Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: eżenzjoni tal-Bank of England mir-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel u wara n-negozjar tar-Regolament (UE) Nru 600/2014
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat li jemenda r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' entitajiet eżentati
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-lista ta’ entitajiet eżentati
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: eżenzjoni tal-Bank tal-Ingilterra u tal-Uffiċċju tal-Ġestjoni tad-Dejn tar-Renju Unit mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 596/2014
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: possibbiltà li jiġi aġġustat l-għadd medju ta’ kuljum ta’ tranżazzjonijiet għal sehem meta ċ-ċentru tan-negozjar bl-ogħla fatturat ta 'dak is-sehem ikun jinsab barra mill-Unjoni
 Proposta għal att legalment vinkolanti li ma jkollhiex maġġoranza fil-kumitat (interpretazzjoni tal-Artikolu 171(1), l-ewwel subparagrafu, il-punt (b), tar-Regoli ta' Proċedura)
 Awtorizzazzjoni Ġenerali ta' Esportazzjoni tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit ***I
 Tkomplija tal-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u r-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I
 It-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ("ir-Renju Unit") mill-Unjoni Ewropea ***I
 Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
 Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp ***
 Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni)
 Il-parteċipazzjoni tan-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein fl-eu-LISA ***
 Il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE
 Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I
 Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża ***I
 L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil ***I
 L-istabbiliment, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, tal-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi ***I
 L-istabbiliment tal-Fond għas-Sigurtà Interna ***I
 Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż ***I
 Emendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ***I
 L-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I
 Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
 Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
 Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
 Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni
 Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
 Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd
 Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi
 Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino
 L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni ***I
 Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
 Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
 Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti ***I
 Estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni ***I
 Il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti ***I
 Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotijanidin
 Qamħirrum ġenetikament modifikat 4114 (DP-ØØ4114-3)
 Qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9)
 Qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 u s-sottokombinazzjonijiet Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 u MIR162 × 1507
 Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Sustanzi attivi, inkluż it-tijakloprid
 Rapport tal-2018 dwar it-Turkija
 Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
 Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Testi
 (2242 kb)
Avviż legali