Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0322(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0181/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0181/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 04/04/2019 - 6.23

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0355

Elfogadott szövegek
PDF 144kWORD 43k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Ideiglenes kiadás
A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása ***I
P8_TA-PROV(2019)0355A8-0181/2019

Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0614),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0396/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. január 24-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0181/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
1303/2013/EU rendelet
134 cikk – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés
„– 2021–2023 között: 1 %”.
„– 2021–2023 között: 2 %”.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat