Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2237(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0157/2019

Testi mressqa :

A8-0157/2019

Dibattiti :

PV 27/03/2019 - 27
CRE 27/03/2019 - 27

Votazzjonijiet :

PV 28/03/2019 - 8.12
CRE 28/03/2019 - 8.12

Testi adottati :

P8_TA(2019)0330

Testi adottati
PDF 187kWORD 62k
Il-Ħamis, 28 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
P8_TA-PROV(2019)0330A8-0157/2019

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta’ Marzu 2019 lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (2018/2237(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari l-SDGs 1, 16 u 17, immirati lejn il-promozzjoni ta' soċjetajiet paċifiċi u inklużivi għall-iżvilupp sostenibbli(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/322 tat-2 ta' Marzu 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp(2),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/528 tas-27 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi mekkaniżmu sabiex jiġi amministrat il-finanzjament tal-ispejjeż komuni tal-operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta' difiża (Athena) u li tħassar id-Deċiżjoni 2011/871/PESK(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/2306 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi(5),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Interistituzzjonali, mehmuża mar-Regolament (UE) 2017/2306, dwar is-sorsi ta' finanzjament ta' miżuri ta' assistenza skont l-Artikolu 3a tar-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/323 tat-2 ta' Marzu 2015 dwar ir-regolament finanzjarju applikabbli għall-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp(7),

–  wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari(8) kif ukoll ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju(9),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Intern bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-iffinanzjar ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-perjodu mill-2014 sal-2020, skont il-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE, u dwar l-allokazzjoni ta' assistenza finanzjarja għall-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej li għalihom tapplika r-Raba' Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea(10),

–  wara li kkunsidra l-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill tat-13 ta' Ġunju 2018 għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (HR(2018) 94),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Diċembru 2013, tas-26 ta' Ġunju 2015, tal-15 ta' Diċembru 2016, tad-9 ta' Marzu 2017, tat-22 ta' Ġunju 2017, tal-20 ta' Novembru 2017, tal-14 ta' Diċembru 2017 u tat-28 ta' Ġunju 2018,

–  wara li kkunsidra d-dokument bit-titlu "Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: Ewropa Aktar b'Saħħitha – Strateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea", ippreżentat mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika Soċjali (VP/RGħ) fit-28 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2017, tal-25 ta' Ġunju 2018 u tad-19 ta' Novembru 2018 dwar is-sigurtà u d-difiża fil-kuntest tal-Istrateġija Globali tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2017 bit-titlu "Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tad-Difiża Ewropea" (COM(2017)0315),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tas-SEAE tal-5 ta' Lulju 2016 dwar "Elementi għal qafas strateġiku għall-UE kollha biex tiġi appoġġata r-riforma tas-settur tas-sigurtà",

–  wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 20 tat-18 ta' Settembru 2018 dwar "L-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà: jeħtieġ li l-appoġġ li jingħata mill-UE jiġi ffukat mill-ġdid",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' April 2015 dwar il-finanzjament tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2016 dwar l-Unjoni Ewropea tad-Difiża(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2017(13) u tat-12 ta' Diċembru 2018(14) dwar ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0157/2019),

A.  billi l-ambizzjoni tal-UE hija li tkun attur globali għall-paċi, filwaqt li tħabrek għaż-żamma tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali u r-rispett għad-dritt internazzjonali umanitarju u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

B.  billi l-UE għandha responsabbiltà dejjem akbar biex tissalvagwardja s-sigurtà tagħha stess, f'ambjent strateġiku li mar għall-agħar konsiderevolment f'dawn l-aħħar snin;

C.  billi l-ambjent ta' sigurtà diffiċli madwar l-UE jitlob li jkollha awtonomija strateġika, fatt li ġie rikonoxxut f'Ġunju 2016 mit-28 Kap ta' Stat u ta' Gvern fl-Istrateġija Globali tal-UE u li jirrikjedi l-provvista ta' strumenti li jsaħħu l-kapaċità tal-UE fiż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti, il-promozzjoni ta' soċjetajiet paċifiċi, ġusti u inklużivi u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali; billi ġie rikonoxxut li soċjetajiet siguri u paċifiċi huma prerekwiżit għal żvilupp dejjiemi;

D.  billi l-għan tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi (minn hawn 'il quddiem "EPF" jew "il-Faċilità") mhuwiex li tiġi militarizzata l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea iżda li jkun hemm sinerġiji u titjib fl-effiċjenza billi jiġi pprovdut approċċ bħala pakkett għall-finanzjament operattiv tal-azzjoni esterna li diġà teżisti llum u fejn il-finanzjament mill-baġit tal-UE mhuwiex possibbli;

E.  billi t-Trattat jirrikjedi li l-UE u l-istituzzjonijiet tagħha jimplimentaw politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK), inkluż it-tfassil progressiv ta' politika ta' difiża komuni, li tista' twassal għal difiża komuni f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42, biex b'hekk tissaħħaħ l-identità Ewropea u l-indipendenza tagħha sabiex jiġu promossi l-paċi, is-sigurtà u l-progress fl-Ewropa u fid-dinja; billi l-Faċilità proposta trid tintlaqa' bħala pass progressiv f'din id-direzzjoni, u l-VP/RGħ għandha tiġi mħeġġa ssegwi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ulterjuri tagħha;

F.  billi l-UE hija l-akbar fornitur ta' għajnuna għall-iżvilupp u umanitarja fid-dinja, u billi dan isaħħaħ ir-rabta bejn is-sigurtà u l-iżvilupp tagħha lejn il-kisba ta' paċi sostenibbli;

G.  billi għandu jitħeġġeġ użu akbar tal-finanzjament u l-istrumenti tal-Unjoni għall-finijiet tat-titjib tal-kooperazzjoni, l-iżvilupp ta' kapaċitajiet u l-iskjerament ta' missjonijiet fil-futur, kif ukoll għaż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni, il-ġestjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, u l-indirizzar tat-theddid għas-sigurtà internazzjonali; jissottolinja li l-EPF għandha, b'mod partikolari, tiffinanzja l-missjonijiet militari tal-Unjoni, issaħħaħ il-kapaċitajiet militari u ta' difiża tal-Istati terzi u tal-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali, u tikkontribwixxi għall-finanzjament ta' operazzjonijiet ta' appoġġ għall-paċi mmexxija minn organizzazzjoni reġjonali jew internazzjonali jew minn Stati terzi;

H.  billi, fil-passat, l-UE sabitha diffiċli tiffinanzja operazzjonijiet b'implikazzjonijiet ta' difiża; billi l-Parlament enfasizza ripetutament il-ħtieġa li l-finanzjament ikun aktar flessibbli u effiċjenti u jesprimi solidarjetà u determinazzjoni; billi hemm bżonn strumenti u għodod addizzjonali biex jiġi żgurat li l-UE tkun tista' twettaq ir-rwol tagħha bħala attur globali fil-qasam tas-sigurtà; billi kwalunkwe strument bħal dan jeħtieġ li jkun soġġett għal kontroll parlamentari xieraq u rregolat mil-leġiżlazzjoni tal-UE;

I.  billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fi proċessi ta' paċi tibqa' wieħed mill-inqas aspetti li rreġistraw progress fl-aġenda tan-nisa, il-paċi u s-sigurtà, minkejja li n-nisa huma l-vittmi primarji ta' kriżijiet umanitarji u tas-sigurtà u minkejja l-fatt li meta n-nisa jkollhom rwol espliċitu fi proċessi ta' paċi, il-probabbiltà li ftehim idum tal-anqas 15-il sena tiżdied b'35 %;

J.  billi s-sigurtà interna u esterna huma marbuta dejjem aktar mill-qrib ma' xulxin; billi l-UE ħadet passi sinifikanti biex tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tagħha fil-qasam tad-difiża; billi l-UE dejjem kienet kburija bis-setgħa ta' persważjoni tagħha u se tkompli tagħmel dan; billi din ir-realtà li qiegħda tevolvi u li toħloq tħassib, madankollu, tirrikjedi li l-UE ma tibqax esklużivament "setgħa ċivili", iżda li tiżviluppa u ssaħħaħ il-kapaċitajiet militari tagħha, li għandhom jintużaw b'mod konsistenti u koerenti mal-azzjoni esterna l-oħra kollha tal-UE; billi l-iżvilupp fil-pajjiżi terzi mhuwiex possibbli mingħajr is-sigurtà u l-paċi; billi l-militar għandu rwol kruċjali f'dan ir-rigward, speċjalment f'pajjiżi fejn l-awtoritajiet ċivili ma jistgħux iwettqu bis-sħiħ l-kompiti tagħhom fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-sigurtà; billi l-Faċilità għandha l-potenzjal ċar li twassal għal involviment aktar b'saħħtu min-naħa tal-UE fil-konfront ta' pajjiżi sħab u żżid l-effikaċja tal-azzjoni esterna tal-UE, filwaqt li tippermetti lill-UE ssir fornitur ta' stabbiltà u sigurtà rilevanti fil-futur;

K.  billi l-azzjoni esterna tal-UE ma tridx tiġi strumentalizzata bħala "ġestjoni tal-migrazzjoni", u l-isforzi kollha għal ħidma ma' Stati terzi trid timxi id f'id mat-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi;

L.  billi n-nonproliferazzjoni u d-diżarm ikollhom effett sinifikanti fit-tnaqqis tal-ħolqien ta' kunflitti u jikkontribwixxu għal aktar stabbiltà, f'konformità mal-obbligi li jirriżultaw mit-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal‑Armi Nukleari u r-riżoluzzjoni rispettiva tal-Parlament dwar is-sigurtà nukleari u n-nonproliferazzjoni(15); billi dinja mingħajr armi ta' qerda massiva hija waħda aktar sikura; billi l-UE kienet protagonista fil-projbizzjoni tal-armi nukleari u għandha tespandi r-rwol tagħha f'dan is-sens;

M.  billi t-Trattati ma jipprevedu l-ebda azzjoni militari esterna tal-Unjoni lil hinn mill-qafas tal-PSDK; billi PESK ġenwina għall-Istati Membri kollha tal-UE żżid l-ispazju għall-intervent tal-UE fil-politika esterna; billi l-unika azzjoni militari esterna possibbli skont il-PSDK hija fl-għamla ta' missjonijiet barra l-Unjoni għaż-żamma tal-paċi, għall-prevenzjoni tal-kunflitt u għat-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali f'konformità mal-prinċipji tal-Karta tan-NU kif imsemmi fl-Artikolu 42(1) tat-TUE;

