Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 4 ta' April 2019 - Brussell 
L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn CCP
 L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos
 Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I
 Linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi *
 Il-ġestjoni tal-iskart
 Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I
 Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I
 Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I
 Regoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali ***I
 Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ***I
 Pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran ***I
 It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni***I
 Il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq ***I
 Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)***I
 Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw ***I
 Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri ***I
 Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I
 Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa ***I
 L-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) ***I
 Pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran ***I
 Livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara ***I
 L-aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023 ***I
 Riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli fuq il-fruntieri mal-fruntieri interni ***I
 Titlob opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika
 It-trattament tat-taxxa ta' prodotti tal-pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew

L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn CCP
PDF 132kWORD 49k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2019 li jemenda r-Regolament delegat (UE) 2016/2251 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn CCP ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0331B8-0234/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament delegat tal-Kummissjoni (C(2019)02530),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2019, li permezz tagħha hija talbet lill-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għar-Regolament delegat,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-1 ta' April 2019 lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet(1), u b'mod partikolari l-Artikoli 11(5) u 82(6) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/397 tad-19 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/2251 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċeduri ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn CCP(2),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra li l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa fil-perjodu previst fit-tielet u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li skada fl-4 ta' April 2019,

A.  billi skont l-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/397, ir-regolament għandu japplika mid-data ta' wara dik li fiha t-Trattati ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit u fih skont l-Artikolu 50(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), sakemm ma jkunx daħal fis-seħħ ftehim dwar il-ħruġ sa dik id-data jew ma jkunx ġie estiż il-perjodu ta' sentejn imsemmi fl-Artikolu 50(3) tat-TUE;

B.  billi fit-22 ta' Marzu 2019 il-Kunsill Ewropew adotta d-Deċiżjoni (UE) 2019/476(3) li testendi l-perjodu skont l-Artikolu 50(3) tat-TUE bi ftehim mar-Renju Unit, u billi, konsegwentement, it-tieni kundizzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2019/397, jiġifieri li l-perjodu ta' sentejn imsemmi fl-Artikolu 50(3) tat-TUE ma ġiex estiż, mhux se tkun issodisfata;

C.  billi r-raġunijiet sottostanti għar-Regolament Delegat (UE) 2019/397 se jibqgħu validi, irrispettivament minn kwalunkwe estensjoni tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 50(3) tat-TUE, u billi l-Parlament fit-13 ta' Frar 2019 iddikjara li ma kellu l-ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat (UE) 2019/397;

D.  billi l-Parlament xorta jaqbel dwar l-importanza għall-awtoritajiet kompetenti u s-swieq finanzjarji li jeżentaw ċerti tranżazzjonijiet li jirriżultaw minn novazzjoni, għal perjodu limitat ta' 12-il xahar, jekk il-kontroparti stabbilita fir-Renju Unit tinbidel għal kontroparti fl-UE-27, u f'dan il-kuntest jilqa' r-regolament delegat tat-28 ta' Marzu 2019 li jindirizza l-iżvilupp ġdid tal-estensjoni tal-perjodu skont l-Artikolu 50(3) tat-TUE bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) Nru 2019/476;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-Regolament delegat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) ĠU L 71, 13.3.2019, p. 15.
(3) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2019/476 meħuda bi qbil mar-Renju Unit, tat-22 ta' Marzu 2019 li testendi l-perijodu taħt l-Artikolu 50(3) TUE (ĠU L 80I, 22.3.2019, p. 1),


L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti
PDF 131kWORD 49k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2019 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2205, ir-Regolament Delegat (UE) 2016/592 u r-Regolament Delegat (UE) 2016/1178 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0332B8-0235/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C(2019)02533),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2019, li permezz tagħha hija talbet lill-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għar-Regolament delegat,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-1 ta' April 2019 lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet(1), u b'mod partikolari l-Artikoli 5(2) u 82(6) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/396 tat-19 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2205, ir-Regolament Delegat (UE) 2016/592 u r-Regolament Delegat (UE) 2016/1178 li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti(2),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra li l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa fil-perjodu previst fit-tielet u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li skada fl-4 ta' April 2019,

A.  billi skont l-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/396, ir-regolament għandu japplika mid-data ta' wara dik li fiha t-Trattati ma jibqgħux japplikaw għal u fir-Renju Unit skont l-Artikolu 50(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), sakemm ma jkunx daħal fis-seħħ ftehim ta' ħruġ sa dik id-data jew il-perjodu ta' sentejn imsemmi fl-Artikolu 50(3) tat-TUE ma jkunx ġie estiż;

B.  billi fit-22 ta' Marzu 2019 il-Kunsill Ewropew adotta d-Deċiżjoni (UE) 2019/476(3) li testendi l-perjodu skont l-Artikolu 50(3) tat-TUE bi ftehim mar-Renju Unit, u billi, konsegwentement, it-tieni kundizzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2019/396, jiġifieri li l-perjodu ta' sentejn imsemmi fl-Artikolu 50(3) tat-TUE ma ġiex estiż, mhux se tkun issodisfata;

C.  billi r-raġunijiet sottostanti għar-Regolament Delegat (UE) 2019/396 se jibqgħu validi, irrispettivament minn kwalunkwe estensjoni tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 50(3) tat-TUE, u billi l-Parlament fit-13 ta' Frar 2019 iddikjara li ma kellu l-ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat (UE) 2019/396;

D.  billi l-Parlament xorta jaqbel dwar l-importanza għall-awtoritajiet kompetenti u s-swieq finanzjarji li jeżentaw ċerti tranżazzjonijiet li jirriżultaw minn novazzjoni, għal perjodu limitat ta' 12-il xahar, jekk il-kontroparti stabbilita fir-Renju Unit tinbidel għal kontroparti fl-UE-27, u f'dan il-kuntest jilqa' r-Regolament Delegat tat-28 ta' Marzu 2019 li jindirizza l-iżvilupp ġdid tal-estensjoni tal-perjodu skont l-Artikolu 50(3) tat-TUE bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) Nru 2019/476;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-Regolament delegat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) ĠU L 71, 13.3.2019, p. 11.
(3) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2019/476 meħuda bi qbil mar-Renju Unit, tat-22 ta' Marzu 2019 li testendi l-perijodu taħt l-Artikolu 50(3) tat-TUE (ĠU L 80I, 22.3.2019, p. 1).


Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios
PDF 138kWORD 50k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios (2018/2268(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0333A8-0185/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios, imressqa fit-12 ta' Ottubru 2018 mill-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċja, b'rabta mal-proċedura Nru ABM: 2017/10839 u mħabbra fis-seduta plenarja tat-13 ta' Novembru 2018,

–  wara li sema' lil Georgios Epitideios, skont l-Artikolu 9(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tal-Kostituzzjoni tal-Greċja,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2), 6(1) u 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0185/2019),

A.  billi l-Uffiċċju tal-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċja talab it-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios, Membru tal-Parlament Ewropew, b'rabta ma' azzjoni ġudizzjarja possibbli rigward reat allegat;

B.  billi l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru. 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-Membri tal-Parlament Ewropew, igawdu fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament ta' dak l-istat;

C.  billi l-Artikolu 62 tal-Kostituzzjoni tal-Greċja jistipula li, matul il-mandat parlamentari tagħhom, il-membri tal-parlament ma jistgħux jiġu akkużati, arrestati, mixħuta l-ħabs jew ristretti bi kwalunkwe mod ieħor mingħajr permess minn qabel mogħti mill-parlament;

D.  billi t-talba tal-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċja tirrigwarda l-proċedimenti li jikkonċernaw l-allegat ksur tal-Artikolu 45 u l-Artikolu 232A tal-Kodiċi Kriminali Grieg, li jikkonċernaw ksur konġunt ta' deċiżjoni tal-qorti;

E.  billi Georgios Epitideios huwa akkużat li naqas milli jikkonforma mad-deċiżjoni interim Nru 3603/2015 tal-Qorti tal-Prim'Istanza b'imħallef wieħed ta' Ateni li ordnat it-tneħħija tal-kameras kollha mis-sular t'isfel u mill-entratura tal-bini li jinsab fin-Nru 73 Odos Grammou f'Marousi (Attica) u l-ħlas ta' multa ta' EUR 600 (sitt mitt euro) għal kull ksur futur tad-deċiżjoni tal-25 ta' Mejju 2015;

F.  billi, skont l-Artikolu 9(8) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Parlament il-Kumitat għall-Affarijiet Legali fl-ebda ċirkustanza m'għandu jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-Membru, u lanqas m'għandu jippronunzja ruħu dwar jekk l-opinjonijiet u l-atti attribwiti lill-Membru jiġġustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke jekk, waqt li jkun qed jeżamina t-talba, il-kumitat jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-każ;

G.  billi mhuwiex il-kompitu tal-Parlament Ewropew li jieħu pożizzjoni dwar il-ħtija jew le tal-Membru jew dwar jekk l-atti attribwiti lill-Membru jiġġustifikawx il-ftuħ ta' proċedimenti kriminali, u lanqas li jippronunzja ruħu fuq il-merti relattivi tal-ordinamenti ġuridiċi u ġudizzjarji nazzjonali;

H.  billi skont l-Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, l-immunità parlamentari mhix privileġġ personali ta' Membru imma garanzija tal-indipendenza tal-Parlament kollu kemm hu u tal-Membri tiegħu;

I.  billi l-iskop tal-immunità parlamentari huwa li l-Parlament u l-Membri tiegħu jiġu protetti minn proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-attivitajiet imwettqa fil-qadi tad-dmirijiet parlamentari u li ma jistgħux jiġu separati minn dawk id-dmirijiet;

J.  billi l-prosekuzzjoni ma titrattax l-opinjonijiet espressi jew il-voti mitfugħa fit-twettiq tad-doveri tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew in kwistjoni skont il-finijiet tal-Artikolu 8 tal-Protokoll Nru. 7 li jikkonċerna l-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea;

K.  billi fuq il-bażi tal-informazzjoni u tal-ispjegazzjonijiet ipprovduti f'dan il-każ, ma hemm l-ebda raġuni li wieħed jissuspetta li l-intenzjoni sottostanti tal-proċedimenti kriminali hija li ssir ħsara lill-attività politika jew lir-reputazzjoni ta' Membru u b'hekk lill-indipendenza tal-Parlament (fumus persecutionis);

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Georgios Epitideios;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-awtoritajiet Griegi u lil Georgios Epitideios.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure et., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis
PDF 138kWORD 50k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0334A8-0183/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis, imressqa fit-12 ta' Ottubru 2018 mill-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċja, b'rabta mal-proċedura Nru ABM: 2017/10839 u mħabbra fis-seduta plenarja tat-13 ta' Novembru 2018,

–  wara li sema' lil Lampros Fountoulis skont l-Artikolu 9(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tal-Kostituzzjoni tal-Greċja,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2), 6(1) u 9 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0183/2019),

A.  billi l-Uffiċċju tal-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċja talab it-tneħħija tal-immunità ta' Lampros Fountoulis, Membru tal-Parlament Ewropew, b'rabta ma' azzjoni ġudizzjarja possibbli rigward reat allegat;

B.  billi l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru. 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-Membri tal-Parlament Ewropew, igawdu fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament ta' dak l-istat;

C.  billi l-Artikolu 62 tal-Kostituzzjoni tal-Greċja jistipula li, matul il-mandat parlamentari tagħhom, il-membri tal-parlament ma jistgħux jiġu akkużati, arrestati, mixħuta l-ħabs jew ristretti bi kwalunkwe mod ieħor mingħajr permess minn qabel mogħti mill-parlament;

D.  billi t-talba tal-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċjatirrigwarda l-proċedimenti li jikkonċernaw l-allegat ksur tal-Artikolu 45 u l-Artikolu 232A tal-Kodiċi Kriminali Grieg, li jikkonċernaw ksur konġunt ta' deċiżjoni tal-qorti;

E.  billi s-Sur Lampros Fountoulis huwa akkużat li naqas milli jikkonforma mad-deċiżjoni interim Nru 3603/2015 tal-Qorti tal-Prim'Istanza b'imħallef wieħed f'Ateni li ordnat it-tneħħija tal-kameras kollha mis-sular t'isfel u mill-entratura tal-bini li jinsab fin-Nru 73 Odos Grammou f'Marousi (Attica) u l-ħlas ta' multa ta' EUR 600 (sitt mitt euro) għal kull ksur futur tad-deċiżjoni tal-25 ta' Mejju 2015;

F.  billi skont l-Artikolu 9(8) tar-Regoli tal-Proċedura, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali fl-ebda ċirkustanza m'għandu jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-Membru, u lanqas m'għandu jippronunzja ruħu dwar jekk l-opinjonijiet u l-atti attribwiti lill-Membru jiġġustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke jekk, waqt li jkun qed jeżamina t-talba, il-kumitat jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-każ;

G.  billi mhuwiex il-kompitu tal-Parlament Ewropew li jieħu pożizzjoni dwar il-ħtija jew le tal-Membru jew dwar jekk l-atti attribwiti lill-Membru jiġġustifikawx il-ftuħ ta' proċedimenti kriminali, u lanqas li jippronunzja ruħu fuq il-merti relattivi tal-ordinamenti ġuridiċi u ġudizzjarji nazzjonali;

H.  billi f'konformità mal-Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, l-immunità parlamentari mhix privileġġ personali ta' Membru imma garanzija tal-indipendenza tal-Parlament kollu kemm hu u tal-Membri tiegħu;

I.  billi l-iskop tal-immunità parlamentari huwa li l-Parlament u l-Membri tiegħu jiġu protetti minn proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-attivitajiet imwettqa fil-qadi tad-dmirijiet parlamentari u li ma jistgħux jiġu separati minn dawk id-dmirijiet;

J.  billi l-prosekuzzjoni ma titrattax l-opinjonijiet espressi jew il-voti mitfugħa fit-twettiq tad-doveri tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew in kwistjoni skont il-finijiet tal-Artikolu 8 tal-Protokoll Nru. 7 li jikkonċerna l-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea;

K.  billi fuq il-bażi tal-informazzjoni u tal-ispjegazzjonijiet ipprovduti f'dan il-każ, ma hemm l-ebda raġuni li wieħed jissuspetta li l-intenzjoni sottostanti tal-proċedimenti kriminali hija li ssir ħsara lill-attività politika jew lir-reputazzjoni ta' Membru u b'hekk lill-indipendenza tal-Parlament (fumus persecutionis);

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Lampros Fountoulis;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-awtoritajiet Griegi u lil Lampros Fountoulis.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure et., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos
PDF 140kWORD 50k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0335A8-0184/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos, imressqa fit-12 ta' Ottubru 2018 mill-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċja, b'rabta mal-proċedura Nru ABM: 2017/10839 u mħabbra fis-seduta plenarja tat-13 ta' Novembru 2018,

–  wara li sema' lil Eleftherios Synadinos skont l-Artikolu 9(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett,

–  wara li kkunsidra s-sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta' Mejju 1964, fl-10 ta' Lulju 1986, fil-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, fid-19 ta' Marzu 2010, fis-6 ta' Settembru 2011 u fis-17 ta' Jannar 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Ellenika,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 5(2), 6(1) u 9 tal-Greċja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0184/2019),

A.  billi l-Uffiċċju tal-Viċi Prosekutur Pubblikutal-Qorti Suprema tal-Greċja talab it-tneħħija tal-immunità ta' Eleftherios Synadinos, Membru tal-Parlament Ewropew, b'rabta ma' azzjoni ġudizzjarja possibbli rigward reat allegat;

B.  billi l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru. 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-Membri tal-Parlament Ewropew, igawdu fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament ta' dak l-istat;

C.  billi l-Artikolu 62 tal-Kostituzzjoni tal-Greċja jistipula li, matul il-mandat parlamentari tagħhom, il-membri tal-parlament ma jistgħux jiġu akkużati, arrestati, mixħuta l-ħabs jew ristretti bi kwalunkwe mod ieħor mingħajr permess minn qabel mogħti mill-parlament;

D.  billi t-talba tal-Viċi Prosekutur Pubbliku tal-Qorti Suprema tal-Greċja tirrigwarda l-proċedimenti li jikkonċernaw l-allegat ksur tal-Artikolu 45 u tal-Artikolu 232A tal-Kodiċi Kriminali Grieg, li jikkonċernaw ksur konġunt ta' deċiżjoni tal-qorti;

E.  billi Eleftherios Synadinos huwa akkużat li naqas milli jikkonforma mad-deċiżjoni interim Nru 3603/2015 tal-Qorti tal-Prim'Istanza b'imħallef wieħed ta' Ateni li ordnat it-tneħħija tal-kameras kollha mis-sular t'isfel u mill-entratura tal-bini li jinsab Nru 73 Odos Grammou f'Marousi (Attica) u l-ħlas ta' multa ta' EUR 600 (sitt mitt euro) għal kull ksur futur tad-deċiżjoni tal-25 ta' Mejju 2015;

F.  billi, skont l-Artikolu 9(8) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali fl-ebda ċirkustanza m'għandu jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoċenza tal-Membru, u lanqas m'għandu jippronunzja ruħu dwar jekk l-opinjonijiet u l-atti attribwiti lill-Membru jiġġustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke jekk, waqt li jkun qed jeżamina t-talba, il-kumitat jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-każ;

G.  billi mhuwiex il-kompitu tal-Parlament Ewropew li jieħu pożizzjoni dwar il-ħtija jew le tal-Membru jew dwar jekk l-atti attribwiti lill-Membru jiġġustifikawx il-ftuħ ta' proċedimenti kriminali, u lanqas li jippronunzja ruħu fuq il-merti relattivi tal-ordinamenti ġuridiċi u ġudizzjarji nazzjonali;

H.  billi f'konformità mal-Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, l-immunità parlamentari mhix privileġġ personali ta' Membru imma garanzija tal-indipendenza tal-Parlament kollu kemm hu u tal-Membri tiegħu;

I.  billi l-iskop tal-immunità parlamentari huwa li l-Parlament u l-Membri tiegħu jiġu protetti minn proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-attivitajiet imwettqa fil-qadi tad-dmirijiet parlamentari u li ma jistgħux jiġu separati minn dawk id-dmirijiet;

J.  billi l-prosekuzzjoni ma titrattax l-opinjonijiet espressi jew il-voti mitfugħa fit-twettiq tad-doveri tagħhom bħala Membri tal-Parlament Ewropew in kwistjoni skont il-finijiet tal-Artikolu 8 tal-Protokoll Nru. 7 li jikkonċerna l-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea;

K.  billi fuq il-bażi tal-informazzjoni u tal-ispjegazzjonijiet ipprovduti f'dan il-każ, ma hemm l-ebda raġuni li wieħed jissuspetta li l-intenzjoni sottostanti tal-proċedimenti kriminali hija li ssir ħsara lill-attività politika jew lir-reputazzjoni ta' Membru u b'hekk lill-indipendenza tal-Parlament (fumus persecutionis);

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Eleftherios Synadinos;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-awtoritajiet Griegi u lil Eleftherios Synadinos.

(1) Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Mejju 1964, Wagner vs Fohrmann u Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta' Lulju 1986, Wybot vs Faure et., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta' Ottubru 2008, Mote vs il-Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Ottubru 2008, Marra vs De Gregorio u Clemente, C-200/07 u C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta' Marzu 2010, Gollnisch vs il-Parlament, T-42/05, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Settembru 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta' Jannar 2013, Gollnisch vs il-Parlament, T-346/11 u T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ***I
PDF 191kWORD 55k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta'April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0745),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 77(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0483/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-2 ta' April 2019 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0047/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta 'April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ▌r-Regolament (UE) 2018/1806 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

P8_TC1-COD(2018)0390


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 77(2)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(1),

Billi:

(1)  Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit innotifika lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li joħroġ mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Fil-21 ta' Marzu 2019, il-Kunsill Ewropew qabel li jestendi l-perijodu previst fl-Artikolu 50(3) TUE sat-22 ta' Mejju 2019, dment li l-House of Commons tar-Renju Unit japprova l-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika(2) ("Ftehim dwar il-Ħruġ"). Fl-eventwalità li l-House of Commons tar-Renju Unit ma japprovax il-Ftehim dwar il-Ħruġ, il-Kunsill Ewropew qabel li ssir estensjoni sat-12 ta' April 2019..

(2)  Skont l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u d-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(3), iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom id-dritt jiċċaqalqu u jirrisjedu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, inkluż id-dritt li jidħlu fit-territorju tal-Istati Membri mingħajr viża jew formalitajiet ekwivalenti.

(3)  B'konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, it-Trattati u d-Direttiva 2004/38/KE, flimkien mad-dritt ta' dħul fit-territorju tal-Istati Membri mingħajr viża jew formalitajiet ekwivalenti, mhux ser jibqgħu japplikaw għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li huma ċittadini Brittaniċi ▌. Għalhekk huwa neċessarju li r-Renju Unit jiġi inkluż f'wieħed mill-Annessi għar-▌Regolament (UE) 2018/1806 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4). L-Anness I jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma meħtieġa li jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri u l-Anness II jelenka dawk il-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa.

(4)  Ġibiltà mhijiex parti mir-Renju Unit. Id-dritt tal-Unjoni japplika għal Ġibiltà sal-punt previst fl-Att ta' Adeżjoni tal-1972 bis-saħħa tal-Artikolu 355(3) TFUE biss. L-inklużjoni tar-Renju Unit fil-Parti 1 tal-Anness II għar-Regolament (UE) 2018/1806 mhijiex ser tkopri liċ-ċittadini tat-territorji extra-Ewropej li kisbu ċ-ċittadinanza tagħhom minħabba konnessjoni ma' Ġibiltà. Għalhekk jenħtieġ li Ġibiltà tiġi elenkata flimkien ma' territorji extra-Ewropej Brittaniċi oħra fil-Parti 3 tal-Anness II għar-Regolament (UE) 2018/1806.

(5)  Il-kriterji li jenħtieġ li jitqiesu meta jkunu qed jiġu ddeterminati ▌, abbażi ta' valutazzjoni skont il-każ, il-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal ħtieġa ta' viża jew eżentati minnha, huma stipulati fl-▌Artikolu 1 tar-Regolament (UE) 2018/1806. Dawk il-kriterji jinkludu l-immigrazzjoni illegali, l-ordni pubbliku u s-sigurtà, il-benefiċċji ekonomiċi, b'mod partikolari f'termini ta' turiżmu u ta' kummerċ barrani, u r-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni mal-pajjiżi terzi rilevanti, inkluż, b'mod partikolari, konsiderazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll l-implikazzjonijiet ta' koerenza reġjonali u ta' reċiproċità.

(6)  Filwaqt li jitqiesu l-kriterji kollha elenkati fl-▌Artikolu 1 tar-Regolament (UE) 2018/1806, huwa xieraq li ċ-ċittadini tar-Renju Unit li huma ċittadini Brittaniċi jiġu eżentati mill-ħtieġa ta' viża meta jivvjaġġaw lejn it-territorju tal-Istati Membri. Fid-dawl tal-prossimità ġeografika, ir-rabta bejn l-ekonomiji, il-livell ta' kummerċ u l-ammont ta' movimenti ta' persuni għal żmien qasir bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni għal negozju, divertiment jew finijiet oħra, l-ivvjaġġar bla viża jenħtieġ li jiffaċilita t-turiżmu u l-attività ekonomika, u b'hekk iġib benefiċċji għall-Unjoni.

(7)  Jenħtieġ li għalhekk ir-Renju Unit ikun inkluż fl-Anness II għar-Regolament (UE) 2018/1806 fir-rigward taċ-ċittadini Brittaniċi.

(8)  Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-aspettattiva li, fl-interess li jinżammu relazzjonijiet mill-qrib, ir-Renju Unit ser jagħti reċiproċità sħiħa rigward viżi għaċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha. Fil-każ li fil-futur ir-Renju Unit jintroduċi rekwiżit ta' viża għaċ-ċittadini ta' mill-inqas Stat Membru wieħed, jenħtieġ li japplika l-mekkaniżmu ta' reċiproċità previst fl-▌Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806. Jenħtieġ li l-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jaġixxu mingħajr dewmien fl-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' reċiproċità. Il-Kummissjoni jenħtieġ li timmonitorja r-rispett tal-prinċipju ta' reċiproċità fuq bażi kontinwa u tinforma minnufih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bi kwalunkwe żvilupp li jista' jipperikola r-rispett ta' dak il-prinċipju.

(9)  Fir-rigward tal-Iżlanda u ▌n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dawn tal-aħħar ▌mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen(5), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt B tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE(6).

(10)  Fir-rigward tal-Iżvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen(7) li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punti (B) u (C) tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE, li jinqraw flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE(8).

(11)  Fir-rigward ▌ tal-Liechtenstein, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipalità tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalità tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen(9), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punti (B) u (C) tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE, li jinqraw flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/350/UE(10).

(12)  Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li r-Renju Unit ma jipparteċipax fih, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE(11); ir-Renju Unit għalhekk mhuwiex qed jieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(13)  Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen, li l-Irlanda ma tipparteċipax fih, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE(12); L-Irlanda għalhekk mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(14)  Dan ir-Regolament jikkostitwixxi att li jibni fuq l-acquis ta' Schengen, jew inkella li huwa marbut miegħu fis-sens, rispettivament, tal-Artikolu 3(1) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003, tal-Artikolu 4(1) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2005 u tal-Artikolu 4(1) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2011.

(15)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak li fih il-liġi tal-Unjoni ma tibqax tapplika għar-Renju Unit.

(16)  Jenħtieġ għalhekk li r-Regolament(UE) 2018/1806 jiġi emendat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2018/1806 jiġi emendat kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 6(2), il-punt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(d) mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti li jirriżultaw mill-Ftehim Ewropew dwar l-Abolizzjoni tal-Viżi għar-Refuġjati tal-Kunsill tal-Ewropa ffirmat fi Strasburgu fl-20 ta'April 1959, refuġjati rikonoxxuti u persuni apolidi u persuni oħrajn li ma għandhom iċ-ċittadinanza tal-ebda pajjiż li jirrisjedu fl-Irlanda u li huma detenturi ta' dokument tal-ivvjaġġar maħruġ mill-Irlanda, li huwa rikonoxxut mill-Istat Membru kkonċernat.";

"

(2)  fil-Parti 1 tal-Anness II, jiddaħħal dan li ġej:"

"ir-Renju Unit (ħlief ċittadini Brittaniċi kif imsemmi fil-Parti 3)";

"

(3)  it-titolu tal-Parti 3 tal-Anness II huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"PERSUNI B'NAZZJONALITÀ BRITTANIKA LI MHUMIEX ĊITTADINI BRITTANIĊI";

"

(4)  fil-Parti 3 tal-Anness II, dan li ġej jiżdied wara l-kliem "ċittadini extra Ewropej Brittaniċi (BOTC)":"

"Dawn it-territorji jinkludu Anguilla, Bermuda, it-Territorju Brittaniku tal-Antartika, it-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi, il-Gżejjer Cayman, il-Gżejjer Falkland, Ġibiltà*, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Ascension u Tristan da Cunha, il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Turks u Caicos.

_____________________________

* Ġibiltà hija kolonja tal-Kuruna Brittanika. Hemm kontroversja bejn Spanja u r-Renju Unit dwar is-sovranità fuq Ġibiltà, territorju li għandha tintlaħaq soluzzjoni dwaru fid-dawl tar-riżoluzzjonijiet u d-deċiżjonijiet rilevanti tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. ".

"

Artikolu 2

Fejn ir-Renju Unit jintroduċi rekwiżit ta' viża għaċ-ċittadini ta' mill-inqas Stat Membru wieħed, għandu japplika l-mekkaniżmu ta' reċiproċità previst fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jaġixxu mingħajr dewmien fl-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' reċiproċità.

Artikolu 3

▌Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak li fih il-liġi tal-Unjoni ma tibqax tapplika għar-Renju Unit.

▌Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019.
(2) ĠU C 66I, 19.2.2019, p. 1.
(3)Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77).
(4)Regolament (UE) 2018/1806 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (ĠU L 303, 28.11.2018, p. 39).
(5)ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.
(6)Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta' Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dawn iż-żewġ Stati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen (ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31).
(7)ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.
(8)Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2008/146/KE tat-28 ta' Jannar 2008 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-Acquis ta' Schengen (ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1).
(9)ĠU L 160, 18.6.2011, p. 21.
(10)Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/350/UE tas-7 ta' Marzu 2011 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen, relatat mal-abolizzjoni tal-verifiki mal-fruntieri interni u l-moviment tal-persuni (ĠU L 160, 18.6.2011, p. 19).
(11)Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta' Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u Irlanda ta' Fuq biex jieħdu parti f'xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen (ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43).
(12)Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta' Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f'xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen (ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20).


Linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi *
PDF 125kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0337A8-0177/2019

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2019)0151),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 148(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0131/2019),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0177/2019),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


Il-ġestjoni tal-iskart
PDF 143kWORD 56k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar l-immaniġġjar tal-iskart (2019/2557(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0338B8-0231/2019

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/851 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart(1) (Id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/850 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ(3),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2018/842 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 li jikkontribwixxi għall-azzjoni klimatika biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013(5) (ir-Regolament tal-Azzjoni Klimatika),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-istabbiliment ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija(6), u li timplimenta r-regolamenti u l-ftehimiet volontarji adottati skont dik id-Direttiva,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar strateġija Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2018 dwar l-implimentazzjoni tas-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2017 dwar azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2017 dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE)(11),

–  wara li kkunsidra l-ftehim politiku proviżorju li ntlaħaq mill-koleġiżlaturi fid-19 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal direttiva dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 2017 dwar ir-rwol tal-enerġija mill-iskart fl-ekonomija ċirkolari (COM(2017)0034),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Jannar 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari: alternattivi li jindirizzaw l-interfaċċa bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart (COM(2018)0032) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal relatat (SWD(2018)0020),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari" (COM(2015)0614),

–  wara li kkunsidra l-aktar minn 60 petizzjoni dwar l-immaniġġjar tal-iskart li waslu għand il-Parlament Ewropew mill-Belġju, il-Bulgarija, il-Greċja, l-Italja, il-Polonja, is-Slovakkja, Spanja u r-Renju Unit matul dawn l-aħħar ftit snin,

–  wara li kkunsidra ż-żjarat ta' ġbir ta' informazzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-Bulgarija, il-Greċja u l-Italja fl-aħħar snin dwar kwistjonijiet marbuta mal-immaniġġjar tal-iskart, u b'mod partikolari l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tar-rapporti sussegwenti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-2 ta' Frar 2012 dwar il-kwistjonijiet imqajma minn petizzjonanti b'rabta mal-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u ta' direttivi relatati, fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea(12),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 216(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi sar progress madwar l-UE kollha fit-tnaqqis tal-impatti tal-ġenerazzjoni tal-iskart fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem, iżda minkejja dan għad fadal ħafna sfidi u jeħtieġ li jittieħdu miżuri urġenti biex jiġi żgurat immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi, speċjalment fir-rigward tal-ammonti relattivament għoljin ta' skart mhux ittrattat li għadhom jintremew f'landfills f'ħafna Stati Membri;

B.  billi tnejn mill-isfidi ewlenin għall-futur huma li jitnaqqsu l-livelli ta' ġenerazzjoni tal-iskart u li l-għanijiet tal-immaniġġjar tal-iskart jiġu allinjati ma' dawk tal-ekonomija ċirkolari, b'mod partikolari billi jiżdiedu r-rati tal-użu mill-ġdid u tar-riċiklaġġ;

C.  billi l-prevenzjoni ġiet stabbilita bħala l-prijorità ewlenija tal-ġerarkija tal-iskart permezz tad-Direttiva Qafas dwar l-iskart 2008/98/KE;

D.  billi prattiki ta' mmaniġġjar tal-iskart mhux xierqa għandhom impatt ambjentali sever f'termini ta' tniġġis tal-ħamrija, tal-ilma u tal-arja; billi petizzjonanti indikaw li landfills u inċineraturi ġew awtorizzati u saru operazzjonali viċin ħafna ta' siti residenzjali u agrikoli u f'żoni fejn il-kundizzjonijiet ġeoloġiċi u idroġeoloġiċi ma ngħatawx il-kunsiderazzjoni li jistħoqqilhom mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, u jirrappreżentaw theddida diretta għas-saħħa pubblika;

E.  billi aktar minn 80 % tal-impatt ambjentali ta' prodott jiġi ddeterminat fl-istadju tad-disinn, li għalhekk għandu rwol importanti fil-promozzjoni tal-prevenzjoni tal-iskart u l-aspetti kollha tal-ekonomija ċirkolari, bħad-durabbiltà, il-kapaċità ta' aġġornament, ta' tiswija, ta' użu mill-ġdid u ta' riċiklaġġ ta' prodott;

F.  billi minbarra li jiġu magħmula prodotti aktar sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi, il-prinċipji tal-ekonomija kollaborattiva u l-ekonomija tas-servizzi jistgħu jservu wkoll l-iskop tat-tnaqqis tal-ġenerazzjoni tal-iskart fl-Ewropa;

G.  billi l-Kummissjoni indirizzat diversi proċeduri ta' ksur rigward il-ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-immaniġġjar tal-iskart f'diversi Stati Membri; billi diversi minn dawn il-każijiet ġew riferuti għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, uħud minnhom dan l-aħħar;

H.  billi l-aħħar rapport mill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart, inkluż ir-rapport dwar it-twissija bikrija għall-Istati Membri f'riskju li jaqgħu lura fil-preparazzjonijiet tagħhom biex jissodisfaw l-mira tal-użu mill-ġdid/riċiklaġġ tal-2020 għall-iskart muniċipali, wera li hemm nuqqasijiet serji li għandhom jiġu indirizzati malajr jekk l-Ewropa se taħsad il-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi tal-ekonomija ċirkolari;

I.  billi d-data riċenti li takkumpanja bosta petizzjonijiet enfasizzat il-fatt li s-sitwazzjoni tal-immaniġġjar tal-iskart f'diversi Stati Membri u reġjuni għadha problematika ħafna, filwaqt li pprovdiet evidenza qawwija tal-bżonn li jsir titjib sinifikanti fl-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u l-bqija tal-leġiżlazzjoni tal-UE relatata ma' miżuri dwar il-prevenzjoni u t-trattament tal-iskart;

J.  billi ekonomija li tipprijoritizza t-tiswija, l-użu mill-ġdid, il-manifattura mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta' materjali tirrikjedi ħafna aktar ħaddiema minn waħda bbażata fuq filosofija ta' rimi, u b'hekk toħloq iżjed opportunitajiet ta' impjieg; billi l-implimentazzjoni tajba tal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-iskart tista' tisfrutta l-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi tas-setturi tal-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ;

K.  billi l-immaniġġjar tajjeb tal-iskart u l-prevenzjoni tal-iskart huma essenzjali biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa u jinkiseb ambjent mhux tossiku;

1.  Jenfasizza li bosta petizzjonijiet sottomessi dwar in-nuqqas ta' implimentazzjoni tal-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart jindikaw diversi problemi tas-saħħa u ambjentali marbuta ma' prattiki ta' mmaniġġjar tal-iskart mhux xierqa, bħal kwalità ħażina tal-arja f'żoni urbani, kontaminazzjoni ta' riżorsi tal-ilma taħt l-art, livelli ta' storbju eċċessivi u emissjonijiet bir-riħa;

2.  Jenfasizza li sabiex tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari, il-finanzjament pubbliku tal-immaniġġjar tal-iskart, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE, għandu jkun konsistenti mal-għan ta' żieda fl-implimentazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart; jemmen għalhekk li l-fondi għandhom ikunu mmirati lejn il-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, il-ġbir separat u l-pjanijiet u l-proġetti tar-riċiklaġġ;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu aktar progress fil-preżentazzjoni ta' pjanijiet u proġetti effettivi għall-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid, il-ġbir separat u r-riċiklaġġ bħala kruċjali fit-tnaqqis tal-piż ambjentali tal-iskart, il-ħsad tal-benefiċċji ekonomiċi tal-ekonomija ċirkolari u t-titjib tal-effiċjenza fir-riżorsi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fl-isforzi ta' implimentazzjoni tagħhom, inkluż permezz ta' għajnuna teknika u fondi tal-UE; jissuġġerixxi l-adozzjoni ta' strumenti ekonomiċi adegwati kif stabbilit fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart u l-implimentazzjoni ta' skemi estiżi ta' responsabbiltà tal-produttur effiċjenti u kosteffettivi biex tingħata spinta lit-tranżizzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex inaddfu ż-żibel u jtejbu l-immaniġġjar tal-iskart (il-ġbir, is-separazzjoni u r-riċiklaġġ), u jadottaw strumenti ekonomiċi u kampanji ta' sensibilizzazzjoni biex jiġi pprevenut l-iskart;

5.  Jilqa' r-rieda tal-Kummissjoni li tagħmel żjarat ta' livell għoli dwar l-ekonomija ċirkolari/l-iskart fl-Istati Membri li huma f'riskju li ma jissodisfawx il-miri tal-iskart muniċipali tal-2020 u li tikkomunika mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi l-assoċjazzjonijiet ta' atturi lokali u reġjonali u l-organizzazzjonijiet mifruxa mal-Ewropa kollha li ġenwinament qed jippromwovu kultura ta' żero skart u politiki assoċjati;

6.  Jenfasizza li l-Istati Membri jeħtieġ li jimmitigaw l-impatti ambjentali tal-ġenerazzjoni tal-iskart, b'mod partikolari billi jnaqqsu l-ammont ta' skart muniċipali ġġenerat; jistieden lill-Istati Membri biex, għal dan l-għan, jieħdu miżuri ta' prevenzjoni tal-iskart kif stabbilit fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart;

7.  Jenfasizza li l-atturi nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom rwol kruċjali fl-immaniġġjar tal-iskart u fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika dwar din il-kwistjoni; ifakkar li politika koerenti, flimkien mal-avvanz tal-infrastruttura xierqa skont il-ġerarkija tal-iskart, tista' tiġi stabbilita biss permezz ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni fil-livelli kollha fl-UE; jitlob lill-Kummissjoni tippremja l-aħjar prattiki fil-livelli kollha u tiffaċilita l-iskambju tagħhom, kif ukoll tappoġġja b'mod konkret u adegwat proġetti pijunieri;

8.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-industriji, bħala msieħba ewlenin fis-settur tal-immaniġġjar tal-iskart, itejbu l-involviment tagħhom fil-promozzjoni ta' katini tal-provvista ċirkolari, sabiex jiksbu aċċess għal materja prima sekondarja ta' kwalità għolja, ħafna drabi bi prezzijiet kompetittivi, li għandhom jiġu rkuprati għal aktar użu u produzzjoni;

9.  Jitlob il-provvista ta' taħriġ u l-promozzjoni ta' firxa ta' tipi ta' impjieg, inkluż appoġġ finanzjarju għal taħriġ ta' ħiliet ta' livell għoli u impjiegi soċjali, b'mod partikolari fl-oqsma tat-tiswija u t-tħejjija għall-użu mill-ġdid;

10.  Jemmen bis-sħiħ li mudelli ta' negozju ġodda ffukati aktar fuq il-prevenzjoni tal-iskart, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ iridu jiġu promossi u appoġġjati b'mod adegwat bl-għan li tingħata spinta aktar effettiva lit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari;

11.  Jenfasizza li l-implimentazzjoni tajba tal-pakkett tal-ekonomija ċirkolari tipprovdi opportunitajiet madwar l-UE, inkluż investiment, li se tgħin tirrazzjonalizza l-użu tar-riżorsi naturali;

12.  Jenfasizza li ż-żieda fil-produttività tar-riżorsi permezz ta' effiċjenza aħjar u tnaqqis tal-ħela tar-riżorsi permezz ta' miżuri bħall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-manifattura mill-ġdid jistgħu jnaqqsu ħafna kemm il-konsum tar-riżorsi kif ukoll l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, għan li jinsab fil-qalba tal-ekonomija ċirkolari; jenfasizza li f'ekonomija ċirkolari, ir-riżorsi jinżammu fi ħdan l-ekonomija u jibqgħu jintużaw b'mod produttiv meta prodott ikun laħaq it-tmiem tal-ħajja tiegħu, biex b'hekk jitnaqqas il-konsum tar-riżorsi; jemmen, fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, li disinn imtejjeb tal-prodott ċirkolari se jgħin biex jagħlaq iċ-ċikli tal-produzzjoni u jġib bidla fil-mudelli tal-produzzjoni u tal-konsum, biex b'hekk jitnaqqas il-livell ta' sustanzi tossiċi u l-ammont globali ta' skart;

13.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw trasparenza sħiħa fuq il-volum u d-destinazzjoni finali ta' residwi minn alternattivi differenti tat-trattament tal-iskart, speċjalment fir-rigward ta' dawk il-komunitajiet li huma potenzjalment affettwati minn siti u proġetti ġodda, u biex jikkonsultawhom fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet; iħeġġeġ lill-Istati Membri, barra minn hekk, biex jimplimentaw b'mod sħiħ u profond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali)(13) u leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-UE bl-għan li jiġu protetti l-ambjent u s-saħħa pubblika;

14.  Huwa tal-fehma li l-ġbir separat tal-iskart bieb bieb huwa mod effettiv ta' kif issir is-sensibilizzazzjoni fost il-popolazzjoni tal-importanza strateġika ta' ekonomija ċirkolari, u biex jinkiseb b'mod aktar effettiv involviment kollettiv għal dan l-għan; jenfasizza li tali sistemi jippermettu kontabbiltà aħjar rigward it-tipi u l-ammonti ta' skart domestiku prodott u l-ħtiġijiet tal-ipproċessar relatati tagħhom, bl-għan li tiġi mmassimizzata t-tħejjija għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ, kif ukoll tiġi permessa l-introduzzjoni ta' miżuri ekonomiċi aktar ġusti li joffru inċentivi jew li jneħħu l-inċentivi;

15.  Ifakkar li l-inċinerazzjoni tibqa' qabel tal-aħħar fil-ġerarkija tal-iskart, bir-rimi f'landfills biss taħtha;

16.  Ifakkar li l-iskart perikoluż joffri sfidi marbuta mat-trattament speċifiċi li ma jistgħux jiġu injorati u għandhom jiġu indirizzati b'mod speċifiku; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod sħiħ id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart rilevanti għall-immaniġġjar ta' skart perikoluż;

17.  Jappoġġja lill-Kummissjoni fil-proċeduri ta' ksur tagħha li hemm għaddejjin kontra Stati Membri li mhumiex jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart; jistieden lill-Kummissjoni tuża l-potenzjal sħiħ tas-sistema ta' twissija bikrija kif stabbilit fid-direttivi dwar l-iskart riveduti; jissuġġerixxi li multi bħala penali miġbura mill-Kummissjoni għandhom jerġgħu jiġu investiti fi proġetti li huma konsistenti mal-ogħla livelli tal-ġerarkija tal-iskart;

18.  Jiddispjaċih mill-fatt li, skont il-petizzjonanti, ġew awtorizzati landfills li jinsabu viċin ħafna ta' siti residenzjali u agrikoli; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jiżguraw protezzjoni sħiħa tas-saħħa tal-bniedem u jadottaw miżuri strutturali bl-għan li tinstab soluzzjoni għall-kontaminazzjoni tal-ilma ta' taħt l-art;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 109.
(2) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 100.
(3) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 141.
(4) ĠU L 150, 14.6.2018, p. 93.
(5) ĠU L 156, 19.6.2018, p. 26.
(6) ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.
(7) Testi adottati, P8_TA(2018)0352.
(8) Testi adottati, P8_TA(2018)0100.
(9) ĠU C 334, 19.9.2018, p. 151.
(10) ĠU C 334, 19.9.2018, p. 60.
(11) Testi adottati, P8_TA(2018)0241.
(12) ĠU C 239 E, 20.8.2013, p. 60.
(13) ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1.


Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I
PDF 308kWORD 96k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0278),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew tat-18 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta’ Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0206/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Parlamenti Nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 764
Proposta għal direttiva
Titolu 1
Proposta għal
Proposta għal
DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq
li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI")
Emenda 765
Proposta għal direttiva
Premessa -1 (ġdida)
(-1)   Fid-dawl tal-livell għoli ta' mobbiltà tal-forza tax-xogħol fis-settur tat-trasport bit-triq, huma meħtieġa regoli speċifiċi għas-settur li jiżguraw bilanċ bejn il-libertà tal-operaturi biex jipprovdu servizzi transfruntiera, il-moviment liberu tal-merkanzija u l-protezzjoni soċjali tax-xufiera. Għalhekk, l-għan ta' din id-direttiva huwa li tipprovdi ċertezza u ċarezza tad-dritt, li tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni u t-tħeġġiġ tal-infurzar u għall-ġlieda kontra prattiki illegali u għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv.
Emenda 766
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Sabiex ikun jista' jinħoloq settur tat-trasport bit-triq li jkun sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli jeħtieġ li min-naħa jiġi żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali xierqa għax-xufiera, u li min-naħa l-oħra jiġu pprovduti kundizzjonijiet tajbin għan-negozju u kundizzjonijiet ġusti ta' kompetizzjoni għall-operaturi.
(1)  Sabiex ikun jista' jinħoloq settur tat-trasport bit-triq li jkun sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli huwa meħtieġ li jiġu żgurati l-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà tal-forniment ta' servizzi, kundizzjonijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali xierqa għax-xufiera, u li jiġu pprovduti kundizzjonijiet tajbin għan-negozju u ambjent kompetittiv għall-operaturi, filwaqt li jiġu rispettati l-libertajiet fundamentali, il-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà tal-forniment ta' servizzi b'mod partikolari kif iggarantit mit-Trattati.
Emenda 767
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
(1a)   Kwalunkwe regola nazzjonali li tiġi applikata għat-trasport bit-triq trid tkun proporzjonata u ġustifikata u ma tridx tostakola jew tagħmel inqas attraenti l-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali ggarantiti mit-Trattat, bħall-moviment liberu tas-servizzi, sabiex tinżamm jew tiżdied il-kompetittività tal-Unjoni, filwaqt li jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera u l-protezzjoni soċjali tagħhom.
Emenda 768
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Il-mobbiltà għolja inerenti tas-servizzi tat-trasport bit-triq teħtieġ attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li x-xufiera jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet li huma intitolati għalihom u li l-operaturi ma jkollhomx iħabbtu wiċċhom ma' ostakli amministrattivi sproporzjonati li jillimitaw bla bżonn il-libertà tagħhom li jipprovdu servizzi transfruntiera.
(2)  Il-mobbiltà għolja inerenti tas-servizzi tat-trasport bit-triq tirrikjedi attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li x-xufiera jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet li huma intitolati għalihom u li l-operaturi, li ħafna minnhom (90 %) huma SMEs b'inqas minn 10 ħaddiema, ma jkollhomx iħabbtu wiċċhom ma' ostakli amministrattivi sproporzjonati jew kontrolli abbużivi u diskriminatorji, li jillimitaw indebitament il-libertà tagħhom li jipprovdu servizzi transfruntiera.
Emenda 769
Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)
(2a)   Kwalunkwe regola nazzjonali li tiġi applikata għat-trasport bit-triq trid tkun proporzjonata kif ukoll ġustifikata u ma tridx tostakola jew tagħmel inqas attraenti l-eżerċizzju tal-libertajiet fundamentali ggarantiti bit-Trattat, bħall-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà tal-forniment ta' servizzi sabiex tinżamm jew saħansitra tiżdied il-kompetittività tal-Unjoni, inklużi l-kostijiet ta' prodotti u servizzi billi jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-protezzjoni soċjali għax-xufiera kif ukoll l-ispeċifiċitajiet tas-settur peress li x-xufiera huma ħaddiema mobbli ħafna, mhux ħaddiema stazzjonati.
Emenda 770
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Il-bilanċ bejn it-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol għax-xufiera u l-iffaċiltar tal-eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport bit-triq abbażi ta' kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi nazzjonali u barranin huwa kruċjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.
(3)  Il-bilanċ bejn it-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol għax-xufiera u l-iffaċilitar tal-eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport bit-triq abbażi ta' kompetizzjoni ġusta, proporzjonata u nondiskriminatorja bejn l-operaturi nazzjonali u barranin huwa kruċjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Kwalunkwe att leġiżlattiv nazzjonali jew linja ta' politika implimentata fil-livell nazzjonali fis-settur tat-trasport trid għalhekk twassal għall-iżvilupp u t-tisħiħ ta' spazju Ewropew uniku tat-trasport u bl-ebda mod m'għandha tikkontribwixxi għall-frammentazzjoni tas-suq intern. 
Emenda 771
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Wara li ġew evalwati l-effettività u l-effiċjenza tal-leġiżlazzjoni soċjali attwali tal-Unjoni dwar it-trasport bit-triq, fid-dispożizzjonijiet eżistenti ġew identifikati ċerti lakuni, filwaqt li nstabu nuqqasijiet fl-infurzar tagħhom. Barra minn hekk, jeżistu għadd ta' diskrepanzi bejn l-Istati Membri fl-interpretazzjoni, fl-applikazzjoni u fl-implimentazzjoni tar-regoli. Dan joħloq inċertezza legali u trattament mhux ugwali tax-xufiera u tal-operaturi, li huwa ta' ħsara għall-kundizzjonijiet tax-xogħol, soċjali u tal-kompetizzjoni fis-settur.
(4)  Wara li ġew evalwati l-effettività u l-effiċjenza tal-leġiżlazzjoni soċjali attwali tal-Unjoni dwar it-trasport bit-triq, fid-dispożizzjonijiet eżistenti ġew identifikati ċerti lakuni, filwaqt li nstabu nuqqasijiet fl-infurzar tagħhom, kif ukoll prattiki illegali, bħall-użu ta' kumpaniji fittizji. Jenħtieġ li ssir enfasi addizzjonali fuq il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat fis-settur tat-trasport. Barra minn hekk, jeżistu għadd ta' diskrepanzi bejn l-Istati Membri fl-interpretazzjoni, fl-applikazzjoni u fl-implimentazzjoni tar-regoli, u dan joħloq piż amministrattiv kbir ħafna għax-xufiera u għall-operaturi. Dan joħloq inċertezza tad-dritt, li huwa ta' ħsara għall-kundizzjonijiet tax-xogħol, soċjali u tal-kompetizzjoni fis-settur.
Emenda 772
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Sabiex jiġi żgurat li d-Direttivi 96/71/KE1a u 2014/67/UE1b tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jiġu applikati b'mod korrett, jenħtieġ li jissaħħu l-kontrolli u l-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni fir-rigward tal-ġlieda kontra l-frodi relatata mal-istazzjonar tax-xufiera, u jenħtieġ li jsiru kontrolli aktar stretti biex ikun żgurat li l-kontribuzzjonijiet soċjali għall-ħaddiema stazzjonati fil-fatt jitħallsu.
_________________
1a.   Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.97, p. 1).
1b Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI") (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).
Emenda 773
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  L-infurzar adegwat, effettiv u konsistenti tad-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol huwa kruċjali għall-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera u biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li jirriżultaw min-nuqqas ta' konformità. Għalhekk huwa mixtieq li r-rekwiżiti uniformi eżistenti ta' infurzar stipulati fid-Direttiva 2006/22/KE jiġu estiżi għall-kontroll tal-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol stipulati fid-Direttiva 2002/15/UE.
(5)  L-infurzar adegwat, effettiv u konsistenti tad-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol u tal-mistrieħ huwa kruċjali għat-titjib tas-sikurezza fit-toroq, għall-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera u biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li jirriżultaw min-nuqqas ta' konformità. Għalhekk huwa mixtieq li r-rekwiżiti uniformi eżistenti ta' infurzar stipulati fid-Direttiva 2006/22/KE jiġu estiżi għall-kontroll tal-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol stipulati fid-Direttiva 2002/15/UE. Jenħtieġ li tkun disponibbli wkoll, mingħajr piż amministrattiv addizzjonali, il-possibbiltà li jiġu kkombinati flimkien kontrolli dwar il-ħin tas-sewqan u l-ħin tax-xogħol ma' kontrolli dwar ir-regoli fuq l-istazzjonar tax-xufiera. Jenħtieġ li l-kontrolli tal-konformità mal-ħin tax-xogħol ikunu limitati għal kontrolli mwettqa fl-istabbilimenti tal-operaturi tat-trasport sakemm teknoloġija ġdida ma tippermettix kontrolli dwar il-ħin tax-xogħol li jitwettqu b'mod effettiv fil-ġenb tat-triq.
Emenda 774
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   Fil-qies tal-karattru speċifiku tas-servizzi tat-trasport u tal-impatt dirett fuq il-moviment liberu tal-merkanzija, b'attenzjoni speċjali għas-sikurezza u s-sigurtà fit-toroq, il-kontrolli fit-triq jenħtieġ li jkunu limitati għall-minimu. Jenħtieġ li x-xufiera ma jkunux responsabbli għal obbligi amministrattivi addizzjonali tal-kumpaniji rispettivi tagħhom. Jenħtieġ li l-kontrolli tal-ħin tax-xogħol isiru biss fl-istabbiliment tal-operatur tat-trasport.
Emenda 775
Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)
(5b)   Sabiex il-kontrolli fil-ġenb tat-triq ikunu aktar effiċjenti, aktar veloċi u aktar numerużi filwaqt li jnaqqsu l-piż amministrattiv fuq ix-xufiera, il-konformità mad-Direttiva 2002/15/KE jenħtieġ li tiġi vverifikata fil-kuntest ta' spezzjonijiet fl-istabbilimenti tal-kumpanija pjuttost milli fil-kuntest ta' kontrolli fil-ġenb tat-triq.
Emenda 776
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Sabiex titrawwem kooperazzjoni amministrattiva effettiva u skambju effettiv ta' informazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri joħolqu interkonnessjoni tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tagħhom (NER) permezz tar-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU), fuq il-bażi tal-Artikolu 16(5) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009. Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali jkunu interkonnessi sabiex l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, inklużi l-ispetturi fit-triq, ikunu jistgħu jkollhom aċċess dirett f'ħin reali għad-data u għall-informazzjoni fl-ERRU.
Emenda 777
Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Biex tiġi ffaċilitata applikazzjoni aktar effettiva u uniformi tal-kundizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 u d-Direttiva 2002/15/KE, u biex tiġi ffaċilitata l-konformità tal-operaturi tat-trasport bit-triq mar-rekwiżiti amministrattivi meta jiġu stazzjonati x-xufiera, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa modulu wieħed jew diversi moduli tal-IMI għat-tressiq tad-dikjarazzjonijiet ta' stazzjonar kif ukoll applikazzjoni elettronika li tagħti lill-ispetturi aċċess dirett u f'ħin reali għall-ERRU u għall-IMI matul il-kontrolli fil-ġenb tat-triq.
Emenda 778
Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Sabiex jiġu żgurati kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwi għall-ħaddiema u għan-negozji, jeħtieġ li jsir progress lejn infurzar intelliġenti u li jiġi pprovdut l-appoġġ kollu possibbli għall-introduzzjoni u l-użu komplet ta' sistemi ta' klassifikazzjoni tar-riskji. Għal dan il-għan, jeħtieġ li l-awtoritajiet tal-infurzar jingħataw aċċess f'ħin reali għar-reġistri elettroniċi nazzjonali (NERs), filwaqt li jsir użu massimu mir-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU).
Emenda 779
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)
(8a)   Jenħtieġ li r-regoli dwar l-istazzjonar ta' ħaddiema applikabbli għall-attivitajiet tat-trasport fit-triq ikunu bbilanċjati, sempliċi, u b'piż amministrattiv żgħir għall-Istati Membri u għall-impriżi tat-trasport. Jenħtieġ li ma jkollhomx l-għan li jiskoraġġixxu lill-impriżi milli joperaw barra mill-pajjiż ta' stabbiliment.
Emenda 780
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Instabu wkoll diffikultajiet fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema speċifikati fid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 għas-settur tat-trasport bit-triq, li huwa mobbli ħafna. L-istess jgħodd fil-każ tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-rekwiżiti amministrattivi stabbiliti fid-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16. Il-miżuri nazzjonali mhux koordinati dwar l-applikazzjoni u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport bit-triq iġġeneraw piżijiet amministrattivi kbar għall-operaturi tal-Unjoni li mhumiex residenti. Dan ħoloq restrizzjonijiet bla bżonn fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi ta' trasport transfruntiera bit-triq, b'effetti kollaterali negattivi fuq l-impjiegi.
(9)  Instabu wkoll diffikultajiet fl-applikazzjoni tar-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema speċifikati fid-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 għas-settur tat-trasport bit-triq, li huwa mobbli ħafna. L-istess jgħodd fil-każ tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-rekwiżiti amministrattivi stabbiliti fid-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16. Il-miżuri nazzjonali mhux koordinati dwar l-applikazzjoni u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport bit-triq iġġeneraw inċertezza legali, distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-settur tat-trasport u piżijiet amministrattivi kbar għall-operaturi tal-Unjoni li mhumiex residenti. Dan ħoloq restrizzjonijiet bla bżonn fuq il-libertà li jiġu pprovduti servizzi ta' trasport transfruntiera bit-triq, b'effetti kollaterali negattivi fuq l-impjiegi u l-kompetittività tal-kumpaniji tat-trasport. Jeħtieġ li r-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta' kontroll jiġu armonizzati sabiex it-trasportaturi ma jitħallewx ibatu minn dewmien bla bżonn jew dewmien arbitrarju.
_________________
_________________
15 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.97, p. 1).
15 Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.97, p. 1).
16 Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI") (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).
16 Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta' servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI") (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).
Emenda 781
Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiskambjaw data u informazzjoni, jimpenjaw ruħhom f'kooperazzjoni amministrattiva u jipprovdu assistenza reċiproka permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), li l-bażi legali għaliha hija pprovduta mir-Regolament (UE) Nru 1034/2012, bil-għan li jiżguraw konformità sħiħa mar-regoli. Bl-istess mod, l-IMI jenħtieġ li tintuża biex tissottometti u taġġorna d-dikjarazzjonijiet dwar l-istazzjonar bejn l-operaturi tat-trasport u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri destinatarji. Biex jintlaħaq dan l-aħħar objettiv, ikun meħtieġ li tiġi żviluppata interfaċċja pubblika parallela fi ħdan is-sistema tal-IMI li għaliha jkollhom aċċess l-operaturi tat-trasport.
Emenda 782
Proposta għal direttiva
Premessa 9b (ġdida)
(9b)  L-atturi kollha fil-katina tal-konsenja tal-merkanzija jenħtieġ li jerfgħu s-sehem ġust tagħhom ta' responsabbiltà għall-ksur tar-regoli previsti f'din id-Direttiva. Dan jenħtieġ li jkun il-każ meta l-atturi fil-fatt ikunu saru jafu bi ksur jew meta, fid-dawl taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha, ikun messhom ikunu jafu bihom.
Emenda 783
Proposta għal direttiva
Premessa 9c (ġdida)
(9c)  Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri ta' kontroll għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq jiġu applikati b'mod korrett kif definit fid-Direttivi 96/71/KE u 2014/67/UE, jenħtieġ li jissaħħu l-kontrolli u l-kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni biex tiġi miġġielda l-frodi relatata mal-istazzjonar tax-xufiera.
Emenda 784
Proposta għal direttiva
Premessa 9d (ġdida)
(9d)  Jenħtieġ li l-kuntratturi jiġu mħeġġa jaġixxu b'responsabbiltà soċjali billi jużaw l-operaturi tat-trasport li jikkonformaw mar-regoli previsti f'din id-Direttiva. Biex ikun aktar faċli għal kuntratturi li jsibu tali operaturi tat-trasport, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta l-istrumenti eżistenti u l-aħjar prassi li jippromwovu l-imġiba soċjalment responsabbli tal-atturi kollha fil-katina tal-konsenja ta' merkanzija bil-ħsieb li titwaqqaf pjattaforma Ewropea ta' kumpaniji tat-trasport ta' fiduċja, jekk ikun xieraq.
Emenda 785
Proposta għal direttiva
Premessa 9e (ġdida)
(9e)  In-nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-istabbiliment ta' kumpaniji internazzjonali tat-trasport bit-triq joħloq differenzi fis-suq uniku kollu u jikkontribwixxi għal kompetizzjoni żleali bejn il-kumpaniji. Il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-istabbiliment ta' kumpaniji internazzjonali tat-trasport bit-triq għalhekk jenħtieġ li jkunu aktar stretti u aktar faċli biex jiġu ssorveljati, b'mod partikolari bil-għan li jiġi miġġieled il-ħolqien ta' kumpaniji fittizji.
Emenda 786
Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)
(10a)   Fid-dawl tal-fatt li hemm nuqqas ta' xufiera fl-Ewropa, il-kundizzjonijiet tax-xogħol jenħtieġ li jittejbu b'mod sinifikanti sabiex il-professjoni tkun aktar attraenti.
Emenda 787
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Sabiex jiġi żgurat li d-Direttiva 96/71/KE tiġi implimentata fis-settur tat-trasport bit-triq b'mod effettiv u proporzjonat jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għas-settur li jirriflettu n-natura partikolari tal-forza tax-xogħol mobbli ħafna fis-settur tat-trasport bit-triq, u li jiġi pprovdut bilanċ bejn il-protezzjoni soċjali tax-xufiera u l-libertà li l-operaturi jipprovdu servizzi transfruntiera.
(11)  Sabiex jiġi żgurat li d-Direttiva 96/71/KE tiġi implimentata fis-settur tat-trasport bit-triq b'mod effettiv u proporzjonat huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għas-settur li jirriflettu n-natura partikolari tal-forza tax-xogħol mobbli ħafna fis-settur tat-trasport bit-triq, u li jiġi pprovdut bilanċ bejn il-protezzjoni soċjali tax-xufiera u l-libertà li l-operaturi jipprovdu servizzi transfruntiera. Id-dispożizzjonijiet dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema, fid-Direttiva 96/71/KE, u dwar l-infurzar ta' dawk id-dispożizzjonijiet, fid-Direttiva 2014/67/UE, jenħtieġ li japplikaw għas-settur tat-trasport bit-triq skont it-termini ta' din id-Direttiva.
Emenda 788
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Jenħtieġ li kriterji bbilanċjati bħal dawn ikunu bbażati fuq kunċett ta' rabta suffiċjenti ta' xufier ma' territorju ta' Stat Membru ospitanti. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi stabbilit limitu ta' żmien, li meta jinqabeż għandhom japplikaw ir-rata tal-paga minima u l-liv annwali minimu bil-ħlas tal-Istat Membru ospitanti fil-każ ta' operazzjonijiet ta' trasport nazzjonali u internazzjonali. Dan il-limitu ta' żmien ma għandux japplika għal operazzjonijiet ta' kabotaġġ kif definiti fir-Regolament 1072/2009 u fir-Regolament 1073/2009, minħabba li l-operazzjoni ta' trasport kollha kemm hi qed issir fi Stat Membru ospitanti. Bħala konsegwenza, ir-rata tal-paga minima u l-liv annwali minimu bil-ħlas tal-Istat Membru ospitanti għandhom japplikaw għall-kabotaġġ irrispettivament mill-frekwenza u miż-żmien ta' kemm idumu l-operazzjonijiet imwettqa minn xufier.
(12)  Jenħtieġ li kriterji bbilanċjati bħal dawn ikunu bbażati fuq kunċett ta' rabta suffiċjenti ta' xufier ma' territorju ta' Stat Membru ospitanti. Din ir-rabta suffiċjenti teżisti fil-każ ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ kif definit fir-Regolament 1072/2009 u fir-Regolament 1073/2009, minħabba li l-operazzjoni ta' trasport kollha kemm hi qed issir fi Stat Membru ospitanti. Bħala konsegwenza, id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE jenħtieġ li japplikaw għall-kabotaġġ.
Emenda 789
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  F'każ ta' trasport internazzjonali, ir-rabta predominanti ta' xufier fit-trasport internazzjonali bilaterali tkun ma' Stat Membru ta' stabbiliment tal-kumpanija tat-trasport, minħabba li x-xufier jirritorna regolarment lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment tal-kumpanija tat-trasport. Ix-xufier jista' jwettaq diversi operazzjonijiet tat-trasport bilaterali matul vjaġġ wieħed. Min-naħa l-oħra, hemm rabta suffiċjenti mat-territorju ta' Stat Membru ospitanti meta xufier iwettaq tipi oħra ta' operazzjonijiet, b'mod partikolari operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali mhux bilaterali, f'dak l-Istat Membru.
Emenda 790
Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)
(12b)  Sabiex jiġi żgurat użu effiċjenti tar-riżorsi tat-trasport, jitqiesu r-realtajiet operattivi u jitnaqqas l-għadd ta' vjaġġi vojta, li hu element importanti biex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi fir-rigward tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2, għadd limitat ta' attivitajiet tat-trasport addizzjonali jenħtieġ li jkunu possibbli mingħajr ma jiskattaw ir-regoli dwar l-istazzjonar. Tali attivitajiet jikkonsistu f'operazzjonijiet imwettqa waqt perjodu li matulu jew qablu jkun hemm operazzjoni ta' trasport internazzjonali bilaterali mill-Istat Membru ta' stabbiliment u qabel il-vjaġġ ta' ritorn lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment.
Emenda 791
Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)
(12c)  F'każ li x-xufier ikun involut f'operazzjoni tat-trasport ikkombinat, in-natura tas-servizz ipprovdut matul it-triq tal-vjaġġ inizjali jew finali hija marbuta mill-qrib mal-Istat Membru ta' stabbiliment dment li t-triq tal-vjaġġ waħidha tkun operazzjoni ta' trasport bilaterali. Min-naħa l-oħra, jkun hemm rabta suffiċjenti mat-territorju ta' Stat Membru ospitanti meta l-operazzjoni ta' trasport matul il-parti bit-triq tal-vjaġġ titwettaq fl-Istat Membru ospitanti jew bħala operazzjoni ta' trasport internazzjonali mhux bilaterali, u għalhekk, f'każ bħal dan, jenħtieġ li japplikaw ir-regoli tal-istazzjonar.
Emenda 792
Proposta għal direttiva
Premessa 12d (ġdida)
(12d)   Peress li ma hemm l-ebda rabta suffiċjenti ta' xufier ma' territorju ta' Stat Membru ta' tranżitu, jenħtieġ li operazzjonijiet ta' tranżitu ma jkunux ikkunsidrati bħala sitwazzjonijiet ta' stazzjonar. Jenħtieġ li jkun iċċarat ukoll li l-fatt li passiġġieri jinżlu mix-xarabank matul waqfa għal raġunijiet iġeniċi ma jbiddilx il-mod li bih hi kkwalifikata l-operazzjoni ta' trasport.
Emenda 793
Proposta għal direttiva
Premessa 12e (ġdida)
(12e)  It-trasport bit-triq huwa settur mobbli ħafna u jirrikjedi approċċ komuni għal ċerti aspetti ta' remunerazzjoni fis-settur. L-impriżi tat-trasport jeħtieġu ċertezza tad-dritt dwar ir-regoli u r-rekwiżiti li għandhom jikkonformaw magħhom. Dawk ir-regoli u r-rekwiżiti jenħtieġ li jkunu ċari, jinftiehmu faċilment u jkunu aċċessibbli faċilment għall-impriżi tat-trasport u jenħtieġ li jippermettu kontrolli effettivi. Huwa importanti li regoli ġodda ma jintroduċux piż amministrattiv bla bżonn u li dawn iqisu kif xieraq l-interessi tal-SMEs.
Emenda 794
Proposta għal direttiva
Premessa 12f (ġdida)
(12f)  Fejn, skont il-liġi, it-tradizzjonijiet u l-prassi nazzjonali inkluż b'rispett sħiħ għall-awtonomija tas-sħab soċjali, it-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE huma stabbiliti fi ftehimiet kollettivi skont l-Artikolu 3(1) u (8) ta' dik id-Direttiva, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw, bi qbil mad-Direttiva 2014/67/UE, li dawk it-termini u l-kondizzjonijiet ikunu magħmula disponibbli b'mod aċċessibbli u trasparenti għall-impriżi tat-trasport minn Stati Membri oħra u għax-xufiera stazzjonati, u jenħtieġ li jfittxu li jinvolvu s-sħab soċjali f'dak ir-rigward. L-informazzjoni rilevanti għandha, b'mod partikolari, tkopri r-remunerazzjonijiet differenti u l-elementi kostitwenti tagħhom ta' remunerazzjonijiet previsti fil-ftehimiet kollettivi applikabbli lokali u reġjonali, il-metodu użat għall-kalkolu tar-remunerazzjoni dovuta u, fejn rilevanti, il-kriterji ta' kwalifika għall-klassifikazzjoni fil-kategoriji ta' paga differenti. F'konformità mad-Direttiva (UE) 2018/957/UE li temenda d-Direttiva 96/71/KE, jenħtieġ li impriżi tat-trasport ma jkunux penalizzati minħabba nuqqas ta' konformità ma' elementi ta' remunerazzjoni, il-metodu użat biex jikkalkulaw ir-remunerazzjoni dovuta u, fejn rilevanti, il-kriterja ta' kwalifika għall-klassifikazzjoni fil-kategoriji ta' paga differenti li ma jkunux pubblikament disponibbli.
Emenda 795
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Sabiex jiġi żgurat l-infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli speċifiċi għas-settur dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema u sabiex jiġu evitati piżijiet amministrattivi sproporzjonati għas-settur tal-operaturi mhux residenti, jenħtieġ li fis-settur tat-trasport bit-triq jiġu stabbiliti rekwiżiti amministrattivi u ta' kontroll speċifiċi, filwaqt li jiġu sfruttati għalkollox l-għodod ta' kontroll bħat-takografu diġitali.
(13)  Sabiex jiġi żgurat l-infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli speċifiċi għas-settur dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema u sabiex jiġu evitati piżijiet amministrattivi sproporzjonati għas-settur tal-operaturi mhux residenti, jenħtieġ li fis-settur tat-trasport bit-triq jiġu stabbiliti rekwiżiti amministrattivi u ta' kontroll speċifiċi, filwaqt li jiġu sfruttati għalkollox l-għodod ta' kontroll bħat-takografu diġitali. Bil-ħsieb li titnaqqas il-kumplessità tal-obbligi stabbiliti f'din id-Direttiva u d-Direttiva 96/71, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu ħielsa li jimponu biss ir-rekwiżiti amministrattivi speċifikati f'din id-Direttiva – li kienu mfassla biex ikunu adattati għas-settur tat-trasport bit-triq – fuq l-operaturi tat-trasport bit-triq.
Emenda 796
Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)
(13a)   Bil-ħsieb li jitnaqqsu l-piż amministrattiv u l-kompiti ta' ġestjoni tad-dokumenti imposti fuq ix-xufiera, l-operaturi tat-trasport għandhom jipprovdu, fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn huwa bbażat l-operatur, id-dokumenti kollha meħtieġa, kif stabbilit fid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III tad-Direttiva 2014/67/UE dwar assistenza u kooperazzjoni reċiproka bejn l-Istati Membri.
Emenda 797
Proposta għal direttiva
Premessa 13b (ġdida)
(13b)   Sabiex jiġu ffaċilitati l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar ta' din id-Direttiva, jenħtieġ li fl-Istati Membri tintuża s-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għall-iskambju mtejjeb ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-livell transfruntier. L-estensjoni tal-karatteristiċi tal-IMI biex jinkludu l-preżentazzjoni u t-trażmissjoni ta' dikjarazzjonijiet sempliċi tista' wkoll tkun ta' vantaġġ.
Emenda 798
Proposta għal direttiva
Premessa 13c (ġdida)
(13c)   Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv tal-operaturi tat-trasport, li ta' spiss huma impriżi żgħar u ta' daqs medju, ikun xieraq li jiġi ssimplifikat il-proċess li bih jintbagħtu d-dikjarazzjonijiet dwar l-istazzjonar mill-operaturi tat-trasport permezz ta' formoli standardizzati b'xi elementi definiti minn qabel tradotti fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.
Emenda 799
Proposta għal direttiva
Premessa 13d (ġdida)
(13d)   Implimentazzjoni u applikazzjoni ġenerali tar-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema għat-trasport bit-triq jistgħu jaffettwaw l-istruttura tal-industrija tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jissorveljaw mill-qrib l-impatt ta' dan il-proċess.
Emenda 800
Proposta għal direttiva
Premessa 13e (ġdida)
(13e)   Jenħtieġ li l-infurzar jikkonċentra fuq spezzjonijiet fl-istabbilimenti tal-impriżi. Jenħtieġ li l-kontrolli mal-ġenb tat-triq ma jiġux esklużi, iżda jenħtieġ li jsiru b'mod mhux diskriminatorju unikament għal noti tal-kunsinna jew il-verżjonijiet elettroniċi tagħhom, għal konfermi tal-prereġistrazzjoni u l-attestazzjoni għal ritorn lejn il-pajjiż tal-istabbiliment tal-operatur jew ir-residenza tax-xufier. Jenħtieġ li l-kontrolli mal-ġenb tat-triq jikkontrollaw l-ewwel nett id-data takografika li hija importanti biex tiġi determinata l-attività ta' xufier u ta' vettura fuq perjodu kontinwu ta' erba' ġimgħat u l-kopertura ġeografika ta' din l-attività. Ir-reġistrazzjoni tal-kodiċi tal-pajjiż tista' tkun ta' għajnuna.
Emenda 801
Proposta għal direttiva
Premessa 13f (ġdida)
(13f)   L-impatt tal-applikazzjoni u tal-infurzar tar-regoli għall-istazzjonar tal-ħaddiema fuq l-industrija tat-trasport bit-triq jenħtieġ li jiġi ripetutament evalwat mill-Kummissjoni u rrapportat lill-Parlament u lill-Kunsill, u jenħtieġ li jsiru proposti biex dawn ikomplu jiġu ssimplifikati u jitnaqqas il-piż amministrattiv.
Emenda 802
Proposta għal direttiva
Premessa 13g (ġdida)
(13g)   B'rikonoxximent tal-ħtieġa għal trattament speċifiku għas-settur tat-trasport, li fih il-moviment huwa l-essenza proprja tal-ħidma mwettqa mix-xufiera, l-applikazzjoni tad-Direttiva 96/71/UE għas-settur tat-trasport bit-triq jenħtieġ li tikkoinċidi mad-data tad-dħul fis-seħħ tal-emenda tad-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' infurzar, u tar-regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq.
Emenda 803
Proposta għal direttiva
Premessa 13h (ġdida)
(13h)   Sabiex l-Annessi ta' din id-Direttiva jiġu adattati għall-iżviluppi tal-aħjar prattiki, jenħtieġ li tiġi delegata s-setgħa lill-Kummissjoni biex jiġu adottati atti fir-rigward tal-emenda ta' dawk l-Annessi, f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Hu importanti b'mod partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa tul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet\*. B'mod partikolari, sabiex tkun żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u li l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.
Emenda 804
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  Jenħtieġ li, fil-kuntest ta' assistenza reċiproka u ta' kooperazzjoni amministrattiva effikaċi bejn l-Istati Membri, l-iskambju ta' informazzjoni jkun konformi mar-regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/679.
Emenda 805
Proposta għal direttiva
Premessa 14b (ġdida)
(14b)   Jenħtieġ li s-sħab kollha fil-katina tal-provvista jirrispettaw ir-regoli li jissalvagwardjaw kundizzjonijiet soċjali tajba fis-suq Ewropew tat-trasport tal-merkanzija bit-triq kollu kemm hu. Sabiex jinħoloq suq intern Ewropew ekonomikament u soċjalment sostenibbli, jenħtieġ li tiġi stabbilita u implimentata katina ta' responsabbiltà li tkopri lill-atturi kollha fil-katina loġistika. It-tisħiħ tat-trasparenza u tar-responsabbiltà u ż-żieda fl-ugwaljanza soċjali u ekonomika se żżid il-possibbiltà li l-professjoni tkun aktar attraenti u tiġi promossa kompetizzjoni b'saħħitha.
Emenda 806
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Kull sena dawn il-kontrolli għandhom ikopru kampjun wiesa' u rappreżentattiv ta' ħaddiema mobbli, xufiera, impriżi u vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u ta' ħaddiema mobbli u xufiera li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/15/KE.
Kull sena dawn il-kontrolli għandhom ikopru kampjun wiesa' u rappreżentattiv ta' ħaddiema mobbli, xufiera, impriżi u vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u f'każ ta' kontrolli fl-istabbilimenti, ta' ħaddiema mobbli u xufiera li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/15/KE. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw kontrolli fil-ġenb tat-triq fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/15/KE biss wara l-introduzzjoni ta' teknoloġija li tippermetti li jsiru kontrolli effikaċi. Sadanittant, dawk il-kontrolli għandhom jitwettqu esklussivament fl-istabbilimenti ta' impriżi tat-trasport.
Emenda 807
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Kull Stat Membru għandu jorganizza kontrolli b'tali mod li jsiru kontrolli fuq mill-inqas 3 % tal-jiem li jkunu nħadmu mix-xufiera ta' vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, tar-Regolament (UE) 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE.
Kull Stat Membru għandu jorganizza kontrolli b'tali mod li jsiru kontrolli fuq mill-inqas 3 % tal-jiem li jkunu nħadmu mix-xufiera ta' vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, tar-Regolament (UE) 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE. Wara li jsiru kontrolli fil-ġenb tat-triq u fejn ix-xufier ma jkunx f'pożizzjoni li jippreżenta dokument wieħed meħtieġ jew aktar, ix-xufiera għandhom ikunu rilaxxati biex ikomplu l-operazzjoni tagħhom ta' trasport u l-operatur ta' trasport fl-Istat Membru ta' stabbiliment huwa obbligat jippreżenta d-dokumenti permezz tal-awtoritajiet kompetenti.
Emenda 808
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 2 – paragrafu 4
4.  L-informazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 għandha tinkludi l-għadd ta' xufiera li sarulhom kontrolli fil-ġenb tat-triq, l-għadd ta' kontrolli li jkunu saru fl-istabbilimenti tal-impriżi, l-għadd ta' jiem ta' xogħol li saru kontrolli dwarhom u l-għadd u t-tipi ta' ksur li ġew irrappurtati, kif ukoll reġistru li juri jekk ġewx trasportati passiġġieri jew ġietx ittrasportata merkanzija.
4.  L-informazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 għandha tinkludi l-għadd ta' xufiera li sarulhom kontrolli fil-ġenb tat-triq, l-għadd ta' kontrolli li jkunu saru fl-istabbilimenti tal-impriżi, l-għadd ta' jiem ta' xogħol li saru kontrolli dwarhom fl-istabbilimenti u l-għadd u t-tipi ta' ksur li ġew irrappurtati, kif ukoll reġistru li juri jekk ġewx trasportati passiġġieri jew ġietx ittrasportata merkanzija.
Emenda 809
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 5
(3a)  L-Artikolu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
Artikolu 5
"Artikolu 5
Kontrolli organizzati
Kontrolli organizzati
L-Istati Membri għandhom, tal-anqas sitt darbiet fis-sena, jagħmlu kontrolli flimkien fit-triq ta' xufiera u vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 jew (KEE3821/85. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet tal-infurzar ta' żewġ Stati Membri jew aktar, kull waħda topera fit-territorju tagħha.
L-Istati Membri għandhom, tal-anqas sitt darbiet fis-sena, jagħmlu kontrolli flimkien fit-triq u fl-istabbilimenti ta' xufiera u vetturi li jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 jew (UE165/2014. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet tal-infurzar ta' żewġ Stati Membri jew aktar, kull waħda topera fit-territorju tagħha. Is-sommarju tar-riżultati ta' kontrolli miftiehma għandhom isiru pubbliċi f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data."
Emenda 810
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 6 – paragrafu 1
1.  Il-kontrolli fl-istabbiliment għandhom ikunu ppjanati fid-dawl tal-esperjenza tal-passat fir-rigward tad-diversi tipi ta' trasport u ta' impriżi. Dawn għandhom jitwettqu wkoll jekk waqt il-kontroll fil-ġenb tat-triq jinstab xi ksur serju tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 jew tad-Direttiva 2002/15/KE.
1.  Il-kontrolli fl-istabbiliment għandhom ikunu ppjanati fid-dawl tal-esperjenza tal-passat fir-rigward tad-diversi tipi ta' trasport u ta' impriżi. Dawn għandhom jitwettqu wkoll jekk waqt il-kontroll fil-ġenb tat-triq jinstab xi ksur serju tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014;
Emenda 811
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b
(4a)  fl-Artikolu 7(1), il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(b)  li jgħaddi l-prospetti tal-istatistika li jsiru darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85;
"(b) li jgħaddi l-prospetti tal-istatistika li jsiru darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006;"
Emenda 812
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja
(-a)  Fl-Artikolu 8(1), il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:
1.  Tagħrif li jsir disponibbli bilateralment skont l-Artikolu 17(3) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 jew l-Artikolu 19(3) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 għandu jiġi skambjat bejn il-korpi nominati notifikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7(2):
1.  Tagħrif li jsir disponibbli bilateralment skont l-Artikolu 22(2) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 għandu jiġi skambjat bejn il-korpi nominati notifikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 7:
Emenda 813
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt a
Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b
(b)  fuq talba motivata minn Stat Membru f'każijiet individwali.
(b)  fuq talba speċifika minn Stat Membru f'każijiet individwali, sakemm l-informazzjoni meħtieġa ma tkunx disponibbli permezz ta' konsultazzjoni diretta ta' reġistri elettroniċi nazzjonali msemmija fl-Artikolu 16(5) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009.
Emenda 814
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1a – subparagrafu 1
1a.  Stat Membru għandu jippreżenta l-informazzjoni mitluba minn Stati Membri oħra skont il-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu fi żmien 25 jum ta' xogħol minn meta tasal it-talba f'każijiet li jeħtieġu analiżi fil-fond jew li jinvolvu kontrolli fl-istabbilimenti tal-impriżi kkonċernati. Jista' jiġi miftiehem limitu ta' żmien iqsar bi qbil reċiproku bejn l-Istati Membri. F'każijiet urġenti jew f'każijiet li jeħtieġu konsultazzjoni sempliċi tar-reġistri, bħal pereżempju dawk ta' sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju, l-informazzjoni mitluba għandha tiġi ppreżentata fi żmien tlett ijiem ta' xogħol.
1a.  Stat Membru għandu jippreżenta l-informazzjoni mitluba minn Stati Membri oħra skont il-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. F'każijiet debitament ġustifikati li jeħtieġu analiżi fil-fond jew li jinvolvu kontrolli fl-istabbilimenti tal-impriżi kkonċernati, il-limitu ta' żmien għandu jkun 20 jum ta' xogħol. Jista' jiġi miftiehem limitu ta' żmien iqsar bi qbil reċiproku bejn l-Istati Membri. F'każijiet urġenti jew f'każijiet li jeħtieġu konsultazzjoni sempliċi tar-reġistri, bħal pereżempju dawk ta' sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju, l-informazzjoni mitluba għandha tiġi ppreżentata fi żmien tlett ijiem ta' xogħol.
Emenda 815
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1a – subparagrafu 2
Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista' tiġi miċħuda mill-Istat Membru.
Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista' tiġi miċħuda mill-Istat Membru.
Emenda 816
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1a – subparagrafu 3
Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma' talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol, u għandu jagħti r-raġunijiet għal dan. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista' titqajjem.
Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma' talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol, filwaqt li jagħti raġunijiet biex debitament jiġġustifika d-diffikultà jew l-impossibbiltà li jipprovdi l-informazzjoni rilevanti. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista' titqajjem.
Emenda 817
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1a – subparagrafu 3a (ġdid)
Meta l-Kummissjoni ssir konxja ta' problema persistenti fl-iskambju ta' informazzjoni jew ta' rifjut permanenti biex tingħata informazzjoni, hija tista' tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tikkoreġi s-sitwazzjoni, inkluża, jekk ikun xieraq, tiftaħ investigazzjoni tal-kwistjoni u, imbagħad, tapplika sanzjonijiet fil-konfront tal-Istat Membru.
Emenda 818
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt ba (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2
(ba)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  L-Istati Membri għandhom ifittxu li jistabbilixxu sistemi għall-iskambju elettroniku ta' l-informazzjoni. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi metodoloġija komuni għall-iskambju effettiv ta' tagħrif.
2.  B'deroga mill-Artikolu 21 tad-Direttiva 2014/67/UE, l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri previst fil-paragrafi 1 u 1a ta' dan l-Artikolu għandu jiġi implimentat permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandu jkollhom aċċess dirett f'ħin reali għal data fir-reġistri elettroniċi nazzjonali permezz tar-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU) kif imsemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009.
Emenda 819
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt bb (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2a
(bb)  fl-Artikolu 8, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:
“2a. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa applikazzjoni elettronika komuni għall-Istati Membri kollha tal-UE, li ser tagħti lill-ispetturi aċċess dirett f'ħin reali għall-ERRU u għall-IMI matul il-kontrolli fil-ġenb tat-triq u fl-istabbilimenti mis-sena 2020. Din l-applikazzjoni għandha tiġi żviluppata permezz ta' proġett pilota.",
Emenda 820
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt a
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi metodu komuni għall-klassifikazzjoni tar-riskju tal-impriżi li għandu jikkunsidra l-għadd, is-serjetà u l-frekwenza tal-okkorrenza ta' ksur, u li jqis ukoll ir-riżultati tal-kontrolli meta ma jkun instab ebda ksur, u jekk impriża tat-trasport bit-triq kinitx qed tagħmel użu mit-takografu intelliġenti fil-vetturi kollha tagħha skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(2) ta' din id-Direttiva.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 biex tistabbilixxi metodu komuni għall-klassifikazzjoni tar-riskju tal-impriżi li għandu jikkunsidra l-għadd, il-gravità u l-frekwenza tal-okkorrenza ta' ksur, u li jqis ukoll ir-riżultati tal-kontrolli meta ma jkun instab ebda ksur, u jekk impriża tat-trasport bit-triq kinitx qed tagħmel użu mit-takografu intelliġenti fil-vetturi tagħha skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014.
Emenda 821
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt ba (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
(ba)  fil-paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:
3.  Lista inizjali ta' ksur tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/853821/85 tinsab fl-Anness III.
3.  Lista inizjali ta' ksur tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 tinsab fl-Anness III.
Emenda 822
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt bb (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
(bb)  fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
Bil-ħsieb li jingħataw linji ta' gwida dwar il-kejl tal-piż tal-ksur tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85, il-Kummissjoni tista', kif adegwat, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), tadotta l-Anness III tieħu inizjattivi bil-ħsieb li tistabbilixxi linji ta' gwida dwar firxa komuni ta' ksur tar-regolamenti, maqsuma f'kategoriji skond is-serjetà tagħhom.
Bil-ħsieb li jingħataw linji gwida dwar il-kejl tal-piż tal-ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jew ir-Regolament (UE) Nru 165/2014, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15a li jemenda l-Anness III bil-ħsieb li tistabbilixxi linji gwida dwar firxa komuni ta' ksur, maqsuma f'kategoriji skont il-gravità tagħhom.";
Emenda 823
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt bc (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
(b c)  fil-paragrafu 3, it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
Il-kategorija għall-ksur tar-regolamenti l-aktar serju għandha tinkludi dak fejn in-nuqqas ta' rispett tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 jew 3821/85 joħolqu riskju serju ta' riskju ta' mewt jew ta' korriment personali gravi.
Il-kategorija għall-ksur l-aktar serju għandha tinkludi dak fejn in-nuqqas ta' rispett tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 jew (UE) 165/2014 joħolqu riskju serju ta' riskju ta' mewt jew ta' korriment personali gravi.";
Emenda 824
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt c
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4
4.  Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli mmirati fil-ġenb tat-triq, fil-ħin tal-kontroll, id-dejta li tinsab fis-sistema nazzjonali ta' klassifikazzjoni tar-riskju għandha tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha ta' kontroll tal-Istat Membru kkonċernat.
4.  Sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli mmirati fil-ġenb tat-triq, fil-ħin tal-kontroll, id-dejta li tinsab fis-sistema nazzjonali ta' klassifikazzjoni tar-riskju u r-reġistri nazzjonali tal-impriżi u l-attivitajiet tat-trasport għandhom ikunu aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha ta' kontroll tal-Istat Membru kkonċernat tal-inqas permezz ta' applikazzjoni elettronika komuni għall-Istati Membri kollha, li permezz tagħha jkollhom aċċess dirett f'ħin reali għall-ERRU.
Emenda 825
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 – punt c
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 5
5.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-informazzjoni li tkun tinsab fis-sistema nazzjonali ta' klassifikazzjoni tar-riskju disponibbli fuq talba, jew għandhom jagħmluha direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri l-oħra skont il-limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 8.
5.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-informazzjoni li tkun tinsab fis-sistema nazzjonali ta' klassifikazzjoni tar-riskju direttament aċċessibbli permezz tar-reġistri elettroniċi nazzjonali interoperabbli kif imsemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri l-oħra. (Emendi 228, 229, 230, 231). F'dan ir-rigward, l-iskambju ta' informazzjoni u dejta dwar kwalunkwe ksur mill-operaturi tat-trasport u dwar il-klassifikazzjoni tar-riskju għandu jkun ikkonċentrat u mwettaq permezz tal-interkonnessjoni li l-ERRU jipprovdi bejn ir-reġistri nazzjonali differenti fl-Istati Membri.
Emenda 826
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3
3.  Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi approċċ komuni għar-reġistrazzjoni u għall-kontroll ta' perjodi ta' xogħol ieħor, kif stabbilit fil-punt (e) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, u ta' perjodi ta' mill-inqas ġimgħa li matulhom xufier ma jkunx mal-vettura. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(2);
3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15a biex tistabbilixxi approċċ komuni għar-reġistrazzjoni u l-kontroll ta' perjodi ta' xogħol ieħor, kif stabbilit fil-punt (e) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006, inkluża l-forma tar-rekordjar u tal-każijiet speċifiċi li fihom se jseħħ u r-rekordjar u l-kontrolli ta' perjodi ta' mill-inqas ġimgħa li matulhom xufier ma jkunx mal-vettura u ma jkunx jista' jwettaq ebda attività b'dik il-vettura.
Emenda 827
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 12
(8a)  L-Artikolu 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:
Artikolu 12
"Artikolu 12
Proċedura tal-Kumitat
Proċedura tal-Kumitat
1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85.
1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, tenut kont tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.
2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011."
Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.
3.  Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.
Emenda 828
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8b (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 13 – punt b
(8b)  fl-Artikolu 13, il-punt b huwa sostitwit b'dan li ġej:
(b)  li tħeġġeġ koerenza fl-approċċ bejn awtoritajiet ta' l-infurzar u interpretazzjoni armonizzata tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85 bejn l-awtoritajiet ta' l-infurzar;
“(b) li tħeġġeġ koerenza fl-approċċ bejn awtoritajiet tal-infurzar u interpretazzjoni armonizzata tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 bejn l-awtoritajiet tal-infurzar;"
Emenda 829
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8c (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 14
(8c)  L-Artikolu 14 huwa sostitwit b'dan li ġej:
Artikolu 14
"Artikolu 14
Negozjati ma' pajjiżi terzi
Negozjati ma' pajjiżi terzi
Ladarba din id-Direttiva tidħol fis-seħħ, il-Komunità għandha tibda negozjati mal-pajjiżi terzi rilevanti bil-ħsieb li jkunu applikati regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva.
Ladarba din id-Direttiva tidħol fis-seħħ, l-Unjoni għandha tibda negozjati mal-pajjiżi terzi rilevanti bil-ħsieb li jkunu applikati regoli ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva.
Fl-istennija tal-konklużjoni ta' dawn in-negozjati, l-Istati Membri għandhom jinkludu data dwar kontrolli, fuq vetturi minn pajjiżi terzi, fl-informazzjoni tagħhom lill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85.
Fl-istennija tal-konklużjoni ta' dawn in-negozjati, l-Istati Membri għandhom jinkludu data dwar kontrolli, fuq vetturi minn pajjiżi terzi, fl-informazzjoni tagħhom lill-Kummissjoni kif stabbilit fl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006."
Emenda 830
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8d (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 15
(8d)  L-Artikolu 15 huwa sostitwit b'dan li ġej:
Artikolu 15
"Artikolu 15
Aġġornament ta' l-annessi
Aġġornament tal-annessi
Emendi għall-Annessi li huma meħtieġa sabiex jiġu adattati għal żviluppi fl-aħjar prattika għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a biex temenda l-Annessi I u II sabiex jiġu introdotti l-adattamenti meħtieġa għall-iżviluppi fl-aħjar prattiki.”
Emenda 831
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8e (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Artikolu 15a (ġdid)
(8e)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 15a
Eżerċizzju tad-delega
1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(3) u fl-Artikolu 15 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
3.   Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 9(3) u 15 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.
4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(3) u l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill."
Emenda 832
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt -a (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Anness I – Parti A – punt 1
(-a)  fil-Parti A, il-punt 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
(1)  ħinijiet ta' sewqan kuljum u ta' kull ġimgħa, pawżi u perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa; anke l-folji li fihom jitniżżlu r-rekords tal-jiem preċedenti u li għandhom jinġarru abbord il-vettura skond l-Artikolu 15(7) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 u/jew id-data maħżuna għall-istess perijodu fuq il-kard tax-xufier u/jew fil-memorja tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni skond l-Anness II ta' din id-Direttiva u/jew fil-materjal f'forma stampata;
"(1) ħinijiet ta' sewqan kuljum u ta' kull ġimgħa, pawżi u perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa; anke l-folji li fihom jitniżżlu r-rekords tal-jiem preċedenti u li għandhom jinġarru abbord il-vettura skont l-Artikolu 36(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u/jew id-data maħżuna għall-istess perijodu fuq il-kard tax-xufier u/jew fil-memorja tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni skont l-Anness II ta' din id-Direttiva u/jew fil-materjal f'forma stampata;"
Emenda 833
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt -aa (ġdid)
Id-Direttiva 2006/22/KE
Anness I – parti A – punt 2
(-aa)  fil-Parti A, il-punt (2) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(2)   għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 15(7) tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85, każijiet fejn tinqabeż il-veloċità awtorizzata tal-vettura, jiġifieri kull perijodu ta' aktar minn minuta li fiha l-veloċità tal-vettura teċċedi d-90 kilometru fis-siegħa għal vetturi fil-kategoriji N3 jew il-105 kilometru fis-siegħa km/h għal vetturi fil-kategorija M3 (kategoriji N3 u M3 huma skond id-definizzjoni fl-Anness II, Parti A tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom1a;
(2) għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 36(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014, każijiet fejn tinqabeż il-veloċità awtorizzata tal-vettura, jiġifieri kull perjodu ta' aktar minn minuta li fiha l-veloċità tal-vettura teċċedi d-90 kilometru fis-siegħa għal vetturi fil-kategoriji N3 jew il-105 kilometru fis-siegħa km/h għal vetturi fil-kategorija M3 (kategoriji N3 u M3 huma skont id-definizzjoni fid-Direttiva 2007/46/KE1a;
__________________
__________________
1a ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/28/KE (ĠU L 65, 7.3.2006, p. 27).
1a Id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (id-Direttiva Kwadru)."
Emenda 834
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt -ab (ġdid)
Direttiva 2006/22/KE
Anness I – parti A – punt 4
(-ab)  Fil-Parti A, il-punt (4) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(4)  it-tħaddim tajjeb tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni (li tkun determinata l-possibiltà ta' użu ħażin tat-tagħmir u/jew il-kard tax-xufier u/jew il-folji li fihom jitniżżlu r-rekords) jew, fejn xieraq, il-preżenza tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14(5) tar-Regolament (KEE) Nru 3820/85;
"(4) it-tħaddim tajjeb tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni (li tkun determinata l-possibbiltà ta' użu ħażin tat-tagħmir u/jew il-kard tax-xufier u/jew il-folji li fihom jitniżżlu r-rekords) jew, fejn xieraq, il-preżenza tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006;"
Emenda 835
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a
Direttiva 2006/22/KE
Anness I – parti A – punt 6
(6)  il-ħinijiet tax-xogħol fil-ġimgħa kif stipulat fl-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 2002/15/KE.
(6)  il-ħinijiet tax-xogħol fil-ġimgħa kif stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 2002/15/KE, dment li t-teknoloġija tippermetti li jitwettqu verifiki effikaċi.
Emenda 836
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2006/22/KE
Anness I – parti B – paragrafu 2
(ba)  Fil-Parti B, is-subparagrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
L-Istati Membri jistgħu, jekk ikun xieraq, jikkontrollaw ir-responsabbilità konġunta ta' instigaturi jew aċċessorji oħra fil-katina tat-trasport, bħalma huma dawk li jieħdu ħsieb il-merkanzija trasportata, burdnara jew kuntratturi, jekk ikun instab li twettaq xi ksur, inkluż il-verifika li l-kuntratti għall-provvista tat-trasport jippermettu l-konformità mar-Regolamenti (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85.
"L-Istati Membri jistgħu, jekk ikun xieraq, jikkontrollaw ir-responsabbilità konġunta ta' instigaturi jew aċċessorji oħra fil-katina tat-trasport, bħalma huma dawk li jieħdu ħsieb il-merkanzija trasportata, burdnara jew kuntratturi, jekk ikun instab li twettaq xi ksur, inkluż il-verifika li l-kuntratti għall-provvista tat-trasport jippermettu l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u r-Regolament (UE) Nru 165/2014."
Emenda 837
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
1a.  Dawn ir-regoli speċifiċi għandhom japplikaw għax-xufiera impjegati minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru li jkun ħa xi waħda mill-miżuri transnazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(3) (a) tad-Direttiva 96/71/KE.
2.  L-Istati Membri ma għandhomx japplikaw il-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE għax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq li jkunu impjegati minn impriżi msemmija fl-Artikolu 1(3)(a) ta' dik id-Direttiva meta jitwettqu operazzjonijiet ta' trasport internazzjonali kif definiti fir-Regolament 1072/2009 u fir-Regolament 1073/2009, meta l-perjodu ta' stazzjonar fit-territorju tagħhom għat-twettiq tal-operazzjonijiet ikun ugwali għal 3 ijiem jew inqas matul perjodu ta' xahar kalendarju wieħed.
2.  Xufier ma għandux jitqies stazzjonat għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE meta jwettaq operazzjonijiet ta' trasport bilaterali.
Għall-fini ta' din id-Direttiva, operazzjoni ta' trasport bilaterali fir-rigward ta' merkanzija hija l-moviment ta' merkanzija, abbażi ta' kuntratt ta' trasport, mill-Istat Membru ta' stabbiliment, kif definit fl-Artikolu 2(8) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 lejn Stat Membru ieħor jew lejn pajjiż terz, jew minn Stat Membru ieħor jew pajjiż terz lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment.
2a.  Mid-data li fiha x-xufiera għandhom jirreġistraw id-data dwar il-qsim tal-fruntieri manwalment, kif previst fl-Artikolu 34(7) tar-Regolament (UE) 165/2014, l-Istati Membri għandhom japplikaw ukoll l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu 2 fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija meta:
—  ix-xufier li jwettaq operazzjoni ta' trasport bilaterali jwettaq magħha attività waħda ta' tagħbija u/jew ħatt fl-Istati Membri jew pajjiżi terzi li x-xufier jgħaddi minnhom, dment li x-xufier ma jgħabbix merkanzija u jħottha fl-istess Stat Membru.
Meta operazzjoni ta' trasport bilaterali li tibda mill-Istat Membru ta' stabbiliment u li matulha ma tkun twettqet ebda attività addizzjonali tkun segwita minn operazzjoni ta' trasport bilaterali lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment, l-eċċezzjoni għandha tapplika għal mhux iżjed minn żewġ attivitajiet addizzjonali ta' tagħbija u/jew ħatt, skont il-kundizzjonijiet stipulati hawn fuq.
Din l-eżenzjoni għandha tapplika biss sad-data li fiha jitwaħħal għall-ewwel darba takografu intelliġenti li jikkonforma mar-reġistrazzjoni tal-qsim tal-fruntiera u l-attivitajiet addizzjonali msemmija fl-Artikolu 8(1), subparagrafu 1 tar-Regolament (UE) 165/2014 fil-vetturi reġistrati fi Stat Membru kif speċifikat fl-Artikolu 8(1), subparagrafu 2 ta' dak ir-Regolament. Minn dik id-data, l-eżenzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tapplika biss għax-xufiera li jużaw vetturi li jkollhom takografu intelliġenti kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta' dak ir-Regolament.
2b.  Xufier involut fil-ġarr internazzjonali okkażjonali jew regolari ta' passiġġieri, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1073/2009, ma għandux jitqies stazzjonat għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE meta:
—  jiġbor passiġġieri fl-Istat Membru ta' stabbiliment u jniżżilhom fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz; jew
—  jiġbor passiġġieri fi Stat Membru jew f'pajjiż terz u jniżżilhom fl-Istat Membru ta' stabbiliment; jew
—  jiġbor u jniżżel passiġġieri fl-Istat Membru ta' stabbiliment għall-fini ta' eskursjoni lokali, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1073/2009.
2c.  Xufier li jwettaq kabotaġġ kif definit bir-Regolamenti (KE) Nru 1072/2009 u 1073/2009 għandu jitqies stazzjonat skont id-Direttiva 96/71/KE.
2d.  Minkejja l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 96/71/KE, xufier ma għandux jitqies stazzjonat fit-territorju ta' Stat Membru li x-xufier jgħaddi minnu mingħajr ma jgħabbi jew iħott merkanzija u mingħajr ma jtella' jew iniżżel passiġġieri.
2e.  Fil-każ fejn ix-xufier ikun qed iwettaq il-parti inizjali jew finali tal-vjaġġ ta' operazzjoni ta' trasport ikkombinata kif definita fid-Direttiva 92/106/KEE, ix-xufier ma għandux jitqies stazzjonat għall-fini tad-Direttiva 96/71/KE jekk il-parti tal-vjaġġ waħidha tikkonsisti f'operazzjonijiet ta' trasport bilaterali kif definiti fil-paragrafu 2.
2f.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bi qbil mad-Direttiva 2014/67/UE, it-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg imsemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 96/71/KE, li jkunu mniżżla fi ftehimiet kollettivi f'konformità mal-Artikolu 3(1) u (8) ta' dik id-Direttiva jkunu disponibbli b'mod aċċessibbli u trasparenti għall-impriżi tat-trasport minn Stati Membri oħra u għax-xufiera stazzjonati. L-informazzjoni rilevanti għandha, b'mod partikolari, tkopri r-remunerazzjonijiet differenti u l-elementi kostitwenti tagħhom, inklużi elementi ta' remunerazzjonijiet previsti fil-ftehimiet kollettivi lokali jew reġjonali applikabbli, il-metodu użat għall-kalkolu tar-remunerazzjoni dovuta u, meta rilevanti, il-kriterji ta' kwalifika għall-klassifikazzjoni fil-kategoriji ta' paga differenti. F'konformità mad-Direttiva (UE) 2018/957/UE li temenda d-Direttiva 96/71/KE, impriżi tat-trasport ma għandhomx jiġu penalizzati għal nuqqas ta' konformità ma' elementi ta' remunerazzjoni, il-metodu użat għall-kalkolu tar-remunerazzjoni dovuta u, fejn rilevanti, il-kriterji ta' kwalifika għall-klassifikazzjoni fil-kategoriji ta' paga differenti li ma jkunux disponibbli pubblikament.
2g.  L-impriżi tat-trasport stabbiliti fi Stat li mhux membru m'għandhomx jingħataw trattamenti iktar favorevoli minn impriżi stabbiliti fi Stat Membru.
L-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri ekwivalenti għad-Direttiva 96/71/KE u din id-Direttiva [XX/XX] (lex specialis) fil-ftehimiet bilaterali tagħhom ma' pajjiżi terzi meta jagħtu aċċess għas-suq tal-UE lil impriżi ta' trasport bit-triq stabbiliti f'dawk il-pajjiżi terzi. L-Istati Membri għandhom ukoll jaħdmu biex jimplimentaw miżuri ekwivalenti fil-kuntest ta' ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi terzi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimiet bilaterali u multilaterali tagħhom ma' pajjiżi terzi lill-Kummissjoni.
Sabiex jiġi żgurat kontroll adegwat ta' dawn il-miżuri ekwivalenti fuq l-istazzjonar minn operaturi ta' pajjiżi terzi, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-regoli riveduti fir-Regolament (UE) XXX/XXX fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografu [Regolament li jimmodifika r-Regolament 165/2014] ikunu implimentati fil-qafas tal-Ftehim Ewropew dwar il-Ħidma ta' Ekwipaġġi ta' Vetturi involuti fit-Trasport Internazzjonali bit-Triq (AETR).
Emenda 838
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Meta l-perjodu ta' stazzjonar ikun itwal minn 3 ijiem, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE għall-perjodu kollu ta' stazzjonar fit-territorju tagħhom matul il-perjodu ta' xahar kalendarju wieħed imsemmi fl-ewwel subparagrafu.
imħassar
Emenda 839
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 3 - parti introduttorja
3.   Għall-finijiet tal-kalkolu tal-perjodi ta' stazzjonar imsemmija fil-paragrafu 2:
imħassar
Emenda 840
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a
(a)   perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' inqas minn sitt sigħat imqattgħin fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti għandu jitqies bħala nofs ġurnata;
imħassar
Emenda 841
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b
(b)   perjodu ta' xogħol ta' kuljum ta' sitt sigħat jew aktar imqattgħin fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti għandu jitqies bħala ġurnata sħiħa;
imħassar
Emenda 842
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt c
(c)  il-pawżi, il-perjodi ta' mistrieħ u l-perjodi ta' disponibbiltà mqattgħin fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti għandhom jitqiesu bħala perjodi ta' xogħol.
imħassar
Emenda 843
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 4 - parti introduttorja
4.  L-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta' kontroll li ġejjin:
4.  B'deroga mill-Artikolu 9 tad-Direttiva 2014/67/UE, l-Istati Membri jistgħu jimponu biss ir-rekwiżiti amministrattivi u l-miżuri ta' kontroll li ġejjin:
Emenda 844
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a – parti introduttorja
(a)  obbligu li operatur tat-trasport bit-triq stabbilit fi Stat Membru ieħor jibgħat dikjarazzjoni ta' stazzjonar f'forma elettronika lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali mhux aktar tard minn meta jibda l-istazzjonar, b'lingwa uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti jew bl-Ingliż u li jkun fiha biss l-informazzjoni li ġejja:
(a)  obbligu li operatur tat-trasport bit-triq stabbilit fi Stat Membru ieħor jissottometti dikjarazzjoni u kwalunkwe aġġornament lilha f'forma elettronika permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012, lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istat Membru fejn ikun stazzjonat ix-xufier mhux aktar tard minn meta jibda l-istazzjonar, b'lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li jkun fiha biss l-informazzjoni li ġejja:
Emenda 845
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a – punt i
(i)  l-identità tal-operatur tat-trasport bit-triq;
(i)  l-identità tal-operatur tat-trasport bit-triq permezz tan-numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa intra-Komunitarju tiegħu jew in-numru tal-Liċenzja Komunitarja;
Emenda 846
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a – punt iii
(iii)  l-għadd antiċipat u l-identitajiet tax-xufiera stazzjonati;
(iii)  informazzjoni dwar ix-xufier stazzjonat, inkluż dan li ġej: l-identità, il-pajjiż ta' residenza, il-pajjiż fejn isir il-pagament tal-kontribuzzjonijiet soċjali, in-numru tas-sigurtà soċjali u n-numru tal-liċenzja tas-sewqan;
Emenda 847
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a – punt iv
(iv)  kemm mistenni jdum, id-data prevista tal-bidu u tat-tmiem tal-istazzjonar;
(iv)  id-data prevista tal-bidu u d-durata stmata, u d-data tat-tmiem tal-istazzjonar u l-liġi applikabbli għall-kuntratt tal-impjieg;
Emenda 848
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a – punt iva (ġdid)
(iva)  għall-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq: l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tad-destinatarji, dment li l-operatur tat-trasport ma jużax e-CMR;
Emenda 849
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt a – punt via (ġdid)
(via)  għall-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq: l-indirizzi tat-tagħbija u tal-ħatt, dment li l-operatur tat-trasport ma jużax e-CMR.
Emenda 850
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt b
(b)  obbligu li x-xufier iżomm u jagħmel disponibbli fuq karta jew f'forma elettronika, meta mitlub waqt kontroll fil-ġenb tat-triq, kopja tad-dikjarazzjoni tal-istazzjonar u evidenza dwar l-operazzjoni tat-trasport li tkun qed isseħħ fl-Istat Membru ospitanti, bħal nota ta' konsenja elettronika (e-CMR) jew il-provi msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
(b)  obbligu li l-operatur tat-trasport bit-triq jiżgura li x-xufier ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu, meta mitlub waqt kontroll fil-ġenb tat-triq, fuq karta jew f'forma elettronika, kopja tad-dikjarazzjoni u evidenza dwar l-operazzjoni tat-trasport li tkun qed isseħħ fl-Istat Membru ospitanti, bħal nota ta' konsenja elettronika (e-CMR) jew il-provi msemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Emenda 851
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt c
(c)  obbligu li x-xufier iżomm u jagħmel disponibbli, meta mitlub waqt kontroll fil-ġenb tat-triq, ir-reġistrazzjonijiet tat-takografu, u b'mod partikolari l-kodiċijiet tal-pajjiż tal-Istati Membri li fihom kien preżenti x-xufier meta kien qed iwettaq operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali bit-triq jew operazzjonijiet ta' kabotaġġ;
(c)  obbligu li l-operatur tat-trasport bit-triq jiżgura li x-xufier ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu, meta mitlub waqt kontroll fil-ġenb tat-triq, ir-reġistrazzjonijiet tat-takografu, u b'mod partikolari l-kodiċijiet tal-pajjiż tal-Istati Membri li fihom kien preżenti x-xufier meta kien qed iwettaq operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali bit-triq jew operazzjonijiet ta' kabotaġġ;
Emenda 852
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 4 - punt ca (ġdid)
(ca)  matul il-kontrolli fil-ġenb tat-triq imsemmija fil-punti (b) u (c) ta' dan l-Artikolu, ix-xufier għandu jitħalla jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi d-dokumenti mitluba;
Emenda 854
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt d
(d)  obbligu li x-xufier iżomm u jagħmel disponibbli fuq karta jew f'forma elettronika, meta mitlub waqt kontroll fil-ġenb tat-triq, kopja tal-kuntratt ta' impjieg jew dokument ekwivalenti skont it-tifsira tal-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE20, tradott lejn waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti jew bl-Ingliż;
imħassar
__________________
20 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta' Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32).
Emenda 855
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt e
(e)  obbligu li x-xufier jagħmel disponibbli fuq karta jew f'forma elettronika, meta mitlub waqt kontroll fil-ġenb tat-triq, kopja tar-riċevuti tal-paga tal-aħħar xahrejn; waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jitħalla jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi din il-kopja;
imħassar
Emenda 853
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt f
(f)  obbligu li x-xufier, wara l-perjodu ta' stazzjonar, jippreżenta fuq karta jew f'forma elettronika, kopji tad-dokumenti msemmija fil-punti (b), (c) u (e), fuq talba tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti f'perjodu ta' żmien raġonevoli;
(f)   obbligu għall-operatur tat-trasport bit-triq li jibgħat permezz tal-interfaċċja pubblika IMI, wara l-perjodu ta' stazzjonar [...] kopji tad-dokumenti msemmija fil-punti (b) u (c), fuq talba tal-awtoritajiet tal-Istat Membru li fih ġie stazzjonat xufier kif ukoll id-dokumentazzjoni tar-remunerazzjoni tax-xufiera stazzjonati li tikkonċerna l-perjodu tal-istazzjonar u l-kuntratt ta' impjieg jew dokument ekwivalenti fis-sens tal-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE1a, ir-reġistri tal-ħinijiet relatati max-xogħol tax-xufier u prova tal-pagamenti.
L-operatur tat-trasport bit-triq għandu jipprovdi d-dokumentazzjoni mitluba billi juża l-interfaċċja pubblika IMI fi żmien xahrejn mid-data tat-talba.
Meta l-operatur tat-trasport bit-triq jonqos milli jipprovdi d-dokumentazzjoni mitluba kollha permezz tal-interfaċċja pubblika IMI fl-iskadenza stabbilita, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun seħħ l-istazzjonar jistgħu, f'konformità mal-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2014/67, jitolbu l-assistenza tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' stabbiliment tal-operatur. Meta talba bħal din issir permezz tal-IMI, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' stabbiliment tal-operatur għandu jkollhom aċċess għad-dikjarazzjoni ta' stazzjonar u għal informazzjoni rilevanti oħra mressqa mill-operatur permezz tal-interfaċċja pubblika IMI.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' stabiliment tal-operatur għandhom jiżguraw li d-dokumenti mitluba mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn seħħ l-istazzjonar jingħataw permezz tal-IMI fi żmien 25 jum ta' xogħol mid-data tat-talba.
__________________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KEE tal-14 ta' Ottubru 1991 dwar l-obbligazzjoni ta' min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg (ĠU L 288, 18.10.1991, p. 32).
Emenda 856
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5
5.  Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 4, operatur tat-trasport bit-triq jista' jipprovdi dikjarazzjoni ta' stazzjonar li tkopri perjodu mhux itwal minn sitt xhur.
5.  Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 4, operatur tat-trasport bit-triq jista' jipprovdi dikjarazzjoni li tkopri perjodu mhux itwal minn sitt xhur.
Emenda 857
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  L-informazzjoni mid-dikjarazzjonijiet għandha tinżamm fir-repożitorju tal-IMI għall-fini ta' kontrolli għal perjodu ta' 18-il xahar u għandha tkun aċċessibbli direttament u f'ħin reali għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri l-oħra maħtura b'konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2014/67/UE, l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2006/22/KE.
L-awtorità nazzjonali kompetenti tista' tippermetti li s-sħab soċjali, f'konformità mad-dritt u l-prattika nazzjonali, jiksbu aċċess għall-informazzjoni dment:
—  li l-informazzjoni tkun relatata mal-istazzjonar fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat;
—  li l-informazzjoni tintuża għall-fini tal-infurzar tar-regoli dwar l-istazzjonar; and
—  li l-ipproċessar tad-data jkun konformi mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data.
Emenda 858
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 5b (ġdid)
5b.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex jiġu mfassla formoli standardizzati bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni bil-ħsieb li jintużaw għat-tressiq ta' dikjarazzjonijiet permezz tal-interfaċċja pubblika tal-IMI, tispeċifika l-funzjonalitajiet tad-dikjarazzjoni fl-IMI u l-mod kif l-informazzjoni msemmija fil-punti (a)(i) sa (via) tal-paragrafu 4, trid tiġi ppreżentata fid-dikjarazzjoni u tiżgura li dik l-informazzjoni mid-dikjarazzjonijiet tiġi awtomatikament tradotta b'lingwa ta' Stat Membru ospitanti. L-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 2a(2).
Emenda 859
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 5c (ġdid)
5c.   L-Istati Membri għandhom jevitaw dewmien bla bżonn fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta' kontroll li jista' jaffettwa t-tul ta' żmien u d-dati tal-istazzjonar.
Emenda 860
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5d (ġdid)
5d.   L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib u għandhom jagħtu assistenza reċiproka u l-informazzjoni rilevanti kollha lil xulxin, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2014/67/UE u fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009.
Emenda 861
Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)
Artikolu 2a
1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 42(1) tar-Regolament (UE) Nru 165/2014. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
Emenda 862
Proposta għal direttiva
Artikolu 2b (ġdid)
Artikolu 2b
L-Istati Membri għandhom jipprevedu penali kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità mal-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva, meta huma jkunu jafu, jew, fid-dawl taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, suppost ikunu jafu li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jiksru din id-Direttiva.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati, dissważivi u mhux diskriminatorji.
Emenda 863
Proposta għal direttiva
Artikolu 2c (ġdid)
Artikolu 2c
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-istrumenti eżistenti u l-aħjar prassi li jippromwovu l-imġiba soċjalment responsabbli tal-atturi kollha fil-katina tal-konsenja ta' merkanzija u tfassal proposta leġiżlattiva biex tistabbilixxi Pjattaforma Ewropea ta' Fiduċja, jekk ikun xieraq, sa ...[sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva].
Emenda 864
Proposta għal direttiva
Artikolu 2d (ġdid)
Artikolu 2d
Infurzar intelliġenti
1.   Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2014/67/UE u sabiex l-obbligi previsti fl-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva jiġu infurzati aktar, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tiġi applikata strateġija ta' infurzar nazzjonali koerenti fit-territorju tagħhom. Din l-istrateġija għandha tiffoka fuq l-impriżi klassifikati bħala ta' riskju għoli, imsemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
2.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kontrolli previsti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/22/KE jinkludu, meta rilevanti, kontroll dwar l-istazzjonar u li dan il-kontroll għandu jitwettaq mingħajr diskriminazzjoni, b'mod partikolari mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq il-pjanċi tal-vetturi li jintużaw għall-istazzjonar.
3.   L-Istati Membri għandhom jiffukaw fuq l-impriżi li huma kklassifikati bħala li jikkostitwixxu riskju akbar ta' ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva, applikabbli għalihom. Għal dan l-għan, l-Istati Membri għandhom, fi ħdan is-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju stabbilita minnhom skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li ġiet estiża skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jittrattaw ir-riskju ta' ksur ta' dan it-tip bħala riskju fih innifsu.
4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3, l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni u d-dejta rilevanti rreġistrati, ipproċessati jew maħżuna mit-takografu intelliġenti msemmi fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 għad-dikjarazzjonijiet ta' stazzjonar imsemmija fl-Artikolu 2(4) ta' din id-Direttiva u fid-dokumenti tat-trasport elettroniċi, bħalma huma noti ta' konsenja elettronika skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali ta' Merkanzija bit-Triq (eCMR).
5.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati biex tistabbilixxi l-karatteristiċi tad-dejta li l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għaliha, il-kundizzjonijiet tal-użu ta' tali dejta u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni tagħha jew l-aċċess għaliha, filwaqt li jiġu speċifikati b'mod partikolari:
(a)   lista dettaljata ta' informazzjoni u dejta li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandu jkollhom aċċess għaliha, li għandha tinkludi tal-inqas il-ħin u l-post tal-qsim tal-fruntieri, l-operazzjonijiet ta' tagħbija u ħatt, il-pjanċa ta' reġistrazzjoni tal-vettura u d-dettalji tax-xufier;
(b)   id-drittijiet ta' aċċess tal-awtoritajiet kompetenti, differenzjati fejn xieraq, skont it-tip ta' awtoritajiet kompetenti, it-tip ta' aċċess u l-għan li għalih tintuża d-dejta;
(c)   l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni jew l-aċċess għad-dejta msemmija fil-punt (a), inkluż, meta jkun rilevanti, id-durata massima li d-dejta tinżamm, meta xieraq b'divrenzjar skont it-tip ta' dejta.
6.   Kwalunkwe dejta personali msemmija f'dan l-Artikolu għandha tkun aċċessibbli jew maħżuna għal mhux iktar minn dak li jkun neċessarju għall-finijiet li għalihom id-dejta tkun inġabret jew li għalihom tkun ġiet ipproċessata aktar. Ladarba tali dejta ma tkunx meħtieġa iżjed għal dawk il-finijiet, din għandha tinqered.
7.   L-Istati Membri għandhom iwettqu, tal-inqas tliet darbiet fis-sena, il-kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq l-istazzjonar, li jistgħu jikkoinċidu mal-kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/22/KE. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tal-istazzjonar ta' żewġ Stati Membri jew aktar, fejn kull waħda minnhom topera fit-territorju tagħha. L-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq.
Is-sommarju tar-riżultati tal-kontrolli miftiehma għandhom isiru pubbliċi f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' tali dejta.
Emenda 865
Proposta għal direttiva
Artikolu 2e (ġdid)
Artikolu 2e
Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012
Fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 jiżdiedu l-punti li ġejjin:
"12a. Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 561/2006 u (UE) Nru 165/2014 u tad-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE: Artikolu 8
12b.   Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq: Artikolu 2(5).
Emenda 866
Proposta għal direttiva
Artikolu 3
Artikolu 3
Rapportar u rieżami
1.  Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari l-impatt tal-Artikolu 2, sa [3 snin wara d-data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] u għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Jekk ikun xieraq, ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva.
1.  L-Istati Membri għandhom jirrapportaw kull sena lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, partikolarment dwar l-implimentazzjoni tal-infurzar intelliġenti msemmi fl-Artikolu 2d u dwar id-diffikultajiet potenzjali fl-infurzar.
Sabiex tkun tista' tiġi vvalutata l-effikaċja tal-informazzjoni tal-infurzar, ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar l-effikaċja ta':
—  it-takografu intelliġenti msemmi fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014;
—  l-użu tal-IMIs, imsemmija fl-Artikolu 2(5a) u (5b) ta' din id-Direttiva;
—  l-użu ta' dokumenti tat-trasport elettroniċi, bħalma huma n-noti elettroniċi ta' konsenja skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt ta' Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq (eCMR);
—  l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti permezz tal-ERRU u tal-IMI, kif ukoll l-informazzjoni dwar l-effikaċja ta' aċċess dirett u f'ħin reali kemm għall-ERRU kif ukoll għall-IMI mill-awtoritajiet permezz tal-applikazzjoni tal-UE matul kontrolli fil-ġenb tat-triq, kif imsemmi fl-Artikoli 8 u 9 tad-Direttiva 2006/22/KE; u
—  l-implimentazzjoni tal-programm ta' taħriġ bil-għan li jgħin lix-xufiera u l-atturi l-oħra kollha involuti fil-proċedura, inklużi l-impriżi, l-amministrazzjonijiet u l-ispetturi, biex jadattaw għar-regoli u r-rekwiżiti l-ġodda li jaffettwawhom.
2.  Wara r-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tevalwa din id-Direttiva fuq bażi regolari u għandha tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
2.  Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format u l-istabbiliment ta' sett ta' linji gwida għar-rapportar imsemmi fil-paragrafu 1.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni jistgħu jinkludu regoli li jesiġu li l-Istat Membri jgħaddu lill-Kummissjoni dejta dwar il-fluss tat-traffiku u dejta dwar il-ġbir ta' reġistrazzjoni ta' vetturi mill-Istati Membri permezz ta' sistemi ta' pedaġġ, fejn dawn jeżistu, għall-fini ta' valutazzjoni tal-effikaċja ta' infurzar ta' din id-Direttiva.
3.  Fejn ikun xieraq, ir-rapporti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu akkumpanjati minn proposti rilevanti.
3.  Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2025, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-effetti ta' din id-Direttiva, partikolarment fir-rigward tal-effikaċja ta' infurzar, inkluża analiżi tal-kostijiet f'termini tal-benefiċċji tal-użu ta' sensuri ta' ponderazzjoni għall-fini ta' reġistrazzjoni awtomatika ta' punti ta' tagħbija/ħatt. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposta leġiżlattiva. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.
Emenda 867
Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)
Artikolu 3a
Taħriġ
Sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programm komprensiv u integrat ta' taħriġ u adattament għar-regoli u r-rekwiżiti l-ġodda għax-xufiera u l-atturi l-oħra kollha involuti fil-proċedura, l-impriżi, l-amministrazzjonijiet u l-ispetturi.
Emenda 868
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn [...] [Il-limitu ta' żmien għat-traspożizzjoni se jkun qasir kemm jista' jkun, u ġeneralment, ma għandux jaqbeż sentejn], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-konformità ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sat-30 ta' Lulju 2020, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-konformità ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.
Emenda 869
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Is-settur tat-trasport, minħabba l-karatteristiċi rikonoxxuti tiegħu ta' mobbiltà għolja, huwa eżenti mill-miżuri li jirriżultaw mill-att leġiżlattiv li jemenda d-Direttiva 96/71/KE sakemm din id-Direttiva ssir applikabbli.
Emenda 870
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)
Is-settur tat-trasport huwa eżentat mill-miżuri li jirriżultaw mill-att leġiżlattiv li jemenda d-Direttiva 96/71/KE sad-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti ta' infurzar li jistabbilixxu regoli speċifiċi fir-rigward tat-trasport ta' din id-Direttiva.

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.


Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I
PDF 274kWORD 91k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0277),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0167/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta’ Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0205/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 346
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta' negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien ta' settur tat-trasport bit-triq sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli. Biex dak il-proċess jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-regoli soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq ikunu ċari, xierqa għall-iskop tagħhom, faċli biex jiġu applikati u infurzati u implimentati b'mod effettiv u konsistenti fl-Unjoni kollha.
(1)  Kundizzjonijiet tax-xogħol tajba għax-xufiera u kundizzjonijiet ġusti ta' negozju għall-impriżi tat-trasport bit-triq huma tal-ogħla importanza għall-ħolqien ta' settur tat-trasport bit-triq sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli u nondiskriminatorju, li jkun kapaċi jattira ħaddiema kwalifikati. Biex dak il-proċess jiġi ffaċilitat huwa essenzjali li r-regoli soċjali tal-Unjoni fit-trasport bit-triq ikunu ċari, proporzjonati, xierqa għall-iskop tagħhom, faċli biex jiġu applikati u infurzati u implimentati b'mod effettiv u konsistenti fl-Unjoni kollha.
Emenda 347
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Wara li ġew evalwati l-effettività u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett eżistenti ta' regoli soċjali tal-Unjoni dwar it-trasport bit-triq, u b'mod partikolari tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill9, ġew identifikati ċerti nuqqasijiet fil-qafas legali eżistenti. Regoli mhux ċari u mhux xierqa dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa, il-faċilitajiet tal-mistrieħ, il-pawżi waqt il-multimanning u n-nuqqas ta' regoli dwar ir-ritorn tax-xufiera lejn djarhom iwasslu għal interpretazzjonijiet u għal prattiki ta' infurzar diverġenti fl-Istati Membri. Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw miżuri unilaterali li jkomplu jżidu l-inċertezza legali u t-trattament mhux ugwali tax-xufiera u tal-operaturi.
(2)  Wara li ġew evalwati l-effettività u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tas-sett eżistenti ta' regoli soċjali tal-Unjoni dwar it-trasport bit-triq, u b'mod partikolari tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill9, ġew identifikati ċerti nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-qafas legali. Regoli mhux ċari dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa, il-faċilitajiet tal-mistrieħ, il-pawżi waqt il-multimanning u n-nuqqas ta' regoli dwar ir-ritorn tax-xufiera lejn djarhom jew lejn il-post ieħor tal-għażla tagħhom, iwasslu għal interpretazzjonijiet u għal prattiki ta' infurzar diverġenti fl-Istati Membri. Diversi Stati Membri dan l-aħħar adottaw miżuri unilaterali li jkomplu jżidu l-inċertezza legali u t-trattament mhux ugwali tax-xufiera u tal-operaturi.
Min-naħa l-oħra, il-perjodi massimi ta' sewqan għal kull jum u ġimgħa, kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 561/2006, huma effettivi għat-titjib tal-kundizzjonijiet soċjali tax-xufiera fit-toroq u s-sikurezza fit-toroq b'mod ġenerali u għaldaqstant jenħtieġ li jittieħdu passi li jiżguraw li dawn jiġu rispettati.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).
9 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).
Emenda 348
Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)
(2a)   Jenħtieġ li, fl-interess tas-sikurezza fit-toroq u l-infurzar, ix-xufiera kollha jkunu kompletament konxji kemm tar-regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan u ta' mistrieħ kif ukoll dwar id-disponibbiltà ta' faċilitajiet ta' mistrieħ. Għaldaqstant, huwa proprju li l-Istati Membri jaħdmu sabiex jipproduċu gwida li tippreżenta dan ir-Regolament b'mod ċar u sempliċi, tagħti informazzjoni utli dwar il-faċilitajiet għall-parkeġġ u għall-mistrieħ u tissottolinja l-importanza li jiġi indirizzat is-sewqan fi stat ta' eżawriment.
Emenda 349
Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)
(2b)   Huwa fl-interess tas-sikurezza fit-toroq li l-impriżi tat-trasport jiġu mħeġġa jadottaw kultura ta' sikurezza li tinkludi politiki u proċeduri ta' sikurezza maħruġa mill-maniġment superjuri, impenn għall-implimentazzjoni tal-politika dwar is-sikurezza muri mill-maniġment operattiv u rieda ta' konformità mar-regoli tas-sikurezza murija mill-ħaddiema. Jenħtieġ li jkun hemm enfasi ċara fuq kwistjonijiet ta' sikurezza tat-trasport bit-triq, inklużi l-eżawriment, ir-responsabbiltà, l-ippjanar tal-vjaġġi, il-ħolqien ta' programm, il-ħlas ibbażat fuq il-prestazzjoni u l-ġestjoni "just in time".
Emenda 350
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Il-valutazzjoni ex post tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 kkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni kien prinċipalment ir-riżultat ta' regoli mhux ċari, użu ineffiċjenti tal-għodod ta' kontroll u kooperazzjoni amministrattiva insuffiċjenti bejn l-Istati Membri.
(3)  Il-valutazzjoni ex post tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 ikkonfermat li l-infurzar inkonsistenti u mhux effettiv tar-regoli soċjali tal-Unjoni kien prinċipalment ir-riżultat ta' regoli mhux ċari, użu ineffiċjenti u mhux ugwali tal-għodod ta' kontroll u kooperazzjoni amministrattiva insuffiċjenti bejn l-Istati Membri, li jżidu l-frammentazzjoni tas-suq intern Ewropew.
Emenda 351
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Regoli ċari, xierqa u infurzati b'mod aktar uniformi huma kruċjali wkoll biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera, u b'mod partikolari biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm distorsjoni fil-kompetizzjoni bejn l-operaturi u biex tittejjeb is-sikurezza stradali għall-utenti kollha tat-toroq.
(4)  Regoli ċari, xierqa u infurzati b'mod aktar uniformi huma kruċjali wkoll biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika tat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għax-xufiera, u b'mod partikolari biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm distorsjoni fil-kompetizzjoni u jkun hemm kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi u biex tittejjeb is-sikurezza stradali għall-utenti kollha tat-toroq.
Emenda 352
Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)
(4a)   Kwalunkwe regola nazzjonali applikata għat-trasport bit-triq trid tkun kemm proporzjonata kif ukoll ġustifikata u ma tridx tostakola jew trendi inqas attraenti l-eżerċitar tal-libertajiet fundamentali ggarantiti mit-Trattat, bħall-moviment liberu tal-merkanzija u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi sabiex tinżamm jew anke tiżdied il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 353/rev
Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  Sabiex fl-Ewropa kollha jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' parità fil-qasam tat-trasport bit-triq, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika għall-vetturi kollha li jaqbżu 2,4 tunnellati involuti fit-trasport internazzjonali.
Emenda 354
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   It-trasport tal-prodotti huwa fundamentalment differenti mit-trasport tan-nies. Ix-xufiera tal-kowċis jinsabu f'kuntatt mill-qrib mal-passiġġieri tagħhom u jenħtieġ li jkunu f'sitwazzjoni fejn jieħdu pawżi b'aktar flessibilità mingħajr ma jiġu estiżi l-perjodi tas-sewqan jew jitnaqqsu l-perjodi ta' mistrieħ u l-pawżi.
Emenda 355
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' trasport internazzjonali fuq distanzi twal iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-mistrieħ regolari fil-ġimgħa jtawwlu dawk il-perjodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun tajjeb li d-dispożizzjoni dwar il-perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa tiġi adattata b'tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' trasport f'konformità mar-regoli u li jaslu lura fi djarhom għal perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa, filwaqt li jingħataw kumpens sħiħ għall-perjodi kollha mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa. Huwa meħtieġ ukoll li jiġi previst li l-operaturi jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b'tali mod li dawk il-perjodi barra minn djarhom ma jkunux eċċessivament twal.
(6)  Xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' trasport internazzjonali fuq distanzi twal iqattgħu perjodi twal 'il bogħod minn djarhom. Ir-rekwiżiti attwali dwar il-mistrieħ regolari fil-ġimgħa jtawwlu dawk il-perjodi bla bżonn. Għaldaqstant ikun tajjeb li d-dispożizzjoni dwar il-perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa tiġi adattata b'tali mod li jkun eħfef għax-xufiera li jwettqu operazzjonijiet ta' trasport f'konformità mar-regoli u li jaslu lura fi djarhom jew destinazzjoni tal-għażla tagħhom għal perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa, filwaqt li jingħataw kumpens sħiħ għall-perjodi kollha mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa. Huwa meħtieġ ukoll li jiġi previst li l-operaturi jorganizzaw ix-xogħol tax-xufiera b'tali mod li dawk il-perjodi barra minn djarhom ma jkunux eċċessivament twal. Meta xufier jagħżel li jgħaddi dan il-perjodu ta' mistrieħ f'daru, jenħtieġ li l-impriża tat-trasport tipprovdi lix-xufier mezzi biex jirritorna.
Emenda 356
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
6a)   Meta jkun previst li x-xogħol ta' xufier jinkludi attivitajiet għal min iħaddmu minbarra l-kompiti tas-sewqan professjonali tiegħu/tagħha, pereżempju tagħbija/ħatt, it-tiftix ta' spazju għall-parkeġġ, il-manutenzjoni tal-vettura, il-preparazzjoni tar-rotta eċċ, il-ħin li għandu bżonn biex iwettaq dawn il-kompiti jenħtieġ li jitqiesu meta jiġi ddeterminat il-ħin tax-xogħol tiegħu, il-possibbiltà għal serħan adegwat u l-ħlas.
Emenda 357
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)   Sabiex jiġu salvagwardjati l-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fil-postijiet tat-tagħbija u tal-ħatt, jenħtieġ li s-sidien u l-operaturi ta' tali faċilitajiet jipprovdu lix-xufier b'aċċess għal faċilitajiet iġjeniċi.
Emenda 358
Proposta għal regolament
Premessa 6c (ġdida)
(6c)  Il-progress rapidu tat-teknoloġija qiegħed jirriżulta fl-iżvilupp ta' sistemi ta' sewqan awtonomu b'livelli dejjem ogħla ta' sofistikazzjoni. Fil-futur, dawn is-sistemi jistgħu jippermettu użu differenzjat tal-vetturi li t-tħaddim tagħhom ma jinvolvix xufier. Dan jista' jwassal għal possibilitajiet operattivi ġodda bħall-gwida sekwenzjata (platooning) tat-trakkijiet. B'riżultat ta' dan, il-leġiżlazzjoni eżistenti, inklużi r-regoli dwar il-ħinijiet ta' sewqan u ta' mistrieħ jeħtieġ li jiġu adattati u għaldaqstant huwa essenzjali li jkun hemm progress dwarhom fil-livell tal-Grupp ta' Ħidma UNECE. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni dwar l-użu ta' sistemi ta' sewqan awtonomu fl-Istati Membri, akkumpanjat, jekk adatt, minn proposta leġiżlattiva li tieħu kont tal-benefiċċji tat-teknoloġiji ta' sewqan awtonomu. Il-fini ta' din il-leġiżlazzjoni hija li tiggarantixxi s-sikurezza fit-toroq, kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni u kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa, filwaqt li tippermetti lill-UE tintroduċi teknoloġiji u prattiki innovattivi ġodda.
Emenda 359
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Hemm differenzi bejn l-Istati Membri fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa fir-rigward tal-post fejn jenħtieġ li jittieħed il-perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa. Għalhekk huwa xieraq li dak ir-rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni xierqa għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l bogħod minn djarhom.
(7)  Hemm differenzi bejn l-Istati Membri fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti dwar il-mistrieħ fil-ġimgħa fir-rigward tal-post fejn jenħtieġ li jittieħed il-perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol u s-sigurtà għax-xufiera, għalhekk huwa xieraq li dak ir-rekwiżit jiġi ċċarat sabiex jiġi żgurat li x-xufiera jiġu pprovduti b'akkomodazzjoni ta' kwalità u li tilqa' kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel jew post ieħor magħżul mix-xufier u mħallas mill-impjegatur għall-perjodi ta' mistrieħ regolari fil-ġimgħa tagħhom f'każ li dawn jittieħdu 'l bogħod minn djarhom. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw id-disponibbiltà ta' biżżejjed żoni siguri ta' parkeġġ li jkunu adattati għall-ħtiġijiet tax-xufiera.
Emenda 360
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Jenħtieġ li ż-żoni dedikati għall-parkeġġ ikollhom il-faċilitajiet kollha neċessarji għal kundizzjonijiet tajba ta' mistrieħ, jiġifieri kundizzjonijiet sanitarji, kulinari, tas-sigurtà u oħrajn.
Emenda 361
Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)
(7b)  Faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ huma kruċjali għat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera fis-settur u sabiex tinżamm is-sikurezza fit-toroq. Billi l-mistrieħ fil-kabina huwa karatteristiku għas-settur tat-trasport u f'ċerti każijiet ippreferut mill-perspettivi ta' kumdità u adegwatezza, jenħtieġ li x-xufiera jitħallew jistrieħu fil-vettura tagħhom jekk il-vettura tkun mgħammra b'faċilitajiet xierqa ta' rqad. Għaldaqstant jenħtieġ li l-Istati Membri la jxekklu u lanqas ifixklu b'mod sproporzjonat il-ħolqien ta' żoni dedikati għall-parkeġġ.
Emenda 362
Proposta għal regolament
Premessa 7c (ġdida)
(7c)  Il-linji gwida TEN-T riveduti jipprevedu l-iżvilupp ta' żoni għall-parkeġġ tul l-awtostradi madwar kull 100 kilometru biex jipprevedu spazju għall-parkeġġ għall-utenti kummerċjali tat-toroq b'livell adegwat ta' sikurezza u sigurtà u għaldaqstant jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu mħeġġa jimplimentaw il-linji gwida TEN-T u jappoġġaw u jinvestu biżżejjed f'żoni għall-parkeġġ sikuri u adattati.
Emenda 363
Proposta għal regolament
Premessa 7d (ġdida)
(7d)  Sabiex jiġu pprovduti faċilitajiet ta' mistrieħ ta' kwalità tajba u bi prezz tajjeb, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta' intrapriżi soċjali, kummerċjali, pubbliċi u oħrajn għall-funzjonament ta' żoni dedikati għall-parkeġġ.
Emenda 364
Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  Ħafna operazzjonijiet tat-trasport bit-triq fi ħdan l-Unjoni jinvolvu t-trasport bil-lanċa jew bil-ferrovija għal parti mill-vjaġġ. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkunu stabbiliti dispożizzjonijiet ċari u xierqa dwar il-perjodi ta' mistrieħ u tal-pawżi għal dawn l-operazzjonijiet.
Emenda 365
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
(9a)  Sabiex ikun hemm garanzija ta' infurzar effettiv, huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti, meta jkunu qegħdin iwettqu l-kontrolli fil-ġenb tat-triq, jenħtieġ li jkunu kapaċi jaċċertaw illi l-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi tal-mistrieħ ikunu ġew osservati kif għandu jkun fil-jum tal-kontroll u fis-56 jum ta' qabel.
Emenda 366
Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)
(9b)   Sabiex jiġi żgurat li r-regoli jkunu ċari, faċli biex jinftiehmu u infurzabbli, l-informazzjoni trid tkun aċċessibbli għax-xufiera. Jenħtieġ li dan isir permezz tal-koordinazzjoni tal-Kummissjoni. Jenħtieġ li x-xufiera jirċievu wkoll informazzjoni dwar żoni ta' mistrieħ u parkeġġi siguri li tippermettilhom jippjanaw aħjar il-vjaġġi. Barra minn hekk, permezz tal-koordinazzjoni tal-Kummissjoni, jenħtieġ li tinħoloq linja telefonika li twissi lis-servizzi ta' kontroll dwar każijiet ta' pressjoni mhux dovuta li titqiegħed fuq ix-xufiera, każijiet ta' frodi jew imġiba illegali.
Emenda 367
Proposta għal regolament
Premessa 9c (ġdida)
(9c)  L-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jobbliga lill-Istati Membri japplikaw klassifikazzjoni komuni ta' ksur meta jkunu qegħdin jivvalutaw ir-reputazzjoni tajba. Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-regoli nazzjonali dwar il-penali applikabbli għall-ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 jiġu implimentati b'mod effettiv, proporzjonat u dissważiv. Huma meħtieġa passi ulterjuri sabiex jiġi żgurat li l-penali kollha applikati mill-Istati Membri huma nondiskriminatorji u proporzjonati skont il-gravità tal-ksur.
Emenda 368
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li l-potenzjal tas-sistemi tat-takografi attwali u futuri jiġi sfruttat bis-sħiħ. Għalhekk, jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm pożizzjonament aktar preċiż, b'mod partikolari waqt l-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali.
(11)  Biex tittejjeb il-kosteffettività tal-infurzar tar-regoli soċjali, jenħtieġ li s-sistemi tat-takografi attwali u intelliġenti jkunu obbligatorji fit-trasport internazzjonali. Għalhekk, jenħtieġ li l-funzjonalitajiet tat-takografu jiġu mtejba sabiex ikun jista' jkun hemm pożizzjonament aktar preċiż.
Emenda 369
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
(11a)   L-iżvilupp rapidu ta' teknoloġiji ġodda u d-diġitalizzazzjoni fl-ekonomija kollha tal-Unjoni u l-ħtieġa ta' kundizzjonijiet ekwi fost il-kumpaniji tat-trasport internazzjonali bit-triq jagħmluha neċessarja li jitqassar il-perjodu tranżitorju għall-installazzjoni tat-takografu diġitali intelliġenti fil-vetturi rreġistrati. It-takografu intelliġenti se jikkontribwixxi għal kontrolli ssimplifikati u b'hekk jiffaċilita l-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali.
Emenda 370
Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)
(11b)   Filwaqt li jitqies l-użu mifrux ta' smartphones u l-iżvilupp kontinwu tal-funzjonalitajiet tagħhom, u fid-dawl tal-varar ta' Galileo, li joffri aktar opportunitajiet għal lokalizzazzjoni f'ħin reali, li bosta mobiles diġà jużaw, jenħtieġ li l-Kummissjoni tesplora l-possibbiltà li tiżviluppa u tiċċertifika applikazzjoni tal-mobile li toffri l-istess benefiċċji bħal dawk offruti mit-takografu intelliġenti bl-istess spejjeż assoċjati."
Emenda 371
Proposta għal regolament
Premessa 11c (ġdida)
(11c)  Sabiex jiġu garantiti l-istandards xierqa tas-saħħa u tas-sikurezza għax-xufiera, hemm bżonn tal-istabbiliment jew l-immodernizzar taż-żoni ta' parkeġġ siguri, faċilitajiet sanitarji adegwati u akkomodazzjoni ta' kwalità. Fl-Unjoni jenħtieġ li jeżisti netwerk suffiċjenti ta' żoni ta' parkeġġ.
Emenda 372
Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)
(12a)  Jirrikonoxxi li t-trasport tal-merkanzija huwa differenti mit-trasport tan-nies. Ix-xufiera tal-kowċis jinsabu f'kuntatt mill-qrib mal-passiġġieri tagħhom u jenħtieġ li jingħatawlhom kundizzjonijiet aktar xierqa fi ħdan il-qafas ta' dan ir-Regolament mingħajr ma jiġu mtawla l-perjodi tas-sewqan jew jitnaqqsu l-perjodi ta' mistrieħ u l-pawżi. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa jekk jistgħux jiġu adottati regoli speċifiċi għal dan is-settur, speċjalment għal servizzi okkażjonali kif definit fl-Artikolu 2(1)(4) tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank.
Emenda 373
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -a a (ġdid)
(-1)  fl-Artikolu 2(1) jiddaħħal il-punt li ġej:
"(-aa) ta' merkanzija fl-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali, fejn il-massa massima permessa tal-vetturi, inkluż kwalunkwe karru, jew nofs-karru, taqbeż it-2,4 tunnellati, jew"
Emenda 374
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa
(-1a)  Fl-Artikolu 3, il-punt (aa) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(aa)   vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi b'massa permissibbli massima li ma taqbiżx 7,5 tunnellati li jintużaw għat-trasport ta' materjal, tagħmir jew makkinarju għall-użu tas-sewwieq matul xogħlu, u li jintużaw biss f'raġġ ta' 100 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma tkunx l-attività ewlenija tas-sewwieq;
“(aa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi b'massa permissibbli massima li ma taqbiżx 7,5 tunnellati li jintużaw għat-trasport ta' materjal, tagħmir jew makkinarju għall-użu tas-sewwieq matul xogħlu, jew waqt il-konsenja ta' merkanzija li nħadmet bl-artiġjanat fl-impriża li timpjega lix-xufier u li jintużaw biss f'raġġ ta' 150 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma tkunx l-attività ewlenija tas-sewwieq;"
Emenda 375
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 3 – punt ha (ġdid)
(1a)  Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li ġej:
"(ha) vetturi kummerċjali ħfief li jintużaw għat-trasport ta' merkanzija, fejn it-trasport ma jsirx b'kiri jew b'kumpens, iżda fuq kont proprju tal-kumpanija jew tax-xufier, u meta s-sewqan ma jikkostitwixxix l-attività prinċipali tal-persuna li ssuq il-vettura;"
Emenda 376
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 4 – punt r
(r)  "trasport mhux kummerċjali" tfisser kull trasport bit-triq, għajr trasport f'isem ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma joħloq ebda dħul.
(r)  "trasport mhux kummerċjali" tfisser kull trasport bit-triq, għajr trasport f'isem ħaddieħor jew għall-kont proprju, li għalih ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma joħloq ebda introjtu jew fatturat.
Emenda 377
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 4 – punt ra (ġdid)
(2a)   Fl-Artikolu 4, jiżdied il-punt li ġej:
"(ra) "dar" tfisser ir-residenza rreġistrata tax-xufier fi Stat Membru."
Emenda 378
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 5 – paragrafu 1
(2b)   Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
1.  L-età minima għal kundutturi għandha tkun ta' 18-il sena.
"1. L-età minima għax-xufiera għandha tkun ta' 18-il sena."
Emenda 379
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1
(a)  fil-paragrafu 6, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:
imħassar
"6. Fi kwalunkwe erba' ġimgħat konsekuttivi, xufier għandu jieħu minn tal-inqas:
(a)  erba' perjodi ta' mistrieħ regolari fil-ġimgħa, jew
(b)  żewġ perjodi regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa u żewġ perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 24 siegħa.
Għall-finijiet tal-punt (b), il-perjodi ta’ mistrieħ mnaqqsa ta’ kull ġimgħa għandhom jiġu kkumpensati b'perjodu ta’ mistrieħ ekwivalenti meħud en bloc qabel tmiem it-tielet ġimgħa wara l-ġimgħa in kwistjoni.
Emenda 381
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 7
7.  Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ meħud bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu jittieħed eżatt qabel jew wara perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa.
7.  Kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ meħud bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa għandu jkun marbut ma' perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' mill-inqas 45 siegħa.
Emenda 382
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8 a – parti introduttorja
8a.  Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni xierqa, b'faċilitajiet tal-irqad u sanitarji adattati;
8a.  Il-perjodi regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa u kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa preċedenti ma għandhomx jittieħdu f'vettura. Dawn għandhom jittieħdu f'akkomodazzjoni ta' kwalità u li tilqa' b'mod adatt kemm lin-nisa kif ukoll lill-irġiel, barra mill-kabina, b'faċilitajiet sanitarji u tal-irqad adattati għax-xufier. Dik l-akkomodazzjoni għandha tkun:
Emenda 383
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8 a – punt a
(a)  imħallsa jew ipprovduti mill-impjegatur, jew
(a)  imħallsa mill-impjegatur jew ipprovduti minnu, jew
Emenda 384
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8a – punt b
(b)  fid-dar jew f'post privat ieħor magħżul mix-xufier.
(b)  fid-dar tax-xufier jew f'post privat ieħor magħżul mix-xufier.
Emenda 385
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8b – subparagrafu 1
8b.  Impriża tat-trasport għandha torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa f'kull perjodu ta' tliet ġimgħat konsekuttivi.
8b.  Impriża tat-trasport għandha torganizza x-xogħol tax-xufiera b'tali mod li x-xufiera jkunu jistgħu jqattgħu d-dar mill-inqas perjodu regolari wieħed ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew f'post ieħor tal-għażla tax-xufier qabel it-tmiem ta' kull perjodu ta' erba' ġimgħat konsekuttivi. Ix-xufier għandu jinforma lill-impriża tat-trasport sa mhux aktar tard minn ġimagħtejn qabel tali perjodu ta' mistrieħ, jekk dan ikun se jittieħed f'post li mhuwiex id-dar tax-xufier. Meta xufier jagħżel li jqatta' dan il-ħin tal-mistrieħ f'daru, l-impriża tat-trasport għandha tipprovdi lix-xufier il-mezzi meħtieġa biex jerġa' lura lejn daru. L-impriża għandha tiddokumenta kif tissodisfa dan l-obbligu u għandha żżomm id-dokumentazzjoni fil-binja tagħha sabiex tippreżentaha fuq talba mill-awtoritajiet ta' kontroll.
Emenda 386
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 8b – subparagrafu  1 a (ġdid)
Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 8b, jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Ix-xufier għandu jiddikjara li perjodu regolari ta' mistrieħ fil-ġimgħa jew mistrieħ fil-ġimgħa ta' aktar minn 45 siegħa meħuda bħala kumpens għal mistrieħ imnaqqas fil-ġimgħa, ittieħed f'post tal-għażla tax-xufier. Id-dikjarazzjoni għandha tinżamm fil-bini tal-impriża."
Emenda 380
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt ca (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 9 a (ġdid)
(ca)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
“9a. Il-Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], għandha tevalwa u tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill jekk jistgħux jiġu adottati regoli aktar adegwati għax-xufiera involuti fis-servizzi okkażjonali ta' ġarr ta' passiġġieri, kif definit fl-Artikolu 2 paragrafu 1 numru 4 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank.”
Emenda 387
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8a (ġdid)
(5a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 8a
1.  Sa [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-postijiet fejn hemm Żoni Dedikati għall-Parkeġġ (DPA) disponibbli fit-territorji tagħhom u għandhom sussegwentement jinnotifikaw kwalunkwe bidla għal din l-informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha telenka d-DPA kollha aċċessibbli għall-pubbliku fuq sit web uffiċjali wieħed li jiġi aġġornat regolarment.
2.  Iż-żoni kollha għall-parkeġġ li tal-inqas ikollhom il-faċilitajiet u l-karatteristiċi stabbiliti fl-Anness 1 u li huma ppubblikati mill-Kummissjoni f'konformità mal-paragrafu 2 jistgħu jindikaw fid-daħla tagħhom li huma DPA.
3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru verifiki għall-għarrieda fuq bażi regolari biex jivverifikaw il-konformità tal-karatteristiċi tal-parkeġġ mal-kriterji tad-DPA stipulati fl-Anness.
4.  L-Istati Membri għandhom jinvestigaw ilmenti ta' DPA ċertifikati li mhumiex konformi mal-kriterji stipulati fl-Anness.
5.  L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-ħolqien ta' Żoni Dedikati għall-Parkeġġ skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-punt (c) tal-Artikolu 39(2) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013.
Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-disponibbiltà ta' faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ għax-xufiera u ta' faċilitajiet siguri għall-parkeġġ. Dan ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat minn abbozz ta' regolament li jistabbilixxi standards u proċeduri għaċ-ċertifikazzjoni ta' DPA msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. Dan ir-rapport għandu jiġi aġġornat kull sena abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni fl-ambitu tal-paragrafu 5 u jinkludi lista ta' miżuri proposti biex jiżdiedu l-għadd u l-kwalità tal-faċilitajiet adegwati ta' mistrieħ għax-xufiera u l-faċilitajiet siguri għall-parkeġġ."
Emenda 388
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  B'deroga mill-Artikolu 8, meta xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi interrott mhux aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul il-perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-dispoizzjoni tiegħu aċċess għal sodda jew couchette.”;
1.  B'deroga mill-Artikolu 8, meta xufier jakkumpanja vettura li tkun qed tiġi ttrasportata fuq lanċa jew fuq ferrovija, u jieħu perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew perjodu mnaqqas ta' mistrieħ fil-ġimgħa, dak il-perjodu jista' jiġi interrott mhux aktar minn darbtejn minn attivitajiet oħra li flimkien ma għandhomx jammontaw għal iktar minn siegħa. Matul il-perjodu regolari ta' mistrieħ ta' kuljum jew il-perjodi mnaqqsa ta' mistrieħ fil-ġimgħa x-xufier għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu aċċess għal kabina tal-irqad, branda jew kuċċetta.
Emenda 389
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)
(6a)  fl-Artikolu 9, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"1a. Id-deroga fil-paragrafu 1 tista' tiġi estiża għal mistrieħ regolari fil-ġimgħa meta t-tul tal-vjaġġ bil-vapur ikun ta' 12-il siegħa jew aktar. Matul dak il-perjodu ta' mistrieħ fil-ġimgħa, ix-xufier għandu jkollu aċċess għal kabina tal-irqad."
Emenda 390
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 10 – paragrafu 1
(6a)  fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
1.  Impriża tat-trasport ma għandhiex tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu għad-disposizzjoni tagħha xi ħlas, anke jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-vjaġġ li jkun sar u/jew l-ammont ta' merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas ikun tali li jista' jipperikola s-sigurtà fit-triq u/jew jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-Regolament.
"1. Impriża tat-trasport ma għandhiex tagħti lix-xufiera li timpjega jew li jkunu għad-dispożizzjoni tagħha xi ħlas żejjed, anke jekk ikun fil-forma ta' bonus jew żieda mal-paga, li jkun relatat mad-distanza tal-vjaġġ li jkun sar, il-ħeffa tal-kunsinna u/jew l-ammont ta' merkanzija li nġarret jekk dak il-ħlas jinkoraġġixxi ksur ta' dan ir-Regolament."
Emenda 391
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 12 – paragrafu 2
Diment li ma tiġix preġudikata s-sikurezza stradali, ix-xufier jista' jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(6) sabiex ikun jista' jasal f'akkomodazzjoni xierqa kif imsemmi fl-Artikolu 8(8a) u jieħu l-mistrieħ tiegħu ta' kuljum jew fil-ġimgħa hemmhekk. Il-fatt li jitbiegħed mill-Artikolu 8(2) u mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(6) ma għandux iwassal biex jinqabżu l-ħinijiet ta' sewqan ta' kuljum jew fil-ġimgħa, u lanqas għal tqassir fil-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum jew fil-ġimgħa. Ix-xufier għandu jindika r-raġuni għaliex ikun tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fuq kopja stampata mit-tagħmir ta' reġistrazzjoni jew fir-roster tax-xogħol, mhux aktar tard minn meta jasal f'akkomodazzjoni adattata.
Diment li ma tiġix ipperikolata s-sikurezza fit-toroq, ix-xufier jista' jitbiegħed b'mod eċċezzjonali mill-Artikolu 6(1) u (2) wara mistrieħ ta' 30 minuta, sabiex fi żmien sagħtejn jasal fiċ-ċentru operattiv ta' min iħaddmu fejn ix-xufier ikun normalment ibbażat u fejn jibda l-mistrieħ fil-ġimgħa regolari tax-xufier. Ix-xufier għandu jindika r-raġuni għaliex ikun tbiegħed hekk b'mod manwali fuq il-folja ta' reġistrazzjoni tat-tagħmir ta' reġistrazzjoni. Dan il-perjodu sa sagħtejn għandu jiġi kkumpensat b'perjodu ekwivalenti ta' mistrieħ meħud flimkien ma' kwalunkwe perjodu ta' mistrieħ, sa tmiem it-tielet ġimgħa wara l-ġimgħa inkwistjoni.
Emenda 392
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d
(7a)  Fl-Artikolu 13(1), il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:
(d)  vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'massa massima permissibbli li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati użati minn fornituri ta' servizzi universali kif imfisser f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewroprew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz biex iwasslu oġġetti bħala parti mis-servizz universali.
(d)  vetturi jew kombinazzjoni ta' vetturi b'massa massima permissibbli li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati użati minn fornituri ta' servizzi universali kif imfisser f'Artikolu 2(13) tad-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern ta' servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz biex iwasslu oġġetti bħala parti mill-oġġetti tal-posta kif definit fl-Artikolu 2(6) tad-Direttiva 97/67/KE.”
Emenda 393
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e
(7b)   Fl-Artikolu 13(1), il-punt (e) jinbidel b'dan li ġej:
(e)  vetturi li joperaw b'mod esklużiv fuq gzejjer li ma jaqbżux l-2 300 kilometru kwadru f'żona li ma tkunx magħquda mal-bqija tat-territorju nazzjonali permezz ta' pont, baxxfond jew mina miftuħa għall-użu minn vetturi bil-mutur;
"(e) vetturi li joperaw b'mod esklużiv fuq gżejjer jew reġjuni iżolati mill-bqija tat-territorju nazzjonali li ma jaqbżux l-2 300 kilometru kwadru f'żona li ma tkunx konnessa mal-bqija tat-territorju nazzjonali permezz ta' pont, baxxfond jew mina miftuħa għall-użu minn vetturi bil-mutur, u li ma jkollhomx fruntieri ma' xi Stat Membru ieħor;"
Emenda 394
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt pa (ġdid)
(7c)  fl-Artikolu 13(1), jiddaħħal il-punt li ġej:
"(pa) vetturi jew kombinazzjonijiet ta' vetturi b'massa massima permessa li ma taqbiżx l-44 tunnellata li jintużaw minn impriża ta' kostruzzjoni f'raġġ sa 100 km mill-bażi tal-impriża u bil-kundizzjoni li s-sewqan tal-vettura ma jkunx l-attività ewlenija tax-xufier;"
Emenda 395
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 14 – paragrafu 2
2.  F'każijiet urġenti l-Istati Membri jistgħu jagħtu, taħt ċirkostanzi ta' eċċezzjoni, eċċezzjoni temporanja għal perjodu li ma jaqbiżx it-tletin jum, li għandha tiġi ġustifikata kif imiss u nnotifikata minnufih lill-Kummissjoni.”;
2.  F'każijiet urġenti l-Istati Membri jistgħu jagħtu, taħt ċirkostanzi ta' eċċezzjoni, eċċezzjoni temporanja għal perjodu li ma jaqbiżx it-tletin jum, li għandha tiġi ġustifikata kif imiss u nnotifikata minnufih lill-Kummissjoni.”;
Din l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fis-sit web pubbliku ddedikat apposta u miżmum mill-Kummissjoni bil-lingwi kollha tal-UE.
Emenda 396
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 15
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-xufiera tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 3(a) huma rregolati b'regoli nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet permessi tas-sewqan u l-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ obbligatorji. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli nazzjonali rilevanti applikabbli għal xufiera bħal dawn.";
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-xufiera tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 3(a) huma rregolati b'regoli nazzjonali li jipprovdu protezzjoni xierqa fir-rigward tal-ħinijiet permessi tas-sewqan u l-pawżi u l-perjodi ta' mistrieħ obbligatorji. Huwa fl-interess tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tax-xufiera kif ukoll tas-sikurezza fit-toroq u tal-infurzar li l-Istati Membri jipprovdu żoni għall-parkeġġ u għall-mistrieħ, mingħajr borra u silġ fix-xitwa, speċjalment fir-reġjuni ultraperiferiċi u/jew reġjuni periferiċi tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 397
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)
(9a)  Fl-Artikolu 17, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"3a. Ir-rapport għandu jinkludi evalwazzjoni tal-użu tas-sistemi ta' sewqan awtonomu fl-Istati Membri u l-possibbiltà li x-xufiera jirreġistraw il-perjodu li fih tiġi attivata s-sistema ta' sewqan awtonomu, u għandu jkun akkumpanjat, jekk adatt, minn proposta leġiżlattiva biex jiġi emendat dan ir-Regolament, inkluż ir-rekwiżiti meħtieġa għax-xufiera biex jirreġistraw din id-data fit-takografu intelliġenti."
Emenda 398
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 19 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati skont il-gravità tagħhom kif stabbilit skont l-Anness III tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dissważivi u mhux diskriminatorji. L-ebda ksur ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 ma għandu jkun soġġett għal aktar minn penali jew proċedura waħda. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk il-miżuri u bir-regoli dwar il-penali sad-data speċifikata fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 29. Għandhom jinnotifikawha minnufih b'kull emenda sussegwenti għalihom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kif xieraq."
1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi u proporzjonati skont il-gravità tal-ksur, kif indikat fl-Anness III tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12, dissważivi u mhux diskriminatorji. L-ebda ksur ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 ma għandu jkun soġġett għal aktar minn penali jew proċedura waħda. L-Istati Membri għandhom, sad-data speċifikata fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 29, jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk ir-regoli u l-miżuri, flimkien mal-metodu u l-kriterji magħżula fil-livell nazzjonali biex tiġi vvalutata l-proporzjonalità tagħhom. L-Istati Membri għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b'kull emenda sussegwenti li taffettwahom. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri b'dawk ir-regoli u l-miżuri, u dwar kull emenda għalihom.
Din l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata fis-sit web pubbliku ddedikat apposta u ġestit mill-Kummissjoni bil-lingwi kollha tal-UE, li jkun fih informazzjoni dettaljata dwar penali bħal dawn applikabbli fl-Istati Membri tal-UE.
__________________
__________________
12 Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).
12 Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).
Emenda 399
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 25 – paragrafu 2
2.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu approċċi komuni f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 24(2)."
2.  Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu approċċi komuni għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 24(2).
Emenda 400
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 561/2006
Anness (ġdid)
(12a)  Jiżdied l-Anness li ġej:
"Ir-rekwiżiti minimi għaż-żoni għall-parkeġġ
Taqsima A: Faċilitajiet tas-servizzi
1)  Tojlits b'viti tal-ilma, nodfa, jaħdmu tajjeb u kkontrollati regolarment:
–  sa 10 postijiet għall-parkeġġ, mill-inqas blokk wieħed b'erba' tojlits;
–  bejn 10 u 25 post għall-parkeġġ, mill-inqas blokk wieħed bi tmien tojlits;
–  bejn 25 u 50 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki b'10 tojlits kull blokk;
–  bejn 50 u 75 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki bi 15-il tojlit kull blokk;
—  bejn 75 u 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas erba' blokki bi 15-il tojlit kull blokk;
–  aktar minn 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas sitt blokki bi 15-il tojlit kull blokk.
2)  Doċċi nodfa, jaħdmu tajjeb u kkontrollati regolarment:
–  sa 10 postijiet għall-parkeġġ, mill-inqas blokk wieħed b'żewġ doċċi;
–  bejn 25 u 50 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki b'ħames doċċi kull blokk;
–  bejn 50 u 75 post għall-parkeġġ, mill-inqas żewġ blokki b'10 doċċi kull blokk;
–  bejn 75 u 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas erba' blokki bi 12-il doċċa kull blokk;
–  aktar minn 125 post għall-parkeġġ, mill-inqas sitt blokki bi 15-il doċċa kull blokk.
3)  Aċċess adegwat għall-ilma tax-xorb;
4)  Faċilitajiet tat-tisjir xierqa, snack-bar jew ristorant;
5)  Ħwienet b'varjetà ta' ikel, xorb, eċċ. fuq il-post jew fil-qrib;
6)  Reċipjenti tal-iskart disponibbli f'ammont u kapaċità adegwati;
7)  Kenn għax-xita jew għax-xemx qrib iż-żona għall-parkeġġ;
8)  Pjan ta' kontinġenza/ġestjoni disponibbli/kuntatti ta' emerġenza magħrufa mill-persunal;
9)  Imwejjed tal-pikniks bil-bankijiet jew alternattivi disponibbli f'ammonti raġonevoli;
10)  Servizz ta' Wi-Fi apposta;
11)  Sistema ta' riservazzjoni, ħlas u ħruġ ta' fattura mingħajr flus kontanti;
12)  Sistema ta' indikazzjoni li turi d-disponibbiltà ta' postijiet vojta kemm fil-post kif ukoll online;
13)  Il-faċilitajiet ikunu jilqgħu kemm lill-irġiel kif ukoll lin-nisa.
Parti B: Karatteristiċi tas-sigurtà
1)  Separazzjoni kontinwa taż-żona għall-parkeġġ u l-inħawi ta' madwarha, bħal ċnut jew barrieri alternattivi li jimpedixxu d-dħul każwali u d-dħul illegali intenzjonat jew li jtawwlu d-dħul;
2)  L-utenti taż-żona għall-parkeġġ għat-trakkijiet u l-persunal taż-żona għall-parkeġġ għat-trakkijiet biss jingħataw aċċess għall-parkeġġ;
3)  Reġistrazzjoni diġitali fil-post (mill-inqas 25fps). Is-sistema tirreġistra jew kontinwament jew meta jkun hemm moviment;
4)  Sistema ta' CCTV li tkun tista' tkopri ċ-ċint kollu u tiżgura li l-attivitajiet kollha viċin iċ-ċint jistgħu jiġu rreġistrati b'mod ċar (reġistrazzjoni tas-CCTV);
5)  Is-sorveljanza tas-sit permezz ta' rondi jew b'xi mod ieħor;
6)  Kull inċident kriminali għandu jiġi rrapportat lill-persunal taż-żona għall-parkeġġ għat-trakkijiet u lill-pulizija. Jekk ikun possibbli, il-vettura għandha tibqa' fejn tkun sakemm jingħataw istruzzjonijiet mill-pulizija;
7)  Karreġġati, kemm għas-sewqan kif ukoll għall-persuni bil-mixi, imdawla f'kull ħin;
8)  Is-sikurezza tal-persuni bil-mixi fiż-żoni dedikati għall-parkeġġ;
9)  Is-sorveljanza taż-żona għall-parkeġġ permezz ta' kontrolli tas-sigurtà xierqa u proporzjonati;
10)  Numru/Numri tat-telefown tas-servizzi ta' emerġenza indikati b'mod ċar."
Emenda 401
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 1 – paragrafu 1
(-1)  L-Artikolu 1, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi obbligi u rekwiżiti fir-rigward tal-kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu, l-ittestjar u l-kontroll tat-takografi użati fit-trasport bit-triq, sabiex tiġi vverifikata l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament u tal-Kunsill14 u d-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE15".
1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi obbligi u rekwiżiti fir-rigward tal-kostruzzjoni, l-istallazzjoni, l-użu, l-ittestjar u l-kontroll tat-takografi użati fit-trasport bit-triq, sabiex tiġi vverifikata l-konformità mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament u tal-Kunsill14 u d-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE15, ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE15a, id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE sa fejn jikkonċerna l-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, u d-Direttiva li tistipula regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar ta' xufiera fit-trasport bit-triq.”
__________________
__________________
14 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).
14 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).
15 Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).
15 Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).
15a Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE tas-7 ta’ Diċembru 1992 dwar l-istabbiliment ta’ regoli komuni għal ċerti tipi ta’ trasport ta’ oġġetti bejn Stati Membri (ĠU L 368, 17.12.1992, p. 38).
Emenda 402
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt  -1 a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt h a (ġdid)
(-1a)  Fl-Artikolu 2(2), jiddaħħal dan il-punt li ġej:
"(ha) 'takografu intelliġenti' tfisser takografu diġitali li juża servizz ta' pożizzjonament ibbażat fuq sistema ta' navigazzjoni bis-satellita li awtomatikament tiddetermina l-pożizzjoni tiegħu skont dan ir-Regolament;"
Emenda 403
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4
(-1b)  Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:
4.  Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda irreġistrati jkunu obbligati jkollhom takografu kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10, il-vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom għandu jkollhom immuntat tali takografu.
“4. Sa mhux aktar tard minn1... [ĠU: tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-vetturi li ġejjin għandhom ikunu mgħammra b'takografu intelliġenti:
(a)  vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom ikunu mgħammra b'takografu analogu,
(b)  vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu diġitali li jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 applikabbli sat-30 ta' Settembru 2011; jew
(c)  vetturi li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu diġitali li jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet fl-Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2011,”
__________________
Jekk jitqies id-dħul fis-seħħ tal-pakkett tat-triq fl-2019, l-att ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni għall-verżjoni 2 tat-takografu intelliġenti sal-2019/2020 (ara l-Artikolu 11 hawn taħt), filwaqt li jiġi applikat minn hemm 'il quddiem approċċ gradwali għall-modifika retroattiva."
Emenda 404
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)
(-1c)  Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“4a. Sa ... [ĠU: erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-vetturi kollha li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu diġitali li jkun konformi mal-Anness IB tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 applikabbli mill-1 ta' Ottubru 2012, għandhom ikunu mgħammra b'takografu intelliġenti.”
Emenda 405
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4b (ġdid)
(-1d)  Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
“4b. Sa ... [ĠU: ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-vetturi kollha li joperaw fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru tar-reġistrazzjoni tagħhom li jkunu mgħammra b'takografu intelliġenti li jkun konformi mal-Anness IC tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 2016/7991, għandhom ikunu mgħammra b'takografu intelliġenti.”
_____________________________
1Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/799 tat-18 ta' Marzu 2016 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-kostruzzjoni, l-ittestjar, l-istallazzjoni, l-operazzjoni u t-tiswija ta' takografi u l-komponenti tagħhom (ĠU L 139, 26.5.2016, p. 1).
Emenda 406
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 4 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)
(-1e)   Fl-Artikolu 4(2), jiddaħħal l-inċiż li ġej:
"- ikollhom biżżejjed kapaċità ta' memorja biex jaħżnu d-data kollha meħtieġa skont dan ir-Regolament;";
Emenda 407
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 7 – paragrafu 1
(-1f)  fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ipproċessar ta' data personali fil-kuntest ta' dan ir-Regolament jitwettaq biss għall-fini ta' verifika ta' konformità ma' dan ir-Regolament u mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, skont id-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE u taħt is-superviżjoni tal-awtorità ta' superviżjoni tal-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE.
"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ipproċessar ta' data personali fil-kuntest ta' dan ir-Regolament jitwettaq biss għall-fini ta' verifika ta' konformità ma' dan ir-Regolament u mar-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, u mad-Direttiva li tistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tas-sewwieqa fis-settur tat-trasport bit-triq, skont ir-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva 2002/58/KE u taħt is-superviżjoni tal-awtorità ta' superviżjoni tal-Istat Membru msemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 2016/679."
Emenda 408
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 g (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja
(-1g)  Fl-Artikolu 7, il-parti introduttorju tal-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  L-Istati Membri għandhom b'mod partikolari jiżguraw li d-data personali tkun protetta minn użi li mhumiex dawk strettament marbuta ma' dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006, f'konformità mal-paragrafu 1, fir-rigward ta':
"2. L-Istati Membri għandhom b'mod partikolari jiżguraw li d-data personali tkun protetta minn użi li mhumiex dawk strettament marbuta ma' dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006, id-Direttiva 2002/15/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq, u mad-Direttiva li tistabbilixxi regoli speċifiċi fir-rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tas-sewwieqa fis-settur tat-trasport bit-triq, f'konformità mal-paragrafu 1, fir-rigward ta':"
Emenda 409
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 2
–  kull tliet sigħat ta' ħin akkumulat ta' sewqan u kull darba li l-vettura tgħaddi minn fruntiera għall-oħra;
–  kull tliet sigħat ta' ħin akkumulat ta' sewqan u kull darba li l-vettura tgħaddi minn fruntiera għall-oħra ta' Stat Membru;
Emenda 410
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)
–  kull darba li l-vettura twettaq attivitajiet ta' tagħbija jew ħatt;
Emenda 411
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
(1a)  fl-Artikolu 8(1), jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:
Sabiex tiġi ffaċilitata l-verifika tal-konformità mill-awtoritajiet ta' kontroll, it-takografu intelliġenti għandu jirreġistra wkoll anke jekk il-vettura intużatx għat-trasport ta' merkanzija jew passiġġieri, kif jesiġi r-Regolament (KE) Nru 561/2006.
Emenda 412
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
(1b)  Fl-Artikolu 8(1) jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Il-vetturi rreġistrati għall-ewwel darba minn ... [24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju] għandhom ikunu mgħammra b'takografu f'konformità mat-tieni inċiż tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(1) ta' dan ir-Regolament.",
Emenda 413/rev
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 9 – paragrafu 2
(1c)  fl-Artikolu 9, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Ħmistax-il sena wara li vetturi ġodda irreġistrati jkunu obbligati li jkollhom takografu kif previst f'dan l-Artikolu u fl-Artikoli 8, 9 u 10, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom kemm ikun meħtieġ tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod biex jippermetti l-komunikazzjoni ta' data msemmija f'dan l-Artikolu, b'kont meħud tar-rekwiżiti u l-istrateġiji speċifiċi tagħhom tal-infurzar. Sa dak iż-żmien, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk jipprovdux lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom tali tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod.
"2. Sa ... [ĠU: Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom kemm ikun meħtieġ tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod biex jippermetti l-komunikazzjoni ta' data msemmija f'dan l-Artikolu, b'kont meħud tar-rekwiżiti u l-istrateġiji speċifiċi tagħhom tal-infurzar. Sa dak iż-żmien, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk jipprovdux lill-awtoritajiet ta' kontroll tagħhom tali tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija mill-bogħod."
Emenda 414
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 9 – paragrafu 3
(1d)  Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:
3.  Il-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita bit-takografu biss meta mitlub mill-apparat tal-awtoritajiet ta' kontroll. Din għandha tkun sikura sabiex jiġu żgurati l-integrità tad-data u l-awtentifikazzjoni tal-apparat ta' reġistrazzjoni u ta' kontroll. L-aċċess għad-data kkomunikata għandu jkun ristrett għall-awtoritajiet tal-kontroll awtorizzati li jivverifikaw ksur tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u ta' dan ir-Regolament u għall-ħwienet tax-xogħol sa fejn ikun meħtieġ li jiġi vverifikat il-funzjonament tajjeb tat-takografu.
"3. Il-komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi stabbilita bit-takografu biss meta mitlub mill-apparat tal-awtoritajiet ta' kontroll. Din għandha tkun sikura sabiex jiġu żgurati l-integrità tad-data u l-awtentikazzjoni tal-apparat ta' reġistrazzjoni u ta' kontroll. L-aċċess għad-data kkomunikata għandu jkun ristrett għall-awtoritajiet ta' kontroll awtorizzati li jivverifikaw ksur tal-atti legali tal-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 7(1) u ta' dan ir-Regolament u għall-ħwienet tax-xogħol sa fejn ikun meħtieġ li jiġi vverifikat il-funzjonament tajjeb tat-takografu."
Emenda 415
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 11 – paragrafu 1
(1e)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
Biex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi tal-Artikoli 8, 9 u 10, minbarra dispożizzjonijiet li jkunu jipprevedu r-reġistrazzjoni ta' data addizzjonali mit-takografu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3).
"Biex ikun żgurat li t-takografi intelliġenti jikkonformaw mal-prinċipji u r-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dettaljati neċessarji għall-applikazzjoni uniformi tal-Artikoli 8, 9 u 10, minbarra dispożizzjonijiet li jkunu jipprevedu r-reġistrazzjoni ta' data addizzjonali mit-takografu.
Sa ... [ĠU: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju], il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli dettaljati għar-reġistrazzjoni ta' kwalunkwe qsim tal-fruntiera tal-vettura msemmija fit-tieni inċiż tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 8(1) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(1).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 42(3)."
Emenda 416
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 5 – punt b – punt (iv)
(1f)  fl-Artikolu 34(5), il-punt (iv) tal-punt b huwa sostitwit b'dan li ġej:
(iv)  taħt is-sinjal 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_MT-p0000002.png: pawżi fix-xogħol u perjodi ta' mistrieħ.
"(iv) taħt is-sinjal 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_MT-p0000003.png: pawżi, mistrieħ, liv annwali jew liv minħabba mard,
taħt is-sinjal "vapur/ferrovija": Flimkien mas-sinjal 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_MT-p0000004.png: il-perjodu ta' mistrieħ li jsir fuq vapur jew ferrovija kif previst fl-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006."
Emenda 417
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 7 – subparagrafu 1
7.  Ix-xufier għandu jdaħħal fit-takografu diġitali s-simboli tal-pajjiżi li fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta x-xufier ikun għadda minn fruntiera għall-oħra fil-vettura meta jasal f'post ta' waqfien adattat. Stat Membru jista' jeħtieġ li x-xufiera ta' vetturi li jwettqu operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri jkunu nnotifikaw dawk l-ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998.”.
7.  Meta t-takografu ma jkunx jista' jirreġistra l-qsim tal-fruntieri b'mod awtomatiku, fl-ewwel post ta' waqfien possibbli u disponibbli, is-sewwieq għandu jdaħħal is-simboli tal-pajjiżi li fihom ikun inbeda u ntemm il-perjodu tax-xogħol ta' kuljum, kif ukoll fejn u meta s-sewwieq ikun għadda minn fruntiera għall-oħra. Il-kodiċi tal-pajjiż wara l-qsim ta' fruntiera f'pajjiż ġdid għandu jiddaħħal taħt it-titlu BEGIN fit-takografu. Stat Membru jista' jeħtieġ li s-sewwieqa ta' vetturi li jwettqu operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju tagħhom iżidu speċifikazzjonijiet ġeografiċi aktar dettaljati mas-simbolu tal-pajjiż, diment li dawk l-Istati Membri jkunu nnotifikaw dawk l-ispeċifikazzjonijiet ġeografiċi dettaljati lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' April 1998."
Emenda 418
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 7a (ġdid)
(2a)   fl-Artikolu 34, jiżdied il-paragrafu li ġej:
"7a. Is-sewwieqa għandhom jingħataw taħriġ dwar kif jużaw takografu korrettament sabiex ikun hemm użu sħiħ tat-tagħmir. Is-sewwieqa m'għandhomx ikunu responsabbli għall-ispejjeż tat-taħriġ tagħhom, iżda min iħaddimhom għandu jipprovdi dan it-taħriġ.";
Emenda 419
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 7b (ġdid)
(2b)   fl-Artikolu 34, jiżdied il-paragrafu li ġej:
"7b. L-akbar ammont possibbli ta' awtoritajiet ta' kontroll għandhom ikunu mħarrġa dwar kif jaqraw u jimmonitorjaw korrettament it-takografu."
Emenda 420
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt i
(2c)  fl-Artikolu 36(1), il-punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(i)   il-folji ta' reġistrazzjoni għall-jum attwali u dawk użati mis-sewwieq fit-28 jum ta' qabel,
"(i) il-folji ta' reġistrazzjoni għall-jum attwali u dawk użati mis-sewwieq fis-56 jum ta' qabel,"
Emenda 421
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt iii
(2d)  fl-Artikolu 36(1), il-punt (iii) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(iii)  kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u t-28 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006.
"(iii) kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u s-56 jum ta' qabel kif mitlub skont dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006."
Emenda 422
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ii
(2e)  fl-Artikolu 36(2), il-punt (ii) jinbidel b’dan li ġej:
(ii)   kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u t-28 jum ta' qabel kif mitlub taħt dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006,
"(ii) kull rekord manwali u kopja stampata li jkunu saru matul il-jum attwali u s-56 jum ta' qabel kif mitlub skont dan ir-Regolament u r-Regolament (KE) Nru 561/2006,"

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 45.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.


Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I
PDF 261kWORD 83k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0281),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0169/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tat-18 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-11 ta’ Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0204/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 110
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Sa issa, u sakemm ma jiġix previst mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq ma japplikawx għall-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq biss, permezz ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. L-għadd ta' tali impriżi, li huma attivi f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali, qed jiżdied. B'riżultat ta' dan, bosta Stati Membri ddeċidew li japplikaw, għal dawk l-impriżi, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq li ġew stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009. Sabiex jiġi żgurat livell minimu ta' professjonalizzazzjoni tas-settur bl-użu ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati skont regoli komuni, u biex b'hekk titwettaq l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, jenħtieġ li din id-dispożizzjoni titħassar, filwaqt li jenħtieġ li r-rekwiżiti dwar l-istabbiliment effettiv u stabbli u l-kapaċità finanzjarja xierqa jsiru obbligatorji.
(2)  Sa issa, u sakemm ma jiġix previst mod ieħor fil-liġi nazzjonali, ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq ma japplikawx għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq esklussivament permezz ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati. L-għadd ta' tali impriżi qed jiżdied. B'riżultat ta' dan, bosta Stati Membri ddeċidew li japplikaw ir-regoli dwar l-aċċess għall-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq, stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009, għal dawk l-impriżi. Sabiex jiġu evitati lakuni possibbli u jiġi żgurat livell minimu ta' professjonalizzazzjoni tas-settur bl-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa, inkluża dik tat-trejlers, ta' bejn 2,4 sa 3,5 tunnellati għat-trasport internazzjonali skont regoli komuni, u biex b'hekk titwettaq l-approssimazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi kollha, jenħtieġ li r-rekwiżiti għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq japplikaw b'mod ugwali, filwaqt li jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat. Billi dan ir-Regolament japplika biss għall-impriżi li jittrasportaw merkanzija f'isem ħaddieħor, l-impriżi li jwettqu l-operazzjonijiet tat-trasport għal rashom mhumiex koperti minn din id-dispożizzjoni.
Emenda 111
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  Skont il-valutazzjoni tal-impatt tagħha, il-Kummissjoni qiegħda tistma ffrankar għall-impriżi ta' bejn EUR 2,7 sa EUR 5,2 biljun fil-perjodu 2020-2035.
Emenda 112
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operaturi tat-trasport bit-triq li jkunu stabbiliti fi Stat Membru jkollhom preżenza reali u kontinwa f'dak l-Istat Membru, u li dawn imexxu n-negozju tagħhom minn hemm. Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, jeħtieġ li jiġu ċċarati d-dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' stabbiliment effettiv u stabbli.
(4)  Sabiex jiġi miġġieled il-fenomenu tal-hekk imsejħa "kumpaniji tal-isem" u jiġu ggarantiti kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwivalenti fis-suq intern, huma meħtieġa kriterji ta' stabbiliment aktar ċari, monitoraġġ u nfurzar aktar intensivi, u kooperazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri. L-operaturi tat-trasport bit-triq li jkunu stabbiliti fi Stat Membru jenħtieġ li jkollhom preżenza reali u kontinwa f'dak l-Istat Membru, u li dawn effettivament imexxu n-negozju tagħhom tat-trasport u jwettqu attivitajiet sostanzjali minn hemm. Għalhekk, u fid-dawl tal-esperjenza miksuba, jeħtieġ li jiġu ċċarati u msaħħa d-dispożizzjonijiet dwar l-eżistenza ta' stabbiliment effettiv u stabbli, filwaqt li jiġi evitat piż amministrattiv sproporzjonat.
Emenda 113
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b'mod konsiderevoli s-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni dwar il-postazzjoni tal-ħaddiema u l-liġijiet applikabbli għall-obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.
(7)  Fid-dawl tal-potenzjal tagħhom li jaffettwaw b'mod konsiderevoli s-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema, jenħtieġ li l-każijiet ta' ksur serju tar-regoli tal-Unjoni dwar l-istazzjonament tal-ħaddiema, il-kabotaġġ u l-liġijiet applikabbli għall-obbligi kuntrattwali jiġu miżjuda mal-elementi rilevanti għall-valutazzjoni tar-reputazzjoni tajba.
Emenda 114
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jkollhom livell minimu ta' pożizzjoni finanzjarja biex jiġi żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. Madankollu, peress li ġeneralment l-operazzjonijiet ikkonċernati jkunu ta' daqs limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti korrispondenti jkunu inqas stretti minn dawk applikabbli għall-operaturi li jagħmlu użu minn vetturi jew minn kombinamenti ta' vetturi li jaqbżu dak il-limitu.
(10)  Jenħtieġ li l-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, ta' bejn 2,4 u 3,5 tunnellati u, jeżerċitaw operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali, jenħtieġ li jkollhom kapaċità minima finanzjarja biex jiġi żgurat li jkollhom il-mezzi biex iwettqu operazzjonijiet fuq bażi stabbli u fit-tul. Madankollu, peress li ġeneralment l-operazzjonijiet imwettqa b'dawn il-vetturi jkunu ta' daqs limitat, jenħtieġ li r-rekwiżiti korrispondenti jkunu inqas stretti minn dawk applikabbli għall-operaturi li jagħmlu użu minn vetturi jew minn kombinamenti ta' vetturi li jaqbżu dak il-limitu.
Emenda 115
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi nazzjonali tkun kemm jista' jkun kompluta sabiex l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli rilevanti jkun jista' jkollhom stampa ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu qegħdin jiġu investigati. B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd ta' impjegati li jqabbdu l-operaturi, il-klassifikazzjoni tar-riskju tagħhom u l-informazzjoni finanzjarja bażika tagħhom għandhom jippermettu li jkun hemm infurzar aħjar tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tranfruntiera. Għalhekk, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-reġistru elettroniku nazzjonali jiġu emendati skont dan.
(11)  Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar l-operaturi tat-trasport fir-reġistri elettroniċi nazzjonali tkun kompluta u aġġornata sabiex l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli rilevanti jkun jista' jkollhom stampa ġenerali sodisfaċenti tal-operaturi li jkunu qegħdin jiġu investigati. B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vetturi għad-dispożizzjoni tal-operaturi, l-għadd ta' impjegati li jqabbdu l-operaturi u l-klassifikazzjoni tar-riskju tagħhom jenħtieġ li jippermettu li jkun hemm infurzar aħjar tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009, kif ukoll leġiżlazzjonijiet oħra rilevanti tal-Unjoni. Barra minn hekk, sabiex l-uffiċjali tal-infurzar, inkluż dawk li jwettqu kontrolli fil-ġenb tat-triq, jiġu pprovduti b'ħarsa ġenerali ċara u kompluta tal-operaturi tat-trasport li qed jiġu kkontrollati, jenħtieġ li jkollhom aċċess dirett u immedjat għall-informazzjoni rilevanti kollha. Għalhekk, ir-reġistri elettroniċi nazzjonali jenħtieġ li jkunu interoperabbli tassew u d-data li jkun fihom jenħtieġ li tkun aċċessibbli direttament u immedjatament għall-uffiċjali tal-infurzar deżinjati kollha tal-Istati Membri kollha. Għalhekk, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-reġistru elettroniku nazzjonali jiġu emendati skont dan.
Emenda 116
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn operaturi tat-trasport bit-triq mhux residenti fi Stat Membru ospitanti ("kabotaġġ") ikunu ċari, sempliċi u faċli biex jiġu infurzati, filwaqt li jżommu wkoll, b'mod ġenerali, il-livell ta' liberalizzazzjoni li nkiseb sa issa.
(13)  Jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasport nazzjonali li jsir fuq bażi temporanja minn operaturi tat-trasport bit-triq mhux residenti fi Stat Membru ospitanti ("kabotaġġ") ikunu ċari, sempliċi u faċli biex jiġu infurzati.
Emenda 117
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Għal dan l-għan, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-inċertezzi, jenħtieġ li titneħħa l-limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport internazzjonali, filwaqt li jenħtieġ li jitnaqqsu l-għadd ta' jiem disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-tip.
(14)  Sabiex jiġu evitati vjaġġi bla tagħbija, l-operazzjonijiet tal-kabotaġġ jenħtieġ li jiġu permessi, soġġetti għal restrizzjonijiet speċifiċi, fl-Istat Membru ospitanti. Għal dan il-għan, u sabiex jiġu ffaċilitati l-kontrolli u jiġu eliminati l-inċertezzi, jenħtieġ li titneħħa l-limitazzjoni fuq l-għadd ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara li jkun sar trasport internazzjonali, filwaqt li jenħtieġ li jitnaqqsu l-għadd ta' jiem disponibbli għal operazzjonijiet ta' dan it-tip.
Emenda 118
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  Sabiex jiġi evitat li jsiru operazzjonijiet tal-kabotaġġ fuq bażi sistematika, li jistgħu joħolqu attività permanenti jew kontinwa li xxekkel is-suq nazzjonali, il-perjodu disponibbli għall-operazzjonijiet tal-kabotaġġ fi Stat Membru ospitanti jenħtieġ li jitnaqqas. Barra minn hekk, jenħtieġ li t-trasportaturi ma jiġux permessi jwettqu operazzjonijiet tal-kabotaġġ fl-istess Stat Membru ospitanti fi żmien ċertu perjodu u sakemm huma jkunu wettqu t-trasport internazzjonali li joriġina mill-Istat Membru fejn l-impriża tkun stabbilita. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għat-twettiq tal-operazzjonijiet tat-trasport internazzjonali.
Emenda 119
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Jenħtieġ li ssir kjarifika dwar il-mezzi li bihom l-operaturi tat-trasport bit-triq jistgħu jagħtu prova tal-konformità mar-regoli għal operazzjonijiet ta' kabotaġġ. Jenħtieġ li l-użu u t-trażsmissjoni ta' informazzjoni elettronika dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala mezzi ta' dan it-tip, u dan għandu jissimplifika l-forniment ta' evidenza rilevanti u l-ipproċessar ta' tali dejta mill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-format li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju elettroniku effiċjenti ta' informazzjoni fit-trasport u fil-loġistika, huwa importanti li tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji u tad-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi.
(15)  Infurzar effettiv u effiċjenti tar-regoli huwa prerekwiżit għal kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Id-diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-għodda tal-infurzar hija essenzjali sabiex tkun disponibbli l-kapaċità ta' infurzar, jitnaqqas il-piż amministrattiv żejjed fuq l-operaturi internazzjonali tat-trasport u b'mod partikolari l-SMEs, jiġu indirizzati aħjar l-operaturi tat-trasport b'riskju għoli u jiġu identifikati prattiki frawdolenti. Sabiex id-dokumenti tat-trasport isiru f'forma mingħajr karta, jenħtieġ li, fil-futur, l-użu ta' dokumenti elettroniċi jsir ir-regola, b'mod partikolari n-nota ta' konsenja elettronika skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti bit-Triq (eCMR). Jenħtieġ li ssir kjarifika dwar il-mezzi li bihom l-operaturi tat-trasport bit-triq jistgħu jagħtu prova tal-konformità mar-regoli għal operazzjonijiet ta' kabotaġġ. Jenħtieġ li l-użu u t-trażsmissjoni ta' informazzjoni elettronika dwar it-trasport jiġu rikonoxxuti bħala mezzi ta' dan it-tip, u dan għandu jissimplifika l-forniment ta' evidenza rilevanti u l-ipproċessar ta' tali dejta mill-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-format li jintuża għal dak l-għan jiżgura l-affidabbiltà u l-awtentiċità. Meta wieħed iqis l-użu dejjem jiżdied tal-iskambju elettroniku effiċjenti ta' informazzjoni fit-trasport u fil-loġistika, huwa importanti li tiġi żgurata l-koerenza tal-oqfsa regolatorji u tad-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi.
Emenda 120
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  L-introduzzjoni rapida tat-takografu intelliġenti hija ta' importanza kbira, peress li din ser tippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar iwettqu l-kontrolli tal-ġenb tat-triq biex jidentifikaw ksur u anormalitajiet aktar malajr u b'mod aktar effiċjenti, li jwasslu għal infurzar aħjar ta' dan ir-Regolament.
Emenda 121
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  L-impriżi tat-trasport huma d-destinatarji tar-regoli dwar it-trasport internazzjonali u bħala tali huma soġġetti għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur li jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġu evitati abbużi minn impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport minn operaturi ta' trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu wkoll sanzjonijiet għall-ispedituri u għall-ispedizjonieri f'każ li jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009.
(16)  L-impriżi tat-trasport huma d-destinatarji tar-regoli dwar it-trasport internazzjonali u bħala tali huma soġġetti għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe ksur li jistgħu jwettqu. Madankollu, sabiex jiġu evitati abbużi minn impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport minn operaturi ta' trasport tal-merkanzija bit-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu wkoll sanzjonijiet għall-konsenjaturi, għall-ispedituri, għall-ispedizjonieri, għall-kuntratturi u għas-sottokuntratturi fejn huma jafu li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jinvolvu ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009. Meta l-impriżi li jikkuntrattaw servizzi tat-trasport jikkummissjonaw dawn is-servizzi minn impriżi tat-trasport b'livell baxx ta' klassifikazzjoni tar-riskju, ir-responsabbiltà tagħhom jenħtieġ li titnaqqas.
Emenda 122
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)   L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol proposta [...] tfittex li tappoġġja u tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, bil-ħsieb li jkun hemm infurzar effettiv tal-liġi rilevanti tal-Unjoni. Fl-appoġġ u l-iffaċilitar tal-infurzar ta' dan ir-Regolament, l-Awtorità jista' jkollha rwol importanti f'li tassisti l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, billi tappoġġja l-Istati Membri fil-bini tal-kapaċità permezz ta' skambju u taħriġ tal-persunal, u f'li tassisti lill-Istati Membri jorganizzaw kontrolli organizzati. Dan isaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, itejjeb il-kooperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet kompetenti u jgħin jiġġieled il-frodi u l-abbuż tar-regoli.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)
(16b)   Il-leġiżlazzjoni dwar it-trasport bit-triq jenħtieġ li tissaħħaħ mill-ġdid biex jiġu żgurati applikazzjoni u infurzar tajbin tar-Regolament Ruma I b'mod li l-kuntratti tax-xogħol jirriflettu l-post tax-xogħol abitwali tal-impjegati. Komplementari għal, u direttament marbuta mar-Regolament Ruma I huma r-regoli fundamentali tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 maħsuba biex jiġġieldu l-kumpaniji tal-isem u biex jiżguraw kriterji ta' stabbiliment xierqa tal-kumpaniji. Dawn ir-regoli jeħtieġ jiġu msaħħa biex jiggarantixxu d-drittijiet tal-ħaddiema meta jaħdmu temporanjament barra mill-pajjiżi tax-xogħol abitwali, u biex jiżguraw kompetizzjoni ġusta bejn l-impriżi tat-trasport.
Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a
(i)  il-punt (a) jitħassar;
(i)  il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:
(a)  impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq esklużivament permezz ta' vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, hija inqas minn 2,4 tunnellati;
(aa)  impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq esklużivament permezz ta' vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, hija inqas minn 3,5 tunnellati li huma involuti esklussivament f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali;
Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt b – paragrafu 2
Kull trasport bit-triq li għalih ma tingħata ebda remunerazzjoni u li ma joħloq ebda dħul, bħat-trasport ta' persuni għal għanijiet ta' karità jew għal użu strettament privat, għandu jiġi kkunsidrat bħala trasport esklużivament għal finijiet mhux kummerċjali;"
Kull trasport bit-triq li l-għan tiegħu mhuwiex li jiġġenera profitt għax-xufier jew oħrajn, bħal meta t-trasport huwa pprovdut fuq bażi ta' karità jew bażi filantropika, għandu jiġi kkunsidrat bħala trasport esklużivament għal finijiet mhux kummerċjali;
Emenda 126
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 1 – paragrafu 6
(b)  jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:
imħassar
‘6. L-Artikolu 3(1)(b) u (d) u l-Artikoli 4, 6, 8, 9, 14, 19 u 21 ma għandhomx japplikaw għal impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur ta' trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu:
(a)  jitolbu lil dawk l-impriżi japplikaw id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu, jew uħud minnhom;
(b)  inaqqsu l-limitu msemmi fl-ewwel subparagrafu għall-kategoriji kollha tal-operazzjonijet tat-trasport bit-triq, jew għal xi wħud minnhom.";
Emenda 127
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
"(a) ikollha bini li fih iżżomm id-dokumenti tan-negozju ewlieni tagħha, partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti li jkun fihom data relatata mal-ħin tas-sewqan u l-mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess biex tivverifika l-konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament;";
"(a) ikollha bini xieraq, proporzjonat mal-attivitajiet tal-impriża, li fih tkun kapaċi taċċessa l-oriġinali tad-dokumenti ewlenin tan-negozju tagħha, kemm jekk f'forma elettronika kif ukoll fi kwalunkwe forma oħra, partikolarment il-kuntratti kummerċjali, id-dokumenti ta' kontabbiltà tagħha, id-dokumenti dwar il-ġestjoni tal-persunal, il-kuntratti tax-xogħol, id-dokumenti tas-sigurtà soċjali, id-dokumenti li jkun fihom data relatata mal-kabotaġġ, l-istazzjonar u mal-ħin tas-sewqan u l-mistrieħ u kwalunkwe dokument ieħor li għalih l-awtorità kompetenti jrid ikollha aċċess biex tivverifika l-konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament;";
Emenda 128
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-punt li ġej:
"(aa) il-vetturi msemmija fil-punt (b) għandhom iwettqu, fil-qafas ta' kuntratt ta' trasport, mill-inqas tagħbija waħda jew ħatt wieħed tal-merkanzija kull erba' ġimgħat fl-Istat Membru ta' stabbiliment;";
Emenda 129
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c
‘(c) twettaq b'mod effettiv u kontinwu l-attivitajiet amministrattivi u kummerċjali tagħha bit-tagħmir u bil-faċilitajiet xierqa f'bini li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;;
‘(c) twettaq b'mod effettiv u kontinwu l-attivitajiet amministrattivi u kummerċjali tagħha bit-tagħmir u bil-faċilitajiet xierqa f'bini msemmi fil-punt (a) li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;
Emenda 130
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d
"(d) timmaniġġa l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bil-vetturi msemmija fil-punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;";
"(d) timmaniġġa b'mod effettiv u kontinwu l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa bl-użu tal-vetturi msemmija fil-punt (b) permezz tat-tagħmir tekniku xieraq li jkun jinsab f'dak l-Istat Membru;
Emenda 131
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt da (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f (ġdid)
(da)  jiżdied il-punt (f) li ġej:
"(f) ikollha rabta ċara bejn l-operazzjonijiet tat-trasport imwettqa u l-Istat Membru ta' stabbiliment, ċentru ta' operazzjoni u aċċess għal biżżejjed postijiet għall-parkeġġ għal użu regolari mill-vetturi msemmija f'punt (b);";
Emenda 132
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt db (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt g (ġdid)
(db)  il-punt (g) li ġej huwa miżjud:
"(g) Jiġu ingaġġati u impjegati xufiera taħt il-liġi applikabbli għal kuntratti tax-xogħol ta' dak l-Istat Membru;";
Emenda 133
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 − punt dc (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h (ġdid)
(dc)  Jiżdied il-punt (h) li ġej:
"(h) jiġi żgurat li l-istabbiliment huwa l-post li fih jew li minnu l-ħaddiema abitwalment iwettqu ħidmiethom skont ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u/jew il-Konvenzjoni ta' Ruma.
_______________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi kuntrattwali (RUMA I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6)."
Emenda 134
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt iii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 6 – subparagrafu 3 – punt b
(iii)  fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu jiżdiedu l-punti (xi) u (xii) li ġejjin:
(iii)  fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu jiżdiedu l-punti (xi), (xii) u (xiii) li ġejjin:
'(xi) il-postazzjoni tal-ħaddiema;
'(xi) il-postazzjoni tal-ħaddiema;
(xii)  il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali.";
(xii)  il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali;
(xiii)  il-kabotaġġ.";
Emenda 135
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 6 – paragrafu 2a – subparagrafu 2 – punt b
(b)  tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' korrimenti serji, u li jgħawġu l-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport;
(b)  tiddefinixxi l-grad ta' serjetà tal-każijiet ta' ksur skont il-potenzjal tagħhom li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew ta' korrimenti serji, jew li jgħawġu l-kompetizzjoni fis-suq tat-trasport bit-triq, inkluż billi jdgħajfu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport;
Emenda 136
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f'kull ħin tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-disposizzjoni tagħha kapital u riżervi li jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 meta tintuża biss vettura waħda u EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali użata. L-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati għandhom juru, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, dawn għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom kapital ta' ekwità li jammonta għal mill-anqas EUR 1 800 meta tintuża vettura waħda biss u għal EUR 900 għal kull vettura addizzjonali li tintuża.";
Sabiex jiġi sodisfatt ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 3(1)(c), impriża għandha f'kull ħin tkun kapaċi tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha matul is-sena finanzjarja annwali. Għal dan il-għan, l-impriża għandha turi, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, hija jkollha għad-dispożizzjoni tagħha kapital u riżervi li jammontaw għal mill-anqas EUR 9 000 meta tintuża biss vettura waħda, EUR 5 000 għal kull vettura addizzjonali b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, li taqbeż it-3,5 tunnellati użati u EUR 900 għal kull vettura addizzjonali b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati użati. L-impriżi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tat-trejlers, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati għandhom juru, abbażi tal-kontijiet annwali ċċertifikati minn awditur jew minn persuna akkreditata kif xieraq, li, kull sena, dawn għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom kapital ta' ekwità li jammonta għal mill-anqas EUR 1 800 meta tintuża vettura waħda biss u għal EUR 900 għal kull vettura addizzjonali li tintuża.";
Emenda 137
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
2.  B'deroga mill-paragrafu 1, fin-nuqqas ta' kontijiet annwali ċċertifikati, l-awtorità kompetenti għandha taqbel li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta' ċertifikat, bħal garanzija bankarja, dokument maħruġ minn istituzzjoni finanzjarja li jistabbilixxi l-aċċess għall-kreditu f'isem l-impriża jew dokument vinkolanti ieħor li juri li l-impriża għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-ammonti speċifikati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.;
2.  B'deroga mill-paragrafu 1, fin-nuqqas ta' kontijiet annwali ċċertifikati, l-awtorità kompetenti għandha taqbel li impriża turi l-pożizzjoni finanzjarja tagħha permezz ta' ċertifikat, bħal garanzija bankarja, jew assigurazzjoni, inkluża assigurazzjoni għar-responsabbiltà professjonali minn bank wieħed jew aktar jew istituzzjonijiet finanzjarji oħra inklużi kumpaniji tal-assigurazzjoni jew dokument vinkolanti ieħor li jipprovdi garanzija in solidum għall-impriża fir-rigward tal-ammonti speċifikati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1;
Emenda 138
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 8 – paragrafu 5
(5a)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-Anness I f'intervalli ta' 10 snin biex jiżguraw li l-maniġers tat-trasport ikunu konxji mill-iżviluppi fis-settur.
"l-Istati Membri jistgħu jippromwovu taħriġ perjodiku dwar is-suġġetti elenkati fl-Anness I f'intervalli ta' tliet snin biex jiżguraw li l-persuna jew il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ikunu konxji biżżejjed mill-iżviluppi fis-settur.
Emenda 139
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
(8)  fl-Artikolu 12(2) jitħassar it-tieni subparagrafu;
(8)  fl-Artikolu 12(2) it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
"L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli minn tal-inqas kull tliet snin biex jivverifikaw li l-impriżi jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3.";
Emenda 140
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 14 – paragrafu 2
(10a)   L-Artikolu 14(2) huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Sakemm tittieħed miżura għar-rijabilitazzjoni skont dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali, iċ-ċertifikat ta' kompetenza professjonali imsemmi fl-Artikolu 8(5) tal-maniġer tat-trasport iddikjarat inkapaċi, m'għandux jibqa' validu fl-ebda Stat Membru.
2.  Sakemm tittieħed miżura ta' riabilitazzjoni skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali, iċ-ċertifikat ta' kompetenza professjonali msemmi fl-Artikolu 8(8) tal-maniġer tat-trasport li jkun iddikjarat inkapaċi ma għandu jibqa' validu fl-ebda Stat Membru. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ta' miżuri ta' riabilitazzjoni sabiex terġa' tinkiseb reputazzjoni tajba.
Emenda 141
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt -ia (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c
(-ia)  il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(c)  isem il-maniġers tat-trasport maħtura biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet tar-reputazzjoni tajba u tal-kompetenza professjonali jew, fejn applikabbli, l-isem ta' rappreżentant ġuridiku;
(c)  isem il-maniġers tat-trasport maħtura biex jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3 b'rabta mar-reputazzjoni tajba u mal-kompetenza professjonali jew, meta jkun xieraq, l-isem ta' rappreżentant ġuridiku;
Emenda 142
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt i
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt h
(h)  l-għadd ta' impjegati;
(h)  l-għadd ta' persuni impjegati mal-impriża matul l-aħħar sena kalendarja;
Emenda 143
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ia (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – punt 2 – punt ja (ġdid)
(ia)  jiżdied il-punt (ja) li ġej:
(ja)   kuntratti tax-xogħol ta' xufiera internazzjonali tal-aħħar sitt xhur;
Emenda 144
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu f'reġistri separati. F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
Emenda 145
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
Fi kwalunkwe każ, id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw kif suppost is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzsjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.;
Id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għall-awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw debitament is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.
Emenda 146
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt a – punt ii
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 2
"L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu f'reġistri separati. F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
"L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jżommu d-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu f'reġistri separati. F'dan il-każ, id-data rilevanti għandha tkun disponibbli fuq talba jew direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istat Membru kkonċernat. L-informazzjoni mitluba għandha tkun ipprovduta fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol minn meta tasal it-talba. Id-data msemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tad-data personali.
Fi kwalunkwe każ, id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw kif suppost is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzsjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.";
Fi kwalunkwe każ, id-data msemmija fil-punti (e) sa (j) tal-ewwel subparagrafu għandha tkun aċċessibbli biss għal awtoritajiet għajr l-awtoritajiet kompetenti, jekk ikunu ngħataw kif suppost is-setgħat relatati mas-superviżjoni u mal-impożizzsjoni ta' pieni fis-settur tat-trasport bit-triq u jekk l-uffiċjali tagħhom ikunu ħadu ġurament jew ikunu b'xi mod ieħor taħt obbligu formali ta' segretezza.";
Għall-finijiet tal-Artikolu 14a tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009, id-data msemmija fil-punt (j) għandha tkun disponibbli fuq talba tal-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi.
Emenda 147
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 5
(ba)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:
5.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u aċċessibbli fil-Komunità permezz tal-punti ta' kuntatt nazzjonali kif definit fl-Artikolu 18. Aċċessibbiltà permezz tal-punti ta' kuntatt nazzjonali u l-interkonnessjoni għandhom jiġu implimentati b'tali mod li awtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat Membru tkun tista' tikkonsulta r-reġistri elettroniċi nazzjonali ta' kull Stat Membru.
'5. Sabiex iżidu l-effettività tal-infurzar transfruntier, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u interoperabbli madwar l-Unjoni permezz tar-Reġistru Ewropew tal-Impriżi tat-Trasport bit-Triq (ERRU) imsemmi fir-Regolament (UE) Nru 2016/480, sabiex id-data msemmija fil-paragrafu 2 tkun direttament aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti u l-korpi ta' kontroll kollha tal-Istati Membri kollha f'ħin reali."
Emenda 148
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11 – punt bb (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 16 – paragrafu 6
(bb)  il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:
6.  Regoli komuni li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tal-paragrafu 5, bħall-format tad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni teknika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali ta' l-Istati Membri l-oħra u l-promozzjoni ta' l-interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri ma' data bases rilevanti oħra għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont il-proċedura ta' konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) u għall-ewwel darba qabel il-31 ta' Diċembru 2010. Dawk ir-regoli komuni għandhom jiddeterminaw liema awtorità hija responsabbli għall-aċċess għad-data u, l-użu ulterjuri u l-aġġornar ta' data wara l-aċċess u, għal dan il-għan, għandhom jinkludu regoli dwar id-dħul tad-data u l-monitoraġġ tad-data.
‘6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikollu 24a biex tistabbilixxi u taġġorna regoli komuni biex tiżgura li r-reġistri elettroniċi nazzjonali huma interkonnessi u interoperabbli b'mod sħiħ, b'tali mod li awtorità kompetenti jew korp ta' kontroll fi kwalunkwe Stat Membru jkunu jistgħu jaċċessaw direttament ir-reġistru elettroniku nazzjonali ta' kwalunkwe Stat Membru kif stipulat fil-paragrafu 5. Dawn ir-regoli komuni għandhom jinkludu regoli dwar il-format tad-data skambjata, il-proċeduri tekniċi għal konsultazzjoni elettronika tar-reġistri elettroniċi nazzjonali tal-Istati Membri l-oħra u l-interoperabbiltà ta' dawn ir-reġistri, kif ukoll regoli speċifiċi rigward l-aċċess għad-data, id-dħul tad-data u l-monitoraġġ tad-data.
"
Emenda 149
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw punt ta’ kuntatt nazzjonali li jkun responsabbli għall-iskambju ta’ informazzjoni mal-Istati Membri l-oħra b’rabta mal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-ismijiet u l-indirizzi tal-punti ta' kuntatt nazzjonali tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2018. Il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-punti ta' kuntatt kollha, u tibgħatha lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni minnufih bi kwalunkwe bidla fil-punti ta' kuntatt.
1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib u jipprovdu lil xulxin assistenza reċiproka ta' malajr u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra sabiex jiġu ffaċilitati l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' dan ir-Regolament.
Emenda 150
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)
1 a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-kooperazzjoni amministrattiva prevista f'dan l-Artikolu għandha tkun implimentata permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), stabbilita bir-Regolament 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, li tippermetti lill-operaturi kollha jipprovdu data fil-lingwi tagħhom stess.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE ("ir-Regolament tal-IMI") (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).
Emenda 151
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom iwieġbu għal talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u, fejn ikun meħtieġ, għandhom iwettqu kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet dwar il-konformità tal-operaturi tat-trasport bit-triq stabbiliti fit-territorju tagħhom mar-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 3(1)(a). It-talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu motivati. Għal dan l-għan, it-talbiet għandhom jinkludu indikazzjonijiet kredibbli ta' ksur possibbli tal-Artikolu 3(1)(a).
3.  L-Istati Membri għandhom iwieġbu għal talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u għandhom iwettqu kontrolli, spezzjonijiet u investigazzjonijiet dwar il-konformità tal-operaturi tat-trasport bit-triq stabbiliti fit-territorju tagħhom mar-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 3(1)(a). It-talbiet għal informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu debitament ġustifikati u motivati. Għal dan l-għan, it-talbiet għandhom jinkludu indikazzjonijiet kredibbli ta' ksur possibbli tal-Artikolu 3(1)(a).
Emenda 152
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 4
4.  Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista' tiġi miċħuda mill-Istat Membru.
4.  Jekk l-Istat Membru li tkun saritlu t-talba jikkunsidra li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, għandu jinforma lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. L-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba għandu jissostanzja t-talba b'mod ulterjuri. Fejn dan ma jkunx possibbli, it-talba tista' tiġi miċħuda mill-Istat Membru.
Emenda 153
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 5
5.  Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma' talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol, u għandu jagħti r-raġunijiet għal dan. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista' titqajjem.
5.  Meta jkun diffiċli jew impossibbli li tinkiseb konformità ma' talba għal informazzjoni jew li jsiru kontrolli, spezzjonijiet jew investigazzjonijiet, l-Istat Membru inkwistjoni għandu jgħarraf lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba b'dan fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol, filwaqt li jiġġustifika kif suppost dik id-diffikultà jew l-impossibbiltà. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiddiskutu ma' xulxin bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni għal kwalunkwe diffikultà li tista' titqajjem. Fl-eventwalità ta' kwalunkwe problema persistenti fl-iskambju ta' informazzjoni jew f'każ ta' rifjut permanenti li tingħata informazzjoni mingħajr ġustifikazzjoni xierqa, il-Kummissjoni wara li tkun ġiet infurmata u wara konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati, tista' tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tirrimedja s-sitwazzjoni.
Emenda 154
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18 – paragrafu 6
6.  Bi tweġiba għat-talbiet skont il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba u jwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet meħtieġa fi żmien ħamsa u għoxrin jum ta' xogħol minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunux infurmaw lill-Istat Membru rikjedenti li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, jew dwar l-impossibbiltà jew id-diffikultajiet skont il-paragrafu 4 u l-paragrafu 5.
6.  Bi tweġiba għat-talbiet skont il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba u jwettqu l-kontrolli, l-ispezzjonijiet u l-investigazzjonijiet meħtieġa fi żmien ħmistax-il jum ta' xogħol minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim reċiproku bejn l-Istati Membri kkonċernati dwar limitu ta' żmien ieħor jew sakemm ma jkunux infurmaw lill-Istat Membru rikjedenti li t-talba mhijiex motivata biżżejjed, jew dwar l-impossibbiltà jew id-diffikultajiet skont il-paragrafi 4 u 5 ma tkun instabet l-ebda soluzzjoni għal dawk id-diffikultajiet.
Emenda 155
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 18a (ġdid)
(12 a)  jiddaħħal l-Artikolu 18a li ġej:
'L-Artikolu 18a
Miżuri ta' akkumpanjament
1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri ta' akkumpanjament sabiex jiżviluppaw, jiffaċilitaw u jippromwovu l-iskambji bejn l-uffiċjali inkarigati mill-kooperazzjoni amministrattiva u l-assistenza reċiproka bejn l-Istati Membri, kif ukoll dawk inkarigati mill-monitoraġġ tal-konformità u l-infurzar tar-regoli applikabbli ta' dan ir-Regolament.
2.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ tekniku u appoġġ ieħor sabiex tkompli ttejjeb il-kooperazzjoni amministrattiva u żżid il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri, inkluż permezz tal-promozzjoni ta' skambji ta' persunal rilevanti u programmi ta' taħriġ konġunt, kif ukoll l-iżvilupp, l-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-inizjattivi tal-aħjar prattika. Il-Kummissjoni tista', mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-proċedura baġitarja, tuża strumenti finanzjarji disponibbli biex tkompli ssaħħaħ il-bini ta' kapaċità u l-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri.
3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programm ta' evalwazzjonijiet bejn il-pari fejn jipparteċipaw l-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar kollha, filwaqt li jiżguraw ir-rotazzjoni xierqa tal-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar kemm dawk li qegħdin jirrieżaminaw kif ukoll dawk rieżaminati. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk il-programmi lill-Kummissjoni kull sentejn bħala parti mir-rapport dwar l-attivitajiet tal-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 26.
Emenda 156
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar l-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati fit-territorju tagħhom u għandhom jibagħtuh lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' rappurtar. Dan ir-rapport għandu jinkludi:
3.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom ifasslu rapport dwar l-użu ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet bejn it-2,4 u t-3,5 tunnellatiinvoluti fit-trasport internazzjonali u stabbiliti fit-territorju tagħhom u għandhom jibagħtuh lill-Kummissjoni sa mhux iktar tard mit-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara t-tmiem tal-perjodu ta' rappurtar. Dan ir-rapport għandu jinkludi:
Emenda 157
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt a
(a)  l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet mogħtija lill-operaturi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati;
(a)  l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet mogħtija lill-operaturi li jeżerċitaw il-professjoni ta' operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq permezz ta' vetturi bil-mutur biss b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati involuti fit-trasport internazzjonali;
Emenda 158
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt b
(b)  l-għadd ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru f'kull sena kalendarja;
(b)  l-għadd ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, involuti fit-trasport internazzjonali li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru f'kull sena kalendarja;
Emenda 159
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt c
(c)  l-għadd ġenerali ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena;
(c)  l-għadd ġenerali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, involuti fit-trasport internazzjonali li jkunu ġew irreġistrati fl-Istat Membru sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena;
Emenda 160
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt d
(d)  l-istima tas-sehem ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati fl-attività ġenerali tat-trasport bit-triq għall-vetturi kollha rreġistrati fl-Istat Membru, imqassma skont l-operazzjonijiet nazzjonali, internazzjonali u ta' kabotaġġ.
(d)  l-istima tas-sehem ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet, bejn 2,4 u 3,5 tunnellati, kif ukoll dawk inqas minn 2,4 tunnellati, fl-attività ġenerali tat-trasport bit-triq għall-vetturi kollha rreġistrati fl-Istat Membru, imqassma skont l-operazzjonijiet nazzjonali, internazzjonali u ta' kabotaġġ.
Emenda 161
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 4
4.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3 u abbażi ta' evidenza oħra, il-Kummissjoni għandha, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evoluzzjoni tal-għadd totali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati jew kombinamenti ta' vetturi b'massa mgħobbija permissibbli li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati li jkunu involuti f'operazzjonijiet tat-trasport nazzjonali u internazzjonali bit-triq. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha terġa' twettaq valutazzjoni oħra biex tiddeċiedi jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.
4.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3 u abbażi ta' evidenza oħra, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evoluzzjoni tal-għadd totali ta' vetturi bil-mutur b'massa mgħobbija permissibbli, inkluża dik tal-karrijiet bejn 2,4 u 3,5 tunnellati involuti f'operazzjonijiet tat-trasport. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha tivvaluta mill-ġdid jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.
Emenda 162
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 5
5.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni rigward it-talbiet li jkunu ppreżentaw skont l-Artikolu 18(3) u (4), rigward it-tweġibiet li jkunu waslu mingħand Stati Membri oħra u rigward l-azzjonijiet li jkunu ħadu abbażi tal-informazzjoni pprovduta.;
5.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni rigward it-talbiet li jkunu ppreżentaw skont l-Artikolu 18, rigward it-tweġibiet li jkunu waslu mingħand Stati Membri oħra u rigward l-azzjonijiet li jkunu ħadu abbażi tal-informazzjoni pprovduta.
Emenda 163
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1071/2009
Artikolu 26 – paragrafu 5a (ġdid)
(16a)  Jiżdied il-paragrafu 5a li ġej:
"5a. Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 5 u ta' evidenza ulterjuri, il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020, tippreżenta rapport dettaljat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-firxa tal-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, dwar kwalunkwe nuqqas possibbli f'dan ir-rigward u dwar modi possibbli biex titjieb il-kooperazzjoni. Abbażi ta' dan ir-rapport, hija għandha tivvaluta mill-ġdid jekk huwiex meħtieġ li jiġu proposti miżuri addizzjonali.".
Emenda 164
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)
(1a)  fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 1, jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Il-limiti ta' żmien imsemmija fl-Artikoli 8(2) u 8(2a) ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw ukoll għat-trasport ta' merkanzija bit-triq li dieħel jew li ħiereġ li jirrappreżenta l-parti domestika inizjali u/jew il-parti domestika finali ta' vjaġġ ta' trasport ikkombinat kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE."
Emenda 165
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 1 – paragrafu 2
(1b)  L-Artikolu 1(2) jinbidel bit-test li ġej:
2.  Fil-każ ta' trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-Regolament għandu japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ fit-territorju ta' Stat Membru traversat waqt il-vjaġġ. M'għandux japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm ma jkunx ġie konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż terz.
"2. Fil-każ ta' trasport minn Stat Membru lejn pajjiż terz u viċeversa, dan ir-Regolament għandu japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ fit-territorju ta' Stat Membru traversat waqt il-vjaġġ. Madankollu, dan il-vjaġġ fi tranżitu għandu jkun eskluż mill-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema. M'għandux japplika għal dik il-parti tal-vjaġġ li ssir fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt sakemm ma jkunx ġie konkluż il-ftehim meħtieġ bejn il-Komunità u l-pajjiż terz.
Emenda 166
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt c
(1c)  fil-paragrafu 5, il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:
(c)  it-trasport ta' merkanzija fuq vetturi bil-mutur li l-massa bit-tagħbija permissibbli tagħhom, li jinkludi anke t-toqol tal-karrijiet, ma teċċedix it-3,5 tunnellati;
(c)  it-trasport ta' merkanzija f'vetturi bil-mutur li l-massa mgħobbija permissibbli tagħhom, inkluża dik tat-trejlers, tkun anqas minn 2,tunnellati;
Emenda 167
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 - punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 2 – punt 7a (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-punt li ġej:
7a.  "tranżitu" tfisser vjaġġ mgħobbi li jsir minn vettura li tgħaddi minn wieħed jew aktar mill-Istati Membri jew pajjiżi terzi fejn il-punt tat-tluq u l-punt ta' wasla ma jkunux f'dawk l-Istati Membri jew f'dawk il-pajjiżi terzi.
Emenda 168
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 4 - paragrafu 1 - punt ba (ġdid)
(-a)  fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li ġej:
"(ba) iwettaq trasport internazzjonali b'vetturi li jkollhom takografu intelliġenti kif stabbilit fl-Artikolu 3 u fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a."
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).
Emenda 169
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti tiġi kkunsinjata, it-trasportaturi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom ikun permessi jwettqu, bl-istess vettura, jew, fil-każ ta' vetturi mgħaqqdin, il-vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura, operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti jew fi Stati Membri li jmissu magħhom. L-aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jsir fi żmien ħamest ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt l-operazzjoni ta' trasport internazzjonali li jkun dieħel.;
2.  Ladarba l-merkanzija li tinġarr tul vjaġġ internazzjonali li jkun dieħel minn Stat Membru ieħor jew minn pajjiż terz lejn Stat Membru ospitanti tkun ġiet ikkunsinjata, l-operaturi tat-trasport bit-triq imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitħallew iwettqu operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-Istat Membru ospitanti bl-istess vettura jew, fil-każ ta' vettura kombinata, bil-vettura bil-mutur ta' dik l-istess vettura. L-aħħar ħatt tul operazzjoni ta' kabotaġġ għandu jsir fi żmien tlett ijiem mill-aħħar ħatt fl-Istat Membru ospitanti waqt l-operazzjoni ta' trasport internazzjonali li jkun dieħel, soġġett għall-kuntratt tat-trasport applikabbli;
Emenda 170
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)
(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"2a. Wara tmiem il-perjodu ta' sebat ijiem imsemmi fil-paragrafu 2, it-trasportaturi ma għandhomx jitħallew iwettqu, bl-istess vettura, jew, fil-każ ta' vetturi kkombinati, b'vettura bil-mutur ta' dak il-kombinament, operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-istess Stat Membru ospitanti fi żmien 60 siegħa wara r-ritorn lejn l-Istat Membru ta' stabbiliment tat-trasportatur u sa ma jkunu wettqu trasport internazzjonali ġdid li joriġina mill-Istat Membru fejn l-impriża tkun stabbilita."
Emenda 171
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 8 – paragrafu 4a
4a.  L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. Din tista' tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod elettroniku, f'format strutturat li jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju l-eCMR.* Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-evidenza msemmija fil-paragrafu 3.
4a.  L-evidenza msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ppreżentata jew trażmessa lill-uffiċjal ta' spezzjoni awtorizzat tal-Istat Membru ospitanti fuq talba u waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq. L-Istati Membri għandhom jaċċettaw li l-evidenza tiġi ppreżentata jew trażmessa b'mod elettroniku, f'format strutturat li jippermetti li jsiru reviżjonijiet u li jista' jintuża direttament għall-ħżin u għall-ipproċessar b'kompjuter, bħal pereżempju nota ta' konsenja elettronika skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt ta' Trasport Internazzjonali tal-Merkanzija bit-Triq (eCMR). Waqt li jkun qed isir il-kontroll fil-ġenb tat-triq, ix-xufier għandu jkun jista' jikkuntattja lill-uffiċċju prinċipali, lill-maniġer tat-trasport jew lil kwalunkwe persuna jew entità oħra li tista' tipprovdi l-evidenza msemmija fil-paragrafu 3.
Emenda 172
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
(5a)  fl-Artikolu 9(1), jiżdied il-punt li ġej:
"(ea) ir-remunerazzjoni u l-liv annwali mħallas, kif stipulat fil-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).
Emenda 173
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – titolu
Kontrolli
Infurzar intelliġenti
Emenda 174
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 1
1.  Kull Stat Membru għandu jorganizza kontrolli b'mod li mill-1 ta' Jannar 2020, tal-inqas 2 % tal-għadd totali ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ imwettqa fit-territorju tagħhom jiġu kkontrollati f'kull sena kalendarja. Huma għandhom iżidu l-perċentwal għal tal-inqas 3 % mill-1 ta' Jannar 2022. Il-bażi għall-kalkolu ta' dak il-perċentwal għandha tkun l-attività totali ta' kabotaġġ fl-Istat Membru f'termini ta' tunnellati-kilometri fis-sena t-2, kif irrappurtat mill-Eurostat.
1.  Sabiex jinfurzaw aktar l-obbligi stabbiliti f'dan il-Kapitolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li fit-territorju tagħhom tiġi applikata strateġija nazzjonali ta' infurzar koerenti. Din l-istrateġija għandha tiffoka fuq l-impriżi b'fattur għoli ta' riskju, imsemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam ma' attivitajiet tat-trasport bit-triq (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).
Emenda 175
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-kontrolli previsti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/22/KE jinkludu kontroll dwar operazzjonijiet ta' kabotaġġ fejn rilevanti.
Emenda 176
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti u d-data rreġistrata, ipproċessata jew maħżuna mit-takografu intelliġenti msemmi fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 u f'dokumenti tat-trasport elettroniċi, bħal noti ta' konsenja elettroniċi skont il-Konvenzjoni dwar il-Kuntratt għat-Trasport Internazzjonali ta' Oġġetti bit-Triq (eCMR).
Emenda 177
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2b (ġdid)
2b.  L-Istati Membri għandhom jagħtu aċċess għal dik id-data biss lill-awtoritajiet kompetenti awtorizzati li jivverifikaw ksur tal-atti legali stipulati f'dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-dettalji ta' kuntatt dwar l-awtoritajiet kompetenti kollha fit-territorju tagħhom li jkunu nnominaw biex ikollhom aċċess għal dik id-data. Sa [XXX] il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-awtoritajiet kompetenti kollha u tgħaddiha lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw mingħajr dewmien kwalunkwe bidla sussegwenti li ssir fiha.
Emenda 178
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2c (ġdid)
2c.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14b li jistipula l-karatteristiċi tad-data li l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għaliha, il-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni jew l-aċċess tagħhom, billi tispeċifika b'mod partikolari:
(a)  lista dettaljata ta' informazzjoni u data li għalihom l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandu jkollhom aċċess, li għandha tinkludi tal-inqas il-ħin u l-post tal-qsim tal-fruntieri, l-operazzjonijiet ta' tagħbija u ħatt, il-pjanċa ta' reġistrazzjoni tal-vettura u d-dettalji tax-xufier;
(b)  id-drittijiet ta' aċċess tal-awtoritajiet kompetenti, differenzjati fejn xieraq, skont it-tip ta' awtoritajiet kompetenti, it-tip ta' aċċess u l-għan li għalih tintuża d-data;
(c)  l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għat-trażmissjoni jew l-aċċess għad-data msemmija fil-punt (a), inkluż, fejn ikun rilevanti, id-durata massima li d-data tinżamm, bid-differenza meta xieraq skont it-tip ta' data.
Emenda 179
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 2d (ġdid)
2d.  Kwalunkwe data personali msemmija f'dan l-Artikolu għandha tkun aċċessibbli jew maħżuna għal mhux iktar minn dak li jkun neċessarju għall-finijiet li għalihom id-data tkun inġabret jew li għalihom tkun ġiet ipproċessata aktar. Ladarba tali data ma tkunx meħtieġa iżjed għal dawk il-finijiet, din għandha tinqered.
Emenda 180
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 10a – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas tliet darbiet fis-sena. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull waħda minnhom topera fit-territorju tagħha. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali nominati skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**** għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq.
3.  L-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq fuq operazzjonijiet ta' kabotaġġ tal-inqas tliet darbiet fis-sena, li jistgħu jikkoinċidu mal-kontrolli mwettqa skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2006/22/KE. Dawn il-kontrolli għandhom isiru fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tar-regoli fil-qasam tat-trasport bit-triq ta' żewġ Stati Membri jew aktar, b'kull waħda minnhom topera fit-territorju tagħha. L-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar l-għadd u t-tipi ta' ksur osservati wara li jkunu saru l-kontrolli miftiehma fil-ġenb tat-triq.
Emenda 181
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 14a – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jipprevedu sanzjonijiet kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità mal-Kapitoli II u III, f'każ li jikkummissjonaw, b'mod intenzjonat, servizzi tat-trasport li jinvolvu ksur ta' dan ir-Regolament.
L-Istati Membri għandhom jipprevedu sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi kontra l-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi għal nuqqas ta' konformità mal-Kapitoli II u III, f'każijiet fejn ikunu jafu jew fejn għandhom ikunu jafu b'mod raġonevoli li s-servizzi tat-trasport li jikkummissjonaw jinvolvu ksur ta' dan ir-Regolament.
Fejn il-konsenjaturi, l-ispedizjonieri, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi jikkummissjonaw servizzi tat-trasport minn impriżi tat-trasport b'livell baxx ta' klassifikazzjoni tar-riskju, kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2006/22/KE, huma ma għandhomx ikunu responsabbli għal sanzjonijiet ta' ksur, sakemm ma jiġix ippruvat li huma kellhom għarfien attwali ta' dak il-ksur.
Emenda 182
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 17 – paragrafu 3
3.  Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-għadd ta' kontrolli tal-kabotaġġ imwettqa fis-sena kalendarja ta' qabel skont l-Artikolu 10a. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-għadd ta' vetturi li sarulhom il-kontrolli, kif ukoll l-għadd ta' tunnellati-kilometri verifikati.;
3.  Sa ... [sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni l-istrateġija ta' infurzar nazzjonali tagħhom adottata skont l-Artikolu 10a. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Jannar ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' infurzar imwettqa fis-sena kalendarja ta' qabel skont l-Artikolu 10a, inkluż, fejn xieraq, l-għadd ta' kontrolli mwettqa. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-għadd ta' vetturi li sarulhom il-kontrolli, kif ukoll l-għadd ta' tunnellati-kilometri verifikati;
Emenda 183
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1072/2009
Artikolu 17 – paragrafu 3 a (ġdid)
3a.  Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-istat tas-suq tat-trasport bit-triq tal-Unjoni sa tmiem l-2022. Ir-rapport għandu jkun fih analiżi tas-sitwazzjoni tas-suq, inkluż evalwazzjoni tal-effikaċja tal-kontrolli u l-evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet tal-impjiegi fil-professjoni.

