Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0121(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0206/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0206/2018

Rasprave :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.7
CRE 14/06/2018 - 7.7
PV 04/07/2018 - 9.1
CRE 04/07/2018 - 9.1
Objašnjenja glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.7
CRE 04/04/2019 - 6.7
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0339

Usvojeni tekstovi
PDF 280kWORD 94k
Četvrtak, 4. travnja 2019. - Bruxelles Privremeno izdanje
Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0278),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0170/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0206/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 764
Prijedlog direktive
Glava 1.
Prijedlog
Prijedlog
DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa
o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”)
Amandman 765
Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)
(-1)   S obzirom na veliku mobilnost radne snage u sektoru cestovnog prometa, potrebna su pravila specifična za taj sektor kako bi se osigurala ravnoteža između slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge, slobodnog kretanja robe i socijalne zaštite vozača. Stoga je cilj ove Direktive osigurati pravnu sigurnost i jasnoću, doprinijeti usklađivanju i poticanju provedbe i borbi protiv nezakonitih praksi te smanjiti administrativno opterećenje.
Amandman 766
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Radi stvaranja sigurnog, učinkovitog i socijalno odgovornog sektora cestovnog prometa potrebno je osigurati, s jedne strane, primjerene uvjete rada i socijalnu zaštitu za vozače te, s druge strane, primjerene uvjete poslovanja i poštenog tržišnog natjecanja za prijevoznike.
(1)  Radi stvaranja sigurnog, učinkovitog i socijalno odgovornog sektora cestovnog prometa potrebno je osigurati slobodno kretanja robe i slobodu pružanja usluga, primjerene uvjete rada i socijalnu zaštitu za vozače te pružiti primjereno okružje poslovanja i tržišnog natjecanja za prijevoznike, uz posebno poštovanje temeljnih sloboda, slobodnog kretanja robe i slobode pružanja usluga, kao što je zajamčeno u Ugovorima.
Amandman 767
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)   Sva nacionalna pravila koja se primjenjuju na cestovni promet moraju biti proporcionalna i opravdana te se njima ne smiju narušavati ili činiti manje privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, kao što je sloboda kretanja usluga, kako bi se održala ili povećala konkurentnost Unije, uz poštovanje radnih uvjeta i socijalne zaštite vozača.
Amandman 768
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Velika mobilnost, koja je svojstvena uslugama cestovnog prijevoza, zahtijeva posebnu pozornost pri osiguravanju da vozači iskoriste prava koja imaju te da se prijevoznici ne suočavaju s neproporcionalnim administrativnim preprekama koje nepotrebno ograničavaju njihovu slobodu pružanja prekograničnih usluga.
(2)  Velika mobilnost, koja je svojstvena uslugama cestovnog prijevoza, zahtijeva posebnu pozornost pri osiguravanju da vozači iskoriste prava koja imaju te da se prijevoznici, većinom mala i srednja poduzeća (90 %) s manje od deset zaposlenika, ne suočavaju s neproporcionalnim administrativnim preprekama ili nedozvoljenim i diskriminirajućim kontrolama koje nepotrebno ograničavaju njihovu slobodu pružanja prekograničnih usluga.
Amandman 769
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)   Sva nacionalna pravila koja se primjenjuju na cestovni promet moraju biti proporcionalna i opravdana te se njima ne smije narušavati ili činiti manje privlačnim ostvarivanje temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom, kao što su slobodno kretanje robe i sloboda pružanja usluga kako bi se zadržala ili čak povećala konkurentnost Unije, uključujući troškove proizvoda i usluga, poštujući uvjete rada i socijalnu zaštitu za vozače, kao i posebnosti sektora s obzirom na to da su vozači vrlo mobilni radnici, a ne upućeni radnici.
Amandman 770
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Ravnoteža između poboljšanja socijalnih i radnih uvjeta za vozače te lakšeg ostvarivanja slobode pružanja usluga cestovnog prijevoza na temelju poštenog tržišnog natjecanja između nacionalnih i stranih prijevoznika ključna je za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
(3)  Ravnoteža između poboljšanja socijalnih i radnih uvjeta za vozače te lakšeg ostvarivanja slobode pružanja usluga cestovnog prijevoza na temelju poštenog, razmjernog i nediskriminirajućeg tržišnog natjecanja između nacionalnih i stranih prijevoznika ključna je za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U tu se svrhu svakim zakonodavnim aktom ili nacionalnom politikom koja se provodi u prometnom sektoru na nacionalnoj razini treba poticati razvoj jedinstvenog europskog prometnog prostora i njegovo jačanje te se ni na koji način ne smije doprinositi fragmentaciji unutarnjeg tržišta. 
Amandman 771
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Nakon evaluacije djelotvornosti i učinkovitosti sadašnjeg socijalnog zakonodavstva Unije u sektoru cestovnog prometa utvrđene su određene rupe u postojećim odredbama i nedostaci u njihovoj provedbi. Nadalje, države članice različito tumače, primjenjuju i provode pravila. Iz njih proizlazi pravna nesigurnost i neravnopravno postupanje prema vozačima i prijevoznicima, što šteti radnim i socijalnim uvjetima te uvjetima tržišnog natjecanja u sektoru.
(4)  Nakon evaluacije djelotvornosti i učinkovitosti sadašnjeg socijalnog zakonodavstva Unije u sektoru cestovnog prometa utvrđene su određene rupe u postojećim odredbama i nedostaci u njihovoj provedbi, kao i nezakonite prakse poput korištenja fiktivnih poduzeća. Potrebno je staviti dodatni naglasak na borbu protiv neprijavljenog rada u prometnom sektoru. Nadalje, države članice različito tumače, primjenjuju i provode pravila, čime se stvara veliko administrativno opterećenje za vozače i prijevoznike. Iz njih proizlazi pravna nesigurnost, što šteti radnim i socijalnim uvjetima te uvjetima tržišnog natjecanja u sektoru.
Amandman 772
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Kako bi se zajamčila pravilna primjena Direktive 96/71/EC1a i Direktive 2014/67/EU1b Europskog parlamenta i Vijeća, potrebno je ojačati kontrole i suradnju na razini Unije u borbi protiv prijevara povezanih s upućivanjem vozača te obavljati strože provjere kako bi se osiguralo da se socijalni doprinosi za upućene vozače doista plaćaju.
_________________
1a.   Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).
1b Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).
Amandman 773
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Primjerena, učinkovita i dosljedna provedba odredaba o radnom vremenu ključna je za zaštitu uvjeta rada vozača i sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje je posljedica neusklađenosti. Stoga je poželjno proširiti postojeće jedinstvene zahtjeve za provedbu iz Direktive 2006/22/EZ na kontrolu usklađenosti s odredbama o radnom vremenu iz Direktive 2002/15/EZ.
(5)  Primjerena, učinkovita i dosljedna provedba odredaba o radnom vremenu i vremenu odmora ključna je za poboljšanje cestovne sigurnosti, zaštitu uvjeta rada vozača i sprječavanje narušavanja tržišnog natjecanja koje je posljedica neusklađenosti. Stoga je poželjno proširiti postojeće jedinstvene zahtjeve za provedbu iz Direktive 2006/22/EZ na kontrolu usklađenosti s odredbama o radnom vremenu iz Direktive 2002/15/EZ. Trebala bi postojati mogućnost kombiniranja provjera vremena vožnje i radnog vremena s provjerama pravila o upućivanju vozača bez dodatnog administrativnog opterećenja. Trebalo bi ograničiti provjere usklađenosti s radnim vremenom na provjere u prostorijama prijevoznika dok ne postane dostupna tehnologija s pomoću koje se provjere radnog vremena mogu učinkovito provoditi na cesti.
Amandman 774
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)   Imajući na umu specifičnu prirodu usluga prijevoza i izravan učinak na slobodno kretanje robe, s posebnim naglaskom na sigurnosti u cestovnom prometu i sigurnosti cesta, provjere na cesti trebale bi biti ograničene na minimum. Vozači ne bi trebali biti odgovorni za dodatne administrativne obveze svojih poduzeća. Pravila o radnom vremenu trebalo bi kontrolirati samo u prostorijama prijevoznika.
Amandman 775
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)   Kako bi se omogućio veći broj učinkovitijih i bržih provjera na cesti te istodobno smanjilo administrativno opterećenje za vozače, poštovanje Direktive 2002/15/EZ trebalo bi provjeravati u okviru provjere u prostorijama poduzeća, a ne u okviru provjere na cesti.
Amandman 776
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6 a)  U cilju poticanja učinkovite administrativne suradnje i razmjene podataka države članice trebale bi povezati svoje nacionalne elektroničke registre preko sustava Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU), čija je pravna osnova članak 16. stavak 5. Uredbe (EZ) 1071/2009. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi nacionalni elektronički registri bili međusobno povezani te kako bi nadležna tijela država članica, uključujući cestovne inspektore, imala izravan pristup u stvarnom vremenu podacima i informacijama koje sadržava ERRU.
Amandman 777
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.b (nova)
(6 b)  Kako bi se omogućila bolja i ujednačenija primjena minimalnih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 561/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ te usklađenost prijevoznika u cestovnom prometu s administrativnim zahtjevima pri upućivanju vozačâ, Komisija bi trebala razviti jedan modul IMI-ja ili nekoliko njih za podnošenje izjava o upućivanju kao i elektroničku aplikaciju kako bi inspektori tijekom provjera na cesti imali izravan pristup ERRU-u i IMI-ju u stvarnom vremenu.
Amandman 778
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7 a)  Kako bi se osiguralo pravedno natjecanje i jednaki uvjeti za radnike i poduzeća potrebno je ostvariti napredak u pogledu pametne provedbe i pružiti svu moguću potporu potpunom uvođenju i upotrebi sustava stupnjevanja rizika. U tom cilju provedbenim tijelima treba dati pristup nacionalnim elektroničkim registrima (NER) u stvarnom vremenu, uz istovremenu maksimalnu upotrebu Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU).
Amandman 779
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)   Pravila za upućivanje radnika koja se primjenjuju na cestovni promet trebala bi biti uravnotežena i jednostavna, uz nisko administrativno opterećenje za države članice i prijevozna poduzeća. Ona ne bi trebala biti usmjerena na odvraćanje od prijevoza izvan države poslovnog nastana.
Amandman 780
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
9.   Osim toga, bilo je i poteškoća u primjeni pravila o upućivanju radnika iz Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te pravila o administrativnim zahtjevima iz Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 na sektor cestovnog prometa izrazito mobilne naravi. Neujednačene nacionalne mjere koje se odnose na primjenu i provedbu odredaba o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa prouzročile su velika administrativna opterećenja za prijevoznike nerezidente Unije. Zbog toga je nepotrebno ograničena sloboda pružanja prekograničnih usluga cestovnog prijevoza, što ima negativne posljedice na radna mjesta.
(9)  Osim toga, bilo je i poteškoća u primjeni pravila o upućivanju radnika iz Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te pravila o administrativnim zahtjevima iz Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća16 na sektor cestovnog prometa izrazito mobilne naravi. Neujednačene nacionalne mjere koje se odnose na primjenu i provedbu odredaba o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa prouzročile su pravnu nesigurnost, narušavanje tržišnog natjecanja u prometnom sektoru i velika administrativna opterećenja za prijevoznike nerezidente Unije. Zbog toga je nepotrebno ograničena sloboda pružanja prekograničnih usluga cestovnog prijevoza, što ima negativne posljedice na radna mjesta i konkurentnost prijevoznih poduzeća. Potrebno je uskladiti administrativne zahtjeve i mjere kontrole kako bi se izbjegla izloženost prijevoznika nepotrebnim ili proizvoljnim odgodama.
_________________
_________________
15 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).
15 Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).
16 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).
16 Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014., str. 11.).
Amandman 781
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9 a)  Razmjena podataka i informacija, administrativna suradnja i uzajamna pomoć između država članica u cilju potpunog pridržavanja pravila trebale bi se odvijati preko Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI), čiju pravnu osnovu čini Uredba (EU) br. 1034/2012. Isto tako, IMI bi trebao se trebao koristiti za podnošenje i ažuriranje izjava o upućivanju između prijevoznika i nadležnih tijela u državama članicama primateljicama. Za ostvarenje navedenog cilja bio bi potreban razvoj paralelnog i javnog sučelja unutar sustava IMI kojem bi pristup imali prijevoznici.
Amandman 782
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.b (nova)
(9 b)  Svi dionici u lancu dostave za robu trebali bi u jednakoj mjeri snositi odgovornost za povredu pravila utvrđenih ovom Direktivom. To bi trebalo važiti i u slučaju kad su dionici svjesni povreda ili kad bi ih, s obzirom na sve relevantne okolnosti, trebali biti svjesni.
Amandman 783
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.c (nova)
(9 c)  Kako bi se osiguralo da se mjere kontrole za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prijevoza ispravno primjenjuju, kako je definirano u direktivama 96/71/EZ i 2014/67/EU, trebalo bi ojačati kontrole i suradnju na razini Unije u cilju borbe protiv prijevara povezanih s upućivanjem vozača.
Amandman 784
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.d (nova)
(9d)  Ugovaratelje bi trebalo poticati da djeluju društveno odgovorno koristeći prijevoznike koji poštuju pravila utvrđena ovom Direktivom. Kako bi ugovaratelji lakše mogli pronaći takve prijevoznike, Komisija bi trebala procijeniti postojeće instrumente i najbolje prakse kojima se promiče društveno odgovorno ponašanje svih dionika u lancu dostave za robu s ciljem uspostavljanja europske platforme pouzdanih prijevozničkih poduzeća, po potrebi.
Amandman 785
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.e (nova)
(9e)  Nepoštovanjem pravila o poslovnom nastanu međunarodnih prijevozničkih poduzeća stvaraju se razlike diljem unutarnjeg tržišta i doprinosi se nepravednosti u tržišnom natjecanju među poduzećima. Stoga je potrebno postrožiti uvjete o poslovnom nastanu međunarodnih prijevozničkih poduzeća i olakšati njihov nadzor, posebno kako bi se suzbilo stvaranje fiktivnih poduzeća.
Amandman 786
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)   S obzirom na to da postoji nedostatak vozača u Europi, trebalo bi znatno poboljšati radne uvjete kako bi se povećala privlačnost tog zanimanja.
Amandman 787
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.
(11)  Radi osiguranja djelotvorne i proporcionalne provedbe Direktive 96/71/EZ u sektoru cestovnog prometa potrebno je utvrditi pravila specifična za taj sektor koja održavaju posebnost izrazito mobilne radne snage u sektoru cestovnog prometa te osiguravaju ravnotežu između socijalne zaštite vozača i slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge.
(11)  Radi osiguranja djelotvorne i proporcionalne provedbe Direktive 96/71/EZ u sektoru cestovnog prometa potrebno je utvrditi pravila specifična za taj sektor koja održavaju posebnost izrazito mobilne radne snage u sektoru cestovnog prometa te osiguravaju ravnotežu između socijalne zaštite vozača i slobode prijevoznika da pružaju prekogranične usluge. Odredbe o upućivanju radnika predviđene Direktivom 96/71/EZ i odredbe o provedbi tih odredbi iz Direktive 2014/67/EU trebale bi se primjenjivati na sektor cestovnog prometa u skladu s ovom Direktivom.
Amandman 788
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.
(12)  Takvi bi se uravnoteženi kriteriji trebali temeljiti na konceptu dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice domaćina. Stoga bi trebalo utvrditi vremensko ograničenje nakon kojeg se na međunarodni cestovni prijevoz primjenjuju pravila države članice domaćina u pogledu minimalne plaće i minimalnog plaćenog godišnjeg odmora. To se vremensko ograničenje ne bi trebalo primjenjivati na kabotažu, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 jer se čitav prijevoz obavlja u državi članici domaćinu. Stoga bi se pravila države članice domaćina u pogledu minimalne plaće i minimalnog plaćenog godišnjeg odmora trebala primjenjivati na kabotažu bez obzira na učestalost i trajanje prijevoza koji obavlja vozač.
(12)  Takvi bi se uravnoteženi kriteriji trebali temeljiti na konceptu dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice domaćina. Ta dovoljna povezanost postoji u slučaju kabotaže, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 jer se čitav prijevoz obavlja u državi članici domaćinu. Stoga bi se Direktiva 96/71/EZ i Direktiva 2014/67/EU trebale primjenjivati na kabotažu.
Amandman 789
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  U slučaju međunarodnog prijevoza, dominantna povezanost vozača u bilateralnom međunarodnom prijevozu postojala bi s državom članicom poslovnog nastana prijevozničkog poduzeća jer se vozač redovito vraća u nju. Vozač može obavljati bilateralni prijevoz više puta tijekom jednog putovanja. S druge strane, postoji dovoljna povezanost s državnim područjem države članice domaćina ako vozač u toj državi članici obavlja druge vrste prijevoza, osobito nebilateralni međunarodni prijevoz.
Amandman 790
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)
(12b)  Kako bi se zajamčila učinkovita upotreba sredstava u području prijevoza, uzela u obzir stvarna primjena i smanjio broj praznih vožnji, što je važan element u pogledu postizanja ciljeva Pariškog sporazuma povezanih sa smanjenjem emisija CO2, trebao bi biti moguć ograničen broj dodatnih aktivnosti cestovnog prijevoza bez primjenjivanja pravila o upućivanju. Takve aktivnosti obuhvaćaju prijevoz tijekom razdoblja trajanja bilateralnog međunarodnog prijevoza iz države članice poslovnog nastana ili nakon njega te prijevoz prije povratnog putovanja u državu članicu poslovnog nastana.
Amandman 791
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)
(12c)  U slučaju da vozač sudjeluje u kombiniranom prijevozu, priroda usluge koja se pruža tijekom početne ili završne cestovne dionice usko je povezana s državom članicom poslovnog nastana ako se sama cestovna dionica odnosi na bilateralni prijevoz. S druge strane, postoji dovoljna povezanost s državnim područjem države članice domaćina ako se prijevoz na cestovnoj dionici odvija unutar države članice domaćina ili kao dio nebilateralnog međunarodnog prijevoza te bi se stoga u takvom slučaju trebala primjenjivati pravila o upućivanju.
Amandman 792
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.d (nova)
(12d)   Budući da nema dovoljne povezanosti vozača s područjem države članice provoza, aktivnosti provoza ne treba sagledavati u kontekstu upućivanja radnika. Ujedno bi trebalo razjasniti da činjenica da putnici izlaze iz autobusa tijekom stajanja iz higijenskih razloga ne mijenja vrstu prijevoza.
Amandman 793
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.e (nova)
(12e)  Cestovni promet vrlo je mobilan sektor koji zahtijeva zajednički pristup određenim aspektima u sektoru u pogledu primitaka od rada. Prijevoznicima je potrebna pravna sigurnost u pogledu pravila i zahtjeva koje trebaju poštovati. Takva pravila i zahtjevi trebaju biti jasni, razumljivi i lako dostupni prijevoznicima te bi se njima trebale omogućiti učinkovite provjere. Važno je da se novim pravilima ne uvodi nepotrebno administrativno opterećenje i da se njima uzimaju u obzir interesi malih i srednjih poduzeća.
Amandman 794
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.f (nova)
(12f)  Ako su, u skladu s nacionalnim pravom, tradicijama i praksama, uključujući poštovanje autonomije socijalnih partnerâ, uvjeti zaposlenja navedeni u članku 3. Direktive 96/71/EZ utvrđeni u kolektivnim ugovorima u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 8. te Direktive, u skladu s Direktivom 2014/67/EU države članice trebale bi zajamčiti da su ti uvjeti dostupni na pristupačan i transparentan način prijevoznicima iz drugih država članica i upućenim vozačima te bi u tom pogledu trebale tražiti uključenost socijalnih partnerâ. Relevantne informacije trebale bi osobito obuhvaćati različite naknade i njihove sastavne elemente, uključujući elemente naknada utvrđene u primjenjivim kolektivnim ugovorima na lokalnoj ili regionalnoj razini, metode izračunavanja naknada koje treba isplatiti te prema potrebi propisane kriterije za klasifikaciju u različitim kategorijama plaća. U skladu s Direktivom (EU) 2018/957/EU o izmjeni Direktive 96/71/EZ, prijevoznike se ne bi trebalo kažnjavati zbog neusklađenosti s elementima naknade, metodom koja se upotrebljava za izračun naknade koju treba isplatiti i prema potrebi propisanim kriterijima za klasifikaciju u različitim kategorijama plaća koji nisu javno dostupni.
Amandman 795
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.
(13)  Radi osiguranja djelotvorne i učinkovite provedbe sektorskih pravila o upućivanju radnika te izbjegavanja neproporcionalnih administrativnih opterećenja za prijevoznike nerezidente trebalo bi utvrditi posebne administrativne zahtjeve i zahtjeve u pogledu kontrole u sektoru cestovnog prometa, uz potpuno iskorištavanje alata za kontrolu kao što je digitalni tahograf.
(13)  Radi osiguranja djelotvorne i učinkovite provedbe sektorskih pravila o upućivanju radnika te izbjegavanja neproporcionalnih administrativnih opterećenja za prijevoznike nerezidente trebalo bi utvrditi posebne administrativne zahtjeve i zahtjeve u pogledu kontrole u sektoru cestovnog prometa, uz potpuno iskorištavanje alata za kontrolu kao što je digitalni tahograf. Kako bi imale kontrolu nad složenim obvezama utvrđenima u ovoj Direktivi i Direktivi 96/71, države članice cestovnim prijevoznicima trebaju nametnuti isključivo one administrativne zahtjeve koji su navedeni u ovoj Direktivi i koji su prilagođeni sektoru cestovnog prometa.
Amandman 796
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)   Da bi administrativno opterećenje i zahtjevi u pogledu postupanja s dokumentima bili za vozače što je moguće manji, prijevoznici stavljaju na raspolaganje sve potrebne dokumente navedene u ovoj Direktivi, na zahtjev nadležnih tijela u državi članici nastana prijevoznika, u okviru uzajamne pomoći i suradnje između država članica utvrđenom u glavi III. Direktive 2014/67/EU.
Amandman 797
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)   Kako bi se olakšala provedba, primjena i izvršavanje ove Direktive, u državama članicama trebalo bi koristiti Informacijski sustav unutarnjeg tržišta uspostavljen Uredbom (EU) br. 1024/2012 za bolju razmjenu informacija između lokalnih i regionalnih tijela na prekograničnoj razini. Moglo bi također biti korisno proširiti obilježja Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i na podnošenje i prosljeđivanje jednostavnih izjava.
Amandman 798
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.c (nova)
(13c)   Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za prijevoznike koji su često mala i srednja poduzeća, bilo bi prikladno pojednostaviti postupak kojim prijevoznici šalju izjave o upućivanju s pomoću standardiziranih obrazaca s određenim unaprijed utvrđenim elementima prevedenim na sve službene jezike Unije.
Amandman 799
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.d (nova)
(13d)   Opća provedba i primjena pravila o upućivanju radnika na cestovni promet mogla bi utjecati na strukturu sektora cestovnog teretnog prometa u Uniji. Stoga bi države članice i Komisija trebali pomno nadzirati utjecaj tog procesa.
Amandman 800
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.e (nova)
(13e)   Provedba bi trebala biti usmjerena na inspekcijski nadzor u prostorijama prijevoznika. Provjere na cesti ne bi trebalo isključiti, ali trebalo bi ih provoditi na nediskriminirajući način samo za teretne listove ili njihove elektroničke verzije, potvrde o predregistraciji i potvrde za vraćanje u zemlju poslovnog nastana prijevoznika ili boravišta vozača. Provjerama na cesti trebalo bi u prvom redu kontrolirati podatke s tahografa koji su važni za utvrđivanje aktivnosti vozača i vozila u razdoblju od četiri tjedna te zemljopisne pokrivenosti pri toj aktivnosti. Bilježenje šifre zemlje može biti od pomoći.
Amandman 801
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.f (nova)
(13f)   Komisija bi trebala opetovano ocjenjivati utjecaj primjene i provedbe pravila o upućivanju radnika u sektoru cestovnog prometa te o njemu izvještavati Parlament i Vijeće, a trebalo bi i predložiti njihovo dodatno pojednostavnjenje i smanjenje administrativnog opterećenja.
Amandman 802
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.g (nova)
(13g)   Kako bi se zauzeo poseban pristup prema sektoru cestovnog prometa, u kojemu je kretanje temelj posla vozača, potrebno je da se primjena Direktive 96/71/EU na sektor cestovnog prometa podudara s datumom stupanja na snagu izmjene sadašnje Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EU i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa.
Amandman 803
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.h (nova)
(13h)   Kako bi se prilozi ovoj Direktivi prilagodili razvoju najbolje prakse, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u vezi s izmjenom tih priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.\*. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
Amandman 804
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14a)  Razmjena informacija u okviru učinkovite administrativne suradnje i uzajamne pomoći među državama članicama trebala bi biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka utvrđenima u Uredbi (EU) 2016/679.
Amandman 805
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.b (nova)
(14b)   Svi partneri u lancu opskrbe trebali bi poštovati pravila zaštite dobrih socijalnih uvjeta diljem europskog tržišta cestovnog prijevoza tereta. Kako bi se stvorilo gospodarski i društveno održivo europsko unutarnje tržište, trebalo bi uspostaviti i primjenjivati lanac odgovornosti kojim bi bili obuhvaćeni svi akteri u logističkom lancu. Primjenom transparentnosti i odgovornosti i većom socijalnom i ekonomskom ravnopravnošću povećat će se privlačnost zanimanja vozača i promicati zdravo tržišno natjecanje.
Amandman 806
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 3. − podtočka a
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.
Ove provjere svake godine obuhvaćaju širok i reprezentativan presjek mobilnih radnika, vozača, poduzeća i vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 te mobilnih radnika i vozača koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2002/15/EZ.
Ove provjere svake godine obuhvaćaju širok i reprezentativan presjek mobilnih radnika, vozača, poduzeća i vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 te, u slučaju provjere u prostorijama prijevoznika, mobilnih radnika i vozača koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2002/15/EZ. Države članice organiziraju provjere na cesti u pogledu provedbe Direktive 2002/15/EZ tek nakon uvođenja tehnologije kojom se omogućuje provedba djelotvornih provjera. Dotad se te provjere provode samo u prostorijama prijevoznih poduzeća.
Amandman 807
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 3. − podtočka b
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 2. – stavak 3. – podstavak 1.
Svaka država članica organizira provjere tako da se provjeri najmanje 3 % radnih dana vozača vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ.
Svaka država članica organizira provjere tako da se provjeri najmanje 3 % radnih dana vozača vozila koji su obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ. Nakon provjere na cesti i ako nije u mogućnosti predočiti traženi dokument ili više njih, vozaču će se dozvoliti da nastavi s prijevozom, a prijevoznik u državi članici poslovnog nastana dužan je dostaviti tražene dokumente preko nadležnih tijela.
Amandman 808
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 3. − podtočka c
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 2. – stavak 4.
4.  Podaci podneseni Komisiji u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006 uključuju broj provjerenih vozača na cesti, broj provjera u prostorijama poduzeća, broj provjerenih radnih dana te broj i vrstu prijavljenih povreda, uz zabilješku o tome jesu li se prevozili teret ili putnici.
4.  Podaci podneseni Komisiji u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006 uključuju broj vozača provjerenih na cesti, broj provjera u prostorijama poduzeća, broj provjerenih radnih dana u prostorijama poduzeća te broj i vrstu prijavljenih povreda, uz zabilješku o tome jesu li se prevozili teret ili putnici.
Amandman 809
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 5.
(3a)  članak 5. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 5.
„Članak 5.
Usklađene provjere
Usklađene provjere
Države članice najmanje šest puta u godini poduzimaju usklađene cestovne provjere vozila i vozača koji ulaze u područje primjene Uredbe (EEZ) br. 3820/85 ili Uredbe (EEZ) br. 3821/85. Takve se provjere poduzimaju u isto vrijeme od strane provedbenih tijela dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na vlastitom državnom području.
Države članice najmanje šest puta u godini poduzimaju usklađene cestovne provjere i provjere u prostorijama poduzeća u kojima se provjeravaju vozila i vozači koji ulaze u područje primjene Uredbe (EZ) br. 561/2006 ili Uredbe (EU) br. 165/2014. Takve se provjere poduzimaju u isto vrijeme od strane provedbenih tijela dviju ili više država članica, od kojih svaka djeluje na vlastitom državnom području. Sažeti rezultati usklađenih provjera objavljuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Amandman 810
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 6. – stavak 1.
1.  Provjere u prostorijama poduzeća planiraju se zbog prošlih iskustava s različitim vrstama prijevoza i poduzeća. One se provode i ako se pri provjerama na cestama utvrde ozbiljne povrede uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014 ili Direktive 2002/15/EZ.”;
1.  Provjere u prostorijama poduzeća planiraju se zbog prošlih iskustava s različitim vrstama prijevoza i poduzeća. One se provode i ako se pri provjerama na cestama utvrde ozbiljne povrede uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014.
Amandman 811
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 7. – stavak 1. – točka b
(4a)  u članku 7. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
(b)  slati dvogodišnja statistička izvješća Komisiji na temelju članka 16. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 3820/85;
„(b) slati dvogodišnja statistička izvješća Komisiji na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006;
Amandman 812
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka -a (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio
(-a)  u članku 8. stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:
1.  Obostrano dostupni podaci na temelju članka 17. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 3820/85 ili članka 19. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 3821/85 razmjenjuju se između tijela prijavljenih Komisiji u skladu s člankom 7. stavkom 2.:
1.  Obostrano dostupni podaci na temelju članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006 ili članka 40. Uredbe (EU) br. 165/2014 razmjenjuju se između tijela prijavljenih Komisiji u skladu s člankom 7.:
Amandman 813
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. − točka 6. − podtočka a
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 1. – točka b
(b)  na temelju obrazloženog zahtjeva države članice u pojedinačnim slučajevima.”;
(b)  na poseban zahtjev države članice u pojedinačnim slučajevima ako zatražene informacije nisu dostupne preko izravne provjere nacionalnih elektroničkih registara iz članka 16. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.
Amandman 814
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 1.
1a.  Država članica dostavlja podatke koje su zatražile druge države članice u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ovog članka u roku od 25 radnih dana od primitka zahtjeva u slučajevima koji zahtijevaju detaljan pregled ili uključuju provjeru u prostorijama predmetnih poduzeća. Države članice mogu se međusobno dogovoriti o kraćem roku. U hitnim slučajevima ili kad je potrebna jednostavna provjera u registrima, kao što je sustav stupnjevanja rizika, zahtijevani podaci dostavljaju se u roku od tri radna dana.
1a.  Država članica dostavlja podatke koje su zatražile druge države članice u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ovog članka u roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva. U opravdanim slučajevima koji zahtijevaju detaljan pregled ili uključuju provjeru u prostorijama predmetnih poduzeća određuje se rok od 20 radnih dana. Države članice mogu se međusobno dogovoriti o kraćem roku. U hitnim slučajevima ili kad je potrebna jednostavna provjera u registrima, kao što je sustav stupnjevanja rizika, zahtijevani podaci dostavljaju se u roku od tri radna dana.
Amandman 815
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 2.
Ako država članica kojoj je podnesen zahtjev smatra da zahtjev nije dovoljno obrazložen, o tome u roku od 10 radnih dana obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Država članica koja je podnijela zahtjev dužna je dodatno potkrijepiti zahtjev. Ako to nije moguće, država članica može odbiti zahtjev.
Ako država članica kojoj je podnesen zahtjev smatra da zahtjev nije dovoljno obrazložen, o tome u roku od pet radnih dana obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Država članica koja je podnijela zahtjev dužna je dodatno potkrijepiti zahtjev. Ako to nije moguće, država članica može odbiti zahtjev.
Amandman 816
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 3.
Ako je teško ili nemoguće ispuniti zahtjev za podatke ili provesti provjere, inspekcije ili istrage, predmetna država članica o tome u roku od 10 radnih dana te navodeći obrazloženje obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev. Predmetne države članice međusobno raspravljaju kako bi pronašlo rješenje za eventualne poteškoće.
Ako je teško ili nemoguće ispuniti zahtjev za podatke ili provesti provjere, inspekcije ili istrage, predmetna država članica o tome u roku od pet radnih dana te navodeći obrazloženje obavješćuje državu članicu koja je podnijela zahtjev i navodi utemeljene razloge zbog kojih je teško ili nemoguće pružiti relevantne informacije. Predmetne države članice međusobno raspravljaju kako bi pronašlo rješenje za eventualne poteškoće.
Amandman 817
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 1.a – podstavak 3.a (novi)
Ako Komisija postane svjesna trajnog problema u pogledu razmjene informacija ili trajnog odbijanja pružanja informacija, može poduzeti sve potrebne mjere za rješavanje situacije, uključujući, ako je prikladno, pokretanje istrage i po potrebi izricanje sankcija državama članicama.
Amandman 818
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ba (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 2.
(ba)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.  Države članice teže uspostavljanju sustava za elektroničku razmjenu podataka. U skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2., Komisija utvrđuje zajedničku metodologiju za učinkovitu razmjenu podataka.
2.  Odstupajući od članka 21. Direktive 2014/67/EU razmjena informacija među nadležnim tijelima država članica o kojoj je riječ u stavcima 1. i 1.a ovog članka provodi se u okviru Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) utemeljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012. Nadležna tijela države članice imaju izravan pristup u stvarnom vremenu podacima u nacionalnim elektroničkim registrima preko Europskog registra cestovnih prijevoznika (ERRU), kako je navedeno u članku 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.
Amandman 819
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka bb (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 8. – stavak 2.a
(bb)  u članku 8. dodaje se sljedeći stavak:
„2.a Komisija izrađuje elektroničku aplikaciju koju dijele sve države članice EU-a, zahvaljujući kojoj će inspektori do 2020. tijekom provjera na cesti i u prostorijama prijevoznika imati izravan pristup ERRU-u i IMI-ju u stvarnom vremenu. Ta će aplikacija biti izrađena u okviru pilot-projekta.”
Amandman 820
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2.
Komisija provedbenim aktima utvrđuje zajedničku formulu za izračun stupnja rizika poduzeća koja uzima u obzir broj, težinu i učestalost povreda kao i rezultate kontrola u kojima nije otkrivena povreda te je li poduzeće za cestovni prijevoz u svim vozilima upotrebljavalo pametni tahograf u skladu s poglavljem II. Uredbe (EU) br. 165/2014. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2. Direktive.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15.a kojima se utvrđuje zajednička formula za izračun stupnja rizika poduzeća koja uzima u obzir broj, težinu i učestalost povreda kao i rezultate kontrola u kojima nije otkrivena povreda te je li poduzeće za cestovni prijevoz u vozilima upotrebljavalo pametni tahograf u skladu s poglavljem II. Uredbe (EU) br. 165/2014.
Amandman 821
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ba (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.
(ba)  u stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
3.  Početni popis povreda uredbi (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 naveden je u Prilogu III.
3.  Početni popis povreda uredbi (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014 naveden je u Prilogu III.
Amandman 822
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka bb (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.
(bb)  u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
S ciljem davanja smjernica o procjeni težine povreda uredbi (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3820/85, Komisija može na odgovarajući način, u skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2., prilagoditi Prilog III. s ciljem izrade smjernica o zajedničkom stupnjevanju povreda podijeljenih po kategorijama u skladu s njihovom težinom.
S ciljem davanja smjernica o procjeni težine povreda uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuje Prilog III. s ciljem izrade smjernica o zajedničkom stupnjevanju povreda podijeljenih po kategorijama u skladu s njihovom težinom.
Amandman 823
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka bc (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 3.
(b c)  u stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:
Kategorija najtežih povreda treba uključivati one kod kojih nepoštovanje Uredbi (EEZ) br. 3820/85 ili (EEZ) br. 3821/85 uzrokuje ozbiljan rizik smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
Kategorija najtežih povreda treba uključivati one kod kojih nepoštovanje uredbi (EZ) br. 561/2006 ili (EU) br. 165/2014 uzrokuje ozbiljan rizik smrti ili teških tjelesnih ozljeda.
Amandman 824
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 9. – stavak 4.
4.  Radi olakšavanja ciljanih provjera na cesti, podaci sadržani u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika dostupni su za vrijeme kontrole svim nadležnim tijelima predmetne države članice koja provode kontrole.
4.  Radi olakšavanja ciljanih provjera na cesti, podaci sadržani u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika i u nacionalnim registrima prijevoznih poduzeća i aktivnosti dostupni su za vrijeme kontrole svim nadležnim tijelima predmetne države članice koja provode kontrole barem preko elektroničke aplikacije koju dijele sve države članice i zahvaljujući kojoj imaju izravan pristup u stvarnom vremenu sustavu ERRU.
Amandman 825
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 9. – stavak 5.
5.  Države članice omogućuju nadležnim tijelima drugih država članica, na zahtjev ili izravno, pristup podacima sadržanima u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika u skladu s rokovima utvrđenima u članku 8.
5.  Države članice omogućuju svim nadležnim tijelima drugih država članica izravan pristup podacima sadržanima u nacionalnom sustavu stupnjevanja rizika preko interoperabilnih nacionalnih elektroničkih registara kako je navedeno u članku 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 (amandmani 228, 229, 230, 231). U tom pogledu razmjena informacija i podataka o prijevoznicima, povredama i stupnjevanju rizika usredotočuje se i odvija preko veze koju ERRU uspostavlja među različitim nacionalnim registrima država članica.
Amandman 826
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 11. – stavak 3.
3.  Komisija provedbenim aktima uspostavlja zajednički pristup za evidentiranje i kontrolu razdoblja ostalih poslova kako su definirani u članku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 561/2006 te razdoblja od najmanje jednog tjedna tijekom kojeg vozač nije u vozilu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2.;
3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15.a kojima se utvrđuje zajednički pristup za evidentiranje i kontrolu razdoblja ostalih poslova kako su definirani u članku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 561/2006, uključujući oblik evidentiranja i posebne slučajeve u kojima se evidentira te evidentiranje i kontrolu razdoblja od najmanje jednog tjedna tijekom kojeg vozač nije u vozilu i nije u mogućnosti izvršiti prijevoz u njemu.
Amandman 827
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 12.
(8a)  članak 12. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 12.
„Članak 12.
Postupak odbora
Postupak odbora
1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan prema članku 18. stavku 1.Uredbe (EEZ) br. 3821/85.
1.  Komisiji pomaže odbor osnovan prema članku 42. stavku 1. Uredbe (EU) br. 165/2014. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  Pri pozivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.
2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”
Razdoblje predviđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.
3.  Odbor usvaja svoj Poslovnik.
Amandman 828
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.b (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 13. – točka b
(8b)  u članku 13. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
(b)  radi poticanja usklađenosti pristupa među provedbenim tijelima i usklađene interpretacije Uredbe (EEZ) br. 3820/85 među provedbenim tijelima;
„(b) radi poticanja usklađenosti pristupa među provedbenim tijelima i usklađene interpretacije Uredbe (EZ) br. 561/2006 među provedbenim tijelima;”
Amandman 829
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.c (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 14.
(8c)  članak 14. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 14.
„Članak 14.
Pregovori s trećim zemljama
Pregovori s trećim zemljama
Kada ova Direktiva stupi na snagu, Zajednica započinje pregovore s odgovarajućim trećim zemljama s ciljem primjene pravila koja odgovaraju onima utvrđenim u ovoj Direktivi.
Kada ova Direktiva stupi na snagu, Unija započinje pregovore s odgovarajućim trećim zemljama s ciljem primjene pravila koja odgovaraju onima utvrđenim u ovoj Direktivi.
U očekivanju završetka tih pregovora, države članice uključit će podatke o provjerama vozila iz trećih zemalja u njihova izvješća Komisiji kako je navedeno u članku 16. stavku 2. Uredbe (EEZ) br. 3820/85.
U očekivanju završetka tih pregovora, države članice uključit će podatke o provjerama vozila iz trećih zemalja u njihova izvješća Komisiji kako je navedeno u članku 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006.
Amandman 830
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.d (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 15.
(8d)  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 15.
„Članak 15.
Ažuriranje priloga
Ažuriranje priloga
Izmjene Priloga koje su potrebne radi prilagodbe razvoju najbolje prakse donose se u skladu s postupkom navedenim u članku 12. stavku 2.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15.a kojima se izmjenjuju prilozi I. i II. radi uvođenja potrebnih prilagodbi razvoju najbolje prakse.”
Amandman 831
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.e (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Članak 15.a (novi)
(8e)  umeće se sljedeći članak:
„Članak 15.a
Izvršavanje ovlasti
1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 3. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. stavka 3. te članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavka 3. i članka 15. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”
Amandman 832
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. − podtočka -a (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Prilog I. – dio A – točka 1.
(-a)  u dijelu A točka 1. zamjenjuje se sljedećim:
(1)  dnevna i tjedna vremena vožnje, stanke i dnevni i tjedni odmori; kao i tahografski listići prethodnog dana koji se također moraju držati u vozilu u skladu s člankom 15. stavkom 7. Uredbe (EEZ) br. 3821/85 i/ili podaci za isto razdoblje moraju biti spremljeni u kartici vozača i/ili u memoriji tahografa u skladu s Dodatkom II. ovoj Direktivi i/ili na ispisima;
(1) dnevna i tjedna vremena vožnje, stanke i dnevni i tjedni odmori; kao i tahografski listići prethodnog dana koji se također moraju držati u vozilu u skladu s člankom 36. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 165/2014 i/ili podaci za isto razdoblje moraju biti spremljeni u kartici vozača i/ili u memoriji tahografa u skladu s Dodatkom II. ovoj Direktivi i/ili na ispisima;
Amandman 833
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. − podtočka -aa (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Prilog I. – dio A – točka 2.
(-aa)  u dijelu A točka 2. zamjenjuje se sljedećim:
(2)   razdoblje navedeno u članku 15. stavku 7.Uredbe (EEZ) br. 3821/85, bilo koji slučaj kada je vozilo prekoračilo dozvoljenu brzinu a koje se definira kao svako razdoblje duže od jedne minute tijekom kojeg je brzina vozila premašila 90 km/h za vozila kategorije N3 ili 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategorije N3 i M3 definirane su u Prilogu II. dijelu A Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica1a;
(2) razdoblje navedeno u članku 36. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 165/2014, bilo koji slučaj kada je vozilo prekoračilo dozvoljenu brzinu a koje se definira kao svako razdoblje duže od jedne minute tijekom kojeg je brzina vozila premašila 90 km/h za vozila kategorije N3 ili 105 km/h za vozila kategorije M3 (kategorije N3 i M3 kako su definirane u Direktivi 2007/46/EZ1a;
__________________
__________________
1a SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/28/EZ (SL L 65, 7.3.2006., str. 27.).
1a Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva).”
Amandman 834
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka -ab (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Prilog I. – dio A – točka 4.
(-ab)  u dijelu A točka 4. zamjenjuje se sljedećim:
(4)  ispravna primjena tahografa (utvrđivanje mogućih zloupotreba uređaja i/ili kartice vozača i/ili tahografskih listića) ili, gdje je primjereno, postojanje isprava na koje se odnosi članak 14. stavak 5. Uredbe (EEZ) br. 3820/85;
(4) ispravna primjena tahografa (utvrđivanje mogućih zloupotreba uređaja i/ili kartice vozača i/ili tahografskih listića) ili, gdje je primjereno, postojanje isprava na koje se odnosi članak 16. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006;
Amandman 835
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka a
Direktiva 2006/22/EZ
Prilog I. – dio A – točka 6.
(6)  tjedno radno vrijeme kako je utvrđeno u člancima 4. i 5. Direktive 2002/15/EZ.”;
(6)  tjedno radno vrijeme kako je utvrđeno u člancima 4. i 5. Direktive 2002/15/EZ, pod uvjetom da je tehnološki moguće provesti učinkovite provjere.
Amandman 836
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ba (nova)
Direktiva 2006/22/EZ
Prilog I. – dio B – stavak 2.
(ba)  u dijelu B podstavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
Države članice mogu, ako je primjereno, provjeravati zajedničku odgovornost drugih sudionika u prijevoznom lancu, kao na primjer otpremnika ili ugovaratelja, u slučaju otkrivene povrede, uključujući i provjeru da li su ugovori o pružanju prijevoza u skladu s uredbama (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85.
Države članice mogu, ako je primjereno, provjeravati zajedničku odgovornost drugih sudionika u prijevoznom lancu, kao na primjer otpremnika ili ugovaratelja, u slučaju otkrivene povrede, uključujući i provjeru jesu li ugovori o pružanju prijevoza u skladu s uredbama (EZ) br. 561/2006 i (EU) br. 165/2014.
Amandman 837
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – podstavak 1.
1a.  Ta posebna pravila primjenjuju se na vozače zaposlene u poduzećima s poslovnim nastanom u državi članici koja poduzimaju jednu od transnacionalnih mjera navedenih u članku 1. stavku 3. točka (a) Direktive 96/71/EZ.
2.  Države članice ne primjenjuju članak 3. stavak 1. prvi podstavak točke (b) i (c) Direktive 96/71/EZ na vozače u sektoru cestovnog prometa koji su zaposleni u poduzećima navedenima u članku 1. stavku 3. točki (a) te Direktive pri obavljanju međunarodne kabotaže, kako je definirana uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009, ako razdoblje upućivanja na njihovo područje radi obavljanja takve kabotaže traje [3] dana ili kraće tijekom razdoblja od jednoga kalendarskog mjeseca.
2.  U svrhu Direktive 96/71/EZ ne smatra se da je vozač upućen kada obavlja bilateralni prijevoz.
Za svrhe ove Direktive bilateralni prijevoz u pogledu robe znači kretanje robe, na temelju ugovora o prijevozu, iz države članice poslovnog nastana, kako je utvrđeno u članku 2. stavku 8. Uredbe (EZ) br. 1071/2009, u drugu državu članicu ili treću zemlju ili iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu poslovnog nastana.
2a.  Od datuma na koji vozači ručno bilježe prelazak granice, u skladu s člankom 34. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 165/2014 države članice također primjenjuju izuzeće iz stavka 2. u odnosu na robu ako:
—  vozač koji obavlja bilateralni prijevoz usto obavlja jednu aktivnost utovara i/ili istovara u državama članicama ili trećim zemljama koje prijeđe pod uvjetom da vozač ne utovaruje robu niti je istovaruje u istoj državi članici.
Ako nakon bilateralnog prijevoza koji je započeo u državi članici poslovnog nastana i tijekom kojeg nije obavljena nijedna druga aktivnost slijedi bilateralni prijevoz u državu članicu poslovnog nastana, izuzeće se primjenjuje na do dvije dodatne aktivnosti istovara i/ili utovara pod gore navedenim uvjetima.
To se izuzeće primjenjuje samo do datuma na koji se u vozila registrirana u državi članici prvi put ugrađuje pametni tahograf usklađen sa specifikacijama za evidentiranje prelazaka granice i dodatnih aktivnosti iz članka 8. stavka 1. podstavka 1. Uredbe (EU) 165/2014, kako je utvrđeno u članku 8. stavku 1. podstavku 2. te Uredbe. Od tog se datuma izuzeće iz prvog podstavka primjenjuje isključivo na vozače koji se koriste vozilima opremljenima pametnim tahografom u skladu s člancima 8., 9. i 10. te Uredbe.
2b.  Vozač koji povremeno ili redovno obavlja aktivnosti međunarodnog prijevoza putnika, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1073/2009, neće se smatrati upućenim za potrebe Direktive 96/71/EZ ako:
—  se putnici ukrcavaju u državi članici poslovnog nastana i iskrcavaju u drugoj državi članici ili trećoj zemlji; ili
—  se putnici ukrcavaju u državi članici ili trećoj zemlji i iskrcavaju u državi članici poslovnog nastana; ili
–  putnici se ukrcavaju i iskrcavaju u državi članici poslovnog nastana za svrhe lokalnih izleta, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1073/2009.
2c.  Vozač koji obavlja kabotažu kako je utvrđeno uredbama (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 smatra se upućenim u okviru Direktive 96/71/EZ.
2d.  Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 1. Direktive 96/71/EZ, vozač se ne smatra upućenim na područje države članice u kojoj vozač obavlja tranzit bez utovara ili istovara tereta te bez ukrcaja ili iskrcaja putnika.
2e.  U slučaju u kojem vozač odrađuje početnu ili završnu cestovnu dionicu kombiniranog prijevoza, kako je utvrđeno u Direktivi 92/106/EEZ, vozač se u svrhu Direktive 96/71/EZ ne smatra upućenim ako sama cestovna dionica obuhvaća bilateralni prijevoz kako je utvrđeno u stavku 2.
2f.  Države članice jamče da su, u skladu s Direktivom 2014/67/EU, uvjeti zaposlenja navedeni u članku 3. Direktive 96/71/EZ utvrđeni u kolektivnim ugovorima u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 8. te Direktive dostupni na pristupačan i transparentan način prijevoznicima iz drugih država članica i upućenim vozačima. Relevantne informacije trebale bi osobito obuhvaćati različite naknade i njihove sastavne elemente, uključujući elemente naknada utvrđene u primjenjivim kolektivnim ugovorima na lokalnoj ili regionalnoj razini, metode izračunavanja naknada koje treba isplatiti te prema potrebi propisane kriterije za klasifikaciju u različitim kategorijama plaća. U skladu s Direktivom (EU) 201/957/EU o izmjeni Direktive 96/71/EZ, prijevoznike se ne kažnjava zbog neusklađenosti s elementima naknade, metodom koja se upotrebljava za izračun naknade koju treba isplatiti i prema potrebi propisanim kriterijima za klasifikaciju u različitim kategorijama plaća koji nisu javno dostupni.
2g.  Poduzeća za cestovni prijevoz s poslovnim nastanom u državi koja nije članica EU-a ne smiju imati povoljniji tretman od poduzeća s poslovnim nastanom u državi članici.
Države članice provode mjere istovrijedne Direktivi 96/71/EZ i ovoj Direktivi [XX/XX] (lex specialis) u svojim bilateralnim sporazumima s trećim zemljama pri odobravanju pristupa tržištu EU-a prijevoznicima s poslovnim nastanom u takvim trećim zemljama. Države članice ujedno nastoje provesti takve istovrijedne mjere u kontekstu multilateralnih sporazuma s trećim zemljama. Države članice obavješćuju Komisiju o relevantnim odredbama svojih bilateralnih i multilateralnih sporazuma s trećim zemljama.
S ciljem jamčenja odgovarajuće kontrole nad tim istovrijednim mjerama u pogledu upućivanja koja obavljaju prijevoznici iz trećih zemalja države članice jamče da se revidirana pravila iz Uredbe (EU) XXX/XXX koja se odnose na pozicioniranje s pomoću tahografa [Uredba kojom se izmjenjuje Uredba 165/2014] provode u okviru Europskog sporazuma koji se odnosi na rad posada vozila koje sudjeluju u međunarodnom cestovnom prometu (AETR).
Amandman 838
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2. – podstavak 2.
Kada je razdoblje upućivanja dulje od [3] dana, države članice primjenjuju članak 3. stavak 1. prvi podstavak točke (b) i (c) Direktive 96/71/EZ za cijelo razdoblje upućivanja na njihovo područje tijekom razdoblja od jednoga kalendarskog mjeseca iz prvog podstavka.
Briše se.
Amandman 839
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 3. – uvodni dio
3.   Za izračun razdobljâ upućivanja iz stavka 2.:
Briše se.
Amandman 840
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 3. – točka a
(a)   dnevno radno vrijeme kraće od šest sati provedeno na području države članice domaćina broji se kao pola dana;
Briše se.
Amandman 841
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 3. – točka b
(b)   dnevno radno vrijeme od šest sati ili više provedeno na području države članice domaćina broji se kao cijeli dan;
Briše se.
Amandman 842
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 3. – točka c
(c)  stanke i razdoblja odmora te razdoblja raspoloživosti provedena na području države članice domaćina broje se kao radno vrijeme.
Briše se.
Amandman 843
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Države članice mogu nametnuti samo sljedeće administrativne zahtjeve i mjere kontrole:
4.  Odstupajući od članka 9. Direktive 2014/67/EU, države članice mogu nametnuti samo sljedeće administrativne zahtjeve i mjere kontrole:
Amandman 844
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka a – uvodni dio
(a)  obvezu cestovnog prijevoznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da pošalje izjavu o upućivanju nacionalnim nadležnim tijelima najkasnije na početku upućivanja, u elektroničkom obliku, na službenom jeziku države članice domaćina ili na engleskom jeziku, a koja sadržava samo sljedeće informacije:
(a)  obvezu cestovnog prijevoznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da podnese izjavu i bilo kakvu izmjenu izjave u elektroničkom obliku s pomoću Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 nacionalnim nadležnim tijelima države članice u koju je vozač upućen najkasnije na početku upućivanja, u elektroničkom obliku, na službenom jeziku Europske unije, a koja sadržava samo sljedeće informacije:
Amandman 845
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka i.
i.  naziv cestovnog prijevoznika;
i.  naziv cestovnog prijevoznika prema njegovu poreznom identifikacijskom broju ili broju licencije Zajednice;
Amandman 846
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka iii.
iii.  predviđeni broj i identitete upućenih vozača;
iii.  informacije o upućenom vozaču, uključujući sljedeće: identitet, zemlju boravišta, zemlju plaćanja socijalnih doprinosa, broj socijalnog osiguranja i broj vozačke dozvole;
Amandman 847
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka iv.
iv.  predviđeno trajanje, predviđeni datum početka i kraja upućivanja;
iv.  predviđeni datum početka i kraja upućivanja te predviđeno trajanje i mjerodavno pravo u pogledu ugovora o zapošljavanju;
Amandman 848
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka a – podtočka iv.a (nova)
iv.a  za prijevoznike u cestovnom prijevozu tereta: identitet i podatke o kontaktu primatelja, pod uvjetom da prijevoznik ne koristi elektronički teretni list;
Amandman 849
Prijedlog direktive
Članak 2 – stavak 4. – točka a – podtočka vi.a (nova)
vi.a  za prijevoznike u cestovnom prijevozu tereta: adrese utovara i istovara, pod uvjetom da prijevoznik ne koristi elektronički teretni list.
Amandman 850
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka b
(b)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju izjave o upućivanju u papirnatom ili elektroničkom obliku i dokaze o prijevozu koji se odvija u državi članici domaćinu kao što je elektronički teretni list (e-CMR) ili dokaze navedene u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća;
(b)  obvezu cestovnog prijevoznika da zajamči da vozač ima na raspolaganju, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju izjave u papirnatom ili elektroničkom obliku i dokaze o prijevozu koji se odvija u državi članici domaćinu kao što je elektronički teretni list (e-CMR) ili dokaze navedene u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća;
Amandman 851
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka c
(c)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, zapise tahografa te posebice šifre država članica u kojima je vozač bio tijekom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza ili kabotaže;
(c)  obvezu cestovnog prijevoznika da zajamči da vozač ima na raspolaganju, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, zapise tahografa te posebice šifre država članica u kojima je vozač bio tijekom obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza ili kabotaže;
Amandman 852
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka ca (nova)
(ca)  tijekom provjera na cesti iz točaka (b) i (c) ovog članka, vozaču je dopušteno kontaktirati s glavnim uredom, upraviteljem prijevoza ili bilo kojom drugom osobom ili subjektom koji može pružiti tražene dokumente;
Amandman 854
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka d
(d)  obvezu vozača da čuva i stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju ugovora o radu u papirnatom ili elektroničkom obliku ili jednakovrijednog dokumenta u smislu članka 3. Direktive Vijeća 91/533/EEZ20 , prevedene na jedan od službenih jezika države članice domaćina ili na engleski jezik;
Briše se.
__________________
20 Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.).
Amandman 855
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka e
(e)  obvezu vozača da stavi na raspolaganje, kada se to zahtijeva tijekom provjere na cesti, kopiju platnih lista za posljednja dva mjeseca u papirnatom ili elektroničkom obliku; tijekom provjere na cesti vozaču je dopušteno kontaktirati s glavnim uredom, upraviteljem prijevoza ili bilo kojom drugom osobom ili subjektom koji može osigurati tu kopiju;
Briše se.
Amandman 853
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 4. – točka f
(f)  obvezu cestovnog prijevoznika da, nakon razdoblja upućivanja, dostavi kopije dokumenata navedenih u točkama (b), (c) i (e) u papirnatom ili elektroničkom obliku na zahtjev tijela u državi članici domaćinu u razumnom roku.
(f)   obvezu cestovnog prijevoznika da putem javnog sučelja IMI-ja, nakon razdoblja upućivanja, [...] dostavi kopije dokumenata navedenih u točkama (b) i (c) na zahtjev tijela u državi članici domaćinu u koju je vozač upućen kao i dokumentaciju o naknadama upućenih vozača koja se odnosi na razdoblje upućivanja te njihov ugovor o radu ili jednakovrijedan dokument u smislu članka 3. Direktive Vijeća 91/533/EEZ1a, radne naloge koji se odnose na rad vozača i dokaz o isplati plaća.
Cestovni prijevoznik pruža zatraženu dokumentaciju koristeći se javnim sučeljem IMI-ja u roku od 2 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva.
Ako cestovni prijevoznik ne pruži svu zatraženu dokumentaciju putem javnog sučelja IMI-ja unutar utvrđenog roka, nadležna tijela države članice u koju je vozač bio upućen mogu, u skladu s člancima 6. i 7. Direktive 2014/67, zatražiti pomoć nadležnih tijela države članice poslovnog nastana prijevoznika. Ako je takav zahtjev podnesen putem javnog sučelja IMI-ja, nadležnim tijelima države članice poslovnog nastana omogućuje se pristup izjavi o upućivanju ili drugim relevantnim informacijama koje prijevoznik podnosi putem javnog sučelja IMI-ja.
Nadležna tijela države članice poslovnog nastana prijevoznika jamče da će dokumenti koje su zatražila nadležna tijela države članice u koju je vozač upućen biti pruženi putem IMI-ja u roku od 25 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva.
__________________
1a Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (SL L 288, 18.10.1991., str. 32.).
Amandman 856
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 5.
5.  Za potrebe točke (a) stavka 4. cestovni prijevoznik može dostaviti izjavu o upućivanju koja obuhvaća razdoblje od najviše šest mjeseci.
5.  Za potrebe točke (a) stavka 4. cestovni prijevoznik može dostaviti izjavu o upućivanju koja obuhvaća razdoblje od najviše šest mjeseci.
Amandman 857
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 5.a (novi)
5.a  Informacije iz izjava pohranjuju se u repozitorij IMI-ja u svrhu provjera na razdoblje od 18 mjeseci i izravno su i u stvarnom vremenu dostupne svim nadležnim tijelima drugih država članica određenim prema članku 3. Direktive 2014/67/EU, članku 18. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i članku 7. Direktive 2006/22/EZ.
Nacionalno nadležno tijelo može socijalnim partnerima u skladu s nacionalnim pravom i praksama odobriti pristup informacijama pod uvjetom:
–  da su informacije povezane s upućivanjem na područje predmetne države članice;
–  da se informacije upotrebljavaju s ciljem provedbe pravila o upućivanju; i
–  da je obrada podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Amandman 858
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 5.b (novi)
5.b  Komisija donosi provedbene akte za razvoj standardiziranih obrazaca na svim službenim jezicima Unije koji će se koristiti za podnošenje izjava preko javnog sučelja IMI-ja, određivanje funkcionalnosti izjave u sustavu IMI i načina na koji se informacije iz stavka 4. točke (a) podtočaka i. do vi.a prikazuju u izjavi te osigurava da se informacije iz izjava automatski prevode na jezik države članice domaćina. Provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 2.a stavka 2.
Amandman 859
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 5.c (novi)
5.c   Države članice moraju spriječiti nepotrebna kašnjenja u provedbi mjera kontrole koje mogu utjecati na trajanje upućivanja i predviđene datume upućivanja.
Amandman 860
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 5.d (novi)
5.d   Nadležna tijela država članica usko surađuju, međusobno si pomažu te razmjenjuju sve relevantne informacije u skladu s uvjetima utvrđenima Direktivom 2014/67/EU i Uredbom (EZ) br. 1071/2009.
Amandman 861
Prijedlog direktive
Članak 2.a (novi)
Članak 2.a
1.   Komisiji pomaže odbor osnovan prema članku 42. stavku 1. Uredbe (EU) br. 165/2014. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
Amandman 862
Prijedlog direktive
Članak 2.b (novi)
Članak 2.b
Države članice propisuju sankcije za pošiljatelje, špeditere, izvođače i podizvođače zbog nepoštovanja odredbi iz članka 2. ove Direktive ako su svjesni da usluge prijevoza koje naručuju krše propise ove Direktive, ili ako bi toga, prema svim relevantnim okolnostima, trebali biti svjesni.
Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju povrede odredaba ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su sankcije učinkovite, proporcionalne, odvraćajuće i nediskriminirajuće.
Amandman 863
Prijedlog direktive
Članak 2.c (novi)
Članak 2.c
Komisija ocjenjuje postojeće instrumente i najbolje prakse kojima se promiče društveno odgovorno ponašanje svih dionika u lancu dostave za robu i, prema potrebi, podnosi zakonodavni prijedlog o uspostavi europske platforme povjerenja unutar ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive].
Amandman 864
Prijedlog direktive
Članak 2.d (novi)
Članak 2.d
Pametna provedba
1.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2014/67/EU države članice osiguravaju primjenu usklađene nacionalne provedbene strategije na svojem državnom području kako bi se dodatno potaknula provedba obveza predviđenih člankom 2. ove Direktive. U toj je strategiji naglasak na poduzećima s visokim stupnjem rizika iz članka 9. Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.
2.   Sve države članice jamče da provjere predviđene člankom 2. Direktive 2006/22/EZ po potrebi uključuju provjeru upućivanja i da se te provjere provode bez diskriminacije, posebice bez diskriminacije na temelju registarskih pločica vozila koja se upotrebljavaju u okviru upućivanja.
3.   Države članice ciljaju na poduzeća koja su klasificirana kao poduzeća s povećanim rizikom od kršenja odredbi iz članka 2. ove Direktive, a koje se na njih primjenjuju. U tom cilju države članice, u okviru sustava stupnjevanja rizika koji su uvele na temelju članka 9. Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i koji je proširen u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, rizik od takvih povreda smatraju rizikom samim po sebi.
4.   Za potrebe stavka 3. države članice imaju pristup relevantnim informacijama i podacima koji se bilježe, obrađuju ili pohranjuju u pametnom tahografu iz poglavlja II. Uredbe (EU) br. 165/2014, izjavama o upućivanju iz članka 2. stavka 4. ove Direktive i u elektroničkim dokumentima o prijevozu, npr. elektroničkim teretnim listovima u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom.
5.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se određuju obilježja podataka kojima države članice imaju pristup, uvjeti za njihovu upotrebu i tehničke specifikacije za njihov prijenos ili pristup njima, navodeći osobito:
(a)   detaljan popis informacija i podataka kojima nacionalna nadležna tijela imaju pristup, a koji obvezno uključuju vrijeme i mjesto prelaska granice, aktivnosti utovara i istovara, registarsku oznaku vozila i podatke o vozaču;
(b)   prava nadležnih tijela na pristup, razvrstano, po potrebi, po vrsti nadležnih tijela, vrsti pristupa i namjeni za koju se podaci upotrebljavaju;
(c)   tehničke specifikacije za prijenos ili pristup podacima iz točke (a), uključujući, po potrebi, najveće dopušteno trajanje razdoblja u kojem se podaci mogu zadržati, razvrstano, po potrebi, po vrsti podataka.
6.   Pristup osobnim podacima iz ovog članka i njihovo pohranjivanje moguće je samo tijekom razdoblja koje je nužno za potrebe zbog kojih su podaci prikupljeni ili zbog kojih podliježu daljnjoj obradi. Kad više nisu potrebni za te svrhe, podaci se uništavaju.
7.   Države članice najmanje tri puta godišnje provode usklađene provjere upućivanja na cesti, koje se mogu podudarati s provjerama koje se provode u skladu s člankom 5. Direktive 2006/22/EZ. Takve provjere istodobno provode nacionalna tijela dviju ili više država članica nadležna za provedbu propisa u području upućivanja, od kojih svaka djeluje na svojem državnom području. Države članice razmjenjuju informacije o broju i vrsti povreda otkrivenih nakon provedbe usklađenih pregleda na cesti.
Sažeti rezultati usklađenih provjera objavljuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Amandman 865
Prijedlog direktive
Članak 2.e (novi)
Članak 2.e
Izmjena Uredbe (EU) br. 1024/2012
u Prilogu Uredbi (EU) br. 1024/2012 dodaju se sljedeće točke:
„12.a Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbe (EZ) br. 561/2006, Uredbe (EU) br. 165/2014 i Direktive 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ: Članak 8.
12.b   Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa: članak 2. stavak 5.
Amandman 866
Prijedlog direktive
Članak 3.
Članak 3.
Izvješćivanje i preispitivanje
1.  Komisija ocjenjuje provedbu ove Direktive, posebno učinak članka 2., [tri godine nakon prenošenja ove Direktive] i izvješćuje Europski parlament i Vijeće o njezinoj primjeni. Izvješću Komisije prema potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog.
1.  Države članice jednom godišnje Komisiji podnose izvješće o provedbi ove Direktive, posebice o primjeni pametne provedbe iz članka 2.d i o mogućim poteškoćama u provedbi.
U cilju omogućivanja procjene učinkovitosti informacija o provedbi, izvješće sadržava informacije o učinkovitosti:
–  pametnog tahografa, kako je navedeno u poglavlju II. Uredbe (EU) 165/2014;
–  upotrebe IMI-ja, kako je navedeno u članku 2. stavcima 5.a i 5.b ove Direktive;
–  upotrebe elektroničkih dokumenata o prijevozu, kao što su elektronički teretni listovi u skladu s Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (eCMR);
–  razmjene informacija među nadležnim tijelima putem sustava ERRU i IMI, kao i informacija o učinkovitosti izravnog pristupa nadležnih tijela sustavima ERRU i IMI u stvarnom vremenu putem aplikacije EU-a tijekom provjera na cesti, kako je navedeno u člancima 8. i 9. Direktive 2006/22/EZ i
–  provedbe programa osposobljavanja usmjerenog na pomaganje vozačima i svim drugim dionicima postupka, uključujući poduzeća, uprave i inspektore, s ciljem prilagodbe na nova pravila i zahtjeve koji se odnose na njih.
2.  Nakon izvješća navedenog u stavku 1. Komisija redovito ocjenjuje ovu Direktivu i rezultate ocjene podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.
2.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje oblik izvješćivanja i smjernice za izvješćivanje iz stavka 1.
U tim provedbenim aktima mogu biti utvrđena pravila kojima se od država članica zahtijeva da Komisiji pruže podatke o prometnim tokovima i podatke o državama članicama registracije vozila koji se prikupljaju s pomoću sustava naplate cestarina u državama članicama, ako takvi podaci postoje, u svrhu procjene učinkovitosti provedbe ove Direktive.
3.  Izvješća navedena u stavcima 1. i 2. prema potrebi su popraćena odgovarajućim prijedlozima.
3.  Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učincima ove Direktive najkasnije 31. prosinca 2025., posebno u pogledu učinkovitosti provedbe, uključujući analizu troškova i koristi upotrebe uređaja za vaganje u vozilu postavljenih radi automatskog bilježenja točaka utovara/istovara. Izvješću Komisije prema potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog. To se izvješće objavljuje.
Amandman 867
Prijedlog direktive
Članak 3.a (novi)
Članak 3.a
Osposobljavanje
Kako bi se poštovale odredbe ove Direktive, i Komisija i države članice moraju utvrditi sveobuhvatan i cjelovit program obuke i prilagodbe novim propisima i zahtjevima koji se postavljaju vozačima i svim drugim dionicima postupka, poduzećima, upravama, inspektorima.
Amandman 868
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice najkasnije do […] [rok za prenošenje bit će što je moguće kraći i, općenito, ne dulji od dvije godine] donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Države članice najkasnije do 30. srpnja 2020. godine donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Amandman 869
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Do početka primjene ove Direktive sektor prometa izuzima se iz mjera koje proizlaze iz zakonodavnog akta o izmjeni Direktive 96/71/EZ zbog svoje izrazito mobilne prirode.
Amandman 870
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)
Do stupanja na snagu provedbenih zahtjeva kojima se utvrđuju konkretna pravila o prijevozu iz ove Direktive sektor prijevoza izuzima se iz mjera koje proizlaze iz zakonodavnog akta o izmjeni Direktive 96/71/EZ.

(1) SL C 197, 8.6.2018., str. 45.
(2) SL C 176, 23.5.2018., str. 57.

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2019.Pravna napomena