Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2678(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0232/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0232/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 04/04/2019 - 6.25
CRE 04/04/2019 - 6.25

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0357

Elfogadott szövegek
PDF 136kWORD 46k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Ideiglenes kiadás
A Bíróság véleményének kikérése az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban
P8_TA-PROV(2019)0357B8-0232/2019

Az Európai Parlament 2019. április 4-i állásfoglalása a Bíróság véleményének kikéréséről azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményéhez való csatlakozására irányuló javaslat és a csatlakozással kapcsolatos eljárás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel (2019/2678(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2016)0109),

–  tekintettel az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményére, amelyet 2011. május 11-én, Isztambulban nyitottak meg aláírásra (a továbbiakban „Isztambuli Egyezmény”),

–  tekintettel a Tanács 2017. május 11-i (EU) 2017/865 határozatára az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos kérdések tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról(1),

–  tekintettel a Tanács 2017. május 11-i (EU) 2017/866 határozatára az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének a menekültügy és a visszaküldés tilalma tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról(2),

–  tekintettel az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2017. szeptember 12-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (11) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az Isztambuli Egyezmény holisztikus, átfogó és koordinált megközelítésen alapszik, az áldozat jogait helyezve a középpontba, és a nők és lányok elleni erőszakkal és a nemi alapú, köztük a kapcsolati erőszakkal számos különböző szempontból foglalkozik, olyan eszközöket előírva, mint az erőszak megelőzése, a megkülönböztetés elleni küzdelem, a büntetlenség elleni büntetőjogi intézkedések, az áldozatok védelme és támogatása, a gyermekek védelme, a női menedékkérők és menekültek, az adatok jobb védelme, valamint a többek között nemzeti emberi jogi és esélyegyenlőségi szervekkel, civil társadalmi és nem kormányzati szervezetekkel együttműködésben megvalósított tudatosságnövelő kampányok vagy programok;

B.  mivel a 2017. szeptember 12-i állásfoglalásában a Parlament az EU Isztambuli Egyezményhez való széles körű, korlátozások nélküli csatlakozására szólított fel; mivel a nők elleni erőszak az egyik akadályozó tényezője a nők és a férfiak közötti egyenlőségnek, ami az EU-nak az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikkében szereplő alapvető értékei és céljai közé tartozik, és mivel az EU egyik fő feladata az alapvető jogok védelme;

C.  mivel 2017. június 13-án az EU nevében aláírták az Isztambuli Egyezményt két, 2017. május 11-én elfogadott tanácsi határozat alapján, amelyek közül az egyik az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése és 218. cikkének (5) bekezdése alapján a menekültügyről és a visszaküldés tilalmáról, a másik pedig az EUMSZ 82. cikkének (2) bekezdése, 83. cikkének (1) bekezdése és 218. cikkének (5) bekezdése alapján a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos kérdésekről szólt;

D.  mivel jogi aggályok merültek fel az eljárásban részt vevő két bizottság részéről a két külön határozatra való felbontás szükségessége, illetve a Tanács által választott jogalap tekintetében; mivel a Parlament Jogi Szolgálata felkérést kapott, hogy adjon véleményt ezekről a konkrét kérdésekről;

E.  mivel a Parlament eljárási szabályzata 108. cikkének (6) bekezdése integrálja az eljárási szabályzatba az EUMSZ 218. cikke (11) bekezdésének rendelkezéseit;

F.  mivel az EUMSZ 218. cikke (11) bekezdése a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján lehetővé teszi, hogy a Bíróság döntsön a megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről, valamint a megállapodás Unió általi megkötésével kapcsolatos hatásköri és eljárási kérdésekről;

1.  úgy véli, hogy jogbizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatosan, hogy az Isztambuli Egyezményhez való, Tanács által javasolt csatlakozás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel, különösen az egyezmény aláírásáról és az Európai Unió általi megkötéséről szóló határozatok megfelelő jogalapjának megválasztását illetően, valamint azzal kapcsolatosan, hogy a választott jogalap következtében két külön részre bontották az egyezmény aláírásáról és megkötéséről szóló határozatot;

2.  úgy véli, hogy a jogalap megválasztásával és a két külön határozatra való felbontással kapcsolatos fenti kérdések miatt azzal kapcsolatosan is jogbizonytalanság áll fenn, hogy összeegyeztethető-e a Szerződésekkel a Tanács által a döntéshozatali folyamatában alkalmazott „közös megegyezések” gyakorlata, amelyet a Szerződésekben előírt döntéshozatali eljárása mellett vagy helyett alkalmaznak, továbbá ezzel összefüggésben a lojális együttműködés elvének alkalmazásával kapcsolatosan is annak fényében, hogy kifejezetten célul tűzték ki az Unió Isztambuli Egyezményhez való csatlakozását;

3.  úgy határoz, hogy kikéri a Bíróság véleményét az EU Isztambuli Egyezményhez való javasolt csatlakozásának és a csatlakozással kapcsolatos eljárásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről;

4.  utasítja elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Bíróság véleményének kikérése érdekében, és tájékoztatásul továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 131., 2017.5.20., 11. o.
(2) HL L 131., 2017.5.20., 13. o.
(3) HL L 337., 2018.9.20., 167. o.

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat