Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2002(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0481/2018

Teksty złożone :

A8-0481/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0358

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 48k
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela Wersja tymczasowa
Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego
P8_TA-PROV(2019)0358A8-0481/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (2018/2002(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (COM(2017)0343),

–  uwzględniając zalecenie Komisji w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (C(2017)4393),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0481/2018),

A.  mając na uwadze, że wewnętrzny rynek indywidualnych produktów emerytalnych wciąż jest bardzo rozdrobniony, szczególnie jeśli chodzi o ulgi podatkowe;

B.  mając na uwadze, że w studium wykonalności dotyczącym europejskich ram emerytur indywidualnych z czerwca 2017 r. (FISMA/2015/146(02)/D) dowiedziono, że zachęty podatkowe mają kluczowe znaczenie przy wprowadzaniu OIPE;

C.  mając na uwadze, że państwa członkowskie posiadają wyłączne kompetencje w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego;

D.  mając na uwadze, że na rynku wewnętrznym wszystkich dostawców i wszystkie produkty należy traktować jednakowo, bez względu na obywatelstwo lub państwo członkowskie pochodzenia;

1.  wzywa Radę, aby z myślą o wzroście popularności OIPE przygotowała propozycje zachęt dla osób oszczędzających w ramach OIPE;

2.  sugeruje rozważenie następujących propozycji:

   wykonanie analizy obowiązujących zachęt podatkowych do indywidualnych produktów emerytalnych i ocena ich kosztu, skuteczności i efektów redystrybucyjnych oraz, w stosownych przypadkach, reagowanie na niewydolność i skutki regresywne;
   objęcie OIPE takimi samymi ulgami podatkowymi jak ulgi stosowane w przypadku krajowych indywidualnych produktów emerytalnych, nawet jeżeli charakterystyka OIPE nie w pełni odpowiada wszystkim kryteriom krajowym;
   objęcie OIPE szczególną ulgą podatkową ujednoliconą na szczeblu Unii, która zostanie określona przez państwa członkowskie w wielostronnej umowie podatkowej;

3.  podkreśla, że podatki należą do kompetencji państw członkowskich i w związku z tym wszelkie decyzje o objęciu OIPE specjalnymi ulgami podatkowymi pozostają w gestii poszczególnych państw członkowskich;

4.  przypomina, że państwa członkowskie mogą wziąć udział w pogłębionej współpracy;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna