Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann
 Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***I
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) ***
 Brede overeenkomst EU-Oezbekistan
 Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd ***I
 Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit ***I
 Interne markt voor elektriciteit ***I
 Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ***I
 Risicoparaatheid in de elektriciteitssector ***I
 Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters ***I
 Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I
 Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I
 Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I
 Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***I
 Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I
 Speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines ***I
 Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans ***I
 Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I
 Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst
 Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
 Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
 Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
 Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2017: functioneren, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU
 Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
 Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
 Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
 Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
 Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
 Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
 Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)
 Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)
 Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
 Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
 Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
 Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
 Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
 Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
 Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
 Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
 Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
 Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
 Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
 Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
 Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
 Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
 Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
 Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
 Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
 Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
 Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
 Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2)
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar
 Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Teksten
 (4300 kb)
Juridische mededeling