Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts - StrasbūraGalīgā redakcija
 Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
 Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta
 Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā
 Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) *
 Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana
 Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I
 Konkurences aizsardzība gaisa transportā ***I
 2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
 Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā
 Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli
 Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana
 Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā
 Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms
 Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai
 Klimata pārmaiņas
 Eiropas Monetārā fonda izveide
 Stāvoklis Nikaragvā
 Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu
Teksti
Galīgā redakcija (354 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika