Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0069(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0381/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0381/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0234

Elfogadott szövegek
PDF 410kWORD 195k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I
P8_TA-PROV(2019)0234A8-0381/2018
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0143),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0123/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 6-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0381/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 283., 2018.8.10., 95. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 26-án került elfogadásra a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0069

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében,(2)

mivel:

(1)  A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a GFCM-megállapodás) megfelelő keretet nyújt ahhoz a többoldalú együttműködéshez, amely a Földközi-tenger és a Fekete-tenger biológiai erőforrásainak fenntartható és az összeomlás alacsony kockázatával járó fejlesztésének, védelmének, észszerű kezelésének és lehető legjobb hasznosításának előmozdítására irányul.

(2)   Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) szerint a közös halászati politika egyik célja annak biztosítása, hogy a halászati és akvakultúra-tevékenységek környezeti szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, kezelésük összhangban legyen a gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási előnyök elérésére irányuló célkitűzésekkel, valamint hogy hozzájáruljanak az élelmiszerellátás biztosításához.

(3)  Az Unió, valamint Bulgária, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Málta, Románia és Szlovénia szerződő felei a GFCM-megállapodásnak.

(4)  A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által elfogadott ajánlások kötelezőek a szerződő felekre nézve. Mivel az Unió ilyen szerződő fél, ezen ajánlások kötelezőek az Unióra nézve, és ezért azokat végre kell hajtani az uniós jogban, kivéve, ha utóbbi már szabályozza a bennük foglaltakat.

(5)  Az 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) bizonyos rendelkezéseket határoz meg a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatban. Ez a rendelet a megfelelő jogalkotási aktus a GFCM által elfogadott GFCM-ajánlások végrehajtására, amennyiben az ajánlásokban foglaltakat az uniós jog még nem szabályozza.

(6)  2015. évi ülésén a GFCM elfogadta a Tuniszi-csatornában élő tengerfenéki állományok fenékvonóhálós halászatára vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló GFCM/39/2015/2. számú ajánlást. E szabályok technikai állományvédelmi intézkedéseket írnak elő a piros ostorgarnélára (Parapenaeus longirostris) és a szürke tőkehalra (Merluccius merluccius) vonatkozóan. Ezen intézkedések egy részét az 1967/2006/EK tanácsi rendeletnek(5) az érintett fajok minimális védelmi referenciaméreteiről szóló III. melléklete már tartalmazza. A 39/2015/2 ajánlásban a flottaigazgatással kapcsolatosan rögzített intézkedéseket ugyanakkor az 1343/2011/EU rendelettel kell végrehajtani az uniós jogban.

(7)  2015. évi ülésén a GFCM elfogadta a Fekete-tengerben élő nagy rombuszhal (Psetta maxima) jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászatának megelőzését, megakadályozását és felszámolását célzó intézkedések megállapításáról szóló GFCM/39/2015/3. számú ajánlást. Ezen intézkedések többségét a 26/2004/EK bizottsági rendelet(6), az 1005/2008/EK tanácsi rendelet(7), az 1224/2009/EK tanácsi rendelet(8), az 1343/2011/EU rendelet, az 1380/2013/EU rendelet és a 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet már előírja(9). A 39/2015/3. számú ajánlásban rögzített flottaigazgatási intézkedések egy részét nem tartalmazza az uniós jog, ezért azokat az uniós jogban az 1343/2011/EU rendelettel kell végrehajtani.

(8)  2015. évi ülésén a GFCM elfogadta a tüskéscápa fekete-tengeri állományára vonatkozó gazdálkodási intézkedésekről szóló GFCM/39/2015/4. számú ajánlást, bevezetve az érintett fajok minimális védelmi referenciaméretét.

(9)  2016. évi ülésen a GFCM elfogadta a Tuniszi-csatornában (12-16 földrajzi alterületek) folytatott szürketőkehal- és pirosostorgarnéla-halászatra vonatkozó többéves gazdálkodási terv létrehozásáról szóló GFCM/40/2016/4. számú ajánlást. E többéves terv bizonyos elemei már szerepelnek a 26/2004/EK rendeletben és az 1380/2013/EU rendeletben. Ugyanakkor a 40/2016/4. számú ajánlásban előírt egyes intézkedéseket nem tartalmazza az uniós jog, ezért azokat az 1343/2011/EU rendelettel kell végrehajtani.

(10)  2017. évi ülésén a GFCM elfogadta az Alborán-tengeren (1, 2 és 3 földrajzi alterület) egy kétéves átmeneti időszakban folytatandó, a nagyszeművörösdurbincs-halászat kezeléséről szóló GFCM/41/2017/2. számú ajánlást. Ezen ajánlás operatív célkitűzése, hogy a nagyszemű vörösdurbincs halászati mortalitását az elfogadott elővigyázatossági viszonyítási értékeken belül tartsa, és a lehető leghamarabb elérje vagy megőrizze a maximális fenntartható hozamot.

(11)  2017. évi ülésén a GFCM elfogadta az adriai-tengeri Jabuka-árokban (Pomo-árok) halászati korlátozás alá vont terület létrehozásáról szóló GFCM/41/2017/3. számú ajánlást.

(12)  2017. évi ülésén a GFCM elfogadta a Fekete-tengeren (29 földrajzi alterület) folytatott nagyrombuszhal-halászatra vonatkozó többéves gazdálkodási tervről szóló GFCM/41/2017/4. számú ajánlást. Az ajánlás a nagy rombuszhal jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan fekete-tengeri halászata elleni kísérleti projekt formájában gazdálkodási, technikai, flottaigazgatási és ellenőrzési intézkedéseket fogalmaz meg. A többéves terv egyes elemeit a 26/2004/EK rendelet, az 1005/2008/EK rendelet, az 1224/2009/EK rendelet, az 1343/2011/EU rendelet, az 1380/2013/EU rendelet és a 404/2011/EU végrehajtási rendelet már tartalmazza. Ugyanakkor a 41/2017/4. számú ajánlásban előírt egyes intézkedéseket nem tartalmazza az uniós jog, ezért azokat az 1343/2011/EU rendelettel kell végrehajtani.

(13)  2017. évi ülésén a GFCM elfogadta a földközi-tengeri vörös nemeskorall hasznosítására vonatkozó regionális alkalmazkodó gazdálkodási terv létrehozásáról szóló GFCM/41/2017/5. számú ajánlást.

(14)  2017. évi ülésén a GFCM elfogadta a GFCM/41/2017/8. számú ajánlást a Tuniszi-csatorna (12-16 földrajzi alterület) nemzeti joghatóságon kívül eső vizeinek nemzetközi közös ellenőrzési és felügyeleti rendszeréről, amelyhez a tagállamok saját belátásuk szerint csatlakozhatnak. A közös halászati politika szabályainak betartása érdekében uniós jogszabályok születtek olyan ellenőrzési, vizsgálati és jogérvényesítési rendszer létrehozásáról, amely – többek között – a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászati tevékenységek elleni küzdelemről is rendelkezik. Ezen belül az 1224/2009/EK rendelet a közös halászati politika valamennyi szabályának betartását biztosítandó globális és integrált szemléletű uniós ellenőrzési, vizsgálati és jogérvényesítési rendszert hozott létre. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet megállapította az 1224/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. Az 1005/2008/EK rendelet létrehozta a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszert. Az említett rendeletek már tartalmazzák a GFCM/41/2017/8. számú ajánlásban rögzített intézkedések egy részét. Ezeket az intézkedéseket tehát nem szükséges felvenni e rendeletbe. Ugyanakkor az ezen ajánlásban előírt egyes intézkedéseket nem tartalmazza az uniós jog, ezért azokat az 1343/2011/EU rendelettel kell végrehajtani.

(15)  Az 1343/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1343/2011/EU rendelet módosításai

Az 1343/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

(1)  A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„Ez a rendelet az uniós halászhajók és a tagállamok állampolgárai által a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott valamennyi kereskedelmi halászati és akvakultúrával kapcsolatos tevékenységre, valamint – amennyiben azt e rendelet külön előírja – a szabadidős horgászati és halászati tevékenységekre alkalmazandó.”

"

(2)  A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)  a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép:"

„E rendelet alkalmazásában az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében, az 1967/2006/EK rendelet 4. cikkében és a 1224/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően az alábbi fogalommeghatározások érvényesek**:

–––––––––

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(**) A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).”

"

b)  a szöveg a következő pontokkal egészül ki:"

„e) »pufferterület«: a halászati korlátozás alá vont területre való véletlen belépés megakadályozása érdekében az e terület körül fekvő övezet, amely növeli a környező területek védelmét;

   f) »a nagyszemű vörösdurbincs halászata«: olyan halászati tevékenységek végzése, amelyek esetében a nagyszemű vörösdurbincs fedélzeten tartott vagy kirakodott mennyisége az osztályozást követően meghaladja az árapályonként ejtett fogás élőtömegben számított 20%-át.”

"

(3)  A szöveg a 9. cikk után a következő szakasszal egészül ki:"

„Ia. szakasz

Halászati korlátozás alá vont területek az alapvető fontosságú halak élőhelyének és a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák védelme érdekében

9a. cikk

Halászati korlátozás alá vont területek a Tuniszi-csatornában

Tilos fenékvonóhálós halászatot folytatni a következő területeken:

   1) »az Adventure-padtól keletre fekvő térség« elnevezésű, halászati korlátozás alá vont terület, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:
   é. sz. 37° 23,850′, k. h. 12° 30,072′
   é. sz. 37° 23,884′, k. h. 12° 48,282′
   é. sz. 37° 11,567′, k. h. 12° 48,305′
   é. sz. 37° 11,532′, k. h. 12° 30,095′
   2) »a Gela-medencétől nyugatra fekvő térség« elnevezésű, halászati korlátozás alá vont terület, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:
   é. sz. 37° 12,040′, k. h. 13° 17,925′
   é. sz. 37° 12,047′, k. h. 13° 36,170′
   é. sz. 36° 59,725′, k. h. 13° 36,175′
   é. sz. 36° 59,717′, k. h. 13° 17,930′
   3) »a máltai homokpadtól keletre fekvő térség« elnevezésű, halászati korlátozás alá vont terület, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:
   é. sz. 36° 12,621′, k. h. 15° 13,338′
   é. sz. 36° 12,621′, k. h. 15° 26,062′
   é. sz. 35° 59,344′, k. h. 15° 26,062′
   é. sz. 35° 59,344′, k. h. 15° 13,338′.

9b. cikk

Pufferterületek a Tuniszi-csatornában

(1)  A 9a. cikk (1) bekezdésében említett, »az Adventure-padtól keletre fekvő térség« elnevezésű, halászati korlátozás alá vont terület körül pufferterületet kell kijelölni, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:

   é. sz. 37° 24,849′, k. h. 12° 28,814′
   é. sz. 37° 24,888′, k. h. 12° 49,536′
   é. sz. 37° 10,567′, k. h. 12° 49,559′
   é. sz. 37° 10,528′, k. h. 12° 28,845′

(2)  A 9a. cikk (2) bekezdésében említett, »a Gela-medencétől nyugatra fekvő térség« elnevezésű, halászati korlátozás alá vont terület körül pufferterületet kell kijelölni, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:

   é. sz. 37° 13,041′, k. h. 13° 16,672′
   é. sz. 37° 13,049′, k. h. 13° 37,422′
   é. sz. 36° 58,723′, k. h. 13° 37,424′
   é. sz. 36° 58,715′, k. h. 13° 16,682′

(3)  A 9a. cikk (3) bekezdésében említett, »a máltai homokpadtól keletre fekvő térség« elnevezésű, halászati korlátozás alá vont terület körül pufferterületet kell kijelölni, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:

   é. sz. 36° 13,624′, k. h. 15° 12,102′
   é. sz. 36° 13,624′, k. h. 15° 27,298′
   é. sz. 35° 58,342′, k. h. 15° 27,294′
   é. sz. 35° 58,342′, k. h. 15° 12,106′

4.  Az e cikkben említett pufferterületeken fenékvonóhálós halászati tevékenységeket folytató hajók kötelesek biztosítani, hogy műholdas hajómegfigyelési rendszerük megfelelő gyakorisággal küldjön jeleket. A pufferterületeken fenékvonóhálós halászatra használni kívánt, a műholdas hajómegfigyelési rendszer részét képező transzponderrel nem rendelkező hajókat olyan más földrajzi helymeghatározó rendszerrel kell felszerelni, amely lehetővé teszi, hogy az ellenőrző hatóságok nyomon kövessék az ilyen hajókkal végzett halászati tevékenységeket.

9c. cikk

Halászati korlátozások az adriai-tengeri Jabuka-árok (Pomo-árok) térségében

(1)  Tilos a hobbihorgászat, valamint a fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, rögzített horogsorral és csapdával folytatott halászat a következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt területen:

   é. sz. 43° 32,044′, k. h. 15° 16,501′
   é. sz. 43° 05,452′, k. h. 14° 58,658′
   é. sz. 43° 03,477′, k. h. 14° 54,982′
   é. sz. 42° 50,450′, k. h. 15° 07,431′
   é. sz. 42° 55,618′, k. h. 15° 18,194′
   é. sz. 43° 17,436′, k. h. 15° 29,496′
   é. sz. 43° 24,758′, k. h. 15° 33,215′

(2)  Minden év szeptember 1-jétől október 31-ig tilos a fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, fenéken rögzített horogsorral és csapdával folytatott halászat a következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt területen:

   é. sz. 43° 03,477′, k. h. 14° 54,982′
   é. sz. 42° 49,811′, k. h. 14° 29,550′
   é. sz. 42° 35,205′, k. h. 14° 59,611′
   é. sz. 42° 49,668′, k. h. 15° 05,802′
   é. sz. 42° 50,450′, k. h. 15° 07,431′

(3)  Minden év szeptember 1-jétől október 31-ig tilos a hobbihorgászat, valamint a fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, fenéken rögzített horogsorral és csapdával folytatott halászat a következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt területen:

   é. sz. 43° 17,436′, k. h. 15° 29,496′
   é. sz. 43° 24,758′, k. h. 15° 33,215′
   é. sz. 43° 20,345′, k. h. 15° 47,012′
   é. sz. 43° 18,150′, k. h. 15° 51,362′
   é. sz. 43° 13,984′, k. h. 15° 55,232′
   é. sz. 43° 12,873′, k. h. 15° 52,761′
   é. sz. 43° 13,494′, k. h. 15° 40,040′.

9d. cikk

A Jabuka-árokban (Pomo-árok) folytatott tevékenységre engedéllyel rendelkező hajók

(1)  A 9c. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül a fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, fenéken rögzített horogsorral és csapdával folytatott kereskedelmi halászati tevékenységek csak akkor végezhetők az e bekezdésekben említett területeken, ha a hajó külön engedéllyel rendelkezik, és a múltban is bizonyítottan folytatott halászati tevékenységeket az érintett területeken.

(2)  A 9c. cikk (2) bekezdésében említett területen az engedéllyel rendelkező halászhajók nem folytathatnak halászatot heti két halászati napnál hosszabb ideig. Az engedéllyel rendelkező, feszítőlapos ikervonóhálót használó halászhajók heti egy halászati napnál hosszabb ideig nem folytathatnak halászatot.

(3)  A 9c. cikk (3) bekezdésében említett területen az engedéllyel rendelkező, fenékvonóhálót használó hajók kizárólag szombatonként és vasárnaponként 5.00 és 22.00 óra között jogosultak halászni. Az engedéllyel rendelkező, fenéken rögzített hálót, fenéken rögzített horogsort és csapdákat használó hajók hétfő 5.00 órától csütörtök 22.00 óráig halászhatnak.

(4)  A 9c. cikk (2) és (3) bekezdésében említett területeken az e cikk (1) bekezdésében foglalt halászeszközzel halászni jogosult hajók részére tagállamuk az 1224/2009/EK rendelet 7. cikkének megfelelően halászati engedélyt ad ki.

(5)  A tagállamok legkésőbb minden év március 31-ig megküldik a Bizottságnak azon hajók jegyzékét, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben említett engedélyt kiadták. A Bizottság legkésőbb minden év április 30-ig közli a GFCM titkárságával a következő évre engedéllyel rendelkező hajók jegyzékét. A jegyzéknek minden egyes hajóra vonatkozóan tartalmaznia kell a következő adatokat:

   a) a hajó neve;
   b) a hajó lajstromozási száma;
   c) egyedi GFCM-azonosító (három betűjelből álló ISO-országkód + 9 számjegy, például xxx000000001);
   d) korábbi név (ha volt);
   e) korábbi lobogó (ha volt);
   f) más lajstromokból való korábbi törlésre vonatkozó adatok (ha volt ilyen);
   g) a hajó nemzetközi rádiós hívójele (amennyiben létezik);
   h) a hajó típusa, teljes hossza (LOA) és bruttó tonnatartalma (BT) és/vagy bruttó regisztertonna-tartalma (BRT);
   i) a tulajdonos(ok) és üzemeltető(k) neve és címe;
   j) a halászati korlátozás alá vont területen folytatott halászathoz használt főbb eszköz(ök);
   k) a halászati korlátozás alá vont területen halászat folytatására engedélyezett időszak;
   l) az egyes hajókat halászatra jogosító napok száma;
   m) a kijelölt kikötő.

(6)  Az engedéllyel rendelkező hajók csak a kijelölt kikötőkben rakodhatják ki a tengerfenéki állományokból származó fogásaikat. Erre a célra minden érintett tagállam kijelöl olyan kikötőket, ahol a Jabuka-árok (Pomo-árok) halászati korlátozás alá vont területéről származó fogások kirakodása engedélyezett. E kikötők jegyzékét minden év április 30-ig meg kell küldeni a GFCM titkársága és a Bizottság részére.

(7)  A 9c. cikk (2) és (3) bekezdésében említett területeken az e cikk (1) bekezdésében említett halászeszközzel halászni jogosult hajóknak rendelkezniük kell megfelelően működő műholdas hajómegfigyelési rendszerrel és/vagy automatikus azonosító rendszerrel, a fedélzeten tartott vagy a használt halászeszközt pedig bármely halászati művelet megkezdése vagy az említett területekre való kihajózás előtt megfelelően azonosítani, számozni és jelölni kell.

(8)  A fenéken rögzített hálóval, fenékvonóhálóval, rögzített horogsorral és csapdákkal felszerelt halászhajók csak akkor haladhatnak át a halászati korlátozás alá vont területen, ha üzemelő fedélzeti műholdas hajómegfigyelési rendszerrel vagy automatikus azonosító rendszerrel, egyenes útvonalon, legalább 7 csomós sebességgel közlekednek, és ha semmilyen halászati tevékenységet nem folytatnak.

9e. cikk

Területi/időbeli korlátozások az Alborán-tengeren

(1)  A rendelkezésükre álló tudományos szakvélemények figyelembevételével a tagállamok területi/időbeli korlátozásokat írhatnak elő az Alborán-tengerre (az I. mellékletben meghatározott GFCM 1, 2 és 3 földrajzi alterület) vonatkozóan azzal a céllal, hogy a fiatal és/vagy ívó nagyszemű vörösdurbincsok csoportosulási területeinek védelme érdekében tiltsák vagy korlátozzák a halászati tevékenységeket.

(2)  A tagállamok legkésőbb [hat hónappal e rendelet hatálybalépése után] értesítik a GFCM titkárságát és a Bizottságot a területekről és az azokra általuk alkalmazott korlátozásokról.”

"

(4)  A II. cím I. fejezete a következő szakasszal egészül ki:"

„III. szakasz

Időbeli tilalom a Gabèsi-öbölben

11a. cikk

Időbeli tilalom a Gabèsi-öbölben

Minden év július 1-jétől szeptember 30-ig tilos fenékvonóhálós halászatot folytatni a partvonal és a GFCM 14. földrajzi alterület 200 méteres izobátja között (az I. mellékletben meghatározott Gabèsi-öböl).”

"

(5)  A II. cím a következő fejezettel egészül ki:"

„IIa. FEJEZET

IDŐBELI TILALOM A FEKETE-TENGEREN

14a. cikk

Tilalmi időszak a nagy rombuszhal fekete-tengeri ívási időszakában

(1)  Minden érintett tagállam a minden év áprilisától júniusáig terjedő időszakon belül legalább két hónapos tilalmi időszakot jelöl ki a Fekete-tengerre vonatkozóan.

(2)  A tagállamok kiegészítő területi/időbeli korlátozásokat is előírhatnak, hogy a fiatal nagy rombuszhalak csoportosulási területeinek védelme érdekében megtilthassák vagy korlátozhassák a halászati tevékenységeket.”

"

(6)  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

„16ca. cikk

A vörös nemeskorallra vonatkozó elővigyázatossági tilalmak

(1)  A vörös nemeskorallra vonatkozóan a (2) és (3) bekezdésben meghatározott fogási határértékszint elérésekor a tagállamok az érintett területeken időlegesen betiltják a vörös nemeskorall halászatát.

(2)  A fogási határértékszintet akkor érik el, amikor az alapi részen 7 mm-nél kisebb átmérőjű vörösnemeskorall-telepek mennyisége a tárgyévben meghaladja az adott vörösnemeskorall-zátonyról begyűjtött teljes mennyiség 25%-át.

(3)  Azokon a területeken, ahol a korallzátonyokat még nem azonosították megfelelően, a fogási határértékszint és az (1) bekezdésben említett tilalom a GFCM statisztikai négyszög szerinti mértékben alkalmazandó.

(4)  Az (1) bekezdés szerinti tilalmat elrendelő határozatukban a tagállamok meghatározzák az érintett földrajzi területet, a tilalom időtartamát és a tilalom ideje alatt az érintett területen a halászatra irányadó feltételeket.

(5)  A tilalmat előíró tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a GFCM titkárságát és a Bizottságot.

16cb. cikk

Területi/időbeli tilalmak

A vörösnemeskorall-begyűjtést folytató tagállamok a rendelkezésükre álló tudományos szakvélemények alapján legkésőbb [hat hónappal e rendelet hatálybalépése után] kiegészítő tilalmakat vezetnek be a vörös nemeskorall védelmére.”

"

(7)  A II. cím a következő fejezettel egészül ki a IV. fejezet után:"

„IVa. FEJEZET

A TÜSKÉSCÁPA FEKETE-TENGERI ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS VÉDELMI REFERENCIAMÉRET

16da. cikk

A tüskéscápa fekete-tengeri állományára vonatkozó minimális védelmi referenciaméret

A fekete tüskéscápa 90 cm-nél kisebb egyedeit tilos a fedélzeten tartani, átrakodni, kirakodni, tárolni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni. A tüskéscápa ilyen példányainak véletlenül kifogott egyedeit – amennyire lehetséges – a lehető legrövidebb időn belül sértetlenül és élve szabadon kell engedni. A halászhajók parancsnokai a halászati naplóban rögzítik a tüskéscápa véletlenszerű befogását, visszaengedését és/vagy visszadobását. A tagállamok bejelentik ezeket az információkat a GFCM-nek és a Bizottságnak a Tudományos Tanácsadó Bizottságnak szóló éves jelentésükben és a GFCM adatgyűjtési keretrendszerén keresztül.”

"

(8)  A szöveg az alábbi címmel egészül ki:"

„IIa. FEJEZET

HALÁSZATI KAPACITÁS ÉS HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK

16m. cikk

A vörös nemeskorall begyűjtésére vonatkozó korlátok

Minden tagállam létrehozhat a vörösnemeskorall-begyűjtésre vonatkozó egyedi napi és/vagy éves korlátokból álló rendszert a Földközi-tenger vonatkozásában.

16n. cikk

A nagyszemű vörösdurbincs halászatára fordított halászflotta-kapacitás vagy halászati erőkifejtés az Alborán-tengeren

A tagállamok legkésőbb 2020-ig gondoskodnak arról, hogy a nagyszemű vörösdurbincs alborán-tengeri (az I. mellékletben meghatározott GFCM 1, 2 és 3 földrajzi alterület) halászata esetében a halászflotta-kapacitás vagy a halászati erőkifejtés az utóbbi években alkalmazott és engedélyezett szinten maradjon.

"

(9)  A 17a. cikket el kell hagyni.

(10)  A III. cím a következő fejezetekkel egészül ki:"

„III. fejezet

A korallhalászat ellenőrzése

22a. cikk

A vörös nemeskorallra vonatkozó halászati engedélyek

(1)  A Földközi-tengeren vörösnemeskorall-begyűjtésre jogosult hajóknak vagy halászoknak érvényes halászati engedéllyel kell rendelkezniük, amely rögzíti a halászat technikai feltételeit.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti engedély hiányában tilos vörös nemeskorallt begyűjteni, a fedélzeten tartani, átrakodni, kirakodni, átadni, tárolni, értékesíteni, valamint eladásra kiállítani vagy felkínálni.

(3)  A tagállamok naprakész nyilvántartást vezetnek az (1) bekezdésben említett halászati engedélyekről, és minden év március 31-ig megküldik a Bizottság részére azon hajók jegyzékét, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben említett engedélyeket kiadták. A Bizottság ezt a jegyzéket legkésőbb minden év április 30-ig megküldi a GFCM titkárságának. Az említett jegyzéknek minden egyes hajóra vonatkozóan tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

   a) a hajó neve;
   b) a hajó lajstromozási száma (a szerződő fél által megadott kód);
   c) GFCM-nyilvántartási szám (három betűjelből álló ISO-országkód + 9 számjegy, például xxx000000001);
   d) a lajstromozás szerinti kikötő (a kikötő teljes neve);
   e) korábbi név (ha volt);
   f) korábbi lobogó (ha volt);
   g) más lajstromokból való korábbi törlésre vonatkozó adatok (ha volt ilyen);
   h) a hajó nemzetközi rádiós hívójele (ha van);
   i) műholdas hajómegfigyelési rendszer vagy földrajzi helymeghatározásra használt egyéb berendezés (I/N válasz szükséges);
   j) a hajó típusa, teljes hossza (LOA) és bruttó tonnatartalma (BT) és/vagy bruttó regisztertonna-tartalma (BRT), valamint kW-ban kifejezett motorteljesítménye;
   k) biztonsági és védelmi berendezések a megfigyelők fedélzeten való fogadásához (I/N válasz szükséges);
   l) a vörösnemeskorall-halászatra engedélyezett időszak;
   m) a vörösnemeskorall-halászatra engedélyezett terület(ek): a GFCM földrajzi alterületei és a GFCM statisztikai rácsának cellái;
   n) részvétel nemzeti/nemzetközi tudományos intézmények által vezetett tudományos programokban (I/N válasz szükséges; röviden írja le).

(4)  A tagállamok mindaddig nem növelhetik a halászati engedélyek számát, amíg a tudományos szakvélemények szerint nem kedvező a vörösnemeskorall-populációk állapota.

22b. cikk

A vörös nemeskorall begyűjtött mennyiségének rögzítése

(1)  A vörös nemeskorall begyűjtésére engedéllyel rendelkező hajók halászai vagy parancsnokai kötelesek a begyűjtési műveletek után, napi begyűjtési utak esetében pedig legkésőbb a kikötőben való kirakodáskor rögzíteni a begyűjtött vörös nemeskorall élőtömegben kifejezett mennyiségét és lehetőség szerint a koralltelepek számát.

(2)  A vörös nemeskorall begyűjtésére engedéllyel rendelkező halászhajók fedélzetén naplót kell tartani, amelyben a begyűjtött mennyiség élőtömegétől függetlenül rögzíteni kell a vörös nemeskorallra vonatkozó napi fogásokat a halászati tevékenység végzésének területe és mélysége szerinti bontásban, valamint lehetőség szerint a halászati napok és a merülések számát. Ezeket az információkat az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidőn belül továbbítani kell az illetékes nemzeti hatóságok részére.

22c. cikk

A vörös nemeskorallra vonatkozó előzetes értesítés

A halászhajó parancsnoka vagy az ő képviselője a kikötőbe érkezés becsült időpontja előtt 2–4 órával értesíti az illetékes hatóságokat a következőkről:

   a) az érkezés várható időpontja;
   b) a halászhajó külső azonosító száma és neve;
   c) a fedélzeten tartott vörösnemeskorall-telepek élőtömegben kifejezett, becsült mennyisége és lehetőség szerint a koralltelepek száma;
   d) a begyűjtés szerinti földrajzi területre vonatkozó adatok.

22d. cikk

A vörös nemeskorall kirakodására kijelölt kikötők

Az engedéllyel rendelkező halászok vagy halászhajók kizárólag az arra kijelölt kikötőkben rakodhatják ki a begyűjtött vörös nemeskorallt. Erre a célra minden egyes tagállam kijelöl olyan kikötőket, ahol a vörös nemeskorall kirakodása engedélyezett, és e kikötők jegyzékét legkésőbb minden év április 30-ig megküldi a GFCM titkársága és a Bizottság részére, kivéve, ha nem történik változás a kijelölt kikötők korábban közölt jegyzékében.

22e. cikk

A vörös nemeskorall kirakodott mennyiségének ellenőrzése

Minden tagállam kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési programot hoz létre, különösen a kirakodott mennyiség ellenőrzése és a hajónaplók hitelesítése céljából.

22f. cikk

A vörös nemeskorall átrakodása

Tilos a vörös nemeskorall tengeren történő átrakodása.

22g. cikk

A vörös nemeskorallal kapcsolatos tudományos tájékoztatás

A vörös nemeskorall begyűjtését folytató halászflottával rendelkező tagállamoknak gondoskodniuk kell a gyűjtés és a begyűjtött mennyiség megfelelő tudományos megfigyelésére szolgáló mechanizmusról azzal a céllal, hogy a GFCM tudományos tanácsadó bizottsága leíró jellegű tájékoztatást nyújthasson és szakvéleményt fogalmazhasson meg legalább a következőkről:

   a) az alkalmazott halászati erőkifejtés (például a gyűjtési célú merülések heti száma) és az állományonként begyűjtött összmennyiség helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten;
   b) a védelmi és gazdálkodási referenciapontok a regionális gazdálkodási terv továbbfejlesztésére tekintettel, a maximális fenntartható hozam elérésére és az állományösszeomlás veszélyének alacsony szinten tartására irányuló célkitűzéssel összhangban;
   c) a gazdálkodási alternatívák biológiai és társadalmi-gazdasági hatásai, ideértve GFCM szerződő felei által javasolt bemeneti/kimeneti ellenőrzést és/vagy technikai intézkedéseket;
   d) esetleges területi/időbeli tilalmak a halászat fenntarthatóságának megőrzése érdekében.

IV. FEJEZET

BIZONYOS GFCM FÖLDRAJZI ALTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉSEK

I. Szakasz

A nagyszemű vörösdurbincs alborán-tengeri halászatának ellenőrzése

22h. cikk

A nagyszemű vörösdurbincs napi fogásainak és járulékos fogásainak bejelentése

Az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkének sérelme nélkül a tagállamok mechanizmust alakítanak ki annak biztosítására, hogy a nagyszemű vörösdurbincs napi alborán-tengeri (az I. mellékletben meghatározott GFCM 1. 2 és 3 földrajzi alterület) kereskedelmi fogásait és járulékos fogásait bejelentsék, függetlenül a kifogott mennyiség élőtömegétől. A hobbihorgászatot illetően a tagállamok törekednek arra, hogy rögzítsék az e faj állományaiból kifogott mennyiséget, vagy megadják annak becsült mennyiségét.

22i. cikk

Halászati engedélyek és halászati tevékenységek

(1)  A tagállamok összeállítják azok halászhajók nyilvántartását, amelyek engedéllyel rendelkeznek arra, hogy az Alborán-tengerből kifogott nagyszemű vörösdurbincsból az osztályozás utáni, árapályonkénti, élőtömegben számított fogás 20%-át meghaladó mennyiséget a fedélzetükön tartsanak vagy kirakodjanak. E nyilvántartást vezetni és frissíteni kell.

(2)  A nagyszemű vörösdurbincsra halászó hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet, ha az említett halászati tevékenységek szerepelnek az illetékes hatóságok által kiállított és a folytatható tevékenységek feltételeit rögzítő, érvényes halászati engedélyben. Az engedélynek tartalmaznia kell a VIII. mellékletben előírt adatokat.

(3)  A tagállamok :

   a) megküldik a Bizottságnak minden év január 31-ig: a tárgyévre vagy az azt követő év(ek)re engedélyt kapott, tevékenységet folytató hajók jegyzékét; a Bizottság ezt a jegyzéket minden év február végéig megküldi a GFCM titkárságának. A jegyzéknek tartalmaznia kell a VIII. mellékletben előírt adatokat;
   b) 2018. november 30-tól, de legkésőbb 2020. november 30-tól kezdve minden év novemberének végéig megküldik a Bizottságnak és a GFCM titkárságának: az (1) bekezdésben említett hajók által végzett halászati tevékenységekről szóló jelentést összesített formában, legalább a következő információkkal:
   i. a halászati napok száma,
   ii. a halászati terület,
   iii. a kifogott nagyszemű vörösdurbincs mennyisége.

(4)  A nagyszemű vörösdurbincs halászatára engedéllyel rendelkező valamennyi, teljes hosszúságát tekintve 12 méternél hosszabb hajót fel kell szerelni műholdas hajómegfigyelési rendszerrel vagy olyan más földrajzi helymeghatározó rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy az ellenőrző hatóságok nyomon kövessék az ilyen hajókkal végzett halászati tevékenységeket.

22j. cikk

Tudományos megfigyelés

A nagyszemű vörösdurbincs-halászatot folytató halászflottákkal rendelkező tagállamoknak gondoskodniuk kell a halászat és a fogások megfelelő megfigyelésére szolgáló mechanizmusról annak lehetővé tétele céljából, hogy a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottsága leíró jellegű tájékoztatást nyújthasson és szakvéleményt fogalmazhasson meg legalább a következőkről:

   a) a halászeszköz jellemzői, többek között a horogsor és a rögzített hálók maximális hossza, valamint a horgok száma, típusa és mérete;
   b) az alkalmazott halászati erőkifejtés (például a halászati napok heti száma) és a kereskedelmi halászflották által kifogott összmennyiség; a hobbihorgászat keretében kifogott mennyiségre vonatkozó becslést is közölni kell;
   c) a védelmi és gazdálkodási referenciapontok a fenntartható halászatra vonatkozó többéves gazdálkodási tervek kidolgozására tekintettel, a maximális fenntartható hozam elérésére és az állományösszeomlás veszélyének alacsony szinten tartására irányuló célkitűzéssel összhangban;
   d) a gazdálkodási alternatíváknak – többek között a bemeneti/kimeneti ellenőrzésnek és/vagy a technikai intézkedéseknek – a GFCM és/vagy a szerződő felek által tapasztalt társadalmi-gazdasági hatásai;
   e) esetleges területi/időbeli tilalmak a halászat fenntarthatóságának megőrzése érdekében;
   f) a hobbihorgászat lehetséges hatása a nagyszemű vörösdurbincs állományának (állományainak) állapotára.

II. Szakasz

Tuniszi-csatorna

22k. cikk

A Tuniszi-csatorna tengerfenéki állományára irányuló fenékvonóhálós halászat engedélyezése

(1)  A Tuniszi-csatorna (az I. mellékletben meghatározott GFCM 12, 13, 14, 15 és 16 földrajzi alterület) tengerfenéki állományára halászó fenékvonóhálós halászhajók kizárólag az illetékes hatóságok által kiállított és a végezhető tevékenységek feltételeit rögzítő, érvényes halászati engedélyben kifejezetten meghatározott halászati tevékenységeket végezhetik.

(2)  Az (1) bekezdésben említett halászati engedélynek az (EU) 2017/218 bizottsági végrehajtási rendelet* I. mellékletében meghatározott adatokon túlmenően tartalmaznia kell a következőket:

   a) GFCM-nyilvántartási szám;
   b) korábbi név (ha volt);
   c) korábbi lobogó (ha volt);
   d) más lajstromokból való korábbi törlésre vonatkozó adatok (ha volt ilyen).

(3)  A tagállamok minden év október 31-ig megküldik a Bizottságnak azon hajók jegyzékét, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben említett engedélyt kiadták. A Bizottság az említett jegyzéket legkésőbb minden év november 30-ig megküldi az általa kijelölt szervnek és a GFCM titkárságának.

(4)  A tagállamok legkésőbb minden év augusztus 31-ig megküldik a Bizottságnak és a GFCM titkárságának az (1) bekezdésben említett hajók által végzett halászati tevékenységekről szóló jelentést összesített formában, legalább a következő információkkal:

   i. a halászati napok száma;
   ii. a halászati terület; valamint
   iii. a szürke tőkehal és a piros ostorgarnéla kifogott mennyisége.

22l. cikk

Kijelölt kikötők

(1)  Minden tagállamnak az 1224/2009/EK rendelet 43. cikkének (5) bekezdése szerint kirakodási kikötőket kell kijelölnie, ahol a Tuniszi-csatornában fogott szürke tőkehal és piros ostorgarnéla ki- és átrakodható. A tagállamoknak legkésőbb 2018. november 30-ig meg kell küldeniük a kijelölt kirakodási kikötők jegyzékét a GFCM titkárságának és a Bizottságnak. E jegyzék minden későbbi módosításáról haladéktalanul tájékoztatni kell a GFCM titkárságát és a Bizottságot.

(2)  A Tuniszi-csatornában fogott szürke tőkehal és piros ostorgarnéla bármely mennyiségét tilos kirakodni vagy átrakodni a tagállamok által kijelölt kirakodási kikötőkön kívül.

22m. cikk

Nemzetközi közös ellenőrzési és felügyeleti rendszer a Tuniszi-csatornában

(1)  A ▌tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket folytathatnak a nemzetközi közös ellenőrzési és felügyeleti rendszer (a továbbiakban: a rendszer) keretében, amely az I. mellékletben meghatározott GFCM 12, 13, 14, 15 és 16 földrajzi alterületen található, nemzeti joghatóságon kívüli vizekre terjed ki (a továbbiakban: az ellenőrzés és felügyelet tárgyát képező terület).

(2)  A tagállamok ellenőröket és ellenőrző eszközöket is alkalmazhatnak, és a rendszer keretében ellenőrzéseket végezhetnek. A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv uniós ellenőröket jelölhet ki a rendszer keretében.

(3)  A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv koordinálja az Unió felügyeleti és ellenőrzési tevékenységeit, valamint az érintett tagállamokkal együttműködve közös alkalmazási tervet dolgozhat ki, amely lehetővé teszi, hogy az Unió teljesítse a rendszer keretében vállalt kötelezettségeit. A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy elősegítsék e tervek végrehajtását, különösen a szükséges emberi és anyagi erőforrások, valamint azok igénybevételének időszakai és földrajzi területei tekintetében.

(4)   Minden tagállam legkésőbb minden év október 31-ig megküldi a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv részére az (1) bekezdésben meghatározott területen ellenőrzésre és felügyeletre jogosult ellenőrök névjegyzékét, valamint az ellenőrzés és a felügyelet során használt azon hajók és légi járművek nevét, amelyeket a következő évben a rendszerhez hozzárendelni szándékoznak. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv minden év december 1-ig, vagy a lehető leghamarabb, az ellenőrzési tevékenységek megkezdése előtt megküldi ezeket az információkat a GFCM titkársága részére.

(5)   A rendszerhez kijelölt ellenőröknek maguknál kell tartaniuk az illetékes hatóságok által a IV. melléklet szerinti minta alapján kiállított GFCM ellenőri kártyát.

(6)   A hajóátvizsgálási és ellenőrzési feladatokat a rendszerrel összhangban ellátó hajóknak az V. melléklet szerinti egyedi lobogó vagy jelzőlobogó alatt kell közlekedniük.

(7)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a lobogója alatti közlekedésre jogosult, az (1) bekezdés szerinti területen tevékenységet folytató valamennyi ellenőrhajó lehetőleg napi szintű, biztonságos kapcsolatot tartson az ugyanazon a területen tevékenykedő összes többi ellenőrhajóval a tevékenységeik összehangolásához szükséges információk megosztása céljából.

(8)  Az (1) bekezdés szerinti területen ellenőrzési vagy felügyeleti jelenléttel rendelkező minden egyes tagállam a területre való belépésükkor közli valamennyi ellenőrhajóval az előző tíznapos időszakban történt észlelések VII. melléklettel összhangban összeállított jegyzékét, valamint az ugyanabban az időszakban végrehajtott hajóátvizsgálások és ellenőrzések jegyzékét, amely tartalmazza a dátumokat, a koordinátákat és minden egyéb lényeges adatot.

22n. cikk

Ellenőrzések elvégzése

(1)  A rendszerhez kijelölt ellenőrök:

   a) a hajóra szállás előtt közlik az ellenőrhajó nevét a halászhajó legénységével;
   b) az ellenőrhajóra és az ellenőröket a halászhajókra átszállító hajóra is kitűzik az V. melléklet szerinti jelzőlobogót;
   c) legfeljebb háromtagú ellenőrcsoportokat állítanak össze.

(2)  Hajóra szálláskor az ellenőrök kötelesek bemutatni a IV. mellékletben ismertetett személyazonosító okmányt a halászhajó parancsnokának. Az ellenőrzést a GFCM egyik hivatalos nyelvén, lehetőség szerint a halászhajó parancsnoka által beszélt nyelven kell lefolytatni.

(3)   Az ellenőrök az ellenőrzésről jelentést készítenek a VI. mellékletben meghatározott formában.

(4)   Az ellenőrök a jelentést a hajóparancsnok jelenlétében írják alá, aki a jelentéssel kapcsolatban általa megfelelőnek vélt észrevételeket tehet, és akinek szintén alá kell írnia a jelentést.

(5)   A jelentésről másolatot kap a hajóparancsnok és az ellenőrcsoportot küldő hatóság, amely továbbítja azt az ellenőrzés tárgyát képező hajó, lobogó szerinti államának hatóságai és a Bizottság és/vagy az általa kijelölt szerv számára. A Bizottság továbbítja a jelentés másolatát a GFCM titkárságának.

(6)   Az ellenőrcsoport létszámát és az ellenőrzés időtartamát az ellenőrhajó parancsnoki szerepet betöltő tisztje határozza meg minden lényeges körülmény figyelembevételével.

22o. cikk

Jogsértések

(1)  E cikk alkalmazásában az alábbi tevékenységek minősülnek jogsértésnek:

   a) az 1005/2008/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a), b), c), e), f), g) és h) pontjában említett tevékenységek;
   b) a műholdas hajómegfigyelési rendszer zavarása; valamint
   c) műholdas hajómegfigyelési rendszer nélküli tevékenykedés.

(2)  Ha a halászhajó átvizsgálása és ellenőrzése során az ellenőrök jogsértést észlelnek, az ellenőrhajó lobogója szerinti tagállam hatóságai közvetlenül és a GFCM titkárságán keresztül is haladéktalanul értesítik a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet, amely értesíti az ellenőrzött halászhajó lobogója szerinti államot. Az ellenőrnek a halászhajó lobogója szerinti állam azon ellenőrhajóit is értesítenie kell, amelyek tudomása szerint a közelben tartózkodnak.

(3)  A hajó lobogó szerinti tagállama gondoskodik arról, hogy a jogsértést megállapító ellenőrzést követően az érintett halászhajó felhagy minden halászati tevékenységgel. A lobogó szerinti tagállam a halászhajót kötelezi, hogy 72 órán belül induljon el az általa kijelölt kikötőbe, ahol vizsgálatot kell indítani.

(4)  Amennyiben az ellenőrzés során jogsértésre derült fény, a lobogó szerint tagállam által végrehajtott intézkedésekről és nyomon követésről értesíteni kell a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv továbbítja a megtett intézkedésekről és a nyomon követésről szóló jelentéseket a GFCM titkársága részére.

(5)  A tagállami hatóságok a 22n. cikk (3) bekezdése szerinti ellenőrzési jelentéseket és az ellenőrök által végzett dokumentumalapú vizsgálatok alapján tett megállapításokat ugyanúgy kezelik, mint a saját ellenőreik által készített jelentéseket és megállapításokat.

III. fejezet

Fekete-tenger

22p. cikk

A Fekete-tengerben élő nagy rombuszhal jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatának megelőzését, megakadályozását és felszámolását célzó intézkedések

(1)  A tagállamok a szokásos adatfeldolgozási támogatás igénybevételével minden év január 20-ig megküldik a Bizottságnak a Fekete-tengerben (az I. mellékletben meghatározott GFCM 29 földrajzi alterület) nagy rombuszhal halászatára jogosult, fenéken rögzített kopoltyúhálót használó hajók aktualizált jegyzékét. A Bizottság ezt a jegyzéket minden év január 31-ig továbbítja a GFCM titkárságának.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti jegyzéknek az (EU) 2017/218 rendelet I. mellékletében előírt adatokon túlmenően tartalmaznia kell az alábbiakat:

   a) GFCM-nyilvántartási szám;
   b) korábbi név (ha volt);
   c) korábbi lobogó (ha volt);
   d) más lajstromokból való korábbi törlésre vonatkozó adatok (ha volt ilyen);
   e) főbb célfajok;
   f) a nagy rombuszhal halászatához használt főbb halászeszköz(ök), a flottaszegmens és a III. melléklet C. szakaszában szereplő „Task 1” statisztikai mátrixban meghatározott operatív egység;
   g) a kopoltyúhálóval vagy a nagy rombuszhal halászatához valószínűleg használt egyéb halászeszközzel való halászat engedélyezett időszaka.

(3)  A tagállamok a GFCM kérésére megküldik az adott időszakban halászati tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező halászhajókra vonatkozó adatokat. A tagállamok különösen az érintett halászhajók nevét, külső azonosító számát és a számukra kiosztott halászati lehetőségeket közlik.

(4)  A tengeren talált jelöletlen, gazdátlan, nagyrombuszhal-halászathoz használt kopoltyúhálókat a parti tagállam illetékes hatóságai összegyűjtik. Az összegyűjtött hálókat a tulajdonos pontos azonosításáig lefoglalják, vagy amennyiben nem azonosítható a tulajdonos, megsemmisítik.

(5)  Minden érintett tagállam az 1224/2009/EK rendelet 43. cikkének (5) bekezdése szerint kirakodási pontokat jelöl ki, ahol a Fekete-tengerben fogott nagy rombuszhal ki- és átrakodható. E pontok jegyzékét legkésőbb minden év november 30-ig meg kell küldeniük a GFCM titkársága és a Bizottság részére.

(6)  A Fekete-tengeren halászott nagy rombuszhal bármely mennyiségének ki- és átrakodása az (5) bekezdés szerinti kirakodási pontokon kívül más helyen tilos.

22q. cikk

A nagy rombuszhal fekete-tengeri halászatára vonatkozó nemzeti megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti tervek

(1)  A tagállamok nemzeti megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti terveket (a továbbiakban: a nemzeti tervek) dolgoznak ki, hogy többek között a havi fogások és/vagy az alkalmazott halászati erőkifejtés megfelelő és pontos megfigyeléséről és rögzítéséről gondoskodva végrehajtsák a 22p. cikk rendelkezéseit.

(2)  A nemzeti terveknek tartalmazniuk kell a következő elemeket:

   a) az ellenőrzési eszközök egyértelmű meghatározása, a nemzeti tervek végrehajtásához kifejezetten rendelkezésre álló humánerőforrások, technikai és pénzügyi eszközök leírásával;
   b) a nagy valószínűséggel nagy rombuszhalat és a hozzá kapcsolódó fajokat fogó halászhajókra összpontosító ellenőrzési stratégia egyértelmű meghatározása (az ellenőrzési szabályokkal együtt);
   c) a piacok és a szállítás ellenőrzésére vonatkozó cselekvési tervek;
   d) az ellenőrzési feladatok és eljárások meghatározása, ideértve a kifogott mennyiség első értékesítésnél végzett mérlegelésének ellenőrzésére vonatkozó mintavételi stratégiát és a hajónaplóval/kirakodási nyilatkozattal kapcsolatos szabályok hatálya alá nem tartozó hajókra vonatkozó mintavételi stratégiát is;
   e) magyarázó iránymutatás az ellenőrök, a termelői szervezetek és a halászok számára a nagy rombuszhal valószínű kifogásával járó halászatra vonatkozó szabályokról, ideérve az alábbiakat:
   i. dokumentumok, köztük ellenőrzési jelentések, halászati naplók, átrakodási nyilatkozatok, kirakodási és átvételi nyilatkozatok, fuvarokmányok és értékesítési bizonylatok kitöltésére vonatkozó szabályok,
   ii. hatályos technikai intézkedések, többek között a szembőségre és/vagy a hálóméretre, a legkisebb kifogható méretre vagy az időleges korlátozásokra vonatkozóan,
   iii. mintavételi stratégiák;
   iv. keresztellenőrzési mechanizmusok;
   f) a tagállami ellenőrök képzése a II. mellékletben említett feladatok elvégzésére tekintettel.

(3)  A tagállamok minden év január 20-ig tájékoztatják a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet a nemzeti tervekről. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv minden év január 31-ig továbbítja e terveket a GFCM titkársága részére.

22r. cikk

A nagy rombuszhal fekete-tengeri halászatának tudományos megfigyelése

A tagállamok legkésőbb minden év november 30-ig a tudományos tanácsadó bizottsággal és a Bizottsággal közölnek minden olyan kiegészítő információt, amely elősegíti a nagy rombuszhal fekete-tengeri halászatának tudományos megfigyelését.

__________________

* A Bizottság (EU) 2017/218 végrehajtási rendelete (2017. február 6.) az uniós halászflotta-nyilvántartásról (HL L 34., 2017.2.9., 9. o.).”

"

(11)  A 23a. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„a) a 22b. cikkben említett, vörös nemeskorallra vonatkozó adatok; és”;

"

b)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(8) A vörös nemeskorrallal kapcsolatos halászati tevékenységeikről az egyes tagállamok minden év június 30-ig részletes jelentést nyújtanak be a GFCM titkárságának és a Bizottságnak. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a teljes kifogott mennyiségre és a halászati területekre, valamint lehetőség szerint a merülések számára és a merülésenként begyűjtött átlagos mennyiségre vonatkozó információkat.”

"

(12)  A rendelet kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt IV., V., VI., VII. és VIII. melléklettel.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

Az 1343/2011/EU rendelet az alábbi mellékletekkel egészül ki:

„IV. MELLÉKLET

A GFCM-ellenőrök személyazonosító okmányának mintája

Földközi-tengeri Általános

Halászati Bizottság

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HU-p0000002.png

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HU-p0000003.png

GFCM

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HU-p0000004.png

GFCM

A jelen ellenőri személyazonosító okmány birtokosa a Földközi-tengeri Általános Halászati Tanács (GFCM) közös ellenőrzési és felügyeleti rendszerének feltételei szerint szabályszerűen kijelölt GFCM-ellenőr, aki jogosult a GFCM-szabályzat rendelkezései szerint eljárni.

ELLENŐRI SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY

Fénykép

Szerződő fél

Az ellenőr neve:

Kártyaszám

………………………………

Kibocsátó hatóság

………………………………

Ellenőr

A kiállítás dátuma:

Öt évig érvényes

V. MELLÉKLET

A GFCM ellenőri jelzőlobogó mintája

20190326-P8_TA-PROV(2019)0234_HU-p0000005.png

VI. MELLÉKLET

GFCM ellenőrzési jelentés

1.  ELLENŐR(ÖK)

Név…………….…………………… Szerződő fél…………….…………….A személyazonosító GFCM-okmány száma….......

Név…………….…………………… Szerződő fél…………….…………….A személyazonosító GFCM-okmány száma….......

Név…………….…………………… Szerződő fél…………….…………….A személyazonosító GFCM-okmány száma….......

2.  AZ ELLENŐR(ÖKE)T SZÁLLÍTÓ HAJÓ ADATAI

2.1  Név és lajstromozási szám …

2.2  Lobogó…..

3.  AZ ELLENŐRZÖTT HAJÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1  Név és lajstromozási szám…..

3.2  Lobogó…..

3.3  Parancsnok (név és cím)….

3.4  Hajótulajdonos (név és cím)….

3.5  GFCM-nyilvántartási szám…..

3.6  A hajó típusa

4.  POZÍCIÓ

4.1  A vizsgálóhajó parancsnoka által meghatározott pozíció …UTC; szél.:…. hossz.:…

4.2  A halászhajó parancsnoka által meghatározott pozíció …UTC; szél.:…. hossz.:…

5.  AZ ELLENŐRZÉS KEZDETÉNEK ÉS BEFEJEZÉSEINEK DÁTUMA ÉS IDŐPONTJA

5.1  Dátum.................... A fedélzetre lépés időpontja ...................UTC – A fedélzet elhagyásának időpontja ...............................UTC

6.   A FEDÉLZETEN LÉVŐ HALÁSZESZKÖZÖK TÍPUSA

Feszítőlapos fenékvonóháló – OTB

 

Vízközi feszítőlapos vonóháló – OTM

 

Garnéla fogására szolgáló vonóhálók – TBS

 

Erszényes kerítőháló – PS

 

Horgonyzott kopoltyúhálók (rögzített) – GNS

 

Rögzített horogsorok – LLS

 

Hobbihorgászathoz használt eszközök – RG

 

Egyéb (adja meg)

 

7.   HÁLÓSZEMEK MÉRETE – MILLIMÉTERBEN

7.1  A használandó engedélyezett szembőség: ………………mm

7.2  Az átlagos szembőség mérésének eredménye: ……………mm

7.3  Jogsértés: IGEN  – NEM  -------- Ha IGEN, jogszabályi hivatkozás:

8.  A FEDÉLZETEN LEVŐ FOGÁS ELLENŐRZÉSE

8.1  A fedélzeten tárolt halzsákmány ellenőrzésének eredményei

FAJ

(három betűjelből álló FAO-fajkód)

 

 

 

 

 

 

Összesen (kg)

 

 

 

 

 

 

Kiszerelés

 

 

 

 

 

 

Vizsgált minta

 

 

 

 

 

 

méreten aluli halak %-os aránya

 

 

 

 

 

 

8.2  Jogsértés: IGEN  – NEM  -------- Ha IGEN, jogszabályi hivatkozás:

9.  A FEDÉLZETEN LÉVŐ IRATOK ÉS A MŰHOLDAS HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZER ELLENŐRZÉSE

9.1  Halászati napló: IGEN – NEM 

9.2  Jogsértés: IGEN  – NEM  -------- Ha IGEN, jogszabályi hivatkozás:

9.3  Halászati jogosítvány: IGEN – NEM 

9.4  Jogsértés: IGEN  – NEM  -------- Ha IGEN, jogszabályi hivatkozás:

9.5  Külön engedély: IGEN – NEM 

9.6  Jogsértés: IGEN  – NEM  -------- Ha IGEN, jogszabályi hivatkozás:

9.7  Műholdas hajómegfigyelési rendszer: IGEN  – NEM  -------- Működik: IGEN – NEM 

9.8  Jogsértés: IGEN  – NEM  -------- Ha IGEN, jogszabályi hivatkozás:

10.  A JOGSÉRTÉSEK FELSOROLÁSA

□ a lobogó szerinti szerződő fél, együttműködő nem szerződő fél, egyéb jogalany és halászatot folytató jogalany által kiállított jogosítvány, felhatalmazás vagy engedély nélkül folytatott halászat – jogszabályi hivatkozás:

□ a fogással és a fogással kapcsolatos egyéb tényezőkkel összefüggő adatoknak a GFCM jelentéstételi előírásainak meg nem felelő nyilvántartása, vagy az ilyen fogással és/vagy a fogással kapcsolatos egyéb tényezőkkel összefüggő adatoknak a valóságtól lényegesen eltérő rögzítése a jelentésben – jogszabályi hivatkozás:

□ halászat tilalmi övezetben – jogszabályi hivatkozás:

□ halászat tilalmi időszakban – jogszabályi hivatkozás:

□ tiltott halászeszközök használata – jogszabályi hivatkozás:

□ a halászhajó jelöléseinek, azonosításának vagy lajstromozási adatainak meghamisítása vagy szándékos elrejtése – jogszabályi hivatkozás:

□ egy jogsértés kivizsgálásához kapcsolódó bizonyítékok elrejtése, meghamisítása vagy megsemmisítése – jogszabályi hivatkozás:

□ olyan többszöri jogsértések, amelyek együttesen a GFCM által meghatározott hatályos intézkedések súlyos figyelmen kívül hagyásának minősülnek;

□ engedéllyel rendelkező ellenőr ellen elkövetett testi sértés, neki való ellenszegülés, az ellenőr vagy megfigyelő megfélemlítése, szexuális zaklatása, feladatai ellátásának akadályozása, vagy szükségtelen akadályozása és késleltetése;

□ a műholdas hajómegfigyelési rendszer zavarása és/vagy műholdas hajómegfigyelési rendszer nélküli üzemelés – jogszabályi hivatkozás:

11.  A fedélzeten lemásolt iratok jegyzéke

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

12.  A hajó parancsnokának észrevételei és aláírása

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

A parancsnok aláírása: …………………………………………………………………..

13.  Az ellenőr(ök) észrevételei és aláírása

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ellenőr(ök) aláírása: ………………………………………………………….

VII. MELLÉKLET

GFCM észlelési jelentés

1.  Az észlelések időpontja: ……/……/…….. Idő: …………………UTC

2.  Az észlelt hajó pozíciója: Szélesség….................... – Hosszúság…...............

3.  Útvonal: ....................... – Sebesség:…................

4.  Az észlelt hajó neve:

5.  Az észlelt hajó lobogója:

6.  Külső szám/jelölés:

7.  A hajó típusa:

 Halászhajó

 Szállítóhajó

 Fagyasztóhajó

 Egyéb (adja meg)

8.  Nemzetközi rádióhívójel:

9.  IMO-szám (ha van):

10.  Tevékenység(ek):

 Halászat

 Hajózás

 Eresztés

 Átrakodás

11.  Rádiókapcsolat: IGEN – NEM

12.  Az észlelt hajó parancsnokának neve és állampolgársága:…...................................

13.  Az észlelt hajó fedélzetén található személyek száma:….......................................

14.  Az észlelt hajó fedélzetén lévő fogás: ……………………………………………………………………………………

15.  Az információkat gyűjtötte:

Az ellenőr neve:

Szerződő fél:

Személyazonosító GFCM-okmány száma:

A járőrhajó neve:

VIII. MELLÉKLET

A nagyszemű vörösdurbincsra halászó hajók jegyzékében feltüntetendő adatok

A 22i. cikkben említett jegyzék a következő információkat tartalmazza az egyes hajókról:

–  a hajó neve,

–  a hajó lajstromozási száma (a szerződő felek, együttműködő nem szerződő felek, egyéb jogalanyok és halászatot folytató jogalanyok által megadott kód),

–  GFCM-nyilvántartási szám (három betűjelből álló ISO-országkód + 9 számjegy, például xxx000000001),

–  a lajstromozás szerinti kikötő (a kikötő teljes neve),

–  korábbi név (ha volt),

–  korábbi lobogó (ha volt),

–  más lajstromokból való korábbi törlésre vonatkozó adatok (ha volt ilyen),

–  nemzetközi rádióhívójel (ha van),

–  műholdas hajómegfigyelési rendszer (I/N válasz szükséges)

–  a hajó típusa, teljes hossza (LOA) és bruttó tonnatartalma (BT) és/vagy bruttó regisztertonna-tartalma (BRT), valamint kW-ban kifejezett motorteljesítménye,

–  a tulajdonos(ok) és üzemeltető(k) neve és címe,

–  a nagyszemű vörösdurbincs halászatához használt főbb halászeszköz(ök), a flottaszegmens-besorolás és az adatgyűjtési referenciakeretben megjelölt operatív egység,

–  a nagyszemű vörösdurbincs halászatára engedélyezett időszak.”

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a rekreációs célú halászatról

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a 2017 márciusában elfogadott „MedFish4Ever” miniszteri nyilatkozatban meghatározott célkitűzések egyike a földközi tengeri rekreációs célú halászat hatékony irányításának biztosítását célzó alapszabályok mielőbbi, de legkésőbb 202-ig történő meghatározása volt.

E célkitűzéssel összhangban a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) 2017–2020-as középtávú stratégiája magában foglalja többek között a GFCM-övezetben végrehajtandó intézkedéseket, a rekreációs célú halászat hatásainak értékelését és az ezen tevékenységek szabályozására szolgáló legjobb irányítási intézkedések mérlegelését. Ezzel összefüggésben a GFCM keretében létrejött egy a rekreációs célú halászattal foglalkozó munkacsoport a rekreációs célú halászat értékelésére szolgáló összehangolt regionális módszertan kidolgozása céljából.

A Bizottság a GFCM keretében továbbra is mindent el fog követni a „MedFish4Ever” nyilatkozatban meghatározott célkitűzés elérése érdekében.

A Bizottság nyilatkozata a vörös nemes korallról

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a földközi-tengeri vörös nemeskorall hasznosítására vonatkozó regionális alkalmazkodó gazdálkodási terv keretében elfogadott állományvédelmi intézkedések [GFCM/41/2017/5. számú ajánlás] ideiglenesek. Ezen intézkedéseket – köztük a fogási korlátozások bevezetésének a lehetőségét – a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottsága (SAC) 2019 folyamán értékelni fogja a GFCM 43. éves ülésszakán (2019 novemberében) történő felülvizsgálatuk céljából.

(1) HL C 283., 2018.8.10., 95. o.
(2) Az Európai Parlament .2019. március 26-i álláspontja.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1343/2011/EU rendelete (2011. december 13.) a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).
(5)Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).
(6)A Bizottság 26/2004/EK rendelete (2003. december 30.) a közösségi halászflotta-nyilvántartásról (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.).
(7)A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).
(8)A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).
(9)A Bizottság 404/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 8.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 27.Jogi nyilatkozat