Index 
Elfogadott szövegek
2019. március 26., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás
Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I
 EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) ***
 EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás
 Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I
 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I
 A villamos energia belső piaca ***I
 Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I
 A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia-ágazatban ***I
 A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése ***I
 A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I
 A digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések ***I
 Áruk adásvételére irányuló szerződések ***I
 Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I
 A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása ***I
 A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok ***I
 A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók ***I
 Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I
 Az afrikai származású emberek alapvető jogai
 Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
 EU–Svájc intézményi keretmegállapodás
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
 2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Számvevőszék
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
 2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
 2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
 2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
 2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedepof)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
 2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
 2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
 2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
 2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
 2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
 2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
 2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
 2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
 2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
 2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
 2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
 2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (AESM)
 2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
 2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
 2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
 2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
 2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
 2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
 2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
 2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
 2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
 2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
 2017. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt)
 2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás)
 2017. évi mentesítés: Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH2)
 2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
 2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)
 2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
 2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL)

Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
PDF 129kWORD 45k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2277(IMM))
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I
PDF 317kWORD 98k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
P8_TA(2019)0222A8-0447/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) ***
PDF 119kWORD 43k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09547/2018 – C8-0021/2019 – 2018/0080(NLE))
P8_TA(2019)0223A8-0164/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás
PDF 174kWORD 54k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i ajánlása a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, az EU és Üzbegisztán közötti új átfogó megállapodásról (2018/2236(INI))
P8_TA(2019)0224A8-0149/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I
PDF 193kWORD 59k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I
PDF 138kWORD 56k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
P8_TA(2019)0226A8-0044/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A villamos energia belső piaca ***I
PDF 137kWORD 50k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))
P8_TA(2019)0227A8-0042/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I
PDF 131kWORD 51k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))
P8_TA(2019)0228A8-0040/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia-ágazatban ***I
PDF 131kWORD 47k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))
P8_TA(2019)0229A8-0039/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése ***I
PDF 537kWORD 395k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))
P8_TA(2019)0230A8-0086/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I
PDF 133kWORD 47k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések ***I
PDF 129kWORD 46k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


Áruk adásvételére irányuló szerződések ***I
PDF 130kWORD 47k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az áruk értékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))
P8_TA(2019)0233A8-0043/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I
PDF 134kWORD 46k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása ***I
PDF 132kWORD 46k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))
P8_TA(2019)0235A8-0324/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok ***I
PDF 131kWORD 45k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))
P8_TA(2019)0236A8-0042/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók ***I
PDF 131kWORD 43k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2016/1011 rendeletnek a karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))
P8_TA(2019)0237A8-0483/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I
PDF 504kWORD 172k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
P8_TA(2019)0238A8-0470/2018

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


Az afrikai származású emberek alapvető jogai
PDF 148kWORD 52k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az afrikai származású emberek alapvető jogairól Európában (2018/2899(RSP))
P8_TA(2019)0239B8-0212/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
PDF 465kWORD 170k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (2018/2121(INI))
P8_TA(2019)0240A8-0170/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


EU–Svájc intézményi keretmegállapodás
PDF 157kWORD 56k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i ajánlása a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról (2018/2262(INI))
P8_TA(2019)0241A8-0147/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
PDF 335kWORD 113k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (2018/2166(DEC))
P8_TA(2019)0242A8-0110/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
PDF 272kWORD 88k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (2018/2219(DEC))
P8_TA(2019)0243A8-0088/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
PDF 204kWORD 62k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2177(DEC))
P8_TA(2019)0244A8-0107/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
PDF 261kWORD 95k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (2018/2167(DEC))
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
PDF 153kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (2018/2168(DEC))
P8_TA(2019)0246A8-0096/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
PDF 148kWORD 52k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (2018/2169(DEC))
P8_TA(2019)0247A8-0098/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Számvevőszék
PDF 162kWORD 55k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (2018/2171(DEC))
P8_TA(2019)0248A8-0097/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
PDF 144kWORD 51k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2018/2172(DEC))
P8_TA(2019)0249A8-0100/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
PDF 148kWORD 52k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2018/2173(DEC))
P8_TA(2019)0250A8-0101/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
PDF 153kWORD 54k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (2018/2176(DEC))
P8_TA(2019)0251A8-0109/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
PDF 140kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (2018/2174(DEC))
P8_TA(2019)0252A8-0099/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
PDF 138kWORD 46k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos (2018/2175(DEC))
P8_TA(2019)0253A8-0116/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
PDF 175kWORD 52k
Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az uniós ügynökségek 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (2018/2210(DEC))
P8_TA(2019)0254A8-0140/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
PDF 159kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2205(DEC))
P8_TA(2019)0255A8-0113/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
PDF 159kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2206(DEC))
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
PDF 161kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2184(DEC))
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedepof)
PDF 161kWORD 46k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2178(DEC))
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
PDF 162kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2194(DEC))
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
PDF 164kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége) (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2189(DEC))
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
PDF 172kWORD 51k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2208(DEC)
P8_TA(2019)0261A8-0123/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
PDF 160kWORD 45k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Bankhatóság (EBH) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2202(DEC))
P8_TA(2019)0262A8-0124/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
PDF 160kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2191(DEC))
P8_TA(2019)0263A8-0134/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
PDF 161kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2198(DEC))
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
PDF 167kWORD 44k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2182(DEC))
P8_TA(2019)0265A8-0127/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
PDF 157kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2197(DEC))
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
PDF 161kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2190(DEC))
P8_TA(2019)0267A8-0128/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
PDF 164kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2201(DEC))
P8_TA(2019)0268A8-0150/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
PDF 162kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2203(DEC))
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
PDF 160kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2207(DEC))
P8_TA(2019)0270A8-0152/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
PDF 167kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2185(DEC))
P8_TA(2019)0271A8-0135/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
PDF 156kWORD 43k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2181(DEC))
P8_TA(2019)0272A8-0139/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (AESM)
PDF 162kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2188(DEC))
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
PDF 159kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2192(DEC))
P8_TA(2019)0274A8-0129/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
PDF 163kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) (ERA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2193(DEC))
P8_TA(2019)0275A8-0158/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
PDF 160kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2204(DEC))
P8_TA(2019)0276A8-0141/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
PDF 158kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Képzési Alapítvány (ETF) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2187(DEC))
P8_TA(2019)0277A8-0131/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
PDF 171kWORD 52k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (jelenleg: a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós Ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2209(DEC))
P8_TA(2019)0278A8-0145/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
PDF 162kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2183(DEC))
P8_TA(2019)0279A8-0138/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
PDF 149kWORD 46k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Euratom Ellátási Ügynökség (ESA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2199(DEC))
P8_TA(2019)0280A8-0132/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
PDF 163kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2179(DEC))
P8_TA(2019)0281A8-0143/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
PDF 161kWORD 51k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2186(DEC))
P8_TA(2019)0282A8-0155/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
PDF 162kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2200(DEC))
P8_TA(2019)0283A8-0154/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
PDF 159kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2180(DEC))
P8_TA(2019)0284A8-0136/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
PDF 170kWORD 52k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2195(DEC))
P8_TA(2019)0285A8-0153/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
PDF 160kWORD 48k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai GNSS Ügynökség (GSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2196(DEC))
P8_TA(2019)0286A8-0142/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
PDF 160kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2214(DEC))
P8_TA(2019)0287A8-0103/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt)
PDF 160kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2213(DEC))
P8_TA(2019)0288A8-0095/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás)
PDF 158kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az ECSEL közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2218(DEC))
P8_TA(2019)0289A8-0102/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH2)
PDF 166kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2216(DEC))
P8_TA(2019)0290A8-0105/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
PDF 162kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2215(DEC))
P8_TA(2019)0291A8-0104/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)
PDF 160kWORD 49k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2211(DEC))
P8_TA(2019)0292A8-0126/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
PDF 166kWORD 50k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a SESAR közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2212(DEC))
P8_TA(2019)0293A8-0118/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.


2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL)
PDF 163kWORD 46k
1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata a Shift2Rail közös vállalkozás 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2217(DEC))
P8_TA(2019)0294A8-0163/2019

E szöveget jelenleg készítik elő az Ön nyelvén való közzétételre. A PDF vagy Word verzió a jobb felső ikonra kattintva már elérhető.

Jogi nyilatkozat