Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 12. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity
 Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity
 Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity
 Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období
 Elektronické informace o nákladní dopravě ***I
 Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví ***
 Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení)
 Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ***
 Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích ***
 Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska) ***
 Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska) ***
 Uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem
 Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království *
 Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I
 Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I
 Program Evropský sbor solidarity ***I
 Unijní akt o kybernetické bezpečnosti ***I
 Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I
 Evropská občanská iniciativa ***I
 Dovoz kulturních statků ***I
 Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ***I
 Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení
 Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem
 Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace
Texty
Konečné znění (497 kb)
Právní upozornění