Index 
Antagna texter
Torsdagen den 14 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
 Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
 Människorättssituationen i Guatemala
 Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn *
 Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet
 Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I
 Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I
 Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
 Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
 Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
 Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande
 En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
 Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
 Klimatförändringar
 Inrättande av Europeiska valutafonden
 Situationen i Nicaragua
 Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
PDF 131kWORD 49k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (2019/2610(RSP))
P8_TA(2019)0203RC-B8-0204/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
PDF 124kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (2019/2611(RSP))
P8_TA(2019)0204RC-B8-0186/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Människorättssituationen i Guatemala
PDF 132kWORD 49k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om människorättssituationen i Guatemala (2019/2618(RSP))
P8_TA(2019)0205RC-B8-0182/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn *
PDF 112kWORD 42k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2019 om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))
P8_TA(2019)0206A8-0056/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet
PDF 158kWORD 52k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om genomförandet av förordning (EU) nr 978/2012 om det allmänna preferenssystemet (2018/2107(INI))
P8_TA(2019)0207A8-0090/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I
PDF 117kWORD 43k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))
P8_TA(2019)0208A8-0440/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I
PDF 118kWORD 44k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))
P8_TA(2019)0209A8-0125/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III
PDF 156kWORD 48k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen (2019/2001(BUD))
P8_TA(2019)0210A8-0172/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
PDF 122kWORD 41k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP))
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
PDF 114kWORD 42k
Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2019 om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))
P8_TA(2019)0212A8-0148/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
PDF 112kWORD 42k
Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2019 om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))
P8_TA(2019)0213A8-0144/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande
PDF 114kWORD 42k
Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2019 om utnämningen av Europeiska bankmyndighetens ordförande (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
PDF 135kWORD 49k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om en europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (2019/2580(RSP))
P8_TA(2019)0215RC-B8-0177/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
PDF 130kWORD 45k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (2019/2612(RSP))
P8_TA(2019)0216B8-0176/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Klimatförändringar
PDF 177kWORD 54k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – en europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar (2019/2582(RSP))
P8_TA(2019)0217RC-B8-0195/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Inrättande av Europeiska valutafonden
PDF 125kWORD 46k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden (COM(2017)0827 – 2017/0333R(APP))
P8_TA(2019)0218A8-0087/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Situationen i Nicaragua
PDF 122kWORD 43k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP))
P8_TA(2019)0219RC-B8-0165/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling
PDF 198kWORD 61k
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (2018/2279(INI))
P8_TA(2019)0220A8-0160/2019

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.

Rättsligt meddelande