Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2994(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0215/2019

Texte depuse :

B8-0215/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/03/2019 - 18.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0312

Texte adoptate
PDF 124kWORD 48k
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize
P8_TA-PROV(2019)0312B8-0215/2019

Rezoluția Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 decembrie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)08465),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (1), în special articolul 7 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (5),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune la articolul 1 modificarea anexei II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 prin adăugarea unei acțiuni specifice referitoare la „[s]tabilirea, dezvoltarea și exploatarea unor zone hotspot [...] inclusiv furnizarea de servicii, cum ar fi identificarea [...] înregistrarea și primirea inițială”;

B.  întrucât regulamentul delegat al Comisiei propune includerea noțiunii de „centre controlate” în această nouă acțiune specifică și, astfel, acordarea de finanțare statelor membre pentru furnizarea de servicii în astfel de „centre controlate”;

C.  întrucât noțiunea de „centre controlate” este controversată și are o legalitate îndoielnică, neexistând în legislația Uniunii și nefiind aprobată de colegiuitori;

D.  întrucât Parlamentul consideră că nu ar trebui acordată finanțare în virtutea acestei noțiuni decât dacă și din momentul în care aceasta este definită în mod corespunzător într-un instrument legislativ adecvat – adoptat de colegiuitori – în care se detaliază temeiul juridic, natura, scopul și obiectivul acesteia,

1.  formulează obiecții la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 150, 20.5.2014, p. 143.

Ultima actualizare: 29 martie 2019Notă juridică