Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
 Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity
 Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity
 Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity
 Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia
 Elektronické údaje o nákladnej doprave ***I
 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve ***
 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie)
 Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov ***
 Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach ***
 Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) ***
 Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom
 Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve *
 Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I
 Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I
 Program Európsky zbor solidarity ***I
 Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I
 Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I
 Európska iniciatíva občanov ***I
 Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I
 Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu ***I
 Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie
 Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
 Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie
Texty
 (988 kb)
Právne oznámenie