N.  billi l-appoġġ għall-operazzjonijiet militari ta' appoġġ għall-paċi tal-pajjiżi sħab s'issa kien jingħata barra mill-baġit tal-UE permezz tal-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika (FPA), stabbilita fil-qafas tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u ffinanzjata minnu; billi l-FPA bħalissa hija limitata għal operazzjonijiet immexxija mill-Unjoni Afrikana jew minn organizzazzjonijiet reġjonali Afrikani;

O.  billi l-Faċilità Ewropea għall-Paċi hija mistennija tagħti lill-Unjoni l-kapaċità li tikkontribwixxi direttament għall-finanzjament ta' operazzjonijiet ta' appoġġ għall-paċi mmexxija minn pajjiżi terzi, kif ukoll għall-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, fuq bażi globali u mhux limitata għall-Afrika jew għall-Unjoni Afrikana biss;

P.  billi l-Faċilità Ewropea għall-Paċi proposta se tissostitwixxi l-mekkaniżmu Athena u l-FPA; billi hija se tikkomplementa l-inizjattiva għat-Tisħiħ tal-Kapaċitajiet għas-Sigurtà u l-Iżvilupp billi tiffinanzja l-ispejjeż tal-attivitajiet ta' difiża tal-UE bħall-missjonijiet ta' żamma tal-paċi tal-Unjoni Afrikana, l-ispejjeż komuni għall-operazzjonijiet militari proprji tal-PSDK u t-tisħiħ tal-kapaċità militari tal-pajjiżi sħab, li huma esklużi mill-baġit tal-UE skont l-Artikolu 41(2) tat-TUE;

Q.  billi l-operazzjonijiet imwettqa fl-ambitu tal-Faċilità jridu jikkonformaw mal-prinċipji u l-valuri minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u jirrispettaw id-dritt internazzjonali umanitarju u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem; billi l-operazzjonijiet li mhumiex definiti bħala etikament aċċettabbli mill-perspettiva tas-sikurezza tal-bniedem, is-saħħa u s-sigurtà, il-libertà, il-privatezza, l-integrità u d-dinjità, iridu jiġu vvalutati bir-reqqa u kkunsidrati mill-ġdid;

R.  billi l-proporzjon attwali tal-ispejjeż komuni għadu baxx ħafna (bejn wieħed u ieħor 5-10 % tal-ispejjeż kollha), u li l-proporzjon għoli tal-ispejjeż u r-responsabbiltajiet li jinġarru minn nazzjon fl-operazzjonijiet militari, abbażi tal-prinċipju li l-ispejjeż jitħallsu fejn jintefqu ("costs lie where they fall"), imur kontra l-prinċipji tas-solidarjetà u tal-kondiviżjoni tal-piżijiet, u dan jiskoraġġixxi ulterjorment lill-Istati Membri milli jkollhom sehem attiv fl-operazzjonijiet tal-PSDK;

S.  billi l-pakkett annwali medju propost għall-Faċilità Ewropea għall-Paċi huwa ta' EUR 1 500 000 000, filwaqt li l-infiq kombinat fl-ambitu tal-mekkaniżmu Athena u l-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika jvarja bejn EUR 250 000 000 u EUR 500 000 000 fis-sena; billi l-għanijiet potenzjali tal-EUR 1 000 000 000 addizzjonali fis-sena mhumiex speċifikati jew iggarantiti b'mod adegwat fil-proposta;

T.  billi bħala mekkaniżmu barra mill-baġit iffinanzjat permezz ta' kontribuzzjonijiet annwali mill-Istati Membri, abbażi ta' skema ta' distribuzzjoni tal-introjtu nazzjonali gross (ING), l-EPF hija mistennija tippermetti lill-UE tiffinanzja proporzjon ogħla ta' spejjeż komuni (35-45 %) tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet militari, kif inhu l-każ bħalissa bil-mekkaniżmu Athena; billi l-EPF hija wkoll mistennija li tiżgura li l-finanzjament tal-UE jkun disponibbli fuq bażi permanenti, filwaqt li tiżgura programmazzjoni adegwata għat-tħejjija għall-kriżijiet, l-iffaċilitar tal-iskjerament rapidu, u t-titjib tal-flessibbiltà f'każ ta' rispons rapidu; billi l-Parlament ilu għal żmien twil jitlob l-inklużjoni u l-espansjoni ambizzjużi tal-mekkaniżmu Athena għall-finanzjament komuni tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK; billi, madankollu, id-Deċiżjoni tal-Kunsill proposta ma għandhiex l-istess karattru vinkolanti bħall-ftehim intern tal-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika, li jfisser li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li ma jiffinanzjawx azzjonijiet tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi;

U.  billi, biż-żieda fl-ispejjeż komuni, il-Faċilità proposta se ssaħħaħ is-solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-piżijiet bejn l-Istati Membri, u tħeġġeġ lill-Istati Membri, speċjalment dawk li ma għandhomx biżżejjed riżorsi finanzjarji jew operattivi, jikkontribwixxu għall-operazzjonijiet tal-PSDK;

V.  billi fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta' Novembru 2018, il-Kunsill huwa riżervat fl-appoġġ tiegħu għall-proposta tal-EPF; billi, madankollu, huwa importanti li ssir ħidma lejn l-adozzjoni ta' proposta ambizzjuża li jkun fiha l-komponenti proposti kollha, inkluż il-mekkaniżmu ta' Athena;

W.  billi l-kompiti militari kollha fl-ambitu tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi, bħall-operazzjonijiet konġunti ta' diżarm, kompiti umanitarji u ta' salvataġġ, kompiti ta' konsulenza u assistenza militari, prevenzjoni ta' kunflitti u taż-żamma tal-paċi, kompiti ta' forzi ta' kumbattiment fil-ġestjoni ta' kriżijiet, inkluż l-istabbiliment tal-paċi u l-istabbilizzazzjoni ta' wara kunflitt, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, inkluż billi jiġu appoġġati pajjiżi terzi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu fit-territorji tagħhom kif elenkat fl-Artikolu 43(1) tat-TUE, b'rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem, huma fil-kompetenza tal-PSDK; billi l-eċċezzjoni tal-Artikolu 41(2) tat-TUE tapplika għan-nefqa operattiva li tirriżulta minn dawn il-missjonijiet militari biss; billi n-nefqa operattiva l-oħra kollha li tirriżulta mill-PSDK, inkluża n-nefqa li tirriżulta minn kwalunkwe azzjoni oħra msemmija fl-Artikolu 42 tat-TUE, għandha titħallas mill-baġit tal-Unjoni; billi n-nefqa amministrattiva tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi għandha titħallas mill-baġit tal-Unjoni;

X.  billi skont l-Artikolu 41(2) tat-TUE n-nefqa operattiva kollha li tirriżulta mill-PESK għandha titħallas mill-baġit tal-Unjoni, ħlief għan-nefqa li tirriżulta minn operazzjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta' difiża; billi l-punti (a) u (d) tal-Artikolu 2 tal-proposta għal deċiżjoni jiddisponu rispettivament li l-Faċilità Ewropea għall-Paċi għandha tiffinanzja kemm "operazzjonijiet li għandhom implikazzjonijiet militari jew ta' difiża" kif ukoll "azzjonijiet operattivi oħra tal-Unjoni li għandhom implikazzjonijiet militari jew ta' difiża";

Y.  billi skont l-Artikolu 21(2)(d) tat-TUE, l-Unjoni għandha tiddefinixxi u ssegwi politiki u azzjonijiet komuni u għandha taħdem biex jinkiseb grad għoli ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-relazzjonijiet internazzjonali, sabiex jitrawwem l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-għan primarju li jinqered il-faqar;

Z.  billi, skont l-Artikolu 208(1), it-tieni paragrafu, tat-TFUE: "L-objettiv prinċipali tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni għandu jkun it-tnaqqis u, eventwalment, il-qerda tal-faqar"; billi, skont l-istess paragrafu, "l-Unjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-objettivi ta' koperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw"; billi t-tieni sentenza tifforma dispożizzjoni tat-Trattat, u bħala tali, dmir kostituzzjonali għall-UE, imsemmi bħala "Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp" (PCD);

AA.  billi l-missjonijiet militari u ċivili barra mill-Unjoni jeħtieġ li jinżammu separati minn xulxin sabiex jiġi żgurat li l-missjonijiet ċivili jkunu ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni biss;

AB.  billi l-UE għandha tagħti lill-persunal tal-missjonijiet tal-PSDK status simili għal dak ta' esperti nazzjonali sekondati billi tipprovdilhom status uniformi u l-aqwa protezzjoni possibbli skont ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni; billi l-allowances kollha li jirriżultaw minn tali status u n-nefqa relatata mal-ivvjaġġar, mas-sussistenza u mal-kura tas-saħħa għandhom jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni bħala nefqa amministrattiva;

AC.  billi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ippubblikat rapport speċjali dwar l-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà ffinanzjata permezz tal-FPA, li huwa propost li għandha tiġi inkluża u estiża fl-EPF; billi l-QEA temmen li dan l-appoġġ ma ngħatax biżżejjed prijorità u kellu effett limitat; billi r-rakkomandazzjonijiet tal-QEA jridu jitqiesu kif xieraq fid-dawl tal-finanzjament miżjud ambizzjuż għall-Faċilità l-ġdida;

AD.  billi l-proposta ma ġiet akkumpanjata mill-ebda valutazzjoni tal-impatt finanzjarju rigward in-nefqa amministrattiva; billi n-nefqa amministrattiva tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi għandha implikazzjonijiet sostanzjali għall-baġit tal-Unjoni; billi l-ebda persunal addizzjonali ma għandu jiġi ingaġġat mill-Faċilità Ewropea għall-Paċi, jew delegat lilha, aktar mill-persunal li diġà qiegħed jaħdem fuq l-istrumenti li qegħdin jiġu sostitwiti; billi s-sinerġiji li jirriżultaw mill-ġbir tal-istrumenti distinti attwali fi struttura amministrattiva waħda għandhom jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-ambitu ġeografiku usa' tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi; billi l-persunal addizzjonali għandu jiġi ingaġġat biss jekk u meta d-dħul għal missjoni jew miżura jkun effettivament inġabar mill-Istati Membri parteċipanti kollha; billi n-natura temporanja tad-dħul tirrikjedi li l-kuntratti tal-persunal ingaġġat mill-Faċilità Ewropea għall-Paċi jew issekondat mal-Faċilità għal missjoni jew miżura partikolari jkollhom limiti ta' żmien korrispondenti; billi l-ebda persunal ma għandu jiġi ingaġġat jew issekondat mill-Faċilità minn Stat Membru li jkun għamel dikjarazzjoni formali skont l-Artikolu 31(1) tat-TUE għal missjoni jew miżura partikolari;

AE.  billi l-VP/RGħ għandha tikkonsulta b'mod regolari lill-Parlament dwar l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi kollha tal-PESK u l-PSDK u dwar l-evoluzzjoni sussegwenti tagħhom; billi l-Parlament għandu jiġi kkonsultat u infurmat fil-pront, b'tali mod li jkun jista' jippreżenta l-fehmiet tiegħu u jsaqsi mistoqsijiet, inkluż dwar il-PCD, lill-VP/RGħ u lill-Kunsill qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet jew qabel ma tittieħed azzjoni deċiżiva; billi l-VP/RGħ għandha tqis il-fehmiet tal-Parlament, inkluż dwar il-PCD, u tinkorporahom fil-proposti tagħha, tikkunsidra mill-ġdid id-deċiżjonijiet jew parti mid-deċiżjonijiet li l-Parlament jkun oppona għalihom, jew tirtira tali proposti, minkejja l-possibbiltà li Stat Membru javvanza l-inizjattiva inkwistjoni, u tipproponi deċiżjonijiet tal-Kunsill relatati mal-PSDK fuq stedina tal-Parlament; billi l-Parlament għandu jkollu dibattitu kull sena mal-VP/RGħ dwar l-operazzjonijiet iffinanzjati mill-Faċilità;

1.  Jirrakkomanda lill-Kunsill li:

   (a) ma jnaqqasx il-kontribuzzjoni ta' Stat Membru għall-Faċilità jekk l-Istat Membru jirrikorri għall-użu tal-Artikolu 31(1) tat-TUE, peress li dan jimmina l-ING ewlieni sottostanti għall-mekkaniżmu ta' finanzjament u għall-finanzjament kumplessiv tal-Faċilità;
   (b) jinkludi fid-deċiżjoni referenza għar-rwol tal-Parlament bħala awtorità ta' kwittanza, kif inhu l-każ bħalissa fir-rigward tal-FEŻ u għalhekk għall-FPA, f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-regolamenti finanzjarji applikabbli għall-FEŻ, bil-għan li tinżamm il-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-UE skont il-Fond u skont il-politiki rilevanti l-oħra tiegħu f'konformità mal-Artikolu 18 tat-TUE u l-Artikolu 21(2)(d) tat-TUE moqrija flimkien mal-Artikolu 208 tat-TFUE;
   (c) jaħdem fuq it-twaqqif ta' mekkaniżmu fil-Parlament Ewropew, li, skont parametri definiti b'mod strett, jipprovdi aċċess f'waqtu għall-informazzjoni, inklużi d-dokumenti oriġinali, dwar il-baġit annwali tal-EPF, baġits emendatorji, trasferimenti, programmi ta' azzjoni (inkluż matul il-fażi preparatorja), implimentazzjoni ta' miżuri ta' assistenza (inkluż miżuri ad hoc), ftehimiet ma' atturi responsabbli mill-implimentazzjoni, u rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-introjtu u l-infiq, kif ukoll il-kontijiet annwali, id-dikjarazzjoni finanzjarja, ir-rapport ta' evalwazzjoni u r-rapport annwali mill-QEA;
   (d) jaqbel li jinkludi aċċess għad-dokumenti kunfidenzjali kollha fin-negozjati għall-Ftehim Interistituzzjonali aġġornat bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fir-rigward tal-aċċess tal-Parlament għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża;
   (e) jiżgura li l-operazzjonijiet, il-programmi ta' azzjoni, il-miżuri ta' assistenza ad hoc u azzjonijiet operattivi oħra ffinanzjati mill-Faċilità ma jiksrux jew ma jintużawx biex jiksru bi kwalunkwe mod il-prinċipji fundamentali stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-TUE u lanqas biex jiksru d-dritt internazzjonali, b'mod partikolari d-dritt internazzjonali umanitarju u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;
   (f) jikkonkludi r-reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' Athena – jekk jista' jkun qabel ma tintemm din is-sena – u jinkorporah mingħajr xkiel fl-EPF filwaqt li jżomm l-effiċjenza u l-flessibbiltà operattivi tal-mekkaniżmu;
   (g) jiżgura li jinżamm it-titjib fl-effiċjenza u l-effikaċja offrut minn strument wieħed meta jsiru l-aġġustamenti neċessarji għall-proposta;
   (h) jinkorpora l-emendi li ġejjin:
   jissostitwixxi "Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni" b'"Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni" fil-premessa (4) u fl-Artikolu 1;
   iżid il-premessa ġdida (10a) li ġejja: "(10a) Il-kompiti ta' konsulenza u assistenza militari msemmija fl-Artikolu 43(1) tat-TUE jistgħu jieħdu l-għamla ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet militari u ta' difiża tal-Istati terzi u ta' organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali għaż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni, il-ġestjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, kif ukoll l-indirizzar tat-theddid għas-sigurtà internazzjonali, f'konformità stretta mad-dritt internazzjonali umanitarju u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u mal-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju";
   iżid il-premessa ġdida (10b) li ġejja: "(10b) Il-kompiti ta' prevenzjoni ta' kunflitti u taż-żamma tal-paċi msemmija fl-Artikolu 43(1) tat-TUE jistgħu jieħdu l-għamla ta' kontribuzzjoni għall-finanzjament ta' operazzjonijiet ta' appoġġ għall-paċi mmexxija minn organizzazzjoni reġjonali jew internazzjonali jew minn Stati terzi.";
   iżid il-premessa ġdida (10c) li ġejja: "(10c) L-operazzjonijiet appoġġjati mill-finanzjament tal-UE jridu jinkorporaw ir-riżoluzzjoni 1325 tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà";
   jemenda l-punt (a) tal-Artikolu 2 kif ġej: "a) jikkontribwixxi għall-finanzjament ta' missjonijiet fl-ambitu tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta' difiża";
   jemenda l-punt b) tal-Artikolu 2 kif ġej: "b) isaħħaħ il-kapaċitajiet militari u ta' difiża ta' Stati terzi u organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali għaż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni, il-ġestjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, u l-indirizzar tat-theddid għas-sigurtà internazzjonali u ċ-ċibersigurtà";
   fl-Artikolu 3, iżid il-punt 2a ġdid li ġej: "2a. It-tqassim annwali tan-nefqa amministrattiva għal din il-faċilità li titħallas mill-baġit tal-Unjoni għandu jiġi stabbilit fl-Anness I (ġdid) għal skopijiet ta' informazzjoni.";
   jemenda l-punt (c) tal-Artikolu 5 kif ġej: "c) "operazzjoni" tfisser operazzjoni militari stabbilita fl-ambitu tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni f'konformità mal-Artikolu 42 tat-TUE biex jitwettqu l-kompiti msemmija fl-Artikolu 43(1) tat-TUE li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta' difiża, inkluż kompitu fdat lil grupp ta' Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 44 tat-TUE";
   fl-aħħar tal-Artikolu 6, iżid is-subparagrafu l-ġdid li ġej: "L-aspetti ċivili kollha, l-assi jew il-missjonijiet fl-ambitu tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) u b'mod partikolari fl-ambitu tal-PSDK, jew partijiet minnhom, għandhom jiġu ffinanzjati esklużivament mill-baġit tal-Unjoni;
   jemenda l-Artikolu 7 kif ġej: "Kull Stat Membru, ir-Rappreżentant Għoli jew ir-Rappreżentant Għoli bl-appoġġ tal-Kummissjoni jista' jippreżenta proposti għal azzjonijiet tal-Unjoni skont it-Titolu V tat-TUE biex jiġu ffinanzjati mill-Faċilità. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jinforma lill-Parlament Ewropew fil-pront bi kwalunkwe proposta bħal din.";
   jemenda l-paragrafu 1 tal-Artikolu 10 kif ġej: "Il-konsistenza bejn l-azzjonijiet tal-Unjoni li għandhom jiġu ffinanzjati mill-Faċilità u azzjonijiet oħra tal-Unjoni skont il-politiki rilevanti l-oħra tiegħu għandha tiġi żgurata f'konformità mal-Artikoli 21(3) u 26(2) tat-TUE. L-azzjonijiet tal-Unjoni li għandhom jiġu ffinanzjati mill-Faċilità għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-objettivi ta' dawk il-politiki l-oħra tal-Unjoni lejn pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali;)";
   fl-Artikolu 10, iżid il-paragrafu 3a ġdid li ġej: "3a. Darbtejn fis-sena r-Rappreżentant Għoli għandu jinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-konsistenza msemmija fil-paragrafu 1.";
   fl-Artikolu 11, iżid il-paragrafu 2a ġdid li ġej: "2a. Il-Faċilità għandu jkollha uffiċjal ta' kollegament mal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, id-Deputat Segretarju Ġenerali għall-PSDK u r-Rispons għall-Kriżijiet, għandu jkollu skambju ta' opinjonijiet annwali mal-korp parlamentari rilevanti sabiex jingħataw aġġornamenti regolari.";
   jemenda l-paragrafu 1 tal-Artikolu 12 kif ġej: "Għandu jitwaqqaf Kumitat tal-Faċilità (minn hawn 'il quddiem "il-Kumitat") magħmul minn rappreżentant wieħed ta' kull Stat Membru parteċipanti. Rappreżentanti tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u tal-Kummissjoni għandhom jiġu mistiedna għal-laqgħat tal-Kumitat mingħajr ma jieħdu sehem fil-votazzjonijiet tiegħu. Rappreżentanti tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) jistgħu jiġu mistiedna għal-laqgħat tal-Kumitat għall-punti li jkunu qed jiġu diskussi dwar il-qasam ta' attività tal-EDA, mingħajr ma jieħdu sehem fil-votazzjonijiet tiegħu jew ikunu preżenti għalihom. Rappreżentanti tal-Parlament Ewropew jistgħu jiġu mistiedna għal-laqgħat tal-Kumitat mingħajr ma jieħdu sehem fil-votazzjonijiet tiegħu jew ikunu preżenti għalihom.";
   jemenda l-paragrafu 8 tal-Artikolu 13 kif ġej: "8. L-amministratur għandu jiżgura l-kontinwità tal-funzjonijiet tiegħu permezz tal-istruttura amministrattiva tal-istrutturi militari kompetenti tas-SEAE msemmija fl-Artikolu 9.";
   fl-Artikolu 13, iżid il-paragrafu 8a ġdid li ġej: "8a. L-amministratur għandu jkun involut fl-aġġornamenti mogħtija lill-Parlament Ewropew.";
   fl-Artikolu 16, iżid il-paragrafu 8a ġdid li ġej: "8a. Il-kmandanti tal-operazzjoni għandhom ikunu involuti fl-aġġornamenti mogħtija lill-Parlament Ewropew.";
   jemenda l-paragrafu 1 tal-Artikolu 34 kif ġej: "L-amministratur għandu jipproponi lill-Kumitat il-ħatra ta' awditur intern tal-Faċilità, u tal-anqas deputat awditur intern ieħor, għal perjodu ta' erba' snin, li jista' jiġġedded għal perjodu totali ta' mhux aktar minn tmien snin. L-awdituri interni jrid ikollhom il-kwalifiki professjonali neċessarji u joffru biżżejjed garanziji ta' sigurtà, oġġettività u indipendenza. L-awditur intern ma jistax ikun l-uffiċjal awtorizzanti jew l-uffiċjal tal-kontabbiltà; ma jistax jieħu sehem fit-tħejjija ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji.";
   jemenda l-paragrafu 4 tal-Artikolu 47 kif ġej: "4. Id-destinazzjoni finali tat-tagħmir u l-infrastruttura ffinanzjati b'mod komuni għandha tiġi approvata mill-Kumitat, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet operazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem, is-sigurtà u l-valutazzjoni tar-riskju ta' diverżjoni fir-rigward tal-użu finali u l-utenti finali ċertifikati, u kriterji finanzjarji. Id-destinazzjoni finali tista' tkun kif ġej:
   (i) fil-każ tal-infrastruttura, tinbiegħ jew tiġi trasferita permezz tal-Faċilità lill-pajjiż ospitanti, lil Stat Membru jew lil parti terza;
   (ii) fil-każ ta' tagħmir, jinbiegħ permezz tal-Faċilità lil Stat Membru, lill-pajjiż ospitanti jew lil parti terza, jew jinħażen u jinżamm mill-Faċilità, Stat Membru jew parti terza, għal użu f'operazzjoni sussegwenti.";
   jemenda l-paragrafu 6 tal-Artikolu 47 kif ġej: "6. Il-bejgħ jew it-trasferiment lill-pajjiż ospitanti jew lil parti terza għandhom isiru f'konformità mad-dritt internazzjonali, inklużi d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipju non nocere, kif ukoll mar-regoli dwar is-sigurtà rilevanti fis-seħħ u jikkonformaw b'mod strett mal-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju";
   jemenda l-paragrafu 1 tal-Artikolu 48 kif ġej: "Ir-Rappreżentant Għoli jista' jippreżenta lill-Kunsill kunċett għall-possibbiltà ta' Programm ta' Azzjoni jew miżura ta' assistenza ad hoc. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jinforma minnufih lill-Parlament Ewropew dwar kwalunkwe Kunċett bħal dan.";
   jemenda l-paragrafu 1 tal-Artikolu 49 kif ġej: "Il-Programmi ta' Azzjoni għandhom jiġu approvati mill-Kunsill fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat dwar il-Programmi ta' Azzjoni approvati ladarba jiġu adottati mill-Kunsill.";
   jemenda l-paragrafu 3 tal-Artikolu 50 kif ġej: "Meta talba taqa' barra mill-Programmi ta' Azzjoni eżistenti, il-Kunsill jista' japprova miżura ta' assistenza ad hoc fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat dwar il-miżuri ta' assistenza ad hoc approvati ladarba jiġu adottati mill-Kunsill.";
   fl-Artikolu 52, paragrafu 2, iżid il-punt fa) ġdid li ġej: "fa) għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni lista dettaljata ta' tagħmir iffinanzjat mill-Faċilità;’;
   jemenda l-punt b) tal-Artikolu 53, paragrafu 1, kif ġej: "b) imwassla b'mod effettiv lill-forzi armati tal-Istat terz ikkonċernat sakemm tkun ġiet ivvalutata l-konformità mal-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju;";
   jemenda l-punt d) tal-Artikolu 53, paragrafu 1, kif ġej: "d) użati f'konformità mal-politiki tal-Unjoni, b'kunsiderazzjoni xierqa għad-dritt internazzjonali, b'mod partikolari rigward id-drittijiet tal-bniedem, u maċ-ċertifikati tal-utent finali, b'mod partikolari l-klawsoli dwar trasferimenti mill-ġdid;";
   jemenda l-punt e) tal-Artikolu 53, paragrafu 1, kif ġej: "e) ġestiti f'konformità ma' kwalunkwe restrizzjoni jew limitazzjoni fuq l-użu, il-bejgħ jew it-trasferiment tagħhom deċiżi mill-Kunsill jew mill-Kumitat, u f'konformità maċ-ċertifikati rilevanti tal-utent finali, il-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju";
   jemenda l-paragrafu 1 tal-Artikolu 54 kif ġej: "Kwalunkwe attur responsabbli mill-implimentazzjoni fdat bl-implimentazzjoni tan-nefqa ffinanzjata permezz tal-Faċilità għandu jirrispetta l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba u ta' trasparenza, għandu jkun wettaq il-valutazzjonijiet tar-riskju neċessarji u l-kontrolli tal-użu finali, u għandu jqis kif xieraq il-valuri fundamentali tal-UE u d-dritt internazzjonali, b'mod partikolari rigward id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipju non nocere. Kwalunkwe attur responsabbli mill-implimentazzjoni bħal dan għandu jiġi sottomess għal valutazzjoni tar-riskju minn qabel biex jitqiesu r-riskji li jista' jkun hemm għad-drittijiet tal-bniedem u l-governanza.";

2.  Jirrakkomanda lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà li:

   (a) tikkonsulta lill-Parlament dwar l-emendi rakkomandati, u li tiżgura li l-fehmiet tal-Parlament jiġu kkunsidrati, f'konformità mal-Artikolu 36 tat-TUE;
   (b) f'konformità mal-Artikolu 36 tat-TUE, timplimenta b'mod sħiħ il-fehmiet tal-Parlament meta tħejji proposti għal "programmi ta' azzjoni" pluriennali jew miżuri ta' assistenza ad hoc, inkluż billi tirtira l-proposti li l-Parlament ikun oppona għalihom;
   (c) tipprovdi valutazzjoni tal-impatt finanzjarju għad-deċiżjoni, minħabba l-implikazzjonijiet tagħha għall-baġit tal-UE, li tiddeskrivi b'mod partikolari l-ħtiġijiet addizzjonali tal-persunal;
   (d) tippreżenta l-abbozzi ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Faċilità Ewropea għall-Paċi lill-Parlament għal konsultazzjoni fl-istess ħin li dawn jiġu ppreżentati lill-Kunsill jew lill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà, sabiex il-Parlament ikollu żmien biżżejjed biex jippreżenta l-fehmiet tiegħu; jistieden lill-VP/RGħ temenda l-abbozzi ta' deċiżjoni tal-Kunsill fuq talba tal-Parlament;
   (e) tiżgura, f'konformità mal-Artikolu 18 tat-TUE, il-komplementarjetà ma' fondi, programmi u strumenti eżistenti tal-UE, il-konsistenza tal-EPF mal-aspetti l-oħra kollha tal-azzjoni esterna tal-UE, b'mod partikolari rigward l-inizjattiva għat-Tisħiħ tal-Kapaċitajiet għas-Sigurtà u l-Iżvilupp (CBSD) u l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) proposti, li, fil-każijiet kollha, għandhom jiġu implimentati fil-qafas tal-programm ta' riforma tas-settur tas-sigurtà aktar wiesgħa, li jrid ikollu komponenti b'saħħithom rigward il-governanza tajba, kif ukoll dispożizzjonijiet kontra l‑vjolenza sessista u, b'mod partikolari, dwar is-sorveljanza ċivili fuq is-sistema tas-sigurtà u l-kontroll demokratiku tal-forzi armati;
   (f) tipprovdi feedback regolari lill-Parlament dwar il-progress magħmul fl-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1325 dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, u tikkonsulta lill-Parlament dwar il-komponent tal-ġeneru rakkomandat li jiffoka fuq ir-rwol tan-nisa fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, fir-rikostruzzjoni wara l-kunflitti u n-negozjati dwar il-paċi, kif ukoll valutazzjonijiet regolari tal-miżuri meħuda biex jiġu protetti persuni vulnerabbli, inklużi n-nisa u l-bniet, mill-vjolenza f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt;
   (g) tiżgura, f'konformità mal-Artikolu 18 tat-TUE, il-konsistenza tal-EPF mal-aspetti l-oħra kollha tal-azzjoni esterna tal-UE, inklużi l-politiki umanitarji u tal-iżvilupp tagħha, bil-għan li jitrawwem l-iżvilupp tal-pajjiż terzi kkonċernati u li jitnaqqas u jinqered il-faqar f'dawn il-pajjiżi.

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, kif ukoll, għal skopijiet ta' informazzjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Kummissjoni.

(1) https://sustainabledevelopment.un.org/
(2) ĠU L 58, 3.3.2015, p. 1.
(3) ĠU L 84, 28.3.2015, p. 39.
(4) ĠU L 77, 15.3.2014, p. 1.
(5) ĠU L 335, 15.12.2017, p. 6.
(6) ĠU L 335, 15.12.2017, p. 6.
(7) ĠU L 58, 3.3.2015, p. 17.
(8) ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.
(9) ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.
(10) ĠU L 210, 6.8.2013, p. 1.
(11) ĠU C 353, 27.9.2016, p. 68.
(12) ĠU C 224, 27.6.2018, p. 18.
(13) ĠU C 369, 11.10.2018, p. 47.
(14) Testi adottati, P8_TA(2018)0514.
(15) ĠU C 215, 19.6.2018, p. 202.

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Marzu 2019Avviż legali