Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0176(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0117/2019

Předložené texty :

A8-0117/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0296

Přijaté texty
PDF 133kWORD 42k
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění) *
P8_TA-PROV(2019)0296A8-0117/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava  spotřebních daní (přepracované znění) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0346),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0381/2018),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 22. února 2019 zaslaný Hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0117/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 28. března 2019Právní upozornění