Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 27 Márta 2019 - Strasbourg
 Acmhainní don leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíochta don Aos Óg ***I
 Soláthraithe Eorpacha Seirbhísí Sluachistiúcháin (ECSP) do Ghnólachtaí ***I
 Margaí in ionstraimí airgeadais: soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ***I
 Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe ***I
 Caighdeáin feidhmíochta d’astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála éadroma nua ***I
 Laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol ***I
 Táirgí leasacháin AE ***I
 Oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shóghineacha ag an obair ***I
 Rialacha comhchoiteanna do chineálacha áirithe iompair chomhcheangailte earraí ***I
 Forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin ***I
Téacsanna
 (2113 kb)
Fógra dlíthiúil