Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2002(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0481/2018

Ingediende teksten :

A8-0481/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0358

Aangenomen teksten
PDF 122kWORD 48k
Donderdag 4 april 2019 - Brussel Voorlopige uitgave
Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
P8_TA-PROV(2019)0358A8-0481/2018

Resolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (2018/2002(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)0343),

–  gezien de aanbeveling van de Commissie inzake de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (C(2017)4393),

–  gezien artikel 52 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0481/2018),

A.  overwegende dat de interne markt voor persoonlijke pensioenproducten sterk versnipperd blijft, met name wat betreft belastingverminderingen;

B.  overwegende dat uit de studie naar de haalbaarheid van een Europees kader voor het persoonlijk pensioen van juni 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) blijkt dat financiële prikkels essentieel zijn voor het aanslaan van een PEPP;

C.  overwegende dat de lidstaten op het gebied van de rechtstreekse belastingen over een exclusieve bevoegdheid beschikken;

D.  overwegende dat op de interne markt alle aanbieders en producten gelijk moeten worden behandeld, ongeacht nationaliteit of lidstaat van oorsprong;

1.  verzoekt de Raad met het oog op een bredere aanvaarding van het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) voorstellen op te stellen voor stimuleringsmaatregelen ten behoeve van PEPP-spaarders;

2.  stelt voor dat de volgende mogelijkheden in overweging worden genomen:

   analysering van bestaande belastingstimulansen voor persoonlijke pensioenproducten, beoordeling van hun kosten, doeltreffendheid en herverdelingseffecten, en, in voorkomend geval, vaststelling van maatregelen voor het aanpakken van het gebrek aan doeltreffendheid en regressieve effecten;
   toekenning van hetzelfde belastingvoordeel voor een PEPP als voor nationale persoonlijke pensioenproducten, zelfs wanneer de kenmerken van een PEPP niet volledig beantwoorden aan alle nationale criteria;
   toekenning van een specifiek, op EU-niveau geharmoniseerd belastingvoordeel voor een PEPP, dat in een multilaterale belastingovereenkomst tussen de lidstaten moet worden vastgesteld;

3.  benadrukt dat belastingen een bevoegdheid van de lidstaten zijn en dat elk besluit betreffende de toekenning van een speciaal belastingvoordeel voor een PEPP daarom op het niveau van de lidstaten moet worden genomen;

4.  herinnert eraan dat de lidstaten kunnen besluiten te participeren in versterkte samenwerking;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling