Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 mars 2019 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
 Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
 Människorättssituationen i Guatemala
 Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn *
 Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet
 Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I
 Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I
 Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
 Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
 Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
 Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande
 En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
 Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
 Klimatförändringar
 Inrättande av Europeiska valutafonden
 Situationen i Nicaragua
 Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
Texter
Preliminär utgåva (477 kb)
Rättsligt meddelande