Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg
 Calitatea apei destinate consumului uman ***I
 Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I
 Norme privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I
 Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I
 „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I
 Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I
 Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European
 Situația de urgență din Venezuela
 Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia
 Evoluții recente în scandalul Dieselgate
 Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
Texte
 (1200 kb)
Notă juridică