Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2166(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0110/2019

Testi mressqa :

A8-0110/2019

Dibattiti :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Votazzjonijiet :

PV 26/03/2019 - 13.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0242

Testi adottati
PDF 363kWORD 110k
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
P8_TA-PROV(2019)0242A8-0110/2019
Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2017 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2018)0457),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(7);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mar-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 357, 4.10.2018, p. 1.
(4) ĠU C 357, 4.10.2018, p. 9.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(7) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


2. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) għas-sena finanzjarja 2017 (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545) u d-dokument(i) ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja(w)h,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05826/2019 – C8-0054/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/776/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(11);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 413, 14.11.2018, p. 2.
(4) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 16.
(5) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 209.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 343, 19.12.2013, p. 46.
(11) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


3. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) għas-sena finanzjarja 2017 (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545) u d-dokument(i) ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja(w)h,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05826/2019 – C8-0054/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/771/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2004/20/KE u 2007/372/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(11);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 413, 14.11.2018, p. 11.
(4) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 16.
(5) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 213.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 341, 18.12.2013, p. 73.
(11) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


4. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea) għas-sena finanzjarja 2017 (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545) u d-dokument(i) ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja(w)h,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05826/2019 – C8-0054/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/770/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/858/KE(10),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/927/UE tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/770/UE sabiex "L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel" tiġi ttrasformata f'"L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel"(11),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(12);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 413, 14.11.2018, p. 2.
(4) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 16.
(5) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 229.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 341,18.12.2013, p. 69.
(11) ĠU L 363, 18.12.2014, p. 183.
(12) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


5. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA) għas-sena finanzjarja 2017 (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545) u d-dokument(i) ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja(w)h,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05826/2019 – C8-0054/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/779/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/37/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(11);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 413, 14.11.2018, p. 9.
(4) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 16.
(5) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 217.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 58.
(11) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


6. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA) għas-sena finanzjarja 2017 (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545) u d-dokument(i) ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja(w)h,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05826/2019 – C8-0054/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/778/UE tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/46/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(11);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 413, 14.11.2018, p. 12.
(4) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 16.
(5) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 225.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 346, 20.12.2013, p. 54.
(11) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


7. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) għas-sena finanzjarja 2017 (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545) u d-dokument(i) ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja(w)h,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05826/2019 – C8-0054/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(9), u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/801/UE tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/593/KE(10),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi, skont it-termini tal-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(11);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 413, 14.11.2018, p. 11.
(4) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 16.
(5) ĠU C 434, 30.11.2018, p. 221.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(9) ĠU L 297, 22.9.2004, p. 6.
(10) ĠU L 352, 24.12.2013, p. 65.
(11) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


8. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016 (COM(2018)0545) u d-dokument(i) ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja(w)h,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2017 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2018)0457),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2017 (COM(2018)0661) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2018)0429),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3), u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017 (05826/2019 – C8-0054/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(5), u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) u (3) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017(8);

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 357, 4.10.2018, p. 1.
(4) ĠU C 357, 4.10.2018, p. 9.
(5) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(7) ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1.
(8) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA-PROV(2019)0243.


9. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (2018/2166(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima III – Il-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-aġenziji eżekuttivi għas-sena finanzjarja 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 93 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit kif ukoll l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0110/2019),

A.  billi l-baġit tal-Unjoni għandu rwol sinifikanti biex jintlaħqu l-objettivi tal-politiki tal-Unjoni, għalkemm jirrappreżenta biss 1 % tal-introjtu nazzjonali gross tal-Unjoni;

B.  billi, meta jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni, il-Parlament jivverifika jekk il-fondi jkunux intużaw b'mod korrett jew le, u jekk l-objettivi tal-politiki jkunux intlaħqu jew le;

Implimentazzjoni tal-baġit tal-2017 u r-riżultati miksuba

1.  Jinnota li fl-2017 il-baġit tal-Unjoni kien fir-raba' sena ta' implimentazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) attwali, u ammonta għal EUR 159,8 biljun, inklużi is-sitt baġits emendatorji, u li l-allokazzjonijiet fid-diversi oqsma kienu:

   (a) EUR 75,4 biljun għat-tkabbir intelliġenti u inklużiv;
   (b) EUR 58,6 biljun għall-appoġġ għas-settur agrikolu Ewropew;
   (c) EUR 4,3 biljun għat-tisħiħ tal-fruntieri esterni tal-Unjoni u għall-indirizzar tal-kriżi tar-rifuġjati u l-migrazzjoni irregolari;
   (d) EUR 10,7 biljun għall-attivitajiet barra mill-Unjoni;
   (e) EUR 9,4 biljun għall-amministrazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

2.  Jissottolinja li l-baġit tal-Unjoni jappoġġja l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni u l-ksib tal-prijoritajiet u tal-objettivi tagħhom billi jikkomplementa r-riżorsi tal-Istati Membri ddedikati għall-istess skopijiet; jinnota f'dan ir-rigward il-ksib tar-riżultati li ġejjin:

   (a) fl-2017, Orizzont 2020 ipprovda EUR 8,5 biljun ta' finanzjament, li kompla jimmobilizza investimenti diretti addizzjonali, li wasslu għal total ta' EUR 10,6 biljun u finanzjament ta' 5 000 proġett;
   (b) sa tmiem l-2017, COSME pprovda finanzjament lil aktar minn 275 000 kumpanija ta' daqs żgħir u medju (li 50 % minnhom kienu negozji ġodda) f'25 pajjiż li kieku kienu jbatu biex jiksbu finanzjament privat minħabba l-livell għoli tagħhom tal-profil tar-riskju;
   (c) fir-rigward tal-kisbiet tal-programmi rrapportati mill-Istati Membri sa tmiem l-2016, il-proġetti implimentati fl-ambitu tal-Fond ta' Koeżjoni (FK) u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) kienu diġà pprovdew:
   appoġġ lil 84 579 intrapriża, li minnhom aktar minn 36 000 huma appoġġjati minn strumenti finanzjarji;
   10 300 impjieg maħluqa flimkien ma' 636 riċerkatur ġdid impjegat;
   41 800 unità domestika b'titjib fil-klassifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija u tnaqqis ta' 14,9 miljun kWh/sena fil-konsum annwali tal-enerġija primarja ta' bini pubbliku;
   2,7 miljun persuna li jibbenefikaw minn titjib fis-servizzi tas-saħħa; 156 000 persuna addizzjonali moqdija bi provvista tal-ilma mtejba u 73 000 moqdija bi trattament imtejjeb tal-ilma mormi;
   aċċess għall-broadband għal miljun unità domestika addizzjonali;
   (d) sa tmiem l-2016, il-Programmi tal-Iżvilupp Rurali kkontribwew għar-ristrutturar u l-modernizzazzjoni ta' kważi 45 000 azjenda agrikola;
   e) fl-2017, il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) appoġġja l-ħolqien ta' aktar minn 7 000 post addizzjonali fiċ-ċentri ta' akkoljenza; l-għadd ta' postijiet adattati għall-minorenni mhux akkumpanjati, grupp ta' migranti partikolarment vulnerabbli, żdied ukoll minn 183 post biss fl-2014 għal 17 070 post fl-2017; sa tmiem l-2017, 1 432 612-il ċittadin ta' pajjiżi terzi rċevew assistenza għall-integrazzjoni;
   (f) l-Unjoni pprovdiet aktar minn EUR 2,2 biljun f'għajnuna umanitarja fi 80 pajjiż differenti; il-finanzjament umanitarju tal-Unjoni appoġġja l-edukazzjoni ta' aktar minn 4,7 miljun tifel u tifla maqbuda f'emerġenzi f'aktar minn 50 pajjiż;

Id-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri

3.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") tat opinjoni pożittiva dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-Unjoni Ewropea għall-2017, kif għamlet sa mill-2007, u li l-Qorti kkonkludiet li d-dħul għall-2017 li fuqu huma bbażati dawn il-kontijiet kien legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

4.  Jinnota li għall-2017, il-Qorti għat-tieni sena konsekuttiva ħarġet opinjoni kkwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet, li skont il-Qorti, tindika li parti sinifikanti min-nefqa tal-2017 awditjata minnha ma kinitx materjalment affettwata minn żball u li l-livell ta' irregolaritajiet fl-infiq tal-Unjoni kompla jonqos;

5.  Jilqa' l-andament pożittiv tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli għall-pagamenti ddeterminata mill-Qorti f'dawn l-aħħar snin, li rreġistat tnaqqis kostanti li laħaq il-minimu storiku ta' 2,4 % fl-2017, perċentwal li għadu ogħla mil-livell limitu ta' 2 % iżda jirrappreżenta tnaqqis ta' kważi żewġ terzi fir-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti għas-sena finanzjarja 2007, li kienet ta' 6,9 % għall-pagamenti; jinnota, madankollu, li l-pagamenti għadhom affettwati minn żbalji għax is-sistema ta' kontroll u ta' superviżjoni hija biss parzjalment effikaċi;

6.  Jinnota li meta l-pagamenti saru abbażi ta' rimborżi tal-ispejjeż (meta l-Unjoni tirrimborża spejjeż eliġibbli għal attivitajiet eliġibbli), il-Qorti tistma l-livell ta' żball għal 3,7 % (4,8 % fl-2016), filwaqt li r-rata ta' żball għall-pagamenti tad-drittijiet (li huma bbażati fuq l-issodisfar ta' ċerti kundizzjonijiet) kienet taħt il-livell limitu ta' materjalità ta' 2 %;

7.  Jinnota li l-Qorti awditjat tranżazzjonijiet li ta' valur totali ta' EUR 100,2 biljun, li jirrappreżenta anqas minn żewġ terzi tal-baġit totali għall-2017, u li l-qasam "Riżorsi naturali" jikkostitwixxi l-akbar sehem tal-popolazzjoni globali sottoposta għal awditjar (57 %), filwaqt li l-qasam "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" jirrappreżenta perċentwal relattivament żgħir (madwar 8 %) meta mqabbla mas-snin preċedenti;

8.  Jiddispjaċih lil-Qorti ma eżaminatx il-livell ta' żball marbut mal-infiq fl-ambitu tal-intestatura 3 "Sigurtà u Ċittadinanza" u tal-intestatura 4 "Ewropa Globali"; iqis li, avolja ċ-ċifri f'dawn l-intestaturi huma relattivament baxxi, huma ta' importanza politika partikolari; jisħaq fuq il-fatt li l-awditjar ta' kampjun rappreżentattiv ta' dawn iż-żewġ intestaturi huwa essenzjali għall-finijiet ta' evalwazzjoni rigoruża u indipendenti tat-tranżazzjonijiet finanzjarji kif ukoll għall-finijiet ta' sorveljanza aħjar tal-użu tal-fondi tal-Unjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew, u jistieden lill-Qorti tforni data dwar ir-rata ta' żball relatat mal-pagamenti fl-ambitu ta' dawn l-intestaturi fir-rapporti annwali tagħha li jmiss;

9.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Kummissjoni nnifisha kkonstatat li t-titjib li kien hemm fl-2017 f'termini tar-rata ta' żball kien fil-biċċa l-kbira dovut għar-riżultati miksuba fis-settur tar-"Riżorsi Naturali"(1);

10.  Iħeġġeġ lill-Qorti tippreżenta, fir-rapporti futuri tagħha, ir-rata ta' żball għas-sajd separatament mill-ambjent, l-iżvilupp rurali u s-saħħa, u mhux fuq bażi aggregata; jinnota li jekk dawn is-setturi jiġu magħquda ma' xulxin, ma jkun possibbli li tiġi kkalkolata r-rata ta' żball fi ħdan il-politika tas-sajd; jinnota li r-rapport annwali tal-Qorti ma jkoprix l-affarijiet marittimi u s-sajd f'biżżejjed dettall, u għalhekk jagħmilha diffiċli li ssir evalwazzjoni xierqa tal-ġestjoni finanzjarja f'dawk l-oqsma; jikkunsidra li fil-futur ir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għandu jinkludi separatament iċ-ċifri relatati mad-DĠ MARE sabiex tiżdied it-trasparenza;

11.  Jiddispjaċih li għall-qasam "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi", li minnu s-settur tat-trasport jagħmel parti, il-Qorti ma tagħti ebda informazzjoni komprensiva dwar l-awditjar li sar mis-settur tat-trasport, b'mod partikolari fir-rigward tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE);

Dħul

12.  Jinnota li fl-2017, l-Unjoni kellha riżorsi proprji li kienu jammontaw għal EUR 115,4-il biljun u dħul ieħor pari għal EUR 17,2-il biljun, u li l-bilanċ pożittiv riportat mill-2016 kien ta' EUR 6,4 biljun;

13.  Jinnota b'sodisfazzjon il-konklużjoni tal-Qorti li fl-2017 id-dħul kien ħieles minn żbalji materjali u li s-sistemi li għandhom x'jaqsmu mad-dħul eżaminati mill-Qorti kienu, b'mod ġenerali, effikaċi, iżda li xi kontrolli għar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali (RPT) kienu biss parzjalment effikaċi;

14.  Jinnota bi tħassib l-opinjoni tal-Qorti, skont liema hemm il-ħtieġa għal titjib fl-azzjonijiet tal-Kummissjoni biex jiġi ssalvagwardjat id-dħul tal-Unjoni sabiex jiġu indirizzati d-dgħufijiet fil-ġestjoni tagħha tar-riskju ta' importazzjonijiet ta' valur baxx fir-rigward tal-RPT u fil-verifiki tagħha fuq ir-riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT;

15.  Jesprimi tħassib serju li dawn id-dgħufijiet jistgħu jaffettwaw il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-baġit tal-Unjoni; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni:

   (a) ittejjeb il-monitoraġġ tagħha tal-flussi tal-importazzjonijiet, billi, fost l-oħrajn, tagħmel użu usa' mit-tekniki raġonevoli u legali tal-estrazzjoni ta' data (data mining) biex tanalizza andamenti mhux tas-soltu u r-raġunijiet sottostanti għalihom, u taġixxi fil-pront biex tiżgura li l-ammonti dovuti tal-RPT isiru disponibbli;
   (b) tirrevedi l-qafas ta' kontroll eżistenti u tiddokumenta aħjar l-applikazzjoni tiegħu fil-verifika tal-kalkoli tal-Istati Membri tar-rata medja ponderata (WARs) ippreżentata mill-Istati Membri fid-dikjarazzjonijiet tal-VAT tagħhom, li l-Kummissjoni tuża biex tikseb il-bażijiet armonizzati tal-VAT;

16.  Jinnota bi tħassib li għat-tieni sena konsekuttiva, id-DĠ Baġit stabbilixxa riżerva fuq il-valur tal-RPT miġbura mir-Renju Unit, minħabba li l-pajjiż naqas milli jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-baġit tal-Unjoni d-dazji doganali li ġew evażi fuq importazzjonijiet ta' tessuti u żraben;

17.  Jilqa' l-proċedura ta' ksur li nediet il-Kummissjoni fit-8 ta' Marzu 2018 biex tagħti segwitu għall-każ ta' frodi doganali tar-Renju Unit iżda, speċjalment fid-dawl tar-Renju Unit li jirtira mill-Unjoni Ewropea u tad-diffikultajiet dejjem akbar li dan se joħloq għall-proċedura tal-ġbir, jiddispjaċih li l-Kummissjoni damet aktar minn seba' snin biex tniedi din il-proċedura wara t-talba tagħha lir-Renju Unit fl-2011 biex jistabbilixxi profili tar-riskju għal importazzjonijiet sottovalutati ta' tessuti u żraben miċ-Ċina; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li fi Stati Membri oħra joperanow netwerks frawdolenti simili li wasslu għal evażjoni tad-dazji doganali ta' mill-anqas EUR 2,5 biljun mill-2015; jistieden lill-Kummissjoni taffronta mingħajr eżitazzjoni u mingħajr dewmien bla bżonn fil-futur każijiet analogi; itenni l-bżonn ċar ta' aktar kooperazzjoni bejn is-servizzi tad-dwana tal-Istati Membri biex jiġu evitati danni lill-baġits nazzjonali u lill-baġit tal-Unjoni kif ukoll ksur tal-istandards tal-Unjoni dwar il-prodotti; jitlob informazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-prodotti li jilħqu s-suq intern mingħajr ma jirrispettaw l-istandards tal-Unjoni dwar il-prodotti;

18.  Jiddispjaċih bid-diskrepanzi fil-livell ta' kontrolli doganali bejn id-diversi Stati Membri; jenfasizza l-importanza tal-armonizzazzjoni tal-kontrolli fil-punti kollha ta' dħul fl-Unjoni Doganali u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ssir implimentazzjoni kkoordinata, uniformi u effiċjenti tas-sistema tal-fruntieri, li tiskoraġġixxi prattiki diverġenti bejn l-Istati Membri biex jitnaqqas in-numru ta' lakuni eżistenti fis-sistemi ta' kontroll doganali; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, teżamina d-diversi prattiki ta' kontroll doganali fl-Unjoni u l-impatt tagħhom fuq id-devjazzjoni tal-kummerċ, filwaqt tiffoka b'mod partikolari fuq il-prattiki doganali fil-fruntieri esterni tal-Unjoni, u tiżviluppa analiżijiet ta' referenza u informazzjoni dwar l-operazzjonijiet doganali u l-proċeduri użati fl-Istati Membri;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

19.  Jirrimarka li fl-2017, 99,3 % tal-ammont disponibbli għall-impenji ġie implimentat (EUR 158,7 biljun), iżda jisħaq fuq il-fatt li l-pagamenti eżegwiti kienu ta' EUR 124,7 biljun, ammont konsiderevolment anqas minn dak mdaħħal fil-baġit u minn dak tas-sena korrispondenti tal-perjodu ta' programmazzjoni pluriennali 2007-2013, prinċipalment minħabba li l-Istati Membri ppreżentaw anqas talbiet għall-ħlas milli kien mistenni għall-programmi pluriennali tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) għall-perjodu 2014-2020, kif ukoll minħabba l-adozzjoni tardiva tal-QFP u tal-leġiżlazzjoni settorjali; jinnota li dan jaf joħloq riskji futuri għall-implimentazzjoni tal-baġit jekk ikun hemm ammont kbir ta' pagamenti li misshom diġà saru fi tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tagħti s-sostenn massimu lill-Istati Membri biex ittejjeb ir-rati ta' assorbiment tagħhom;

20.  Jinsab imħasseb ħafna li fl-2017, il-kombinazzjoni ta' impenji għoljin u pagamenti baxxi żiedet l-impenji baġitarji pendenti għal rekord ġdid ta' EUR 267,3 biljun (2016: EUR 238,8 biljun) u li l-projezzjonijiet tal-Qorti jindikaw li dan l-ammont se jiżdied aktar sa tmiem il-QFP attwali, li jista' jwassal għal żieda sinifikanti fir-riskju ta' approprjazzjonijiet ta' pagament insuffiċjenti, iżda wkoll għal riskju ta' żbalji taħt il-pressjoni għal assorbiment rapidu minħabba telf potenzjali ta' finanzjament tal-Unjoni; jisħaq fuq il-fatt li l-baġit tal-Unjoni ma jistax jirreġistra defiċit u li l-għadd dejjem ogħla ta' arretrati fil-pagamenti jirrappreżenta fil-fatt dejn finanzjarju;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi bir-reqqa dwar x'inhi r-raġuni għala ċerti reġjuni għadhom jeżibixxu rati baxxi ta' assorbiment tal-fondi u tivvaluta modi speċifiċi biex jinstab rimedju għall-problemi strutturali sottostanti għal dawn l-iżbilanċi; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-assistenza teknika fil-post biex ittejjeb il-kapaċità ta' assorbiment min-naħa tal-Istati Membri li jgħaddu minn diffikultajiet f'dan ir-rigward;

22.  Ifakkar li l-Qorti rrapportat li għadu ma ġiex stabbilit jekk l-istrumenti speċjali għandhomx jiġu kontabilizzati jew le fil-limiti massimi applikabbli għall-approprjazzjonijiet ta' pagament; iqis li dan jista' jirrappreżenta riskju ulterjuri li joħloq arretrati fil-pagamenti;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-preċiżjoni tal-previżjoni tal-pagamenti u tuża t-tagħlimiet meħuda mill-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti sabiex tindirizza l-arretrati fil-pagamenti u tevita l-effett negattiv tagħha fuq il-QFP li jmiss, kif ukoll tippreżenta l-Pjan ta' Azzjoni dwar it-tnaqqis tal-arretrati fil-pagamenti matul il-perjodu kopert mill-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027;

24.  Jenfasizza t-tħassib kbir tiegħu li l-esponiment finanzjarju kumplessiv tal-baġit tal-Unjoni kiber, b'obbligazzjonijiet, garanziji u obbligi ġuridiċi sinifikanti u fuq terminu twil, u dan jimplika li jeħtieġ li l-ġestjoni ssir b'attenzjoni fil-futur; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni li meta tippreżenta proposti leġiżlattivi li jkunu jinkludu l-ħolqien jew iż-żieda ta' obbligazzjonijiet kontinġenti mdaqqsin, tinkludi wkoll stampa ġenerali tal-valur totali tal-obbligazzjonijiet kontinġenti appoġġjati mill-baġit, kif ukoll analiżi tax-xenarji tas-simulazzjoni ta' kriżi u l-impatt possibbli tagħhom fuq il-baġit;

25.  Jiddispjaċih li l-Unjoni ma rnexxielhiex tiġġestixxi u tindirizza b'mod adegwat la l-kriżi finanzjarja u soċjoekonomika tal-2008 (il-każ tal-Greċja huwa eżempju ta' dan, meta wieħed iqis li dan l-aħħar il-Kummissjoni talbet skuża lil dan l-Istat Membru) u lanqas il-kriżi tar-rifuġjati tal-2015, u dan wassal biex id-diviżjonijiet fi ħdan l-Unjoni jkomplu jsiru aktar profondi bejn it-Tramuntana/in-Nofsinhar u l-Lvant/il-Punent, biex jiżdiedu l-inugwaljanzi, kif ukoll biex jikber in-nuqqas ta' fiduċja fost l-Istati Membri;

26.  Itenni t-talba tiegħu biex tiżdied linja baġitarja fil-baġits futuri tal-Unjoni li tkun dedikata għat-turiżmu sabiex tiġi żgurata trasparenza fir-rigward tal-fondi tal-Unjoni użati biex jappoġġjaw azzjonijiet għat-turiżmu;

ĠESTJONI KONDIVIŻA

27.  Jindika li, skont il-Qorti, sar progress fit-tnaqqis tar-rata ta' żball fl-oqsma ta' nfiq li jirrigwardaw ir-"Riżorsi naturali" (2,4 %) u l-"Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" (3 %), li jaqgħu taħt il-ġestjoni kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri;

28.  Jinnota li fl-2017, il-Qorti għamlet awditjar ta' numru anqas ta' nefqiet mis-sena l-oħra fil-qasam "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" li jinkludi pagamenti li jiswew EUR 8 biljun;

29.  Jirrimarka li bħalma kien il-każ fl-2016, l-iżbalji ta' eliġibbiltà (jiġifieri spejjeż ineliġibbli li kienu inklużi fit-talbiet għall-ħlas għall-ispejjeż, nuqqas ta' rispett tal-impenji agroambjentali klimatiċi u proġetti, attivitajiet jew benefiċjarji ineliġibbli) jikkontribwixxu l-aktar għal-livell ta' żball stmat għall-2017;

30.  Iqis li fis-settur agrikolu l-ammonti riċevuti mill-benefiċjarji huma relattivament żgħar meta mqabbla ma' proġetti oħra tal-Unjoni u għaldaqstant il-piż amministrattiv biex jiġi ppruvat l-użu korrett tal-flus hu proporzjonalment ikbar;

31.  Jindika studju reċenti tal-Kummissjoni li wera li, bejn l-2014 u l-2017, il-maġġoranza l-kbira tal-awtoritajiet maniġerjali tal-FSIE użaw SCOs (Għażliet tal-Ispejjeż Issemplifikati) (64 % tal-Programmi tal-Iżvilupp Rurali (PŻR) tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), 73 % tal-Programmi Operattivi (PO) tal-FEŻR-FK u 95 % tal-PO tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE); f'termini ta' proġetti, l-għadd ta' proġetti li jużaw SCOs huwa ta' 19 % għall-FAEŻR, 65 % għall-FSE, 50 % għall-FEŻR u 25 % għall-FK; iqis li l-użu ta' SCOs jista' jikkontribwixxi biex jitnaqqsu l-iżbalji ta' eliġibbiltà;

32.  Jenfasizza li s-semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn fuq il-bdiewa u benefiċjarji oħra jeħtieġ li jkomplu fil-futur;

33.  Jinnota li l-aċċess għad-data u għall-monitoraġġ tajjeb, speċjalment tal-aspetti ambjentali, huwa essenzjali għall-futur, meta wieħed iqis li ċerti riżorsi naturali bħall-ġestjoni tal-ħamrija u l-bijodiversità jirfdu l-produttività agrikola fit-tul;

34.  Josserva li l-Qorti ftit li xejn sabet żbalji ta' akkwist pubbliku fl-2017: anqas minn 1 % (meta mqabbel mat-18 % fl-2016), iżda jinnota li r-raġuni għal dan tista' tkun il-livell relattivament baxx ta' nfiq aċċettat taħt il-FEŻR u l-FK, li kellu tendenza li jkun aktar suxxettibbli għal żbalji fl-akkwist pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri ma jdgħajfux, iżda jkomplu jsaħħu l-viġilanza tagħhom fuq l-implimentazzjoni korretta tar-regoli tal-akkwist pubbliku;

35.  Jagħraf il-bżonn li jiġu ċċarati ulterjorment il-proċeduri ta' akkwist u r-relazzjoni mal-offerenti fl-Istati Membri, inkwantu l-proċeduri tat-tfigħ tal-offerti jistgħu jinbidlu fi proċeduri semilegali li jimpedixxu l-kompetizzjoni ġusta u li jistgħu jippermettu l-frodi; jilqa' pożittivament l-istudju tal-Kummissjoni dwar l-"offerent uniku" u l-analiżi dettaljata "Lakuni u l-iżbalji fil-bażi tad-data TED" mitluba mill-kumitat CONT; jinnota bi tħassib il-konklużjonijiet tagħhom li l-kwalità u l-affidabbiltà tad-data TED għandha problematiċi għoljin li jillimitaw il-valur analitiku ta' analiżi tad-data dwar l-akkwist pubbliku; jitlob lill-Istati Membri jtejbu b'mod sinifikanti il-mod li bih jippubblikaw l-informazzjoni dwar l-akkwist pubbliku tagħhom fit-TED; jitlob barra minn hekk li jkun hemm mekkaniżmu ta' monitoraġġ regolari tal-offerent uniku;;

36.  Jappoġġja bis-sħiħ il-pożizzjoni tal-Qorti li l-mandat tagħha ma jimplikax rappurtar dwar Stati Membri individwali iżda t-tressiq ta' opinjoni tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni b'mod ġenerali;

37.  Jiġbed, madankollu, l-attenzjoni fuq ir-riżervi espressi mis-servizzi tal-Kummissjoni matul il-proċeduri annwali normali tal-kwittanza u fuq il-fatt li kull Stat Membru jikseb riżultati differenti huwa u juża l-bosta fondi tal-Unjoni u li dejjem hemm oqsma li fihom jeħtieġ li jkun hemm titjib; jinnota, f'dan ir-rigward, li għall-2017 ġew formulati dawn ir-riżervi:

   DĠ AGRI fir-rigward ta': Awstrija, Belġju, Bulgarija, Kroazja, Ċekja, Danimarka, Finlandja, Franza, Ġermanja, Ungerija, Italja, Portugall, Rumanija, Slovakkja, Slovenja, Spanja, Żvezja u Renju Unit;
   DĠ MARE fir-rigward ta': Bulgarija, Ċekja, Italja, Netherlands, Rumanija;
   DĠ REGIO fir-rigward ta': Bulgarija, Kroazja, Ċekja, Estonja, Finlandja, Franza, Ġermanja, Ungerija, Italja, Latvja, Polonja, Rumanija, Slovakja, Slovenja, Żvezja u Renju Unit;
   DĠ EMPL fir-rigward ta': Awstrija, Ċekja, Franza, Ġermanja, Ungerija, Italja, Polonja, Rumanija, slovakkja, Renju Unit
   DĠ HOME fir-rigward ta': Finlandja, Ġermanja, Greċja, Renju Unit;

38.  Jinnota f'dan ir-rigward li, avolja fl-2017 is-servizzi tal-Kummissjoni ma esprimewx riżervi għall-Irlanda, għal-Lussemburgu, għal Malta, għal Ċipru u għal-Litwanja, fl-2016 esprimew riżervi, fil-każ tad-DĠ AGRI: fir-rigwarda tal-Irlanda, tal-Litwanja, ta' Malta u ta' Ċipru, fil-każ tad-DĠ EMPL: fir-rigward ta' Ċipru, u fil-każ tad-DĠ REGIO: fir-rigward tal-Irlanda;

39.  Jilqa' l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-181 proġett prijoritarju tal-Greċja:

   (a) 119-il proġett b'nefqa ta' EUR 7,1 biljun huma indikati bħala kompletati;
   (b) 17-il proġett b'nefqa ta' EUR 0,5 biljun għandhom ikunu kompletati sa Marzu 2019 b'fondi nazzjonali (skont stimi jinħtieġu EUR 0,53 biljun oħra);
   (c) 24 proġett (EUR 0,8 biljun) li, skont l-istimi, se jeħtieġu finanzjament addizzjonali ta' EUR 1,1 biljun, se jitqassmu b'mod gradwali matul il-perjodu 2014-2020;
   (d) 21 partita b'baġit stmat ta' EUR 1,1 biljun tħassru;

Iqis li l-mod li bih il-Kummissjoni sostniet lill-Greċja fl-implimentazzjoni u fil-konklużjoni tal-proġetti tal-Unione għandu jitiqes bħala esperjenza pożittiva;

40.  Jinnota b'dispjaċir kbir li, minkejja l-bosta twissijiet li bagħat il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni rreaġixxiet għall-każ tal-kunflitt ta' interess tal-Prim Ministru Ċek biss wara li Transparency International Repubblika Ċeka ressqet ilment fil-konfront tiegħu f'Ġunju 2018; jinsab inkwetat ħafna għall-fatt li dokument ġuridiku tal-Unjoni, iddatat id-19 ta' Novembru 2018, indika l is-sitwazzjoni tal-Prim Ministru Ċek tikkwalifika bħala kunflitt ta' interess, peress li huwa jista' influwenza d-deċiżjonijiet dwar l-użu tal-fondi tal-Unjoni li minnhom ibbenefikaw il-kumpaniji marbuta miegħu(2);

41.  Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tinvestiga b'mod sħiħ dwar il-kunflitt ta' interessi tal-Prim Ministru Ċek, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Diċembru 2018, u taġixxi b'mod sod dwar ir-riżultati tal-investigazzjoni tagħha mingħajr aktar dewmien, kif ukoll tinvestiga dwar is-sitwazzjoni tiegħu bħala proprjetarju ta' midja u tislet konklużjonijiet minn dan il-każ;

42.  Ifakkar li s-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-awtorità nazzjonali responsabbli mill-koordinament tal-fondi tal-Unjoni (il-Ministeru tal-Iżvilupp Reġjonali) tforni, għal dawk li huma l-finanzjamenti lill-impriżi li jagħmlu parti mill-holding tiegħu, l-informazzjoni(3) neċessarja li ġejja:

43.  Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Ministeru Ċek tal-Iżvilupp Reġjonali ġabar l-informazzjoni mitluba mingħand id-diversi awtoritajiet ta' ġestjoni kkonċernati u li għaddiehom lill-Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni liema azzjonijiet biħsiebha tieħu fid-dawl tal-valutazzjoni ġuridika reċenti tas-sitwazzjoni;

44.  Ifakkar li l-Parlament Ewropew is-sena li għaddiet talab lill-Kummissjoni tħaffef il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità li nfetħet fit-8 ta' Jannar 2016 sabiex tikseb informazzjoni dettaljata u preċiża dwar ir-riskju ta' kunflitti ta' interess li jikkonċernaw il-Fond Statali għall-Intervent Agrikolu fir-Repubblika Ċeka;

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

Esperjenzi pożittivi

45.  Jinnota l-progress fl-għażla tal-proġetti u li sa Jannar 2018, intgħażlu 673 800 proġett għall-appoġġ mill-FEŻR, il-FK, il-FSE, u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, li jammontaw għal EUR 260 biljun jew 54 % tal-finanzjament totali disponibbli għall-perjodu 2014-2020; jinnota li fi tmiem l-2018 ir-rata ta' għażla tal-proġetti laħqet is-70 % tal-finanzjamenti totali disponibbli u kienet simili għar-rata ta' għażla fl-istess fażi tal-aħħar perjodu ta' programmazzjoni;

46.  Jilqa' l-fatt li mill-450 000 proġett magħżula sa tmiem l-2016 biex jappoġġjaw l-SMEs, 84 500 diġà tlestew, u b'hekk ikkontribwew għall-produttività u l-kompetittività tal-impriżi;

47.  Jilqa' wkoll il-fatt li sa tmiem l-2017, intgħażlu madwar 5 500 proġett biex jappoġġjaw il-ksib ta' Suq Uniku Diġitali konness, li jikkorrispondu għal investiment totali ta' EUR 9,1 biljun;

48.  Jinnota b'sodisfazzjon li, fil-qasam tal-effiċjenza tal-enerġija u tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, aktar minn 2,000 MW ta' kapaċità addizzjonali tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra tnaqqsu b'madwar 3 miljun tunnellata ta' ekwivalenti għas-CO2 sal-aħħar tal-2016; jenfasizza, madankollu, li għandu jsir aktar biex jinkisbu l-objettivi tal-Ftehim dwar il-Klima li sar Pariġi fl-2015;

49.  Jinnota li sa tmiem l-2017, tlestew 99 % tal-pjanijiet ta' azzjoni għall-kundizzjonalitajiet ex ante li jaffettwaw il-FSE, il-FK u l-FEŻR;

50.  Jilqa', b'mod partikolari, fir-rigward tal-fondi strutturali, ix-xogħol ta' awditjar tal-Qorti dwar il-miżuri preventivi u l-korrezzjonijiet finanzjarji, il-kundizzjonalitajiet ex ante, ir-riżerva ta' prestazzjoni u l-assorbiment;

51.  Jinnota b'sodisfazzjoni li l-outputs u r-riżultati deskritti għall-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) huma fit-triq it-tajba li jinkisbu u li l-istrument jikkomplementa l-isforzi nazzjonali biex jinqered il-faqar u tiġi promossa l-inklużjoni soċjali;

52.  Jinnota li matul ir-rieżami tal-Qorti tal-Awdituri tal-113-il proġett kompletat fl-ambitu tal-qasam tal-infiq ta' "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali", 65 % kellhom sistema ta' kejl tal-prestazzjoni b'indikaturi tal-output u tar-riżultati marbuta mal-objettivi tal-programm operattiv – li jirrappreżenta titjib meta mqabbel mas-snin preċedenti; jinnota bi tħassib li 30 % tal-proġetti ma kellhom l-ebda indikatur jew mira, u dan jagħmilha impossibbli li jiġi vvalutat il-kontribut speċifiku ta' dawk il-proġetti għall-objettivi ġenerali tal-programm;

Kwistjonijiet kritiċi li jeħtieġu titjib

53.  Jiddispjaċih li l-Qorti identifikat u kkwantifikat 36 żball fil-kampjun tagħha ta' 217-il tranżazzjoni għall-2017, li l-awtoritajiet ta' awditjar fl-Istati Membri ma kinux sabu, u li n-numru u l-impatt ta' dawn l-iżbalji jindikaw dgħufijiet persistenti fir-regolarità tan-nefqa ddikjarata mill-awtoritajiet ta' ġestjoni; jiddispjaċih ukoll bil-fatt li l-Qorti sabet lakuni fil-metodoloġiji ta' kampjunar ta' ċerti awtoritajiet ta' awditjar; jistieden lill-Kummissjoni tikkollabora b'mod saħansitra aktar strett mal-awtoritajiet ta' ġestjoni u ta' awditjar tal-Istati Membri individwali biex jinstabu dawn l-iżbalji u jiġu ttrattari b'mod speċifiku dawk l-aktar frekwenti;

54.  Jiddeplora l-fatt li, kif osservat il-Qorti, għall-2017 il-Kummissjoni ppreżentat mill-anqas 13-il rata ta' żball differenti fil-qasam tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali għall-perjodi ta' programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020, u dan ifixkel ir-rapportar u jagħmlu mhux ċar ħafna kif ukoll jagħmel l-evalwazzjoni tad-data diffiċli;

55.  Jinnota li l-awtoritajiet ta' awditjar tal-Istati Membri jikkomunikaw lid-DĠ REGIO r-rati ta' żball għall-fondi strutturali wara li jitnaqqsu l-korrezzjonijiet biss, u dan ma jagħtix stampa reali tas-sitwazzjoni tal-proġetti tal-Unjoni fil-post u tar-rata ta' żvall effettiv għall-pagamenti fl-2017;

56.  Huwa mħasseb li minkejja ż-żieda sinifikanti fir-rata medja ta' assorbiment f'termini ta' pagamenti mill-Kummissjoni minn 3,7 % fl-2016 għal 16,4 % fl-2017, l-assorbiment jibqa' saħansitra aktar baxx milli fis-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti, li kien ta' 22,1 % fl-2010;

57.  Josserva bi tħassib li, minn Settembru 2018, għad hemm 7 pjanijiet ta' azzjoni mhux kompletati relatati mal-kundizzjonalitajiet ex ante u li ġiet adottata sospensjoni waħda ta' pagamenti interim u tnejn oħra huma taħt konsultazzjoni bejn is-servizzi biex jiġu adottati; jiddispjaċih li t-twettiq tal-kundizzjonalitajiet ex ante wera li huwa ta' piż amministrattiv għall-awtoritajiet ta' ġestjoni u jikkostitwixxi waħda mir-raġunijiet għal dewmien fl-assorbiment; japprezza b'mod partikolari s-sostenn immirat mogħti lill-awtoritajiet responsabbli mill-programmi u ż-żieda fil-livell ta' implimentazzjoni li ntlaħaq bis-saħħa tal-inizjattivi adottati mill-Kummissjoni, "Reġjuni f'fażi ta' Rkupru" u "Task Force dwar Implimentazzjoni Aħjar"; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, id-dgħufijiet identifikati u l-problemi relatati mal-issodisfar tal-kundizzjonijiet ta' abilitazzjoni, li se jissostitwixxu l-kundizzjonalitajiet ex ante, jiġu indirizzati b'mod xieraq;

58.  jinsab inkwetat bin-nuqqas ta' trasparenza tal-infiq għall-istrumenti finanzjarji, billi l-fondi disponibbli għal dawn l-istrumenti fl-ambitu tal-QFP attwali huma erba' darbiet akbar; jinnota li sa tmiem l-2017, 24 Stat Membru kienu qed jagħmlu użu mill-istrumenti finanzjarji u l-kontribuzzjonijiet totali tal-programm impenjati għall-istrumenti finanzjarji kienu jammontaw kważi EUR 18,8-il biljun (EUR 13,3-il biljun fi tmiem l-2016), li minnhom EUR 14,2-il biljun kienu mill-FSIE; jinnota wkoll li total ta' EUR 5,5 biljun (madwar 29 %) ta' dawn l-ammonti impenjati tħallsu lill-istrumenti finanzjarji (EUR 3,6 biljun fi tmiem l-2016), inklużi EUR 4,4 biljun mill-FSIE; jinsab imħasseb, madankollu, li, wara tliet snin minn mindu beda dan il-QFP, tħallsu EUR 1,9 biljun (10,1%) lid-destinaturi finali (EUR 1,2 biljun fi tmiem l-2016), li minnhom EUR 1,5 biljun (10,5 %) kienu mill-FSIE;

59.  Jaqbel mal-Qorti fuq il-bżonn ta' rapporti aktar dettaljati dwar l-istrumenti finanzjarji u jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb b'mod sinifikanti r-rapportar tar-riżultati ta' dawn l-istrumenti għall-perjodi 2007-2013 u 2014-2020;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta informazzjoni preċiża u kompluta dwar l-istrumenti finanzjarji f'reġim ta' ġestjoni kondiviża wara li jagħlaq il-perjodu tal-QFP 2007-2013, u tindika l-ammonti jintraddu lura lill-baġit tal-Unjoni u dawk li baqgħu fl-Istati Membri;

61.  Jiddispjaċih bil-kbir li, fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji, l-awdituri ma setgħux jivverifikaw l-għażla u l-implimentazzjoni tal-investimenti fil-livell intermedjarju finanzjarju, fejn seħħew għadd ta' irregolaritajiet, li jirrappreżentaw 1 % tal-livell ta' żball stmat għall-qasam "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali";

62.  Jissottolinja li, bil-maqlub ta' dak li ġara fl-2016, il-livell ta' żball stmat għall-koeżjoni jinkludi l-kwantifikazzjoni tal-iżborżi li saru fl-2017 favur l-istrumenti finanzjarji; ifakkar li, billi l-eliġibbiltà tan-nefqa għall-fondi strutturali għall-perjodu 2007-2013 ġiet posposta għal Marzu 2017, l-iżborżi favur l-istrumenti finanzjarji fl-ewwel tliet xhur tal-2017 għandhom ikunu inklużi fil-kalkolu tar-rata ta' żball; jiddispjaċih madankollu li l-Qorti ma semmet ir-rata ta' żball ċar għal dak l-iżborżi fl-ebda parti mir-rapport annwali tagħha, ħlief f'kaxxa; jistieden lill-Qorti tqis l-irregolaritajiet kollha b'impatt finanzjarju hija u tiddetermina r-rata ta' żball l-aktar probabbli, u ssemmi b'mod ċar il-perċentwal tal-fondi kkonċernati; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-proposta legiżlattiva neċessarja biex iġġib fi tmiemhom deċiżjonijiet unilaterali futuri dwar il-proroga tal-eliġibbiltà tan-nefqa għall-fondi strutturali permezz ta' atti ta' implimentazzjoni;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni preċiża u kompluta dwar l-għeluq tal-istrumenti finanzjarji għall-QFP 2007-2013, inklużi l-ammonti finali li jintraddu lura lill-baġit tal-Unjoni u l-ammonti li jappartjenu għall-Istati Membri;

64.  Jistieden lill-BEI jqis, fil-każ ta' proġetti infrastrutturali fuq skala kbira, ir-riskji rilevanti kollha tal-impatt ambjentali u jiffinanzja biss dawk li wrew valur miżjud veru għall-popolazzjoni lokali u mil-lat ambjentali, soċjali u ekonomiku; jenfasizza l-importanza ta' monitoraġġ strett tar-riskji possibbli ta' korruzzjoni u frodi f'dan il-kuntest u l-bżonn li li jitwettqu valutazzjonijiet ex ante u ex post bir-reqqa u indipendenti fir-rigward tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati;

65.  Jinnota li, skont il-Kummissjoni, ftit li xejn twettqu evalwazzjonijiet mill-Istati Membri relatati mal-Fond Soċjali Ewropew lil hinn mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI); jistieden lill-Istati Membri jevalwaw b'mod sistematiku l-Fond Soċjali Ewropew sabiex jippermettu tfassil ta' politiki bbażat fuq l-evidenza, u jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi dan;

66.  Ifakkar li fir-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tagħha "Il-qgħad fost iż-żgħażagħ", il-Qorti sabet li, filwaqt li sar xi progress fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ (YG), u filwaqt li nkisbu xi riżultati, is-sitwazzjoni naqset milli tilħaq l-aspettattivi inizjali li tqajmu waqt it-tnedija tal-YG; jenfasizza madankollu li l-YEI u l-YG għadhom jirrappreżentaw waħda mill-aktar reazzjonijiet politiċi innovattivi u ambizzjużi għall-qgħad fost iż-żgħażagħ wara l-kriżi ekonomika, u għalhekk għandu jkollhom l-appoġġ finanzjarju u politiku kontinwu tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali fit-twettiq tagħhom;

67.  Jenfasizza li l-istabbiliment ta' jekk il-baġit tal-YEI huwiex qed jintefaq tajjeb, u jekk jinkisibx l-objettiv aħħari tal-YEI li ż-żgħażagħ qiegħda jiġu megħjuna jsibu impjieg sostenibbli, jista' jintlaħaq biss jekk l-operazzjonijiet jiġu mmonitorjati mill-qrib u b'mod trasparenti fuq il-bażi ta' data affidabbli u komparabbli, u jekk l-Istati Membri li ma għamlu l-ebda progress jiġu indirizzati b'mod aktar ambizzjuż; jinsisti għalhekk li l-Istati Membri jtejbu l-monitoraġġ, ir-rapportar u l-kwalità tad-data b'urġenza u jiggarantixxu li data u ċifri affidabbli u komparabbli dwar l-implimentazzjoni attwali tal-YEI jinġabru u jsiru disponibbli fil-ħin u b'mod aktar frekwenti milli huwa meħtieġ skont l-obbligu ta' rapportar annwali tagħhom, kif definit fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament FSE; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-linji gwida tagħha dwar il-ġbir ta' data f'konformità mar-rakkomandazzjoni tal-QEA sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' sovrastima tar-riżultati;

68.  Jinsisti li kull programm ta' internship jew ta' apprendistat irid joffri kollokament bi ħlas li qatt ma jwassal għal sostituzzjoni tal-impjiegi u jissejjes fuq ftehim ta' internship jew apprendistat bil-miktub bi qbil mal-qafas regolatorju applikabbli jew mal-ftehimiet kollettivi applikabbli, jew mat-tnejn li huma, tal-pajjiż fejn isir u li dan jixraq li jsegwi l-prinċipji ddefiniti fir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalità għat-Traineeships(4);

Riżorsi naturali

Xi esperjenzi pożittivi

69.  Jilqa' l-evoluzzjoni pożittiva tar-rata ta' żball fil-qasam "Riżorsi naturali" fl-2017, li hija 2,4 % (meta mqabbla ma' 2,5 % fl-2016, 2,9 % fl-2015 u 3,6 % fl-2014), kif ukoll li għal tliet kwarti tal-baġit agrikolu li jikkorrispondi għal "Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) - pagamenti diretti" il-Qorti stmat li l-livell ta' żball huwa taħt il-livell limitu ta' materjalità ta' 2 %;

70.  Jilqa' l-fatt li l-livell ġenerali ta' żball stabbilit mill-Qorti jikkorrispondi għar-rata ta' żball kumplessiv għall-PAK mogħtija fir-rapport ta' attività annwali 2017 tad-DĠ AGRI, u dan juri l-effikaċja tal-pjanijiet ta' azzjoni ta' rimedju li l-Istati Membri implimentaw fis-snin preċedenti;

71.  Jenfasizza li l-kisbiet pożittivi fil-qasam tal-pagamenti diretti tal-FAEG kienu prinċipalment dovuti għall-kwalità tas-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) u tas-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art (LPIS), u għall-introduzzjoni progressiva tal-Applikazzjoni għall-Għajnuna Ġeospazjali u għal kontroverifiki preliminari ġodda fuq l-applikazzjonijiet tal-bdiewa, li wasslu għal tnaqqis fil-ħin għat-tlestija ta' talbiet għall-għajnuna mill-benefiċjarji u li huwa mistenni li jipprevjenu xi żbalji u jiffrankaw il-ħin fl-ipproċessar tat-talbiet;

72.  Jinnota li l-pagamenti diretti mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija jammontaw għal madwar tliet kwarti tan-nefqa u ma fihomx żbalji materjali; jindika li l-pagamenti diretti lill-bdiewa huma bbażati fuq drittijiet u jibbenefikaw minn regoli semplifikati relatati mal-eliġibbiltà tal-art u minn sistema ta' kontroll (SIAK) ex ante effikaċi li tippermetti li jsiru kontroverifiki awtomatizzati bejn bażijiet ta' data differenti; jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-livell ta' żball għadu persistentement għoli fl-oqsma l-oħra ta' nfiq fuq l-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd; jinnota, barra minn hekk, li l-proġetti ta' żvilupp rurali huma intrinsikament aktar kumplessi minħabba li għandhom għanijiet usa', u n-nefqa fit-tliet oqsma l-oħra hu kofinanzjat jew żburżat permezz ta' rimborż tal-ispejjeż u l-benefiċjarji, l-attivitajiet, il-proġetti jew in-nefqa ineliġibbli jikkontribwixxu għal madwar żewġ terzi tal-livell ta' żbalji għal dik l-intestatura tal-QFP;

73.  Jilqa' s-sejbiet li fihom il-Qorti, wara li eżaminat total ta' 29 proġett ta' investiment għall-iżvilupp rurali, stabbiliet li 26 kienu konformi mal-prijoritajiet u l-oqsma ta' ffukar stabbiliti fil-programmi ta' żvilupp rurali u li l-Istati Membri kienu applikaw proċeduri ta' selezzjoni xierqa; jilqa' wkoll il-fatt li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-benefiċjarji tal-proġetti eżaminati wettquhom kif ippjanat u l-Istati Membri wettqu kontrolli biex jivverifikaw jekk l-kostijiet kinux raġonevoli; jemmen għalhekk li l-approċċ ta' żvilupp rurali jeħtieġ jibqa' element appoġġjat għalkollox, sinifikanti u ewlieni fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fil-futur;

74.  Jilqa' l-fatt li fir-rapport ta' attività annwali (RAA) 2017 tiegħu, id-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI għamel referenza għal żieda ċkejkna fl-introjtu tal-bdiewa, filwaqt li fakkar li kien hemm tnaqqis ċkejken f'dawn l-aħħar 4 snin;

75.  Jirrimarka li l-kapaċità korrettiva tal-korrezzjonijiet finanzjarji u l-irkupri żdiedet għal 2,10 %, filwaqt li fl-2016 kienet 2,04 %, u b'hekk tbaxxi b'mod ulterjuri l-ammont f'riskju għall-PAK fl-2017;

Kwistjonijiet kritiċi li jeħtieġu titjib

76.  Jinnota l-fatt li l-pagamenti diretti għal kull ettaru naqsu permezz taż-żieda fid-daqs tal-azjendi agrikoli, filwaqt li l-introjtu għal kull ħaddiem żdied, u li skont il-Kummissjoni, l-azjendi agrikoli żgħar ħafna, ta' anqas minn 5 ettari, jirrappreżentaw aktar minn nofs il-benefiċjarji; jinnota bi tħassib li, skont ir-RAA tad-DĠ AGRI, l-azjendi agrikoli l-kbar b'aktar minn 250 ettaru jirrappreżentaw 1,1 % tal-azjendi agrikoli, jaħdmu 27,8 % tal-art agrikola u jirċievu 22,1 % tal-għajnuna diretta totali, u li l-maġġoranza ta' dawn l-azjendi l-kbar għandha bejn 250 u 500 ettaru f'artijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibdel din id-disparità ta' trattament inġustifikabbli;

77.  Jinnota ż-żieda mgħaġġla fl-inugwaljanzi fil-livell tal-pagamenti diretti f'ċerti Stati Membri, speċjalment fis-Slovakkja u fiċ-Ċekja, fejn 7 % tal-benefiċjarji jirċievu attwalment 'il fuq minn 70 % tal-pagamenti diretti kollha, kif ukoll fl-Estonja, fil-Latvja, fl-Ungerija, fir-Rumanija, fil-Bulgarija u fid-Danimarka, fejn f'dawn l-aħħar għaxar snin sehem dejjem akbar tal-benefiċjarji rċevew 'il fuq minn EUR 100 000; jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali jadottaw miżur xierqa biex jirmedjaw dawn l-inugwaljanzi dejjem akbar u jirrapportaw dwar dawn il-miżuri;

78.  Jinnota bi tħassib kbir li l-Qorti sabet livell ta' żball li huwa persistentement għoli f'oqsma li jikkorrispondu għal kwart tal-baġit għal "Riżorsi Naturali", li jinkludi n-nefqa għall-miżuri fis-suq fl-ambitu tal-FAEG, l-iżvilupp rurali, l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd; jinnota, barra minn hekk, li s-sorsi ewlenin ta' żball kienu n-nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà, l-għoti ta' informazzjoni mhux preċiża dwar l-oqsma u n-nuqqas ta' konformità mal-impenji agroambjentali; jisħaq fuq il-fatt li tali żbalji għandhom jiġu identifikati aħjar mill-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-Istati Membri individwali jew, fil-każijiet li fihom l-awditjar ex post jindika dawn l-iżbalji, il-kampjuni għall-awditjar u l-kontrolli fil-post futuri għandhom jiġu aġġornati biex jiġu żgurati kontrolli aqwa;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli xogħolha ħalli tivvaluta l-effikaċja tal-azzjonijiet tal-Istati Membri biex tindirizza l-kawżi sottostanti ta' dawn l-iżbalji u biex toħroġ gwida jew għajnuna diretta addizzjonali meta meħtieġ;

80.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi semplifikazzjoni ġenwina tal-proċeduri, inkluż fid-dokumentazzjoni rikjesta sabiex jinkiseb aċċess għall-finanzjament, mingħajr ma jiġu injorati l-prinċipji ta' awditjar u monitoraġġ; jitlob li tingħata attenzjoni partikolari lill-appoġġ amministrattiv lill-produtturi ż-żgħar;

81.  Jinnota bi tħassib kbir li r-riżultati tal-kontrolli fuq il-post għall-kundizzjonalità magħmula mid-DĠ AGRI huma inkwetanti, u b'mod partikolari, li 47 % tal-għadd totali ta' kontrolli fuq il-post wasslu għal sanzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivverifika l-implimentazzjoni tal-azzjoni korrettiva meħuda mill-awtoritajiet tal-Istati Membri, fejn il-Kummissjoni tkun sabet li ma setgħetx toqgħod fuq ix-xogħol tal-korp taċ-ċertifikazzjoni, jew setgħet toqgħod fuqu b'mod limitat biss;

82.  Jirrakkomanda li:

   (a) il-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") tippubblika separatament ir-rati ta' żball rigward, rispettivament, il-pagamenti diretti, l-operazzjonijiet tas-suq u l-infiq għall-iżvilupp rurali tal-PAK, kif jagħmel id-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fir-rapport ta' attività annwali tiegħu;
   (b) il-Kummissjoni tivvaluta l-effikaċja tal-azzjonijiet tal-Istati Membri biex ikunu indirizzati l-kawżi sottostanti tal-iżbalji u biex toħroġ gwida addizzjonali meta meħtieġ;
   (c) l-Istati Membri jisfruttaw bis-sħiħ il-possibbiltajiet offruti mis-sistema ta' għażliet tal-ispejjeż issemplifikati għall-iżvilupp rurali;
   (d) il-Kummissjoni tqis, fil-proposti tagħha rigward il-PAk futura, il-fatt li l-introjti tal-azjendi agrikoli ta' daqs akbar mhux neċessarjament għandhom bżonn l-istess livell ta' sostenn tal-azjendi agrikoli ż-żgħar biex ikunu stabbilizzati fi żminijiet ta' kriżi minħabba l-volatilità tal-introjtu, billi jistgħu jibbenefikaw mill-ekonomiji ta' skala potenzjali, li x'aktarx jagħmluhom aktar reżiljenti;
   (e) id-DĠ AGRI jiddefinixxi objettiv ewlieni ta' prestazzjoni ġdid, akkumpanjat minn indikaturi, biex itaffi l-inugwaljanza fl-introjtu bejn il-bdiewa;
   (f) il-Kummissjoni tagħmel eżami aktar attent tal-kwalità tal-ittestjar tal-operazzjonijiet imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni;
   (g) il-finanzjamenti tal-PAK jinżammu tal-anqas fil-livelli attwali u jistgħu jaqdu l-iskop li għalih ġew imfassla, jiġifieri jagħtu appoġġ lill-produtturi biex jiżgurawlhom kundizzjonijiet ta' ħajja sostenibbli, filwaqt li jiżguraw provvista tal-ikel ta' kwalità għolja u bi prezzijiet aċċessibbli għaċ-ċittadini tal-Unjoni;
   (h) il-Kummissjoni tadotta miżuri biex tiżgura li l-fondi tal-PAK jitqassmu b'mod ponderat, ħalli l-pagamenti għal kull ettaru jkunu inversament proporzjonali għad-daqs tal-azjenda agrikola;

83.  Hu tal-fehma li l-Kummissjoni għandha titlob li l-pjanijiet ta' azzjoni tal-Istati Membri jinkludu azzjoni ta' rimedju biex jiġu indirizzati l-aktar kawżi frekwenti ta' żball;

84.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura, peress li l-objettivi ambjentali tal-ekoloġizzazzjoni ("tħaddir") ma ssodisfaw l-ebda aspettativa mqajma u li pproduċew żieda notevoli fil-piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, li l-arkitettura ekoloġika tal-proposta l-ġdida rigward il-PAK flimkien mal-hekk imsejħa "ekoskema" tikseb riżultati ambjentali aqwa bbażati fuq il-premju għall-isforzi li jegħlbu l-kundizzjonalità msaħħa tal-proposta l-ġdida;

85.  Ifakkar, partikolarment, li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI jirreferi għal analiżi li saret minn kuntrattur estern, li kkonstatat dan li ġej: "kumplessivament, il-miżuri ta' ekoloġizzazzjoni wasslu biss għal bidliet żgħar fil-prattiki ta' ġestjoni tal-bdiewa, għajr għal ftit oqsma speċifiċi. Kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-bdiewa, it-tħassib ewlieni, minflok il-prijoritajiet ambjentali, kellu tendenza li jikkonsisti mill-minimizzazzjoni tal-piż amministrattiv tal-implimentazzjoni, u mill-evitar ta' kwalunkwe żball inkwantu l-kontrolli u l-infurzar jistgħu jwasslu għat-tnaqqis tal-pagamenti tal-PAK";

86.  Jisteden lill-Kummissjoni tforni data strutturali għall-20 l-akbar benefiċjarju ta' pagamenti diretti fl-Istati Membri;

87.  Jinsab imħasseb bil-fatt li r-Rapporti Speċjali tal-Qorti Nru 10/2017 dwar il-bdiewa żgħażagħ u Nru 21/2017 dwar l-ekoloġizzazzjoni, li esprimew kummenti kritiċi u wrew li kważi l-ebda wieħed mir-riżultati mixtieqa ma ntlaħaq, ma kellhomx konsegwenzi finanzjarji; jinsab imħasseb bil-fatt li l-finanzjament ta' dawn l-oqsma politiċi qiegħed ikompli bħallikieku qatt ma ġara xejn;

88.  Jenfasizza li l-livell ta' implimentazzjoni tal-FEMS 2014-2020, erba' snin wara l-adozzjoni tiegħu fil-15 ta' Mejju 2014, għadu mhuwiex sodisfaċenti, peress li sa Ottubru 2018 intużaw 6,8 % biss mill-fond ta' EUR 5,7 biljun imqiegħda għad-dispożizzjoni f'reġim ta' ġestjoni kondiviża;

Sigurtà u ċittadinanza

Xi esperjenzi pożittivi

89.  Jinnota li r-riżorsi allokati għall-perjodu 2014-2020 għall-AMIF (Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni) żdiedu minn EUR 2 752 miljun għal EUR 5 391,5 miljun sal-aħħar tal-2017 u li bejn l-2014 u l-2017, l-għadd ta' persuni mill-grupp fil-mira li ngħataw assistenza (fis-sistemi ta' akkoljenza u asil) żdied minn 148 045 għal 297 083, u li minn dawn, is-sehem ta' persuni li bbenefikaw minn assistenza legali żdied minn 18 395 (12,4 %) għal 56 933 (19,1 %);

90.  Jenfasizza li l-benefiċċju ewlieni fil-livell tal-Unjoni huwa meqjus li ġej mid-dimensjoni transnazzjonali ta' azzjonijiet bħan-Netwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni, iżda wkoll minn qsim tal-piżijiet, appoġġjat b'mod partikolari minn assistenza ta' emerġenza u mill-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni;

91.  Jinnota li l-għadd ta' persuni rimpatrijati kofinanzjati mill-AMIF kien ta' 48 250 fl-2017 meta mqabbel ma' 5 904 fl-2014, u li minn dawk li rritornaw, is-sehem ta' ritorni mhux volontarji żdied minn kwart (25 %) fl-2014 għal nofs (50 %) fl-2017, filwaqt li l-għadd irrappurtat ta' persuni li rritornaw b'mod volontarju kien ta' 17 736 fl-2017; jinnota li ma jeżisti l-ebda indikatur ewlieni tal-prestazzjoni (KPI) biex jitkejjel dak li qiegħed isir biex ikunu protetti l-migranti – regolari u irregolari – li għandhom aktar bżonn ta' protezzjoni, in-nisa u t-tfal;

Kwistjonijiet kritiċi li jeħtieġu titjib

92.  Jirrimarka li lill-Qorti ddispjaċiha li l-kontijiet tal-programmi nazzjonali tal-AMIF u tal-ISF (Fond għas-Sigurtà Interna) li ġew approvati mill-Kummissjoni fl-2017 ma kinux jiddistingwu bejn il-pagamenti ta' prefinanzjament (pagamenti bil-quddiem) mill-Istati Membri lill-benefiċjarji finali, u l-pagamenti magħmula biex tiġi rimborżata n-nefqa effettivament imġarrba, u li dan ma jippermettix lill-Kummissjoni tikseb informazzjoni dwar kemm fil-fatt nefqet;

93.  Jitlob lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tirrikjedi lill-Istati Membri, fil-kontijiet annwali tal-programmi nazzjonali tagħhom fl-ambitu tal-AMIF u tal-ISF, jisseparaw l-ammonti li jirrappurtaw skont jekk dawn ikunux irkupri, prefinanzjamenti jew nefqa li verament tkun iġġarrbet u biex, fir-RAA tagħha mill-2018 'il quddiem, tirrapporta l-infiq reali għal kull fond;

94.  Jirrimarka li l-għall-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u l-Fond għas-Sigurtà Interna d-DĠ HOME jirrapporta biss rata ta' żball li minnha diġà tnaqqsu l-korrezzjonijiet finanzjarji, u dan ma tantx jiċċara liema korrezzjonjiet kienu saru u liema hi r-rata ta' żball effettiva għall-pagamenti fl-2017;

95.  Jieħu nota tal-osservazzjoni tal-Qorti li l-burokrazija kkomplikata wisq tista' tkun waħda mir-raġunijiet għaż-żieda fl-akkumulu ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u jirrakkomanda lill-Kummissjoni tissemplifika r-rekwiżiti regolatorji introdotti għall-awtoritajiet nazzjonali involuti fil-ġestjoni tal-AMIF u tal-ISF sabiex tiffaċilita l-użu aktar mgħaġġel tal-fondi disponibbli u ttejjeb it-trasparenza u r-responsabbiltà aħjar tan-nefqa tal-AMIF u l-ISF;

96.  Jirrimarka li l-Qorti sabet inkonsistenzi fil-mod kif l-Istati Membri ttrattaw l-eliġibbiltà tat-taxxa fuq il-valur miżjud iddikjarata mill-korpi pubbliċi u jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi gwida lill-Istati Membri fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-AMIF/ISF li tispeċifika li, meta korpi pubbliċi jimplimentaw azzjonijiet tal-Unjoni, il-kofinanzjament tal-Unjoni ma jistax jaqbeż in-nefqa eliġibbli totali eskluża l-VAT;

97.  Jirrakkomanda li:

   (a) il-Kummissjoni tiddefinixxi u tattwa politika migratorja bbilanċjata u komprensiva bbażata fuq il-prinċipji ta' solidarjetà u sħubija minflok ma tikkunsidra l-politika migratorja bħala problema tal-ġestjoni tal-kriżijiet;
   (b) id-DĠ HOME jintroduċi indikatur ewlieni tal-prestazzjoni rigward is-sitwazzjoni tal-migranti l-aktar vulnerabbli, u b'mod partikolari tat-tfal migranti u tan-nisa u tal-bniet rifuġjati, bil-għan li jkunu prevenuti u evitati l-abbużi u t-traffikar;
   (c) id-DĠ HOME tforni sistematikament ir-rati ta' żball għall-pagamenti u r-rata tal-iżball residwu;
   (d) il-Kummissjoni teħtieġ lill-Istati Membri, fil-kontijiet annwali tal-programmi nazzjonali tagħhom fl-ambitu tal-AMIF u tal-ISF, jisseparaw l-ammonti li jirrappurtaw skont jekk dawn ikunux irkupri, prefinanzjamenti jew nefqa li verament tkun iġġarrbet; u, fir-RAA tagħha mill-2018 'il quddiem, tirrapporta l-infiq reali għal kull fond.

98.  Jinsab imħasseb bis-serjetà bid-dgħufijiet fil-ġestjoni u fl-awditjar tal-EASO; iqis inaċċettabbli li l-Kummissjoni ma kinitx għassa tagħhom b'mod effikaċi u ma intervenietx malajr biex issolvi s-sitwazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ kostanti tal-aġenziji li joperaw fl-ambitu tal-Intestura 3;

99.  Jinsab imħasseb bir-riskju li l-fondi tal-Unjoni previsti għall-iżvilupp intużaw għal skopijiet oħrajn, bħall-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari jew l-azzjoni militari;

ĠESTJONI DIRETTA

100.  Jirrimarka li għall-2017, il-Qorti sabet l-ogħla livell ta' żball stmat fl-infiq fl-ambitu tal-"Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi", li kien jammonta għal 4,2 %; jinnota li dawn huma nefqiet ġestiti direttament mill-Kummissjoni, u li għalihom hi tassumi esklużivament u direttament ir-responsabbiltà; jistenna li l-Kummissjoni tadotta Pjan ta' Azzjoni urġenti biex ittejjeb is-sitwazzjoni u timplimenta l-miżuri kollha għad-dispożizzjoni tagħha ħalli tnaqqas il-livell ta' żball fl-infiq;

101.  Jiddispjaċih li minn 130 tranżazzjoni eżaminata mill-Qorti, 66 (51 %) kien fihom żbalji u li fi 17-il każ ta' żbalji kwantifikabbli li saru minn benefiċjarji, il-Kummissjoni jew l-awditur indipendenti kellhom informazzjoni suffiċjenti ppreżentata fit-talba għar-rimborż (eż. rata tal-kambju żbaljata jew spiża mġarrba barra mill-perjodu ta' rappurtar) biex jipprevjenu, jew biex jaqbdu u jikkoreġu, l-iżball qabel ma jaċċettaw in-nefqa; jenfasizza li, li kieku l-Kummissjoni użat b'mod adegwat l-informazzjoni kollha li kellha għad-dispożizzjoni tagħha, il-livell ta' żball stmat għal dan il-kapitolu kien ikun ta' 1,5 punt perċentwali anqas;

102.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex ittejjeb l-użu tal-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħha biex tipprevjeni u tikkoreġi l-iżbalji qabel ma teżerċita l-pagamenti sabiex terġa' lura għax-xejra pożittiva ta' tnaqqis tar-rata ta' żball osservata fis-snin preċedenti (minn 5,6 % fl-2014 għal 4,4 % fl-2015 u minn 4,1 % fl-2016);

103.  Jinnota li l-Qorti ma pprovdietx rata ta' żball separata għas-sigurtà u ċ-ċittadinanza, peress li parti żgħira (2 %) tal-pagamenti baġitarji tal-2017 huma relatati ma' dan il-qasam, iżda li d-DĠ HOME ppreżenta r-rati ta' żball li ġejjin fir-RAA tiegħu, li, madankollu, ma kinux ivverifikati mill-Qorti:

   (a) Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta' Migrazzjoni (SOLID): Rata ta' Żball Maqbud (DER) ta' 2,26 % u Rata tal-Iżball Residwu (RER) ta' 0,75 %;
   (b) Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u Fond għas-Sigurtà Interna (ISF): DER ta' 0 % u RER ta' 1,54 %;
   (c) Aġenziji deċentralizzati f'reġim ta' ġestjoni indiretta: RER ta' anqas minn 2 %;

104.  Jinnota li għall-2017, il-Qorti ma kkalkolatx rata ta' żball għall-fondi tal-Unjoni minfuqa fl-ambitu tal-intestatura 4 tal-QFP "Ewropa Globali" u li din id-deċiżjoni ttieħdet b'segwitu għall-istrateġija ġenerali tal-Qorti li tnaqqas l-ittestjar sostantiv tagħha u tiddependi parzjalment mill-hekk imsejħa "xogħol ħaddieħor";

105.  Jieħu nota tal-evoluzzjoni pożittiva tar-rata tal-iżball residwu kif stabbilita permezz tal-istudji dwar ir-rata tal-iżball residwu (RER) mitluba mid-DĠ DEVCO u mid-DĠ NEAR, u jinnota li l-istima l-aktar probabbli tar-RER rappreżentattiv għat-tranżazzjonijiet tad-DĠ DEVCO kienet ta' 1,18 % meta mqabbla ma' 1,67 % fl-2016, u ta' 2,2 % fl-2015, filwaqt li għat-tranżazzjonijiet tad-DĠ NEAR, ir-rata tal-iżball residwu kienet ta' 0,67;

106.  Jinnota, madankollu, li r-rata tal-iżball residwu tad-DĠ DEVCO u tad-DĠ NEAR ma tirreferix għal kampjun tal-pagamenti kollha għall-proġetti li għaddejjin, iżda hija kkalkolata biss fuq it-tranżazzjonijiet għal-kuntratti konklużi, li għalihom ġew applikati l-kontrolli u l-verifiki kollha, bil-konsegwenza li ġew analizzati biss il-pagamenti qabel l-2017 iżda mhux ir-rata ta' żball effettiva għall-pagamenti fl-2017;

107.  Jinnota l-fatt li l-Qorti qieset li l-istudji dwar ir-RER kienu ġeneralment adattati għall-iskop tagħhom għad li l-Qorti għadha mħassba bil-kwalità ta' dawn l-istudji;

108.  Jinnota bi tħassib li minkejja punteġġi tajbin f'termini ta' rata ta' żball, l-uniku qasam ta' nfiq b'rata ta' żball indikattiva ogħla minn 2 % huwa "Ġestjoni Diretta - Għotjiet", b'rati ta' żball ta' 2,80 % għad-DĠ NEAR u 2,12 % għad-DĠ DEVCO;

109.  Jistieden lid-DĠ RTD jippubblika r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tiegħu għall-pajjiż fir-RAA tiegħu;

110.  Jirrileva l-konstatazzjonijiet negattivi ħafna mill-Qorti dwar is-Sħubijiet Pubbliċi-Privati(5) (PPPs) u r-rakkomandazzjoni tal-Qorti "li ma jiġix promoss użu aktar intensiv u mifrux tal-PPPs" fi ħdan l-Unjoni; jitlob li l-Kummissjoni tqis din ir-rakkomandazzjoni bis-sħiħ meta tittratta l-PPPs f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn il-kuntest għal implimentazzjoni b'suċċess tal-PPPs huwa saħansitra aktar diffiċli milli fl-Unjoni;

111.  Jilqa' r-riżultati miksuba fl-2017 għat-tliet assi tal-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI); jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-appoġġ tal-EaSI, u, b'mod partikolari għall-assi tan-netwerk tiegħu "Progress" u "Servizzi Ewropej tax-Xogħol" (EURES), għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jinnota bi tħassib madankollu li t-taqsima tematika tal-Intraprenditorija Soċjali fi ħdan l-assi tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali tal-EaSI għadha mhijiex tagħti prestazzjoni tajba; japprezza l-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tikkollabora mill-qrib mal-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) biex jiġi żgurat li l-Fond jimpenja ruħu li juża bis-sħiħ ir-riżorsi fl-ambitu tat-taqsima tematika tal-Intraprenditorija Soċjali;

Riċerka u innovazzjoni

Esperjenzi pożittivi

112.  Jinnota b'sodisfazzjon li, bis-saħħa tal-kofinanzjament tal-Unjoni fl-ambitu ta' Orizzont 2020, Gérard Mourou rebaħ, flimkien ma' riċerkaturi oħra, il-Premju Nobel għall-fiżika għar-riċerka tagħhom fir-raġġi tal-laser ultra qosra u ultra fini li jiffaċilitaw il-kirurġija okulari refrattiva, kif ukoll li l-Konsorzju Internazzjonali tar-Riċerka dwar il-Mard Rari (IRDIRC) laħaq l-objettiv tiegħu li jipprovdi 200 terapija ġdida għal mard rari tliet snin qabel id-data prevista;

113.  Jinnota, barra minn hekk, li permezz tal-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie, Orizzont 2020 ffinanzja 36 000 riċerkatur fl-istadji kollha tal-karriera tagħhom, irrispettivament mill-età u min-nazzjonalità tagħhom, u li tnejn mit-tliet riċerkaturi li ngħataw il-Premju Nobel tal-2017 għall-kimika talli ottimizzaw il-mikroskopji elettroniċi ipparteċipaw fl-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie u fi proġetti oħra ta' riċerka ffinanzjati mill-Unjoni;

114.  Jilqa' t-tnedija tal-ewwel fażi tal-proġett pilota tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni, f'Ottubru 2017, bħala parti mill-Programm ta' Ħidma ta' Orizzont 2020 għall-2018-2020, li għandu finanzjament ta' EUR 2,7 biljun u li hu mmirat biex jappoġġja lil innovaturi, negozji ġodda, kumpaniji żgħar u riċerkaturi tal-ogħla livell b'ideat brillanti radikalment differenti minn prodotti, servizzi jew mudelli tan-negozju eżistenti, li jkunu estremament riskjużi u li jkollhom il-potenzjal li jespandu fil-livell internazzjonali;

115.  Jinnota li l-Kummissjoni qed tikkunsidra l-possibbiltà li testendi ulterjorment l-użu tal-Għażla tal-Ispejjeż Issemplifikati (SCO), b'mod partikolari bl-użu tal-finanzjament ta' somma f'daqqa;

Kwistjonijiet kritiċi li jeħtieġu titjib

116.  Jinnota li, skont it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea (EIS), il-prestazzjoni tal-innovazzjoni tal-Unjoni żdiedet b'5,8 % mill-2010; jinnota, madankollu, li ma kien hemm l-ebda konverġenza bejn il-pajjiżi tal-Unjoni; jinnota li l-pajjiżi li ġejjin huma dawk li jibbenefikaw l-aktar mill-fondi tal-programm Orizzont 2020 (Kontribuzzjoni netta tal-Unjoni f'euro rikjesta mill-parteċipanti): il-Ġermanja 5 710 188 927,80 / ir-Renju Unit 5 152 013 650,95 / Franza 3 787 670 675,13; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni akbar lid-distribuzzjoni ġeografika tal-fondi għar-riċerka bil-għan li tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwi għat-tkabbir u l-impjiegi fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka;

117.  Jinnota li l-Kummissjoni tammetti li hemm xi dgħufijiet fil-qafas tal-prestazzjoni għal Orizzont 2020 li jagħmluha diffiċli biex jiġi vvalutat il-progress tal-programm lejn l-objettivi kollha tiegħu f'mument partikolari; jistenna li l-proposti għall-programm Orizzont Ewropa fl-ambitu tal-QFP li jmiss se jindirizzaw dawn id-dgħufijiet u jiddispjaċih li mhumiex qed jitqiesu miżuri biex itejbu l-qafas ta' prestazzjoni fil-perjodu kurrenti;

118.  Jinnota li r-RAA tad-DĠ RTD isemmi sitt rati ta' żball differenti, tlieta għas-Seba' Programm Kwadru u tlieta għal Orizzont 2020; jenfasizza li approċċ bħal dan ma jiffaċilitax it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont u għandu jitjieb immedjatament; jaċċetta madankollu li żewġ programmi differenti f'żewġ perjodi finanzjarji differenti huma kkonċernati;

Sigurtà u ċittadinanza

Xi esperjenzi pożittivi

119.  Jirrimarka li d-DĠ HOME amministra baġit ta' EUR 1,831 miljun għall-migrazzjoni u EUR 313,75 miljun għas-sigurtà u li l-baġit kumplessiv inizjali ta' EUR 6,9 biljun għall-Qafas ta' Finanzjament Pluriennali 2014-2020 sisaħħaħ b'mod sostanzjali mill-2015 sal-2017, bi EUR 3,9 biljun;

120.  Jinnota li l-baġit ġestit mid-DĠ HOME u n-numru tal-persunal tiegħu żdiedu sabiex ilaħħqu maż-żieda fl-attivitajiet fil-kuntest tal-kriżi migratorja u t-theddid għas-sigurtà interna; f'termini ta' riżorsi umani, fi tmiem l-2017, id-DĠ HOME kellu 556 membru tal-persunal, meta mqabbel ma' 480 fl-2016;

Kwistjonijiet kritiċi li jeħtieġu titjib

121.  Jinnota bi tħassib li r-ritmu ta' implimentazzjoni tar-riżorsi ġestiti mid-DĠ HOME wassal għal żieda ta' 24 % tar-RAL totali fi tmiem l-2017 u li r-rata tajba ta' implimentazzjoni fl-2017 tirrifletti l-fatt li parti mill-approprjazzjonijiet ta' impenn ġew riportati għall-2018;

122.  Jinsab imħasseb dwar id-dgħufijiet sinifikanti identifikati fis-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll tal-EASO, li ġġustifikaw l-adozzjoni ta' riżerva abbażi ta' raġunijiet ta' reputazzjoni; jenfasizza madankollu li d-DĠ HOME irreaġixxa billi introduċa proċess ta' kodeċiżjoni min-naħa tal-Kumitat Eżekuttiv u ħoloq ġestjoni ġdida tal-EASO biex is-sitwazzjoni terġa' tinġieb taħt kontroll;

123.  Jirrepeti t-talba tiegħu li l-linji baġitarji fl-ambitu tal-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza (REC) 2014-2020 għandhom jispeċifikaw ir-riżorsi allokati għal kull wieħed mill-objettivi tal-programm iddedikat għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u li jiżguraw responsabbiltà adegwata tal-fondi ddedikati għal din il-mira;

124.  Itenni t-talba tiegħu li jkun hemm linja baġitarja separata għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne sabiex jintwera l-impenn tal-Unjoni fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet; jappella għal aktar riżorsi fi ħdan din il-linja baġitarja u li jiġi invertit it-tnaqqis tal-fondi ddedikati lill-programm Daphne matul il-perjodu 2014-2020; jappella għal sforz kostanti biex jiżdied l-għarfien dwar l-għotjiet inklużi fl-objettiv speċifiku tal-programm Daphne flimkien mal-miżuri li jagħmlu l-proċeduri amministrattivi relatati aktar faċli għall-utent;

Ewropa Globali

Xi esperjenzi pożittivi

125.  Jirrimarka li l-ħidma tal-Qorti dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet uriet li l-Kummissjoni saħħet is-sistemi ta' kontroll tagħha, u dan naqqas b'mod proporzjonali n-numru ta' żbalji meta mqabbel mal-eżerċizzji DAS tal-imgħoddi;

126.  Jinnota li l-Qorti vverifikat ukoll il-prestazzjoni ta' seba' proġetti; jilqa' l-fatt li s-seba' proġetti kollha kellhom indikaturi tal-prestazzjoni rilevanti u li l-qafas kien strutturat tajjeb u kellu riżultati li setgħu jinkisbu;

127.  Jieħu nota tar-Rapport Speċjali tal-Qorti dwar l-Assistenza mill-Unjoni għall-Myanmar/Burma u r-risposta tal-Kummissjoni; jilqa', f'dan ir-rigward, il-fatt li l-Unjoni kellha rwol ewlieni fl-appoġġ favur il-prijoritajiet ta' żvilupp f'kuntest diffiċli u b'riżorsi tal-persunal limitati; jinnota, madankollu, li l-assistenza tal-Unjoni rriżultat biss parzjalment effikaċi; jappoġġja lill-Qorti li tisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata aktar attenzjoni lill-mobilizzazzjoni tad-dħul nazzjonali, b'mod partikolari fl-ekonomiji emerġenti; fid-dawl tal-atroċitajiet iddokumentati mwettqa mill-armata tal-Myanmar, jesprimi tħassib kbir dwar l-appoġġ baġitarju settorjali kontinwu mogħti mill-baġit tal-Unjoni lill-Myanmar;

128.  Jitlob li jiġi adottat approċċ għall-iżvilupp abbażi ta' inċentivi permezz tal-introduzzjoni tal-prinċipju "aktar għal aktar", fuq l-eżempju tal-Politika Ewropea tal-Viċinat; jemmen li aktar ma pajjiż jagħmel progress fir-riformi interni tiegħu għall-bini u l-konsolidament tal-istituzzjonijiet demokratiċi, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt u aktar ma jħaffef ir-ritmu ta' tali progress, aktar għandu jirċievi appoġġ mill-Unjoni;

129.  Jissottolinja l-importanza ta' żieda fl-allokazzjoni ta' fondi maħsuba biex jappoġġjaw il-governanza tajba, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bil-għan li jinġiebu 'l quddiem istituzzjonijiet responsabbli u trasparenti, jiġi appoġġjat it-tisħiħ tal-kapaċitajiet u jitrawmu proċessi deċiżjonali parteċipattivi u aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni;

130.  Jiġbed l-attenzjoni għall-iskala u l-implikazzjoni tal-faqar enerġetiku fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u għall-involviment qawwi tal-Unjoni fl-isforzi biex dan il-faqar jitnaqqas; jissottolinja l-ħtieġa ta' sforzi qawwija u kkoordinati mill-gvernijiet u mill-partijiet interessati fil-pajjiżi milquta biex inaqqsu l-faqar enerġetiku;

Kwistjonijiet kritiċi li jeħtieġu titjib

131.  Jinnota bi tħassib li l-Qorti sabet żbalji rikorrenti ta' likwidazzjoni eċċessiva tal-ispejjeż f'pagamenti interim;

132.  Jiddispjaċih, għal darb'oħra, li r-rapporti dwar il-ġestjoni tal-assistenza esterna (RĠAE) maħruġa mill-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni mhumiex mehmuża mar-rapporti ta' attività annwali tad-DĠ DEVCO u tad-DĠ NEAR, kif previst mill-Artikolu 67(3) tar-Regolament Finanzjarju; jiddispjaċih li dawn sistematikament jiġu kkunsidrati bħala kunfidenzjali filwaqt li, skont l-Artikolu 67(3) tar-Regolament Finanzjarju, "għandhom ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill b'kont dovut meħud, fejn ikun xieraq, tal-kunfidenzjalità tagħhom";

133.  Jinnota bi tħassib in-numru għoli ta' kuntratti mogħtija lil numru ferm limitat ta' aġenziji nazzjonali tal-iżvilupp, bir-riskju konsegwenti ta' rinazzjonalizzazzjoni tal-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni, li tmur kontra l-interessi ta' integrazzjoni akbar tal-politika barranija tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, barra milli tagħti lill-awtorità ta' kwittanza l-aċċess għad-dokumentazzjoni dwar il-valutazzjoni għal kull pilastru, tagħmel mod li din id-dokumentazzjoni tkun aċċessibbli għall-pubbliku; jinnota bi tħassib, f'dan r-rigward, il-profil kummerċjali ta' dawn l-aġenziji nazzjonali invokat mill-Kummissjoni Ewropea biex ikun limitat l-aċċess għal din l-informazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ u tikkonsolida mill-aktar fis il-monitoraġġ tal-proċeduri għat-tfigħ tal-offerti u għall-għoti ta' kuntratti biex ikun evitat kwalunkwe tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fost dan in-numru limitat ta' aġenziji nazzjonali sussidjati bil-kbir u entitajiet pubbliċi u privati oħrajn b'vokazzjoni Ewropea ċara;

134.  Jinnota bi tħassib li l-Qorti sabet li l-istudji dwar ir-RER għandhom ċerti limiti, peress li huma studji u mhux awditi u għalhekk ma jsegwux l-Istandards tal-Awditjar Internazzjonali u jinkludu verifiki limitati ħafna dwar l-akkwist pubbliku;

135.  Jistieden lid-DĠ NEAR u lid-DĠ DEVCO, mill-istudju dwar ir-RER tal-2019 'il quddiem, jipprovdu lill-kuntrattur RER b'linji gwida aktar preċiżi dwar il-verifika tal-akkwist tat-tieni livell u jistratifikaw il-popolazzjoni tar-RER abbażi tar-riskju inerenti tal-proġetti, b'aktar enfasi titqiegħed fuq għotjiet f'reġim ta' ġestjoni diretta u inqas fuq tranżazzjonijiet ta' appoġġ baġitarju;

136.  Jitlob lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa biex tikkoreġi n-nuqqasijiet identifikati mis-Servizz tal-Awditjar Intern tagħha stess u tittrasforma l-RĠAE f'dokument affidabbli u kompletament pubbliku li jissostanzja d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tal-kapijiet tad-delegazzjonijet u tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ DEVCO;

137.  Jemmen li, hija u tagħti għajnuna esterna, il-Kummissjoni għandha tagħti aktar attenzjoni lir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi benefiċjarji, konformement mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u l-istat tad-dritt;

138.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' viżibbiltà tal-finanzjamenti tal-Unjoni akkomunati għall-proġetti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-viżibbiltà u ttejjeb il-komplementarjetà msaħħa tal-azzjonijiet tad-diversi strumenti;

139.  Jinsab preokkupat ħafna bit-tendenza attwali fil-proposti tal-Kummissjoni li jiġu injorati d-dispożizzjonijiet ġuridikament vinkolanti tar-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6) f'dak li għandu x'jaqsam man-nefqa eliġibbli tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) u l-pajjiżi eliġibbli għall-infiq fil-qafas tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI); ifakkar li l-legalità tal-infiq tal-Unjoni hija prinċipju kruċjali tal-ġestjoni finanzjarja tajba u li l-kunsiderazzjonijiet politiċi ma jmisshomx jieħdu preċedenza fuq dispożizzjonijiet ġuridiċi spjegati b'mod ċar; ifakkar li d-DCI huwa l-ewwel u qabel kollox strument imfassal biex jiġġieled il-faqar;

140.  Jiddispjaċih li, f'kull rapport ta' attività annwali mill-2012 'il hawn, id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp kellu jifformula riżerva dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, fatt li jindika nuqqasijiet serji fil-ġestjoni interna;

Ambjent, saħħa pubblika u sikurezza tal-ikel

141.  Jinnota li fl-2017 il-Programm LIFE ċċelebra l-25 anniversarju tiegħu; jenfasizza li dan il-programm ipprovda EUR 222 miljun għall-kofinanzjament ta' 139 proġett ġdid; jenfasizza li hemm bżonn ta' aktar sforzi biex jitnaqqas id-dewmien fil-pagamenti skont il-Programm LIFE, peress li fl-2017, 5,8 % tal-pagamenti qabżu l-iskadenzi legali (3,9 % fl-2016, 12 % fl-2015);

142.  Jindika li l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Programm LIFE, li tkopri s-snin 2014-2015, inħarġet fl-2017; jinnota li, peress li ħafna proġetti kienu għadhom ma bdewx u ftit proġetti kienu spiċċaw, l-evalwazzjoni ffokat prinċipalment fuq il-proċessi attwati biex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm LIFE, u kkonstata li l-Programm LIFE jipprovdi lill-Unjoni b'valur miżjud, filwaqt li ġie indikat xi titjib possibbli; jenfasizza li l-proċeduri għall-ġestjoni tal-għotjiet, b'mod partikolari l-proċeduri ta' implimentazzjoni u rappurtar, mhux biss għandhom jiġu semplifikati iżda aċċelerati b'mod sinifikanti wkoll;

143.  Jinnota li t-termini tad-deċiżjoni ta' esternalizzazzjoni għall-kooperazzjoni mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) b'rabta mal-persunal jimplikaw li s-sitwazzjoni tal-persunal fid-DĠ ENV hija partikolarment diffiċli fir-rigward tal-attivitajiet relatati mal-Programm LIFE, li tista' twassal għal rieżami ulterjuri tal-metodi u tal-arranġamenti ta' xogħol fi ħdan id-DĠ;

144.  Jenfasizza li s-sistemi ta' kontroll interni tad-DĠ ENV u tad-DĠ CLIMA li ġew awditjati jirriżultaw effikaċi parzjalment biss, billi xi rakkomandazzjonijiet ta' importanza kbira għadhom iridu jiġu indirizzati konformement mal-pjanijiet ta' azzjoni miftiehma;

145.  Jenfasizza li d-DĠ CLIMA u d-DĠ BUDG jimmonitorjaw l-objettiv tal-20 % marbuta mal-integrazzjoni tal-aspetti klimatiċi fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali, u li d-DĠ CLIMA jappoġġja lid-DĠ l-oħrajn fl-integrazzjoni tad-dimensjoni klimatika fl-attivitajiet tagħhom; jiddispjaċih li fl-2017, instab li 19,3 % biss tal-baġit tal-Unjoni ntefaq fuq attivitajiet relatati mal-klima u li, skont l-istimi, il-medja għall-perjodu 2014-2020 se tkun ta' 18,8 % biss;

146.  Jinsab imħasseb bil-fatt li r-riżerva abbażi ta' raġunijiet ta' reputazzjoni li tikkonċerna d-dgħufijiet sinifikanti li fadal fil-qasam tas-sigurtà, identifikati fir-reġistru tal-Unjoni tas-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS) ġiet ripetuta fir-Rapport ta' Attività Annwali tal-Attività tad-DĠ CLIMA għall-2017;

147.  Jiddispjaċih bil-fatt li fl-2017 il-medja ta' rata tal-iżball residwu tad-DĠ SANTE laħqet it-2,5 % għall-attivitajiet kumplessivi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel u tal-għalf, li taqbeż il-limitu ta' materjalità ta' 2 %; jinnota li dan seħħ minħabba dikjarazzjonijiet eċċessivi tan-nefqa tal-Istati Membri, fil-kuntest tal-bidliet strutturali magħmula fil-ġestjoni u fil-kontrolli tad-dikjarazzjonijiet fi Stat Membru wieħed; jitlob li d-DĠ SANTE jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura li dan ma jerġax iseħħ fil-futur, billi pereżempju jżid l-użu tal-miżuri ta' semplifikazzjoni offruti mir-Regolament Finanzjarju;

148.  Jenfasizza li fl-2017 id-DĠ SANTE ħareġ l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Komuni għall-katina alimentari 2014-2020, li kkonkludiet li l-qafas attwali jaħdem tajjeb u jikkontribwixxi biex jinkiseb valur miżjud tal-Unjoni; jinnota li l-Kummissjoni, fuq rakkomandazzjoni tal-Qorti, qiegħda taħdem biex tiżviluppa metodoloġija ta' analiżi dwar l-effikaċja f'termini ta' kostijiet fil-qasam tal-katina alimentari, bil-għan li tikkonsolida aktar l-evalwazzjonijiet ekonomiċi futuri tal-interventi ffinanzjati mill-Unjoni;

Trasport u turiżmu

149.  Jinnota li fl-2017 il-Kummissjoni għażlet 152 proġett għal finanzjament tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) - Trasport b'total ta' EUR 2,7 biljun, b'investiment totali ta' EUR 4,7 biljun, inkluż finanzjamenti pubbliċi u privati oħrajn; itenni l-importanza tal-istrument ta' finanzjament tal-FNE għat-tlestija tan-Netwerk TEN-T, għall-kisba taż-Żona Unika Ewropea tat-Trasport, għall-iżvilupp ta' kollegamenti transfruntiera u għat-tlestija tal-kollegamenti neqsin;

150.  Jistieden lill-koordinaturi Ewropej tat-TEN-T iwettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-proġetti li tlestew u tat-titjib miksub tul il-kurituri tat-TEN-T fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, u jippreżentawha lill-Kummissjoni u lill-Parlament;

151.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta b'mod ċar għas-settur tat-trasport valutazzjoni tal-impatt tal-FEIS fuq strumenti finanzjarji oħra, b'mod partikolari fir-rigward tal-FNE, kif ukoll dwar il-koerenza tal-Istrument tad-Dejn tal-FNE ma' inizjattivi oħra tal-Unjoni, f'ħin utli qabel il-proposta għall-QFP li jmiss; jitlob li din il-valutazzjoni tippreżenta analiżi ċara tal-bilanċ ġeografiku tal-investimenti fis-settur tat-trasport; ifakkar, madankollu, li l-fondi li jintefqu fl-ambitu ta' strument finanzjarju ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala l-uniku kriterju rilevanti biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tiegħu; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tapprofondixxi l-valutazzjoni tagħha tar-riżultati li nkisbu fl-ambitu tal-proġetti tat-trasport iffinanzjati mill-Unjoni u tkejjel il-valur miżjud tagħhom;

152.  Jilqa' r-riżultati tas-sejħa għal finanzjament imħallat tal-FNE tal-2017 u d-deċiżjoni li l-baġit tiegħu jiżdied għal EUR 1,35 biljun, fatt li jikkonferma r-rilevanza u l-valur miżjud tal-użu tal-għotjiet tal-Unjoni għat-taħlit ma' finanzjamenti mill-Bank Ewropew tal-Investiment, minn banek promozzjonali nazzjonali jew minn istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u ta' żvilupp oħrajn, kif ukoll minn istituzzjonijiet finanzjarji u investituri tas-settur privat, inkluż permezz ta' sħubijiet pubbliċi-privati; huwa tal-fehma li l-FNE għandu għaldaqstant ikompli jappoġġja azzjonijiet li jippermettu li l-għotjiet tal-Unjoni u sorsi oħra ta' finanzjament jintużaw flimkien, filwaqt li l-għotjiet jinżammu bħala l-istrument ewlieni ta' finanzjament;

153.  Jinnota li s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni, bħala parti mill-awditjar tiegħu tas-superviżjoni mill-Kummissjoni tal-implimentazzjoni ta' strumenti finanzjarji tal-FNE, sab li kien hemm rata baxxa ħafna ta' implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji fi ħdan il-FNE u li l-maġġor parti tal-baġit, oriġinarjament allokata għal strumenti finanzjarji tal-FNE (EUR 2,43 biljun), ġiet riallokata għal-linji baġitarji tal-għotjiet tal-FNE u li b'hekk EUR 296 miljun biss huma għad-dispożizzjoni tal-istrumenti finanzjarji tal-FNE sal-2020; jinnota wkoll li waħda mir-raġunijiet mogħtija kienet li l-kriterji ta' eliġibilità tal-istrumenti finanzjarji tal-FNE u tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) kienu prinċipalment sovrapposti u li proġetti tal-FNE li kienu potenzjalment eliġibbli, fir-realtà, ġew iffinanzjati mill-FEIS, billi dan għandu prijorità politika u ambitu ta' kompetenza akbar; jistieden lill-Kummissjoni, fir-rigward tas-CEF, iżżid il-livell ta' għarfien fost il-benefiċjarji tar-regoli ta' eliġibilità, b'mod partikolari billi tagħmel distinzjoni ċara bejn kuntratt ta' implimentazzjoni u sottokuntratt, hekk kif dan kien is-sors prinċipali ta' konfużjoni fost il-benefiċjarji; jappella lill-Kummissjoni tiżgura li l-istrumenti finanzjarji jikkomplementaw lil xulxin aktar milli jissostitwixxu lil xulxin;

154.  Jinnota li l-2017 kienet l-ewwel sena tal-kampanja ta' awditjar għall-Programm FNE u li ser ikun hemm bżonn minn sentejn għal tliet snin oħra ta' awditjar tal-FNE biex jinħareġ kalkolu sinifikanti tar-rata ta' żball għas-setturi kollha tal-FNE; jilqa' madankollu l-fatt li kienu tassew ftit l-iżbalji li nstabu fil-FNE u fl-awditi ta' TEN-T konklużi fl-2017;

155.  Jinsab mħasseb li s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni sab dgħufijiet sinifikanti fis-sistema attwali li DĠ MOVE juża għall-monitoraġġ kemm tal-politika ta' sigurtà tal-avjazzjoni kif ukoll dik marittima u fformula tliet rakkomandazzjonijiet importanti ħafna; jappella ld-DĠ MOVE jimplimenta bis-sħiħ il-pjan ta' azzjoni li ħejja biex jindirizza r-riskji identifikati;

Kultura u edukazzjoni

156.  Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultati li nkisbu fi 30 sena tal-programm Erasmus, li involvew 9 miljun ruħ, fosthom żgħażagħ, studenti u, dan l-aħħar, membri tal-persunal f'attività ta' mobilità mill-1987; jisħaq fuq il-valur miżjud Ewropew qawwi tal-programm u r-rwol tiegħu fir-realizzazzjoni ta' investiment strateġiku fiż-żgħażagħ tal-Ewropa;

157.  Jinnota li l-programm Erasmus jeħtieġlu jagħmel aktar sabiex ikun aktar aċċessibbli għall-gruppi emarġinati, b'mod partikolari għall-persuni b'diżabilità u b'rekwiżiti ta' edukazzjoni speċjali, persuni li huma ġeografikament żvantaġġati, persuni li jitilqu kmieni mill-iskola, persuni li jappartjenu għal minoranza, dawk fi żvantaġġ soċjoekonomiku eċċ.;

158.  Jinsab allarmat bl-użu baxx u bil-kopertura ġeografika insuffiċjenti tal-Faċilità ta' Garanzija ta' Self lill-Istudenti tal-Erasmus+, limitata għal banek fi tliet pajjiżi u għal universitajiet fi tnejn oħra; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Fond Ewropew tal-Investiment joħolqu strateġija ta' implimentazzjoni biex jimmassimizzaw l-effikaċja tal-Faċilità sal-2020; jew, bħala alternattiva, jiffaċilitaw ir-ridistribuzzjoni tal-fondi mhux użati fil-programm innifsu u jippermettu kopertura ta' finanzjament aħjar tal-azzjonijiet fi ħdan komponenti differenti;

159.  Jinsab inkwetat bir-rati ta' suċċess li għadhom baxxi tal-proġett fl-ambitu tal-Programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" u s-sottoprogramm kulturali "Ewropa Kreattiva" (21 % u 22 % rispettivament fl-2017); jisħaq fuq il-fatt li livell aktar adegwat ta' finanzjament huwa deċiżiv biex jiġu indirizzati dawn ir-riżultati insodisfaċenti li huma kontroproduċenti għall-objettivi tal-programm innifsu billi jaqtgħu qalb iċ-ċittadini milli jipparteċipaw;

160.  Jenfasizza r-rwol tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) fl-implimentazzjoni tat-tliet programmi kulturali u edukattivi; jesprimi madankollu t-tħassib tiegħu dwar id-dgħufija relatata mal-kontroll intern tal-EACEA identifikata minn awditu tal-ġestjoni tal-għotjiet fl-ambitu ta' Erasmus+ u ta' Ewropa Kreattiva; jinnota li s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni nnifsu sab dgħufijiet fil-proċess ta' ġestjoni tal-għoti ta' Erasmus+ mill-EACEA; hu tal-fehma, għalhekk, li l-Kummissjoni u l-EACEA ma għandux ikollhom diffikultà biex iwettqu l-azzjonijiet korrettivi neċessarji biex tiġi żgurata trasparenza totali u tiġi ggarantita l-ogħla kwalità tal-implimentazzjoni min-naħa tagħhom tal-programmi kulturali u edukattivi;

ĠESTJONI INDIRETTA U STRUMENTI FINANZJARJI

161.  Jinnota li fl-2017, il-Kummissjoni ffirmat kuntratti ma' aġenziji tan-NU b'valur ta' kważi EUR 253,5 miljun f'kontribuzzjonijiet mill-baġit tal-Unjoni, li tagħhom l-akbar benefiċjarji huma l-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (EUR 119,21-il miljun), l-UNICEF (EUR 29,34 miljun) u l-Uffiċċju tas-Servizzi tal-Proġetti tan-Nazzjonijiet Uniti (EUR 20,05 miljun), u l-kuntratti mal-Bank Dinji b'valur ta' EUR 174,11 miljun;

162.  Fid-dawl tal-bidla fil-modalitajiet tal-għajnuna minn għotjiet diretti għal fondi fiduċjarji u finanzjament imħallat, inkluż permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli, jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment jadottaw ftehim interistituzzjonali mal-Parlament Ewropew dwar it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-iskrutinju parlamentari, fuq il-bażi tal-prinċipji ta' politika stabbiliti fil-Kunsens Ewropew il-Ġdid dwar l-Iżvilupp;

163.  Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet għal titjib fit-trasparenza tal-fondi tal-Unjoni implimentati mill-NGOs ippubblikati fir-rapport speċjali 35/2018 tal-Qorti, li, fost affarijiet oħra, tirrakkomanda li l-Kummissjoni ttejjeb l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar l-NGOs fis-sistema kontabilistika tagħha, u li l-Kummissjoni ttejjeb l-informazzjoni li tinġabar dwar il-fondi implimentati mill-NGOs; jitlob, għalhekk, li l-Kummissjoni timplimenta dawn il-proposti qabel tmiem il-mandat attwali;

164.  Jirrikonoxxi bis-sħiħ in-natura kumplessa ta' bosta sfidi u l-ħtieġa għal azzjonijiet ta' rispons multidimensjonali u komplementari, iżda jisħaq fuq il-ħtieġa għal ċarezza f'arranġamenti ta' finanzjament u r-rispett tal-impenji internazzjonali;

165.  Jinnota li l-għadd ta' strumenti finanzjarji żdied b'mod sostanzjali, u dan jippermetti opportunitajiet ġodda ta' finanzjament diversifikat fis-settur tat-trasport, filwaqt li joħloq firxa kumplessa ta' arranġamenti madwar il-baġit tal-Unjoni; huwa mħasseb li dawn l-istrumenti paralleli mal-baġit tal-Unjoni jistgħu jirriskjaw li jimminaw l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza, peress li r-rappurtar, l-awditjar u l-iskrutinju pubbliku mhumiex allinjati; jappella lill-Kummissjoni ssib kif is-sistema baġitarja tal-Unjoni tista' tiġi riformata, b'mod partikolari kif l-aħjar jiġi żgurat li l-arranġamenti ġenerali ta' finanzjament ma jkunux aktar kumplessi milli meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni u jiġi garantit li jkun hemm responsabbiltà, trasparenza u possibbiltà ta' awditjar;

EFSI

166.  Jirrimarka li l-awtorità baġitarja żdiedet il-garanzija tal-FEIS minn EUR 16-il biljun għal EUR 26 biljun u l-objettiv f'termini ta' volum tal-investimenti minn EUR 315-il biljun għal EUR 500 biljun, u li fi tmiem l-2017 il-Grupp BEI ffirma kuntratti b'valur ta' EUR 36,7 biljun (2016: EUR 21,3 biljun);

167.  Jinnota li, skont il-Qorti, 64 % tal-valur totali tal-kuntratti tal-FEIS li l-Grupp tal-BEI kien iffirma sa tmiem l-2017 kienu kkonċentrati f'sitt Stati Membri: Franza, l-Italja, Spanja, il-Ġermanja, ir-Renju Unit, il-Polonja;

168.   Jiddispjaċih bil-fatt li 20 % biss tal-finanzjamenti tal-FEIS appoġġaw proġetti li jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, filwaqt li l-portafoll standard tal-BEI laħaq il-limitu minimu ta' 25 %; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi għażliet finanzjarji jew ta' finanzjament sostenibbli u ambjent favorevoli għall-investimenti li jirriflettu l-impenji u l-objettivi ġenerali tal-Unjoni, bil-ħsieb li jrawmu l-innovazzjoni u l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll li jsaħħu d-dimensjoni soċjali tal-investimenti billi jnaqqsu d-diskrepanza fl-investiment fis-settur soċjali u fir-rigward tas-sikurezza infrastrutturali;

169.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-korpi ta' ġestjoni tal-FEIS, meta jiffirmaw kuntratti, iqisu l-ħtieġa ta' bilanċ ġeografiku xieraq, u jirrapportaw lura lill-Parlament dwar il-progress miksub;

Qasam tar-riċerka

170.  Jinnota li f'termini ta' pagamenti, fl-2017 il-Kummissjoni investiet EUR 11,2-il biljun fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I), 58 % ġew ġestiti direttament u 42 % ġew allokati permezz ta' korpi inkarigati, u li minn dawn tal-aħħar, 18,2 % (EUR 583 miljun) ġew eżegwiti permezz tal-Impriżi Konġunti u 16,8 % (EUR 540 miljun) ġew distribwiti permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u tal-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI);

171.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament matul it-tieni semestru tal-2019 dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-istrumenti finanzjarji fil-qasam tar-riċerka;

Fondi fiduċjarji

172.  Jirrimarka li l-għajnuna lill-pajjiżi mhux tal-Unjoni għamlet dejjem akbat użu minn mudelli ta' finanzjament alternattivi – bħall-fondi fiduċjarji u l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija – u dan iżid il-kumplessità tal-istrutturi finanzjarji eżistenti; jirrikonoxxi madankollu li dawn l-istrumenti ppermettew reazzjoni fil-pront f'ċirkostanzi problematiċi u joffru flessibbiltà;

173.  Jirrimarka li l-akkomunament ta' riżorsi mill-FEŻ, mill-baġit tal-Unjoni u minn donaturi oħrajn f'fondi fiduċjarji ma għandhomx ikollhom bħala konsegwenza l-fatt li l-ammonti ddestinati għall-politika ta' żvilupp u kooperazzjoni ma jilħqux il-benefiċjarji normali tagħhom jew ma jsegwux l-objettivi oriġinarji tagħhom, bħall-qerda tal-faqar u l-promozzjoni tad-drittijiet fundamentali;

174.  Jirrimarka li l-użu dejjem akbar tal-fondi fiduċjarji jirriżulta wkoll min-nuqqas ta' flessibbiltà attwalment possibbli fl-ambitu tal-baġit tal-Unjoni;

175.  Jissottolinja l-fatt li l-użu dejjem akbar ta' mekkaniżmi finanzjarji oħra biex il-politiki tal-Unjoni jiġu attwati id f'id mal-baġit tal-Unjoni għandu r-riskju li jimmina dan il-livell ta' obbligu ta' rendikont u trasparenza, billi l-arranġamenti ta' rappurtar, tal-awditjar u ta' skrutinju pubbliku mhumiex allinjati. jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li ttemm il-fondi fiduċjarji, speċjalment meta n-natura "urġenti" tagħha mhijiex ġustifikata sewwa, meta mhumiex kapaċi jattiraw kontribuzzjonijiet sinifikanti minn donaturi oħra u meta jirriskja li jkun hemm ksur tad-drittijiet fundamentali u jkun hemm involuti awtoritajiet ta' pajjiżi terzi li ma jirrispettawx id-drittijiet fundamentali;

Faċilità għat-Turkija

176.  Jinnota li, fir-Rapport Speċjali Nru 27/2018 tagħha dwar il-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, il-Qorti sabet li, f'kuntest diffiċli, il-Faċilità mmobilizzat malajr EUR 3 biljun biex tirreaġixxi malajr għall-kriżi tar-rifuġjati, iżda ma laħqitx għalkollox l-objettiv tagħha li tikkoordina b'mod effikaċi din ir-reazzjoni, u lanqas ma kisbet biżżejjed valur għall-flus; jitlob lill-Kummissjoni timplimenta r-rakkomandazzjonijiet ifformulati kollha mill-Qorti fir-rigward tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, b'mod partikolari billi ttejjeb il-monitoraġġ u r-rapportar tal-proġetti li jipprevedu l-għoti ta' assistenza fi flus, kif ukoll ittejjeb l-ambjent operattiv tal-organizzazzjonijiet (internazzjonali) mhux governattivi ((I)NGOs) mal-awtoritajiet Torok, biex tiżgura li l-fondi jkunu preċiżament orjentati lejn proġetti favur ir-rifuġjati u ma jintużawx għal skopijiet oħra; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta regolarment lill-Parlament dwar il-kompatibbiltà tal-azzjonijiet iffinanzjati mal-bażi ġuridika sottostanti;

177.  Jinnota, barra minn hekk, li skont il-Qorti, il-proġetti awditjati pprovdew appoġġ utli lir-rifuġjati; u li l-biċċa l-kbira tagħhom kisbu r-riżultati mixtieqa, iżda nofshom għadhom ma kisbux l-effetti mistennija minnhom.

178.  Jinnota li l-Ombudsman Ewropew ikkonkludiet li l-Kummissjoni għandha tagħmel aktar biex tagħmel mod li d-Dikjarazzjoni UE-Turkija tirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-Unjoni u jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tinkludi sistematikament il-kunsiderazzjonijiet dwar id-drittijiet fundamentali fid-deċiżjonijiet li tadotta fl-ambitu ta' din il-Faċilità, anki permezz ta' valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta regolament f'dan ir-rigward lill-Parlament Ewropew;

179.   Jiddispjaċih li investigazzjoni tal-EIC (European Investigative Collaborations) qajmet dubji dwar l-użu tal-fondi tal-istrument; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga fil-fond il-kwistjoni u tirrapporta lill-Parlament fir-rigward tar-riżultati;

180.  Jistieden lid-DĠ DEVCO jirrevedi, sal-2020, il-gwida eżistenti lill-benefiċjarji ta' proġetti implimentati f'reġim ta' ġestjoni indiretta bl-għan li jiżgura li l-attivitajiet ippjanati jitwettqu fil-ħin u jikkontribwixxu għall-użu prattiku tar-realizzazzjonijiet tal-proġetti, sabiex jinkiseb l-aħjar valur għall-flus;

181.  Jinnota li, skont dak li indikat il-Qorti, il-livell ta' żball l-infiq għall-intestatura "Amministrazzjoni" ma kienx materjali; jinnota madankollu bi tħassib li r-rata ta' żball żdiedet meta mqabbla mas-sena preċedenti (minn 0,2 % fl-2016 għal 0,55 % fl-2017);

182.  Jinnota li, minkejja li l-Qorti ma sabet dgħufijiet sinifikanti, sabet ċerti oqsma rikorrenti li fihom hemm lok għal titjib;

International Management Group (IMG)

183.  Jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza definittiva u inappellabbli tagħha tal-31 ta' Jannar 2019 dwar il-kawża International Management Group (IMG)(7), tannula żewġ deċiżjonijiet tal-Kummissjoni: 1) li ma tibqax tikkonkludi ftehimiet ta' delega permezz ta' ġestjoni indiretta ġodda ma' IMG u 2) li tirrialloka EUR 10 miljun minn IMG lill-operatur pubbliku Ġermaniż GIZ għal kuntratt ta' assistenza teknika għall-politika kummerċjali tal-Myanmar/Burma; jinnota wkoll li skont il-Qorti tal-Ġustizzja, huwa neċessarju li jiġi deċiż l-ammont tal-kumpens finanzjarju dovut lil IMG minħabba l-ħsara kkawżata mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Mejju 2015, kif ukoll il-ħtieġa li l-Kummissjoni tiċħad l-appelli inċidentali kollha mressqin minnha;

184.  Jinnota l-konklużjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li l-argumenti ġuridiċi żviluppati mill-OLAF li fuqhom il-Kummissjoni bbażat id-deċiżjonijiet tagħha dwar IMG jikkostitwixxu żball ġuridiku kemm mil-lat tad-dritt internazzjonali kif ukoll mil-lat tar-Regolament Finanzjarju tal-Unjoni; jiddispjaċih li, kif tispjega l-QĠUE, fl-investigazzjoni tiegħu dwar IMG l-OLAF eċċeda s-setgħat tiegħu u ma ħax inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti tal-kodiċi ta' garanzija li tant u tant drabi ntalab mill-Parlament; jappoġġja, f'dan ir-rigward, kwalunkwe miżura oħra li tiżgura li r-reviżjoni li għaddejja bħalissa tar-Regolament dwar l-OLAF tistabbilixxi l-kontroll meħtieġ ta' garanzija proċedurali u l-possibbiltajiet ta' appell sabiex jiġu evitati tali azzjonijiet ta' ħsara li jnawru l-krettu u l-fiduċja taċ-ċittadini fl-Unjoni;

185.  Jieħu nota wkoll tas-sentenza tat-13 ta' Frar 2019 tal-Qorti Permanenti ta' Arbitraġġ li tinsab f'The Hague(8), skont liema sentenza l-Kummissjoni jeħtiġilha tħallas EUR 2 miljun, li hija rrifjutat li tħallas abbażi tal-allegazzjonijiet kontra IMG u tal-investigazzjoni tal-OLAF, għal infiq fatturat minn IMG fuq sebà kuntratti ta' ġestjoni konġunta ffirmati mal-Kummissjoni;

186.  Jiddispjaċih ħafna li, mill-2012 'il quddiem, il-proċedura tal-Parlament għall-kwittanza tal-Kummissjoni ma kenitx kapaċi tiżvela l-allegazzjonijiet foloz kontra IMG jew tikkontribwixxi biex tiġi evitata l-ħsara serja lil IMG kemm finanzjarjament kif ukoll f'termini ta' reputazzjoni, inkluż it-telf ta' aktar minn 200 impjieg;

187.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta d-deċiżjonijiet ġudizzjarji u tirrikonoxxi bis-sħiħ l-istatus ta' IMG bħala organizzazzjoni internazzjonali, li ġie żbaljatament iddubitat u miċħud minnha u mill-OLAF; jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex issewwi u tikkumpensa l-ħsara kkawżata lil IMG u biex tiżgura li IMG tkun tista' tipparteċipa fi proċedura ġusta kif previst għall-organizzazzjonijiet internazzjonali fir-Regolament Finanzjarju; jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza malajr kemm jista' jkun dwar il-miżuri meħuda;

Amministrazzjoni

Proċedura ta' nomina għall-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni

188.  Mhuwiex sodisfatt bil-mod li bih il-Kummissjoni rreaġixxiet għat-tħassib validu tal-mezzi tal-komunikazzjoni u tal-opinjoni pubblika immedjatament wara n-nomina tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, u lanqas bl-ispjegazzjonijiet li tat il-Kummissjoni waqt id-dibattitu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew u fit-tweġiba bil-miktub għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-18 ta' April 2018, li kienu evażivi, difensivi u legalistiċi, u wriet nuqqas ta' sensittività għall-importanza li ċ-ċittadini Ewropej jagħtu lil proċeduri ta' reklutaġġ trasparenti, ġusti u miftuħa;

189.  Ifakkar, f'dan ir-rigward, fil-konklużjonijiet tal-Ombudsman Ewropew dwar erba' każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fir-rakkomandazzjoni tagħha b'rabta mal-każijiet magħquda 488/2018/KR u 514/2018/KR; jinnota li l-konklużjonijiet tal-Ombudsman huma simili ħafna għal dawk tal-Parlament Ewropew li fihom l-Ombudsman taqbel mal-valutazzjoni tal-Parlament Ewropew li l-ħatra doppja waslet sal-limiti tal-legalità u forsi saħansitra qabżithom; jisħaq fuq il-fatt li l-Ombudsman ippreżentat rakkomandazzjoni finali lill-Kummissjoni li fiha tistidinha tiżviluppa, għall-kariga ta' Segretarju Ġenerali, proċedura speċifika separata u indipendenti mill-ħatriet l-oħra ta' uffiċjali għolja; jiddispjaċih, għaldaqstant, bit-tweġiba provokatorja li tat il-Kummissjoni lill-Ombudsman Ewropew fit-3 ta' Diċembru 2018, li ftit li xejn turi dixxerniment fir-rigward tal-punti mqajma mill-Ombudsman wara li eżaminat 11 000 paġna dokumentazzjoni; jistieden lill-Kulleġġ tal-Kummissarji li jmiss u lill-president tagħhom jerġgħu jeżaminaw il-ħatra fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-Ombudsman u tar-riżoluzzjoni tal-Parlament;

190.  Jieħu kont tal-fatt li l-Kummissarju Oettinger, fil-25 ta' Settembru 2018, organizza diskussjoni interistituzzjonali madwar mejda dwar is-selezzjoni u l-ħatra ta' uffiċjali għolja, għalkemm il-laqgħa tidher li kienet inkonkludenti; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tpoġġi fil-prattika l-paragrafu 29 tar-riżoluzzjoni tagħha dwar il-politika tal-integrità fil-Kummissjoni;

191.  Jistieden lill-Kummissjoni kif ukoll lill-istituzzjonijiet Ewropej kollha jirrevedu, meta meħtieġ, il-proċeduri ta' nomina, b'mod partikolari għall-uffiċjali għolja u meta jkun il-każ għall-membri tal-kabinetti, u jieħdu provvedimenti addizzjonali biex itejbu t-trasparenza, l-ekwità u l-parità tal-opportunitajiet fil-proċeduri ta' ħatra, abbażi tal-konklużjonijiet tal-Ombudsman Ewropew u tal-istudju tal-Parlament Ewropew dwar il-proċeduri ta' ħatra fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, li dalwaqt jiġi ppubblikat; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew sal-31 ta' Awwissu 2019 dwar il-progress li jkun sar;

192.  Jitlob ir-riżenja immedjata tas-Segretarju Ġenerali u t-tnedija ta' konkors ġust, trasparenti u miftuħ għal din il-kariga;

Skejjel Ewropej

193.  Jinnota li fl-2017 l-Iskejjel Ewropej irċevew EU 189,9 miljun mill-baġit Ewropew;

194.  Jirrikonoxxi li r-rieżami tal-Qorti ma identifikax żbalji materjali fir-rapporti finanzjarji konsolidati finali tal-Iskejjel Ewropej għall-2017 u li l-Iskejjel Ewropej u l-Uffiċċju Ċentrali ħejjew il-kontijiet annwali tagħhom qabel l-iskadenza legali; jinnota madankollu li s-sistema ta' kontroll interna tal-Iskejjel Ewropej jeħtieġ aktar titjib biex tissodisfa r-rakkomandazzjoni li saret mill-Qorti u mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropa (IAS);

195.  Iqis eżasperanti l-fatt li, wara aktar minn 15-il sena, għadha ma ġiet implimentata l-ebda sistema ta' ġestjoni finanzjarja tajba għall-iskejjel Ewropej;

196.  Għadu mħasseb bin-nuqqasijiet notevoli fis-sistemi ta' kontroll intern tal-Uffiċċju Ċentrali u tal-Iskejjel magħżula, partikolarment fis-sistemi ta' pagament, fl-ambjent tal-kontroll u fil-proċess ta' reklutaġġ;

197.  Josserva li l-Qorti ma setgħetx tikkonferma li l-ġestjoni finanzjarja tal-Iskejjel fl-2017 kienet konformi mar-Regolament Finanzjarju u mar-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu: jesiġi, għaldaqstant, li jsiru aktar sforzi biex jingħalqu r-rakkomandazzjonijiet li fadal relatati mal-ġestjoni tal-kontijiet barra mill-baġit, mat-titjib tal-kontabbiltà u tas-sistemi ta' kontroll intern, kif ukoll mal-proċeduri ta' reklutaġġ u ta' pagament u mal-iżvilupp tal-linji gwida maħsuba biex itejbu l-ġestjoni tal-baġit;

198.  Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament li "rieżami komprensiv" tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej huwa meħtieġ b'mod urġenti biex jikkunsidra "riforma li tkopri kwistjonijiet maniġerjali, finanzjarji, organizzattivi u pedagoġiċi" u jfakkar fit-talba tiegħu li "l-Kummissjoni tippreżenta kull sena rapport li fih tagħti l-valutazzjoni tagħha rigward l-istat tal-progress" lill-Parlament;

199.  Iqis li huwa inaċċettabbli li, skont il-Kummissjoni, tmien punti kritiċi jew rakkomandazzjonijiet importanti ħafna mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni matul il-perjodu 2014-2017 għadhom pendenti; jitlob li jikseb rapport ta' progress ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet sat-30 ta' Ġunju 2019;

Segwitu għall-kwittanza tal-Kummissjoni għall-2016

200.  Jinnota li, fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza tas-sena finanzjarja 2016, il-Kummissjoni kkunsidrat biss uħud mit-394 kwistjoni mqajma mill-Parlament fir-rigward tas-sena finanzjarja 2016 u ma tatx kummenti dwar 108 paragrafi; jesiġi lil-Kummissjoni twieġeb fid-dettall dwar il-kwisjonijiet kollha mqajma mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjonijiet li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza;

201.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni wieġbet għall-kummenti tal-Parlament dwar ir-Rapporti dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna (RĠAE) u l-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2018 dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2016(9), u għamlet bidliet sabiex ittejjeb dawn; jinnota li l-Kummissjoni bagħtet ir-RĠAE tal-2017 lill-Parlament mingħajr restrizzjonijiet relatati mal-kunfidenzjalità, iżda jiddispjaċih li l-aċċess għal dawn ir-rapporti sar de facto aktar ikkumplikat; jistenna li l-Parlament ikun jista' fil-futur jaċċedi b'aktar faċilità għal dawn ir-rapporti;

Kwistjonijiet varji

202.  Huwa mħasseb bid-dewmien min-naħa tal-Kummissjoni biex tindirizza l-problema dejjem aktar gravi tad-disparità tal-koeffiċjent tal-korrezzjoni applikat għall-uffiċjali Ewropej fis-servizz fil-Lussemburgu, peress li, fl-2018, din id-disparità kienet aktar minn tliet darbiet akbar (16,8 %) mil-livell minimu ta' 5 % ffissat mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea, bit-tnaqqis konsegwenti tal-attrattiva tal-Lussemburgu u d-diskriminazzjoni inġusta fil-konfront ta' aktar minn 11 000 uffiċjal tal-UE, u dan jġiegħel lil aktar minn terz minnhom jirrisjedu fil-pajjiżi ġirien, b'hekk jaggrava s-sitwazzjoni tat-traffiku transfruntier; jinnota li istituzzjonijiet internazzjonali oħrajn b'sede fil-Lussemburgu diġà sabu soluzzjoni pożittiva għal din il-problema; iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-problema tal-koeffiċjent tal-korrezzjoni attwali u tadotta l-miżuri meħtieġa;

203.  Jirrimarka li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom rwol indispensabbli fiċ-ċiklu tal-politika; jiddispjaċih li, f'xi okkażjonijiet, il-proposti leġiżlattivi magħmula mill-Kummissjoni ma jkollhomx valutazzjoni tal-impatt dettaljata; jiddispjaċih ukoll li, f'xi każijiet, il-Kummissjoni naqset milli tikkunsidra d-drittijiet fundamentali; itenni li l-valutazzjonijiet tal-impatt għandhom ikunu bbażati fuq l-evidenza,u jirrispettaw dejjem id-drittijiet fundamentali minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

204.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttemm mill-aktar fis possibbli, kif għamlet fl-2018 fil-każ tal-konvenzjoni mat-tobba u mad-dentisti, il-konvenzjoni mal-isptarijiet Lussemburgiżi dwar it-tariffi ogħla milli suppost għall-kuri mogħtija lill-uffiċjali u lill-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu, li tiswa aktar minn EUR 2 miljun fis-sena u tikkostitwixxi ksur tad-Direttiva 2011/24/UE fir-rigward tat-trattament ugwali tal-pazjenti Ewropej, konformement mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-2000 (Kawża Ferlini);

205.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel analiżi mill-aktar rigoruża u aġġornata possibbli dwar l-impatt tal-ispazji tax-xogħol miftuħin, bħal dawk fil-bini l-ġdid JMO II, għal dak li għandu x'jaqsam mal-effetti fuq il-produttività u l-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol u ta' kundizzjonijiet ta' xogħol dinjitużi għall-persunal ikkonċernat; jitlob lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament informat dwar l-eżitu ta' din l-analiżi;

206.  Jenfasizza l-bżonn li jiġu implimentati aktar miżuri attivi u effikaċi li jipprevjenu u jiġġieldu l-forom kollha ta' fastidju u mobbing; jenfasizza l-bżonn urġenti għal standards aktar stretti dwar il-mobbing u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol, u l-ħolqien ta' kultura etika li tipprevjeni kull forma ta' fastidju fil-Kummissjoni u fl-Istituzzjonijiet tal-Unjoni;

2014 - 2017: Kif il-Parlament Ewropew ikkontribwixxa u jkompli jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' strutturi ta' ġestjoni finanzjarja tajba fil-Kummissjoni u fl-Istati Membri

Baġitjar abbażi tal-prestazzjoni u awditjar

207.  Insista fuq il-fatt li l-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ir-rapportar dwar ir-riżultati miksuba minnu għandhom ikunu mmexxija mill-politiki;

208.  Insista fuq il-fatt li l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq ir-riżultati u fuq il-ksib ta' effetti pożittivi usa' u li l-istruttura tal-baġit tal-Unjoni għandha tiġi modifikata biex tipprevedi l-kejl tal-progress u l-prestazzjoni;

209.  Inkoraġġixxa, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni u lill-Qorti jagħtu aktar attenzjoni lis-semplifikazzjoni, lir-riżultati u lill-effetti usa' miksuba, lill-awditu tal-prestazzjoni u lill-impatt finali tal-politiki;

210.  Saħaq fuq il-fatt li l-awditi kollha li għandhom ikunu ffukati fuq is-setturi li huma l-aktar probabbli suġġetti għal żbalji, speċjalment dawk b'livelli ta' finanzjament ogħla;

211.  Ikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni biex ikun żviluppat ir-rapport ta' evalwazzjoni tal-Artikolu 318 f'rapport ta' sinteżi komprensiv li jirreġistra l-progress li jkun sar fid-diversi setturi strateġiċi, u dan imbagħad sar l-ewwel parti tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni;

Qafas ta' kontroll intern integrat

212.  Appoġġa l-inklużjoni tal-Artikolu 63 fir-Regolament Finanzjarju rivedut, li jintroduċi l-"iskema ta' awditjar uniku" fil-ġestjoni kondiviża, filwaqt li enfasizza li s-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll li jiffunzjonaw tajjeb fil-livell nazzjonali u Ewropew huma element kruċjali fil-katina tal-awditjar uniku; qabel mal-fatt li l-approċċ ta' awditjar uniku jippermetti użu aħjar tar-riżorsi u għandu jevita d-duplikazzjoni tal-awditi fil-livell tal-benefiċjarji; innota li l-istrateġija ta' awditjar uniku tal-Kummissjoni tikkonsisti fl-aċċertament tal-affidabbiltà tar-riżultati tal-awditjar u tar-rati ta' żball irrapportati fuq bażi annwali mill-awtoritajiet ta' awditjar u fil-monitoraġġ ta' xogħolhom permezz ta' qafas ta' kontroll u awditjar sod u koordinat; inkoraġġixxa lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja u tirrieżamina x-xogħol tal-awtoritajiet ta' awditjar biex tiggarantixxi qafas ta' awditjar komuni u riżultati affidabbli;

Riċerka

213.  Kien favur regoli aktar ċari u użu akbar tal-għażla tal-ispejjeż issemplifikata (SCO), jiġifieri pagamenti ta' somma f'daqqa fl-ambitu tal-programm Orizzont 2020;

Fondi strutturali

214.  Insista fuq it-tisħiħ tar-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet nazzjonali ta' ġestjoni u ta' awditjar għall-implimentazzjoni tal-baġit;

215.  Appoġġa l-bidla minn skemi ta' "rimborż" (rimborż tal-ispejjeż imġarrba) għal skemi ta' "dritt" li jnaqqsu konsiderevolment ir-riskju ta' żbalji;

Agrikoltura

216.  Kien favur li r-rekwiżiti ambjentali għandhom jissaħħu, li l-appoġġ għall-introjtu għandu jitqassam b'mod aktar ġust permezz ta' skema ta' pagamenti progressivi favorevoli għall-azjendi agrikoli ż-żgħar u għall-biedja sostenibbli u li tirrispetta l-ambjent u li l-PAK issir aktar attraenti għall-bdiewa żgħażagħ b'mod urġent u definittiv;

217.  Talab li l-PAK tirrispetta aktar l-ambjent filwaqt li tkun favorevoli għall-bdiewa;

Migrazzjoni

218.  Ikkontribwixxa b'tali mod li l-finanzjament tal-Unjoni jirrispondi għall-isfidi migratorji dejjem akbar fil-perjodu 2015-2018 billi rdoppja l-finanzjament għal EUR 22 biljun;

219.  Stieden lill-Istati Membri jindirizzaw il-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni f'koordinament mal-politika ta' żvilupp kif ukoll mal-politika esterna;

Affarijiet barranin tal-Unjoni

220.  Talab li l-affarijiet barranin tal-Unjoni jkunu konsistenti u koordinati tajjeb u li l-FEŻ, il-fondi fiduċjarji u l-istrumenti finanzjarji jiġu ġestiti f'armonija mal-politiki interni;

Amministrazzjoni

221.  Insista fuq ir-reviżjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Kummissarji, li finalment daħal fis-seħħ fil-31 ta' Jannar 2018;

222.  Insista biex il-proċeduri ta' reklutaġġ għal pożizzjonijiet f'livell għoli fl-istituzzjonijiet u fil-korpi Ewropej jiġu riveduti u biex il-postijiet vakanti kollha jkunu ppubblikati fl-interess tat-trasparenza, tal-integrità u tal-opportunitajiet indaqs;

223.  Kompla jsostni politika ta' tolleranza żero fil-każijiet ta' frodi;

Rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni

Rapportar

224.  Ifakkar li. għas-snin li ġejjin, l-Artikolu 247(1)(c) tar-Regolament Finanzjarju jistabbilixxi l-obbligu li l-Kummissjoni ta' kull sena tikkomunika sett ta' rapporti finanzjarji u kontabilistiċi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inkluża previżjoni fit-tul tal-flussi tal-flus deħlin u ħerġin li jkopru l-ħames snin sussegwenti.

225.  Jinsisti biex dan ir-rapport janalizza l-impatt tal-impenji fir-rigward tal-volum tal-arretrati tal-pagamenti ta' Qafas Finanzjarju Pluriennali partikolari;

226.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi, għal skopijiet ta' ġestjoni u rapportar, mod kif tiġi rreġistrata n-nefqa baġitarja tal-Unjoni li jagħmilha possibbli li jsir rapport dwar il-finanzjamenti kollha relatati mal-kriżi migratorja tar-rifuġjati, kif ukoll għall-politika futura tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tal-flussi migratorji u l-integrazzjoni;

227.  Jistaqsi għalfejn il-Kummissjoni tuża żewġ settijiet ta' objettivi u indikaturi biex tkejjel il-prestazzjoni tal-ġestjoni finanzjarja: minn naħa, id-Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni jevalwaw il-ksib tal-objettivi definiti fil-pjanijiet ta' ġestjoni tagħhom fir-RAA tagħhom, u, min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tkejjel il-prestazzjoni tal-programmi ta' nfiq permezz tad-dikjarazzjonijiet tal-programm tan-nefqa operazzjonali annessa mal-abbozz ta' baġit; jistieden lill-Kummissjoni tibbaża r-rapportar tagħha fuq sett uniku ta' objettivi u ta' indikaturi;

228.  Jirrimarka li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tintuża prinċipalment fil-livell tad-DĠ għall-ġestjoni ta' programmi u ta' politiki; jinsab imħasseb dwar il-fatt li, billi l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-ġestjoni ta' kuljum ma tikkorrispondix għar-responsabbiltajiet tar-rapportar estern tal-Kummissjoni, id-DĠ, ġeneralment, ma jużawx ir-rapporti fundamentali dwar il-prestazzjoni tal-Kummissjoni biex jiġġestixxu l-prestazzjoni tagħhom tal-baġit tal-Unjoni;

229.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-DĠ u l-Kummissjoni ma għandhom l-ebda obbligu li jispjegaw, fir-rapporti tagħhom dwar il-prestazzjoni, kif użaw l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni fl-ambitu tal-proċess deċiżjonali; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi din l-informazzjoni fir-rapporti dwar il-prestazzjoni tal-futur;

230.  Jiddispjaċih għal darb'oħra li r-RAA ma jinkludux dikjarazzjoni dwar il-kwalità tad-data relatat mal-prestazzjoni rrappurtata u, li, konsegwentement, huwa u jadotta r-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), il-Kulleġġ tal-Kummissarji jieħu responsabbiltà politika sħiħa għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni, iżda mhux għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati;

231.  Jirrimarka li fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 dwar il-Governanza fil-Kummissjoni Ewropea ma tiġix modifikata d-distinzjoni bejn "responsabbiltà politika tal-Kummissarji" u "responsabbiltà operattiva tad-Diretturi Ġenerali", introdotta bir-riforma amministrattiva tal-2000; josserva li mhux dejjem ġie stabbilit b'mod ċar jekk ir-"responsabbiltà politika" tinkludix ir-responsabbiltà tad-Direttorati Ġenerali jew le;

232.  Itenni l-konklużjonijiet tal-awditu tal-Qorti għall- 2017, skont liema l-Kummissjoni "jenħtieġ li hija tagħmel użu aħjar mill-informazzjoni proprja tagħha dwar il-prestazzjoni u li tiżviluppa kultura interna aktar iffukata fuq il-prestazzjoni"; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tintegra l-baġitjar abbażi tal-prestazzjoni fiċ-ċiklu ta' politika kollu tagħhom;

233.  Jiddeplora l-pubblikazzjoni dejjem aktar tard tar-"Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni Ewropea għall-finanzjament tal-azzjonijiet esterni", li prattikament ixekkel is-sorveljanza tal-Parlament u l-obbligu ta' rendikont lill-pubbliku, peress li r-rapport tal-2016 ġie ppubblikat biss f'Marzu 2018 u r-rapport tal-2017 għadu pendenti; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika r-rapport tal-2018 sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' Settembru 2019 u żżomm dan il-kalendarju għas-snin sussegwenti;

234.  Jinnota li nstabu għadd ta' dgħufijiet fis-sistemi ta' kejl tal-prestazzjoni tal-awtoritajiet tal-Istati Membri, li fil-biċċa l-kbira kienu relatati ma' proġetti li tlestew fil-perjodu 2007-2013; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb is-sistema ġenerali ta' kejl tal-prestazzjoni, inkluża l-preżenza ta' indikaturi tar-riżultati fuq livell ta' proġett biex tippermetti l-valutazzjoni tal-kontribut ta' proġett partikolari għal objettivi speċifiċi tal-programmi operattivi; jinnota li l-leġiżlazzjoni li tkopri l-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 saħħet il-loġika tal-intervent u l-attenzjoni lejn ir-riżultati;

235.  Itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni, fid-dawl tad-diversi sorsi ta' finanzjament, tipprovdi aċċess faċli għall-proġetti, f'forma ta' punt uniku ta' servizz, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu b'mod ċar l-iżviluppi u l-finanzjament tal-infrastrutturi kofinanzjati mill-fondi tal-Unjoni u mill-FEIS; jinkoraġġixxi għaldaqstant lill-Kummissjoni tippubblika, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, stampa ġenerali annwali tal-proġetti fil-qasam tat-trasport u tat-turiżmu li ġew kofinanzjati permezz tal-FEŻR u tal-fondi ta' koeżjoni kif hija l-prattika għall-FNE;

236.  Jappella lill-Kummissjoni

   (a) tissemplifika r-rapportar dwar il-prestazzjoni billi:
   tkompli tnaqqas l-għadd ta' objettivi u indikaturi li hija tuża għad-diversi rapporti tagħha dwar il-prestazzjoni, u tiffoka fuq dawk li jkejlu bl-aħjar mod il-prestazzjoni tal-baġit tal-Unjoni;
   ittejjeb l-allinjament bejn l-objettivi ġenerali ta' livell għoli u l-objettivi speċifiċi fil-livell tal-programmi u tal-politiki;
   (b) tibbilanċja aħjar ir-rapportar dwar il-prestazzjoni billi tippreżenta b'mod ċar l-informazzjoni dwar l-isfidi ewlenin tal-Unjoni li għad iridu jingħelbu;
   (c) tipprovdi dikjarazzjoni dwar il-kwalità tad-data tal-prestazzjoni rrapportata;
   (d) tieħu responsabbiltà politika ġenerali fl-AMPR għall-informazzjoni dwar "il-prestazzjoni u r-riżultati";
   (e) tinkludi informazzjoni aġġornata dwar il-prestazzjoni fir-rapportar dwar il-prestazzjoni, inkluż fl-AMPR, rigward il-progress li jkun sar biex jinkisbu l-objettivi, u dejjem tieħu, jew tipproponi, azzjoni xierqa dawn l-objettivi ma jintlaħqux;
   (f) tindika l-mod kif l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni li tikkonċerna l-baġit tal-Unjoni tkun intużat fil-proċess deċiżjonali tagħha;
   (g) tintroduċi jew ittejjeb il-miżuri u l-inċentivi bli jrawmu aktar attenzjoni lill-prestazzjoni fil-kultura interna tal-Kummissjoni, b'kont meħud partikolarment tal-opportunitajiet offruti mir-Regolament Finanzjarju rivedut, mill-inizjattiva "Baġit Iffukat fuq ir-Riżultati", mir-rapportar dwar il-prestazzjoni għall-proġetti li għaddejjin u minn sorsi oħrajn;
   (h) tiżviluppa metodi ta' pproċessar tad-data għall-kwantitajiet kbar ta' data maħluqa bir-rapportar dwar il-prestazzjoni, bl-iskop li tagħti stampat fil-pront, ġusta u veritiera tar-riżultati miksuba; jinsisti fuq il-fatt li r-rapportar dwar il-prestazzjoni għandu jintużaw biex jiġu adottati miżuri korrettivi meta l-objettivi tal-programmi ma jintlaħqux;

237.  Jirrakkomanda li l-Qorti tkompli tipprevedi kapitolu separat għas-sigurtà u ċ-ċittadinanza fir-rapport annwali tagħha u tapprofondixxi l-analiżi tagħha f'dan ir-rigward, peress li l-interess pubbliku u politiku fil-parti tal-baġit tal-Unjoni relatata mas-sigurtà u l-migrazzjoni huwa ħafna ogħla mis-sehem finanzjarju tagħha;

238.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħti lill-Parlament Ewropew stampa ġenerali tal-każijiet fil-proġetti ta' koeżjoni u ta' żvilupp rurali ffinanzjati mill-Unjoni – fejn ir-rimborż tal-Unjoni jeċċedi l-ispejjeż reali mġarrba għal proġett partikolari mingħajr VAT;

239.  Jilqa' l-proposta mressqa mill-Qorti fid-dokument ta' konsultazzjoni tagħha dwar is-suġġett "Rapportar rikorrenti dwar il-prestazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni" biex tiġi ppubblikta kul sena, f'Novembru tas-sena N + 1, evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni, li tinkludi rieżami dettaljat tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni rrapportata mill-Kummissjoni fir-rapport ta' valutazzjoni skont l-Artikolu 318 tat-TFUE; jinsisti għal darb'oħra fuq il-fatt li dan ir-rapport għandu jkun fih fit-tieni parti rieżami dettaljat tas-sinteżi tal-ġestjoni finanzjarja tal-Kummissjoni, kif indikat fit-tieni parti tar-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni;

240.  Ifakkar li l-objettiv aħħari ta' analiżi ta' awditjar aktar iċċentrata fuq il-prestazzjoni għandu jkun il-ħolqien ta' mudell għall-kostijiet meta mqabbal mal-benefiċċji globali u koerenti msejjes mhux biss fuq il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-baġit Ewropew, iżda wkoll fuq il-ksib ta' valur miżjud u l-ilħuq tal-objettivi ta' strateġija politika tal-Unjoni 2021-2027 li għandha tieħu post l-Istrateġija Ewropa 2020;

241.  Jinsisti fuq il-fatt li l-Qorti għandha ttejjeb il-koordinament bejn il-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni fil-livell ta' proġett imwettqa fil-kuntest tad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni u l-bqija tal-ħidma li ssir fuq il-prestazzjoni, permezz ta' rapportar, partikolarment, tal-konklużjonijiet prinċipali tar-rapporti speċjali tagħha fil-kapitoli settorjali tar-rapport annwali tagħha; iqis dan utli biex tittejjeb u tissaħħaħ l-assoċjazzjoni sistematika tal-kumitati tal-Parlament għall-politika settorjali fl-użu tal-prodotti tal-Qorti;

242.  Jitlob lill-Qorti tagħti lill-awtoritajiet ta' kwittanza valutazzjoni ta' kull politika Ewropea f'termini kemm ta' konformità kif ukoll ta' prestazzjoni, billi ssegwi kapitolu wara kapitolu l-intestaturi tal-baġit fir-rapport annwali tal-Qorti;

243.  Jinsisti fuq il-fatt li l-Qorti toħloq segwitu estiż tar-rakkomandazzjonijiet ifformulati minnha li ġejjin mill-awditjar tal-prestazzjoni;

244.  Jisħaq fuq li d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandhom jiġu integrati u żgurati fl-oqsma politiċi kollha; itenni, għalhekk, l-appell tiegħu għall-implimentazzjoni tal-ibbaġitjar sensittiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru fl-istadji kollha tal-proċess baġitarju, inkluż fl-implimentazzjoni tal-baġit u fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tiegħu;

245.  Itenni t-talba tiegħu biex fis-sett komuni ta' indikaturi tar-riżultati għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni jiġu inklużi wkoll indikaturi speċifiċi skont il-ġeneru, b'kont meħud tal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba, b'mod partikolari skont il-prinċipji tal-ekonomija, tal-effiċjenza u tal-effikaċja;

Kalkolu u rapportar tar-rata ta' żball

246.  Huwa tal-opinjoni li l-metodoloġija tal-Kummissjoni għall-istima tagħha tal-ammont f'riskju jew tal-iżbalji tjiebet tul is-snin, iżda li l-istimi tad-DĠ individwali tal-livell ta' nfiq irregolari mhumiex ibbażati fuq metodoloġija konsistenti u li r-RAA tad-DĠ u l-AMPR jużaw terminoloġija kumplessa li tista' twassal għal konfużjoni.

247.  Jinnota b'mod partikolari li s-servizzi tal-Kummissjoni mill-inqas jużaw dawn il-kunċetti kollha li ġejjin: rata tal-iżball residwu, rata tal-iżball irrapportata, rata tal-iżball waqt il-pagament, rata ta' żball maqbud matul is-sena, rata netta tal-iżball residwu, rata medja ta' żball ipponderata, rata ta' żball fl-għeluq jew rata ta' żball rappreżentattiva komuni;

248.  Jirrimarka, barra minn hekk, li għal aktar minn tliet kwarti tan-nefqa fl-2017, id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni jibbażaw l-istimi tagħhom tal-ammont f'riskju fuq id-data pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali, filwaqt li fir-RAA tad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni kkonċernati (b'mod partikolari DĠ AGRI u  REGIO) jidher li l-affidabbiltà tar-rapporti ta' kontroll tal-Istati Membri għadha problematika;

249.  Jinnota li l-ammont globali f'riskju rrapportat fil-pagament stmat mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha tal-2017, huwa bbażat fuq iċ-ċifri tas-servizzi individwali responsabbli għall-programmi ta' nfiq, li jużaw metodi differenti ta' kalkolu tal-livell ta' żball differenti skont l-oqfsa ġuridiċi u organizzattivi differenti; jissottolinja li l-armonizzazzjoni ulterjuri tal-metodi ta' kalkolu tkun issaħħaħ il-kredibbiltà, l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza tal-ammont globali f'riskju rrapportat u tkun tippermetti li jkun hemm stampa ċara tas-sitwazzjoni fir-rigward tar-rata tal-iżball residwu u tar-rata ta' riskju fil-pagament fil-futur;

250.  Jinsab barra minn hekk inkwetat minħabba l-fatt li l-AMPR iqabbel ċifri ferm differenti u għalhekk jista' għalhekk ikun qarrieqi, filwaqt li l-livell ta' żball stmat mill-Qorti huwa rata ta' żball fil-pagament mingħajr ma jitnaqqsu l-korrezzjonijiet, l-ammont globali f'riskju tal-Kummissjoni indikat fl-AMPR huwa kkalkolat wara li jitnaqqsu l-korrezzjonijiet; jikkunsidra għalhekk impossibbli li jsir tqabbil adegwat jew li jinsiltu konklużjonijiet affidabbli; isostni l-approċċ tal-Qorti, jiġifieri li tikkalkola r-rata ta' żball mingħajr ma tqis il-korrezzjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni tindika r-rati ta' żball mingħajr u bil-korrezzjonijiet fir-RAA kollha kif ukoll fl-AMPR; ikun japprezza li, biex tinstab soluzzjoni għal dan it-tqabbil impossibbli, il-Qorti tesprimi opinjoni dwar ir-rata ta' żball tal-Kummissjoni wara l-korrezzjoni;

251.  Jitlob, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tarmonizza ulterjorment il-metodi ta' kalkolu tagħha tar-rati ta' żball mal-Qorti, b'kont meħud tad-diversi modi ta' ġestjoni u bażijiet ġuridiċi u fl-istess ħin tagħmel it-tqabbil bejn ir-rati ta' żball possibbli, u tagħmel distinzjoni ċara tal-ammont f'riskju mingħajr u bil-korrezzjonijiet finanzjarji integrati; jitlob ukoll li l-Kummissjoni tippreżenta informazzjoni dwar il-kapaċità korrettiva għall-irkupru ta' pagamenti indebiti mill-baġit tal-Unjoni;

252.  Itenni t-tħassib tiegħu dwar id-differenza bejn il-metodi tal-Kummissjoni u tal-Qorti għall-kalkolu tal-iżbalji, li timpedixxi tqabbil adegwat tar-rati ta' żball irrapportati minnhom; jenfasizza, bil-għan li jkun ippreżentat paragun affidabbli bejn ir-rati ta' żball irrapportati mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha u fir-RAA tad-Direttorati Ġenerali u dawk stmati mill-Qorti, il-Kummissjoni għandha tuża metodoloġija ekwivalenti għal dik tal-Qorti għall-valutazzjoni tar-rata ta' żball u li ż-żewġ istituzzjonijiet għandhom jikkonkludu b'urġenza qbil f'dan ir-rigward; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta d-data b'mod konsistenti mal-metodoloġija adottata mill-Qortu u tinkludi l-istimi tal-korrezzjonijiet mistennija;

253.  Jappella għal darb'oħra lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jattwaw proċeduri sodi biex jikkonfermaw l-għażla taż-żmien, l-oriġini u l-ammont tal-miżuri korrettivi u jipprovdu informazzjoni li tirrikonċilja sa fejn ikun possibbli, is-sena meta jsiru l-pagamenti, is-sena meta jinstab l-iżball relatat u s-sena meta l-irkurpi jew il-korrezzjonijiet finanzjarji jiġu indikati fin-noti għall-kontijiet; jitlob lill-Qorti ssemmi l-livell ta' korrezzjoni applikat għall-kalkolu tar-rata ta' żball fir-rapport annwali tagħha, kif ukoll ir-rata ta' żball oriġinarju qabel il-korrezzjonijiet;

254.  Jiddeplora l-fatt li l-AMPR ma ġiex awditjat mill-Qorti filwaqt li xi RAA, u b'mod partikolari, dawk tad-DĠ EMPL u d-DĠ REGIO ġew eżaminati mill-Qorti; jistieden lill-Qorti teżamina bir-reqqa u tirrevedi l-AMPR fir-rapport annwali tagħha;

Assorbiment f'waqtu u prestazzjoni

255.  Jinnota li r-rata baxxa ta' assorbiment kienet prinċipalment dovuta għall-għeluq aktar tard tal-QFP preċedenti, għall-adozzjoni tardiva ta' atti ġuridiċi, għad-diffikultajiet fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti l-ġodda għall-QFP attwali, għall-bidla fir-regoli ta' diżimpenn minn N+2 għal N+3, u għall-piż amministrattiv marbut mat-trikkib bejn il-perjodi tal-QFP;

256.  Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni għadha ma pproduċietx projezzjoni komprensiva u fit-tul biex tgħin fit-teħid ta' deċiżjonijiet għall-QFP li jmiss li tikkonforma bis-sħiħ mal-Ftehim Interistituzzjonali;

257.  Jinnota li f'xi pajjiżi l-assorbiment bil-mod tal-fondi għadu problema; huwa għalhekk tal-opinjoni li jkun xieraq li jinżamm it-"Task Force dwar Implimentazzjoni Aħjar"; jinnota wkoll li l-Kummissjoni ħolqot inizjattiva ta' "Reġjuni f'fażi ta' Rkupru"; jevidenzja, f'dan il-kuntest, ir-riskju ta' akkumulu enormi ta' approprjazzjonijiet ta' impenn sa tmiem it-terminu finanzjarju;

Kunflitti ta' interess, stat tad-dritt u ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni

258.  Jiddeplora kwalunkwe riskju ta' ksur tal-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE u n-nuqqas ta' rispett tal-Artikolu 61(1) tar-Regolament Finanzjarju fir-rigward tal-kunflitti ta' interess li jistgħu jikkompromettu l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni u jdgħajfu l-fiduċja taċ-ċittadini tal-Unjoni fil-ġestjoni korretta ta' flus il-kontribwenti Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-applikazzjoni ta' politika ta' tolleranza żero mingħajr disparità fit-trattament għal kwalunkwe ksur tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll il-kunflitti ta' interess;

259.  Jistieden lill-Kummissjoni tattwa r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Mejju 2017 dwar s-sitwazzjoni fl-Ungerija, ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istat tad-dritt fil-Polonja komplementari għar-Rakkomandazzjonijiet (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 u (UE) 2017/1520 u l-Proposta Motivata skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar l-istat tad-dritt fil-Polonja, tal-20 ta' Diċembru 2017;

260.  Ifakkar fl-investigazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) dwar il-proġetti ELIOS u "Heart of Budapest", li fihom instabu irregolaritajiet gravi; ifakkar li fl-ewwel każ ġiet irkuprata parti żgħira tal-fondi, filwaqt li fit-tieni każ l-awtoritajiet Ungeriżi aċċettaw il-korrezzjoni finanzjarja, iżda għadhom ma implimentawhiex; jinnota li l-fatti relatati mal-linja 4 tal-metrò għadhom "sub judice"; jinnota barra minn hekk li fis-Slovakkja għaddejja l-investigazzjoni tal-OLAF dwar allegati frodi u bħalissa hemm 6 inkjesti ta' konformità imwettqa mill-Kummissjoni rigward pagamenti diretti;

261.  Ifakkar bi tħassib fir-riżultati tal-missjonijiet tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew (CONT) fis-Slovakkja, li żvelaw sensiela ta' nuqqasijiet u riskji għall-ġestjoni u u l-kontroll tal-fondi tal-Unjoni u riskju ta' infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata, b'mod partikolari fil-kuntest tal-assassinju tal-ġurnalist investigattiv Ján Kuciak; jistieden f'dan ir-rigward lill-Kummissjoni u lill-OLAF iqisu l-konklużjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat CONT spjegati fir-rapport dwar il-missjoni tiegħu, u jistieden ukoll lill-Kummissjoni tissorvelja b'mod attiv is-sitwazzjoni, tadotta l-miżuri neċessarji u żżomm informat lill-Parlament dwar is-segwitu li jingħata;

262.  Jistieden lill-Kummissjoni toħloq strateġija unifikata għall-Unjoni kollha biex tevita b'mod attiv il-kunflitti ta' interess u biex dan isir waħda mill-prijoritajiet tagħha, bi strateġija adattata ta' kontroll ex ante u ex post; jistieden lill-Kummissjoni, lill-OLAF u lill-UPPE futur jinkludu f'din l-istrateġija l-protezzjoni kemm tal-informaturi ta' irregolaritajiet kif ukoll tal-ġurnalisti investigattivi;

263.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li f'kull Stat Membru jitħejjew u jiġu implimentati l-pjanijiet ta' azzjoni dwar il-kunflitti ta' interess, u tirrapporta lura lill-Parlament dwar il-progress;

264.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tippubblika l-laqgħat bejn il-Kummissarji u r-rappreżentanti ta' interessi; jiddispjaċih, madankollu, li l-kwistjonijiet diskussi matul il-laqgħat mhumiex inklużi fir-Reġistru; jistieden lill-Kummissjoni tikkompleta r-Reġistru billi tinkludi l-kontenut tal-laqgħat;

265.  Jinnota li, skont l-indiċi dwar il-perċezzjoni tal-korruzzjoni 2018, f'ħafna Stati Membri s-sitwazzjoni ma marritx għall-aħjar jew saħansitra marret għall-agħar; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta finalment lill-Parlament is-segwitu mogħti lir-rapport tiegħu dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni tal-2015, billi tiddeskrivi, preferibbilment fuq bażi annwali, is-sitwazzjoni tal-politiki tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Istati Membri u fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej;

266.  Jissottolinja li, skont il-Kodiċi ta' Kondotta għall-Kummissarji fis-seħħ sa minn Jannar 2018, għal perjodu ta' sentejn wara li jtemmu l-funzjonijiet tagħhom, l-ex Kummissarji għandhom l-obbligu li ma jeżerċitawx pressjonijiet, f'isem il-kumpanija tagħhom jew f'isem dak tal-klijent li jaħdmu għalih, fil-konfront tal-Kummissarji fil-kariga jew tal-persunal tagħhom jew dwar kwistjonijiet li kienu responsabbli għalihom fi ħdan il-portafoll tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tallinja t-tul ta' żmien ta' dan il-perjodu ta' preklużjoni ma' dak previst għall-President, jiġifieri tliet snin;

267.  Jilqa' s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman fid-deċiżjoni tagħha b'rabta mal-inkjesta strateġika OI/3/2017/NF dwar kif il-Kummissjoni tiġġestixxi s-sitwazzjonijiet ta' "bibien iduru" li jolqtu lill-membri tal-persunal tagħha; jikkondividi l-inkuraġġiment min-naħa tal-Ombudsman lill-Kummissjoni biex tkompli tmexxi bl-eżempju iżda biex tieħu wkoll approċċ aktar b'saħħtu fil-valutazzjoni tagħha tal-membri tal-persunal f'karigi għolja li jħallu s-servizz pubbliku tal-Unjoni jistieden lill-Kummissjoni timplimenta t-titjib issuġġerit mill-Ombudsman u tagħti segwitu għall-prattiki tajba b'relazzjoni mat-trasparenza identifikati minnha;

268.  Jenfasizza li l-opinjonijiet tal-Kumitat Etiku dwar il-kunflitti ta' interess iridu jkunu elaborati b'mod proattiv mill-Kumitat, partikolarment għall-Kummissarji li jitilqu mis-servizz; jenfasizza barra minn hekk li l-kompożizzjoni tal-Kumitat Etiku għandha titqawwa bl-inklużjoni ta' membri ta' organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-OECD u ta' NGOs b'għarfien espert fil-qasam tal-politiki ta' integrità;

269.  Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2018 dwar il-politika tal-integrità tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew esprima tħassib fir-rigward ta-proċeduri ta' ħatra tal-uffiċjali għolja tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli d-diskussjoni mal-Parlament dwar l-implimentazzjoni tad-diversi rakkomandazzjonijiet li jinsabu fir-riżoluzzjoni.

270.  Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar id-dikjarazzjoni magħmula mill-Kummissjoni fir-reazzjoni li ħarġet fil-15 ta' Marzu 2019 u li fiha rrikonoxxiet li "s-Segretarju Ġenerali kkontribwixxa biex ir-risposti relatati miegħu jitwieġbu korrettament u b'hekk jiġi żgurat li jkunu sħaħ u eżawrjenti", fatt li jmur definittivament kontra l-Artikolu 11a tar-Regolament tal-Persunal (Titolu II: Drittijiet u Obbligi tal-Uffiċjali)(10);

(1) 1. Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), p. 81 - "Imqabbla mal-2016, il-bidla ewlenija hija t-tnaqqis sinifikanti fil-Koeżjoni, il-Migrazzjoni u s-Sajd. F'dan il-qasam ta' politika, il-programmi attwali tal-perjodu 2014-2020 qegħdin jitħaffew, li għandhom riskju aktar baxx inerenti minħabba l-ikklerjar annwali tal-kontijiet li għadha kif ġiet introdotta u l-mekkaniżmu ta' żamma ta' 10 % fuq dividendi interim sakemm jiġu implimentati l-kontrolli u l-miżuri korrettivi kollha (ara taħt 'il-progress li sar' fit-Taqsima 2.2).".
(2) Agrofert Holding huwa l-akbar grupp tas-settur agrikolu u alimentari Ċek u t-tieni l-akbar wieħed fis-settur kimiku u jiżvolġi rwol sinifikanti fis-settur forestali wkoll, hija wkoll proprjetarja tal-Kumpanija tal-Pubblikazzjonijiet MAFRA li tippubblika wħud mill-midja l-aktar popolari tal-karta stampata u online, bħal MF DNES, Lidové noviny u iDnes.
(3) (a) lista tal-proġetti kollha ffinanzjati mill-FEŻR, FK, FSE, FAEŻR li jirreferu għall-grupp AGROFERT mill-2012, meta il-Prim Ministru attwali daħal fil-gvern bħala Ministru tal-Finanzi, u jekk il-proġetti għadhom għaddejjin jew ġew kompletati; (b) l-ammonti mogħtija, diġà mħallsa u li jridu jitħallsu (kif ukoll il-Fond ikkonċernat) lil dawn il-kumpaniji jew lil kumpaniji oħrajn tal-grupp AGROFERT; (c) il-perjodi meta tali ammonti ngħataw u tħallsu; (d) jekk lill-proġetti sarulhomx verifiki (amministrattivi u/jew fil-post) fir-rigward ta' dawn il-finanzjamenti u l-eżitu ta' dawn il-verifiki;
(4) ĠU C 88, 27.3.2014, p. 1.
(5) Rapport Speċjali Nru 9/2018: Sħubija Pubblika-Privata fl-UE. Nuqqasijiet mifruxa u benefiċċji limitati
(6) Ir-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument finanzjarju tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-2020 (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44).
(7) Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-31 ta’ Jannar 2019, International Management Group v Il-Kummissjoni Ewropea, Kawżi Magħquda C-183/17 P u C-184/17 P, ECLI:EU:C:2019:78.
(8) Il-Qorti Permanenti ta' Arbitraġġ, Kawża Nru 2017-03.
(9) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(10) “Uffiċjal m'għandux, fil-qadi ta' dmirijietu u għajr kif ipprovdut minn hawn ‘il quddiem, jieħu ħsieb affari li fiha, direttament jew indirettament, għandu xi interess personali tali li jfixkel l-indipendenza tiegħu, u, partikolarment, [interessi] tal-familja jew finanzjarji.”

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Marzu 2019Avviż legali