Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0322(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0181/2019

Předložené texty :

A8-0181/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.23

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0355

Přijaté texty
PDF 149kWORD 43k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel Předběžné znění
Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0614),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterým Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0396/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. ledna 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0181/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 134 – odst. 2 – odrážka 6
„— 2021–2023: 1 %“.
„— 2021–2023: 2 %“.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění