Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2193(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0158/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0158/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.34

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0275

Usvojeni tekstovi
PDF 161kWORD 55k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
P8_TA-PROV(2019)0275A8-0158/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) (ERA) za financijsku godinu 2017. (2018/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(5), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(6), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0158/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 83.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 83.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 138, 26.5.2016., str. 1.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017. (2018/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0083/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 881/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji)(5), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004(6), a posebno njezin članak 65.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0158/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za željeznice, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 83.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 83.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 164, 30.4.2004., str. 1.
(6) SL L 138, 26.5.2016., str. 1.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017. (2018/2193(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0158/2019),

A.  budući da je, prema njezinu izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Agencije Europske unije za željeznice („Agencija”) za financijsku godinu 2017. iznosio 30 732 000 EUR, što predstavlja povećanje od 11,57 % u odnosu na 2016.; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,99 %, što je povećanje od 0,79 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,30 %, što je smanjenje od 4,27 % u odnosu na 2016.;

2.  napominje da je Agencija, u skladu s odredbama nove uredbe o utemeljenju Agencije koja je stupila na snagu u lipnju 2016., ovlaštena naplaćivati pristojbe za neke od svojih novih nadležnosti; napominje da je uveden sustav naplate za izdavanje certifikata, ovlaštenja i odobrenja, s ciljem da bude potpuno operativan 2019. te da se unutar Agencije uvede sustav uvođenja novih resursa i unutarnjih postupaka kako bi se zajamčilo utvrđivanje i praćenje zakonom propisanih zadaća koje se temelje na naknadama; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog novog sustava;

Ukidanje prijenosa

3.  prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 69 473 EUR, što predstavlja 3,40 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno smanjenje od 1,12 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija primjenjuje opsežan skup od 24 željeznička pokazatelja na četiri operativna područja kao ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti kao i druge pokazatelje za poboljšanje upravljanja proračunom;

5.  naglašava ulogu koju Agencija ima u jamčenju sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava te u poboljšanju konkurentnosti željeznica u odnosu na druge načine prijevoza, i to smanjenjem administrativnih i tehničkih prepreka, poticanjem ulaska na tržišta i jamčenjem nediskriminacije, učinkovitijom potrošnjom javnog novca na usluge javnog željezničkog prijevoza i boljim upravljanjem infrastrukturom; podupire Komisijinu viziju europskog željezničkog sustava koji će biti svjetski predvodnik u pogledu sigurnosti;

6.  pozdravlja ulogu Agencije u praćenju razvoja, testiranja i provedbe Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) te u ocjenjivanju posebnih projekata u sklopu ERTMS-a; također napominje da četvrti željeznički paket obuhvaća tehnički stup kojim se jača uloga Agencije uvođenjem novih zadaća kako bi se osigurala ujednačena provedba okvira EU-a; ističe da će Agenciji, ukorak s povećanjem njezinih ovlasti, trebati dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse za uspješno i učinkovito izvršavanje njezinih novih i dodatnih zadaća;

7.  podsjeća da je ERTMS ključan za ostvarenje jedinstvenog europskog željezničkog prostora; stoga ističe da je ključan prioritet optimizirana koordinacija razvoja i uvođenja ERTMS-a, kojom bi se zajamčio jedinstven, transparentan, stabilan, cjenovno pristupačan i interoperabilan ERTMS diljem Europe;

8.  prima na znanje da je Agencija ispunila svoj cilj od 95 % pravodobne dostave izvješća, savjeta i mišljenja; ističe da Agencija nije postigla cilj od 90 % postignuća za sve ciljeve upotrebom financijskih sredstava i planiranja ljudskih resursa, jer je samo 67 % svrstano u kategoriju potpuno ostvarenih, dok je za 18 % ocijenjeno da su djelomično postignuti;

9.  pozdravlja suradnju Agencije s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, zajedničko korištenje računovodstvenim uslugama i sudjelovanje u zajedničkom pozivu na podnošenje ponuda;

10.  podržava napredak Agencije u ostvarivanju veće suradnje s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) i Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa (EASA) u cilju izgradnje zajedničke kulture sigurnosti;

11.  pozdravlja certifikaciju integriranog sustava upravljanja Agencije prema standardu ISO 9001, koja predstavlja neovisnu potvrdu kontinuiranog povećanja uspješnosti Agencije;

Kadrovska politika

12.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 92,09 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 128 privremenih djelatnika od 139 privremenog djelatnika odobrenog u okviru proračuna Unije (u odnosu na 135 odobrenih radnih mjesta 2016. godine); također primjećuje da su 2017. za Agenciju radila 34 ugovorna djelatnika i 2 upućena nacionalna stručnjaka;

13.  napominje da su rezultati godišnje komparativne analize osoblja slični onima za 2016., pri čemu je 18 % osoblja zaduženo za administrativne poslove, 69,5 % za operativne, što je blago smanjenje (0,5 %) u usporedbi s 2016. (od 65 % do 70 %), dok je udio osoblja zaduženog za nadzor i financijske zadaće i dalje otprilike 12 %;

14.  napominje da je Agencija usvojila politiku zaštite ljudskog dostojanstva i sprečavanja uznemiravanja, da organizira predavanja podizanja razine osviještenosti za svoje osoblje i rukovoditelje te da se promiču povjerljivi savjetnici; ističe da je 2017. u Agenciji prijavljen relativno velik broj slučajeva navodnog uznemiravanja, odnosno 12 slučajeva, ali da nijedan nije istražen; potiče Agenciju da tijelu nadležnom za davanje razrješnice podnese izvješće o mjerama poduzetima za rješavanje tog problema;

15.  poziva Agenciju da uzme u obzir i poduzme sve potrebne mjere u vezi s preporukama Službe za unutarnju reviziju za 2017. o ljudskim resursima i upravljanju kompetencijama; pozdravlja to što je Agencija u siječnju 2018. donijela kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi, koji posebice sadržava sve mjere za sprečavanje sukoba interesa;

Javna nabava

16.  sa zabrinutošću primjećuje da je 2017. zabilježeno 29 iznimaka i 7 slučajeva neusklađenosti, što predstavlja porast u usporedbi s 2016.; prima na znanje da je Agencija u tom pogledu utvrdila glavna problematična područja; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice ubuduće izvještava o mjerama poduzetim za smanjenje broja tih slučajeva;

17.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, za jedno revidirano plaćanje Agencija kupila IT usluge preko ugovaratelja, bez natječajnog postupka ili prethodnog istraživanja tržišta; prima na znanje odgovor Agencije da se ugovor koristio u skladu s ugovornim odredbama;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

18.  napominje da je Agencija objavila izjave o sukobu interesa i životopise članova upravnog odbora na svojim internetskim stranicama; žali zbog toga što Agencija od višeg rukovodstva očekuje da popune i potpišu izjavu o sukobu interesa samo ako su uključeni u rad odbora za ocjenjivanje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja na tu temu;

19.  napominje da je Agencija, prema vlastitim navodima, nastavila s provedbom akcijskog plana definiranog u svojoj strategiji za suzbijanje prijevara; napominje da je Agencija Europskom uredu za borbu protiv prijevara radi istrage proslijedila jedan slučaj sumnje na prijevaru i da je on službeno odlučio pokrenuti istragu; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu te istrage;

20.  žali što Agencija još nije uvela pravila o zviždačima, nego da ih tek treba donijeti do kraja 2018.; poziva Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice kada se uspostave i počnu provoditi pravila o zviždačima;

Unutarnje kontrole

21.  napominje, u svjetlu preliminarnih rezultata ocjene usklađenosti i učinkovitosti unutarnje kontrole prema standardima upravljanja Agencijom, da se može smatrati da kontrolni sustav Agencije u cjelini funkcionira kako je i zamišljeno te u odgovarajućoj mjeri ublažava glavne rizike za postizanje ciljeva Agencije;

22.  Podržava gledište Suda da načelo razdvajanja dužnosti računovodstvenog službenika i dužnosnika za ovjeravanje upućuje na to da se te dužnosti međusobno isključuju; vjeruje da će taj problem Agencija riješiti reorganizacijom koja je u toku; poziva Agenciju da o mjerama poduzetima kako bi se odgovorilo na to zapažanje obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Ostale primjedbe

23.  primjećuje da će se do kraja prijelaznog razdoblja (16. lipnja 2019.) Agencija preobraziti iz tijela s pukom zadaćom pripreme i širenja politika u tijelo koje radi izravno za taj sektor što se tiče ovjeravanja potvrda o sigurnosti i izdavanja odobrenja za željeznička vozila; potiče upravu Agencije da i dalje bude usredotočena na pripremu novih zadaća u okviru tehničkog stupa četvrtog željezničkog paketa te preporučuje da upravljanje ljudskim resursima bude visoko na listi prioriteta; prima na znanje napredak u pogledu pripremnih odluka za donošenje okvira za reviziju prijavljenih tijela, za jedinstvenu kontaktnu točku te za politiku praćenja uspješnosti i postupka odlučivanja nacionalnih tijela za sigurnost; poziva Agenciju da o koracima poduzetima kako bi taj potez bio uspješan izvještava tijelo nadležno za davanje razrješnice i da smanjenjem troškova ostvari korist;

24.  izražava žaljenje zbog činjenice da brojni kontakti s francuskim tijelima nisu rezultirali potpisivanjem sporazuma o sjedištu Agencije, u skladu s člankom 71. Uredbe o Agenciji; osim toga, izražava žaljenje zbog toga što 2017. upravni odbor nije uspio jednoglasno donijeti provedbena pravila u vezi s jezičnim aranžmanom u Agenciji, što je dovelo do dodatnih troškova i kašnjenja, primjerice tijekom zapošljavanja; žali što Agencija i dalje posluje na dvije lokacije; poziva Agenciju da sve aktivnosti premjesti u sjedište i da posluje samo iz sjedišta;

25.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da je u pogledu odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije i njezina mogućeg učinka na zaposlenike Agencije, intenzivnom razmjenom sa željezničkim sektorom Ujedinjene Kraljevine potvrđen njihov interes za ostanak u „europskom sustavu”;

o
o   o

26.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 96.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena