Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2262(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0147/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0147/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.21
CRE 26/03/2019 - 7.21

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0241

Usvojeni tekstovi
PDF 162kWORD 60k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske
P8_TA-PROV(2019)0241A8-0147/2019

Preporuka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. Vijeću , Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije (2018/2262(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća od 6. svibnja 2014. o odobrenju pregovora o sporazumu između EU-a i Švicarske o institucijskom okviru kojim se uređuju bilateralni odnosi i početak tih pregovora 22. svibnja 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 28. veljače 2017. o odnosima EU-a sa Švicarskom Konfederacijom,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o odnosima EU-a sa zemljama EFTA-e od 14. prosinca 2010. i 20. prosinca 2012.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru od 1. siječnja 1994.(1),

–  uzimajući u obzir činjenicu da su švicarski građani na referendumu u prosincu 1992. odbacili sudjelovanje u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) s 50,3 % glasova protiv, u lipnju 1997. inicijativu „Pregovori za članstvo u EU-u: neka narod odluči” sa 74 % glasova i u ožujku 2001. inicijativu „Da Europi!” sa 77 % glasova,

–  uzimajući u obzir Sporazum između EU-a i Švicarske Konfederacije o trgovanju emisijskim jedinicama koji je potpisan 23. studenoga 2017.(2),

–  uzimajući u obzir Okvir za suradnju Europske obrambene agencije (EDA) i Švicarske koji je potpisan 16. ožujka 2012.,

–  uzimajući u obzir sporazum o pravosudnoj suradnji između Švicarske i Eurojusta koji je potpisan 27. studenoga 2008. i stupio na snagu 22. srpnja 2011.,

–  uzimajući u obzir sporazum između Švicarske i Europola o suradnji policijskih tijela na sprečavanju i borbi protiv teškog i organiziranog kriminala i terorizma koji je potpisan 24. rujna 2004. i stupio na snagu 1. ožujka 2006. te uzimajući u obzir proširenje njegova područja primjene 1. siječnja 2008.,

–  uzimajući u obzir Sporazum od 21. lipnja 1999. između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba(3) te posebno njegov Prilog I. o slobodnom kretanju osoba i Prilog III. o priznavanju stručnih kvalifikacija,

–  uzimajući u obzir Protokol od 27. svibnja 2008. uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Bugarske i Rumunjske kao ugovornih stranaka na temelju njihovog pristupanja Europskoj uniji(4),

–  uzimajući u obzir Sporazum od 25. lipnja 2009. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavljenju inspekcija i formalnosti vezanih uz prijevoz robe te o mjerama za carinsku sigurnost(5),

–  uzimajući u obzir švicarsku građansku inicijativu od 9. veljače 2014. u sklopu koje je 50,3 % švicarskih građana poduprlo prijedloge za ponovno uvođenje kvota za imigraciju u odnosu s Europskom unijom, za davanje prednosti švicarskim državljanima pri popunjavanju slobodnih radnih mjesta i za ograničavanje prava imigranata na socijalne naknade,

–  uzimajući u obzir sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Švicarske(6) iz 1972. koji je tijekom godina prilagođen i ažuriran,

–  uzimajući u obzir sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu koji je stupio na snagu 1. lipnja 2002.(7),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika koji je stupio na snagu 1. lipnja 2002.(8),

–  uzimajući u obzir pregovore između EU-a i Švicarske o sporazumima o električnoj energiji te o sigurnosti hrane, sigurnosti proizvoda i javnom zdravlju,

–  uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2018/2047 od 20. prosinca 2018. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na burze u Švicarskoj u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(9),

–  uzimajući u obzir 37. međuparlamentarnu sjednicu EU-a i Švicarske održanu 4. i 5. srpnja 2018. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije o Švicarskoj, posebno Rezoluciju od 9. rujna 2015. o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj: prepreke potpunom ostvarenju unutarnjeg tržišta(10) i nacrt prijedloga rezolucije svojeg Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača na istu temu od 24. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. veljače 2017. o godišnjem izvješću o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2017.(11),

–  uzimajući u obzir članak 108. stavak 4. i članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0147/2019),

A.  budući da se trenutačni odnos Švicarske i EU-a temelji na složenom nizu od oko 20 glavnih sektorskih bilateralnih sporazuma i oko stotinu drugih sporazuma; budući da Švicarska samo djelomično sudjeluje u svim četirima slobodama; budući da su ti sporazumi produbili suradnju između EU-a i Švicarske u prošlosti u područjima unutarnjeg tržišta, unutarnje sigurnosti i azila, prometa i poreznih pitanja, dok bi u budućnosti taj složeni niz sporazuma mogao postati zastario, što će njihovu provedbu učiniti manje relevantnom, osim ako se ne postigne dogovor o sveobuhvatnom okviru;

B.  budući da je, prema podacima Eurostata, Švicarska 2017. bila treći najveći partner EU-a u pogledu izvoza robe i četvrti najveći partner u pogledu uvoza robe;

C.  budući da je Vijeće izjavilo da bi sveobuhvatni institucijski sporazum sa Švicarskom trebao težiti zaštiti homogenosti unutarnjeg tržišta i osigurati pravnu sigurnost za tijela, građane i gospodarske subjekte;

D.  budući da Švicarsko savezno vijeće želi sklopiti institucijski sporazum s EU-om kojim se osigurava pravna sigurnost u području pristupa tržištu i štiti blagostanje, neovisnost i pravni sustav Švicarske(12); budući da je Švicarsko savezno vijeće najavilo savjetovanje s dionicima na temelju teksta koji su pregovarači dogovorili 23. studenog 2018.;

E.  budući da je za poticanje rasta i konkurentnosti te otvaranje radnih mjesta u cilju oporavka europskog gospodarstva potrebno učinkovito jedinstveno tržište koje dobro funkcionira i temelji se na vrlo konkurentnom socijalnom tržišnom gospodarstvu; budući da se zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu mora pravilno prenijeti, primijeniti i provesti ako države članice i Švicarska žele iskoristiti sve njegove prednosti;

F.  budući da je Švicarska izrazila želju da se obvezujuće materijalne odredbe o državnim potporama ostave za neki budući sporazum o pristupu tržištu i da ona ima pristup jedinstvenom tržištu električne energije;

G.  budući da je Savezno vijeće 28. rujna 2018. odobrilo drugi švicarski doprinos nizu država članica EU-a u iznosu od 1,3 milijarde CHF tokom deset godina i sada čeka pozitivnu odluku Savezne skupštine;

H.  budući da je Švicarska članica Europske agencije za okoliš;

I.  budući da je Švicarska ratificirala sudjelovanje u europskim programima satelitske navigacije Galileo i EGNOS;

J.  budući da je sudjelovanje Švicarske u okvirnom programu EU-a za istraživanje Obzor 2020. i u prethodnom Okvirnom programu 7 (FP7) bilo korisno za sve uključene strane zbog visoke kvalitete prijedloga;

K.  budući da su 27. svibnja 2015. Švicarska i EU potpisali dodatni protokol koji se odnosi na Sporazum o oporezivanju i dohotku od kamata na štednju prema kojem su od rujna 2018. obje strane dužne automatski razmjenjivati informacije o financijskim računima rezidenata druge strane; budući da je EU stavio Švicarsku u Prilog II. zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017. na popis zemalja koje su predane provedbi načela dobrog poreznog upravljanja radi rješavanja pitanja povezanih s transparentnosti, pravednim oporezivanjem i mjerama protiv smanjenja porezne osnovice i prijenosa dobiti;

L.  budući da Švicarska surađuje u odabranim dijelovima zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) i sudjeluje u civilnim i vojnim mirovnim misijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), posebno u Ukrajini i Maliju; budući da Okvir za suradnju Europske obrambene agencije i Švicarske potpisan 16. ožujka 2012. omogućuje razmjenu informacija i predviđa zajedničke aktivnosti u istraživanjima i tehnološkim projektima te projektima i programima u pogledu naoružanja;

M.  budući da je Švicarska dio schengenskog prostora od početka njegove primjene na Švicarsku u prosincu 2008.;

N.  budući da Švicarska sudjeluje u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), Viznom informacijskom sustavu (VIS) i Eurodacovoj bazi podataka otisaka prstiju tražitelja azila EU-a, a sudjelovat će u budućem sustavu bilježenja ulaska/izlaska (EES) kojim će se registrirati prelasci na vanjskim granicama EU-a i u Europskom sustavu za informacije i vize za putovanja (ETIAS) koji jamči sigurnost prije putovanja i vrši provjeru nezakonitih migranata iz trećih zemalja izuzetih iz viznog režima;

O.  budući da se na temelju Dublinskog sporazuma o pridruživanju dijelovi pravne stečevine EU-a o azilu odnose i na Švicarsku; budući da Švicarska od 2010. financijski i operativno doprinosi radu Frontexa;

P.  budući da je 2017. u Švicarskoj živjelo 8,48 milijuna stanovnika, od čega 2,13 milijuna stranih državljana, među kojima je 1,4 milijuna osoba iz država članica EU-a i Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA); budući da 320 000 građana EU-a svakodnevno putuje na posao u Švicarsku; budući da 750 000 švicarskih državljana živi u inozemstvu, od čega 450 000 u EU-u;

Q.  budući da je Švicarska 2009. pristala na nastavak bilateralnog sporazuma iz 1999. između EU-a i Švicarske o slobodnom kretanju osoba (AFMP), kojim se švicarskim građanima i građanima EU-a podjednako daje pravo na slobodan izbor mjesta zaposlenja i boravka na nacionalnim državnim područjima ugovornih strana;

R.  budući da su strana trgovačka društva obvezna poštovati švicarske minimalne uvjete rada pri upućivanju stranih radnika u Švicarsku; budući da glavni izvođač snosi pravnu odgovornost za jamčenje da podizvođači poštuju propise švicarskog tržišta rada;

S.  budući da je Švicarska 2002. uvela „popratne mjere” s izričitim ciljem zaštite plaća, radnih uvjeta i socijalnih standarda u Švicarskoj, za što EU smatra da nije u skladu sa AFMP-om;

T.  budući da je provedba Direktive o pravima građana (2004/38/EZ) i prava građana EU-a na socijalne naknade te slobodu poslovnog nastana u Švicarskoj izazvala zabrinutost;

U.  budući da je Švicarska članica EFTA-e od 1960., a Ujedinjenih naroda od 2002.;

V.  budući da su na referendumu 25. studenoga 2018. svi kantoni odbacili „švicarsko pravo umjesto stranih sudaca” (Inicijativu o samoodređenju) sa 66 % glasova;

W.  budući da je Švicarska predana političkoj neutralnosti i da je kao takva bila domaćin nizu međunarodnih pregovora u cilju postizanja mirnih rješenja za oružane sukobe diljem svijeta;

X.  budući da je Europska komisija krajem 2018. odgodila za šest mjeseci svoju odluku o priznavanju mjesta trgovanja u Švicarskoj kao prihvatljivih u pogledu sukladnosti s obvezom trgovanja dionicama prema Direktivi (2004/39/EZ) i Uredbi ((EU) br. 600/2014) o tržištima financijskih instrumenata;

Y.  budući da se Međuparlamentarna unija (IPU) nalazi u Ženevi;

Z.  budući da Švicarska ugošćuje svjetska sjedišta 25 vodećih međunarodnih organizacija i konferencija, a većina ih je u Ženevi;

AA.  budući da stotine međunarodnih nevladinih organizacija koje pružaju savjete UN-u i drugim nevladinim organizacijama imaju sjedište u Švicarskoj;

AB.  budući da Švicarska planira održati federalne izbore 20. listopada 2019.;

1.  preporučuje sljedeće Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

   (a) ističe da Švicarska i EU održavaju blisko, opsežno i sveobuhvatno partnerstvo koje od kojeg obje strane imaju koristi i koje se temelji na zajedničkoj kulturnoj povijesti i zajedničkim vrijednostima, te da su njihove gospodarske, političke, društvene, okolišne, znanstvene i međuljudske veze uzorne, a podsjeća i na jedinstvenu kulturnu i geografsku blizinu između njih;
   (b) naglašava da je Švicarska vrlo integrirana s EU-om, da je partner sličnih stajališta i da s EU-om ima zajedničke europske regionalne i globalne izazove; pozdravlja izjavu Švicarske da je u njihovu interesu da se bilateralni pristup obnovi i učvrsti i da se uspostavi još bliži odnos;
   (c) napominje da je EU glavni trgovinski partner Švicarske i da na njega otpada 52 % izvoza te zemlje i 71 % njezina uvoza te da trgovina robom u okviru aktualnih bilateralnih trgovinskih sporazuma iznosi čak 1 milijardu CHF dnevno(13); budući da je Švicarska treći najveći trgovinski partner EU-a i da na nju otpada 7 % njegove trgovine; smatra da je značajan stupanj integracije Švicarske s unutarnjim tržištem EU-a ključan čimbenik za gospodarski rast, zbog čega je EU najvažniji gospodarski i trgovinski partner Švicarske;
   (d) naglašava da je EU pokazao veliku fleksibilnost u pregovorima o Sporazumu o institucionalnom okviru i da to moraju priznati sve zainteresirane strane;
   (e) snažno potiče na što skorije sklapanje bilateralnog Sporazuma o institucionalnom okviru s ciljem usklađivanja postojećeg složenog niza bilateralnih sporazuma, uključujući uspostavljanje mehanizma za rješavanje sporova; pozdravlja dogovor pregovarača o konačnom tekstu sporazuma; poziva Švicarsko federalno vijeće da donese odluku o sklapanju sporazuma, čim se savjetovanje s dionicima u tom pogledu pozitivno okonča;
   (f) podsjeća da je uspostava zajedničkog institucijskog okvira za postojeće i buduće sporazume kojima se omogućuje sudjelovanje Švicarske u jedinstvenom tržištu EU-a, kako bi se osigurala homogenost i pravna sigurnost za građane i poduzeća, i dalje preduvjet za daljnji razvoj sektorskog pristupa; naglašava da je nakon četiri godine pregovora došlo vrijeme da se sklopi Sporazum o institucionalnom okviru; smatra da će zaključenje sporazuma omogućiti da sveobuhvatno partnerstvo EU-a i Švicarske ostvari svoj puni potencijal;
   (g) potvrđuje potrebu za Sporazumom o institucionalnom okviru jer se odnos EU-a i Švicarske zasniva na složenom sustavu od 120 sektorskih sporazuma te bi od dodatne koherentnosti i pravne sigurnosti koristi imale obje strane;
   (h) poziva strane da što prije organiziraju međuparlamentarnu sjednicu zakonodavaca iz EU-a i Švicarske kako bi se raspravila sva pitanja povezana s tim sporazumom;
   (i) izražava žaljenje zbog činjenice da je Komisija prenijela dogovoreni tekst Sporazuma o institucionalnom okviru između EU-a i Švicarske Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu tek 6. veljače 2019., iako je finaliziran u studenom 2018.;
   (j) potvrđuje da čvrsti odnosi između EU-a i Švicarske nadilaze gospodarsku integraciju i proširenje jedinstvenog tržišta te da doprinose stabilnosti i blagostanju u korist svih građana i poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća; ističe da je važno osigurati ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta u cilju postizanja ravnopravnih uvjeta i otvaranja radnih mjesta;
   (k) smatra da je sklapanje Sporazuma o institucionalnom okviru sa Švicarskom iznimno važno jer osigurava pravnu sigurnost i za Švicarsku i za EU, dinamično uključivanje pravne stečevine EU-a, poboljšani pristup unutarnjem tržištu za Švicarsku u korist obiju strana te nadležnost Suda Europske unije u slučaju neriješenih sporova koji se odnose na primjenu ili tumačenje Sporazuma o institucionalnom okviru;
   (l) pozdravlja odluku Komisije od 20. prosinca 2018. o priznavanju mjesta trgovanja u Švicarskoj kao prihvatljivih u pogledu sukladnosti s obvezom trgovanja dionicama u skladu s Direktivom(14) i Uredbom o tržištima financijskih instrumenata(15) (MiFID II/MiFIR); ističe da je ta istovrijednost u trajanju ograničena do 30. lipnja 2019., ali se može produžiti pod uvjetom da je postignut napredak u pogledu sklapanja sporazuma kojim se uspostavlja taj zajednički institucionalni okvir;
   (m) naglašava, zajedno s Vijećem, da je slobodno kretanje osoba jedan od temeljnih stupova politike EU-a i unutarnjega tržišta o kojem se ne može pregovarati i da su četiri slobode unutarnjeg tržišta nerazdvojive; izražava žaljenje zbog neproporcionalnih, jednostranih „popratnih mjera” Švicarske koje su na snazi od 2004.; poziva Švicarsku, koja smatra da su popratne mjere važne, da pokuša naći rješenje koje je u potpunosti u skladu s relevantnim instrumentima EU-a; poziva švicarska tijela da razmotre skraćivanje razdoblja primjene prijelaznih mjera u pogledu radnika iz Hrvatske, uzevši u obzir prednosti slobodnog kretanja osoba između EU-a i Švicarske;
   (n) prima na znanje provedbu ublažene inicijative za davanje prednosti domaćem stanovništvu i činjenicu da Vijeće smatra da je tekst koji je iz toga proizišao, a koji je Savezna skupština Švicarske donijela 16. prosinca 2016., moguće primijeniti na način koji je u skladu s pravima državljana EU-a prema Sporazumu o slobodnom kretanju osoba ako se potrebnom provedbenom uredbom razjasne neriješena otvorena pitanja, kao što su pravo na informacije o slobodnim radnim mjestima i poštovanje prava pograničnih radnika; međutim, podsjeća da pitanje migracije građana iz trećih zemalja ne bi trebalo miješati sa slobodnim kretanjem osoba koje je utvrđeno u Ugovorima; ističe potrebu da se pozorno prati provedba uredbe kako bi se ocijenila njezina sukladnost sa Sporazumom o slobodnom kretanju osoba;
   (o) naglašava da Švicarska ima veliku korist od demokratskog i konkurentnog razvoja kod svih europskih susjeda te da su stoga njezini financijski doprinosi programima kao što je Kohezijski fond u njezinu interesu i da bi ih trebalo nastaviti te pozdravlja pozitivni ishod doprinosa u zemljama članicama koje ga primaju; podsjeća na to da Švicarska ostvaruje znatne koristi od sudjelovanja na jedinstvenom tržištu; naglašava činjenicu da je daljnji doprinos Švicarske koheziji EU-a ključan te bi ga trebalo znatno povećati po uzoru na primjer EGP-a/Norveške;
   (p) pozdravlja intenzivnu unutarnju raspravu o suradnji s EU-om koja je u toku u Švicarskoj; predlaže, međutim, da Švicarska pokuša još bolje svojim građanima objasniti mnoge konkretne koristi koje imaju od pristupa unutarnjem tržištu i potrebu za užom suradnjom s EU-om;
   (q) apelira na to da se nakon sklapanja Sporazum o institucionalnom okviru bez odgode podnese na odobrenje Europskom parlamentu, državama članicama i švicarskom Parlamentu te na referendum švicarskog biračkog tijela u skladu sa švicarskim ustavom;
   (r) napominje da u Švicarskoj živi 1,4 milijuna građana EU-a , a u EU-u živi više od 450 000 švicarskih državljana;
   (s) podsjeća na to da je nakon referenduma održanog 9. veljače 2014. švicarski parlament 2016. donio izmjenu Zakona o stranim državljanima radi provedbe članka 121.a Saveznog ustava i da je ona stupila na snagu 1. srpnja 2018.; naglašava da je ključno da Savezno vijeće posveti veliku pozornost provedbi članka 121.a kako se ne bi dovelo u pitanje pravo građana EU-a na slobodno kretanje;
   (t) izražava žaljenje zbog svih kantonalnih i nacionalnih inicijativa koje bi mogle radnicima iz EU-a, a osobito prekograničnim radnicima, ograničiti pristup švicarskom tržištu rada i tako ugroziti prava građana EU-a u okviru Sporazuma o slobodnom kretanju osoba i suradnju između EU-a i Švicarske;
   (u) odlučno pozdravlja političku izjavu namjere osuvremenjivanja Sporazuma o javnoj nabavi i Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Švicarske iz 1972. te podupire ambiciju da se ostvari izmijenjeno trgovinsko partnerstvo koje obuhvaća područja kao što su usluge koje su izvan područja primjene Sporazuma o institucionalnom okviru te koje Sporazum o slobodnom kretanju osoba pokriva tek djelomično, uključujući digitalne aspekte, prava intelektualnoga vlasništva, olakšavanje trgovine, uzajamno priznavanje ocjena sukladnosti i javnu nabavu, uz poglavlje o trgovini i održivom razvoju; traži daljnju suradnju kako bi se bolje zaštitile oznake zemljopisnog podrijetla i proširio suvremeni i pouzdani mehanizam za rješavanje sporova između država uvršten u nacrt Sporazuma o institucionalnom okviru radi obuhvaćanja budućeg bilateralnog trgovinskog odnosa i učinkovitog rješavanja prepreka trgovini;
   (v) svjestan je da između EU-a i Švicarske ne postoji sveobuhvatni sporazum o uslugama i da su usluge samo djelomično obuhvaćene Sporazumom o slobodnom kretanju osoba, što pokazuje da postoji potencijal za daljnji razvoj;
   (w) prima na znanje izmijenjeni zakon o javnoj nabavi donesen 2017. u kantonu Ticino, koji mora biti u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi i relevantnim sektorskim sporazumom između EU-a i Švicarske koji je stupio na snagu 2002. godine; snažno potiče javne naručitelje da se prema dobavljačima i pružateljima usluga iz EU-a odnose na nediskriminirajući način, čak i kada je riječ o ugovorima o javnoj nabavi koji su ispod praga;
   (x) odlučno poziva na to da se dopusti nastavak sadašnje prakse prema kojoj poduzeća za usluge prijevoza taksijem iz EU-a mogu bez ograničenja nuditi usluge u Švicarskoj, s obzirom na to da ta praksa već dugo pridonosi gospodarskom razvoju u pograničnom području Švicarske te je od obostrane koristi;
   (y) smatra da su reciprocitet i pravednost između EGP-a i Švicarske nužni kako bi obje strane mogle ostvariti korist od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu;
   (z) napominje da je suradnja u okviru Sporazuma između EU-a i Švicarske o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti sveukupno gledajući zadovoljavajuća; pozdravlja najnovije ažuriranje Sporazuma o uzajamnom priznavanju iz 2017. te se nada da će se buduća ažuriranja moći brzo provesti kada budući Sporazum o institucionalnom okviru ostvari svoj puni potencijal;
   (aa) pozdravlja novo porezno zakonodavstvo kojim će se ograničiti povlašteni porezni režimi, a prakse približiti međunarodnim standardima, te se nada pozitivnom ishodu predstojećeg referenduma u Švicarskoj; ističe potrebu da se suradnja nastavi poboljšavati radi borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza i jačanja porezne pravde;
   (ab) poziva Švicarsku da nastavi rad na strategiji Digitalna Švicarska i da je nastoji uskladiti s jedinstvenim digitalnim tržištem EU-a;
   (ac) prima na znanje doprinos sveobuhvatnom partnerstvu između EU-a i Švicarske, koji donose bilateralni sektorski sporazumi o slobodnom kretanju osoba, mirovinama, okolišu, statistici, pravosudnoj i policijskoj suradnji, schengenskom području, azilu (Dublin), ZVSP-u/ZSOP-u, satelitskoj navigaciji, istraživanju, civilnom zrakoplovstvu, kopnenom prijevozu, uzajamnom pristupu tržištu za dogovorenu robu i usluge, prerađenim poljoprivrednim proizvodima, pravnom usklađivanju, uzajamnom priznavanju, borbi protiv prijevara te oporezivanju i štednji; međutim, snažno podsjeća da je krajnje vrijeme da se to partnerstvo unaprijedi i čim prije poduzme sveobuhvatniji i krupniji korak u bilateralnim odnosima sklapanjem okvirnog sporazuma;
   (ad) pozdravlja činjenicu da su promicanje mira, posredovanje i mirno rješavanje sukoba već vrlo dugo važan dio švicarske vanjske politike; pozdravlja snažnu ulogu Švicarske u izgradnji mira i njezinu sudjelovanju u pronalaženju rješenja za krize, olakšavanju dijaloga, razvoju mjera za izgradnju povjerenja i pomirenju; pozdravlja ulogu Švicarske kao posrednika u provedbi složenih državnih struktura, posredovanju u miru te ustavnim rješenjima kako bi se podržao suživot različitih etničkih skupina;
   (ae) pozdravlja sudjelovanje i potporu Švicarske u sigurnosnim i obrambenim misijama EU-a kao što su EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali i EUBAM Libija te u radu Europske obrambene agencije; pozdravlja blisku suradnju sa Švicarskom na područjima humanitarne pomoći, civilne zaštite, borbe protiv terorizma i klimatskih promjena;
   (af) uviđa švicarski doprinos i suradnju u kontekstu masovne migracije prema schengenskom području i u provedbi Europskog migracijskog programa; potiče Švicarsku da postane dio Globalnog sporazuma o migraciji i očekuje da će se to dogoditi nakon rasprave u švicarskom parlamentu;
   (ag) poziva Švicarsku da u pogledu prekogranične ponude usluga primjeni relevantne direktive EU-a kako bi zadržala svoju trenutačnu razinu socijalne zaštite i plaća;
   (ah) ističe važnost toga da se osigura da Sporazum o institucionalnom okviru između EU-a i Švicarske sadrži klauzulu o dobrom poreznom upravljanju i konkretna pravila o državnim potporama u obliku poreznih olakšica, zahtjeve u pogledu transparentnosti u vezi s automatskom razmjenom informacija o oporezivanju i stvarnom vlasništvu te odredbe o suzbijanju pranja novca;
   (ai) pozdravlja odluku Švicarske da u travnju 2018. pristupi zajedničkoj radnoj skupini Europola za aktivnosti kibernetičkog kriminala kao proaktivan korak u borbi protiv međunarodnih prijetnji kiberkriminaliteta;
   (aj) pozdravlja povezanost Švicarske s cijelim programom Obzor 2020. te se nada daljnjoj suradnji u budućim istraživačkim programima;
   (ak) snažno potiče Švicarsku na uključivanje u pregovore o švicarskom sudjelovanju u programima Erasmus;
   (al) pozdravlja napredak u izgradnji željeznice u alpskom području poznate kao „Nova željeznička veza kroz Alpe” (NRLA/NEAT), čije je ulaganje u Švicarskoj bilo korisno i za EU;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te Saveznoj skupštini i Saveznom vijeću Švicarske Konfederacije.

(1) SL L 1, 3.1.1994., str. 3.
(2) SL L 322, 7.12.2017., str. 3.
(3) SL L 114, 30.4.2002., str. 6.
(4) SL L 124, 20.5.2009, str. 53.
(5) SL L 199, 31.7.2009, str. 24.
(6) SL L 300, 31.12.1972., str. 189.
(7) SL L 114, 30.4.2002., str. 73.
(8) SL L 114, 30.4.2002., str. 91.
(9) SL L 327, 21.12. 2018., str. 77.
(10) SL C 316, 22.9.2017., str. 192.
(11) SL C 252, 18.7.2018, str. 164.
(12) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_en.pdf
(13) https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
(14) SL L 173, 12.6.2014, str. 349.
(15) SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

Posljednje ažuriranje: 27. ožujka 2019.Pravna napomena