Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2189(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0120/2019

Předložené texty :

A8-0120/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.19

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0260

Přijaté texty
PDF 180kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
P8_TA-PROV(2019)0260A8-0120/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)) na rozpočtový rok 2017 (2018/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91(6), a zejména na článek 121 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0120/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017 (2018/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91(6), a zejména na článek 121 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0120/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
(6) Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2017 (2018/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0120/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) podle jejího výkazu příjmů a výdajů(1)za rozpočtový rok 2017 činil 191 611 843 EUR, což představuje snížení 0,92 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že 34 870 000 EUR z rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie a 101 397 000 EUR představují příjmy z plateb a poplatků;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99 %, tedy stejná jako v roce 2016; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 93,75 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 2,55 %;

2.  na základě poznámek Účetního dvora z předchozích let se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě stále poukazuje na to, že přestože činnosti financované leteckým odvětvím vedly v roce 2016 k deficitu ve výši 7 600 000 EUR, rozpočtové výsledky se během let mění a agentura akumulovala v této kategorii činností přebytek ve výši 52 000 000 EUR; připomíná, že zakládající nařízení agentury stanoví, že výše vybraných poplatků by měla být na úrovni postačující ke krytí nákladů agentury na certifikační služby, a tudíž se v něm nehovoří o kumulovaném přebytku; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o v současnosti prováděných nápravných opatření a o tom, jak takovémuto přebytku hodlá zabránit v budoucnosti;

3.  bere na vědomí, že agentura má v úmyslu změnit své finanční nařízení i nařízení o poplatcích a platbách(2) s cílem lépe formalizovat zacházení s kumulovaným přebytkem; bere na vědomí informaci agentury, podle níž uvedenou revizi zahájila v roce 2018 a že vstup revidovaného nařízení Komise o poplatcích a platbách v platnost je naplánován na 1. ledna 2020; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o provádění tohoto přezkumu, včetně ustanovení týkajících se řešení případného přebytku;

Zrušení přenosů prostředků

4.  bere na vědomí tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 239 829 EUR, což představuje 2,6 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 snížení o 1,07 %;

Výkonnost

5.  bere na vědomí, že agentura používá různé klíčové výkonnostní ukazatele (Key Performance Indicators) k měření přidané hodnoty svých činností a posílení řízení svého rozpočtu a pravidelně hodnotí relevantnost svých předpisů a standartních postupů;

6.  všímá si, že v roce 2017 byla agentura auditována Mezinárodní organizací pro civilní letectví; s uspokojením konstatuje, že i když oficiální výsledky nebyly zatím zveřejněny, z dosavadních informací vyplývá, že agentura patří mezí nejlepší letecké úřady na světě;

7.  bere na vědomí, že agentura zahájila činnost evropské strategické koordinační platformy a Evropského centra pro kybernetickou bezpečnost v letectví a první fázi iniciativy Data4Safety, jejichž cílem je podpořit vedoucí postavení evropských technologií a evropského trhu v oblasti civilního letectví a posílit evropské know-how v oblasti technologií dat velkého objemu; dále konstatuje, že agentura podepsala smlouvy s Francií, Německem a Itálií týkající se spolupráce v oblasti bezpečnosti civilního a vojenského letectví;

8.  konstatuje, že dne 11. září 2018 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 2018/1139, které obsahuje nový oddíl týkající se dronů a nový mandát agentury, jenž nově upravuje její pravomoci; konstatuje rovněž, že tímto nařízením se agentuře svěřuje pravomoc předkládat Komisi odborné poznatky za účelem regulace dronů všech velikostí, a to včetně malých;

9.  konstatuje, že agentura v roce 2017 zaznamenala významný nárůst, pokud jde o řízení vyčleněných projektů, které celkem dosahovaly objemu 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR v roce 2016); vítá, že tyto projekty jsou zaměřeny na zlepšení schopností vnitrostátních a regionálních leteckých úřadů po celém světě v oblasti regulace a dohledu a rovněž že mají přispět k výzkumným projektům, jejichž cílem je zvýšit celkovou bezpečnost letectví a podporovat normy EU;

10.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly zdroje nutné k výkonu nových a posílených pravomocí, jež se mimo jiné týkají rizik pro civilní letectví, která vyplývají z oblastí konfliktů, dále témat souvisejících s životním prostředím a certifikace a registrace bezpilotních letounů;

11.  vítá aktivní roli agentury, pokud jde o výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020; naléhavě vyzývá agenturu, aby zůstala aktivní v oblasti výzkumu a vývoje;

12.  konstatuje, že agentura provedla své každoroční posouzení rizik v souladu s metodikou vypracovanou pro organizace EU; všímá si toho, že v souvislosti se zjišťováním možných rizik se v roce 2017 nenaplnila žádná významná rizika;

13.  s uspokojením konstatuje, že agentura v případě překrývajících se úkolů sdílí zdroje s dalšími agenturami, především s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, Evropskou nadací odborného vzdělávání a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, a to v oblasti průzkumů, elektronického vzdělávání a cloudových služeb;

Zaměstnanecká politika

14.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 100 %, přičemž z 678 dočasných pracovníků (včetně 5 dotovaných postů) povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 676 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 673; konstatuje, že s ohledem na to, že nebylo přijato revidované základní nařízení, nebylo 5 dotovaných pracovních míst v roce 2017 obsazeno; vedle toho konstatuje, že v roce 2017 pro agenturu pracovalo 80 smluvních zaměstnanců a 18 vyslaných národních odborníků;

15.  lituje genderové nerovnováhy mezi členy vrcholného vedení agentury, v němž je z pěti členů pět mužů, a mezi členy správní rady, kde je z 29 členů 25 mužů a 4 ženy; žádá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby při předkládání nominací do správní rady přihlížely k tomu, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů; dále agenturu vyzývá, aby přijala opatření k zajištění genderově vyrovnanějšího složení svého vysokého managementu;

16.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; oceňuje, že uspořádala informační setkání a umožnila důvěrné poradenství;

17.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; je si vědom toho, že pracovním jazykem agentury je angličtina, a konstatuje, že agentura používá pro zveřejňování oznámení o volných pracovních místech meziagenturní portál pro inzerci pracovních příležitostí;

Veřejné zakázky

18.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že se agentura rozhodla uzavřít kaskádové rámcové smlouvy se třemi dodavateli týkající zakázek na služby IT v hodnotě 22 000 000 EUR; konstatuje, že podle Účetního dvora je v takových případech nutné pro konkrétní nákupy vyhlásit mezi vybranými dodavateli soutěžní řízení; vítá odpověď agentury, že bude od nynějška důkladněji zvažovat opětovné vyhlášení soutěží s cílem zajistit posílení hospodářské soutěže; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o krocích přijatých v reakci na uvedená doporučení informovala;

19.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 používala některé nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek), nikoliv však oblasti elektronické fakturace; žádá agenturu, aby zavedla všechny nezbytné nástroje k řízení postupů zadávání veřejných zakázek a orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku dosaženém v této věci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  na základě informací poskytnutých agenturou bere na vědomí, že agentura v roce 2017 provedla revizi stávajících postupů v oblasti své politiky nestrannosti a nezávislosti, prevence a zmírňování střetů zájmů tak, aby se proces vyplňování, posuzování a aktualizace prohlášení o zájmech vztahoval na všechny zaměstnance; konstatuje, že podle agentury se v dubnu 2019 očekává auditní zpráva útvaru IAS o prevenci a zmírňování střetu zájmů; žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o komplexním přezkumu svého stávajícího systému pro prevenci a zmírňování střetu zájmů v letech 2018/2019 a o provádění doporučení Komise; vítá nové pokyny agentury pro oznamování (whistleblowing);

21.  konstatuje, že 70 % příjmů agentury tvoří poplatky; všímá si, že podle názoru agentury skutečnost, že žadatelé platí poplatky, nepředstavuje nezbytně střet zájmů; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních, která byla přijata s cílem zajistit, aby v souvislosti s financováním z poplatků nedošlo k žádnému střetu zájmů;

22.  vítá další kroky učiněné ve snaze zvýšit transparentnost činností agentury tím, že jsou oznamovány schůzky jejích zaměstnanců s externími zúčastněnými stranami a informace o nich jsou k dispozici na internetových stránkách agentury;

23.  vybízí agenturu, aby zajistila nezávislost účetního; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora splnila správní rada agentury jeho žádost a zavedla přímou odpovědnost účetního řediteli agentury (administrativní) a správní radě (funkční) agentury, a to s účinkem od 1. ledna 2019; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých v této věci;

Vnitřní kontrolní systém

24.  konstatuje, že v roce 2017 útvary interního auditu provedly hodnocení rizik s cílem podpořit jejich rozvoj v příštím auditním cyklu (2018-2020);

25.  konstatuje, že oddělení interního auditu realizovalo v roce 2017 čtyři auditní ověřovací zakázky s cílem posoudit, zda byla dodržena příslušná nařízení, byly splněny cíle procesu a zda byla klíčová rizika řádně řešena; s uspokojením konstatuje, že takováto míra jistoty byla zjištěna v případě každého přezkumu a byla vydána doporučení k dalšímu posílení kontrol nebo celkové účinnosti procesů; dále bere na vědomí, že prostřednictvím opatření přijatých na základě auditů provedených v roce 2016 byla míra zbytkových rizik výrazně snížena, a to na přijatelnou úroveň, a veškerá dosud nedokončená opatření jsou prováděna, přičemž poslední opatření by mělo být podle plánu dokončeno do poloviny roku 2018;

26.  konstatuje, že každoroční posouzení norem řízení agentury na základě nejnovějších norem ISO a nového rámce vnitřní kontroly dospělo k závěru, že systém řízení agentury je díky účinnému systému monitorování, který byl zaveden na úrovni řízení i procesů, v souladu s normami řízení;

o
o   o

27.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 229.
(2) Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007 (Úř. věst. L 93, 28.3.2014, s. 58).
(3) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění