Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0080(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0164/2019

Внесени текстове :

A8-0164/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0223

Приети текстове
PDF 127kWORD 48k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA-PROV(2019)0223A8-0164/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09547/2018),

—  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09548/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0021/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0164/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Държавата Израел.

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация