Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2002(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0481/2018

Predkladané texty :

A8-0481/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0358

Prijaté texty
PDF 132kWORD 42k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel Prechodná verzia
Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu
P8_TA-PROV(2019)0358A8-0481/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o daňovom zaobchádzaní s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (2018/2002(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (ďalej len „PEPP“), ktorý predložila Komisia (COM(2017)0343),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie týkajúce sa daňového zaobchádzania s osobnými dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (C(2017)4393),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0481/2018),

A.  keďže vnútorný trh s osobnými dôchodkovými produktmi je stále veľmi roztrieštený, najmä pokiaľ ide o daňové úľavy;

B.  keďže zo štúdie o možnosti vytvorenia európskeho systému osobného dôchodkového rámca z júna 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) vyplýva, že daňové stimuly sú kľúčom k zavedeniu celoeurópskeho dôchodkového produktu;

C.  keďže členské štáty majú výlučnú právomoc v oblasti priamych daní;

D.  keďže na vnútornom trhu sa musí so všetkými poskytovateľmi a výrobkami zaobchádzať rovnako bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo členský štát pôvodu;

1.  vyzýva Radu, aby v záujme zlepšenia zavedenia PEPP vypracovala návrhy týkajúce sa stimulov pre sporiteľov PEPP;

2.  navrhuje zváženie týchto prístupov:

   analýzu existujúce daňových stimulov pre osobné dôchodkové produkty a posudzovanie ich nákladov, účinnosti a redistributívnych účinkov a v náležitých prípadoch riešenie nedostatkov a regresívnych účinkov;
   poskytnutie rovnakej daňovej úľavy pre PEPP, aká sa udeľuje v rámci národných osobných dôchodkových produktov, dokonca aj v prípadoch, keď sa prvky PEPP úplne nezhodujú so všetkými vnútroštátnymi kritériami;
   poskytnutie osobitnej daňovej úľavy pre PPEP, ktorá bude harmonizovaná na úrovni Únie a ktorá sa stanoví vo viacstrannej daňovej dohode medzi členskými štátmi;

3.  zdôrazňuje, že zdaňovanie je v právomoci členského štátu a že každé rozhodnutie o udelení osobitného daňového zvýhodnenia PEPP preto zostáva na jednotlivom členskom štáte;

4.  pripomína, že členské štáty majú možnosť zúčastniť sa na posilnenej spolupráci;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne oznámenie