Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2183(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0138/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0138/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.38

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0279

Usvojeni tekstovi
PDF 162kWORD 55k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
P8_TA-PROV(2019)0279A8-0138/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017. (2018/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/126 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0138/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnoj direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnoj direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 90.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 90.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 216, 20.8.2004., str. 1.
(6) SL L 30, 31.1.2019., str. 58.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017. (2018/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0073/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/126 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2062/94(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0138/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnoj direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 90.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 90.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 216, 20.8.2004., str. 1.
(6) SL L 30, 31.1.2019., str. 58.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017. (2018/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0138/2019),

A.  budući da je u skladu s izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2017. iznosio 15 656 308 EUR, što predstavlja povećanje od 6,10 % u odnosu na 2016., budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,03 %, što je neznatno smanjenje od 0,28 % u odnosu na 2016.; napominje sa zabrinutošću da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 72,23 %, što je samo neznatno povećanje od 1,88 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 194 467,98 EUR, što predstavlja 4,93 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to povećanje od 1,17 % u odnosu na 2016.; nadalje, prima na znanje relativno visoku razinu neplaniranih prijenosa iz 2017. u 2018. za glavu II. u iznosu od 200 000 EUR, koji se uglavnom odnose na reorganizaciju uredskih prostora;

Uspješnost

3.  napominje da Agencija koristi određene ključne pokazatelje uspješnosti kako bi izmjerila svoju uspješnost i poboljšala upravljanje proračunom; nadalje, sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija u 2018. planira uvesti revidirani okvir za upravljanje uspješnošću kojim se nastoje pružiti bolje osmišljeni pokazatelji uspješnosti kako bi se bolje ocijenila dodana vrijednost aktivnosti Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog okvira;

4.  napominje da su točke povezane s komunikacijom putem interneta i programom rada bile nešto ispod postavljenih ciljeva, iako je Agencija dobro koristila dostupne resurse;

5.  podržava rad i analize Agencije u području sigurnosti i zdravlja na radu kojima se doprinosi politikama Unije za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u cijeloj Uniji te u tu svrhu ističe važnost jamčenja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava kako bi Agencija mogla izvršavati svoje zadaće;

6.  pozdravlja činjenicu da je Agencija snažno predana tome da svi radnici uživaju ista prava u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, neovisno o veličini poduzeća, vrsti ugovora ili radnom odnosu;

7.  cijeni kontinuiranu potporu Agencije srednjim, malim i mikropoduzećima u obliku praktičnih alata i smjernica kako bi im se omogućilo usklađivanje sa zakonodavstvom o sigurnosti i zdravlju na radu; pozdravlja dovršetak projekta „Zdrava radna okolina za svaku životnu dob”, kojime se promiču sigurni i zdravi uvjeti tijekom cijelog radnog vijeka;

8.  napominje da su 2017. provedene tri vanjske evaluacije: evaluacija višegodišnjeg strateškog programom za razdoblje 2014. – 2020. sredinom provedbenog razdoblja, ex post evaluacija sigurnijeg i zdravijeg rada u svakoj dobi te ex post evaluacija Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju II; potvrđuje da su sve evaluacije završile pozitivnim rezultatom i da su preporuke već provedene;

9.  pozdravlja napore Centra u pogledu implementiranja višejezičnosti u njegove proizvode, što je Europski ombudsman prepoznao 2017. dodijelivši Centru, Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Prevoditeljskom centru za tijela Europske unije (CdT) Nagradu Europskog ombudsmana za dobru upravu u kategoriji „Izvrsnost u pružanju usluga usmjerenih na građane/korisnike” za njihov zajednički inovativni projekt kojim se olakšava upravljanje prijevodima višejezičnih internetskih stranica;

10.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija proaktivno dijeli zadaće s drugim agencijama u područjima kao što su sigurnost, upravljanje sredstvima ili bankarske usluge te da planira dodatno povećati suradnju u budućnosti; ističe važnost dobre suradnje između agencija koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti, a osobito suradnje između Agencije, Eurofounda, Cedefopa i Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE);

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. plan radnih mjesta bio izvršen s 97,5 %, tj. imenovano je 39 privremenih djelatnika od 40 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 41 odobrena radna mjesta 2016.); također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 24 ugovornih djelatnika;

12.  primjećuje da je Agencija provodi politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; sa zabrinutošću primjećuje da je 2016. pokrenuta jedna istraga o uznemiravanju i da je ista zaključena 2017.; žali zbog toga što je rezultat pokazao povredu članka 12.a stavka 3. Pravilnika o osoblju; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o poduzetim disciplinskim mjerama i budućim mjerama poduzetim za ublažavanje tih rizika;

Javna nabava

13.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije koristila nijedan alata koji je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); poziva Agenciju da uvede potrebne alate i obavijesti tijelo nadležno za izdavanje razrješnice o ostvarenom napretku u tom pogledu;

14.  pozdravlja činjenicu da je Agencija u studenom 2018. uspješno pokrenula svoj prvi e-natječaj;

15.  na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da je Agencija potpisala okvirni ugovor za pružanje konzultantskih usluga u području IT-a od 2014. do 2017., za koje su cijene bile uvjetovane vremenom utrošenim na projekte, umjesto uspješnim dovršavanjem istih, i nad kojima Agencija ima ograničene mogućnosti praćenja jer je, na primjer, 2016. polovica usluga izvršena izvan prostorija Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

16.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti te sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; nadalje, od Agencije prima na znanje da planira usvojiti oglednu odluku o zviždačima, za što je Komisija dala ex ante suglasnost(2);

17.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati izvršnom direktoru i upravnom odboru Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga; prima na znanje da, kao odgovor na ovu preporuku Revizorskog suda, Agencija trenutačno priprema odluku kojom upravni odbor povjerava dužnost računovodstvenog službenika Glavnoj upravi za proračun;

18.  poziva Agenciju da iskoristi novu uredbu o osnivanju za dodatno povećanje neovisnosti računovodstvenog službenika;

Ostale primjedbe

19.  napominje da je Agencija provela analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Unije na njezinu organizaciju, djelovanje i račune; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatu te analize;

o
o   o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 248/01, 29.7.2017., str. 3.
(2) Odluka Komisije C(2018) 1362 od 27.2.2018.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 28. ožujka 2019.Pravna napomena