Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0214(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0187/2019

Внесени текстове :

A8-0187/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0360

Приети текстове
PDF 125kWORD 48k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***
P8_TA-PROV(2019)0360A8-0187/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06929/2019),

—  като взе предвид Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, подписан в Женева на 20 май 2015 г. (11510/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0133/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0187/2019),

1.  дава своето одобрение за присъединяване на Европейския съюз към акта;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 18 април 2019 г.Правна информация