jaċċettaw jew jirrifjutaw li jintrabtu b'din is-soluzzjoni.
(30)  Kwalunkwe soluzzjoni extraġudizzjarja milħuqa fil-kuntest ta' azzjoni rappreżentattiva jenħtieġ li tiġi approvata mill-qorti jew mill-awtorità amministrattiva rilevanti biex tiġi żgurata l-legalità u l-imparzjalità tagħha, filwaqt li jitqiesu l-interessi u d-drittijiet tal-partijiet kollha konċernati. Is-soluzzjoni hija vinkolanti għall-partijiet kollha mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt addizzjonali għal rimedju li l-konsumaturi konċernati jista' jkollhom skont il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 32
(32)  Biex tkun effettiva, l-informazzjoni jenħtieġ tkun adegwata u proporzjonata għaċ-ċirkostanzi tal-każ. In-negozjant jenħieġ li jinforma b'mod adegwat lill-konsumaturi konċernati kollha dwar il-ordnijiet finali ta' inġunzjoni u rimedju maħruġa fl-azzjoni rappreżentattiva kif ukoll dwar soluzzjoni approvata minn qorti jew awtorità amministrattiva. Din l-informazzjoni tista' tiġi pprovduta, pereżempju fuq il-websajt tan-negozjant, fil-midja soċjali, minn postijiet tas-suq onlajn, jew f'gazzetti popolari, inklużi dawk distribwiti esklussivament b'mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi. Jekk ikun possibbli, il-konsumaturi jenħtieġ jiġu informati individwalment permezz ta' ittri elettroniċi jew stampati. Din l-informazzjoni jenħtieġ tingħata f'formati aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità fuq talba.
(32)  Biex tkun effettiva, l-informazzjoni jenħtieġ li tkun adegwata u proporzjonata għaċ-ċirkostanzi tal-każ. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-qorti jew l-awtorità amministrattiva tkun tista' tirrikjedi lill-parti li titlef tinforma b'mod adegwat lill-konsumaturi konċernati kollha dwar deċiżjoni finali rigward inġunzjoni u rimedju maħruġa fl-azzjoni rappreżentattiva, u liż-żewġ partijiet f'każijiet ta' soluzzjoni approvata minn qorti jew awtorità amministrattiva. Din l-informazzjoni tista' tiġi pprovduta, pereżempju fuq il-websajt, fil-midja soċjali, f'postijiet tas-suq online, jew f'gazzetti popolari, inklużi dawk distribwiti esklussivament b'mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi. Din l-informazzjoni jenħtieġ li tingħata f'formati aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità fuq talba. Il-parti li titlef jenħtieġ li ġġarrab l-ispejjeż tal-informazzjoni tal-konsumatur.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)
(32a)   Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħeġġu jistabbilixxu reġistru nazzjonali għal azzjonijiet rappreżentattivi mingħajr ħlas, li jkun jista' jkompli jsaħħaħ l-obbligi ta' trasparenza.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 33
(33)  Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza legali, tiġi evitata l-inkonsistenza fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u tiżdied l-effettività u l-effiċjenza proċedurali tal-azzjonijiet rappreżentattivi u tal-azzjonijiet ta' segwitu possibbli għal rimedju, il-konstatazzjoni ta' ksur stabbilit f'deċiżjoni finali, inkluż inġunzjoni finali skont din id-Direttiva, maħruġa minn awtorità amministrattiva jew minn qorti jenħtieġ li ma tiġix litigata mill-ġdid f'azzjonijiet legali sussegwenti relatati mal-istess ksur mill-istess negozjant fir-rigward tan-natura tal-ksur u tal-ambitu materjali, personali, temporali u territorjali tiegħu kif stabbilit b'dik id-deċiżjoni finali. Meta azzjoni li titlob miżuri li jeliminaw il-kontinwazzjoni tal-effetti tal-ksur, inkluż għal rimedju, titressaq fi Stat Membru ieħor apparti mill-Istat Membru fejn tkun inħarġet deċiżjoni finali li tistabbilixxi dan il-ksur, din id-deċiżjoni jenħtieġ li tikkostitwixxi preżunzjoni konfutabbli li l-ksur seħħ.
(33)  Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza legali, tiġi evitata l-inkonsistenza fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u tiżdied l-effettività u l-effiċjenza proċedurali tal-azzjonijiet rappreżentattivi u tal-azzjonijiet ta' segwitu possibbli għal rimedju, il-konstatazzjoni ta' ksur jew nuqqas ta' ksur stabbilit f'deċiżjoni finali, inkluż inġunzjoni finali skont din id-Direttiva, maħruġa minn awtorità amministrattiva jew minn qorti jenħtieġ li tkun vinkolanti għall-partijiet kollha li jkunu pparteċipaw fl-azzjoni rappreżentattiva. Id-deċiżjoni finali jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt addizzjonali għal rimedju li l-konsumaturi konċernati jista' jkollhom skont il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali. Ir-rimedju miksub permezz tas-soluzzjoni jenħtieġ li jkun vinkolanti wkoll għall-każijiet li jinvolvu l-istess prassi, l-istess negozjant u l-istess konsumatur. Meta azzjoni li titlob miżuri li jeliminaw il-kontinwazzjoni tal-effetti tal-ksur, inkluż għal rimedju, titressaq fi Stat Membru ieħor apparti mill-Istat Membru fejn tkun inħarġet deċiżjoni finali li tistabbilixxi dan il-ksur jew nuqqas ta' ksur, din id-deċiżjoni jenħtieġ li titqies li tikkostitwixxi evidenza li l-ksur seħħ jew ma seħħx fil-każijiet relatati. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li deċiżjoni finali ta' qorti ta' Stat Membru li tistabbilixxi l-eżistenza jew l-ineżistenza tal-ksur għall-finijiet ta' kwalunkwe azzjoni oħra li titlob rimedju quddiem il-qrati nazzjonali tagħhom fi Stat Membru ieħor kontra l-istess negozjant għall-istess ksur jenħtieġ li titqies bħala suppożizzjoni konfutabbli.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 35
(35)  Azzjonijiet għal rimedju bbażati fuq l-istabbiliment ta' ksur minn ordni ta' inġunzjoni finali jew minn deċiżjoni dikjaratorja finali dwar ir-responsabilità tan-negozjant lejn l-konsumaturi li ġarrbu dannu skont din id-Direttiva jenħtieġ li ma jiġux imfixkla minn regoli nazzjonali dwar il-preskrizzjoni. It-tressiq ta' azzjoni rappreżentattiva jenħtieġ ikollu l-effett li jissospendi jew li jinterrompi l-preskrizzjoni għal kwalunkwe azzjoni ta' rimedju għall-konsumaturi konċernati minn din l-azzjoni.
(35)  Azzjonijiet għal rimedju bbażati fuq l-istabbiliment ta' ksur minn ordni ta' inġunzjoni finali dwar ir-responsabilità tan-negozjant lejn il-konsumaturi li ġarrbu dannu skont din id-Direttiva jenħtieġ li ma jiġux imfixkla minn regoli nazzjonali dwar il-preskrizzjoni. It-tressiq ta' azzjoni rappreżentattiva jenħtieġ li jkollu l-effett li jissospendi jew li jinterrompi l-preskrizzjoni għal kwalunkwe azzjoni ta' rimedju għall-konsumaturi konċernati minn din l-azzjoni.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 39
(39)  Wara li jikkunsidraw il-fatt li l-azzjonijiet rappreżentattivi huma ta' interess pubbliku billi jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-entitajiet kwalifikati ma jkunux impediti milli jressqu azzjonijiet rappreżentattivi skont din id-Direttiva minħabba l-ispejjeż involuti fil-proċeduri.
(39)  Wara li jikkunsidraw il-fatt li l-azzjonijiet rappreżentattivi huma ta' interess pubbliku billi jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati ma jkunux impediti milli jressqu azzjonijiet rappreżentattivi skont din id-Direttiva minħabba l-ispejjeż involuti fil-proċeduri. Madankollu, soġġett għall-kundizzjonijiet rilevanti skont il-liġi nazzjonali, dan jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għall-fatt li l-parti li titlef azzjoni rappreżentattiva trodd lura l-ispejjeż legali mġarrba mill-parti rebbieħa ("il-prinċipju ta' min jitlef iħallas"). Madankollu, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva jenħtieġ li ma taġġudikax l-ispejjeż lill-parti li titlef il-kawża meta tali spejjeż ikunu nġarrbu mingħajr ħtieġa jew ma jkunux proporzjonati għat-talba.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 39a (ġdida)
(39a)   L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-ħlasijiet ta' kontinġenza jiġu evitati u r-rimunerazzjoni tal-avukati u l-metodu li biha tiġi kkalkulata ma joħolqux xi inċentiv għal litigazzjoni li ma tkunx neċessarja mil-lat tal-interess tal-konsumaturi jew ta' kwalunkwe parti konċernata u li tista' tipprevjeni lill-konsumaturi milli jibbenefikaw bis-sħiħ mill-azzjoni rappreżentattiva. L-Istati Membri li jippermettu ħlasijiet ta' kontinġenza jenħtieġ li jiżguraw li tali ħlasijiet ma jipprevjenux il-kisba ta' kumpens sħiħ mill-konsumaturi.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 40
(40)  Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-entitajiet kwalifikati minn Stati Membri differenti wrew li huma utli biex jiġu indirizzati każijiet ta' ksur transfruntier. Jeħtieġ li jkun hemm tkomplija u espansjoni tal-bini tal-kapaċità u ta' miżuri ta' kooperazzjoni ma' għadd akbar ta' entitajiet kwalifikati madwar l-Unjoni sabiex jiżdied l-użu tal-azzjonijiet rappreżentattivi b'implikazzjonijiet transfruntiera.
(40)  Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni, prassi tajba u esperjenza bejn l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati minn Stati Membri differenti wrew li huma utli biex jiġu indirizzati każijiet ta' ksur transfruntier. Jeħtieġ li jkun hemm tkomplija u espansjoni tal-bini tal-kapaċità u ta' miżuri ta' kooperazzjoni ma' għadd akbar ta' entitajiet rappreżentattivi kwalifikati madwar l-Unjoni sabiex jiżdied l-użu tal-azzjonijiet rappreżentattivi b'implikazzjonijiet transfruntiera.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 41a (ġdida)
(41a)   Sabiex tesplora l-possibbiltà li jkun hemm proċedura fil-livell tal-Unjoni għal azzjonijiet rappreżentattivi transfruntiera, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li jiġi stabbilit Ombudsman Ewropew għal rimedji kollettivi.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli li jippermettu li entitajiet kwalifikati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi bl-għan li jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi, filwaqt li tiżgura salvagwardji xierqa biex tiġi evitata l-litigazzjoni abbużiva.
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli li jippermettu li entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi bl-għan li jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi u b'hekk, b'mod partikolari, jiksbu u jimplimentaw livell għoli ta' protezzjoni u aċċess għall-ġustizzja, filwaqt li fl-istess ħin tiżgura salvagwardji xierqa biex tiġi evitata l-litigazzjoni abbużiva.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2
2.  Din id-Direttiva ma għandhiex tipprevjeni lill-Istati Membri milli jadottaw jew iżommu fis-seħħ dispożizzjonijiet imfassla biex jagħtu lill-entitajiet kwalifikati jew lil xi persuni oħra konċernati mezzi oħrajn biex iressqu azzjonijiet bl-għan li jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi fil-livell nazzjonali.
2.  Din id-Direttiva ma għandhiex tipprevjeni lill-Istati Membri milli jadottaw jew iżommu fis-seħħ dispożizzjonijiet imfassla biex jagħtu lill-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jew lil kwalunkwe korp pubbliku mezzi proċedurali oħrajn biex iressqu azzjonijiet bl-għan li jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi fil-livell nazzjonali. L-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva ma għandha taħt l-ebda ċirkostanza tikkostitwixxi raġunijiet għat-tnaqqis tal-protezzjoni tal-konsumatur fl-oqsma koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1
1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għal azzjonijiet rappreżentattivi mressqa kontra l-ksur, minn negozjanti, ta' dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni elenkata fl-Anness I li jagħmlu ħsara jew li jistgħu jkunu ta' dannu għall-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Id-Direttiva għandha tapplika għal ksur domestiku u transfruntier, inkluż meta dak il-ksur ikun waqaf qabel ma tkun bdiet u qabel ma tkun intemmet l-azzjoni rappreżentattiva.
1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għal azzjonijiet rappreżentattivi mressqa kontra ksur b'impatt wiesa' fuq il-konsumatur, minn negozjanti, ta' dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni elenkati fl-Anness I li jipproteġu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Id-Direttiva għandha tapplika għal ksur domestiku u transfruntier, inkluż meta dak il-ksur ikun waqaf qabel ma tkun bdiet l-azzjoni rappreżentattiva jew qabel ma tkun intemmet.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3
3.  Din ir-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-Unjoni dwar id-dritt internazzjonali privat, b'mod partikolari r-regoli relatati mal-ġurisdizzjoni tal-qrati u l-liġijiet applikabbli.
3.  Din ir-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-Unjoni dwar il-liġi internazzjonali privata, b'mod partikolari r-regoli relatati mal-ġurisdizzjoni tal-qrati, ir-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet f'materji ċivili u kummerċjali u r-regoli dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali u mhux kuntrattwali, li japplikaw għall-azzjonijiet rappreżentattivi stabbiliti minn din id-Direttiva.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal forom oħra ta' mekkaniżmi ta' rimedju previsti fil-liġi nazzjonali.
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali, u tosserva l-prinċipji, rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u b'mod partikolari d-dritt għal proċess ġust u imparzjali u d-dritt għal rimedju effettiv.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
(1a)  "organizzazzjoni tal-konsumatur" tfisser kwalunkwe grupp li jkollu l-għan li jipproteġi l-interessi tal-konsumaturi minn atti illegali jew minn omissjonijiet imwettqa min-negozjanti.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  "negozjant" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew kwalunkwe persuna ġuridika, indipendentement minn jekk ikollhiex sjieda pubblika jew privata, li taġixxi, anki permezz ta' xi persuna oħra li tkun qed taġixxi f'isimha jew għall-interessi tagħha, għall-iskopijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħha;
(2)  "negozjant" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew kwalunkwe persuna ġuridika, indipendentement minn jekk ikollhiex sjieda pubblika jew privata, li taġixxi f'kapaċità ċivili skont ir-regoli tal-liġi ċivili, anki permezz ta' xi persuna oħra li tkun qed taġixxi f'isimha jew għall-interessi tagħha, għall-iskopijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħha;
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3
(3)  "interessi kollettivi tal-konsumaturi" tfisser l-interessi ta' għadd ta' konsumaturi;
(3)  "interessi kollettivi tal-konsumaturi" tfisser l-interessi ta' għadd ta' konsumaturi jew ta' suġġetti tad-dejta kif definit fir-Regolament (UE) 2016/679 (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta);
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)
(6a)  "liġi tal-konsumatur" tfisser id-dritt tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali adottati għall-protezzjoni tal-konsumaturi;
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu
Entitajiet kwalifikati
Entitajiet rappreżentattivi kwalifikati
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
L-Istati Membri jew il-qrati tagħhom għandhom jaħtru, fi ħdan it-territorju rispettiv tagħhom, tal-inqas entità rappreżentattiva waħda għall-fini ta' azzjonijiet rappreżentattivi fis-sens tal-Artikolu 3(4).
L-Istati Membri għandhom jinnominaw entità bħala entità kwalifikata jekk din tkun tikkonforma mal-kriterji li ġejjin:
L-Istati Membri għandhom jaħtru entità bħala entità rappreżentattiva kwalifikata jekk din tkun tikkonforma mal-kriterji kollha li ġejjin:
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
(b)  ikollha interess leġittimu li tiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni koperti minn din id-Direttiva jiġu rrispettati;
(b)  l-istatuti tagħha jew dokument ta' governanza ieħor u l-attività kontinwa tagħha li tinvolvi l-ħarsien u l-protezzjoni tal-interessi tal-konsumatir juru l-interess leġittimu tagħha li tiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni koperti minn din id-Direttiva jiġu rrispettati;
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)
(ca)  taġixxi b'mod indipendenti minn entitajiet u minn persuni oħra għajr konsumaturi li jista' jkollhom interess fl-eżitu tal-azzjonijiet rappreżentattivi, b'mod partikolari mill-operaturi tas-suq;
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)
(cb)  ma jkollhiex ftehimiet finanzjarji ma' ditti legali tal-kwerelant lil hinn minn kuntratt ta' servizz normali;
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt cc (ġdid)
(cc)  tkun stabbiliet proċeduri interni biex tipprevjeni kunflitt ta' interess bejnha u l-finanzjaturi tagħha;
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
L-Istati Membri għandhom jipprevedu li kull entità rappreżentattiva kwalifikata tiżvela pubblikament, b'mezzi xierqa, bħal fuq il-websajt proprja, b'kitba sempliċi u li tinftiehem, kif tiġi ffinanzjata, l-istruttura organizzattiva u ta' ġestjoni tagħha, l-objettiv tagħha u l-metodi ta’ ħidma tagħha kif ukoll l-attivitajiet tagħha.
L-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fuq bażi regolari, jekk entità kwalifikata għadhiex tissodisfa dawn il-kriterji. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li entità kwalifikata titlef l-istatus tagħha skont din id-Direttiva jekk ma tibqax konformi ma' xi kriterju jew aktar mill-kriterji elenkati fl-ewwel subparagrafu.
L-Istati Membri għandhom jivvalutaw, fuq bażi regolari, jekk entità rappreżentattiva kwalifikata għadhiex tissodisfa dawn il-kriterji. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li entità rappreżentattiva kwalifikata titlef l-istatus tagħha skont din id-Direttiva jekk ma tibqax konformi ma' xi kriterju jew aktar mill-kriterji elenkati fl-ewwel subparagrafu.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu lista ta' entitajiet rappreżentattivi li jikkonformaw mal-kriterji elenkati fil-paragrafu 1 u jagħmluha disponibbli għall-pubbliku. Għandhom jikkomunikaw il-lista lill-Kummissjoni u jaġġornawha fejn ikun neċessarju.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta' entitajiet rappreżentattivi li tkun irċeviet mingħand l-Istati Membri f'portal online li jkun aċċessibbli għall-pubbliku.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-entitajiet rappreżentativi diġà maħtura qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva skont il-liġi nazzjonali għandhom jibqgħu eliġibbli għall-istatus ta' entità rappreżentattiva fis-sens ta' dan l-Artikolu.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri jistgħu jaħtru entità kwalifikata fuq bażi ad hoc għal azzjoni rappreżentattiva partikolari, fuq talba tagħha, jekk din tkun konformi mal-kriterji msemmija fil-paragrafu 1.
imħassar
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li b'mod partikolari organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u korpi pubbliċi indipendenti huma eliġibbli għall-istatus ta' entità kwalifikata. L-Istati Membri jistgħu jaħtru bħala entitajiet kwalifikati organizzazzjonijiet tal-konsumatur li jirrappreżentaw membri minn aktar minn Stat Membru wieħed.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur jissodisfaw il-kriterji elenkati fil-paragrafu 1 u li l-korpi pubbliċi huma eliġibbli għall-istatus ta' entità rappreżentattiva kwalifikata. L-Istati Membri jistgħu jaħtru bħala entitajiet rappreżentattivi kwalifikati organizzazzjonijiet tal-konsumatur li jirrappreżentaw membri minn aktar minn Stat Membru wieħed.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli li jispeċifikaw liema entitajiet kwalifikati jistgħu jitolbu għall-miżuri kollha msemmija fl-Artikoli 5 u 6, u liema entitajiet kwalifikati jistgħu jitlobu biss waħda minn dawn il-miżuri jew aktar.
imħassar
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5
5.  Il-konformità minn entità kwalifikata mal-kriterji msemmija fil-paragrafu 1 hija mingħajr preġudizzju għad-dritt li l-qorti jew l-awtorità amministrattiva jeżaminaw jekk l-għan tal-entità kwalifikata jiġġustifikax il-fatt li hija qed tieħu azzjoni f'każ speċifiku f'konformità mal-Artikolu 5(1).
5.  Il-konformità minn entità kwalifikata mal-kriterji msemmija fil-paragrafu 1 hija mingħajr preġudizzju għall-obbligu tal-qorti jew tal-awtorità amministrattiva li teżamina jekk l-għan tal-entità kwalifikata jiġġustifikax il-fatt li hija qed tieħu azzjoni f'każ speċifiku f'konformità mal-Artikolu 4 u mal-Artikolu 5(1).
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu jistgħu jitressqu azzjonijiet rappreżentattivi quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali minn entitajiet kwalifikati sakemm ikun hemm relazzjoni diretta bejn l-objettivi ewlenin tal-entità u d-drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni li jkun qed jiġi allegat li nkisret u li fir-rigward tagħhom tkun tressqet l-azzjoni.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li azzjonijiet rappreżentattivi quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali jkunu jistgħu jitressqu biss minn entitajiet rappreżentattivi kwalifikati maħtura skont l-Artikolu 4(1) u dment li jkun hemm relazzjoni diretta bejn l-objettivi ewlenin tal-entità u d-drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni li jkun qed jiġi allegat li nkisru u li fir-rigward tagħhom tkun tressqet l-azzjoni.
L-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati huma liberi li jagħżlu kwalunkwe proċedura disponibbli skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni li tiżgura l-ogħla livell ta' protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ebda azzjoni oħra li tkun għaddejja ma tkun tressqet quddiem qorti jew awtorità amministrattiva ta' Stat Membru rigward l-istess prassi, l-istess negozjant u l-istess konsumaturi.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet kwalifikati jkunu intitolati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi biex jitolbu dawn il-miżuri li ġejjin:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati, inklużi l-korpi pubbliċi maħtura minn qabel, ikunu intitolati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi biex jitolbu dawn il-miżuri li ġejjin:
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Sabiex jitolbu ordnijiet ta' inġunzjoni, l-entitajiet kwalifikati ma għandhomx għalfejn jiksbu l-mandat tal-konsumaturi individwali konċernati jew jipprovdu prova ta' telf jew dannu reali min-naħa tal-konsumaturi konċernati jew tal-intenzjoni jew tan-negliġenza min-naħa tan-negozjant.
Sabiex jitolbu ordnijiet ta' inġunzjoni, l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati ma għandhomx għalfejn jiksbu l-mandat tal-konsumaturi individwali konċernati u jipprovdu prova ta' telf jew dannu reali min-naħa tal-konsumaturi konċernati jew tal-intenzjoni jew tan-negliġenza min-naħa tan-negozjant.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a
(a)  ordni ta' inġunzjoni bħala miżura interim biex tintemm prassi jew, jekk il-prassi tkun għadha ma twettqitx iżda tkun imminenti, li tipprojbixxi l-prassi;
(a)  ordni ta' inġunzjoni bħala miżura interim biex tintemm il-prassi illegali jew, jekk il-prassi tkun għadha ma twettqitx iżda tkun imminenti, li tipprojbixxi l-prassi illegali;
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet kwalifikati jkunu intitolati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi li jitolbu miżuri li jeliminaw il-kontinwazzjoni tal-effetti tal-ksur: Dawn il-miżuri għandhom jintalbu abbażi ta' kwalunkwe deċiżjoni finali li tistabbilixxi li prassi tikkostitwixxi ksur tal-liġi tal-Unjoni elenkata fl-Anness I li jagħmel ħsara lill-interessi kollettivi tal-konsumaturi, inklużi ordni finali ta' inġunzjoni msemmija fil-paragrafu (2)(b).
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jkunu intitolati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi li jitolbu miżuri li jeliminaw il-kontinwazzjoni tal-effetti tal-ksur:
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4
4.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(4), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet kwalifikati jkunu jistgħu jitolbu, fl-istess azzjoni rappreżentattiva, miżuri li jeliminaw il-kontinwazzjoni tal-effetti tal-ksur flimkien ma' miżuri msemmija fil-paragrafu 2.
imħassar
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)
Artikolu 5a
Reġistru ta' azzjonijiet ta' rimedju kollettiv
1.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu reġistru nazzjonali għal azzjonijiet rappreżentattivi, li għandu jkun disponibbli mingħajr ħlas għal kwalunkwe persuna interessata permezz ta' mezzi elettroniċi u/jew b'xi mod ieħor.
2.  Il-websajts li jippubblikaw ir-reġistri għandhom jipprovdu aċċess għal informazzjoni komprensiva u oġġettiva dwar il-metodi disponibbli ta' kisba ta' kumpens, inklużi metodi straġudizzjarji kif ukoll l-azzjonijiet rappreżentattivi pendenti.
3.  Ir-reġistri nazzjonali għandhom ikunu interkonnessi. Għandu japplika l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) 2017/2394.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1.  Għall-fini tal-Artikolu 5(3), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet kwalifikati jkunu intitolati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi li jitolbu ordni ta' rimedju li tobbliga lin-negozjant jipprovdi, fost l-oħrajn, kumpens, tiswija, sostituzzjoni, tnaqqis fil-prezz, terminazzjoni tal-kuntratt jew rimborż tal-prezz imħallas, kif xieraq. Stat Membru jista' jeħtieġ il-mandat ta' konsumaturi individwali konċernat qabel ma tittieħed deċiżjoni dikjaratorja jew tinħareġ ordni ta' rimedju.
1.  Għall-fini tal-Artikolu 5(3), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jkunu intitolati jressqu azzjonijiet rappreżentattivi li jitolbu ordni ta' rimedju li tobbliga lin-negozjant jipprovdi, fost l-oħrajn, kumpens, tiswija, sostituzzjoni, tnaqqis fil-prezz, terminazzjoni tal-kuntratt jew rimborż tal-prezz imħallas, kif xieraq. Stat Membru jista' jeħtieġ jew jista' ma jeħtieġx il-mandat tal-konsumaturi individwali konċernati qabel ma tinħareġ ordni ta' rimedju.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
1a.  Jekk Stat Membru ma jeħtieġx mandat tal-konsumatur individwali biex jingħaqad mal-azzjoni rappreżentattiva, dan l-Istat Membru xorta għandu jippermetti lil dawk l-individwi li ma jkunux residenti b'mod abitwali fl-Istat Membru fejn isseħħ l-azzjoni, jipparteċipaw fl-azzjoni rappreżentattiva, fil-każ li jkunu taw il-mandat espliċitu tagħhom biex ikunu parti mill-azzjoni rappreżentattiva fil-limitu taż-żmien applikabbli.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
L-entità kwalifikata għandha tipprovdi biżżejjed informazzjoni kif meħtieġ skont il-liġi nazzjonali biex issostni l-azzjoni, inkluż deskrizzjoni tal-konsumaturi konċernati mill-azzjoni u l-kwistjonijiet tal-fatti u tal-liġi li jridu jiġu riżolti.
L-entità rappreżentattiva kwalifikata għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa skont il-liġi nazzjonali biex issostni l-azzjoni, inklużi deskrizzjoni tal-konsumaturi konċernati mill-azzjoni u l-kwistjonijiet tal-fatti u tal-liġi li jridu jiġu riżolti.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2
2.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jagħtu s-setgħa lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva li minflok toħroġ ordni ta' rimedju, toħroġ deċiżjoni deklaratorja dwar ir-responsabilità tan-negozjant lejn il-konsumaturi li jkunu sofrew danni minħabba ksur tal-liġi tal-Unjoni elenkata fl-Anness I, f'każijiet ġustifikati kif dovut meta, minħabba l-karatteristiċi tad-danni individwali tal-konsumaturi konċernati, il-kwantifikazzjoni tar-rimedju individwali tkun kumplessa.
imħassar
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3
3.  Il-paragrafu 2 ma għandux japplika meta:
imħassar
(a)  il-konsumaturi konċernati mill-ksur ikunu identifikabbli u ġarrbu dannu komparabbli kkawżat mill-istess prassi tul perjodu ta' żmien jew minn akkwist. F'każijiet bħal dawn, ir-rekwiżit tal-mandat tal-konsumaturi individwali ma għandux jikkostitwixxi kundizzjoni biex tinbeda azzjoni. Ir-rimedju għandu jkun dirett lejn il-konsumaturi konċernati;
(b)  il-konsumaturi jkunu sofrew ammont żgħir ta' telf u jkun sproporzjonat li jiġu distribwiti rimedju lilhom. F'każijiet bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma jkunx meħtieġ il-mandat tal-konsumaturi individwali konċernati. Ir-rimedju għandu jkun intiż għal skop pubbliku li jservi l-interessi kollettivi tal-konsumaturi.
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 − paragrafu 4
4.  Ir-rimedju miksub permezz ta' deċiżjoni finali f'konformità mal-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt addizzjonali għal rimedju li l-konsumaturi konċernati jista' jkollu skont il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali.
4.  Ir-rimedji miksuba permezz ta' deċiżjoni finali f'konformità mal-paragrafu 1 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt addizzjonali għal rimedju li l-konsumaturi konċernati jista' jkollhom skont il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali. Il-prinċipju res judicata għandu jiġi rrispettat fl-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Il-miżuri ta' rimedju għandhom l-għan li jagħtu lill-konsumaturi konċernati kumpens sħiħ gat-telf tagħhom. F'każ li jifdal ammont mill-kumpens li ma jinġabarx, il-Qorti għandha tiddeċiedi dwar il-benefiċjarju ta' dak l-ammont mhux miġbur li jifdal. Dan l-ammont mhux miġbur la għandu jingħata lill-entità kwalifikata u lanqas ma għandu jingħata lin-negozjant.
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.  B'mod partikolari, danni punittivi, li jwasslu għal kumpens żejjed lill-parti kwerelanti tad-dannu mġarrab, għandhom ikunu projbiti. Pereżempju, il-kumpens mogħti lill-konsumaturi li sofrew dannu b'mod kollettiv ma għandux jaqbeż l-ammont dovut min-negozjant skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni applikabbli sabiex jiġi kopert id-dannu reali mġarrab minnhom individwalment.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu
Finanzjament
L-ammissibbiltà ta' azzjoni rappreżentattiva
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1
1.  L-entità kwalifikata li titlob ordni ta' rimedju kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) għandha tiddikjara fi stadju bikri tal-azzjoni s-sors tal-fondi użati għall-attività tagħha inġenerali u l-fondi li tuża biex issostni l-azzjoni. Hija għandha turi li għandha biżżejjed riżorsi finanzjarji biex tirrappreżenta l-aħjar interessi tal-konsumaturi konċernati u biex tħallas l-ispejjeż jekk azzjoni ma tirnexxix.
1.  L-entità rappreżentattiva kwalifikata li titlob ordni ta' rimedju kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) għandha tippreżenta quddiem il-qorti jew l-awtorità amministrattiva fl-aktar stadju bikri tal-azzjoni prospett finanzjarju komplut, li jelenka s-sorsi kollha tal-fondi użati għall-attività tagħha inġenerali u l-fondi li tuża biex issostni l-azzjoni sabiex turi n-nuqqas ta' kunflitt ta' interess. Hija għandha turi li għandha biżżejjed riżorsi finanzjarji biex tirrappreżenta l-aħjar interessi tal-konsumaturi konċernati u biex tħallas l-ispejjeż jekk azzjoni ma tirnexxix.
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li f'każijiet fejn azzjoni rappreżentattiva għal rimedju tkun finanzjata minn parti terza, ikun ipprojbit li l-parti terza:
2.  L-azzjoni rappreżentattiva tista' tiġi ddikjarata inammissibbli mill-qorti nazzjonali jekk tistabbilixxi li l-finanzjament mill-parti terza:
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a
tinfluwenza d-deċiżjonijiet tal-entità kwalifikata fil-kuntest ta' azzjoni rappreżentattiva, inkluż dwar is-soluzzjonijiet;
jinfluwenza d-deċiżjonijiet tal-entità rappreżentattiva kwalifikata fil-kuntest ta' azzjoni rappreżentattiva, inkluż fir-rigward tat-tnedija ta' azzjonijiet rappreżentattivi u d-deċiżjonijiet dwar is-soluzzjonijiet;
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati u l-awtoritajiet amministrattivi jingħataw is-setgħa jivvalutaw iċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 2 u għalhekk jeħtieġu li l-entità kwalifikata tirrifjuta l-finanzjament rilevanti u, jekk ikun meħtieġ tiċħad il-locus standi tal-entità kkwalifikata f'każ speċifiku.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati u l-awtoritajiet amministrattivi jivvalutaw in-nuqqas ta' kunflitt ta' interess imsemmi fil-paragrafu 1 u ċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 2 fl-istadju tal-ammissibbiltà tal-azzjoni rappreżentattiva u fi stadju aktar tard matul il-proċedimenti tal-qorti biss jekk f'dak iż-żmien iċ-ċirkostanzi jkunu jippermettu dan.
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qorti jew l-awtorità amministrattiva jkollha l-awtorità li tiċħad kawżi li jkunu manifestament infondati fl-aktar stadju bikri possibbli tal-proċedimenti.
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)
Artikolu 7a
Il-prinċipju ta' min jitlef iħallas
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-parti li titlef azzjoni ta' rimedju kollettiv tirrimborża l-ispejjeż legali mġarrba mill-parti rebbieħa, soġġett għall-kundizzjonijiet previsti fil-liġi nazzjonali. Madankollu, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva ma għandhiex taġġudika spejjeż lill-parti li titlef l-azzjoni jekk dawn ikunu saru mingħajr ħtieġa jew ma jkunux proporzjonati għat-talba.
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li entità kwalifikata u negozjant li jkunu laħqu ftehim dwar soluzzjoni għal rimedju għall-konsumaturi affettwati minn prassi allegatament illegali ta' dak in-negozjant jistgħu jitolbu b'mod konġunt lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva biex japprovah. Tali talba għandha tiġi aċċettata mill-qorti jew mill-awtorità amministrattiva biss jekk ma tkunx għaddejja azzjoni rappreżentattiva oħra quddiem il-qorti jew l-awtorità amministrattiva tal-istess Stat Membru rigward l-istess negozjant u fir-rigward tal-istess prattika.
1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li entità rappreżentattiva kwalifikata u negozjant li jkunu laħqu ftehim dwar soluzzjoni għal rimedju għall-konsumaturi affettwati minn prassi allegatament illegali ta' dak in-negozjant jistgħu jitolbu b'mod konġunt lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva biex tapprovah.
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6
6.  Il-konsumaturi individwali konċernati jenħtieġ li tingħatalhom il-possibbiltà jaċċettaw jew jirrifjutaw li jintrabtu bis-soluzzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3. Ir-rimedju miksub permezz ta' soluzzjoni approvata f'konformità mal-paragrafu 4 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt addizzjonali għal rimedju li l-konsumaturi konċernati jista' jkollhom skont il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali.
6.  Ir-rimedju miksub permezz ta' soluzzjoni approvata f'konformità mal-paragrafu 4 għandu jkun vinkolanti għall-partijiet kollha u mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dritt addizzjonali għal rimedju li l-konsumaturi konċernati jista' jkollhom skont il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali.
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 9, paragrafu -1 (ġdid)
-1 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-entitajiet rappreżentattivi:
(a)  jinformaw lill-konsumaturi dwar il-ksur tad-drittijiet mogħtija skont il-liġi tal-Unjoni li jkun qed jiġi sostnut u l-intenzjoni li jfittxu inġunzjoni jew li jressqu azzjoni għad-danni,
(b)  jispjegaw lill-konsumaturi konċernati diġà minn qabel il-possibbiltà li jingħaqdu mal-azzjoni sabiex jiġi żgurat li jinżammu d-dokumenti rilevanti u informazzjoni oħra meħtieġa għall-azzjoni.
fejn rilevanti, jinformaw dwar il-passi sussegwenti u l-konsegwenzi legali potenzjali.
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qorti jew l-awtorità amministrattiva għandha teġiżi lin-negozjant li wettaq il-ksur jgħarraf lill-konsumaturi affettwati, għas-spejjeż tiegħu, dwar id-deċiżjonijiet finali li jipprevedu għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 5 u 6, u s-soluzzjonijiet approvati msemmija fl-Artikolu 8, b'mezzi xierqa taċ-ċirkustanzi tal-każ u fil-limiti ta' żmien speċifikati, inkluż, fejn xieraq, billi jinnotifika individwalment lill-konsumaturi konċernati kollha.
1.  Meta soluzzjoni jew deċiżjoni finali tkun ta' benefiċċju għal konsumaturi li jaf ma jkunux konxji tagħha, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qorti jew l-awtorità amministrattiva għandha teżiġi li l-parti li titlef jew iż-żewġ partijiet jgħarrfu lill-konsumaturi affettwati, għas-spejjeż tagħhom, dwar id-deċiżjonijiet finali li jipprevedu għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 5 u 6, u s-soluzzjonijiet approvati msemmija fl-Artikolu 8, b'mezzi xierqa għaċ-ċirkustanzi tal-każ u fil-limiti ta' żmien speċifikati. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-obbligu ta' informazzjoni jista' jiġi rispettat permezz ta' websajt disponibbli għall-pubbliku u aċċessibbli faċilment.
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Il-parti li titlef għandha ġġarrab l-ispejjeż tal-informazzjoni tal-konsumatur b'konformità mal-prinċipju stabbilit fl-Artikolu 7.
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi b'mod li jinftiehem spjegazzjoni dwar is-suġġett tal-azzjoni rappreżentattiva, il-konsegwenzi legali tagħha u, jekk rilevanti, il-passi sussegwenti li jridu jittieħdu mill-konsumaturi konċernati.
2.  L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi b'mod li jinftiehem spjegazzjoni dwar is-suġġett tal-azzjoni rappreżentattiva, il-konsegwenzi legali tagħha u, jekk rilevanti, il-passi sussegwenti li jridu jittieħdu mill-konsumaturi konċernati. Il-modalitajiet u l-perjodu taż-żmien tal-informazzjoni għandhom jiġu stabbiliti bi ftehim mal-qorti jew mal-awtorità amministrattiva.
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar azzjonijiet kollettivi li ġejjin, li jkunu għaddejjin u li jkunu magħluqa tkun disponibbli għall-pubbliku b'mod aċċessibbli, inkluż permezz tal-midja u online permezz ta' websajt pubblika meta qorti tiddeċiedi li l-każ ikun ammissibbli.
Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2b (ġdid)
2b.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-komunikazzjonijiet pubbliċi minn entitajiet kwalifikati dwar it-talbiet ikunu fattwali u jqisu kemm id-dritt tal-konsumaturi li jirċievu l-informazzjoni kif ukoll id-drittijiet relatati mar-reputazzjoni tal-konvenuti u d-drittijiet għas-segretezza kummerċjali.
Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ksur li jagħmel ħsara lill-interessi kollettivi tal-konsumaturi stabbilit f'deċiżjoni finali ta' awtorità amministrattiva jew ta' qorti, inkluż ordni finali ta' inġunzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2)(b), jitqies bħala li jistabbilixxi l-eżistenza inkonfutabbli ta' dak il-ksur għall-finijiet ta' kwalunkwe azzjoni oħra li titlob rimedju quddiem il-qrati nazzjonali tagħhom kontra l-istess negozjant għall-istess ksur.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjoni finali ta' awtorità amministrattiva jew ta' qorti, inkluża ordni finali ta' inġunzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2)(b), titqies bħala evidenza li tistabbilixxi l-eżistenza jew in-nuqqas ta' eżistenza ta' dak il-ksur għall-finijiet ta' kwalunkwe azzjoni oħra li titlob rimedju quddiem il-qrati nazzjonali tagħhom kontra l-istess negozjant għall-istess fatti, filwaqt li l-istess dannu ma jistax jiġi kkumpensat darbtejn lill-istess konsumaturi konċernati.
Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjoni finali msemmija fil-paragrafu 1 li tittieħed fi Stat Membru ieħor titqies mill-qrati nazzjonali jew mill-awtoritajiet amministrattivi tagħhom bħala preżunzjoni konfutabbli li seħħ ksur.
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjoni finali msemmija fil-paragrafu 1 li tittieħed fi Stat Membru ieħor titqies mill-qrati nazzjonali jew mill-awtoritajiet amministrattivi tagħhom tal-inqas bħala evidenza li seħħ ksur.
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjoni finali ta' qorti ta' Stat Membru wieħed li tistabbilixxi l-eżistenza jew in-nuqqas ta' eżistenza tal-ksur għall-finijiet ta' kwalunkwe azzjoni oħra li titlob rimedju quddiem il-qrati nazzjonali tagħhom fi Stat Membru ieħor kontra l-istess negozjant għall-istess ksur titqies bħala suppożizzjoni konfutabbli.
Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li deċiżjoni dikjaratorja finali msemmija fl-Artikolu 6(2) titqies li tistabbilixxi b'mod inkonfutabbli r-responsabbiltà tan-negozjant lejn il-konsumaturi li ġarrbu dannu minn ksur għall-finijiet ta' kwalunkwe azzjoni li tfittex rimedju quddiem il-qrati nazzjonali tagħhom kontra l-istess negozjant għall-istess ksur. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li azzjonijiet bħal dawn għal rimedju mressqa individwalment minn konsumaturi jkunu jistgħu jsiru permezz ta' proċeduri ħfif u simplifikati.
3.  L-Istati Membri huma mħeġġa joħolqu database li jkun fiha d-deċiżjonijiet finali kollha dwar azzjonijiet ta' rimedju li jistgħu jiffaċilitaw miżuri oħra ta' rimedju, u jikkondividu l-aħjar prassi f'dan il-qasam.
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tressiq ta' azzjoni rappreżentattiva msemmija fl-Artikolu 5 u 6 għandu jkollu l-effett li jissospendi jew jinterrompi preskrizzjoni applikabbli għal kwalunkwe azzjoni ta' rimedju għall-konsumaturi konċernati, jekk id-drittijiet rilevanti jkunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni.
B'konformità mal-liġi nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tressiq ta' azzjoni rappreżentattiva msemmija fl-Artikolu 5 u 6 għandu jkollu l-effett li jissospendi jew jinterrompi preskrizzjoni applikabbli għal kwalunkwe azzjoni ta' rimedju għall-individwi konċernati, jekk id-drittijiet rilevanti jkunu soġġetti għal perjodu ta' preskrizzjoni skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni.
Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fuq talba ta' entità kwalifikata li tkun ippreżentat fatti raġonevolment disponibbli u biżżejjed evidenza biex issostni l-azzjoni rappreżentattiva, u tkun indikat aktar evidenza li tkun tinsab fil-kontroll tal-konvenut, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva tista' tordna, skont ir-regoli nazzjonali ta' proċedura, li din l-evidenza tiġi ppreżentata mill-konvenut, skont ir-regoli applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fuq talba ta' waħda mill-partijiet li tkun ippreżentat fatti raġonevolment disponibbli, biżżejjed evidenza u spjegazzjoni sostantiva biex issostni l-fehmiet tagħha, u tkun indikat aktar evidenza speċifika u definita b'mod ċar li tkun tinsab fil-kontroll tal-parti l-oħra, il-qorti jew l-awtorità amministrattiva tista' tordna, skont ir-regoli nazzjonali ta' proċedura, li din l-evidenza tiġi ppreżentata minn din il-parti, bl-aktar mod ristrett possibbli abbażi ta' fatti raġonevolment disponibbli, skont ir-regoli applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità. L-ordni trid tkun xierqa u proporzjonata fil-każ rispettiv u ma tridx toħloq żbilanċ bejn iż-żewġ partijiet involuti.
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati jillimitaw id-divulgazzjoni tal-evidenza għal dak li jkun proporzjonat. Sabiex tiddetermina jekk divulgazzjoni mitluba minn entità rappreżentattiva hijiex proporzjonata, il-qorti għandha tikkunsidra l-interess leġittimu tal-partijiet kollha konċernati, jiġifieri sa liema punt it-talba għad-divulgazzjoni tal-evidenza tkun sostnuta mill-fatti u mill-evidenza disponibbli u jekk l-evidenza li d-divulgazzjoni tagħha tkun qed tintalab fihiex informazzjoni kunfidenzjali.
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-qrati nazzjonali jkollhom is-setgħa li jordnaw id-divulgazzjoni ta' evidenza li jkun fiha informazzjoni kunfidenzjali meta jikkunsidraw li dan ikun rilevanti għall-azzjoni għad-danni.
Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-penali jistgħu jkun fil-forma ta' multi.
2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-penali jistgħu jkunu, inter alia, fil-forma ta' multi.
Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3
3.  Meta jiddeċiedu dwar l-allokazzjoni tad-dħul mill-multi, l-Istati Membri għandhom iqisu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi.
3.  Meta jiddeċiedu dwar l-allokazzjoni tad-dħul mill-multi, l-Istati Membri għandhom iqisu l-interessi kollettivi. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li tali dħul jiġi allokat f'fond maħluq bl-għan li jiffinanzja l-azzjonijiet rappreżentattivi.
Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – titolu
Assistenza għall-entitajiet kwalifikati
Assistenza għall-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati
Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ispejjeż proċedurali relatati ma' azzjonijiet rappreżentattivi ma jikkostitwixxux ostakoli finanzjarji biex l-entitajiet kwalifikati jeżerċitaw b'mod effettiv id-dritt li jitolbu l-miżuri msemmija fl-Artikoli 5 u 6, bħal li jillimitaw it-tariffi applikabbli tal-qorti jew amministrattivi, jagħtihom aċċess għal għajnuna legali fejn meħtieġ, jew billi jipprovdulhom finanzjament pubbliku għal dan il-għan.
1.  L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa, f'konformità mal-Artikolu 7(1), jiżguraw li l-entitajiet rappreżentattivi kwalifikati jkollhom fondi disponibbli suffiċjenti għall-azzjonijiet rappreżentattivi. Għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-ġustizzja u għandhom jiżguraw li l-ispejjeż proċedurali relatati ma' azzjonijiet rappreżentattivi ma jikkostitwixxux ostakli finanzjarji biex l-entitajiet kwalifikati jeżerċitaw b'mod effettiv id-dritt li jitolbu l-miżuri msemmija fl-Artikoli 5 u 6, bħal li jillimitaw it-tariffi applikabbli tal-qorti jew amministrattivi jew jagħtuhom aċċess għal għajnuna legali fejn meħtieġ, jew billi jipprovdulhom finanzjament pubbliku għal dan il-għan.
Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu appoġġ strutturali lill-entitajiet li jaġixxu bħala entitajiet kwalifikati fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)
Artikolu 15a
Rappreżentanza legali u tariffi
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-remunerazzjoni tal-avukati u l-metodu li bih din tiġi kkalkulata ma joħolqu l-ebda inċentiv għal-litigazzjoni li ma tkunx meħtieġa mil-lat tal-interessi ta' kwalunkwe waħda mill-partijiet. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jipprojbixxi t-tariffi ta' kontinġenza.
Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li kull entità kwalifikata maħtura minn qabel f'xi Stat Membru skont l-Artikolu 4(1) tkun tista' tirrikorri quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi ta' Stat Membru ieħor fuq il-preżentazzjoni tal-lista disponibbli pubblikament imsemmija f'dak l-Artikolu. Il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi għandhom jaċċettaw din il-lista bħala prova tal-locus standi legali tal-entità kwalifikata mingħajr preġudizzju għad-dritt tagħhom li jeżaminaw jekk l-għan tal-entità kwalifikata jiġġustifikahiex tieħu azzjoni f'każ speċifiku.
1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li kull entità rappreżentattiva kwalifikata maħtura minn qabel f'xi Stat Membru skont l-Artikolu 4(1) tkun tista' tirrikorri quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi ta' Stat Membru ieħor fuq il-preżentazzjoni tal-lista disponibbli pubblikament imsemmija f'dak l-Artikolu. Il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi jistgħu jeżaminaw mill-ġdid il-locus standi tal-entità rappreżentattiva kwalifikata mingħajr preġudizzju għad-dritt tagħhom li jeżaminaw jekk l-għan tal-entità rappreżentattiva kwalifikata jiġġustifikahiex tieħu azzjoni f'każ speċifiku.
Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istat Membru fejn iseħħ rimedju kollettiv jista' jeħtieġ mandat mill-konsumaturi li jkunu residenti f'dan l-Istat Membru u għandu jeħtieġ mandat minn konsumaturi individwali bbażat fi Stat Membru ieħor meta l-azzjoni tkun transfruntiera. F'tali ċirkostanzi, tiġi pprovduta lista konsolidata tal-konsumaturi kollha minn Stati Membri oħra li jkunu taw tali mandat lill-qorti jew lill-awtorità amministrattiva u lill-konvenut fil-bidu ta' azzjoni.
Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4
4.  Jekk Stat Membru jew il-Kummissjoni tqajjem tħassib rigward il-konformità minn entità kwalifikata mal-kriterji stipulati fl-Artikolu 4(1), l-Istat Membru li jkun ħatar dik l-entità għandu jinvestiga t-tħassib u, fejn ikun xieraq, iħassar il-ħatra jekk xi wieħed jew iżjed minn dawn il-kriterji ma jkunux ġew rispettati.
4.  Jekk Stat Membru, il-Kummissjoni jew in-negozjant iqajmu tħassib rigward il-konformità minn entità rappreżentattiva kwalifikata mal-kriterji stipulati fl-Artikolu 4(1), l-Istat Membru li jkun ħatar dik l-entità għandu jinvestiga t-tħassib u, fejn ikun xieraq, iħassar il-ħatra jekk xi wieħed jew iżjed minn dawn il-kriterji ma jkunux ġew rispettati.
Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 16a (ġdid)
Artikolu 16a
Reġistru Pubbliku
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti rilevanti jistabbilixxu reġistru aċċessibbli għall-pubbliku ta' atti illegali li ġew soġġetti għal ordnijiet ta' inġunzjoni b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.
Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2
2.  Sa mhux aktar tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk ir-regoli dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru u tal-ferrovija, joffrux livell ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi paragunabbli ma' dak previst skont din id-Direttiva. Meta dan ikun il-każ, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tagħmel proposti xierqa, li jistgħu jikkonsistu b'mod partikolari f'li jitneħħew l-atti msemmija fil-punti 10 u 15 tal-Anness I mill-kamp tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, kif definit fl-Artikolu 2.
imħassar
Emenda 102
Proposta għal direttiva
Artikolu 18a (ġdid)
Artikolu 18a
Klawżola ta' rieżami
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 16, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk azzjonijiet rappreżentattivi transfruntiera jistgħux jiġu indirizzati bl-aħjar mod fil-livell tal-Unjoni billi jiġi stabbilit Ombudsman Ewropew għal rimedji kollettivi. Sa mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tfassal rapport f'dan ir-rigward u tippreżentah quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, akkumpanjat, jekk ikun xieraq, minn proposta rilevanti.
Emenda 103
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 59a (ġdid)
Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4).
Emenda 104
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 59b (ġdid)
(59b)   Id-Direttiva 2014/35/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 357).
Emenda 105
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 59c (ġdid)
(59c)   Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel.
Emenda 106
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 59d (ġdid)
(59d)   Id-Direttiva 2014/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għad-disponibbiltà fis-suq ta' strumenti tal-użin mhux awtomatiċi (ĠU L 96, 29.3.2014, p. 107).
Emenda 107
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 59e (ġdid)
(59e)   Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2136/89 tal-21 ta' Ġunju 1989 li jippreskrivi standards komuni ta' marketing għal sardin ippriservat u deskrizzjonijiet kummerċjali għal sardin ippriservat u prodotti tat-tip tas-sardin
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Anness I – punt 59f (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005.

(1) ĠU C 440, 6.12.2018, p. 66.
(2) ĠU C 461, 21.12.2018, p. 232.

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Marzu 2019Avviż legali