Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0417(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0112/2019

Ingivna texter :

A8-0112/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0297

Antagna texter
PDF 126kWORD 41k
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull *
P8_TA-PROV(2019)0297A8-0112/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0825),

—  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0034/2019),

—  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

—  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0112/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande