Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/0123(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0204/2018

Testi mressqa :

A8-0204/2018

Dibattiti :

PV 03/07/2018 - 18
CRE 03/07/2018 - 18
PV 27/03/2019 - 8
CRE 27/03/2019 - 8

Votazzjonijiet :

PV 14/06/2018 - 7.9
CRE 14/06/2018 - 7.9
PV 04/07/2018 - 9.3
CRE 04/07/2018 - 9.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 04/04/2019 - 6.9
CRE 04/04/2019 - 6.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0341

Testi adottati
PDF 261kWORD 83k
Il-Ħamis, 4 ta' April 2019 - Brussell Verżjoni proviżorja
Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0281),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0169/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tat-18 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-11 ta’ Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0204/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 110
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Sa issa, u sakemm ma jiġix previst mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq ma japplikawx għall-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq biss, permezz ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. L-għadd ta' tali impriżi, li huma attivi f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali, qed jiżdied. B'riżultat ta' dan, bosta Stati Membri ddeċidew li japplikaw, għal dawk l-impriżi, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq li ġew stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009. Sabiex jiġi żgurat livell minimu ta' professjonalizzazzjoni tas-settur bl-użu ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati skont regoli komuni, u biex b'hekk titwettaq l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, jenħtieġ li din id-dispożizzjoni titħassar, filwaqt li jenħtieġ li r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa jsiru obbligatorji.
(2)  Sa issa, u sakemm ma jiġix previst mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq ma japplikawx għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq esklussivament permezz ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. L-għadd ta' tali impriżi qed jiżdied. B'riżultat ta' dan, bosta Stati Membri ddeċidew li japplikaw ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq, stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009, għal dawk l-impriżi. Sabiex jiġu evitati lakuni possibbli u jiġi żgurat livell minimu ta' professjonalizzazzjoni tas-settur bl-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa, inkluża dik tat-trejlers, ta' bejn 2,4 sa 3,5 tunnellati għat-trasport internazzjonali skont regoli komuni, u biex b'hekk titwettaq l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, jenħtieġ li r-rekwiżiti għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq japplikaw b'mod ugwali, filwaqt li jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat. Billi dan ir-Regolament japplika biss għall-impriżi li jittrasportaw merkanzija f'isem ħaddieħor, l-impriżi li jwettqu l-operazzjonijiet tat-trasport għal rashom mhumiex koperti minn din id-dispożizzjoni.
Emenda 111
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  Skont il-valutazzjoni tal-impatt tagħha, il-Kummissjoni qiegħda tistma ffrankar għall-impriżi ta' bejn EUR 2,7 sa EUR 5,2 biljun fil-perjodu 2020-2035.
Emenda 112
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operaturi tat-trasport bit-triq li jkunu stabbiliti fi Stat Membru jkollhom preżenza reali u kontinwa f'dak l-Istat Membru, u li dawn imexxu n-negozju tagħhom minn hemm. Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, jeħtieġ li jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' stabbiliment effettiv u stabbli.
(4)  Sabiex jiġi miġġieled il-fenomenu tal-hekk imsejħa "kumpaniji tal-isem" u jiġu ggarantiti kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwivalenti fis-suq intern, huma meħtieġa kriterji ta' stabbiliment aktar ċari, monitoraġġ u nfurzar aktar intensivi, u kooperazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri. L-operaturi tat-trasport bit-triq li jkunu stabbiliti fi Stat Membru jenħtieġ li jkollhom preżenza reali u kontinwa f'dak l-Istat Membru, u li dawn effettivament imexxu n-negozju tagħhom tat-trasport u jwettqu attivitajiet sostanzjali minn hemm. Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, jeħtieġ li jiġu ċċarati u msaħħa d-dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' stabbiliment effettiv u stabbli, filwaqt li jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat.
Emenda 113
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b'mod konsiderevoli s-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni dwar il-postazzjoni tal-ħaddiema u l-liġijiet applikabbli għall-obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.
(7)  Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b'mod konsiderevoli s-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni dwar l-istazzjonament tal-ħaddiema, il-kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.
Emenda 114
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jkollhom livell minimu ta' pożizzjoni finanzjarja biex jiġi żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. Madankollu, peress li ġeneralment l-operazzjonijiet ikkonċernati jkunu ta' daqs limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti korrispondenti jkunu inqas stretti minn dawk applikabbli għall-operaturi li jagħmlu użu minn vetturi jew minn kombinamenti ta' vetturi li jaqbżu dak il-limitu.
(10)  Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, ta' bejn 2,4 u 3,5 tunnellati u, jeżerċitaw operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali, jenħtieġ li jkollhom kapaċità minima finanzjarja biex jiġi żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. Madankollu, peress li ġeneralment l-operazzjonijiet imwettqa b'dawn il-vetturi jkunu ta' daqs limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti korrispondenti jkunu inqas stretti minn dawk applikabbli għall-operaturi li jagħmlu użu minn vetturi jew minn kombinamenti ta' vetturi li jaqbżu dak il-limitu.
Emenda 115
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi nazzjonali tkun kemm jista' jkun kompluta sabiex l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli rilevanti jkun jista' jkollhom stampa ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu qegħdin jiġu investigati. B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd ta' impjegati li jqabbdu l-operaturi, il-klassifikazzjoni tar-riskju tagħhom u l-informazzjoni finanzjarja bażika tagħhom għandhom jippermettu li jkun hemm infurzar aħjar tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tranfruntiera. Għalhekk, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-reġistru elettroniku nazzjonali jiġu emendati skont dan.
(11)  Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi nazzjonali tkun kompluta u aġġornata sabiex l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli rilevanti jkun jista' jkollhom stampa ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu qegħdin jiġu investigati. B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd ta' impjegati li jqabbdu l-operaturi u l-klassifikazzjoni tar-riskju tagħhom jenħtieġ li jippermettu li jkun hemm infurzar aħjar tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009, kif ukoll leġiżlazzjonijiet oħra rilevanti tal-Unjoni. Barra minn hekk, sabiex l-uffiċjali tal-infurzar, inkluż dawk li jwettqu kontrolli fil-ġenb tat-triq, jiġu pprovduti b'ħarsa ġenerali ċara u kompluta tal-operaturi tat-trasport li qed jiġu kkontrollati, jenħtieġ li jkollhom aċċess dirett u immedjat għall-informazzjoni rilevanti kollha. Għalhekk, ir-reġistri elettroniċi nazzjonali jenħtieġ li jkunu interoperabbli tassew u d-data li jkun fihom jenħtieġ li tkun aċċessibbli direttament u immedjatament għall-uffiċjali tal-infurzar deżinjati kollha tal-Istati Membri kollha. Għalhekk, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-reġistru elettroniku nazzjonali jiġu emendati skont dan.
Emenda 116
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn operaturi tat-trasport bit-triq mhux residenti fi Stat Membru ospitanti ("kabotaġġ") ikunu ċari, sempliċi u faċli biex jiġu infurzati, filwaqt li jżommu wkoll, b'mod ġenerali, il-livell ta' liberalizzazzjoni li nkiseb sa issa.
(13)  Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn operaturi tat-trasport bit-triq mhux residenti fi Stat Membru ospitanti ("kabotaġġ") ikunu ċari, sempliċi u faċli biex jiġu infurzati.
Emenda 117
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Għal dan l-għan, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-inċertezzi, jenħtieġ li titneħħa l-limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport internazzjonali, filwaqt li jenħtieġ li jitnaqqsu l-għadd ta' jiem disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-tip.
(14)  Sabiex jiġu evitati vjaġġi bla tagħbija, l-operazzjonijiet tal-kabotaġġ jenħtieġ li jiġu permessi, soġġetti għal restrizzjonijiet speċifiċi, fl-Istat Membru ospitanti. Għal dan il-għan, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-inċertezzi, jenħtieġ li titneħħa l-limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport internazzjonali, filwaqt li jenħtieġ li jitnaqqsu l-għadd ta' jiem disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-tip.
Emenda 118
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  Sabiex jiġi evitat li jsiru operazzjonijiet tal-kabotaġġ fuq bażi sistematika, li jistgħu joħolqu attività permanenti jew kontinwa li xxekkel is-suq nazzjonali, il-perjodu disponibbli għall-operazzjonijiet tal-kabotaġġ fi Stat Membru ospitanti jenħtieġ li jitnaqqas. Barra minn hekk, jenħtieġ li t-trasportaturi ma jiġux permessi jwettqu operazzjonijiet tal-kabotaġġ fl-istess Stat Membru ospitanti fi żmien ċertu perjodu u sakemm huma jkunu wettqu t-trasport internazzjonali li joriġina mill-Istat Membru fejn l-impriża tkun stabbilita. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għat-twettiq tal-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali.
Emenda 119
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Jenħtieġ li ssir kjarifika dwar il-mezzi li bihom l-operaturi tat-trasport bit-triq jistgħu jagħtu prova tal-konformità mar-regoli għal operazzjonijiet ta' kabotaġġ. Jenħtieġ li l-użu u t-trażsmissjoni ta' informazzjoni elettronika dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala mezzi ta' dan it-tip, u dan għandu jissimplifika l-forniment ta' evidenza rilevanti u l-ipproċessar ta' tali dejta mill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-format li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju elettroniku effiċjenti ta' informazzjoni fit-trasport u fil-loġistika, huwa importanti li tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji u tad-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi.
(15)  Infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli huwa prerekwiżit għal kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-għodda tal-infurzar hija essenzjali sabiex tkun disponibbli l-kapaċità ta' infurzar, jitnaqqas il-piż amministrattiv żejjed fuq l-operaturi internazzjonali tat-trasport u b'mod partikolari l-SMEs, jiġu indirizzati aħjar l-operaturi tat-trasport b'riskju għoli u jiġu identifikati prattiki frawdolenti. Sabiex id-dokumenti tat-trasport isiru f'forma mingħajr karta, jenħtieġ li, fil-futur, l-użu ta' dokumenti elettroniċi jsir ir-regola, b'mod partikolari n-nota ta' konsenja elettronika skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti bit-Triq (eCMR). Jenħtieġ li ssir kjarifika dwar il-mezzi li bihom l-operaturi tat-trasport bit-triq jistgħu jagħtu prova tal-konformità mar-regoli għal operazzjonijiet ta' kabotaġġ. Jenħtieġ li l-użu u t-trażsmissjoni ta' informazzjoni elettronika dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala mezzi ta' dan it-tip, u dan għandu jissimplifika l-forniment ta' evidenza rilevanti u l-ipproċessar ta' tali dejta mill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-format li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju elettroniku effiċjenti ta' informazzjoni fit-trasport u fil-loġistika, huwa importanti li tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji u tad-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi.
Emenda 120
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  L-introduzzjoni rapida tat-takografu intelliġenti hija ta' importanza kbira, peress li din ser tippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar iwettqu l-kontrolli tal-ġenb tat-triq biex jidentifikaw ksur u anormalitajiet aktar malajr u b'mod aktar effiċjenti, li jwasslu għal infurzar aħjar ta' dan ir-Regolament.
Emenda 121
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  L-impriżi tat-trasport huma d-destinatarji tar-regoli dwar it-trasport internazzjonali u bħala tali huma soġġetti għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur li jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġu evitati abbużi minn impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport minn operaturi ta' trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu wkoll sanzjonijiet għall-ispedituri u għall-ispedizjonieri f'każ li jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009.
(16)  L-impriżi tat-trasport huma d-destinatarji tar-regoli dwar it-trasport internazzjonali u bħala tali huma soġġetti għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur li jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġu evitati abbużi minn impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport minn operaturi ta' trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu wkoll sanzjonijiet għall-konsenjaturi, għall-ispedituri, għall-ispedizjonieri, għall-kuntratturi u għas-sottokuntratturi fejn huma jafu li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jinvolvu ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009. Meta l-impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport jikkummissjonaw dawn is-servizzi minn impriżi tat-trasport b'livell baxx ta' klassifikazzjoni tar-riskju, ir-responsabbiltà tagħhom jenħtieġ li titnaqqas.
Emenda 122
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)   L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol proposta [...] tfittex li tappoġġja u tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, bil-ħsieb li jkun hemm infurzar effettiv tal-liġi rilevanti tal-Unjoni. Fl-appoġġ u l-iffaċilitar tal-infurzar ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità jista' jkollha rwol importanti f'li tassisti l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, billi tappoġġja l-Istati Membri fil-bini tal-kapaċità permezz ta' skambju u taħriġ tal-persunal, u f'li tassisti lill-Istati Membri jorganizzaw kontrolli organizzati. Dan isaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, itejjeb il-kooperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet kompetenti u jgħin jiġġieled il-frodi u l-abbuż tar-regoli.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)
(16b)   Il-leġiżlazzjoni dwar it-trasport bit-triq jenħtieġ li tissaħħaħ mill-ġdid biex jiġu żgurati applikazzjoni u infurzar tajbin tar-Regolament Ruma I b'mod li l-kuntratti tax-xogħol jirriflettu l-post tax-xogħol abitwali tal-impjegati. Komplementari għal, u direttament marbuta mar-Regolament Ruma I huma r-regoli fundamentali tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 maħsuba biex jiġġieldu l-kumpaniji tal-isem u biex jiżguraw kriterji ta' stabbiliment xierqa tal-kumpaniji. Dawn ir-regoli jeħtieġ jiġu msaħħa biex jiggarantixxu d-drittijiet tal-ħaddiema meta jaħdmu temporanjament barra mill-pajjiżi tax-xogħol abitwali, u biex jiżguraw kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi tat-trasport.
Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a
(i)  il-punt (a) jitħassar;
(i)  il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:
(a)  impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq esklużivament permezz ta' vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, hija inqas minn 2,4 tunnellati;
(aa)  impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq esklużivament permezz ta' vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, hija inqas minn 3,5 tunnellati li huma involuti esklussivament f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali;
Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt b – paragrafu 2
Kull trasport bit-triq li għalih ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma joħloq ebda dħul, bħat-trasport ta' persuni għal għanijiet ta' karità jew għal użu strettament privat, għandu jiġi kkunsidrat bħala trasport esklużivament għal finijiet mhux kummerċjali;"
Kull trasport bit-triq li l-għan tiegħu mhuwiex li jiġġenera profitt għax-xufier jew oħrajn, bħal meta t-trasport huwa pprovdut fuq bażi ta' karità jew bażi filantropika, għandu jiġi kkunsidrat bħala trasport esklużivament għal finijiet mhux kummerċjali;
Emenda 126
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 1 – paragrafu 6
(b)  jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:
imħassar
‘6. L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:
(a)  jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom;
(b)  inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew għal xi wħud minnhom.";
Emenda 127
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
"(a) ikollha bini li fih iżżomm id-dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess biex tivverifika l-konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament;";
"(a) ikollha bini xieraq, proporzjonat mal-attivitajiet tal-impriża, li fih tkun kapaċi taċċessa l-oriġinali tad-dokumenti ewlenin tan-negozju tagħha, kemm jekk f'forma elettronika kif ukoll fi kwalunkwe forma oħra, partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti tas-sigurtà soċjali, id-dokumenti li jkun fihom data relatata mal-kabotaġġ, l-istazzjonar u mal-ħin tas-sewqan u l-mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess biex tivverifika l-konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament;";
Emenda 128
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-punt li ġej:
"(aa) il-vetturi msemmija fil-punt (b) għandhom iwettqu, fil-qafas ta' kuntratt ta' trasport, mill-inqas tagħbija waħda jew ħatt wieħed tal-merkanzija kull erba' ġimgħat fl-Istat Membru ta' stabbiliment;";
Emenda 129
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c
‘(c) twettaq b'mod effettiv u kontinwu l-attivitajiet amministrattivi u kummerċjali tagħha bit-tagħmir u bil-faċilitajiet xierqa f'bini li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;;
‘(c) twettaq b'mod effettiv u kontinwu l-attivitajiet amministrattivi u kummerċjali tagħha bit-tagħmir u bil-faċilitajiet xierqa f'bini msemmi fil-punt (a) li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;
Emenda 130
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d
"(d) timmaniġġa l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bil-vetturi msemmija fil-punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;";
"(d) timmaniġġa b'mod effettiv u kontinwu l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bl-użu tal-vetturi msemmija fil-punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;
Emenda 131
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f (ġdid)
(da)  jiżdied il-punt (f) li ġej:
"(f) ikollha rabta ċara bejn l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa u l-Istat Membru ta' stabbiliment, ċentru ta' operazzjoni u aċċess għal biżżejjed postijiet għall-parkeġġ għal użu regolari mill-vetturi msemmija f'punt (b);";
Emenda 132
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt db (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g (ġdid)
(db)  il-punt (g) li ġej huwa miżjud:
"(g) Jiġu ingaġġati u impjegati xufiera taħt il-liġi applikabbli għal kuntratti tax-xogħol ta' dak l-Istat Membru;";
Emenda 133
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 − punt dc (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h (ġdid)
(dc)  Jiżdied il-punt (h) li ġej:
"(h) jiġi żgurat li l-istabbiliment huwa l-post li fih jew li minnu l-ħaddiema abitwalment iwettqu ħidmiethom skont ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u/jew il-Konvenzjoni ta' Ruma.
_______________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali (RUMA I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6)."
Emenda 134
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt iii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 6 – subparagrafu 3 – punt b
(iii)  fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu jiżdiedu l-punti (xi) u (xii) li ġejjin:
(iii)  fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu jiżdiedu l-punti (xi), (xii) u (xiii) li ġejjin:
'(xi) il-postazzjoni tal-ħaddiema;
'(xi) il-postazzjoni tal-ħaddiema;
(xii)  il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali.";
(xii)  il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali;
(xiii)  il-kabotaġġ.";
Emenda 135
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 6 – paragrafu 2a – subparagrafu 2 – punt b
(b)  tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' korrimenti serji, u li jgħawġu l-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport;
(b)  tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' korrimenti serji, jew li jgħawġu l-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport;
Emenda 136
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f'kull ħin tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-disposizzjoni tagħha kapital u riżervi li jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 meta tintuża biss vettura waħda u EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali użata. L-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati għandhom juru, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, dawn għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom kapital ta' ekwità li jammonta għal mill-anqas EUR 1 800 meta tintuża vettura waħda biss u għal EUR 900 għal kull vettura addizzjonali li tintuża.";
Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f'kull ħin tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-dispożizzjoni tagħha kapital u riżervi li jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 meta tintuża biss vettura waħda, EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, li taqbeż it-3,5 tunnellati użati u EUR 900 għal kull vettura addizzjonali b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati użati. L-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati għandhom juru, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, dawn għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom kapital ta' ekwità li jammonta għal mill-anqas EUR 1 800 meta tintuża vettura waħda biss u għal EUR 900 għal kull vettura addizzjonali li tintuża.";
Emenda 137
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
2.  B'deroga mill-paragrafu 1, fin-nuqqas ta' kontijiet annwali ċċertifikati, l-awtorità kompetenti għandha taqbel li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta' ċertifikat, bħal garanzija bankarja, dokument maħruġ minn istituzzjoni finanzjarja li jistabbilixxi l-aċċess għall-kreditu f'isem l-impriża jew dokument vinkolanti ieħor li juri li l-impriża għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-ammonti speċifikati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.;
2.  B'deroga mill-paragrafu 1, fin-nuqqas ta' kontijiet annwali ċċertifikati, l-awtorità kompetenti għandha taqbel li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta' ċertifikat, bħal garanzija bankarja, jew assigurazzjoni, inkluża assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali minn bank wieħed jew aktar jew istituzzjonijiet finanzjarji oħra inklużi kumpaniji tal-assigurazzjoni jew dokument vinkolanti ieħor li jipprovdi garanzija in solidum għall-impriża fir-rigward tal-ammonti speċifikati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1;
Emenda 138
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 8 – paragrafu 5
(5a)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-Anness I f'intervalli ta' 10 snin biex jiżguraw li l-maniġers tat-trasport ikunu konxji mill-iżviluppi fis-settur.
"l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-Anness I f'intervalli ta' tliet snin biex jiżguraw li l-persuna jew il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ikunu konxji biżżejjed mill-iżviluppi fis-settur.
Emenda 139
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
(8)  fl-Artikolu 12(2) jitħassar it-tieni subparagrafu;
(8)  fl-Artikolu 12(2) it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
"L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli minn tal-inqas kull tliet snin biex jivverifikaw li l-impriżi jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3.";
Emenda 140
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 14 – paragrafu 2
(10a)   L-Artikolu 14(2) huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Sakemm tittieħed miżura għar-rijabilitazzjoni skont dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali, iċ-ċertifikat ta' kompetenza professjonali imsemmi fl-Artikolu 8(5) tal-maniġer tat-trasport iddikjarat inkapaċi, m'għandux jibqa' validu fl-ebda Stat Membru.
2.  Sakemm tittieħed miżura ta' riabilitazzjoni skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali, iċ-ċertifikat ta' kompetenza professjonali msemmi fl-Artikolu 8(8) tal-maniġer tat-trasport li jkun iddikjarat inkapaċi ma għandu jibqa' validu fl-ebda Stat Membru. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ta' miżuri ta' riabilitazzjoni sabiex terġa' tinkiseb reputazzjoni tajba.
Emenda 141
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt -ia (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c
(-ia)  il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(c)  isem il-maniġers tat-trasport maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem ta' rappreżentant ġuridiku;
(c)  isem il-maniġers tat-trasport maħtura biex jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3 b'rabta mar-reputazzjoni tajba u mal-kompetenza professjonali jew, meta jkun xieraq, l-isem ta' rappreżentant ġuridiku;
Emenda 142
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt h
(h)  l-għadd ta' impjegati;
(h)  l-għadd ta' persuni impjegati mal-impriża matul l-aħħar sena kalendarja;
Emenda 143
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ia (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – punt 2 – punt ja (ġdid)
(ia)  jiżdied il-punt (ja) li ġej:
(ja)   kuntratti tax-xogħol ta' xufiera internazzjonali tal-aħħar sitt xhur;
Emenda 144
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu f'reġistri separati. F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
Emenda 145
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
Fi kwalunkwe każ, id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw kif suppost is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzsjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.;
Id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għall-awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw debitament is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.
Emenda 146
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2
"L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu f'reġistri separati. F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
"L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu f'reġistri separati. F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
Fi kwalunkwe każ, id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw kif suppost is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzsjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.";
Fi kwalunkwe każ, id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw kif suppost is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzsjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.";
Għall-finijiet tal-Artikolu 14a tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-data msemmija fil-punt (j) għandha tkun disponibbli fuq talba tal-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi.
Emenda 147
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 5
(ba)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
5.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u aċċessibbli fil-Komunità permezz tal-punti ta' kuntatt nazzjonali kif definit fl-Artikolu 18. Aċċessibbiltà permezz tal-punti ta' kuntatt nazzjonali u l-interkonnessjoni għandhom jiġu implimentati b'tali mod li awtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru tkun tista' tikkonsulta r-reġistri elettroniċi nazzjonali ta' kull Stat Membru.
'5. Sabiex iżidu l-effettività tal-infurzar transfruntier, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u interoperabbli madwar l-Unjoni permezz tar-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU) imsemmi fir-Regolament (UE) Nru 2016/480, sabiex id-data msemmija fil-paragrafu 2 tkun direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti u l-korpi ta' kontroll kollha tal-Istati Membri kollha f'ħin reali."
Emenda 148
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt bb (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 6
(bb)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:
6.  Regoli komuni li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-paragrafu 5, bħall-format tad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni teknika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali ta' l-Istati Membri l-oħra u l-promozzjoni ta' l-interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri ma' data bases rilevanti oħra għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) u għall-ewwel darba qabel il-31 ta' Diċembru 2010. Dawk ir-regoli komuni għandhom jiddeterminaw liema awtorità hija responsabbli għall-aċċess għad-data u, l-użu ulterjuri u l-aġġornar ta' data wara l-aċċess u, għal dan il-għan, għandhom jinkludu regoli dwar id-dħul tad-data u l-monitoraġġ tad-data.
‘6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikollu 24a biex tistabbilixxi u taġġorna regoli komuni biex tiżgura li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u interoperabbli b'mod sħiħ, b'tali mod li awtorità kompetenti jew korp ta' kontroll fi kwalunkwe Stat Membru jkunu jistgħu jaċċessaw direttament ir-reġistru elettroniku nazzjonali ta' kwalunkwe Stat Membru kif stipulat fil-paragrafu 5. Dawn ir-regoli komuni għandhom jinkludu regoli dwar il-format tad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni elettronika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-Istati Membri l-oħra u l-interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri, kif ukoll regoli speċifiċi rigward l-aċċess għad-data, id-dħul tad-data u l-monitoraġġ tad-data.
"
Emenda 149
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw punt ta’ kuntatt nazzjonali li jkun responsabbli għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri l-oħra b’rabta mal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tal-punti ta' kuntatt nazzjonali tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2018. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-punti ta' kuntatt kollha, u tibgħatha lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih bi kwalunkwe bidla fil-punti ta' kuntatt.
1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib u jipprovdu lil xulxin assistenza reċiproka ta' malajr u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra sabiex jiġu ffaċilitati l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' dan ir-Regolament.
Emenda 150
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)
1 a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-kooperazzjoni amministrattiva prevista f'dan l-Artikolu għandha tkun implimentata permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita bir-Regolament 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, li tippermetti lill-operaturi kollha jipprovdu data fil-lingwi tagħhom stess.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE ("ir-Regolament tal-IMI") (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).
Emenda 151
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom iwieġbu għal talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u, fejn ikun meħtieġ, għandhom iwettqu kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet dwar il-konformità tal-operaturi tat-trasport bit-triq stabbiliti fit-territorju tagħhom mar-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 3(1)(a). It-talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu motivati. Għal dan l-għan, it-talbiet għandhom jinkludu indikazzjonijiet kredibbli ta' ksur possibbli tal-Artikolu 3(1)(a).
3.  L-Istati Membri għandhom iwieġbu għal talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u għandhom iwettqu kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet dwar il-konformità tal-operaturi tat-trasport bit-triq stabbiliti fit-territorju tagħhom mar-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 3(1)(a). It-talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu debitament ġustifikati u motivati. Għal dan l-għan, it-talbiet għandhom jinkludu indikazzjonijiet kredibbli ta' ksur possibbli tal-Artikolu 3(1)(a).
Emenda 152
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 4
4.  Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista' tiġi miċħuda mill-Istat Membru.
4.  Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista' tiġi miċħuda mill-Istat Membru.
Emenda 153
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 5
5.  Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma' talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol, u għandu jagħti r-raġunijiet għal dan. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista' titqajjem.
5.  Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma' talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol, filwaqt li jiġġustifika kif suppost dik id-diffikultà jew l-impossibbiltà. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista' titqajjem. Fl-eventwalità ta' kwalunkwe problema persistenti fl-iskambju ta' informazzjoni jew f'każ ta' rifjut permanenti li tingħata informazzjoni mingħajr ġustifikazzjoni xierqa, il-Kummissjoni wara li tkun ġiet infurmata u wara konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati, tista' tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tirrimedja s-sitwazzjoni.
Emenda 154
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 6
6.  Bi tweġiba għat-talbiet skont il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba u jwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet meħtieġa fi żmien ħamsa u għoxrin jum ta' xogħol minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunux infurmaw lill-Istat Membru rikjedenti li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, jew dwar l-impossibbiltà jew id-diffikultajiet skont il-paragrafu 4 u l-paragrafu 5.
6.  Bi tweġiba għat-talbiet skont il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba u jwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet meħtieġa fi żmien ħmistax-il jum ta' xogħol minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim reċiproku bejn l-Istati Membri kkonċernati dwar limitu ta' żmien ieħor jew sakemm ma jkunux infurmaw lill-Istat Membru rikjedenti li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, jew dwar l-impossibbiltà jew id-diffikultajiet skont il-paragrafi 4 u 5 ma tkun instabet l-ebda soluzzjoni għal dawk id-diffikultajiet.
Emenda 155
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18a (ġdid)
(12 a)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:
'L-Artikolu 18a
Miżuri ta' akkumpanjament
1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri ta' akkumpanjament sabiex jiżviluppaw, jiffaċilitaw u jippromwovu l-iskambji bejn l-uffiċjali inkarigati mill-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza reċiproka bejn l-Istati Membri, kif ukoll dawk inkarigati mill-monitoraġġ tal-konformità u l-infurzar tar-regoli applikabbli ta' dan ir-Regolament.
2.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ tekniku u appoġġ ieħor sabiex tkompli ttejjeb il-kooperazzjoni amministrattiva u żżid il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, inkluż permezz tal-promozzjoni ta' skambji ta' persunal rilevanti u programmi ta' taħriġ konġunt, kif ukoll l-iżvilupp, l-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-inizjattivi tal-aħjar prattika. Il-Kummissjoni tista', mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-proċedura baġitarja, tuża strumenti finanzjarji disponibbli biex tkompli ssaħħaħ il-bini ta' kapaċità u l-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri.
3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programm ta' evalwazzjonijiet bejn il-pari fejn jipparteċipaw l-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar kollha, filwaqt li jiżguraw ir-rotazzjoni xierqa tal-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar kemm dawk li qegħdin jirrieżaminaw kif ukoll dawk rieżaminati. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-programmi lill-Kummissjoni kull sentejn bħala parti mir-rapport dwar l-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 26.
Emenda 156
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar l-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati fit-territorju tagħhom u għandhom jibagħtuh lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' rappurtar. Dan ir-rapport għandu jinkludi:
3.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar l-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet bejn it-2,4 u t-3,5 tunnellatiinvoluti fit-trasport internazzjonali u stabbiliti fit-territorju tagħhom u għandhom jibagħtuh lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' rappurtar. Dan ir-rapport għandu jinkludi:
Emenda 157
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt a
(a)  l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet mogħtija lill-operaturi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati;
(a)  l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet mogħtija lill-operaturi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati involuti fit-trasport internazzjonali;
Emenda 158
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt b
(b)  l-għadd ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru f'kull sena kalendarja;
(b)  l-għadd ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, involuti fit-trasport internazzjonali li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru f'kull sena kalendarja;
Emenda 159
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt c
(c)  l-għadd ġenerali ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena;
(c)  l-għadd ġenerali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, involuti fit-trasport internazzjonali li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena;
Emenda 160
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt d
(d)  l-istima tas-sehem ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati fl-attività ġenerali tat-trasport bit-triq għall-vetturi kollha rreġistrati fl-Istat Membru, imqassma skont l-operazzjonijiet nazzjonali, internazzjonali u ta' kabotaġġ.
(d)  l-istima tas-sehem ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, kif ukoll dawk inqas minn 2,4 tunnellati, fl-attività ġenerali tat-trasport bit-triq għall-vetturi kollha rreġistrati fl-Istat Membru, imqassma skont l-operazzjonijiet nazzjonali, internazzjonali u ta' kabotaġġ.
Emenda 161
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 4
4.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3 u abbażi ta' evidenza oħra, il-Kummissjoni għandha, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evoluzzjoni tal-għadd totali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati li jkunu involuti f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali bit-triq. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha terġa' twettaq valutazzjoni oħra biex tiddeċiedi jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.
4.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3 u abbażi ta' evidenza oħra, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evoluzzjoni tal-għadd totali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet bejn 2,4 u 3,5 tunnellati involuti f'operazzjonijiet tat-trasport. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha tivvaluta mill-ġdid jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.
Emenda 162
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 5
5.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni rigward it-talbiet li jkunu ppreżentaw skont l-Artikolu 18(3) u (4), rigward it-tweġibiet li jkunu waslu mingħand Stati Membri oħra u rigward l-azzjonijiet li jkunu ħadu abbażi tal-informazzjoni pprovduta.;
5.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni rigward it-talbiet li jkunu ppreżentaw skont l-Artikolu 18, rigward it-tweġibiet li jkunu waslu mingħand Stati Membri oħra u rigward l-azzjonijiet li jkunu ħadu abbażi tal-informazzjoni pprovduta.
Emenda 163
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 5a (ġdid)
(16a)  Jiżdied il-paragrafu 5a li ġej:
"5a. Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 5 u ta' evidenza ulterjuri, il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020, tippreżenta rapport dettaljat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-firxa tal-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, dwar kwalunkwe nuqqas possibbli f'dan ir-rigward u dwar modi possibbli biex titjieb il-kooperazzjoni. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha tivvaluta mill-ġdid jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.".
Emenda 164
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)
(1a)  fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Il-limiti ta' żmien imsemmija fl-Artikoli 8(2) u 8(2a) ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll għat-trasport ta' merkanzija bit-triq li dieħel jew li ħiereġ li jirrappreżenta l-parti domestika inizjali u/jew il-parti domestika finali ta' vjaġġ ta' trasport ikkombinat kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE."
Emenda 165
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 1 – paragrafu 2
(1b)  L-Artikolu 1(2) jinbidel bit-test li ġej:
2.  Fil-każ ta' trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-Regolament għandu japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ fit-territorju ta' Stat Membru traversat waqt il-vjaġġ. M'għandux japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm ma jkunx ġie konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż terz.
"2. Fil-każ ta' trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-Regolament għandu japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ fit-territorju ta' Stat Membru traversat waqt il-vjaġġ. Madankollu, dan il-vjaġġ fi tranżitu għandu jkun eskluż mill-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema. M'għandux japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm ma jkunx ġie konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż terz.
Emenda 166
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt c
(1c)  fil-paragrafu 5, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(c)  it-trasport ta' merkanzija fuq vetturi bil-mutur li l-massa bit-tagħbija permissibbli tagħhom, li jinkludi anke t-toqol tal-karrijiet, ma teċċedix it-3,5 tunnellati;
(c)  it-trasport ta' merkanzija f'vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, tkun anqas minn 2,tunnellati;
Emenda 167
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 - punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 2 – punt 7a (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-punt li ġej:
7a.  "tranżitu" tfisser vjaġġ mgħobbi li jsir minn vettura li tgħaddi minn wieħed jew aktar mill-Istati Membri jew pajjiżi terzi fejn il-punt tat-tluq u l-punt ta' wasla ma jkunux f'dawk l-Istati Membri jew f'dawk il-pajjiżi terzi.
Emenda 168
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt ba (ġdid)
(-a)  fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:
"(ba) iwettaq trasport internazzjonali b'vetturi li jkollhom takografu intelliġenti kif stabbilit fl-Artikolu 3 u fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a."
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).
Emenda 169
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti tiġi kkunsinjata, it-trasportaturi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikun permessi jwettqu, bl-istess vettura, jew, fil-każ ta' vetturi mgħaqqdin, il-vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura, operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti jew fi Stati Membri li jmissu magħhom. L-aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jsir fi żmien ħamest ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt l-operazzjoni ta' trasport internazzjonali li jkun dieħel.;
2.  Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti tkun ġiet ikkunsinjata, l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti bl-istess vettura jew, fil-każ ta' vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jsir fi żmien tlett ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt l-operazzjoni ta' trasport internazzjonali li jkun dieħel, soġġett għall-kuntratt tat-trasport applikabbli;
Emenda 170
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"2a. Wara tmiem il-perjodu ta' sebat ijiem imsemmi fil-paragrafu 2, it-trasportaturi ma għandhomx jitħallew iwettqu, bl-istess vettura, jew, fil-każ ta' vetturi kkombinati, b'vettura bil-mutur ta' dak il-kombinament, operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-istess Stat Membru ospitanti fi żmien 60 siegħa wara r-ritorn lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment tat-trasportatur u sa ma jkunu wettqu trasport internazzjonali ġdid li joriġina mill-Istat Membru fejn l-impriża tkun stabbilita."
Emenda 171
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 8 – paragrafu 4a
4a.  L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. Din tista' tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod elettroniku, f'format strutturat li jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju l-eCMR.* Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-evidenza msemmija fil-paragrafu 3.
4a.  L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. L-Istati Membri għandhom jaċċettaw li l-evidenza tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod elettroniku, f'format strutturat li jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju nota ta' konsenja elettronika skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt ta' Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq (eCMR). Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-evidenza msemmija fil-paragrafu 3.
Emenda 172
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
(5a)  fl-Artikolu 9(1), jiżdied il-punt li ġej:
"(ea) ir-remunerazzjoni u l-liv annwali mħallas, kif stipulat fil-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).
Emenda 173
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – titolu
Kontrolli
Infurzar intelliġenti
Emenda 174
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 1
1.  Kull Stat Membru għandu jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif irrappurtat mill-Eurostat.
1.  Sabiex jinfurzaw aktar l-obbligi stabbiliti f'dan il-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fit-territorju tagħhom tiġi applikata strateġija nazzjonali ta' infurzar koerenti. Din l-istrateġija għandha tiffoka fuq l-impriżi b'fattur għoli ta' riskju, imsemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).
Emenda 175
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kontrolli previsti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/22/KE jinkludu kontroll dwar operazzjonijiet ta' kabotaġġ fejn rilevanti.
Emenda 176
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti u d-data rreġistrata, ipproċessata jew maħżuna mit-takografu intelliġenti msemmi fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u f'dokumenti tat-trasport elettroniċi, bħal noti ta' konsenja elettroniċi skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti bit-Triq (eCMR).
Emenda 177
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2b (ġdid)
2b.  L-Istati Membri għandhom jagħtu aċċess għal dik id-data biss lill-awtoritajiet kompetenti awtorizzati li jivverifikaw ksur tal-atti legali stipulati f'dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dettalji ta' kuntatt dwar l-awtoritajiet kompetenti kollha fit-territorju tagħhom li jkunu nnominaw biex ikollhom aċċess għal dik id-data. Sa [XXX] il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-awtoritajiet kompetenti kollha u tgħaddiha lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kwalunkwe bidla sussegwenti li ssir fiha.
Emenda 178
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2c (ġdid)
2c.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14b li jistipula l-karatteristiċi tad-data li l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għaliha, il-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni jew l-aċċess tagħhom, billi tispeċifika b'mod partikolari:
(a)  lista dettaljata ta' informazzjoni u data li għalihom l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandu jkollhom aċċess, li għandha tinkludi tal-inqas il-ħin u l-post tal-qsim tal-fruntieri, l-operazzjonijiet ta' tagħbija u ħatt, il-pjanċa ta' reġistrazzjoni tal-vettura u d-dettalji tax-xufier;
(b)  id-drittijiet ta' aċċess tal-awtoritajiet kompetenti, differenzjati fejn xieraq, skont it-tip ta' awtoritajiet kompetenti, it-tip ta' aċċess u l-għan li għalih tintuża d-data;
(c)  l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni jew l-aċċess għad-data msemmija fil-punt (a), inkluż, fejn ikun rilevanti, id-durata massima li d-data tinżamm, bid-differenza meta xieraq skont it-tip ta' data.
Emenda 179
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2d (ġdid)
2d.  Kwalunkwe data personali msemmija f'dan l-Artikolu għandha tkun aċċessibbli jew maħżuna għal mhux iktar minn dak li jkun neċessarju għall-finijiet li għalihom id-data tkun inġabret jew li għalihom tkun ġiet ipproċessata aktar. Ladarba tali data ma tkunx meħtieġa iżjed għal dawk il-finijiet, din għandha tinqered.
Emenda 180
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas tliet darbiet fis-sena. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull waħda minnhom topera fit-territorju tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq.
3.  L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas tliet darbiet fis-sena, li jistgħu jikkoinċidu mal-kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/22/KE. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull waħda minnhom topera fit-territorju tagħha. L-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq.
Emenda 181
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 14a – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jipprevedu sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità mal-Kapitoli II u III, f'każ li jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur ta' dan ir-Regolament.
L-Istati Membri għandhom jipprevedu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità mal-Kapitoli II u III, f'każijiet fejn ikunu jafu jew fejn għandhom ikunu jafu b'mod raġonevoli li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jinvolvu ksur ta' dan ir-Regolament.
Fejn il-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi jikkummissjonaw servizzi tat-trasport minn impriżi tat-trasport b'livell baxx ta' klassifikazzjoni tar-riskju, kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE, huma ma għandhomx ikunu responsabbli għal sanzjonijiet ta' ksur, sakemm ma jiġix ippruvat li huma kellhom għarfien attwali ta' dak il-ksur.
Emenda 182
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 17 – paragrafu 3
3.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-għadd ta' kontrolli tal-kabotaġġ imwettqa fis-sena kalendarja ta' qabel skont l-Artikolu 10a. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-għadd ta' vetturi li sarulhom il-kontrolli, kif ukoll l-għadd ta' tunnellati-kilometri verifikati.;
3.  Sa ... [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-istrateġija ta' infurzar nazzjonali tagħhom adottata skont l-Artikolu 10a. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' infurzar imwettqa fis-sena kalendarja ta' qabel skont l-Artikolu 10a, inkluż, fejn xieraq, l-għadd ta' kontrolli mwettqa. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-għadd ta' vetturi li sarulhom il-kontrolli, kif ukoll l-għadd ta' tunnellati-kilometri verifikati;
Emenda 183
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 17 – paragrafu 3 a (ġdid)
3a.  Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-istat tas-suq tat-trasport bit-triq tal-Unjoni sa tmiem l-2022. Ir-rapport għandu jkun fih analiżi tas-sitwazzjoni tas-suq, inkluż evalwazzjoni tal-effikaċja tal-kontrolli u l-evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet tal-impjiegi fil-professjoni.

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' April 2019Avviż legali