Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg
 Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I
 Kvaliteten på dricksvatten ***I
 Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare - ***I
 Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I
 Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) ***I
 Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott ***I
 Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar ***I
 Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet
 Nödsituationen i Venezuela
 Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien
 Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen
 Beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet
Texter
 (1104 kb)
Rättsligt meddelande