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 57.


Regoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali ***I
PDF 225kWORD 64k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA-PROV(2019)0342A8-0143/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0660),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0394/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mis-Senat Franċiż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew tad-19 ta’ April 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-16 ta’ Mejju 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0143/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali

P8_TC1-COD(2017)0294


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 194(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(4),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(5),

Billi:

(1)  Is-suq intern tal-gass naturali, li ilu jiġi implimentat progressivament mill-1999 fl-Unjoni kollha, għandu l-għan li jipprovdi għażla reali lill-klijenti finali kollha fl-Unjoni, kemm jekk huma ċittadini jew jekk huma negozji, opportunitajiet ġodda ta' negozju, kondizzjonijiet ġusti ta' kompetizzjoni, prezzijiet kompetittivi, sinjali ta' investiment effiċjenti u standard ogħla ta' servizz, u li jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-provvista u s-sostenibbiltà.

(2)  Id-Direttivi 2003/55/KE(6) u 2009/73/KE(7) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għamlu kontribut sinifikanti għall-ħolqien tas-suq intern tal-gass naturali.

(3)  Din id-Direttiva tfittex li tindirizza l-ostakli ▌ għat-tlestija tas-suq intern tal-gass naturali li jirriżultaw min-nuqqas ta' applikazzjoni tar-regoli tas-suq tal-Unjoni għal-linji ta' trasmissjoni tal-gass lejn u minn pajjiżi terzi. L-emendi introdotti minn din id-Direttiva huma maħsuba biex jiżguraw li r-regoli applikabbli għal-linji tat-trasmissjoni tal-gass li jgħaqqdu żewġ Stati Membri jew aktar ikunu applikabbli wkoll, fl-Unjoni, għal-linji ta' trasmissjoni tal-gass lejn u minn pajjiżi terzi. Dan ser jistabbilixxi l-konsistenza tal-qafas legali fi ħdan l-Unjoni, filwaqt li jevita d-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern tal-enerġija fl-Unjoni u impatti negattivi fuq is-sigurtà tal-provvista. Dan ser isaħħaħ ukoll it-trasparenza u jipprovdi ċertezza legali għall-parteċipanti fis-suq, b'mod partikolari l-investituri fl-infrastruttura tal-gass u l-utenti tas-sistemi, fir-rigward tar-reġim legali applikabbli.

(4)  Biex jittieħed kont tan-nuqqas ta' regoli speċifiċi tal-Unjoni applikabbli għal-linji ta' trasmissjoni tal-gass lejn u minn pajjiżi terzi qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jagħtu derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/73/KE għal tali linji ta' trasmissjoni tal-gass li jkunu tlestew qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ li d-data rilevanti għall-applikazzjoni ta' mudelli ta' separazzjoni differenti mis-separazzjoni tas-sjieda (ownership unbundling) tiġi adattata għal-linji ta' trasmissjoni tal-gass lejn u minn pajjiżi terzi.

(5)   Jenħtieġ li l-pipelines li jgħaqqdu proġett ta'produzzjoni taż-żejt jew tal-gass ta' pajjiż terz ma' impjant tal-ipproċessar jew ma' terminal kostali ta' ħatt l-art finali fi Stat Membru jkunu kkunsidrati bħala netwerks ta' pipelines upstream. Jenħtieġ li l-pipelines li jgħaqqdu proġett ta' produzzjoni taż-żejt jew tal-gass fi Stat Membru ma' impjant ta' proċessar jew ma' terminal kostali ta' ħatt l-art finali ġewwa pajjiż terz ma jkunux ikkunsidrati bħala netwerks ta' pipelines upstream għall-fini ta' din id-Direttiva, peress li tali pipelines probabbilment m'jkollhomx impatt sinifikanti fuq is-suq intern tal-enerġija.

(6)   Jenħtieġ li operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni jkunu liberi li jikkonkludu ftehimiet tekniki ma' operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni jew entitajiet oħra f'pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet marbuta mal-operazzjoni u l-interkonnessjoni tas-sistemi ta' trasmissjoni, dment li l-kontenut ta' tali ftehim ikun kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni.

(7)   Jenħtieġ li jibqgħu fis-seħħ ftehimiet tekniċi rigward l-operazzjoni tal-linji ta' trasmissjoni, bejn operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni jew entitajiet oħra, dment li dawn ikunu konformi mal-liġi tal-Unjoni u d-deċiżjonijiet rilevanti tal-awtorità regolatorja nazzjonali.

(8)   Meta tali ftehimiet tekniċi jkunu fis-seħħ, il-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali bejn Stat Membru u pajjiż terz jew ta' ftehim bejn l-Unjoni u pajjiż terz rigward l-operazzjoni tal-linja ta' trasmissjoni tal-gass ikkonċernata mhijiex meħtieġa minn din id-Direttiva.

(9)  L-applikabbiltà tad-Direttiva 2009/73/KE għal-linji ta' trasmissjoni tal-gass lejn u minn pajjiżi terzi tibqa' limitata għat-territorju tal-Istati Membri. Fir-rigward tal-linji ta' trasmissjoni tal-gass offshore, jenħtieġ li tkun applikabbli d-Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-baħar territorjali tal-Istat Membru fejn jinsab l-ewwel punt ta' interkonnessjoni man-netwerk tal-Istati Membri.

(10)   Għandu jkun possibbli li ftehimiet eżistenti konklużi bejn Stat Membru u pajjiż terz dwar l-operazzjoni tal-linji ta' trasmissjoni jibqgħu fis-seħħ, f'konformità ma' din id-Direttiva.

(11)   Fir-rigward ta' ftehimiet jew partijiet ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jistgħu jaffettwaw regoli komuni tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura koerenti u trasparenti li permezz tagħha Stat Membru jiġi awtoriżżat, fuq talba tiegħu, jemenda, jestendi, jadatta, iġedded jew jikkonkludi ftehim ma' pajjiż terz dwar l-operazzjoni ta' linja ta' trasmissjoni jew netwerk ta' pipeline upstream bejn l-Istat Membru u pajjiż terz. Jenħtieġ li l-proċedura ma ddewwimx l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-allokazzjoni ta' kompetenza bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, u għandha tapplika għal ftehimiet eżistenti u ġodda.

(12)   Fejn ikun jidher li s-suġġett ta' ftehim jaqa' parzjalment taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, u parzjalment taħt dik ta' Stat Membru, huwa essenzjali li tiġi żgurata kooperazzjoni mill-qrib bejn dak l-Istat Membru u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

(13)   Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/703(8), ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/459(9), id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/490/UE(10), kif ukoll il-Kapitoli III, V, VI u IX, u l-Artikolu 28 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/460(11) japplikaw għal punti ta' dħul minn, u għal punti ta' ħruġ lejn, pajjiżi terzi, soġġett għad-deċiżjonijiet rilevanti tal-awtorità regolatorja nazzjonali rilevanti, waqt li Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 312/2014(12) japplika esklużivament għaż-żoni ta' bbilanċjar ġewwa l-konfini tal-Unjoni.

(14)   Sabiex jiġu adottati deċiżjonijiet li jawtorizzaw jew jirrifjutaw li jawtorizzaw lil Stat Membru jemenda, jestendi, jadatta, iġedded jew jikkonkludi ftehim ma' pajjiż terz, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13).

(15)   Ladarba l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri li tiġi stabbilita konsistenza tal-qafas legali fi ħdan l-Unjoni filwaqt li tiġi evitata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern tal-enerġija fl-Unjoni, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda pjuttost, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, din tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(16)   F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar dokumenti ta' spjegazzjoni(14), l-Istati Membri impenjaw rwieħhom li jehmżu, f'każijiet ġustifikati, man-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom, dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' Direttiva u l-partijiet korrispondenti ta' strumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġislatur iqis li t-trasmissjoni ta' tali dokumenti hija ġustifikata.

(17)  Id-Direttiva 2009/73/KE għandha għaldaqstant tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2009/73/KE

Id-Direttiva 2009/73/KE hija emendata kif ġej:

(1)  fl-Artikolu 2, il-punt (17) jinbidel b'dan li ġej:"

"(17) 'interkonnettur' tfisser linja ta' trasmissjoni li taqsam jew tinfirex tul fruntiera bejn l-Istati Membri għall-finijiet li tgħaqqad is-sistema ta' trasmissjoni nazzjonali ta' dawk l-Istati Membri jew linja ta' trasmissjoni bejn Stat Membru u pajjiż terz sat-territorju tal-Istati Membri jew sal-baħar territorjali ta' dak l-Istat Membru;";

"

(2)  l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 8, l-ewwel subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

"8. Fejn, fit-3 ta’ Settembru 2009, is-sistema ta’ trasmissjoni kienet il-proprjetà ta’ impriża integrata vertikalment, Stat Membru jista' jiddeċiedi li ma japplikax il-paragrafu 1. Fir-rigward tal-parti tas-sistema ta' trasmissjoni li tgħaqqad Stat Membru ma' pajjiż terz bejn il-fruntiera ta' dak l-Istat Membru u l-ewwel punt ta' konnessjoni man-netwerk ta' dak l-Istat Membru, fejn fi ...[id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva emendatorja] is-sistema ta’ trasmissjoni tkun il-proprjetà ta’ impriża integrata vertikalment, Stat Membru jista' jiddeċiedi li ma japplikax il-paragrafu 1.";

"

(b)  il-paragrafu 9 jinbidel b'dan li ġej:"

"9. Fejn, fit-3 ta’ Settembru 2009, is-sistema ta’ trasmissjoni kienet il-proprjetà ta’ impriża integrata vertikalment u jkun hemm arranġamenti fis-seħħ li jiggarantixxu indipendenza aktar effettiva tal-operatur tas-sistema tat-trasmissjoni mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV, Stat Membru jista' jiddeċiedi li ma japplikax il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Fir-rigward tal-parti tas-sistema ta' trasmissjoni li tgħaqqad Stat Membru ma' pajjiż terz bejn il-fruntiera ta' dak l-Istat Membru u l-ewwel punt ta' konnessjoni man-netwerk ta' dak l-Istat Membru, fejn fi ...[id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja], is-sistema ta’ trasmissjoni tkun il-proprjetà ta’ impriża integrata vertikalment, u jkun hemm arranġamenti fis-seħħ li jiggarantixxu indipendenza aktar effettiva tal-operatur tas-sistema tat-trasmissjoni mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV, dak l-Istat Membru jista' jiddeċiedi li ma japplikax il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.";

"

(3)  fl-Artikolu 14, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:"

"1. Fejn, fit-3 ta’ Settembru 2009, is-sistema ta’ trasmissjoni kienet il-proprjetà ta’ impriża integrata vertikalment, Stat Membru jista' jiddeċiedi li ma japplikax l-Artikolu 9(1) u li jaħtar operatur tas-sistema indipendenti fuq proposta mill-proprjetarju tas-sistema tat-trasmissjoni:

Fir-rigward tal-parti tas-sistema ta' trasmissjoni li tgħaqqad Stat Membru ma'pajjiż terz, bejn il-fruntiera ta' dak l-Istat Membru u l-ewwel punt ta' konnessjoni man-netwerk ta' dak l-Istat Membru, fejn fid-...[data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-direttiva emendatorja] is-sistema ta’ trasmissjoni tkun il-proprjetà ta’ impriża integrata vertikalment, dak l-Istat Membru jista' jiddeċiedi li ma japplikax l-Artikolu 9(1) u li jaħtar operatur tas-sistema indipendenti fuq proposta mill-proprjetarju tas-sistema tat-trasmissjoni.

Il-ħatra ta' operatur tas-sistema indipendenti għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni.";

"

(4)  fl-Artikolu 34, il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:"

"4. F’każ ta’ disputi transkonfinali, għandhom jiġu applikati l-arranġamenti ta’ riżoluzzjoni ta’ disputi għall-Istat Membru li jkollu ġurisdizzjoni fuq fuq in-netwerk ta' pipeline upstream li jirrifjuta l-aċċess. Fejn, f’disputi transkonfinali, aktar minn Stat Membru wieħed ikopri n-network konċernat, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkonsultaw lil xulxin bil-ħsieb li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jiġu applikati b’mod konsistenti Fejn in-netwerk ta' pipeline upstream joriġina minn pajjiż terz u jingħaqad ma' mill-anqas Stat Membru wieħed ▌, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkonsultaw lil xulxin, u l-Istat Membru fejn ikun jinsab l-ewwel punt ta' dħul fin-netwerk tal-Istati Membri għandu jikkonsulta ▌ lill-pajjiż terz ikkonċernat fejn joriġina in-netwerk ta' pipeline upstream, bil-ħsieb li jiġi żgurat, fir-rigward tan-netwerk ikkonċernat, li din id-Direttiva tiġi applikata konsistentement fit-territorju tal-Istati Membri.";

"

(5)  l-Artikolu 36 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-punt (e) jinbidel b'dan li ġej:"

"(e) l-eżenzjoni ma għandhiex tkun ta' ħsara għall-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti, li aktarx jiġu affettwati mill-investiment, għall-funzjonament effettiv tas-suq intern tal-gass naturali, għall-funzjonament effiċjenti tas-sistemi regolati kkonċernati, jew għas-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali fl-Unjoni.";

"

(b)   il-paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:"

"3. L-awtorità regolatorja msemmija fil-Kapitolu VIII tista’, skont il-każ, tiddeċiedi dwar l-eżenzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2.

Qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni, l-awtorità regolatorja nazzjonali, jew, fejn xieraq, awtorità kompetenti oħra ta' dak l-Istat Membru, għandhom jikkonsultaw:

   (a) lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati Membri li s-swieq tagħhom x'aktarx jiġu affettwati mill-infrastruttura l-ġdida; u
   (b) lill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiżi terzi, fejn l-infrastruttura konċernata tkun magħquda man-netwerk tal-Unjoni taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru, u toriġina minn jew tintemm f'pajjiż terz wieħed jew aktar.

Fejn l-awtoritajiet ta' pajjiż terz ikkonsultati ma jagħtux tweġiba għall-konsultazzjoni fi żmien raġonevoli jew fi żmien l-iskadenza stabbilita li ma taqbiżx tliet xhur, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata tista' tadotta d-deċiżjoni meħtieġa.";

"

(c)  fil-paragrafu 4, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:"

"Fejn l-awtoritajiet regolatorji konċernati kollha jkunu laħqu ftehim dwar it-talba għal eżenzjoni fi żmien sitt xhur mid-data li fiha hija ġiet riċevuta mill-aħħar fost l-awtoritajiet regolatorji, huma għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija dwar id-deċiżjoni tagħhom. Fejn l-infrastruttura konċernata tkun linja ta' trasmissjoni bejn Stat Membru u pajjiż terz, qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni, l-awtorità regolatorja nazzjonali, jew fejn adatt, awtorità kompetenti oħra tal-Istat Membru fejn ikun jinsab l-ewwel punt ta' interkonnessjoni man-netwerk tal-Istati Membri, jistgħu jikkonsultaw lill-awtorità rilevanti ta' dak il-pajjiż terz bil-ħsieb li jiġi żgurat, fir-rigward tal-infrastruttura konċernata, li din id-Direttiva tiġi applikata b'mod konsistenti fit-territorju u, fejn applikabbli, fil-baħar territorjali ta' dak l-Istat Membru. Fejn l-awtorità kkonsultata tal-pajjiż terz ma tweġibx għall-konsultazzjoni fi żmien raġonevoli jew fi żmien l-iskadenza stabbilita li ma taqbiżx tliet xhur, l-awtorità regolatorja nazzjonali konċernata tista' tadotta d-deċiżjoni meħtieġa.";

"

(6)  fl-Artikolu 41(1), il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:"

"(c) li jikkooperaw fir-rigward ta' kwistjonijiet transkonfinali mal-awtorità regolatorja jew mal-awtoritajiet tal-Istati Membri konċernati u mal-Aġenzija ▌. Fir-rigward tal-infrastruttura lejn u minn pajjiż terz, l-awtorità regolatorja tal-Istat Membru fejn jinsab l-ewwel punt ta' interkonnessjoni man-netwerk tal-Istati Membri tista' tikkoopera mal-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż terz wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji ta' Stati Membri oħrajn konċernati, bil-għan, fir-rigward ta' din l-infrastruttura, tal-applikazzjoni konsistenti ta' din id-Direttiva fit-territorju tal-Istati Membri;";

"

(7)  fl-Artikolu 42, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"6. L-awtoritajiet regolatorji, jew fejn adatt awtoritajiet kompetenti oħra, jistgħu jikkonsultaw u jikkooperaw mal-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiżi terzi fir-rigward tal-operazzjoni tal-infrastruttura tal-gass lejn u minn pajjiżi terzi bil-ħsieb li jiġi żgurat, fir-rigward tal-infrastruttura konċernata, li din id-Direttiva tiġi applikata b'mod konsistenti fit-territorju u l-baħar territorjali ta' Stat Membru.";

"

(8)   jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 48a

Ftehimiet tekniċi rigward l-operazzjoni tal-linji ta' trasmissjoni

Din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà tal-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni jew ta' operaturi ekonomiċi oħra biex iżommu fis-seħħ jew jikkonkludu ftehimiet tekniċi dwar kwistjonijiet rigward l-operazzjoni tal-linji ta' trasmissjoni bejn Stat Membru u pajjiż terz, sa fejn dawk il-ftehimiet ikunu kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni u deċiżjonijiet rilevanti tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati Membri konċernati. Għandha tingħata notifika dwar tali ftehimiet lill-awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri konċernati.";

"

(9)   jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:"

"Artikolu 49a

Derogi fir-rigward ta' linji ta' trasmissjoni lejn u minn pajjiżi terzi

1.  Fir-rigward ta' linji ta' trasmissjoni tal-gass bejn Stat Membru u pajjiż terz li tlestew qabel … [id-data tad-dħul ta' din id-Direttiva emendatorja], l-Istat Membru fejn jinsab l-ewwel punt ta' konnessjoni ta' tali linja ta' trasmissjoni man-netwerk ta' Stat Membru jista' jiddeċiedi li jidderoga mill-Artikoli 9, 10, 11 u 32 u l-Artikolu 41(6), (8) u (10) għat-taqsimiet ta' tali linja ta' trasmissjoni tal-gass li jinsabu fit-territorju u l-baħar territorjali tiegħu, għal raġunijiet oġġettivi, bħall-possibbiltà tal-irkupru tal-investiment imwettaq jew minħabba raġunijiet ta' sigurtà tal-provvista, dment li d-deroga ma tkunx ta' ħsara għall-kompetizzjoni fis-suq intern tal-gass naturali jew għall-funzjonament effettiv tiegħu, jew għas-sigurtà tal-provvista fl-Unjoni.

Id-deroga għandha tkun limitata fiż-żmien sa 20 sena fuq il-bażi ta' ġustifikazzjoni oġġettiva, li tista' tiġġedded jekk ikun hemm ġustifikazzjoni u tista' tkun soġġetta għal kondizzjonijiet li jikkontribwixxu għall-kisba tal-kondizzjonijiet ta' hawn fuq.

Tali derogi m'għandhomx japplikaw għal-linji ta' trasmissjoni bejn Stat Membru u pajjiż terz li jkollu l-obbligu li jittrasponi din id-Direttiva u li effettivament jimplimenta din id-Direttiva fis-sistema legali tiegħu taħt ftehim konkluż mal-Unjoni.

2.  Fejn il-linja ta' trasmissjoni konċernata tinsab fit-territorju ta' aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu ikun jinsab l-ewwel punt ta' konnessjoni man-netwerk tal-Istati Membri għandu jiddeċiedi jekk jagħtix deroga għal dik il-linja ta' trasmissjoni wara li jikkonsulta mal-Istati Membri kollha konċernati.

Fuq talba mill-Istati Membri konċernati, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li taġixxi bħala osservatur fil-konsultazzjoni bejn l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkun jinsab l-ewwel punt ta' konnessjoni u l-pajjiż terz dwar l-applikazzjoni konsistenti ta' din id-Direttiva fit-territorju u l-baħar territorjali tal-Istat Membru fejn ikun jinsab l-ewwel punt ta' interkonnessjoni inkluż l-għoti ta' derogi għal linji ta' trasmissjoni bħal dawn.

3.  Id-deċiżjonijiet taħt il-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adotttati sa ...[sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja]. L-Istati Membri għandhom jagħtu notifika dwar kwalunkwe tali deċiżjoni lill-Kummissjoni u għandhom jippubblikawha.

Artikolu 49b

Proċedura ta' awtorizzazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għal obbligi oħra skont il-liġi tal-Unjoni, u għall-allokazzjoni ta' kompetenza bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, il-ftehimiet eżistenti bejn Stat Membru u pajjiż terz dwar l-operazzjoni ta' linja ta' trasmissjoni jew netwerk ta' pipelines upstream jistgħu jinżammu fis-seħħ sad-dħul fis-seħħ ta’ ftehim sussegwenti bejn l-Unjoni u l-istess pajjiż terz jew sa meta tapplika il-proċedura taħt il-paragrafi 2 sa 15 ta' dan l-Artikolu.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-allokazzjoni ta' kompetenza bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, fejn Stat Membru biħsiebu jidħol f'negozjati ma' pajjiż terz sabiex jemenda, jestendi, jadatta, iġedded jew jikkonkludi ftehim dwar l-operazzjoni ta' linja ta' trasmissjoni ma' pajjiż terz rigward kwistjonijiet li jaqgħu, totalment jew parzjalment, fl-ambitu ta' din id-Direttiva, huwa għandu jinnotifika bil-miktub lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni tiegħu.

Tali notifika għandha tinkludi d-dokumentazzjoni rilevanti u indikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu indirizzati fin-negozjati jew li għandhom jiġu nnegozjati mill-ġdid, l-objettivi tan-negozjati u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti u għandha tintbagħat lill-Kummissjoni tal-anqas ħames xhur qabel il-bidu intenzjonat tan-negozjati.

3.   B'segwitu għal kwalunkwe notifika skont il-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tawtorizza lill-Istat Membru konċernat jidħol f'negozjati formali ma' pajjiż terz għall-parti li tista' taffettwa r-regoli komuni tal-Unjoni dment li ma tikkunsidrax li l-ftuħ ta' tali negozjati:

   (a) ikun f'kunflitt mal-liġi tal-Unjoni barra l-inkompatibbiltajiet li jirriżultaw mill-allokazzjoni tal-kompetenza bejn l-Unjoni u l-Istati Membri;
   (b) ikun ta' ħsara għall-funzjonament tas-suq intern tal-gass naturali, għall-kompetizzjoni jew għas-sigurtà tal-provvista fi Stat Membru jew fl-Unjoni;
   (c) jimmina l-objettivi tan-negozjati pendenti ta' ftehimiet intergovernattivi mill-Unjoni ma' pajjiż terz;
   (d) ikun diskriminatorju.

4.   Meta twettaq il-valutazzjoni taħt il-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha tqis jekk il-ftehim maħsub jikkonċernax linja ta' trasmissjoni jew pipeline upstream li jikkontribwixxi għad-diversifikazzjoni tal-provvisti u l-fornituri tal-gass naturali permezz ta' sorsi ġodda tal-gass naturali.

5.   Fi żmien 90 jum mir-riċezzjoni tan-notifika msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li tawtorizza jew tirrifjuta li tawtorizza lil Stat Membru jidħol f'negozjati biex jemenda, jestendi, jadatta, iġedded jew jikkonkludi ftehim ma' pajjiż terz. Fejn tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali biex tiġi adottata deċiżjoni, il-perijodu ta' 90 jum għandu jibda jiddekorri mid-data tar-riċezzjoni ta' tali informazzjoni addizzjonali.

6.   Fil-każ li l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni li tirrifjuta li tawtorizza lil Stat Membru jidħol f'negozjati biex jemenda, jestendi, jadatta, iġedded jew jikkonkludi ftehim ma' pajjiż terz, hija għandha tinforma lill-Istat Membru konċernat kif xieraq u għandha tagħti r-raġunijiet għal dan.

7.   Id-deċiżjonijiet li jawtorizzaw jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni lil Stat Membru jidħol f'negozjati biex jemenda, jestendi, jadatta, iġedded jew jikkonkludi ftehim ma' pajjiż terz għandhom jiġu adottati, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 51(2).

8.   Il-Kummissjoni tista' tipprovdi gwida u tista' titlob l-inklużjoni ta' klawsoli partikolari fil-ftehim previst sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà mal-liġi tal-Unjoni f'konformità mad-Deċiżjoni (UE) 2017/684 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

9.   Il-Kummissjoni għandha tinżamm infurmata dwar il-progress u r-riżultati ta’ tali negozjati biex jiġi emendat, estiż, adattat jew imġedded jew konkluż ftehim matul l-istadji differenti ta’ tali negozjati u tista' titlob li tipparteċipa f’tali negozjati bejn l-Istat Membru u l-pajjiż terz f'konformità mad-Deċiżjoni (UE) 2017/684.

10.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-deċiżjonijiet adottati skont il-paragrafu 5.

11.   Qabel ma jiffirma ftehim ma' pajjiż terz, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar l-eżitu tan-negozjati u għandu jibgħat it-test tal-ftehim negozjat lill-Kummissjoni.

12.   Man-notifika skont il-paragrafu 11, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ftehim innegozjat skont il-paragrafu 3. Fejn il-Kummissjoni ssib li n-negozjati rriżultaw fi ftehim li jikkonforma mal-paragrafu 3, hija għandha tawtorizza lill-Istat Membru biex jiffirma u jikkonkludi l-ftehim.

13.   Fi żmien 90 jum mir-riċezzjoni tan-notifika msemmija fil-paragrafu 11, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li tawtorizza jew tirrifjuta li tawtorizza lil Stat Membru biex jiffirma u jikkonkludi l-ftehim ma' pajjiż terz. Fejn tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali biex tiġi adottata deċiżjoni, il-perijodu ta' 90 jum għandu jibda jibda jiddekorri mid-data tar-riċezzjoni ta' tali informazzjoni addizzjonali.

14.   Fejn il-Kummissjoni tadotta deċiżjoni skont il-paragrafu 13, li tawtorizza lil Stat Membru biex jiffirma u jikkonkludi l-ftehim ma' pajjiż terz, l-Istat Membru konċernat għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-konklużjoni u d-dħul fis-seħħ tal-ftehim, u bi kwalunkwe bidla sussegwenti fl-istatus ta' dak il-ftehim.

15.   Fil-każ li l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni li tirrifjuta li tawtorizza lil Stat Membru jiffirma u jikkonkludi l-ftehim ma' pajjiż terz skont il-paragrafu 13, hija għandha tinforma lill-Istat Membru konċernat kif xieraq u għandha tagħti r-raġunijiet għal dan.

________________

* Deċiżjoni (UE) 2017/684 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 li tistabbilixxi mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u strumenti mhux vinkolanti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija, u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 994/2012/UE (ĠU L 99, 12.4.2017, p. 1).".

"

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa … [disa' xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja], mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe deroga skont l-Artikolu 49a tad-Direttiva 2009/73/KE. Huma għandhom minnufih jikkomunikaw it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir tali referenza.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri mingħajr kosta li m'għandhom l-ebda fruntieri ġeografiċi ma' pajjiżi terzi u l-ebda linja ta' trasmissjoni ma' pajjiżi terzi, m'għandhomx ikunu obbligati li jdaħħlu fis-seħħ miżuri li huma meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, Ċipru u Malta, minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom, m'għandhomx ikunu obbligati li jdaħħlu fis-seħħ miżuri li huma meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sakemm ma jkollhom l-ebda infrastruttura li tgħaqqadhom ma' pajjiż terzi inklużi networks ta’ pipeline upstream.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tad-dritt nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 262, 25.7.2018, p. 64.
(2) ĠU C 361, 5.10.2018, p. 72.
(3)ĠU C 262, 25.7.2018, p. 64.
(4)ĠU C 361, 5.10.2018, p. 72.
(5)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019.
(6)Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali (ĠU L 176, 15.7.2003, p. 57).
(7)Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94).
(8) Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/703 tat-30 ta' April 2015 li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk għar-Regoli dwar l-Interoperabbiltà u l-Iskambju ta' Dejta (ĠU L 113, 1.5.2015, p. 13).
(9) Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/459 tas-16 ta' Marzu 2017 li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk dwar il-Mekkaniżmi ta' Allokazzjoni tal-Kapaċità fis-Sistemi ta' Trażmissjoni tal-Gass u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 984/2013 (ĠU L 72, 17.3.2017, p. 1).
(10) Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/490/UE tal-24 ta’ Awwissu 2012 dwar l-emenda għall-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali (ĠU L 231, 28.8.2012, p. 16).
(11)Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/460 tas-16 ta' Marzu 2017 li jistabbilixxi kodiċi tan-netwerk dwar strutturi tariffarji armonizzati għat-trażmissjoni tal-gass (ĠU L 72, 17.3.2017, p. 29).
(12)Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 312/2014 tas-26 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk dwar l-Ibbilanċjar tal-Gass tan-Netwerks ta’ Trażmissjoni (ĠU L 91, 27.3.2014, p. 15).
(13)Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(14) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd ***I
PDF 513kWORD 167k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

Dan it-test għadu qed jiġi pproċessat għall-pubblikazzjoni fil-lingwa tiegħek. Il-verżjoni PDF jew Word hi diġà disponibbli billi tikklikkja fuq l-ikona n-naħa tal-lemin fuq.


Pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran ***I
PDF 271kWORD 82k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0115),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0104/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-14 ta' Frar 2019 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-pożizzjoni f'forma ta' emendi tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0005/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill annessa ma' din ir-riżoluzzjoni, li se tiġi pubblikata fis-serje L tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-att leġiżlattiv finali;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta 'April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ
fil-Punent tal-Mediterran u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014

P8_TC1-COD(2018)0050


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Diċembru 1982 dwar il-Liġi tal-Baħar, li tagħha l-Unjoni hija parti kontraenti, tipprevedi obbligi ta' konservazzjoni, inkluż iż-żamma jew l-irkupru tal-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet maqbuda f'livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY).

(2)  Fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li sar fi New York fl-2015, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ntrabtu li, sal-2020, jirregolaw b'mod effettiv il-qbid, li jtemmu s-sajd eċċessiv, illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat u l-prattiki tas-sajd qerrieda u li jimplimentaw pjanijiet ta' ġestjoni bbażati fuq ix-xjenza, sabiex l-istokkijiet tal-ħut jiġu ripristinati fl-inqas żmien fattibbli, u jinġiebu tal-inqas f'livelli li jkunu jistgħu jipproduċu l-MSY, kif stabbilit mill-karatteristiċi bijoloġiċi tagħhom.

(3)  Id-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Malta MedFish4Ever tat-30 ta' Marzu 2017(4) tistabbilixxi qafas ġdid għall-governanza tas-sajd fil-baħar Mediterran u tipprovdi programm ta' ħidma li jinkludi ħames azzjonijiet konkreti għall-10 snin li ġejjin. Wieħed mill-impenji li saru f'din id-Dikjarazzjoni huwa li jiġu stabbiliti pjanijiet pluriennali.

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) jistabbilixxi r-regoli tal-politika komuni tas-sajd (PKS) f'konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni. Il-PKS trid tikkontribwixxi għall-ħarsien tal-ambjent marin, għall-ġestjoni sostenibbli tal-ispeċijiet kollha sfruttati b'mod kummerċjali u, b'mod partikolari, għall-kisba ta' status ambjentali tajjeb sal-2020.

(5)  L-għanijiet tal-PKS huma, fost l-oħrajn, li jiġi żgurat li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu sostenibbli fit-tul mil-lat ambjentali, soċjali u ekonomiku, li jiġi applikat l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd u li jiġi implimentat l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd. Il-PKS tikkontribwixxi wkoll għal standard ta' għajxien ġust għas-settur tas-sajd, inkluż is-settur tas-sajd artiġjanali fuq skala żgħira jew dak kostali. Il-kisba ta' dawk l-objettivi tikkontribwixxi wkoll għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel u tipprovdi benefiċċji tal-impjieg.

(6)  Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS, jenħtieġ li jiġu adottati għadd ta' miżuri ta' konservazzjoni bħalma huma pjanijiet pluriennali, miżuri tekniċi, u l-iffissar tal-isforz massimu permissibbli tas-sajd u l-allokazzjoni tiegħu.

(7)  Skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-pjanijiet pluriennali jridu jissejsu fuq pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi. F'konformità ma' dawk id-dispożizzjonijiet, jenħtieġ li l-pjan pluriennali stabbilit b'dan ir-Regolament ('il-pjan') ikun fih għanijiet, miri kwantifikabbli bi skedi taż-żmien ċari, punti ta' referenza dwar il-konservazzjoni, salvagwardji u miżuri tekniċi maħsuba biex jiġu evitati u mnaqqsa l-qabdiet inċidentali.

(8)  "L-aqwa parir xjentifiku disponibbli" jenħtieġ li jinftiehem li jirreferi għal parir xjentifiku disponibbli għall-pubbliku li għandu l-appoġġ tal-iktar data u tal-iktar metodi xjentifiċi aġġornati u li jew ikun inħareġ minn korp xjentifiku indipendenti rrikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew fil-livell internazzjonali jew li ġie rrivedut minnu.

(9)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tikseb l-aqwa parir xjentifiku disponibbli għall-istokkijiet li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-pjan. Sabiex tagħmel dan, jenħtieġ li hija tikkonsulta, b'mod partikolari, lill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd ("STECF"). B'mod partikolari, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikseb pariri xjentifiċi disponibbli għall-pubbliku, inkluż pariri dwar is-sajd, li jqisu l-pjan u li jindikaw il-meded tal-FMSY u l-punti ta' referenza dwar il-konservazzjoni (il-BPA u l-BLIM).

(10)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006(6) jistabbilixxi qafas ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fil-baħar Mediterran u jeżiġi li jiġu adottati pjanijiet ta' ġestjoni għas-sajd bix-xbieki tat-tkarkir, bit-tartaruni, bit-tartaruni tal-kosta, bix-xbieki tat-tidwir u bil-gangmi fl-ibħra territorjali tal-Istati Membri.

(11)  Franza, l-Italja u Spanja adottaw pjanijiet ta' ġestjoni skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006. Madankollu, dawk il-pjanijiet mhumiex konsistenti ma' xulxin u ma jqisux l-irkaptu kollu li jintuża għas-sajd għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ u l-firxa transżonali ta' ċerti stokkijiet u ta' ċerti flotot tas-sajd. Barra minn hekk, dawk il-pjanijiet urew li ma kinux effettivi biex jintlaħqu l-għanijiet tal-PKS. L-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati esprimew appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' pjan pluriennali fil-livell tal-Unjoni għall-istokkijiet ikkonċernati.

(12)  STECF wera li l-isfruttament ta' ħafna mill-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran jaqbeż bil-kbir il-livelli meħtieġa biex jinkiseb l-MSY.

(13)  Għalhekk huwa xieraq li jiġi stabbilit pjan pluriennali għall-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran.

(14)  Jenħtieġ li l-pjan iqis in-natura mħallta tas-sajd u d-dinamika bejn l-istokkijiet mistada waqt dan it-tip ta' sajd, jiġifieri l-merluzz (Merluccius merluccius), it-trilja tal-ħama (Mullus barbatus), il-gamblu abjad (Parapenaeus longirostris), l-iskampu (Nephrops norvegicus), il-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus) u l-gamblu aħmar il-kbir (Aristaeomorpha foliacea). Jenħtieġ li jqis ukoll l-ispeċijiet tal-qabdiet aċċessorji maqbuda f'sajd għall-ħut tal-qiegħ u l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ li dwarhom ma hemmx biżżejjed data disponibbli. Jenħtieġ li dan japplika għas-sajd għall-ħut tal-qiegħ (b'mod partikolari dak bix-xbieki tat-tkarkir, bix-xbieki tal-qiegħ, bin-nases u bil-konzijiet), li jsir fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni f'dik iż-żona tal-Punent tal-Baħar Mediterran.

(15)  Fejn il-mortalità kkawżata minn sajd rikreattiv ikollu impatt sinifikanti fuq l-istokkijiet ikkonċernati, jenħtieġ li l-Kunsill ikun jista' jistabbilixxi limiti nondiskriminatorji għas-sajjieda rikreattivi. Jenħtieġ li l-Kunsill jirreferi għal kriterji trasparenti u oġġettivi meta jistabbilixxi tali limiti. Fejn xieraq, l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu l-miżuri neċessarji u proporzjonati għall-monitoraġġ u l-ġbir ta' data għall-istima affidabbli tal-livelli proprji tal-qabdiet rikreattivi. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu adottati miżuri tekniċi ta' konservazzjoni fir-rigward tas-sajd rikreattiv.

(16)  Jenħtieġ li l-ambitu ġeografiku tal-pjan jissejjes fuq il-firxa ġeografika tal-istokkijiet indikata fl-aqwa parir xjentifiku disponibbli. Jista' jkun li, fil-ġejjieni, ikun hemm bżonn tinbidel il-firxa ġeografika tal-istokkijiet stabbilita fil-pjan minħabba titjib fl-informazzjoni xjentifika. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati li jaġġustaw il-firxa ġeografika tal-istokkijiet stabbilita fil-pjan jekk il-parir xjentifiku juri li kien hemm bidla fil-firxa ġeografika tal-istokkijiet rilevanti.

(17)  Jenħtieġ li l-pjan ikollu l-għan li jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-PKS u, b'mod partikolari, li jintlaħaq u jinżamm l-MSY għall-istokkijiet fil-mira, li jiġi implimentat l-obbligu tal-ħatt l-art għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ u qabdiet aċċessorji pelaġiċi maqbuda f'sajd għall-ħut tal-qiegħ li huma suġġetti għal daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, u li jiġi promoss livell ġust ta' għajxien għal dawk li jiddependu mill-attivitajiet tas-sajd, filwaqt li jitqiesu s-sajd ta' mal-kosta u l-aspetti soċjoekonomiċi. Jenħtieġ li l-pjan jimplimenta wkoll l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar. Jenħtieġ li l-pjan ikun koerenti mal-leġislazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent u, b'mod partikolari, mal-għan li jinkiseb status ambjentali tajjeb sal-2020, skont id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7), u mal-għanijiet tad-Direttiva 2009/147/KE(8) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(9).

(18)  Jixraq li l-mortalità mis-sajd fil-mira (F) li tikkorrispondi mal-għan li jintlaħaq u jinżamm l-MSY tiġi stabbilita bħala meded ta' valuri li huma konsistenti mal-kisba tal-MSY (FMSY). Dawk il-meded, ibbażati fuq l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, huma meħtieġa sabiex ikun hemm il-flessibbiltà biex jitqiesu l-iżviluppi fil-pariri xjentifiċi, sabiex jingħata kontribut għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-ħatt l-art u sabiex jitqies is-sajd imħallat. Abbażi tal-pjan, dawk il-meded huma mfasslin biex jagħtu tnaqqis ta' mhux aktar minn 5 % fir-rendiment fit-tul mqabbel mal-MSY. Barra minn hekk, il-limitu massimu tal-medda tal-FMSY huwa limitat, biex il-probabbiltà li l-istokk jaqa' taħt il-punt ta' referenza ta' limitu tal-bijomassa (BLIM) ma tkunx ta' iktar minn 5 %.

(19)  Għall-fini tal-iffissar tal-isforz tas-sajd massimu permissibbli, jenħtieġ li jkun hemm meded tal-FMSY għall-"użu normali" u, f'każ li l-istokkijiet ikkonċernati jkunu fi stat tajjeb, il-possibbiltà li l-isforz tas-sajd massimu permissibbli ikun jista' jiġi stabbilit 'l fuq minn dawk il-meded tal- FMSY għall-aktar stokkijiet vulnerabbli jekk, abbażi ta' parir xjentifiku, dan ikun meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament b'rabta mas-sajd imħallat, biex jiġi evitat id-dannu lil xi stokk ikkawżat mid-dinamika tal-istokk tal-ispeċi jew mid-dinamika ta' bejn l-istokkijiet ta' speċijiet differenti, jew sabiex jiġu limitati l-varjazzjonijiet fl-isforz tas-sajd massimu permissibbli minn sena għall-oħra. Mortalità mis-sajd fil-mira skont dawk il-meded tal- FMSY jenħtieġ li tintlaħaq fuq bażi progressiva u inkrementali sal-2020 fejn possibbli, u sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2025.

(20)  Għall-istokkijiet li għalihom ikunu disponibbli l-miri marbutin mal-MSY, u għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' salvagwardji, huwa neċessarju li jiġu stabbiliti punti ta' referenza dwar il-konservazzjoni mogħtija bħala punti ta' referenza ta' prekawzjoni (BPA) u punti ta' referenza ta' limitu (BLIM).

(21)  Jenħtieġ li jkunu previsti salvagwardji xierqa sabiex ikun żgurat li jintlaħqu l-miri u sabiex, meta jkun hemm bżonn, jiġu skattati miżuri ta' rimedju, inter alia, meta l-livelli tal-istokkijiet jaqgħu taħt il-punti ta' referenza dwar il-konservazzjoni. Jenħtieġ li l-miżuri ta' rimedju jinkludu miżuri ta' emerġenza skont l-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-isforz tas-sajd massimu permissibbli u miżuri speċifiċi ta' konservazzjoni oħrajn.

(22)  Sabiex ikun żgurat aċċess trasparenti għas-sajd u l-kisba tal-mortalitajiet mis-sajd fil-mira, jenħtieġ li jiġi adottat reġim tal-isforz tas-sajd fil-livell tal-Unjoni għax-xbieki tat-tkarkir, li huma l-irkaptu ewlieni li jintuża għas-sajd għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran. Għal dak il-għan, jixraq li jiġu stabbiliti l-gruppi tal-isforz tas-sajd sabiex, ta' kull sena, il-Kunsill ikun jista' jistabbilixxi l-isforz tas-sajd massimu permissibbli, mogħti bħala għadd ta' jiem tas-sajd. Jenħtieġ li r-reġim tal-isforz tas-sajd ikun jinkludi wkoll irkaptu ieħor tas-sajd jekk dan ikun meħtieġ.

(23)  Minħabba s-sitwazzjoni ta' tħassib ta' ħafna stokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran, u sabiex jitnaqqsu l-livelli attwali għoljin ta' mortalità mis-sajd, jenħtieġ li r-reġim tal-isforz tas-sajd ikun jinvolvi tnaqqis sinifikanti fl-isforz tas-sajd fl-ewwel ħames snin ta' implimentazzjoni tal-pjan .

(24)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu miżuri speċifiċi sabiex jiżguraw li r-reġim tal-isforz tas-sajd ikun effettiv u jkun jista' jaħdem, billi jinkludu metodu biex jiġu allokati l-kwoti tal-isforz tas-sajd skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, billi joħolqu lista tal-bastimenti, billi joħorġu awtorizzazzjonijiet tas-sajd u billi jirreġistraw id-data rilevanti dwar l-isforz tas-sajd u jibagħtuha.

(25)  Sabiex jikkontribwixxu għall-kisba effettiva tal-għanijiet tal-pjan, u f'konformità mal-prinċipji ta' governanza tajba stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jippromwovu sistemi ta' ġestjoni parteċipattiva fil-livell lokali.

(26)  Sabiex jitħarsu ż-żoni ta' tkabbir tal-ħut u l-ħabitats sensittivi, u sabiex jiġi ssalvagwardjat is-sajd fuq skala żgħira, jenħtieġ li ż-żona ta' mal-kosta tkun irriżervata b'mod regolari għas-sajd iktar selettiv. Għalhekk, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi għeluq għax-xbieki tat-tkarkir li joperaw fi ħdan sitt mili nawtiċi mill-kosta ħlief f'żoni aktar fondi minn 100 m isobath waqt tliet xhur kull sena. Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu stabbiliti żoni magħluqin oħrajn, fejn dan jista' jiżgura minn tal-anqas tnaqqis ta' 20 % tal-qabdiet ta' merluzz li għadu qed jikber.

(27)  Jenħtieġ li jittieħdu iktar miżuri ta' konservazzjoni b'rabta mal-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ. B'mod partikolari, abbażi ta' parir xjentifiku, jixraq li jkun stabbilit għeluq addizzjonali f'żoni bi ġlejjeb kbar ta' ħut riproduttiva, sabiex jitħares il-merluzz adult li diġà sarlu dannu kbir.

(28)  Jenħtieġ li l-approċċ ta' prekawzjoni japplika għall-istokkijiet tal-qabdiet aċċessorji u għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ li dwarhom ma hemmx biżżejjed data disponibbli. Jenħtieġ li jiġu adottati miżuri ta' konservazzjoni speċifiċi skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 meta l-parir xjentifiku juri li hemm bżonn ta' miżuri ta' rimedju.

(29)  Jenħtieġ li l-pjan jipprevedi l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi addizzjonali ta' konservazzjoni permezz ta' atti delegati. Dak huwa meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet tal-pjan, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ u mat-titjib tas-selettività.

(30)  Biex jikkonforma mal-obbligu tal-ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, jenħtieġ li l-pjan ▌ jipprevedi miżuri ta' ġestjoni addizzjonali li għandhom jiġu speċifikati aktar f'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(31)  Sabiex il-pjan ▌ jiġi adattat f'waqtu għall-progress tekniku u xjentifiku, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta atti, skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament b'miżuri ta' rimedju u b'miżuri tekniċi ta' konservazzjoni, sabiex timplimenta l-obbligu tal-ħatt l-art u sabiex temenda ċerti elementi tal-pjan. Huwa importanti ferm li l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet twettaqhom skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(10). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(32)  Jenħtieġ li tiġi stabbilita l-iskadenza għat-tressiq ta' rakkomandazzjonijiet konġunti min-naħa tal-Istati Membri li jkollhom interess dirett ta' ġestjoni, kif meħtieġ mir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(33)  Sabiex jiġi evalwat il-progress li jkun qed isir fil-kisba tal-MSY, jenħtieġ li l-pjan ▌ jippermetti l-monitoraġġ xjentifiku regolari tal-istokkijiet ikkonċernati u, meta jkun possibbli, tal-istokkijiet tal-qabdiet aċċessorji.

(34)  Skont l-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta b'mod perjodiku l-adegwatezza u l-effettività ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dik il-valutazzjoni ssegwi u tissejjes fuq il-evalwazzjoni perjodika tal-pjan, li ssir mill-STECF abbażi tal-parir xjentifiku sa .......[ ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u kull tliet snin wara dak iż-żmien. Dak il-perijodu jippermetti li jiġi implimentat bis-sħiħ l-obbligu tal-ħatt l-art u li jiġu adottati u implimentati miżuri reġjonalizzati u li dawn jibda jkollhom impatt fuq l-istokkijiet u fuq is-sajd. ▌

(35)  Sabiex tingħata ċertezza legali, jixraq li jiġi ċċarat li l-miżuri ta' waqfien temporanju li ġew adottati sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-pjan jistgħu jitqiesu bħala miżuri li huma eliġibbli għall-appoġġ skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11).

(36)  Sabiex jinkiseb bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd tal-flotta u l-isforz tas-sajd massimu permissibbli disponibbli, jenħtieġ li jkun disponibbli appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd għall-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd fit-taqsimiet tal-flotta żbilanċjati koperti minn dan ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 508/2014 jiġi emendat skont dan.

(37)  Qabel ma ġie abbozzat il-pjan, ġie vvalutat kif xieraq l-impatt ekonomiku u soċjali probabbli tiegħu, skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(38)  B'kont meħud li l-isforz tas-sajd massimu permissibbli huwa stabbilit għal kull sena kalendarja, id-dispożizzjonijiet dwar ir-reġim tal-isforz tas-sajd jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta' Jannar 2020. B'kont meħud tas-sostenibbiltà ambjentali, soċjali u ekonomika, id-dispożizzjonijiet dwar il-meded tal-FMSY u dwar is-salvagwardji għall-istokkijiet taħt il-BPA jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta' Jannar 2025,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pjan pluriennali ("il-pjan") għall-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran.

2.  Dan ir-Regolament japplika għall-istokkijiet li ġejjin:

(a)  il-gamblu blu u aħmar (Aristeus antennatus) fis-subżoni 1, 5, 6 u 7 tal-GFCM;

(b)  il-gamblu warda tal-ilma fond (Parapenaeus longirostris) fis-subżoni 1, 5, 6 u 9-10-11 tal-GFCM;

(c)  il-gamblu aħmar il-kbir (Aristaeomorpha foliacea) fis-subżoni 9-10-11 tal-GFCM;

(d)  il-merluzz (Merluccius merluccius) fis-subżoni 1-5-6-7 u 9-10-11 tal-GFCM;

(e)  l-iskampu (Nephrops norvegicus) fis-subżoni 5, 6, 9 u 11 tal-GFCM;

(f)  it-trilja tal-ħama (Mullus barbatus) fis-subżoni 1, 5, 6, 7, 9, 10 u 11 tal-GFCM;

3.  Dan ir-Regolament japplika wkoll għall-istokkijiet tal-qabdiet aċċessorji li jinqabdu fil-Punent tal-Baħar Mediterran waqt is-sajd għall-istokkijiet elenkati fil-paragrafu 2. Huwa japplika wkoll għal kwalunkwe stokk tal-ħut tal-qiegħ ieħor li jinqabad fil-Punent tal-Baħar Mediterran u li dwaru ma hemmx biżżejjed data disponibbli.

4.  Dan ir-Regolament japplika għas-sajd kummerċjali ▌ li jaqbad l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ imsemmijin fil-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3, meta dan isir fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 'l barra mill-ilmijiet tal-Unjoni tal-Punent tal-Baħar Mediterran.

5.  Dan ir-Regolament jispeċifika wkoll id-dettalji għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fl-ilmijiet tal-Unjoni tal-Punent tal-Baħar Mediterran għall-istokkijiet ta' dawk l-ispeċijiet li japplika għalihom l-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 li jinqabdu fis-sajd għall-ħut tal-qiegħ.

6.  Dan ir-Regolament jipprevedi miżuri tekniċi, kif stipulat fl-Artikolu 14, applikabbli fil-Punent tal-Baħar Mediterran għal kwalunkwe stokk.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009(12) u fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006:

(1)  "il-Punent tal-Baħar Mediterran" tfisser l-ilmijiet tas-subżoni ġeografiċi (GSAs) tal-GFCM 1 (it-Tramuntana tal-Baħar Alboran), 2 (il-Gżira Alboran), 5 (il-Gżejjer Baleariċi), 6 (it-Tramuntana ta' Spanja), 7 (il-Golf tal-Iljuni), 8 (il-Gżira ta' Korsika), 9 (il-Baħar Ligurjan u t-Tramuntana tal-Baħar Tirrenu), 10 (in-Nofsinhar tal-Baħar Tirrenu) u 11 (il-Gżira ta' Sardenja), kif iddefiniti fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) .

(2)   "l-istokkijiet ikkonċernati" tfisser l-istokkijiet elenkati fl-Artikolu 1(2);

(3)  "l-istokk l-aktar vulnerabbli" tfisser l-istokk li għalih, meta ġie stabbilit l-isforz tas-sajd massimu permissibbli, il-mortalità mis-sajd tas-sena preċedenti tkun l-aktar 'il bogħod mill-valur tal-FMSY determinat skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli.

(4)   "medda tal-FMSY" tfisser medda ta' valuri mogħtija skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari mill- "STECF", jew minn korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew dak internazzjonali, fejn il-livelli kollha ta' mortalità mis-sajd f'dik il-medda jwasslu għal rendiment massimu sostenibbli (MSY) fit-tul b'mudell determinat ta' sajd u skont il-kundizzjonijiet ambjentali medji attwali mingħajr ma jaffettwaw b'mod sinifikanti l-proċess ta' riproduzzjoni tal-istokkijiet inkwistjoni. Din hija mfassla biex tagħti tnaqqis ta' mhux aktar minn 5 % fir-rendiment fit-tul meta mqabbel mal-MSY. Hija limitata sabiex il-probabbiltà li l-istokk jaqa' taħt il-punt ta' referenza ta' limitu (il-BLIM) ma tkunx ta' iktar minn 5 %;

(5)   "valur tal-FMSY" tfisser il-valur tal-mortalità mis-sajd stmata li, b'mudell determinat ta' sajd u bil-kundizzjonijiet ambjentali attwali, iwassal għar-rendiment massimu fit-tul;

(6)   "MSY FLOWER" tfisser l-iktar valur baxx fil-medda tal-FMSY;

(7)   "MSY FUPPER" tfisser l-ogħla valur fil-medda tal-FMSY;

(8)   "il-medda l-baxxa tal-FMSY" tfisser medda li jkun fiha l-valuri mill-MSY FLOWER sal-valur tal-FMSY;

(9)   "il-medda l-għolja tal-FMSY" tfisser medda li jkun fiha l-valuri mill-valur tal-FMSY sal-MSY FUPPER;

(10)   "BLIM" tfisser il-punt ta' referenza ta' limitu, espress bħala bijomassa tal-istokk riproduttiv u mogħti skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari mill-STECF, jew minn korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew dak internazzjonali, li taħtu l-kapaċità riproduttiva tista' tonqos;

(11)   "BPA" tfisser il-punt ta' referenza ta' prekawzjoni, espress bħala bijomassa tal-istokk riproduttiv u mogħti skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari mill-STECF, jew minn korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew dak internazzjonali, li jiżgura li l-probabbiltà li l-bijomassa tal-istokk riproduttiv taqa' taħt il-BLIM tkun ta' inqas minn 5 %;

(12)   "grupp ta' sforz tas-sajd" tfisser unità ta' ġestjoni tal-flotta ta' Stat Membru li għaliha jiġi ffissat sforz tas-sajd massimu permissibbli;

(13)  "grupp ta' stokk" tfisser grupp ta' stokkijiet maqbuda flimkien kif stabbilit fl-Anness I;

(14)   "jum ta' sajd" tfisser kwalunkwe perijodu kontinwu ta' 24 siegħa, jew parti minnu li waqtu bastiment ikun preżenti fil-Punent tal-Baħar Mediterran u nieqes mill-port.

Artikolu 3

Għanijiet

1.  Il-pjan għandu jkun ibbażat fuq reġim tal-isforz tas-sajd u għandu jkollu l-għan li jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet tal-PKS kif imniżżlin fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, b'mod partikolari billi japplika l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd, kif ukoll li jiżgura li l-isfruttament tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar jerġa' jżid il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet mistada u jżommhom f'livelli 'l fuq minn dawk li jistgħu jipproduċu l-MSY.

2.  Il-pjan għandu jikkontribwixxi għall-eliminazzjoni tal-qbid skartat billi jevita l-qabdiet inċidentali u jnaqqashom kemm jista' jkun u għall-implimentazzjoni tal-obbligu tal-ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-ispeċijiet li huma soġġetti għal daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni skont il-liġi tal-Unjoni u li għalihom japplika dan ir-Regolament.

3.  Il-pjan għandu jimplimenta l-approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex jiżgura li jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar. Dan għandu jkun koerenti mal-leġislazzjoni ambjentali tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-għan li jinkiseb status ambjentali tajjeb sal-2020 kif stipulat fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE ▌.

4.  B'mod partikolari, il-pjan għandu jimmira li:

(a)   jiżgura li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet deskritti fid-deskrittur 3 stabbilit fl-Anness I għad-Direttiva 2008/56/KE; ▌

(b)   jikkontribwixxi sabiex jiġu ssodisfati d-deskritturi rilevanti l-oħrajn mogħtija fl-Anness I għad-Direttiva 2008/56/KE b'mod proporzjonat mar-rwol li s-sajd għandu fl-issodisfar tagħhom; u

(c)  jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 2009/147/KE u l-Artikoli 6 u 12 tad-Direttiva 92/43/KEE, b'mod partikolari biex jiġi mminimizzat l-impatt negattiv tal-attivitajiet tas-sajd fuq ħabitats vulnerabbli u speċijiet protetti.

5.  Il-miżuri li jittieħdu fil-kuntest tal-pjan għandhom jittieħdu abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli. ▌

KAPITOLU II

MIRI, PUNTI TA' REFERENZA DWAR IL-KONSERVAZZJONI U SALVAGWARDJI

Artikolu 4

Miri

1.  Il-mortalità mis-sajd fil-mira skont il-meded tal-FMSY iddefiniti fl-Artikolu 2 għandha tintlaħaq ▌ fuq bażi progressiva u inkrementali sal-2020 fejn possibbli, u sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2025, għall-istokkijiet ikkonċernati, u wara dak iż-żmien, għandha tinżamm fil-meded tal-FMSY.

2.  Il-meded ta' FMSY abbażi ta' dan il-pjan, għandhom jintalbu, b'mod partikolari mill-STECF, jew minn korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew dak internazzjonali.

3.  F'konformità mal-Artikolu 16(4) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, meta l-Kunsill jistabbilixxi l-isforz tas-sajd massimu permissibbli, huwa għandu jistabbilixxi dak l-isforz tas-sajd għal kull grupp ta' sforz tas-sajd, fil-medda tal-FMSY li tkun disponibbli dak iż-żmien għall-iktar stokk vulnerabbli.

4.  Minkejja l-paragrafi 1 u 3, l-isforz tas-sajd massimu permissibbli jista' jiġi stabbilit f'livelli li jkunu aktar baxxi mill-meded ta' FMSY.

5.  Minkejja l-paragrafi 1 u 3, l-isforz tas-sajd massimu permissibbli jista' jiġi stabbilit f'livelli li huma ogħla mill-medda tal-FMSY li tkun disponibbli dak iż-żmien għall-iktar stokk vulnerabbli, dment li l-livell tal-istokkijiet kollha kkonċernati jkun ogħla mill-BPA:

(a)   jekk, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku jew tal-evidenza xjentifika disponibbli, dan ikun meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 fil-każ tas-sajd imħallat;

(b)   jekk, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku jew tal-evidenza xjentifika disponibbli, dan ikun meħtieġ biex jiġi evitat dannu serju lil xi stokk ikkawżat mid-dinamika tal-istokk tal-ispeċi jew mid-dinamika ta' bejn l-istokkijiet ta' speċijiet differenti; jew

(c)   sabiex il-varjazzjonijiet fl-isforz tas-sajd massimu permissibbli bejn snin konsekuttivi jiġu limitati għal mhux aktar minn 20 %.

6.  Fejn ma jistgħux jiġu determinati l-meded ta' FMSY għal stokk elenkat fl-Artikolu 1(2) minħabba nuqqas ta' informazzjoni xjentifika adegwata, dak l-istokk għandu jiġi ġestit f'konformità mal-Artikolu 12 sa meta jkunu disponibbli meded ta' FMSY skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Punti ta' referenza dwar il-konservazzjoni

Għall-finijiet tal-Artikolu 6, għandhom jintalbu l-punti ta' referenza dwar il-konservazzjoni li ġejjin, b'mod partikolari mill-STECF, jew minn korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew dak internazzjonali, abbażi tal-pjan:

(a)   il-punti ta' referenza ta' prekawzjoni, espressi bħala bijomassa tal-istokk riproduttiv (BPA); u

(b)   il-punti ta' referenza ta' limitu, espressi bħala bijomassa tal-istokk riproduttiv (BLIM).

Artikolu 6

Salvagwardji

1.  Meta parir xjentifiku juri li l-bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet ikkonċernati tkun taħt il-BPA, għandhom jiġu adottati miżuri ta' rimedju kollha xierqa biex ikun żgurat li l-istokk ikkonċernat jerġa' jitla' malajr għal livelli li jkunu 'l fuq minn dawk li jistgħu jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, minkejja l-Artikolu 4(3) , l-isforz tas-sajd massimu permissibbli għandu jiġi stabbilit f'livelli li jkunu konsistenti ma' mortalità mis-sajd li tkun tnaqqset u tkun inġiebet fil-medda tal-FMSY għall-istokk l-iktar vulnerabbli, filwaqt li jitqies it-tnaqqis fil-bijomassa.

2.  Meta l-parir xjentifiku juri li l-bijomassa tal-istokk riproduttiv ta' kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet ikkonċernati tkun taħt il-BLIM, għandhom jittieħdu iktar miżuri ta' rimedju biex ikun żgurat li l-istokk ikkonċernat jerġa' jitla' malajr għal livelli li jkunu 'l fuq minn dawk li jistgħu jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, minkejja l-Artikolu 4(3) ▌, tali miżuri ta' rimedju jistgħu jinkludu s-sospensjoni tas-sajd li jkollu fil-mira l-istokk ikkonċernat u t-tnaqqis ix-xieraq tal-isforz tas-sajd massimu permissibbli.

3.  Il-miżuri ta' rimedju msemmijin f'dan l-Artikolu jistgħu jinkludu:

(a)   miżuri skont l-Artikoli 7, 8 u 11 sa 14 ta' dan ir-Regolament; u

(b)   miżuri ta' emerġenza skont l-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

4.  L-għażla tal-miżuri msemmijin f'dan l-Artikolu għandha ssir skont in-natura, is-serjetà, it-tul ta' żmien u r-repetizzjoni tas-sitwazzjoni fejn il-bijomassa tal-istokk riproduttiv tkun taħt il-livelli msemmijin fl-Artikolu 5.

KAPITOLU III

SFORZ TAS-SAJD

Artikolu 7

Reġim tal-isforz tas-sajd

1.  Għandu japplika reġim tal-isforz tas-sajd għall-bastimenti kollha li jistadu bix-xbieki tat-tkarkir fiż-żoni, il-gruppi ta' stokkijiet u l-kategoriji tat-tul iddefiniti fl-Anness I.

2.  Kull sena, abbażi taq' parir xjentifiku, u f'konformità mal-Artikolu 4, il-Kunsill għandu jistabbilixxi l-isforz tas-sajd massimu permissibbli għal kull grupp ta' sforz tas-sajd għal kull Stat Membru.

3.  B'deroga mill-Artikolu 3(1) u minkejja l-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, ▌waqt l-ewwel ħames snin ta' implimentazzjoni tal-pjan:

(a)  għall-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-pjan, ħlief għal GSAs fejn l-isforz tas-sajd diġà tnaqqas b'aktar minn 20 % waqt il-perijodu tal-valur ta' referenza, l-isforz tas-sajd massimu permissibbli għandu jitnaqqas b'10 % meta mqabbel mal-valur ta' referenza;

(b)  għat-tieni sal-ħames sena tal-implimentazzjoni tal-pjan, l-isforz tas-sajd massimu permissibbli għandu jitnaqqas b'massimu ta' 30 % waqtwaqt dak il-perijodu. It-tnaqqis fl-isforz tas-sajd jista' jiġi ssupplimentat bi kwalunkwe miżura teknika jew miżura oħra ta' konservazzjoni adottata f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, sabiex jinkiseb il-FMSY sal-1 ta' Jannar 2025.

4.  Il-valur ta' referenza msemmi fil-paragrafu 3 għandu jiġi ▌kkalkulat minn kull Stat Membru għal kull grupp ta' sforz tas-sajd jew subżona ġeografika bħala l-isforz tas-sajd medju, espress bħala l-għadd ta' jiem tas-sajd bejn l-1 ta' Jannar 2015 u l-31 ta' Diċembru 2017, u għandu jqis biss il-bastimenti li kienu qed jistadu b'mod attiv waqt dak il-perijodu ▌.

5.  Meta l-aqwa parir xjentifiku disponibbli juri li qed isiru qabdiet sinifikanti ta' stokk partikolari bl-użu ta' rkaptu ieħor minbarra x-xbieki tat-tkarkir, jista' jiġi stabbilit sforz tas-sajd massimu permissibbli għat-tali rkaptu speċifiku abbażi ta' dak il-parir xjentifiku.

Artikolu 8

Sajd rikreattiv

1.  Fejn il-parir xjentifiku jindika li s-sajd rikreattiv qed ikollu impatt sinifikanti fuq il-mortalità tas-sajd ta' stokk elenkat fl-Artikolu 1(2), il-Kunsill jista' jistabbilixxi limiti nondiskriminatorji għas-sajjieda rikreattivi.

2.  Meta jistabbilixxi l-limiti msemmija fil-paragrafu 1, il-Kunsill għandu jirreferi għal kriterji trasparenti u oġġettivi, inkluż dawk ta' natura ambjentali, soċjali u ekonomika. Il-kriterji użati jistgħu jinkludu, b'mod partikolari, l-impatt tas-sajd rikreattiv fuq l-ambjent, l-importanza soċjetali ta' dik l-attività u l-kontribut ta' dik l-attività u l-kontribut tagħha għall-ekonomija fiż-żoni kostali.

3.  Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji u proporzjonati għall-monitoraġġ u l-ġbir ta' data għal stima affidabbli tal-livelli proprji tal-qabdiet rikreattivi.

Artikolu 9

Obbligi tal-Istati Membri

1.  L-Istati Membri għandhom jimmaniġġjaw l-isforz tas-sajd massimu permissibbli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 26 sa 34 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009.

2.  Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi dwar metodu biex l-isforz tas-sajd massimu permissibbli jiġi allokat lil bastimenti individwali jew lil gruppi ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. ▌

3.  Stat Membru jista' jemenda l-allokazzjonijiet tal-isforz tas-sajd tiegħu billi jittrasferixxi l-jiem tas-sajd minn grupp ta' sforz tas-sajd għal ieħor fl-istess żona ġeografika, dment li japplika fattur ta' konverżjoni li jkun appoġġat mill-aqwa parir xjentifiku disponibbli. Il-jiem tas-sajd skambjati u l-fattur ta' konverżjoni għandhom jitqiegħdu immedjatament, u mhux aktar tard minn 10 ijiem tax-xogħol, għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u ta' Stati Membri.

4.  Meta Stat Membru jippermetti lil bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu jistad bix-xbieki tat-tkarkir, huwa għandu jiżgura li t-tali sajd ikun limitat għal mhux aktar minn 15-il siegħa għal kull jum tas-sajd, għal ħamest ijiem tas-sajd fil-ġimgħa jew għall-ekwivalenti ta' dan.

L-Istati Membri jistgħu jagħtu deroga sa 18-il siegħa għal kull jum ta' sajd biex jitqies il-ħin ta' transitu bejn il-port u l-post tas-sajd. Tali derogi għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati l-oħra mingħajr dewmien.

5.  Minkejja l-paragrafu 3, meta bastiment jistad għal żewġ gruppi ta' stokkijiet differenti waqt jum tas-sajd wieħed, għandu jitnaqqas nofs jum tas-sajd mill-isforz tas-sajd massimu permisibbli allokat lil dak il-bastiment għal kull grupp ta' stokk.

6.  Għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu u għas-sajd għall-istokkijiet ikkonċernati, kull Stat Membru għandu joħroġ awtorizzazzjonijiet tas-sajd għaż-żoni msemmijin fl-Anness I u skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kapaċità totali, espressa f'GT u kW,li tikkorrispondi għall-awtorizzazzjonijiet tas-sajd maħruġin skont il-paragrafu 6, ma tiżdiedx waqt il-perijodu ta' applikazzjoni tal-pjan.

8.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi lista tal-bastimenti b'awtorizzazzjonijiet tas-sajd maħruġa f'konformità mal-paragrafu 4 u jżommha aġġornata, u għandu jqegħidha għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri l-oħrajn. L-Istati Membri għandhom jibagħtu l-listi tagħhom għall-ewwel darba fi żmien tliet xhur minn meta jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament u sa mhux aktar tard mit-30 ta' Novembru ta' kull sena wara dik id-data.

9.  L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw ir-reġim tal-isforz tas-sajd tagħhom u jiżguraw li l-isforz tas-sajd massimu permissibbli msemmi fl-Artikolu 7 ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti.

10.  F'konformità mal-prinċipji ta' governanza tajba stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-Istati Membri jistgħu jippromwovu sistemi ta' ġestjoni parteċipattiva fil-livell lokali sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-pjan.

Artikolu 10

Komunikazzjoni tad-data rilevanti

1.  L-Istati Membri għandhom jirreġistraw id-data dwar l-isforz tas-sajd u jibagħtuha lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 u skont l-Artikoli 146c, 146d u 146e tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011(14).

2.  Id-data dwar l-isforz tas-sajd għandha tiġi aggregata għal kull xahar u jkun fiha l-informazzjoni stabbilita fl-Anness II. Id-data aggregata għandha tkun fil-format tad-Definizzjoni tal-Iskema XML abbażi tal-istandard P1000-12 tas-CEFACT tan-NU.

3.  L-Istati Membri għandhom jibagħtu d-data dwar l-isforz tas-sajd imsemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni qabel il-15-il jum ta' kull xahar.

KAPITOLU IV

MIŻURI TEKNIĊI TA' KONSERVAZZJONI

Artikolu 11

Żoni magħluqin għas-sajd

1.  Minbarra dak li hu previst fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006, għandu jkun ipprojbit l-użu tax-xbieki tat-tkarkir fil-Punent tal-Baħar Mediterran sitt mili nawtiċi mill-kosta ħlief f'żoni aktar fondi minn 100 m isobath waqt tliet xhur kull sena u fejn xieraq konsekuttivament, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli. Dawk it-tliet xhur ta' għeluq annwali għandhom jiġu determinati minn kull Stat Membru u għandhom japplikaw waqt l-aktar perijodu rilevanti determinat abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli. Dak il-perijodu għandu jiġi kkomunikat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati l-oħra mingħajr dewmien.

2.  B'deroga mill-paragrafu 1 u dment li jkun ġustifikat minn restrizzjonijiet ġeografiċi partikolari, bħad-daqs limitat tal-blata kontinentali jew id-distanzi t-twal għal postijiet tas-sajd, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, żoni oħra magħluqin għas-sajd, dment li jinkiseb tnaqqis ta' mill-inqas 20 % ta' merluzz li għadu qed jikber f'kull subżona ġeografika. Tali deroga għandha tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati l-oħra mingħajr dewmien.

3.  Sa...[sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jistabbilixxu żoni magħluqin għas-sajd oħrajn meta jkun hemm evidenza li fihom hemm konċentrazzjoni għolja ta' ħut li għadu qed jikber, taħt id-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni, u ta' żoni ta' riproduzzjoni għall-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ, b'mod partikolari għall-istokkijiet ikkonċernati.

4.  Iż-żoni magħluqin għas-sajd l-oħra stabbiliti skont il-paragrafu 3 għandhom jiġu vvalutata, b'mod partikolari, minn STECF, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew dak internazzjonali. Jekk dik il-valutazzjoni tindika li dawk iż-żoni magħluqin għas-sajd mhumiex konformi mal-għanijiet tagħhom, l-Istati Membri għandhom jerġgħu jeżaminaw dawk iż-żoni magħluqin għas-sajd fid-dawl ta' dawk ir-rakkomandazzjonijiet.

5.  Meta l-bastimenti ta' diversi Stati Membri jkunu ser jintlaqtu miż-żoni magħluqin għas-sajd imsemmijin fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u skont l-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, u abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, li jistabbilixxu ż-żoni magħluqin għas-sajd ikkonċernati.

Artikolu 12

Ġestjoni tal-istokkijiet tal-qabdiet aċċessorji u tal-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ li dwarhom ma hemmx biżżejjed data disponibbli

1.  Il-ġestjoni tal-istokkijiet imsemmijin fl-Artikolu 1(3) ta' dan ir-Regolament għandha ssir abbażi tal-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd kif iddefinit fil-punt 8 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

2.  Għandhom jiġu stabbiliti miżuri ta' ġestjoni għall-istokkijiet imsemmijin fl-Artikolu 1(3) , u b'mod partikolari miżuri tekniċi ta' konservazzjoni bħal dawk imniżżlin fl-Artikolu 13 , billi jitqies l-aqwa parir xjentifiku disponibbli.

Artikolu 13

Miżuri ta' konservazzjoni speċifiċi

1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-miżuri tekniċi ta' konservazzjoni li ġejjin:

(a)   speċifikazzjonijiet tal-karatteristiċi tal-irkaptu tas-sajd u r-regoli li jirregolaw l-użu ta' dan l-irkaptu, biex tkun żgurata jew imtejba s-selettività, jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali jew jiġi minimizzat l-impatt negattiv fuq l-ekosistema;

(b)  speċifikazzjonijiet tal-modifiki għall-irkaptu tas-sajd jew tagħmir addizzjonali għall-irkaptu, biex tkun żgurata jew imtejba s-selettività, jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali jew jiġi minimizzat l-impatt negattiv fuq l-ekosistema;

(c)  limitazzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq l-użu ta' ċertu rkaptu tas-sajd u fuq attivitajiet tas-sajd, f'ċerti żoni jew perijodi biex ikun protett ħut f'fażi riproduttiva, ħut li jkun iżgħar mid-daqs minimu ta' referenza għall-konservazzjoni jew ħut ta' speċijiet li ma jkunux fil-mira, jew biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv fuq l-ekosistema;

(d)  l-istabbiliment ta' daqsijiet minimi ta' referenza għall-konservazzjoni għal kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament, sabiex tkun żgurata l-protezzjoni tal-organiżmi tal-baħar li għadhom qed jikbru; u

(e)  miżuri dwar is-sajd rikreattiv.

2.  Il-miżuri msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3.

KAPITOLU V

OBBLIGU TA' ĦATT L-ART

Artikolu 14

Dispożizzjonijiet dwar l-obbligu ta' ħatt l-art

Għall-istokkijiet kollha tal-ispeċijiet tal-Punent tal-Baħar Mediterran li għalihom japplika l-obbligu tal-ħatt l-art skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, u għall-qabdiet inċidentali ta' speċijiet pelaġiċi fis-sajd li jisfrutta l-istokkijiet elenkati fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament li għalihom japplika l-obbligu ta' ħatt l-art, il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri, għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament billi tadotta miżuri ddettaljati dwar dak l-obbligu kif previst fil punti (a) sa (e) tal-Artikolu 15(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

KAPITOLU VI

REĠJONALIZZAZZJONI

Artikolu 15

Kooperazzjoni reġjonali

1.  L-Artikolu 18(1) sa (6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandu japplika għall-miżuri msemmijin fl-Artikoli 11 sa 14 ta' dan ir-Regolament.

2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett jistgħu jippreżentaw rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013:

(a)   għall-ewwel darba mhux iktar tard minn tnax-il xahar wara .... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u, imbagħad, mhux iktar tard minn tnax-il xahar wara kull sottomissjoni tal-evalwazzjoni tal-pjan skont l-Artikolu 17(2) ta' dan ir-Regolament;

(b)   sal-1 ta' Lulju tas-sena ta' qabel dik li waqtha jibdew japplikaw il-miżuri; u/jew

(c)   kull meta jqisu li jkun hemm bżonnhom, b'mod partikolari f'każ li jkun hemm tibdil f'daqqa tas-sitwazzjoni ta' kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament.

3.  Is-setgħat mogħtija skont l-Artikoli 11 sa 14 ta' dan ir-Regolament għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni skont dispożizzjonijiet oħrajn tal-liġi tal-Unjoni, inkluż skont ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

KAPITOLU VII

EMENDI U SEGWITU

Artikolu 16

Emendi tal-pjan

1.  Meta parir xjentifiku juri li kien hemm bidla fil-firxa ġeografika tal-istokkijiet ikkonċernati, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18 biex temenda dan ir-Regolament billi taġġusta ż-żoni speċifikati fl-Artikolu 1(2) u fl-Anness I sabiex titqies dik il-bidla.

2.  Meta, abbażi ta' parir xjentifiku l-Kummissjoni tqis li hemm bżonn tiġi emendata l-lista tal-istokkijiet ikkonċernati, il-Kummissjoni tista' tressaq proposta biex tiġi emendata dik il-lista.

Artikolu 17

Monitoraġġ u evalwazzjoni tal-pjan

1.  Għall-finijiet tar-rapport annwali previst fl-Artikolu 50 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, l-indikaturi kwantifikabbli għandhom jinkludu l-istimi annwali tal-mortalità attwali mis-sajd kontra l-FMSY.......(F/FMSY), tal-bijomassa tal-istokk riproduttiv (SSB) u indikaturi soċjoekonomiċi għall-istokkijiet ikkonċernati u, meta jkun possibbli, għall-istokkijiet tal-qabdiet aċċessorji. Ma' dawn jistgħu jiżdiedu indikaturi oħrajn abbażi tal-parir xjentifiku.

2.  Sa ...[ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u kull tliet snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tal-pjan u l-impatt tiegħu fuq l-istokkijiet ikkonċernati u fuq is-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 18

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 11 sa 14 u 16 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ......[id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 11 sa 14 u 16 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 11 sa 14 u 16 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw . Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

KAPITOLU IX

FOND EWROPEW GĦALL-AFFARIJIET MARITTIMI U S-SAJD

Artikolu 19

Appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Il-miżuri ta' waqfien temporanju adottati sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-pjan għandhom jitqiesu bħala waqfien temporanju tal-attivitajiet tas-sajd għall-finijiet tal-Artikolu 33(1)(a) u (c) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014.

Artikolu 20

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 508/2014 dwar ċerti regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

L-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)  il-paragrafu 4 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:"

"4. L-appoġġ skont dan l-Artikolu jista' jingħata sal-31 ta' Diċembru 2017, ħlief jekk il-miżuri ta' waqfien permanenti jiġu adottati sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-pjan pluriennali għall-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran, stabbiliti bir-Regolament (UE) .../....(15) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill *

___________________________

* Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' .. li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 508/2014 ( ĠU L ..., p ...).";

"

(2)  jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"4a. L-infiq relatat mal-miżuri ta' waqfien permanenti adottati sabiex jinkisbu l-għanijiet tar-Regolament (UE) .../...(16) għandu jkun eliġibbli għall-appoġġ mill-FEMS hekk kif jidħol fis-seħħ dak ir-Regolament.".

"

KAPITOLU X

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

B'kont meħud tas-sostenibbiltà ambjentali, soċjali u ekonomika, l-Artikolu 4 u l-Artikolu 6(1) għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2025.

L-Artikolu 7 għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

Reġim tal-isforz tas-sajd

(kif imsemmi għall-Artikolu 7)

Il-gruppi tal-isforz tas-sajd huma ddefiniti kif ġej:

A)  Il-bastimenti tat-tkarkir li jistadu għat-trilja tal-ħama, għall-merluzz, għall-gamblu abjad u għall-iskampu fil-blata kontinentali u fix-xaqliba ta' fuq

Tip ta' rkaptu

Żona ġeografika

Gruppi ta' stokkijiet

Tul sħiħ tal-bastimenti

Kodiċi tal-grupp tal-isforz

Xbieki tat-tkarkir

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Is-subżoni 1-2-5-6-7 tal-GFCM

It-trilja tal-ħama fis-subżoni ġeografiċi 1, 5, 6 u 7; il-merluzz fis-subżoni ġeografiċi 1-5-6-7; il-gamblu abjad fis-subżoni ġeografiċi 1, 5 u 6; u l-iskampu fis-subżoni ġeografiċi 5 u 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m u < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m u < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Is-subżoni 8-9-10-11 tal-GFCM

It-trilja tal-ħama fis-subżoni ġeografiċi 9 ▌10 u 11; il-merluzz fis-subżoni ġeografiċi 9-10-11; il-gamblu abjad fis-subżoni ġeografiċi 9-10-11; u l-iskampu fis-subżoni ġeografiċi 9 u 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m u < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m u < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)  Il-bastimenti tat-tkarkir li jistadu għall-gamblu blu u aħmar fl-ilma fond.

Tip ta' rkaptu

Żona ġeografika

Gruppi ta' stokkijiet

Tul sħiħ tal-bastimenti

Kodiċi tal-grupp tal-isforz tas-sajd

Xbieki tat-tkarkir

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Is-subżoni 1-2-5-6-7 tal-GFCM

Il-gamblu blu u aħmar

fis-subżoni ġeografiċi 1, 5, 6 u 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m u < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m u < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Is-subżoni 8-9-10-11 tal-GFCM

Il-gamblu aħmar il-kbir

fis-subżoni ġeografiċi 9, 10 u 11

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m u < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m u < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

ANNESS II

Lista ta' informazzjoni għad-data dwar l-isforz tas-sajd

(kif imsemmi għall-Artikolu 10)

Informazzjoni

Definizzjoni u kummenti

(1)  Stat Membru

Il-kodiċi alfa-3 tal-ISO tal-Istat Membru tal-bandiera li jirrapporta

(2)  Grupp tal-isforz tas-sajd

Il-kodiċi tal-grupp tal-isforz tas-sajd kif stabbilit fl-Anness I

(3)  Perjodu tal-isforz tas-sajd

Id-data tal-ftuħ u d-data tal-għeluq tax-xahar irrappurtat

(4)  Dikjarazzjoni tal-isforz tas-sajd

L-għadd totali ta' jiem tas-sajd

ANNESS TAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni Konġunta mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom l-intenzjoni li jirrevokaw l-għoti tas-setgħat għall-adozzjoni ta' miżuri tekniċi permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament meta jadottaw regolament ġdid dwar miżuri tekniċi li jinkludi għoti ta' setgħa li jkopri l-istess miżuri.

(1) ĠU C 367, 10.10.2018, p. 103.
(2)ĠU C 367, 10.10.2018, p. 103.
(3)Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2019.
(4)Id-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Malta MedFish4Ever. Konferenza Ministerjali dwar is-sostenibbiltà tas-sajd fil-Mediterran (Malta, it-30 ta' Marzu 2017).
(5)Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22).
(6)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 dwar miżuri ta' ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1626/94 (ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11).
(7)Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).
(8)Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).
(9)Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
(10)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(11)Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, p. 1).
(12)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).
(13)Ir-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006 dwar miżuri ta’ ġestjoni għall-isfruttament sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran (ĠU L 347, 30.12.2011, p. 44).
(14)Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 404/2011 tat-8 ta' April 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 112, 30.4.2011, p. 1).
(15)+ĠU: Jekk jogħġbok daħħal fit-test in-numru tar-Regolament li jinsab fid-dokument PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD)), daħħal in-numru, it-titolu, id-data u r-referenza tal-ĠU ta' dak ir-Regolament fin-nota f'qiegħ il-paġna.
(16)+ Jekk jogħġbok inkludi fit-test in-numru tar-Regolament li jinsab fid-dokument PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD)).


It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni***I
PDF 258kWORD 77k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
P8_TA-PROV(2019)0345A8-0436/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0212),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 21(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0153/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-27 ta’ Frar 2019 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0436/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu

P8_TC1-COD(2018)0104


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 21(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) huwa intiż li jiffaċilita l-moviment liberu tal-persuni filwaqt li jiżgura il-ħarsien u s-sigurtà tal-popli tal-Ewropa, billi jistabbilixxu spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(2)  Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni tikkonferixxi fuq kull ċittadin tal-Unjoni d-dritt ta' moviment liberu, soġġett għal ċerti limitazzjonijiet u kundizzjonijiet. Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) tagħti effett lil dak id-dritt. L-Artikolu 45 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta") jipprevedi wkoll libertà ta' moviment u ta' residenza. Il-libertà ta' moviment tinvolvi d-dritt ta' ħruġ u ta' dħul fl-Istati Membri b'karta tal-identità jew passaport validu.

(3)  Skont id-Direttiva 2004/38/KE, l-Istati Membri jridu joħorġu u jġeddu l-karti tal-identità u l-passaporti liċ-ċittadini tagħhom f'konformità mal-liġijiet nazzjonali. Barra minn hekk, dik id-Direttiva  tipprevedi li Stati Membri jistgħu jirrikjedu li ċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom jirreġistraw mal-awtoritajiet rilevanti. L-Istati Membri huma obbligati joħorġu ċertifikati ta' reġistrazzjoni liċ-ċittadini tal-Unjoni taħt il-kundizzjonijiet stipulati fih. Skont dik id-Direttiva, l-Istati Membri huma obbligati wkoll joħorġu karti ta' residenza lil membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru u, mal-applikazzjoni, joħorġu dokumenti li jiċċertifikaw residenza permanenti kif ukoll joħorġu karti ta' residenza permanenti.

(4)  Id-Direttiva 2004/38/KE jipprevedi li l-Istati Membri jistgħu jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jirrifjutaw, itemmu jew jirtiraw kwalunkwe dritt konferit minn dik id-Direttiva f'każ ta' abbuż tad-drittijiet jew frodi. Il-falsifikazzjoni ta' dokumenti jew il-preżentazzjoni falza ta' fatt materjali li jikkonċerna l-kundizzjonijiet marbuta mad-dritt ta' residenza ġew identifikati bħala każijiet tipiċi ta' frodi skont dik id-Direttiva.

(5)  Jeżistu differenzi konsiderevoli bejn il-livelli ta' sigurtà tal-karti tal-identità nazzjonali maħruġa mill-Istati Membri u l-permessi ta' residenza għal ċittadini tal-Unjoni li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor u l-membri tal-familja tagħhom. Dawk id-differenzi jżidu r-riskju ta' falsifikazzjoni u frodi tad-dokumenti u jwasslu wkoll għal diffikultajiet prattiċi għaċ-ċittadini meta jkunu jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu. Statistiċi min-Netwerk Ewropew tal-Analiżi tar-Riskju tal-Frodi ta' Dokumenti juru li inċidenti ta' karti tal-identità frodulenti żdiedu mal-mogħdija taż-żmien.

(6)  Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-14 ta' Settembru 2016 bl-isem "It-titjib tas-sigurtà f'dinja ta' mobbiltà: skambju mtejjeb tal-informazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u fruntieri esterni li jifilħu aktar", il-Kummissjoni enfasizzat li dokumenti tal-ivvjaġġar u tal-identità siguri huma kruċjali kull meta jkun meħtieġ li tiġi stabbilita mingħajr dubbju l-identità ta' persuna, u ħabbret li se tippreżenta pjan ta' azzjoni biex tindirizza l-frodi tad-dokumenti tal-ivvjaġġar. Skont dik il-Komunikazzjoni, approċċ imtejjeb iserraħ fuq sistemi robusti sabiex jiġu evitati l-abbużi u theddid għas-sigurtà interna li jirriżultaw minn nuqqasijiet fis-sigurtà tad-dokumenti, b'mod partikolari fir-rigward tat-terroriżmu u l-kriminalità transfruntiera.

(7)  Skont il-Plan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni għat-tisħiħ tar-reazzjoni Ewropea għall-frodi tad-dokumenti tal-ivvjaġġar tat-8 ta’ Diċembru 2016 (il-Pjan ta’ Azzjoni 2016), mill-inqas tliet kwarti tad-dokumenti frodulenti identifikati fil-fruntieri esterni, iżda wkoll fiż-żona mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni, huwa maħsub li kienu nħarġu mill-Istati Membri u mill-pajjiżi assoċjati ma' Schengen. Karti tal-identità nazzjonali inqas siguri maħruġa mill-Istati Membri huma l-aktar dokumenti foloz li jiġu identifikati frekwentement użati fl-ivvjaġġar ġoż-żona Schengen.

(8)  Sabiex jiskoraġġixxu l-frodi tal-identità, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-falsifikazzjoni u l-kontrafazzjoni tad-dokumenti ta' identifikazzjoni u l-użu ta' tali dokumenti falsifikati jew kontrafatti jiġu penalizzati b'mod adegwat mil-liġi nazzjonali tagħhom.

(9)  Il-Pjan ta' Azzjoni  2016 indirizza r-riskju minn karti tal-identità u dokumenti ta' residenza frodulenti. Il-Kummissjoni, fil-Pjan ta’ Azzjoni 2016, u fir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tagħha għall-2017 impenjat ruħha li jiġu analizzati l-għażliet politiċi biex tittejjeb is-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza.

(10)  Skont il-Pjan ta' Azzjoni tal-2016, il-ħruġ ta' karti tal-identità awtentiċi u siguri jirrikjedi proċess ta' reġistrazzjoni tal-identità affidabbli u dokumenti “oriġinaturi” siguri biex isostnu l-proċess tal-applikazzjoni. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni jenħtieġ li jkomplu jaħdmu flimkien biex jagħmlu d-dokumenti “oriġinaturi” inqas vulnerabbli għall-frodi, minħabba ż-żieda fl-użu ta' dokumenti “oriġinaturi” foloz.

(11)  Dan ir-Regolament ma jirrikjedix li l-Istati Membri jintroduċu karti tal-identità jew dokumenti ta' residenza meta ma jkunux previsti mil-liġi nazzjonali, u lanqas ma jaffettwa l-kompetenza tal-Istati Membri li joħorġu, taħt il-liġi nazzjonali, dokumenti ta' residenza oħra li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, pereżempju karti ta' residenza maħruġa lir-residenti kollha fit-territorju tkun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom.

(12)  Dan ir-Regolament ma jżommx lill-Istati Membri milli jaċċettaw, b'mod mhux diskriminatorju, dokumenti li mhumiex dokumenti tal-ivvjaġġar għal skopijiet ta' identifikazzjoni, bħal liċenzji tas-sewqan.

(13)  Dokumenti ta' identifikazzjoni maħruġa lil ċittadini li d-drittijiet tagħhom ta’ moviment liberu ġew ristretti f'konformità mad-dritt tal-Unjoni jew dak nazzjonali, u li espressament jindikaw li ma jistgħux jintużaw bħala dokumenti tal-ivvjaġġar, jenħtieġ li ma jitqisux bħala dokumenti li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(14)  Dokumenti tal-ivvjaġġar konformi mal-parti 5 tad-Dokument 9303 (is-seba' edizzjoni, 2015), tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) dwar id-Dokumenti tal-Ivvjaġġar li Jinqraw minn Magna (“Dokument ICAO 9303”), li ma jservux skopijiet ta' identifikazzjoni fl-Istati Membri emittenti, bħall-karta tal-passaport maħruġa mill-Irlanda, jenħtieġ li ma jitqisux li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(15)  Dan ir-Regolament ma jaffettwax l-użu, mill-Istati Membri, ta' karti tal-identità u dokumenti ta' residenza b'funzjoni eID għal skopijiet oħra, u lanqas ma jaffettwa r-regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5), li jipprevedi rikonoxximent reċiproku fl-Unjoni kollha ta' identifikazzjonijiet elettroniċi fl-aċċess għas-servizzi pubbliċi u li jgħin liċ-ċittadini li jmorru jgħixu fi Stat Membru ieħor, billi jirrikjedi rikonoxximent reċiproku tal-mezzi ta' identifikazzjoni elettronika suġġett għal ċerti kondizzjonijiet. Jenħtieġ li karti tal-identità mtejba jiżguraw identifikazzjoni aktar faċli u jikkontribwixxu għal aċċess aħjar għas-servizzi.

(16)  Verifika xierqa tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' residenza tirrikjedi li l-Istati Membri jużaw it-titolu korrett għal kull tip ta' dokument kopert b’dan ir-Regolament. Sabiex jiffaċilita l-iċċekkjar ta’ dokumenti koperti b’dan ir-Regolament fl-Istati Membri l-oħra, jenħtieġ li t-titolu tad-dokument jidher ukoll f'mill-inqas lingwa uffiċjali addizzjonali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Meta l-Istati Membri diġà jużaw, għall-karti tal-identità, denominazzjonijiet stabbiliti sew ħlief it-titolu "karta tal-identità", jenħtieġ li huma jkunu jistgħu jkomplu jagħmlu dan fil-lingwa jew lingwi uffiċjali tagħhom. Madankollu, jenħtieġ li l-ebda denominazzjoni ġdida ma tiġi introdotta fil-futur.

(17)  Karatteristiċi tas-sigurtà huma neċessarji biex jiġi vverifikat jekk dokument huwiex awtentiku u biex tiġi stabbilita l-identità ta' persuna. L-istabbiliment ta' standards minimi tas-sigurtà u l-integrazzjoni ta' data bijometrika fil-karti tal-identità u l-karti ta' residenza ta' membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru huma passi importanti biex l-użu tagħhom fl-Unjoni jsir aktar sigur. Jenħtieġ li l-inklużjoni ta' dawn l-identifikaturi bijometriċi tippermetti liċ-ċittadini tal-Unjoni jibbenefikaw bis-sħiħ mid-drittijiet tagħhom ta' moviment liberu.

(18)  Il-ħżin ta' immaġni tal-wiċċ u żewġ marki tas-swaba' ( "data bijometrika") fuq il-karti ta' residenza u tal-identità, kif diġà previst fir-rigward tal-passaporti bijometriċi u l-permessi ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, jirrappreżenta taħlita xierqa ta' identifikazzjoni u awtentikazzjoni affidabbli b'riskju mnaqqas ta' frodi, bl-iskop li tissaħħaħ is-sigurtà tal-karti ta' residenza u tal-identità.

(19)  Bħala prattika ġenerali, jenħtieġ li l-Istati Membri, għall-verifika tal-awtentiċità tad-dokument u l-identità tad-detentur, jivverifikaw primarjament l-immaġni tal-wiċċ u, meta jkun meħtieġ biex jikkonfermaw mingħajr dubju l-awtentiċità tad-dokument u l-identità tad-detentur, l-Istati Membri jenħtieġ li jivverifikaw ukoll il-marki tas-swaba'.

(20)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li, f'każijiet meta verifika ta' data bijometrika ma tikkonfermax l-awtentiċità tad-dokument jew l-identità tad-detentur tiegħu, kontroll manwali obbligatorju jitwettaq minn persunal ikkwalifikat.

(21)  Dan ir-Regolament ma jipprevedix bażi ġuridika għall-istabbiliment jew iż-żamma ta' bażijiet ta' data fil-livell nazzjonali għall-ħżin ta' data bijometrika fl-Istati Membri, li hija kwistjoni ta' liġi nazzjonali li trid tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Barra minn hekk, dan ir-Regolament ma jipprevedix bażi ġuridika għall-istabbiliment jew iż-żamma ta' bażi ta' data ċentralizzata fil-livell tal-Unjoni.

(22)  Identifikaturi bijometriċi jenħtieġ li jinġabru u jinħażnu fil-mezz ta' ħżin tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' residenza għall-finijiet ta' verifika tal-awtentiċità tad-dokument u l-identità tad-detentur. Tali verifika jenħtieġ li ssir biss minn persunal debitament awtorizzat u biss meta jkun hemm obbligu legali li d-dokument jiġi ppreżentat. Barra minn hekk, data bijometrika maħżuna għall-fini tal-personalizzazzjoni tal-karti tal-identità jew tad-dokumenti ta' residenza jenħtieġ li jinżammu b'mod sigur ħafna u biss sad-data tal-ġbir tad-dokument u, fi kwalunkwe każ, mhux aktar tard minn 90 jum mid-data tal-ħruġ tad-dokument. Wara dak il-perjodu, dik id-data bijometrika trid titħassar minnufih jew tinqered. Dan jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe pproċessar ieħor ta' din id-data skont il-liġi nazzjonali u tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

(23)  Għall-fini ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-ispeċifikazzjonijiet tad-Dokument 9303 tal-ICAO dwar dokumenti li jinqraw minn magna li jiżguraw interoperabbiltà globali inkluż b'rabta mal-qari tad-dokumenti minn magna u l-użu ta' spezzjoni viżiva.

(24)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk jinkludux is-sess ta' persuna fuq dokument kopert minn dan ir-Regolament. Meta Stat Membru jinkludi s-sess ta' persuna fuq tali dokument, jenħtieġ li jintużaw l-ispeċifikazzjonijiet tad-Dokument 9303 tal-ICAO "F", "M" jew "X", kif ikun xieraq.

(25)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata setgħat ta' implimentazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-istandards tas-sigurtà futuri u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi adottati skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002(6) jitqiesu kif xieraq, meta jkun xieraq, għall-karti tal-identità u karti ta' residenza. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7). Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġi megħjuna mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/95(8). Meta jkun meħtieġ, jenħtieġ li jkun possibbli għall-atti ta' implimentazzjoni adottati li jibqgħu sigrieti sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' kontrafazzjoni u falsifikazzjonijiet.

(26)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw l-istabbiliment ta' proċeduri xierqa u effettivi għall-ġbir ta' identifikaturi bijometriċi u li tali proċeduri jikkonformaw mad-drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta, fil-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali tal-Kunsill tal-Ewropa u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-aħjar interess tat-tfal ikun kunsiderazzjoni primarja matul il-proċedura tal-ġbir. Għal dak il-għan, il-persunal kwalifikat jenħtieġ li jirċievi taħriġ xieraq dwar prattiki adatti għat-tfal għall-ġbir ta' identifikaturi bijometriċi.

(27)  Meta jinstabu diffikultajiet fil-ġbir tal-identifikaturi bijometriċi, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li jkun hemm stabbiliti proċeduri xierqa biex jirrispettaw id-dinjità tal-persuna kkonċernata. Għalhekk, jenħtieġ li jitqiesu kunsiderazzjonijiet speċifiċi relatati mal-ġeneru u mal-ħtiġijiet speċifiċi tat-tfal u tal-persuni vulnerabbli.

(28)  Jenħtieġ li l-introduzzjoni ta' standards minimi ta' sigurtà u tal-format għall-karti tal-identita’ tippermetti li l-Istati Membri joqgħodu fuq l-awtentiċità ta' dawk id-dokumenti meta ċ-ċittadini tal-Unjoni jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu. L-introduzzjoni ta' standards tas-sigurtà msaħħa jenħtieġ li tipprovdi garanziji suffiċjenti lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-entitajiet privati sabiex tippermettilhom isserrħu fuq l-awtentiċità tal-karti tal-identità meta jintużaw miċ-ċittadini tal-Unjoni għal finijiet ta' identifikazzjoni.

(29)  Sinjal ta' distinzjoni fil-forma tal-kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri tal-Istat Membru li joħroġ id-dokument stampat fin-negattiv f'rettangolu blu u mdawwar bi 12-il stilla safra, jiffaċilita l-ispezzjoni viżiva tad-dokument, b'mod partikolari meta d-detentur ikun qiegħed jeżerċita d-dritt ta' moviment liberu.

(30)  Filwaqt li tinżamm l-għażla li jiġu previsti karatteristiċi nazzjonali addizzjonali, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li dawk il-karatteristiċi ma jnaqqsux l-effiċjenza tal-karatteristiċi ta' sigurtà komuni, jew inkella jaffettwaw b'mod negattiv il-kompatibbiltà transfruntiera tal-karti tal-identità, bħall-kapaċita’ li l-karti tal-identità jinqraw minn magni li jintużaw minn Stati Membri li ma jkunux ħarġu l-karti tal-identita’.

(31)  L-introduzzjoni ta' standards tas-sigurtà fil-karti tal-identità u fil-karti ta' residenza ta' membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru jenħtieġ li ma tirriżultax f'żieda sproporzjonata fit-tariffi għaċ-ċittadini tal-Unjoni jew għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu dan il-prinċipju meta joħorġu sejħiet għall-offerti.

(32)  L-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li d-data bijometrika tidentifika b'mod korrett il-persuna li lilha tinħareġ karta tal-identità. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw il-ġbir ta' identifikaturi bijometriċi, b'mod partikolari l-immaġni tal-wiċċ, permezz ta' reġistrazzjoni diretta mill-awtoritajiet nazzjonali li joħorġu karti tal-identità.

(33)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiskambjaw ma' xulxin tali informazzjoni skont kif ikun meħtieġ għall-aċċess, l-awtentikazzjoni u l-verifika tal-informazzjoni li tinsab fil-mezz ta' ħżin sigur. Il-formati użati għall-mezz ta' ħżin sigur jenħtieġ li jkunu interoperabbli, inkluż fir-rigward ta' punti awtomatizzati tal-qsim tal-fruntiera.

(34)  Id-Direttiva 2004/38/KE tindirizza s-sitwazzjoni meta ċittadini tal-Unjoni, jew membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru, li ma jkollhomx id-dokumenti tal-ivvjaġġar meħtieġa jridu jingħataw kull opportunità raġonevoli biex juru b'mezzi oħra li huma koperti mid-dritt ta' moviment liberu. Tali mezzi jistgħu jinkludu dokumenti ta' identifikazzjoni użati fuq bażi proviżorja u karti ta' residenza maħruġa lil tali membri tal-familja.

(35)  Dan ir-Regolament ▌jirrispetta l-obbligi stabbiliti fil-Karta u fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà. Għalhekk, l-Istati Membri huma mħeġġa jaħdmu mal-Kummissjoni biex jintegraw karatteristiċi addizzjonali li jrendu l-karti tal-identità aktar aċċessibbli u faċli biex jintużaw minn persuni b'diżabbiltà, bħal persuni b'vista batuta. L-Istati Membri jeħtiġilhom jesploraw l-użu ta' soluzzjonijiet, bħal apparati tar-reġistrazzjoni mobbli, għall-ħruġ ta' karti tal-identità lil persuni li ma jkunux kapaċi jżuru l-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ tal-karti tal-identità.

(36)  Jenħtieġ li dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni jinkludu informazzjoni speċifika biex jiġi żgurat li huma jiġu identifikati bħala tali fl-Istati Membri kollha. Jenħtieġ li dan jiffaċilita r-rikonoxximent tal-użu tad-dritt ta' moviment liberu miċ-ċittadini mobbli tal-Unjoni, kif ukoll tad-drittijiet li huma inerenti għal dan l-użu, iżda jenħtieġ li l-armonizzazzjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa xieraq biex tiġi indirizzata d-dgħufija tad-dokumenti attwali. L-Istati Membri huma ħielsa li jagħżlu l-format li fih jinħarġu dawn id-dokumenti u jistgħu joħorġuhom f'format konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tad-Dokument 9303 tal-ICAO.

(37)  Rigward id-dokumenti ta' residenza maħruġa lil membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru, huwa xieraq li jintużaw l-istess format u karatteristiċi ta' sigurtà bħal dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 1030/2002 kif emendat permezz tar-Regolament (UE) 2017/1954 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9). ▌ Minbarra li jagħtu prova tad-dritt ta' residenza, dawk id-dokumenti jeżentaw ukoll lid-detenturi li inkella jkunu soġġetti għal obbligu ta' viża mir-rekwiżit li jiksbu viża, meta jkunu qed jakkumpanjaw jew jiltaqgħu ma' ċittadin tal-Unjoni fit-territorju tal-Unjoni.

(38)  Id-Direttiva 2004/38/KE tipprevedi li dokumenti li jinħarġu lil membri tal-familja li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru jridu jissejħu "Karta ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni". Sabiex tiġi faċilitata l-identifikazzjoni tagħhom, karti ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni jenħtieġ li jġibu titolu u kodiċi standardizzati.

(39)  Filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni kemm ir-riskju għas-sigurtà kif ukoll l-ispejjeż imġarrba mill-Istati Membri, karti tal-identità kif ukoll karti ta' residenza ta' membru tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni bi standards tas-sigurtà insuffiċjenti jenħtieġ li jiġu eliminati gradwalment. B'mod ġenerali, jenħtieġ li perjodu ta' eliminazzjoni gradwali ta' għaxar snin għall-karti tal-identità u ħames snin għall-karti ta' residenza jkun biżżejjed biex jintlaħaq bilanċ bejn il-frekwenza li biha d-dokumenti normalment jiġu sostitwiti u l-ħtieġa li tiġi indirizzata d-diskrepanza eżistenti fis-sigurtà fl-Unjoni. Madankollu, għal raġunijiet ta' sigurtà, għal karti li ma jkollhomx karatteristiċi importanti ta' sigurtà, jew li ma jkunux jinqraw minn magna, huwa meħtieġ perjodu ta' eliminazzjoni gradwali iqsar ▌.

(40)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) japplika fir-rigward tad-data personali li trid tiġi pproċessata fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Huwa neċessarju li jiġu speċifikati aktar salvagwardji applikabbli għad-data personali proċessata, u b'mod partikolari għad-data sensittiva bħall-identifikaturi bijometriċi. Jenħtieġ li s-suġġetti tad-data jkunu konxji li fid-dokumenti tagħhom jeżisti mezz ta' ħżin li jkun fih id-data bijometrika tagħhom, inkluża l-aċċessibbiltà tiegħu mingħajr kuntatt kif ukoll l-istanzi kollha meta tintuża d-data maħżuna fil-karti tal-identità u fid-dokumenti ta' residenza tagħhom. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li s-suġġetti tad-data jkollhom aċċess għad-data personali pproċessata fil-karti tal-identità u d-dokumenti ta' residenza tagħhom u li jkollhom id-dritt li jirrettifikawhom permezz tal-ħruġ ta' dokument ġdid meta tali data tkun żbaljata jew mhux kompluta. Il-mezz ta' ħżin jenħtieġ li jkun sigur ħafna u li jipproteġi b'mod effettiv id-data personali maħżuna fuqu minn aċċess mhux awtorizzat.

(41)  L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu responsabbli għall-ipproċessar xieraq tad-data bijometrika, mill-ġbir sal-integrazzjoni tad-data fil-mezz ta' ħżin sigur ħafna, f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679.

(42)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jeżerċitaw attenzjoni partikolari meta jikkooperaw ma' fornitur estern tas-servizzi. Jenħtieġ li tali kooperazzjoni ma teskludi l-ebda responsabbiltà tal-Istati Membri li tinħoloq taħt id-dritt tal-Unjoni jew dak nazzjonali għall-ksur ta' obbligi fir-rigward ta' data personali.

(43)  Huwa neċessarju li f'dan ir-Regolament tiġi speċifikata l-bażi għall-ġbir u l-ħżin tad-data fuq il-mezz ta' ħżin tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' residenza. F'konformità mad-dritt tal-Unjoni jew nazzjonali u b'osservanza tal-prinċipji ta’ neċessità u ta’ proporzjonalità, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jaħżnu ▌data oħra fuq mezz ta' ħżin għal servizzi elettroniċi jew finijiet oħra relatati mal-karta tal-identità jew mad-dokument ta' residenza. Jenħtieġ li l-ipproċessar ta' din id-data oħra, inkluż il-ġbir tagħha u l-iskopijiet li għalihom tista' tintuża, jiġi awtorizzat mid-dritt tal-Unjoni jew dak nazzjonali. Id-data nazzjonali kollha għal tali finijiet jenħtieġ li tkun fiżikament jew loġikament separata mid-data bijometrika msemmija f'dan ir-Regolament u jenħtieġ li tiġi proċessata skont ir-Regolament (UE) 2016/679.

(44)  Jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw dan ir-Regolament sa mhux aktar minn 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu. Mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Istati Membri joħorġu biss dokumenti li jirrispettaw ir-rekwiżiti stipulati f'dan ir-Regolament.

(45)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament sentejn, u ħdax-il sena, rispettivament, wara d-data ta' applikazzjoni tiegħu, inkluż dwar ix-xerqien tal-livell ta' sigurtà, filwaqt li jitqiesu l-impatt tiegħu fuq id-drittijiet fundamentali u l-prinċipji tal-protezzjoni tad-data. F'konformità mal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(11) jenħtieġ li l-Kummissjoni, sitt snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u kull sitt snin wara dan, twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta' arranġamenti ta' monitoraġġ speċifiċi, sabiex tivvaluta l-effetti reali ta' dan ir-Regolament u l-ħtieġa għal kwalunkwe azzjoni ulterjuri. Għall-fini tal-monitoraġġ, l-Istati Membri jenħtieġ li jiġbru statistika dwar l-għadd ta' karti tal-identità u dokumenti ta' residenza maħruġa minnhom.

(46)  Minħabba li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li titjieb is-sigurta’ u sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-moviment liberu taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(47)  Ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta inkluż id-dinjità tal-bniedem, id-dritt għall-integrità tal-persuna, il-projbizzjoni ta' trattament inuman jew degradanti, id-dritt għall-ugwaljanza quddiem il-liġi u għan-nondiskriminazzjoni, id-drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-anzjani, ir-rispett għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt ta' moviment liberu u d-dritt għal rimedju effettiv, l-Istati Membri jenħtieġ li jikkonformaw mal-Karta meta jimplimentaw dan ir-Regolament.

(48)  Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali taw l-opinjoni tagħhom fl-10 ta' Awwissu 2018(12) u fil-5 ta' Settembru 2018(13),

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament isaħħaħ l-istandards tas-sigurtà applikabbli għall-karti tal-identità maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini tagħhom, kif ukoll għad-dokumenti ta' residenza maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom meta jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għal:

(a)  karti tal-identità maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini tagħhom stess, kif imsemmi fl-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2004/38/KE;

Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal dokumenti ta' identifikazzjoni maħruġa fuq bażi proviżorja b'perjodu ta' validità ta' inqas minn sitt xhur.

(b)  ċertifikati ta' reġistrazzjoni maħruġa f'konformità mal-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/38/KE liċ-ċittadini tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru ospitanti għal aktar minn tliet xhur , u għal dokumenti li jiċċertifikaw residenza permanenti maħruġa f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2004/38/KE liċ-ċittadini tal-Unjoni malli japplikaw;

(c)  karti ta' residenza maħruġa f'konformità mal-Artikolu 10 tad-Direttiva 2004/38/KE lil membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru u karti ta' residenza permanenti maħruġa f'konformità mal-Artikolu 20 tad-Direttiva 2004/38/KE lil membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru,.

KAPITOLU II

KARTI TAL-IDENTITÀ NAZZJONALI

Artikolu 3

Standards tas-sigurtà/format/speċifikazzjonijiet

(1)  Il-karti tal-identità maħruġa mill-Istati Membri għandhom jiġu prodotti fil-format ID-1 u għandu jkollhom parti li tinqara minn magna (MRZ). Tali karti tal-identita’ għandhom ikunu bbażati fuq l-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards minimi tas-sigurtà stipulati fid-Dokument 9303 tal-ICAO u għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (c), (d), (f) u (g) tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1030/2002 kif emendat permezz tar-Regolament (UE) 2017/1954..

(2)  L-elementi tad-data inklużi fuq il-karti tal-identità għandhom jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-parti 5 tad-Dokument 9303 tal-ICAO.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, in-numru tad-dokument jista' jiddaħħal fiż-żona I u l-indikazzjoni tas-sess ta' persuna għandha tkun fakultattiva.

(3)  Id-dokument għandu jġib it-titolu ("Karta tal-identità") jew deżinjazzjoni nazzjonali stabbilita sew oħra fil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru emittenti u bil-kliem "Karta tal-Identità" f'mill-inqas waħda mil-lingwi uffiċjali l-oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

(4)  Fuq in-naħa ta' quddiem, il-karta tal-identità għandu jkun fiha l-kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri tal-Istat Membru li joħroġ il-kard, stampat fin-negattiv f'rettangolu blu u mdawwar bi 12-il stilla safra.

(5)  Il-karti tal-identità għandhom jinkludu mezz ta' ħżin sigur ħafna li għandu jkun fih data bijometrika li tikkonsisti esklużivament f'immaġni tal-wiċċ tad-detentur tal-karta u żewġ marki tas-swaba' f'formati diġitali interoperabbli. Għall-ġbir tal-identifikaturi bijometriċi, l-Istati Membri għandhom japplikaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2018)7767(14).

(6)  Il-mezz ta' ħżin għandu jkollu biżżejjed kapaċità biex jiggarantixxi l-integrità, l-awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-data. Id-data maħżuna għandha tkun aċċessibbli f'forma mingħajr kuntatt u miżmuma sigura kif previst fid-Deċiżjoni C(2018)7767. L-Istati Membri għandhom jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa biex jawtentikaw il-mezz ta' ħżin u biex jaċċedu għad-data bijometrika msemmija fil-paragrafu 5 u jivverifikawha.

(7)  It-tfal ta' taħt it-12-il sena jistgħu ikunu eżentati mir-rekwiżit li jagħtu l-marki tas-swaba'.

It-tfal ta' taħt is-6 snin għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżit li jagħtu l-marki tas-swaba'.

Persuni li għalihom huwa fiżikament impossibbli li jitteħdulhom il-marki tas-swaba' għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit li jagħtu l-marki tas-swaba'.

(8)  Meta jkun meħtieġ u proporzjonat għall-għan li jrid jintlaħaq, l-Istati Membri jistgħu jdaħħlu tali dettalji u osservazzjonijiet għall-użu nazzjonali, kif meħtieġ skont il-liġi nazzjonali tagħhom. L-effiċjenza tal-istandards minimi tas-sigurtà u l-kompatibbiltà transfruntiera tal-karti tal-identità ma għandhomx jitnaqqsu bħala riżultat.

(9)  Meta l-Istati Membri jinkorporaw interfaċċa doppja jew mezz ta' ħżin separat fil-karta tal-identità, il-mezz ta' ħżin addizzjonali għandu jikkonforma mal-istandards tal-ISO rilevanti u ma għandux jinterferixxi mal-mezz ta' ħżin imsemmi fil-paragrafu 5.

(10)  Meta l-Istati Membri jaħżnu data għas-servizzi elettroniċi, bħall-gvern elettroniku u l-kummerċ elettroniku, fil-karti tal-identità, tali data nazzjonali għandha tkun fiżikament jew loġikament separata mid-data bijometrika msemmija fil-paragrafu 5.

(11)  Meta l-Istati Membri jżidu karatteristiċi tas-sigurtà addizzjonali għall-karti tal-identità, il-kompatibbiltà transfruntiera ta’ tali karti tal-identità u l-effiċjenza tal-istandards minimi tas-sigurtà ma għandhomx jitnaqqsu bħala riżultat.

Artikolu 4

Perjodu ta' validità

1.  Il-karti tal-identità għandu jkollhom perjodu ta' validità minimu ta' ħames snin u perjodu ta' validità massimu ta' għaxar snin.

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu perjodu ta' validità ta':

(a)  inqas minn ħames snin, għall-karti tal-identità maħruġa lill-minorenni;

(b)  f'każijiet eċċezzjonali, inqas minn ħames snin, għall-karti tal-identità maħruġa lil persuni f'ċirkostanzi speċjali u limitati u meta l-perjodu ta' validità tagħhom ikun limitat f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u dak nazzjonali;

(c)  aktar minn 10 snin, għall-karti tal-identità maħruġa lil persuni minn 70 sena 'l fuq.

3.  L-Istati Membri għandhom joħorġu karta tal-identita’ li jkollha validita’ ta’ 12-il xahar jew inqas meta jkun temporanjament fiżikament impossibbli li jittieħdu l-marki tas-swaba’ ta’ kwalunkwe saba’ tal-applikant.

Artikolu 5

Eliminazzjoni gradwali

1.   Karti tal-identità li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3 ma għandhomx jibqgħu validi malli jiskadu jew sa [għaxar snin wara d-data ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament], skont liema data minnhom tiġi l-ewwel.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1:

(a)   karti tal-identità li ma jissodisfawx l-istandards tas-sigurtà minimi stabbiliti fil-parti 2 tad-Dokument 9303 tal-ICAO jew li ma jkunux jinkludu parti funzjonali li tinqara minn magna (machine-readable zone, MRZ), kif definit fil-paragrafu 3, ma għandhomx jibqgħu validi malli jiskadu jew sa [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], skont liema data minnhom tiġi l-ewwel;

(b)  karti tal-identità ta' persuni minn 70 sena 'l fuq fi [id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], li jissodisfaw l-istandards tas-sigurtà minimi stabbiliti fil-parti 2 tad-Dokument 9303 tal-ICAO u li jkollhom parti funzjonali li tinqara minn magna (MRZ), kif definit fil-paragrafu 3, ma għandhomx jibqgħu validi meta jiskadu.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 2, parti funzjonali li tinqara minn magna (MRZ) għandha tfisser:

(a)  parti li tinqara minn magna konformi mal-parti 3 tad-Dokument 9303 tal-ICAO; jew

(b)  kwalunkwe parti oħra li tinqara minn magna li għaliha l-Istat Membru emittenti jinnotifika r-regoli meħtieġa għall-qari u għall-wiri tal-informazzjoni li tinsab fiha, sakemm Stat Membru ma jinnotifikax lill-Kummissjoni, sa [id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], dwar in-nuqqas ta' kapaċità tiegħu li jaqra u juri din l-informazzjoni.

Malli tirċievi n-notifika kif imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kunsill kif ikun xieraq.

KAPITOLU III

DOKUMENTI TA' RESIDENZA GĦAĊ-ĊITTADINI TAL-UNJONI

Artikolu 6

Informazzjoni minima li trid tiġi indikata

Dokumenti ta' residenza meta jkunu maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom jindikaw mill-inqas dan li ġej:

(a)  it-titolu tad-dokument fil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat u f'mill-inqas waħda mil-lingwi uffiċjali l-oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

(b)  ir-referenza ċara li d-dokument huwa maħruġ lil ċittadin tal-Unjoni f'konformità mad-Direttiva 2004/38/KE;

(c)  in-numru tad-dokument;

(d)  l-isem (il-kunjom u l-isem/ismijiet) tad-detentur;

(e)  id-data tat-twelid tad-detentur;

(f)   l-informazzjoni li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikati u d-dokumenti ta' reġistrazzjoni li jiċċertifikaw ir-residenza permanenti, maħruġa f'konformità mal-Artikoli 8 u 19 tad-Direttiva 2004/38/KE, rispettivament;

(g)  l-awtorità emittenti;

(h)  fuq quddiem, il-kodiċi tal-pajjiż b'żewġ ittri tal-Istat Membru li joħroġ id-dokument, stampat fin-negattiv f'rettangolu blu u mdawwar bi tnax-il stilla safra.

Jekk Stat Membru jiddeċiedi li jieħu l-marki tas-swaba', għandu japplika l-Artikolu 3(7) kif ikun xieraq.

Il-persuni li għalihom it-teħid tal-marki tas-swaba' ikun fiżikament impossibbli għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit li jagħtu l-marki tas-swaba'.

KAPITOLU IV

KARTI TA' RESIDENZA GĦAL MEMBRI TAL-FAMILJA LI MHUMIEX ĊITTADINI TA' STAT MEMBRU

Artikolu 7

Format uniformi

1 Meta joħorġu karti ta' residenza lil membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru, l-Istati Membri għandhom jużaw l-istess format stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 1030/2002 ▌kif emendat permezz tar-Regolament (UE) 2017/1954, u kif implimentat mid-▌Deċiżjoni C(2018)7767.

2 B'deroga mill-paragrafu 1, karta għandha ▌ġġib it-titolu "Karta ta' Residenza ▌" jew "Karta ta' residenza permanenti ▌". L-Istati Membri għandhom jindikaw li dawn id-dokumenti huma maħruġa lil membru tal-familja ta' ċittadin tal-Unjoni f'konformità mad-Direttiva 2004/38/KE. Għal dan il-fini, l-Istati Membri għandhom jużaw il-kodiċi standardizzat "Membru tal-Familja UE Art 10 DIR 2004/38/KE" jew "Membru tal-Familja UE Art 20 DIR 2004/38/KE", fil-kamp tad-data [10], kif imsemmi fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1030/2002 kif emendat permezz tar-Regolament (UE) 2017/1954.

3 L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu data għall-użu nazzjonali f'konformità mad-dritt nazzjonali. Meta jdaħħlu u jaħżnu tali data, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stipulati fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1030/2002 kif emendat permezz tar-Regolament (UE) 2017/1954 ▌.

Artikolu 8

Eliminazzjoni gradwali tal-karti ta' residenza eżistenti

1.  Karti ta' residenza ta' membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru, li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-Artikolu 7 ma għandhomx jibqgħu validi malli jiskadu jew sa [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], skont liema data minnhom tiġi l-ewwel.

2.  B'deroga mill-paragrafu 1, karti ta' residenza ta' membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni li mhumiex ċittadini ta' Stat Membru, li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi tas-sigurtà stabbiliti fil-parti 2 tad-Dokument 9303 tal-ICAO jew li ma jinkludux parti funzjonali li tinqara minn magna (MRZ) konformi mal-parti 3 tad-Dokument 9303 tal-ICAO, ma għandhomx jibqgħu validi malli jiskadu jew sa [sentejn wara ... id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], skont liema data minnhom tiġi l-ewwel.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

Artikolu 9

Punt ta' kuntatt

1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar mill-inqas awtorità ċentrali waħda bħala punt ta' kuntatt għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Meta Stat Membru jkun ħatar aktar minn awtorità ċentrali waħda, għandu jaħtar liema minn dawk l-awtoritajiet se tkun il-punt ta' kuntatt għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Huwa għandu jikkomunika isem dik l-awtorità lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. Jekk Stat Membru jibdel l-awtorità maħtura tiegħu, huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kif xieraq.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-punti ta' kuntatt ikunu konxji ▌mill-informazzjoni u s-servizzi ta' assistenza rilevanti fil-livell tal-Unjoni inklużi fil-Gateway Diġitali Unika stabbilita fir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(15) u li jkunu jistgħu jikkooperaw ma' tali servizzi.

Artikolu 10

Ġbir ta' identifikaturi bijometriċi

(1)  L-identifikaturi bijometriċi għandhom jinġabru biss minn persunal kwalifikat u debitament awtorizzat maħtur mill-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ ta' karti tal-identità jew karti ta' residenza għall-fini li jiġu integrati fil-mezz ta' ħżin sigur ħafna previst fl-Artikolu 3(5) għall-karti tal-identità u fl-Artikolu 7(1) għall-karti ta' residenza. B'deroga mill-ewwel sentenza, il-marki tas-swaba' għandhom jinġabru biss minn persunal kwalifikat u debitament awtorizzat ta' dawk l-awtoritajiet, ħlief fil-każ ta' applikazzjonijiet sottomessi lill-awtoritajiet diplomatiċi u konsulari tal-Istat Membru.

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tal-identifikaturi bijometriċi mal-identità tal-applikant, l-applikant għandu jidher personalment mill-inqas darba matul il-proċess ta' ħruġ għal kull applikazzjoni.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm proċeduri xierqa u effettivi għall-ġbir ta' identifikaturi bijometriċi u li dawk il-proċeduri jikkonformaw mad-drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta, fil-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Meta jinstabu diffikultajiet fil-ġbir tal-identifikaturi bijometriċi, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm stabbiliti proċeduri xierqa biex jirrispettaw id-dinjità tal-persuna kkonċernata.

3.  Barra meta jkun obbligatorju għall-fini ta' pproċessar f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u dak nazzjonali, l-identifikaturi bijometriċi maħżuna għall-fini tal-personalizzazzjoni tal-karti tal-identità jew tad-dokumenti ta' residenza għandhom jinżammu b'mod sigur ħafna u biss sad-data tal-ġbir tad-dokument u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 90 jum mid-data tal-ħruġ ta' dak id-dokument. Wara dan il-perjodu, dawn l-identifikaturi bijometriċi għandhom jitħassru jew jinqerdu minnufih.

Artikolu 11

Protezzjoni ta' data personali u responsabbiltà

1.  Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) 2016/679, l-Istati Membri għandhom jiżguraw is-sigurtà, l-integrità, l-awtentiċità u l-kunfidenzjalità tad-data miġbura u maħżuna għall-fini ta' dan ir-Regolament.

2.  Għall-fini ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ ta' karti tal-identità u ta' dokumenti ta' residenza għandhom jitqiesu bħala l-kontrollur imsemmi fl-Artikolu 4(7) tar-Regolament (UE) 2016/679 u għandu jkollhom ir-responsabbiltà għall-ipproċessar ta' data personali.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet superviżorji jkunu jistgħu jeżerċitaw bis-sħiħ il-kompiti tagħhom kif imsemmi fir-Regolament (UE) 2016/679, inkluż l-aċċess għad-data personali kollha u għall-informazzjoni kollha meħtieġa kif ukoll aċċess għal kwalunkwe bini jew tagħmir ta' pproċessar tad-data tal-awtoritajiet kompetenti.

4.  Il-kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz esterni ma għandha teskludi l-ebda responsabbiltà min-naħa tal-Istat Membru li tista’ tirriżulta taħt id-dritt tal-Unjoni jew dak nazzjonali dwar ksur ta' obbligi fir-rigward tad-data personali.

5.  Informazzjoni f'forma li tinqara minn magna għandha tiġi inkluża biss f'karta tal-identità jew dokument ta' residenza f'konformità ma' dan ir-Regolament u mal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru emittenti.

6.  Id-data bijometrika maħżuna fil-mezz ta' ħżin tal-karti tal-identità u d-dokumenti ta' residenza għandha tintuża biss f'konformità mad-dritt tal-Unjoni u dak nazzjonali, mill-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-aġenziji tal-Unjoni, għall-fini li jivverifikaw:

(a)  l-awtentiċità tal-karta tal-identità jew id-dokument ta' residenza;

(b)  l-identità tad-detentur permezz ta' karatteristiċi komparabbli direttament disponibbli meta jkun obbligatorju bil-liġi li tintwera l-karta tal-identità jew jintwera d-dokument ta' residenza.

7.  L-Istati Membri għandhom iżommu, u jikkomunikaw annwalment lill-Kummissjoni, lista tal-awtoritajiet kompetenti b'aċċess għad-data bijometrika maħżuna fil-mezz ta’ ħżin imsemmi fl-Artikolu 3(5) ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tippubblika online ġabra ta' tali listi nazzjonali.

Artikolu 12

Monitoraġġ

Sa 12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi programm dettaljat għall-monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u tal-impatt ta' dan ir-Regolament, inkluż l-impatt tiegħu fuq id-drittijiet fundamentali.

Il-programm ta' monitoraġġ għandu jistipula l-mezzi li permezz tagħhom se tinġabar id-data u evidenza oħra meħtieġa, u l-intervalli li fihom se jsir dan. Huwa għandu jispeċifika l-azzjoni li trid tittieħed mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri fil-ġbir u fl-analiżi tad-data u ta' evidenza oħra.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni d-data u evidenza oħra meħtieġa għal tali monitoraġġ.

L-Artikolu 13

Rapporti u evalwazzjoni

1.  Sentejn, u 11-il sena, rispettivament, wara d-data ta' applikazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari dwar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u d-data personali.

2.  ▌Sitt snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, u kull sitt snin sussegwenti, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet prinċipali lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.Ir-rapport għandu b’mod partikolari jiffoka fuq:

(a)  l-impatt ta’ dan ir-Regolament fuq id-drittijiet fundamentali;

(b)  il-mobbiltà taċ-ċittadini tal-Unjoni;

(c)  l-effikaċja ta' verifika bijometrika fl-iżgurar tas-sigurtà tad-dokumenti tal-ivvjaġġar;

(d)  użu possibbli ta' karti ta' residenza bħala dokumenti tal-ivvjaġġar;

(e)  possibbiltà ta' aktar armonizzazzjoni viżiva tal-karti tal-identità;

(f)  il-ħtieġa li jiġu introdotti karatteristiċi ta' sigurtà komuni ta' dokumenti ta' identifikazzjoni użati fuq bażi proviżorja fid-dawl tar-rikonoxximent aħjar tagħhom.

3.  L-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija ta’ dawn ir-rapporti lill-Kummissjoni.

Artikolu 14

Speċifikazzjonijiet tekniċi addizzjonali

1.  Sabiex jiġi żgurat, meta jkun xieraq, li l-karti tal-identità u d-dokumenti ta' residenza msemmija fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 2 jikkonformaw ma' standards minimi tas-sigurtà futuri, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, speċifikazzjonijiet tekniċi addizzjonali, relatati ma' dan li ġej:

(a)   karatteristiċi u rekwiżiti ta' sigurtà addizzjonali, inklużi standards imsaħħa kontra l-falsifikazzjoni u l-kontrafazzjoni;

(b)  speċifikazzjonijiet tekniċi dwar il-mezz ta' ħżin tal-karatteristiċi bijometriċi msemmija fl-Artikolu 3(5) u s-sigurtà tagħhom, inkluża l-prevenzjoni ta' aċċess mhux awtorizzat u l-faċilitazzjoni tal-validazzjoni;

(c)  rekwiżiti għall-kwalità u standards tekniċi komuni għall-immaġni tal-wiċċ u l-marki tas-swaba'.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 15(2).

2.  F'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2) jista' jiġi deċiż li l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija f'dan l-Artikolu għandhom ikunu sigrieti u ma għandhomx jiġu ppubblikati. F'tali każ, għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni biss tal-korpi maħtura mill-Istati Membri bħala responsabbli għall-istampar u tal-persuni debitament awtorizzati minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni.

3.  Kull Stat Membru għandu jaħtar korp wieħed li jkollu r-responsabbiltà għall-istampar tal-karti tal-identità, u korp wieħed li jkollu r-responsabbiltà għall-istampar tal-karti ta' residenza ta' membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni, u għandu jikkomunika l-ismijiet ta' dawn il-korpi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati jibdlu tali korpi maħtura u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kif xieraq.

L-Istati Membri jistgħu ukoll jiddeċiedu li jaħtru korp wieħed li jkollu r-responsabbiltà għall-istampar kemm tal-karti tal-identità kif ukoll għall-istampar tal-karti ta' residenza ta' membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni u għandhom jikkomunikaw l-isem ta' dan il-korp lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu ukoll jaħtru korp uniku għal dawk il-finijiet u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kif xieraq.

Artikolu 15

Il-proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1683/95. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta l-Kumitat ma joħroġx opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika minn 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 367, 10.10.2018, p. 78.
(2)ĠU C 367, 10.10.2018, p. 78.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019.
(4)Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77).
(5)Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 73).
(6) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002 tat-13 ta' Ġunju 2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz (ĠU L 157, 15.6.2002, p. 1).
(7) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(8) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/95 tad-29 ta' Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi għall-viża (ĠU L 164, 14.7.1995, p. 1).
(9) Regolament (UE) 2017/1954 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2017 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1030/2002 li jippreskrivi format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi (ĠU L 286, 1.11.2017, p. 9).
(10)Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(11)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(12) ĠU C 338, 21.9.2018, p. 22.
(13) Għadha mhijiex ippubblikata.
(14) Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2018)7767 tat-30 ta' Novembru 2018 li tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-format uniformi għal permessi ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiż terz.
(15) Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 1).


Il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq ***I
PDF 255kWORD 75k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/96/KE dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))
P8_TA-PROV(2019)0346A8-0008/2019

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0274),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0196/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mil-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta’ Frar 2019(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-27 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0008/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/96/KE dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq(3)

P8_TC1-COD(2018)0129


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(4),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(5),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(6),

Billi:

(1)  Il-Komunikazzjoni tal-20 ta' Lulju mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni intitolata "Lejn Żona Ewropea ta' sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta' politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020" iddikjarat l-objettivi strateġiċi tal-Unjoni li jitnaqqas bin-nofs l-għadd ta' mwiet fit-toroq sal-2020 meta mqabbel mal-2010, u biex nersqu eqreb lejn żero fatalitajiet sal-2050. Madankollu, il-progress lejn il-kisba ta' dawk l-objettivi waqaf f'dawn l-aħħar snin. Mira interim ġdida ta' tnaqqis bin-nofs tal-għadd ta' korrimenti serji sal-2030 meta mqabbel mal-2020 ġiet approvata mill-Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2017 dwar is-sikurezza tat-toroq, billi approva d-Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta ta' Marzu 2017. Għalhekk, huma meħtieġa sforzi akbar biex dawk iż-żewġ livelli jintlaħqu.

(2)  Skont l-approċċ tas-Sistema Sikura, l-imwiet u l-korrimenti serji fl-aċċidenti tat-traffiku, fil-biċċa l-kbira tagħhom, jistgħu jiġu evitati. Din jenħtieġ li tkun responsabbiltà kondiviża fil-livelli kollha biex jiġi żgurat li l-aċċidenti tat-triq ma jwasslux għal korrimenti serji jew fatali. B'mod partikolari, toroq imfassla tajjeb u miżmuma b'mod xieraq li jkollhom marki u sinjali ċari għandhom inaqqsu l-probabbiltà tal-aċċidenti tat-traffiku, filwaqt li toroq "li jaħfru" (toroq imfassla b'mod intelliġenti biex jiġi żgurat li l-iżbalji fis-sewqan mhux bilfors ikollhom konsegwenzi serji jew fatali) għandhom inaqqsu l-gravità tal-aċċidenti tat-triq. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tipprovdi gwida għall-forniment u ż-żamma ta' "ġnub tat-triq li jaħfru" billi tibni fuq l-esperjenza tal-Istati Membri kollha.

(3)  It-toroq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport definit fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) huma ta' importanza kbira fl-appoġġ għall-integrazzjoni Ewropea. Jenħtieġ għalhekk li jiġi ggarantit livell għoli ta' sikurezza f'dawn it-toroq.

(4)  Il-proċeduri ta' ġestjoni tas-sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq implimentati fin-netwerk TEN-T għenu biex jitnaqqsu l-fatalitajiet u l-korrimenti serji fl-Unjoni. Huwa ċar mill-evalwazzjoni tal-effetti tad-Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8) li l-Istati Membri li applikaw il-prinċipji tal-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq ("il-prinċipji tal-RISM") fuq bażi volontarja fit-toroq nazzjonali tagħhom, lil hinn min-netwerk TEN-T, laħqu prestazzjoni tas-sikurezza tat-toroq ferm aħjar mill-Istati Membri li ma jagħmlux dan. Huwa għalhekk ukoll mixtieq li dawn il-prinċipji tal-RISM) jiġu applikati għal partijiet oħra tan-netwerk tat-toroq Ewropew.

(5)  Huwa importanti li s-sezzjonijiet tat-toroq mibnija fuq pontijiet u s-sezzjonijiet tat-toroq li jgħaddu mill-mini li huma parti min-netwerk fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jkunu koperti wkoll b'din id-Direttiva f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza tat-toroq, bl-eċċezzjoni tal-mini koperti bid-Direttiva 2004/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9).

(6)  Għal raġunijiet ta' sikurezza tat-toroq huwa importanti li d-dħul u l-ħruġ għal żoni ta' parkeġġ tul in-netwerk fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari l-awtostradi u t-toroq primarji, ikunu koperti wkoll b'din id-Direttiva.

(7)  Il-kundizzjonijiet staġjonali jvarjaw sostanzjalment bejn l-Istati Membri u r-reġjuni. Għalhekk, huwa importanti li dawk il-kundizzjonijiet jitqiesu b'mod xieraq fid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva.

(8)  Proporzjon kbir ta' aċċidenti tat-traffiku jseħħu fuq proporzjon żgħir ta' toroq fejn il-volumi tat-traffiku u l-veloċitajiet huma għoljin u fejn ikun hemm firxa kbira ta' traffiku li jivvjaġġa b'veloċitajiet differenti. Għalhekk, l-estensjoni limitata tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2008/96/KE għall-awtostradi u toroq primarji oħra lil hinn min-netwerk tat-TEN-T għandha tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-titjib tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq madwar l-Unjoni.

(9)  Sabiex jiġi żgurat li tali estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni jkollha l-effett maħsub, huwa loġiku li t-toroq primarji għajr l-awtostradi jinkludu t-toroq kollha li jappartjenu lill-ogħla kategorija ta' toroq taħt il-kategorija tal-awtostrada fil-klassifikazzjoni tat-toroq nazzjonali. Għall-istess raġuni, l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa jiżguraw li tal-inqas it-toroq kollha li għalihom kienet tapplika d-Direttiva 2008/96/KE qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, inkluż fuq bażi volontarja, jenħtieġ li jibqgħu jkunu koperti b'din id-Direttiva.

(10)  Barra minn hekk, l-applikazzjoni obbligatorja tal-proċeduri stabbiliti fid-Direttiva 2008/96/KE għal kwalunkwe proġett ta' infrastruttura tat-toroq barra ż-żoni urbani li jiġi esegwit permezz ta' finanzjament tal-Unjoni jenħtieġ li tiżgura li l-fondi tal-Unjoni ma jintużawx biex jinbnew toroq mhux sikuri.

(11)  Id-Direttiva 2008/96/KE tkopri b'mod esklużiv l-infrastruttura tat-toroq. Il-liġi dwar it-traffiku fit-toroq għaldaqstant mhijiex affettwata minn din id-Direttiva, u lanqas mhi l-kompetenza tal-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet bl-awtorità tagħhom stess fir-rigward tal-liġi dwar it-traffiku fit-toroq. Il-Konvenzjoni ta' Ġinevra tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Traffiku fit-Toroq tad-19 ta' Settembru 1949 u l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar it-Traffiku fit-Toroq, kif ukoll il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar is-Sinjali tat-Toroq tat-8 ta' Novembru 1968 jenħtieġ li jiġu rispettati.

(12)  Il-valutazzjoni tas-sikurezza tat-toroq abbażi tar-riskju fin-netwerk kollu rriżultat li hija strument effiċjenti u effikaċi biex jiġu identifikati sezzjonijiet tan-netwerk li jenħtieġ li jiġu indirizzati, permezz ta' spezzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq aktar bir-reqqa, u biex l-investiment jingħata prijorità skont il-potenzjal tiegħu biex iwassal għal titjib tas-sikurezza fin-netwerk kollu. In-netwerk kollu tat-toroq kopert b'din id-Direttiva, għalhekk, jenħtieġ li jiġi vvalutat, b'mod sistematiku, inkluż permezz ta' data miġbura b'mezzi elettroniċi u diġitali, biex tiżdied is-sikurezza tat-toroq madwar l-Unjoni.

(13)  L-integrazzjoni tal-elementi bl-aħjar prestazzjoni mill-proċedura preċedenti "tal-klassifikazzjoni u tal-ġestjoni tas-sikurezza tan-netwerk tat-toroq" fi proċedura ġdida għall-valutazzjoni tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu hija maħsuba biex tippermetti identifikazzjoni aħjar ta' sezzjonijiet tat-toroq fejn l-opportunitajiet għat-titjib tas-sikurezza huma l-ikbar u fejn interventi mmirati għandhom iwasslu għall-aqwa titjib.

(14)  Sabiex titjieb il-kwalità, l-oġġettività, kif ukoll l-effiċjenza tal-proċeduri tal-RISM, huwa ta' benefiċċju li l-Istati Membri jitħallew jieħdu vantaġġ, fejn xieraq, mit-teknoloġiji li qed jiżviluppaw kontinwament għall-ispezzjoni ta' sezzjonijiet tat-toroq, id-dokumentazzjoni tal-kundizzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq u l-ġbir ta' data oħra relatata mas-sikurezza tan-netwerk tat-toroq.

(15)  Segwitu sistematiku dwar ir-riżultati tal-proċeduri tal-RISM huwa kruċjali biex jinkiseb it-titjib fis-sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq, li hu meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-objettivi tas-sikurezza tat-toroq tal-Unjoni. Għal dan il-għan, il-pjanijiet ta' azzjoni bi prijorità jenħtieġ li jiżguraw li l-interventi meħtieġa jiġu implimentati mill-aktar fis possibbli. B'mod partikolari, ir-riżultati tal-proċedura tal-valutazzjoni tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu għandhom jiġu segwiti jew permezz ta' spezzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq immirati jew, jekk ikun possibbli u effiċjenti mil-lat tal-ispejjeż magħmula, b'azzjoni diretta ta' rimedju maħsuba biex telimina jew tnaqqas ir-riskji tas-sikurezza tat-toroq mingħajr ma jinħoloq piż amministrattiv żejjed.

(16)  Il-prestazzjoni tas-sikurezza ta' toroq eżistenti jenħtieġ li tittejjeb permezz ta' investiment immirat fis-sezzjonijiet tat-toroq li jkollhom l-ogħla konċentrazzjoni ta' aċċidenti kif ukoll l-ogħla potenzjal ta' tnaqqis ta' aċċidenti.

(17)  Il-Finanzjament u l-inċentivi finanzjarji fil-livell tal-Unjoni jistgħu, f'konformità mal-kundizzjonijiet applikabbli, jintużaw biex jipprovdu appoġġ għal investiment bħal dan, u dan jikkomplementa l-investimenti u l-inċentivi nazzjonali korrispondenti.

(18)  Sezzjonijiet tan-netwerk tat-toroq li jmissu ma' mini tat-triq tan-netwerk tat-toroq trans-Ewropew koperti bid-Direttiva 2004/54/KE jippreżentaw riskju partikolarment għoli ta' aċċidenti. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu introdotti spezzjonijiet konġunti tas-sikurezza tat-toroq ta' dawn is-sezzjonijiet tat-toroq, li jinvolvu rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti, kemm tat-toroq kif ukoll tal-mini, sabiex tittejjeb is-sikurezza tan-netwerk tat-toroq kopert b'din id-Direttiva.

(19)  L-utenti vulnerabbli tat-toroq ammontaw għal 47 % tal-fatalitajiet fit-toroq tal-Unjoni fl-2017. Jekk jiġi żgurat li l-interessi tal-utenti vulnerabbli tat-toroq jiġu kkunsidrati fil-proċeduri kollha tal-RISM u fl-iżvilupp ta' rekwiżiti ta' kwalità għall-infrastruttura għal tali utenti tat-toroq, is-sikurezza tagħhom fit-triq, għalhekk, għandha titjieb.

(20)  Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jtejbu l-proċeduri tagħhom li jkollhom l-għan li jiżguraw l-użu operattiv tal-marki tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku tagħhom, jenħtieġ li jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet komuni sabiex titjieb l-leġġibbiltà u d-detezzjoni effettivi tal-marki tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku għas-sewwieqa umani u għas-sistemi awtomatizzati ta' assistenza għas-sewwieqa.

(21)  It-titjib tas-sikurezza huwa prijorità wkoll għall-intersezzjonijiet bejn toroq u binarji (jiġifieri titjib fis-senjalar, l-infrastruttura). Skont ir-Rapport dwar is-Sikurezza Ferrovjarja u l-Interoperabbiltà fl-UE 2018 tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji, fl-2016 kien hemm 433 aċċident sinifikanti fuq il-108 000 intersezzjoni fl-istess livell fl-Unjoni, li rriżultaw f'255 fatalità u 217 ruħ korruti serjament. Konsegwentement, l-intersezzjonijiet fl-istess livell li joħolqu riskju għoli għas-sikurezza għandhom jiġu identifikati, bil-għan li jittejbu.

(22)  Il-marki tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku ta' kwalità għolja huma kruċjali biex jgħinu lis-sewwieqa u lill-vetturi konnessi u awtomatizzati. Speċifikazzjonijiet komuni għall-marki tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku jenħtieġ li jiffurmaw il-bażi li twitti t-triq lejn l-applikazzjoni ta' sistemi avvanzati tal-mobbiltà konnessi u awtomatizzati. Ikun preferibbli approċċ armonizzat madwar l-Ewropa kollha f'konformità mal-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar is-Sinjali tat-Toroq tal-1968.

(23)  Sabiex jissaħħu r-riżultati mistennija mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u biex jiġi żgurat livell adegwat ta' sikurezza f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, l-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn is-servizzi tagħhom tal-protezzjoni ċivili, tar-rispons ta' emerġenza u tal-pulizija tat-traffiku, fejn xieraq u speċjalment f'sezzjonijiet ta' toroq transfruntiera. Fejn tkun meħtieġa kooperazzjoni bejn l-Istati Membri f'dawk l-attivitajiet, il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili skont id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) joffri qafas għal dak l-għan.

(24)  Mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku, b'mod partikolari d-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11), l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati mas-sikurezza jenħtieġ li jkunu aċċessibbli għall-pubbliku meta l-akkwisti pubbliċi jitwettqu fis-settur tal-infrastruttura tat-toroq.

(25)  Sabiex tinkiseb it-trasparenza u tittejjeb ir-responsabbiltà, ▌ jenħtieġ li jiġu rappurtati klassifikazzjonijiet dwar is-sikurezza tat-toroq sabiex l-utenti tat-toroq ikunu jistgħu jiġu infurmati dwar l-istat tal-infrastruttura u tiżdied b'mod ġenerali s-sensibilizzazzjoni tagħhom dwar dan.

(26)  L-iskambju ta' esperjenzi dwar il-metodoloġiji tas-Sistema Sikura bejn il-prattikanti u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awdituri tas-sikurezza tat-toroq għandhom jiġu mħeġġa.

(27)  Il-pubblikazzjoni tar-riżultati ta' valutazzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu jenħtieġ li tippermetti l-paragun tal-livelli tas-sikurezza tal-infrastruttura madwar l-Unjoni.

(28)  L-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-istabbiliment ta' proċeduri li jiżguraw livell għoli u konsistenti ta' sikurezza tat-toroq fin-netwerk tat-TEN-T kollu u fin-netwerk tal-awtostradi u t-toroq primarji madwar l-Unjoni, ma jistax jintlaħaq b'mod tajjeb biżżejjed mill-Istati Membri; madankollu, peress li huwa meħtieġ titjib fl-Unjoni kollha biex tiġi żgurata l-konverġenza lejn standards ogħla tas-sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq, dan l-għan jista' jinkiseb fil-livell tal-Unjoni; għalhekk, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-għan. B'riżultat ta' azzjoni fil-livell tal-Unjoni, l-ivvjaġġar madwar l-Unjoni mistenni jsir iktar sikur, u dan imbagħad mistenni jtejjeb il-funzjonament tas-suq intern u jappoġġa l-objettiv tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

(29)  Biex jiġi żgurat li l-kontenut tal-proċeduri tal-RISM ikompli jirrifletti l-aħjar għarfien tekniku disponibbli, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, bil-għan li tadatta l-Annessi ta' din id-Direttiva għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, inkluż fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(12). B'mod partikolari, sabiex tkun żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u li l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(30)  Miżuri speċifiċi huma meħtieġa għat-titjib kontinwu tal-prattiki ta' ġestjoni tas-sikurezza tat-toroq, kif ukoll biex jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-marki tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku minn vetturi mgħammra b'sistemi ta' assistenza għas-sewwieq jew livelli ogħla ta' awtomatizzazzjoni. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13).

(31)  Għalhekk, id-Direttiva 2008/96/KE jenħtieġ li tiġi emendata b'mod korrispondenti,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2008/96/KE

Id-Direttiva 2008/96/KE hija emendata kif ġej:

(1)  l-Artikolu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.  Din id-Direttiva tesiġi l-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' proċeduri marbutin ma' valutazzjonijiet tal-impatt tas-sikurezza tat-toroq, awditi tas-sikurezza tat-toroq, spezzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq u valutazzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu mill-Istati Membri.

2.  Din id-Direttiva għandha tapplika għal toroq li huma parti min-netwerk tat-toroq trans-Ewropew, għall-awtostradi u għal toroq primarji oħra, kemm jekk ikunu fl-istadju tad-disinn, kif ukoll jekk qed jinbnew inkella jkunu qed joperaw.

3.  Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal toroq u proġetti ta' infrastruttura tat-toroq li mhumiex koperti mill-paragrafu 2, li jinsabu 'l barra miż-żoni urbani, li ma jwasslu għal proprjetajiet li jmissu magħhom u li jitlestew ▌bl-użu ta' finanzjament tal-Unjoni bl-eċċezzjoni ta' toroq li mhumiex miftuħa għal traffiku ta' vetturi ġenerali bil-mutur bħall-passaġġi għar-roti, jew toroq li mhumiex iddisinjati għal traffiku ġenerali bħat-toroq ta' aċċess għal siti industrijali, agrikoli jew forestali.

4.  L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva toroq primarji li għandhom riskju baxx għas-sikurezza, abbażi ta' raġunijiet debitament ġustifikati marbuta mal-volumi tat-traffiku u l-istatistika tal-aċċidenti.

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva toroq mhux imsemmija fil-paragrafi 2 u 3.

Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni, sa... [24-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja], il-lista ta' awtostradi u ta' toroq primarji fit-territorju tiegħu u, wara dan, kwalunkwe bidla sussegwenti fihom. Barra minn hekk, kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni t-toroq eżentati f'konformità ma' dan il-paragrafu mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jew inklużi fiha, u, minn hemm 'il quddiem, kwalunkwe bidla sussegwenti fihom.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista tat-toroq notifikati skont dan l-Artikolu.

5.  Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għall-mini fit-triq koperti mid-Direttiva 2004/54/KE.";

"

(2)  l-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  il-punt 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. "netwerk tat-toroq trans-Ewropew" tfisser in-netwerk tat-toroq identifikat fir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*;

_____________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru  2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).";

"

(b)  jiddaħħlu l-punti li ġejjin:"

"2a. "awtostrada" tfisser triq iddisinjata u mibnija apposta għat-traffiku ta' vetturi bil-mutur, li ma twassalx għal proprjetajiet mal-ġnub tagħha, u li tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

   (a) tkun mgħammra, għajr f'punti speċjali jew b'mod temporanju, b'karreġġati separati għaż-żewġ direzzjonijiet tat-traffiku, separati minn xulxin jew bi strixxa diviżorja mhux intenzjonata għat-traffiku jew, b'mod eċċezzjonali, b'mezzi oħra;
   (b) li fil-livell tagħha ma taqsam ebda triq, linja tal-ferrovija jew tat-tramm, passaġġ għar-roti jew passaġġ għall-mixi;
   (c) tkun iddeżinjata speċifikament bħala awtostrada;

2b.  "triq primarja" tfisser triq barra ż-żoni urbani li tgħaqqad bliet kbar jew reġjuni, jew it-tnejn, u li tappartjeni għall-ogħla kategorija ta' toroq taħt il-kategorija "awtostrada" fil-klassifikazzjoni tat-toroq nazzjonali li tkun fil-post fi... [id-data tal-pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva li temenda fil-ĠU];"

"

(c)  il-punt 5 jitħassar;

(d)  il-punti 6 u 7 huma sostitwiti b'dan li ġej:"

"6. "klassifikazzjoni tas-sikurezza" tfisser klassifikazzjoni ta' partijiet min-netwerk ta' toroq eżistenti f'kategoriji skont is-sikurezza intrinsika tagħhom imkejla oġġettivament;

7.  "spezzjoni mmirata tas-sikurezza tat-toroq" tfisser investigazzjoni mmirata biex tidentifika kundizzjonijiet perikolużi, difetti u problemi li jżidu r-riskju ta' aċċidenti u korrimenti, abbażi ta' spezzjoni fuq il-post ta' triq eżistenti jew ta' sezzjoni minn triq;";

"

(e)   jiddaħħal il-punt li ġej:"

"7a. "spezzjoni perjodika tas-sikurezza tat-toroq" tfisser verifika perjodika ordinarja tal-karatteristiċi u d-difetti li jirrikjedu xogħol ta' manutenzjoni għal-raġunijiet ta' sikurezza;";

"

(f)  jiżdied il-punt li ġej:"

"10. "utent vulnerabbli tat-triq" tfisser utenti tat-triq mingħajr vettura bil-mutur, inklużi, b'mod partikolari, il-persuni bir-roti u l-persuni bil-mixi, kif ukoll l-utenti ta' vetturi motorizzati b'żewġ roti.";

"

(3)  fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"5a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida għad-disinn ta' "ġnub tat-toroq li jaħfru" u toroq "awtoevidenti" (self-explaining) u "self-enforcing" (li jgħinu lis-sewwieq awtomatikament fis-sikurezza tat-toroq) fl-awditu inizjali tal-fażi tad-disinn, kif ukoll dwar ir-rekwiżiti tal-kwalità rigward l-utenti vulnerabbli tat-toroq. Dik il-gwida għandha tiġi żviluppata f'kooperazzjoni mill-qrib mal-esperti tal-Istati Membri.

"

(4)  l-Artikolu 5 jinbidel b'dan li ġej:"

"Artikolu 5

Valutazzjoni tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu li joperaw u li huma koperti b'din id-Direttiva. ▌

2.  Il-valutazzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu għandhom jeżaminaw ir-riskju tal-gravità tal-aċċidenti u tal-gravità tal-impatt, abbażi ta':

   (a) primarjament, eżami viżiv, fuq il-post jew b'mezzi elettroniċi, tal-karatteristiċi tad-disinn tat-triq (sikurezza intrinsika); u
   (b) analiżi tas-sezzjonijiet tan-netwerk tat-toroq li ilhom jintużaw għal aktar minn tliet snin u li fuqhom seħħ għadd kbir ta' inċidenti serji fi proporzjon mal-fluss tat-traffiku;

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ewwel valutazzjoni tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu ssir sa mhux aktar tard mill-2024. Valutazzjonijiet sussegwenti tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu għandhom ikunu frekwenti biżżejjed biex jiġu żgurati livelli adegwati ta' sikurezza, iżda fi kwalunkwe każ għandhom isiru mill-inqas kull ħames snin.

4.  Fit-twettiq tal-valutazzjoni tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu, l-Istati Membri jistgħu jqisu l-elementi indikattivi stabbiliti fl-Anness III.

5.  Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida dwar il-metodoloġija għat-twettiq ta' valutazzjonijiet sistematiċi tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu u l-klassifikazzjonijiet tas-sikurezza.

6.  Fuq il-bażi tar-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, u għall-fini ta' prijoritizzazzjoni tal-ħtiġijiet għal azzjoni ulterjuri, l-Istati Membri għandhom jikklassifikaw is-sezzjonijiet kollha tan-netwerk tat-toroq f'mhux inqas minn tliet kategoriji skont il-livell ta' sikurezza tagħhom.

"

(5)  l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)  it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 6

Spezzjonijiet perjodiċi tas-sikurezza tat-toroq";

"

(b)  il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"1. "L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru spezzjonijiet perjodiċi tas-sikurezza tat-toroq frekwenti biżżejjed sabiex jissalvagwardaw il-livelli ta' sikurezza adatti għall-infrastruttura tat-toroq ikkonċernata.";

"

(c)  il-paragrafu 2 huwa mħassar;

(d)   Il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw is-sikurezza tas-sezzjonijiet tan-netwerk tat-toroq li jmissu ma' mini tat-triq koperti mid-Direttiva 2004/54/KE, permezz ta' spezzjonijiet konġunti tas-sikurezza tat-toroq li jinvolvu entitajiet kompetenti involuti fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u d-Direttiva 2004/54/KE. L-ispezzjonijiet konġunti tas-sikurezza tat-toroq għandhom ikunu biżżejjed frekwenti biex jiżguraw livelli xierqa ta' sikurezza, iżda fi kwalunkwe każ isiru mill-inqas darba kull sitt snin";

"

(6)  jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:"

"Artikolu 6a

Segwitu tal-proċeduri għal toroq li qed joperaw

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultati ta' valutazzjonijiet tas-sikurezza tat-toroq fin-netwerk kollu mwettqa skont l-Artikolu 5 jkunu segwiti jew bi spezzjonijiet immirati tas-sikurezza tat-toroq jew b'azzjoni ta' rimedju diretta.

2.  Meta jwettqu spezzjonijiet immirati tas-sikurezza tat-toroq, l-Istati Membri jistgħu jqisu l-elementi indikattivi stabbiliti fl-Anness IIa.

3.  L-ispezzjonijiet immirati tas-sikurezza tat-toroq għandhom jitwettqu minn timijiet ta' esperti. Tal-inqas membru wieħed tal-grupp ta' esperti għandu jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 9(4).

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultati tal-ispezzjonijiet immirati tas-sikurezza tat-toroq ▌jiġu segwiti minn deċiżjonijiet motivati li jiddeterminaw jekk hiex meħtieġa azzjoni ta' rimedju. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jidentifikaw is-sezzjonijiet tat-toroq fejn hemm bżonn ta' titjib fis-sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq u jiddefinixxu azzjonijiet li għandhom jingħataw prijorità biex titjieb is-sikurezza ta' dawk is-sezzjonijiet tat-toroq.

5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-azzjoni ta' rimedju tkun immirata primarjament lejn is-sezzjonijiet tat-toroq b'livelli baxxi ta' sikurezza u li joffru l-opportunità għall-implimentazzjoni ta' miżuri b'potenzjal għoli għall-iżvilupp tas-sikurezza u l-iffrankar tal-ispejjeż relatati mal-aċċidenti.

6.  L-Istati Membri għandhom iħejju u jaġġornaw regolarment il-pjan ta' azzjoni bi prijoritizzazzjoni bbażat fuq ir-riskji biex isegwu l-implimentazzjoni tal-azzjoni ta' rimedju identifikata ▌.

Artikolu 6b

Protezzjoni tal-utenti vulnerabbli tat-triq

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fl-implimentazzjoni tal-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 3 sa 6 jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti vulnerabbli tat-triq.

Artikolu 6c

Il-marki tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku

1.  L-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni speċifika, fil-proċeduri tagħhom eżistenti u futuri għall-marki tat-toroq u għas-sinjali tat-traffiku, għal-leġġibbiltà u d-detezzjoni għas-sewwieqa umani u għas-sistemi ta' awtomatizzati ta' assistenza għas-sewwieqa. Proċeduri bħal dawn għandhom iqisu speċifikazzjonijiet komuni fejn speċifikazzjonijiet komuni bħal dawn ikunu ġew stabbiliti skont il-paragrafu 3.

2.  Grupp ta' esperti stabbilit mill-Kummissjoni għandu, sa mhux aktar tard minn Ġunju 2021, jivvaluta l-opportunità li jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet komuni li jinkludu elementi differenti li għandhom l-għan li jiżguraw l-użu operattiv tal-marki tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku tagħhom sabiex isaħħu l-leġġibbiltà u d-detezzjoni effettivi tal-marki tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku għas-sewwieqa umani u għas-sistemi awtomatizzati ta' assistenza għas-sewwieqa. Dak il-grupp għandu jkun iffurmat minn esperti ddeżinjati mill-Istati Membri. Il-valutazzjoni għandha tinkludi konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti.

Il-valutazzjoni għandha tqis b'mod partikolari l-elementi li ġejjin:

   (a) l-interazzjoni bejn id-diversi teknoloġiji ta' assistenza għas-sewwieq u l-infrastruttura;
   (b) l-effett tat-temp u ta' fenomeni atmosferiċi kif ukoll tat-traffiku fuq il-marki tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku preżenti fit-territorju tal-Unjoni;
   (c) it-tip u l-frekwenza tal-isforzi ta' manutenzjoni meħtieġa għal diversi teknoloġiji, inkluża stima tal-ispejjeż.

3.  Filwaqt li tqis il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tistabbilixxi speċifikazzjonijiet komuni, relatati mal-proċeduri tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 li għandhom l-għan li jiżguraw l-użu operattiv tal-marki tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku tagħhom, fir-rigward tal-leġġibbiltà effettiva u tad-detezzjoni tal-marki tat-toroq u tas-sinjali tat-traffiku għas-sewwieqa umani u għas-sistemi awtomatizzati ta' assistenza għas-sewwieqa.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2).

L-atti ta' implimentazzjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni rigward l-istandards għall-marki tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku.

Artikolu 6

Informazzjoni u trasparenza

Il-Kummissjoni għandha tippubblika mappa Ewropea tan-netwerk tat-toroq fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, aċċessibbli online, filwaqt li tenfasizza kategoriji differenti kif imsemmi fl-Artikolu 5(6);

Artikolu 6e

Rappurtar volontarju

L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jistabbilixxu sistema nazzjonali għall-iskop ta' rappurtar volontarju, aċċessibbli online għall-utenti kollha tat-toroq, biex jiffaċilitaw il-ġbir ta' dettalji tal-okkorrenzi trażmessi mill-utenti tat-toroq u l-vetturi, u ta' kwalunkwe informazzjoni oħra relatata mas-sikurezza meqjusa minn min jagħmel ir-rapport bħala ta' periklu reali jew potenzjali għas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq;

"

(7)  fl-Artikolu 7, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"1a. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tipprovdi gwida li abbażi tagħha l-gravità ta' aċċident, inkluż in-numru ta' fatalitajiet u persuni korruti, għandha tiġi rrappurtata. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2).";

"

(8)  fl-Artikolu 9, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"1a. Għal awdituri tas-sikurezza tat-toroq li jieħdu t-taħriġ tagħhom minn... [5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja], l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kurrikuli ta' taħriġ għall-awdituri tas-sikurezza tat-toroq jinkludu aspetti relatati ma' utenti vulnerabbli tat-triq u l-infrastruttura għal tali utenti.";

"

(9)  l-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 10

Skambju tal-aħjar prattiki

Sabiex tiżdied is-sikurezza tat-toroq fl-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema għall-iskambju ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri, li jkopru, fost l-oħrajn, kurrikula ta' taħriġ għas-sikurezza tat-toroq, proġetti ta' sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq eżistenti, u teknoloġija ppruvata ta' sikurezza tat-toroq.";

"

(10)  fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 huwa mħassar;

(11)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 11a

Rappurtar

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapport lill-Kummissjoni sal-31 ta' Ottubru 2025 dwar il-klassifikazzjoni tas-sikurezza tan-netwerk kollu vvalutat f'konformità mal-Artikolu 5. Fejn possibbli, ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq metodoloġija komuni. Jekk applikabbli, ir-rapport għandu jkopri wkoll il-lista tad-dispożizzjonijiet tal-linji gwida nazzjonali aġġornati, inkluż b'mod partikolari t-titjib f'termini ta' progress teknoloġiku u ta' protezzjoni tal-utenti vulnerabbli tat-triq. Mill-31 ta' Ottubru 2025 tali rapporti għandhom jiġu pprovduti kull ħames snin.

2.  Abbażi ta' analiżi tar-rapporti nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, fl-ewwel stadju sal-31 ta' Ottubru 2027u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tfassal u tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-elementi msemmija fil-paragrafu 1, u dwar miżuri ulterjuri possibbli, inkluża reviżjoni ta' din id-Direttiva u adattamenti possibbli għall-progress tekniku.";

"

(12)  l-Artikolu 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"Artikolu 12

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12a li jemenda l-Annessi sabiex tadattahom għall-progress tekniku.";

"

(13)  jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

"Artikolu 12a

Eżerċitar tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌*.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk, fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu esprimew oġġezzjoni, jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn informaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

"

(14)  l-Artikolu 13 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

Artikolu 13

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

_____________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

"

(15)  l-Annessi huma emendati kif stipulat fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn ... [24 xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva emendatorja]. Għandhom immedjatament jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva, jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza, fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

L-Annessi tad-Direttiva 2008/96/KE huma emendati kif ġej:

(1)  l-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)  it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"ANNESS I

ELEMENTI INDIKATTIVI TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT TAS-SIKUREZZA TAT-TOROQ";

(b)  fit-taqsima 2, il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(e) it-traffiku (eż. volum tat-traffiku, kategorizzazzjoni tat-traffiku skont it-tip), inklużi flussi ta' persuni bil-mixi u ta' persuni bir-roti determinati minn attributi tal-użu tal-art mal-ġenb;";

(2)  l-Anness II jiġi emendat kif ġej:

(a)  it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"ANNESS II

ELEMENTI INDIKATTIVI TAL-AWDITI TAS-SIKUREZZA TAT-TOROQ";

(b)  fit-Taqsima 1, jiżdied il-punt li ġej:

"(n) dispożizzjonijiet għall-utenti vulnerabbli tat-triq:

i)  dispożizzjonijiet għall-persuni bil-mixi,

ii)  dispożizzjonijiet għall-persuni bir-roti, inkluża l-eżistenza ta' rotot alternattivi jew passaġġi separati mit-traffiku ta' vetturi bil-mutur b'veloċità għolja,

iii)  dispożizzjonijiet għal vetturi motorizzati b'żewġ roti,

iv)  densità u lokalità ta' punti ta' qsim għall-persuni bil-mixi u l-persuni bir-roti,

v)  dispożizzjonijiet għal persuni bil-mixi u persuni bir-roti f'toroq affettwati fiż-żona,

vi)  separazzjoni ta' persuni bil-mixi u persuni bir-roti mit-traffiku ta' vetturi bil-mutur b'veloċità għolja jew l-eżistenza ta' rotot alternattivi diretti fuq toroq ta' klassi inferjuri;";

(c)  fit-Taqsima 2, il-punt (h) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(h) dispożizzjonijiet għall-utenti vulnerabbli tat-triq:

i)  dispożizzjonijiet għall-persuni bil-mixi,

ii)  dispożizzjonijiet għall-persuni bir-roti,

iii)  dispożizzjonijiet għal vetturi motorizzati b'żewġ roti.";

(3)  Jiddaħħal l-Anness li ġej:

"ANNESS IIa

ELEMENTI INDIKATTIVI TA' SPEZZJONIJIET IMMIRATI TAS-SIKUREZZA TAT-TOROQ

1.  Allinjament tat-triq u sezzjoni trasversali:

(a)  viżibbiltà u distanzi viżivi;

(b)  limitu tal-veloċità u tqassim tal-veloċitajiet f'żoni;

(c)  allinjament awtoevidenti (jiġifieri "l-leġibbiltà" tal-allinjament mill-utenti tat-triq);

(d)  aċċess għall-proprjetà u l-iżviluppi maġenb it-triq;

(e)  aċċess għall-vetturi ta' emerġenza u tas-servizzi;

(f)  trattamenti fil-pontijiet u fil-kanali;

(g)  tqassim tal-ġenb tat-triq (korsija ta' emerġenza, waqfiet tal-bankini, ġnub imħaffra jew mgħollija).

2.  Intersezzjonijiet tat-toroq u interskambji:

(a)  adegwatezza tat-tip ta' intersezzjoni jew interskambju;

(b)  ġeometrija tat-tqassim tal-intersezzjoni jew l-interskambju;

(c)  viżibbiltà u leġġibbiltà (il-perċezzjoni) tal-intersezzjonijiet;

(d)  viżibbiltà fl-intersezzjoni;

(e)  tqassim tal-karreġġati awżiljari fl-intersezzjonijiet;

(f)  kontroll tat-traffiku fl-intersezzjoni (eż. ikkontrollati permezz ta' stop jew permezz ta' sinjali tat-traffiku eċċ.);

(g)  eżistenza ta' postijiet fejn jistgħu jaqsmu t-triq il-persuni bil-mixi u l-persuni bir-roti.

3.  Dispożizzjonijiet għall-utenti vulnerabbli tat-triq:

(a)  dispożizzjonijiet għall-persuni bil-mixi;

(b)  dispożizzjonijiet għall-persuni bir-roti;

(c)  dispożizzjonijiet għal vetturi motorizzati b'żewġ roti;

(d)  trasport pubbliku u infrastruttura pubblika;

(e)  passaġġi tal-istess livell triq/ferrovija (bil-kunsiderazzjoni partikolarment tat-tip ta' passaġġ u jekk huwiex ikkontrollat minn persunal, jekk huwiex mingħajr persunal, jekk huwiex manwali jew awtomatizzat).

4.  Dwal, sinjali u marki:

(a)  sinjali tat-triq koerenti, li ma jfixklux il-viżibbiltà;

(b)  leġġibbiltà tas-sinjali tat-traffiku (pożizzjoni, daqs, kulur);

(c)  arbli tas-sinjali;

(d)  marki tat-triq koerenti u d-delinjazzjoni tagħhom;

(e)  leġġibbiltà tal-marki tat-triq (pożizzjoni, dimensjonijiet u retroriflettività f'kundizzjonijiet xotti u mxarrbin)

(f)  kuntrast xieraq tal-marki tat-triq;

(g)  tidwil tat-toroq imdawla u tal-intersezzjonijiet;

(h)  apparat tal-ġenb tat-triq xieraq.

5.  Sinjali tat-traffiku:

(a)  operazzjoni;

(b)  viżibbiltà.

6.  Oġġetti, żoni ħielsa u sistemi ta' trażżin fit-toroq:

(a)  l-ambjent fil-ġenb tat-triq, inkluża l-veġetazzjoni;

(b)  perikli mal-ġenb tat-triq u distanza mit-tarf tal-karreġġata jew tal-passaġġi għar-roti;

(c)  adattament tas-sistemi ta' trażżin fit-toroq li jkunu xierqa għall-utent (riżervi ċentrali u lqugħ tal-ħbit għall-prevenzjoni tal-perikli għall-utenti vulnerabbli tat-triq);

(d)  is-sistemi għat-truf tal-ilqugħ tal-ħbit;

(e)  sistemi ta' trażżin fit-toroq xierqa fit-toroq fuq pontijiet u kanali;

(f)  ċnut (f'toroq b'aċċess ristrett).

7.  Bankini:

(a)  difetti tal-bankini;

(b)  reżistenza kontra ż-żliq;

(c)  materjal sfuż/żrar/ġebel;

(d)  l-iffurmar ta' għadajjar, skular tal-ilma.

8.  Pontijiet u mini:

(a)  preżenza u għadd ta' pontijiet;

(b)  preżenza u għadd ta' mini;

(c)  elementi viżivi li jirrappreżentaw perikli għas-sikurezza tal-infrastruttura.

9.  Elementi oħra:

(a)  disponibbiltà ta' żoni ta' parkeġġ u żoni ta' mistrieħ sikuri;

(b)  provvediment għal vetturi tqal;

(c)  tgħammix mill-fanali ta' quddiem;

(d)  xogħlijiet tat-toroq;

(e)  attivitajiet perikolużi mal-ġenb tat-triq;

(f)  informazzjoni xierqa f'tagħmir ITS (eż. sinjali b'messaġġi varjabbli)

(g)  fawna selvaġġa u annimali;

(h)  twissijiet ta' żoni tal-iskejjel (jekk applikabbli).";

(4)  L-Anness III huwa sostitwit b'dan li ġej:

"ANNESS III

ELEMENTI INDIKATTIVI TA' VALUTAZZJONIJIET TAS-SIKUREZZA TAT-TOROQ FIN-NETWERK KOLLU

1.  Ġenerali:

(a)  tip ta' triq fir-rigward tat-tip u d-daqs tar-reġjuni/bliet li din tgħaqqad;

(b)  tul tas-sezzjoni tat-triq;

(c)  tip ta' żona (rurali, urbana);

(d)  użu tal-art (għall-edukazzjoni, l-industrija, il-kummerċ, ir-residenza, farms u agrikultura, żoni mhux żviluppati);

(e)  densità tal-punti ta' aċċess għall-proprjetà;

(f)  preżenza ta' toroq ta' aċċess (eż. għal ħwienet);

(g)  preżenza ta' xogħlijiet tat-toroq;

(h)  preżenza ta' postijiet tal-parkeġġ.

2.  Volumi tat-traffiku:

(a)  volumi tat-traffiku;

(b)  volumi ta' muturi osservati;

(c)  volumi ta' nies bil-mixi osservati fuq iż-żewġ naħat, flimkien ma' persuni li jimxu għat-tul tat-triq jew persuni li jaqsmu t-triq;

(d)  volumi ta' roti osservati fuq iż-żewġ naħat, b'informazzjoni rigward dawk "misjuqa mat-triq" jew dawk "jaqsmu t-triq";

(e)  volumi ta' vetturi tqal osservati;

(f)  flussi ta' persuni bil-mixi stmati mill-attributi tal-użu tal-art mal-ġenb tat-triq;

(g)  flussi ta' roti stmati determinati mill-attributi tal-użu tal-art mal-ġenb tat-triq.

3.  Data dwar l-aċċidenti:

(a)  għadd ta' fatalitajiet, il-post fejn ġraw u l-kawża tagħhom, skont il-grupp ta' utenti tat-triq;

(b)  għadd ta' korrimenti serji u l-post fejn ġraw skont il-grupp ta' utenti tat-triq.

4.  Karatteristiċi operattivi:

(a)  limitu tal-veloċità (ġenerali, għall-muturi; għat-trakkijiet);

(b)  veloċità tat-operazzjoni (il-85 perċentil);

(c)  ġestjoni tal-veloċità u/jew trażżin tat-traffiku;

(d)  preżenza ta' tagħmir ITS: twissijiet dwar punti ta' konġestjoni, sinjali b'messaġġi varjabbli;

(e)  twissijiet dwar żoni tal-iskejjel;

(f)  preżenza ta' superviżur tal-iskola għall-qsim tat-triq f'perjodi preskritti.

5.  Karatteristiċi ġeometriċi:

(a)  karatteristiċi tas-sezzjoni trażversali (għadd, tip u wisa' tal-karreġġati, tqassim tal-korsiji ta' emerġenza ċentrali medjani u l-materjal tagħhom, karreġġati għar-roti, passaġġi għall-mixi eċċ.), inkluża l-varjabbiltà tagħhom;

(b)  kurvatura orizzontali;

(c)  grad u allinjament vertikali;

(d)  viżibbiltà u distanzi viżivi.

6.  Oġġetti, żoni ħielsa u sistemi ta' trażżin fit-toroq:

(a)  l-ambjent tal-ġenb tat-triq u żoni ħielsa;

(b)  ostakli fissi fil-ġenb tat-triq (eż. l-arbli tad-dawl, siġar, eċċ.);

(c)  distanza tal-ostakli mill-ġenb tat-triq;

(d)  densità tal-ostakli;

(e)  rumble strips;

(f)  sistemi ta' trażżin fit-toroq.

7.  Pontijiet u mini:

(a)  preżenza u għadd ta' pontijiet, inkluża l-informazzjoni rilevanti tagħhom

(b)  preżenza u għadd ta' mini, inkluża l-informazzjoni rilevanti tagħhom

(c)  elementi viżivi li jirrappreżentaw perikli għas-sikurezza tal-infrastruttura.

8.  Intersezzjonijiet:

(a)  it-tip ta' intersezzjoni u l-għadd ta' daħliet/ħarġiet (attenzjoni partikolari għat-tip ta' kontroll u l-preżenza ta' dawriet protetti);

(b)  preżenza ta' kanalizzazzjoni;

(c)  kwalità tal-intersezzjoni;

(d)  volum tat-triq tal-intersezzjoni;

(e)  preżenza ta' intersezzjonijiet bejn toroq u binarji (attenzjoni partikolari għat-tip ta' intersezzjoni u jekk hijiex ikkontrollata minn persunal, jekk hijiex mingħajr persunal, jekk hijiex manwali jew awtomatizzata).

9.  Manutenzjoni:

(a)  difetti fil-bankini;

(b)  reżistenza tal-bankina kontra ż-żliq;

(c)  kundizzjoni tal-korsija ta' emerġenza (inkluża l-veġetazzjoni);

(d)  kundizzjoni tas-sinjali, tal-marki u d-delinjazzjoni;

(e)  kundizzjoni tas-sistemi ta' trażżin fit-toroq.

10.  Faċilitajiet għall-utenti vulnerabbli tat-triq:

(a)  postijiet fejn jaqsmu l-persuni bil-mixi u bir-roti (intersezzjonijiet fil-livell tat-triq u separazzjoni tal-livelli);

(b)  postijiet fejn jaqsmu persuni bir-roti (intersezzjonijiet fil-livell tat-triq u separazzjoni tal-livelli);

(c)  ċnut għall-persuni bil-mixi;

(d)  eżistenza ta' bankini jew faċilità separata;

(e)  faċilitajiet għar-roti u t-tip tagħhom (passaġġi għar-roti, korsiji għar-roti, oħrajn);

(f)  kwalità tal-intersezzjoni għall-persuni bil-mixi f'dak li jirrigwarda l-viżibbiltà u s-sinjali tal-faċilità;

(g)  faċilitajiet tal-intersezzjoni għall-persuni bil-mixi u bir-roti fuq id-daħla ta' triq minuri li tingħaqad man-netwerk.

(h)  eżistenza ta' rotot alternattivi għall-persuni bil-mixi u bir-roti f'każ li ma jkunx hemm faċilitajiet separati.

11.  Sistemi ta' qabel/wara ħabta għall-korriment tat-traffiku u elementi ta' mitigazzjoni tal-gravità:

(a)  Ċentri operattivi tan-netwerk u faċilitajiet ta' kontroll oħra;

(b)  Mekkaniżmi biex jiġi kkomunikat lill-utenti tat-toroq dwar il-kundizzjonijiet tas-sewqan għall-prevenzjoni ta' aċċidenti jew inċidenti;

(c)  Sistemi ta' Detezzjoni Awtomatika tal-Inċidenti (AID): sensuri u kameras;

(d)  Sistemi ta' Ġestjoni tal-Inċidenti;

(e)  Sistemi għal komunikazzjoni ma' korpi ta' emerġenza.";

(5)  l-Anness IV jiġi emendat kif ġej:

(a)  il-punt 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. il-pożizzjoni kemm jista' jkun preċiża tal-inċident, inklużi l-koordinati tal-GNSS;".

(b)  il-punt 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"5. gravità tal-aċċident”.

(1) ĠU C 62, 15.2.2019, p. 261.
(2) Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(3)* IL-FINALIZZAZZJONI LEGALI-LINGWISTIKA TA' DAN IT-TEST GĦADHA MA SARITX.
(4)ĠU C 62, 15.2.2019, p. 261.
(5) ĠU C ...
(6)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta’ April 2019.
(7)Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).
(8)Id-Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 59).
(9)Id-Direttiva 2004/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-ħtiġiet minimi tas-sigurtà għall-mini fin-Network Trans-Ewropew tat-Toroq (ĠU L 167, 30.4.2004, p. 39).
(10) Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924).
(11) Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243).
(12)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(13)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)***I
PDF 467kWORD 137k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))
P8_TA-PROV(2019)0347A8-0278/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (2017)0343),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0219/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Ottubru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-13 ta' Frar 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0278/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP)

P8_TC1-COD(2017)0143


(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Il-familji tal-Unjoni huma fost l-ikbar faddala fid-dinja, iżda l-parti l-kbira ta' dak it-tfaddil jinżamm f'kontijiet tal-bank b'maturitajiet qosra. Investiment ikbar fis-swieq kapitali jista' jgħin biex jintlaħqu l-isfidi li jġibu magħhom it-tixjiħ tal-popolazzjoni u r-rati baxxi tal-imgħax.

(2)  Il-pensjonijiet tax-xjuħija jikkostitwixxu parti essenzjali mill-introjtu ta' persuna rtirata u għal ħafna nies, provvista ta' pensjoni adegwata tagħmel id-differenza bejn xjuħija komda u l-faqar. Dawn huma prekundizzjoni għall-eżerċitar tad-drittijiet fundamentali stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż fl-Artikolu 25 dwar id-drittijiet tal-anzjani, li jiddikjara: "L-Unjoni tirrikonoxxi u tirrispetta d-drittijiet tal-anzjani li jgħixu ħajja dinjituża u indipendenti u li jipparteċipaw fil-ħajja soċjali u kulturali".

(3)  L-Unjoni qed tiffaċċja bosta sfidi, inklużi sfidi demografiċi minħabba l-fatt li l-Ewropa hija kontinent b'popolazzjoni li qed tixjieħ. Barra minn hekk, ix-xejriet tal-karriera, is-suq tax-xogħol u d-distribuzzjoni tal-ġid għaddejjin minn bidliet radikali, mhux l-inqas bħala riżultat tar-rivoluzzjoni diġitali.

(4)   Parti sostanzjali mill-pensjonijiet tax-xjuħija hija pprovduta taħt skemi pubbliċi. Minkejja l-kompetenza nazzjonali esklussiva rigward l-organizzazzjoni tas-sistemi tal-pensjonijiet kif iddeterminata mit-Trattati, l-adegwatezza tal-introjtu u s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi tal-pensjonijiet nazzjonali huma kruċjali għall-istabbiltà tal-Unjoni b'mod ġenerali. Billi ammont akbar tat-tfaddil tal-Ewropej mid-depożiti kontanti u bankarji jiġi ffokat fuq prodotti ta' investiment fit-tul, bħal prodotti tal-pensjoni volontarji b'natura tal-irtirar fit-tul, l-impatt għalhekk ikun ta' benefiċċju kemm għall-individwi (li jibbenefikaw minn redditu ogħla u adegwatezza tal-pensjoni mtejba) kif ukoll għall-ekonomija usa'.

(5)  Fl-2015, 11,3 miljun ċittadin tal-Unjoni fl-età tax-xogħol (bejn 20 u 64 sena) kienu residenti fi Stat Membru li mhux dak taċ-ċittadinanza tagħhom, u 1,3 miljun ċittadin tal-Unjoni kienu qed jaħdmu fi Stat Membru li mhux dak tar-residenza tagħhom.

(6)  Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP) portabbli b'natura tal-irtirar fit-tul jżid l-attraenza tiegħu bħala prodott, partikolarment għaż-żgħażagħ u ħaddiem mobbli, u jgħin biex ikompli jiġi ffaċilitat id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jgħixu u jaħdmu fl-Unjoni kollha.

(7)  Il-pensjonijiet personali huma importanti fil-ħolqien tar-rabta bejn faddala għal terminu twil ma' opportunitajiet ta' investiment ta' terminu twil. Suq Ewropew ikbar għall-pensjonijiet personali jappoġġja wkoll il-provvista ta' fondi għal investituri istituzzjonali u l-investiment fl-ekonomija reali.

(8)  Dan ir-Regolament jippermetti l-ħolqien ta' prodott tal-pensjoni personali li jkollu natura tal-irtirar fit-tul u li jqis il-fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza (ESG) kif hemm riferiment għalihom fil-Prinċipji li huma appoġġati min-Nazzjonijiet Uniti għall-Investiment Responsabbli, sa fejn ikun possibbli, ikun sempliċi, sikur, bi prezz raġonevoli, trasparenti, favur il-konsumatur u portabbli madwar l-Unjoni u jikkumplimenta s-sistemi eżistenti fl-Istati Membri.

(9)   Bħalissa, ▌is-suq intern għall-prodotti tal-pensjonijiet personali ma jiffunzjonax bla xkiel. F'xi Stati Membri għad ma hemmx suq għal prodotti tal-pensjoni. F'oħrajn, il-prodotti tal-pensjoni personali huma disponibbli, iżda hemm grad għoli ta' frammentazzjoni bejn is-swieq nazzjonali. B'riżultat ta' dan, il-prodotti tal-pensjoni personali għandhom biss grad limitat ta' portabilità▌. Dan jista' jirriżulta f'diffikultajiet għall-individwi biex jużaw il-libertajiet bażiċi tagħhom. Pereżempju, dawn jaf ma jkunux jistgħu jsibu impjieg jew jirtiraw fi Stat Membru ieħor. Barra minn hekk, il-possibbiltà għall-fornituri li jużaw il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà ta' forniment ta' servizzi hi mxekkla min-nuqqas ta' standardizzazzjoni tal-prodotti tal-pensjoni personali eżistenti.

(10)  Peress li s-suq intern għall-prodotti tal-pensjonijiet personali huwa frammentat u diversifikat, l-impatt tal-PEPPs jista' jkun differenti ħafna fl-Istati Membri kollha, u l-udjenza fil-mira tista' tkun daqstant ieħor varjata. F'xi Stati Membri, il-PEPPs jistgħu joffru soluzzjonijiet għal dawk il-persuni li bħalissa ma għandhomx aċċess għal provvedimenti adegwati. Fi Stati Membri oħra, il-PEPPs jistgħu jwessgħu l-għażla tal-konsumatur, jew joffri soluzzjonijiet għaċ-ċittadini mobbli. Madankollu, il-PEPPs m'għandhomx ikollhom il-għan li jissostitwixxu s-sistemi tal-pensjonijiet nazzjonali eżistenti, peress li dan huwa prodott tal-pensjoni personali addizzjonali u komplementari.

(11)  L-unjoni tas-swieq kapitali (CMU) se tgħin fil-mobilizzazzjoni tal-kapital fl-Ewropa u tmexxih lejn il-kumpaniji kollha, inklużi l-impriżi żgħar u medji, l-infrastruttura u proġetti sostenibbli fit-tul li jeħtiġuh biex jikbru u joħolqu l-impjiegi. Wieħed mill-objettivi tas-CMU hu li żżid l-investiment u l-għażliet għall-investituri fil-livell tal-konsum billi tqiegħed it-tfaddil tal-Ewropej għal użu aħjar. Għal dan l-iskop, PEPP jirrappreżenta pass 'il quddiem għat-titjib tal-integrazzjoni tas-swieq kapitali minħabba l-appoġġ tiegħu għall-finanzjament fit-tul tal-ekonomija reali b'kunsiderazzjoni tan-natura tal-irtirar fit-tul tal-prodott u s-sostenibbiltà tal-investimenti.

(12)  Kif imħabbar fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-bini ta' CMU, fit-30 ta' Settembru 2015, "il-Kummissjoni se tivvaluta l-każ għal qafas ta' politika biex tistabbilixxi suq Ewropew b'suċċess għal pensjonijiet personali sempliċi, effiċjenti u kompetittivi, u tiddetermina jekk il-leġislazzjoni tal-UE hijiex meħtieġa biex issostni dan is-suq."

(13)  Fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2016 dwar analiżi u sfidi tar-Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji: impatt u t-triq 'il quddiem lejn qafas tal-UE aktar effiċjenti u effikaċi għal Regolamentazzjoni Finanzjarja u Unjoni tas-Swieq Kapitali(4), il-Parlament Ewropew saħaq li "għandu jitħeġġeġ ambjent li jistimola l-innovazzjoni tal-prodotti finanzjarji, li joħloq aktar diversità u benefiċċji għall-ekonomija reali u jipprovdi inċentivi mtejba għal investimenti, u li jista' jikkontribwixxi wkoll għall-għoti ta' pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli, bħal, pereżempju, l-iżvilupp ta' Prodott tal-Pensjoni Pan-Ewropew (PEPP), b'disinn sempliċi u trasparenti".

(14)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-28 ta' Ġunju 2016, il-Kunsill Ewropew appella għal "progress rapidu u determinat biex jiġi żgurat aċċess aktar faċli għal finanzjament għan-negozji u jingħata appoġġ għall-investiment fl-ekonomija reali billi tiġi promossa l-aġenda tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali.".

(15)  Fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016, l-Unjoni tas-Swieq Kapitali – Naċċelleraw ir-Riforma, il-Kummissjoni ħabbret li "se tikkunsidra proposti għal prodott tal-pensjoni personali tal-UE sempliċi, effiċjenti u kompetittiv [..] Opzjonijiet li qegħdin jiġu kkunsidrati jinkludu proposta leġislattiva possibbli li tista' tiġi ppreżentata fl-2017.".

(16)  Fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Ġunju 2017, Rieżami ta' Nofs it-Terminu tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, il-Kummissjoni ħabbret "proposta leġislattiva dwar Prodott ta' Pensjoni Personali Pan-Ewropew (PEPP) sa tmien Ġunju 2017. Dan se jipprepara l-pedamenti għal suq sigur, aktar kost-effiċjenti u trasparenti fi tfaddil personali vijabbli u volontarju għall-pensjonijiet li jista' jkun ġestit fuq skala pan-Ewropea. Hija se tgħin biex ikunu sodisfatti l-bżonnijiet tan-nies li jixtiequ itejbu l-adegwatezza tat-tfaddil tagħhom għall-irtirar, jindirizzaw l-isfida demografika, jikkumplementaw il-prodotti u l-iskemi tal-pensjoni eżistenti, u jappoġġaw il-kost-effiċjenza tal-pensjonijiet personali billi joffru opportunitajiet tajba għall-investiment fuq tul ta' żmien ta' pensjonijiet personali".

(17)  L-iżvilupp ta' PEPP jikkontribwixxi biex jiżdiedu l-għażliet għat-tfaddil għall-irtirar, speċjalment għall-ħaddiema mobbli, u jistabbilixxi suq tal-Unjoni għall-fornituri tal-PEPP. Madankollu, jenħtieġ li jkun komplementari biss għas-sistemi pubbliċi tal-pensjonijiet.

(18)  L-edukazzjoni finanzjarja tista' tappoġġja l-fehim u s-sensibilizzazzjoni tal-għażliet ta' tfaddil tal-familji fil-qasam tal-prodotti tal-pensjoni personali volontarji. Il-faddala jenħtieġ li jkollhom ukoll opportunità ġusta biex jifhmu tajjeb ir-riskji u l-karatteristiċi relatati ma' PEPP.

(19)  Qafas leġislattiv għal PEPP jistabbilixxi l-pedamenti għal suq li jirnexxi fl-investimenti affordabbli u volontarji relatati mal-irtirar li jistgħu jiġu ġestiti fuq skala pan-Ewropea. Billi jikkomplementa l-iskemi u l-prodotti tal-pensjonijiet statutorji u okkupazzjonali eżistenti, dan se jikkontribwixxi għall-issodisfar tal-ħtiġijiet tan-nies li jixtiequ jsaħħu l-adegwatezza tat-tfaddil għall-irtirar tagħhom, filwaqt li jindirizza l-isfida demografika u jipprovdi sors ġdid b'saħħtu ta' kapital privat għall-investiment ta' terminu twil. Dan il-qafas mhuwiex se jieħu post jew jarmonizza l-iskemi jew il-prodotti nazzjonali eżistenti tal-pensjonijiet personali, lanqas mhu se jaffettwa l-iskemi u l-prodotti tal-pensjonijiet statutorji u okkupazzjonali nazzjonali eżistenti.

(20)  PEPP huwa prodott tal-pensjoni mhux okkupazzjonali individwali sottoskritt b'mod volontarju minn faddal tal-PEPP għall-irtirar. Minħabba li jenħtieġ li PEPP jipprovdi għal akkumulazzjoni kapitali fit-tul, il-possibbiltajiet għall-irtirar bikri tal-kapital jenħtieġ li jkunu limitati u jistgħu jiġu ppenalizzati.

(21)  Dan ir-Regolament jarmonizza sett ta' karatteristiċi ċentrali għall-PEPP, li jikkonċernaw elementi importanti bħad-distribuzzjoni, il-kontenut minimu tal-kuntratti, il-politika ta' investiment, il-bdil tal-fornituri, jew il-provvista u l-portabilità transfruntiera. L-armonizzazzjoni ta' dawk il-karatteristiċi ewlenin se ttejjeb il-kundizzjonijiet ekwi għall-fornituri tal-pensjonijiet personali inġenerali u tgħin biex issaħħaħ it-tlestija tas-CMU u l-integrazzjoni tas-suq intern għall-pensjonijiet personali. Din se twassal għall-ħolqien ta' prodott pan-Ewropew fil-parti l-kbira standardizzat, disponibbli fl-Istati Membri kollha, li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex jagħmlu użu sħiħ mis-suq intern billi jittrasferixxu d-drittijiet tal-pensjoni tagħhom u joffri għażla usa' bejn tipi differenti ta' fornituri, inkluż b'mod transfruntier. Bħala riżultat ta' inqas ostakli għall-forniment ta' servizzi tal-pensjoni b'mod transfruntier, PEPP iżid il-kompetizzjoni bejn il-fornituri fuq bażi pan-Ewropea u joħloq ekonomiji ta' skala li jenħtieġ li jibbenefikaw lill-faddala.

(22)  L-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jippermetti l-adozzjoni ta' atti fil-forma ta' regolamenti jew ta' direttivi. L-adozzjoni ta' regolament ġiet ippreferuta peress li dan ikun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha. Għaldaqstant, regolament jippermetti teħid iktar veloċi tal-PEPP u jikkontribwixxi b'mod iktar rapidu għall-indirizzar tal-ħtieġa ta' iktar tfaddil għall-pensjonijiet u investimenti fil-kuntest tas-CMU. Dan ir-regolament qed jarmonizza l-karatteristiċi ewlenin ta' PEPPs, li ma għandhomx għalfejn ikunu soġġetti għal regoli nazzjonali speċifiċi u għalhekk regolament jidher iktar adattat milli direttiva f'dan il-każ. Għall-kuntrarju, il-karatteristiċi li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament (eż. kundizzjonijiet tal-fażi ta' akkumulazzjoni) huma soġġetti għar-regoli nazzjonali.

(23)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi regoli uniformi dwar ir-reġistrazzjoni, il-forniment, id-distribuzzjoni u s-superviżjoni tal-PEPPs. Il-PEPPs jenħtieġ li jkun soġġett għad-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament, id-dritt settorjali rilevanti tal-Unjoni kif ukoll l-atti delegati u ta' implimentazzjoni korrispondenti. Barra minn hekk, jenħtieġ li japplikaw il-liġijiet adottati mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-liġi settorjali tal-Unjoni. Jekk ma jkunx diġà kopert minn dan ir-Regolament jew mil-liġi settorjali tal-Unjoni, jenħtieġ li japplikaw il-liġijiet rispettivi tal-Istati Membri. Jenħtieġ li PEPP jiġi soġġett ukoll għal kuntratt konkluż bejn il-faddal tal-PEPP u l-fornitur tal-PEPP ("il-kuntratt tal-PEPP"). Hemm sett ta' karatteristiċi ewlenin tal-prodott li jenħtieġ li jiġi inkluż fil-kuntratt tal-PEPP. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun bla preġudizzju għar-regoli tal-Unjoni dwar id-dritt internazzjonali privat, b'mod partikolari r-regoli relatati mal-ġuriżdizzjoni tal-qorti u l-liġijiet applikabbli. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun ukoll mingħajr preġudizzju għal-liġi kuntrattwali, soċjali, tax-xogħol u fiskali nazzjonali.

(24)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jagħmilha ċara li l-kuntratt tal-PEPP għandu jikkonforma mar-regoli applikabbli kollha. Barra minn hekk, il-kuntratt tal-PEPP jenħtieġ li jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet u jinkludi sett ta' karatteristiċi ewlenin tal-prodott. Kuntratt tal-PEPP jista' jiġi konkluż ukoll mir-rappreżentant ta' grupp ta' faddala tal-PEPP, bħal assoċjazzjoni ta' faddala indipendenti, li taġixxi f'isem dak il-grupp, dment li dan isir b'konformità ma' dan ir-Regolament u l-liġi nazzjonali applikabbli u li l-faddala tal-PEPP sottoskritti b'dan il-mod jiksbu l-istess informazzjoni u pariri bħall-faddala tal-PEPP li jikkonkludu kuntratt tal-PEPP jew direttament ma' fornitur tal-PEPP jew permezz ta' distributur tal-PEPP.

(25)  Jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP ikollhom aċċess għas-suq tal-Unjoni kollu b'reġistrazzjoni unika tal-prodott li għandha tingħata fuq il-bażi ta' sett wieħed ta' regoli. Sabiex jikkummerċjalizzaw prodott bid-denominazzjoni "PEPP", jenħtieġ li l-fornituri applikanti tal-PEPP japplikaw għar-reġistrazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Dan ir-Regolament ma jipprevjenix ir-reġistrazzjoni ta' prodott tal-pensjoni personali eżistenti li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti minn dan ir-Regolament. L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jieħdu deċiżjoni għar-reġistrazzjoni jekk il-fornitur tal-PEPP applikant ikun ipprovda l-informazzjoni kollha meħtieġa u jekk ikun hemm fis-seħħ arranġamenti xierqa biex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Wara li tkun ittieħdet deċiżjoni għar-reġistrazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, dawn jenħtieġ li jinnotifikaw lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol) (EIOPA) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5) kif xieraq biex jiġi rreġistrat il-fornitur tal-PEPP u l-PEPP fir-reġistru pubbliku ċentrali. Tali reġistrazzjoni jenħtieġ li tkun valida fl-Unjoni kollha. Sabiex tiġi żgurata superviżjoni effettiva tal-konformità mar-rekwiżiti uniformi stabbiliti f'dan ir-Regolament, kwalunkwe modifiki sussegwenti għall-informazzjoni u d-dokumenti pprovduti fil-proċedura tar-reġistrazzjoni jenħtieġ li jiġu nnotifikati minnufih lill-awtoritajiet kompetenti u lill-EIOPA, fejn applikabbli.

(26)  Jenħtieġ li jinħoloq reġistru pubbliku ċentrali mill-EIOPA biex jinkludi informazzjoni dwar PEPPs li ġew irreġistrati u li jistgħu jiġu pprovduti u distribwiti fl-Unjoni, kif ukoll dwar il-fornituri tal-PEPP u lista tal-Istati Membri li fihom jiġi offrut il-PEPP. Meta l-fornituri tal-PEPP ma jkunux qed iqassmu l-PEPP fit-territorju ta' Stat Membru iżda jistgħu jiftħu subkont għal dak l-Istat Membru sabiex jiżguraw il-portabilità għall-klijenti tal-PEPP tagħhom, dak ir-reġistru jenħtieġ li jkun fih ukoll informazzjoni dwar l-Istati Membri li għalihom il-fornitur tal-PEPP joffri subkontijiet.

(27)  Il-mod li bih l-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs), kif imsemmija fid-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), huma organizzati u rregolati jvarja b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri. F'xi Stati Membri, dawk l-istituzzjonijiet jitħallew iwettqu biss attivitajiet ta' pensjoni okkupazzjonali filwaqt li fi Stati Membri oħra, dawk l-istituzzjonijiet, inklużi l-entitajiet awtorizzati responsabbli għat-tħaddim tagħhom u li jaġixxu f'isimhom, fejn l-IORPs ma għandhomx personalità ġuridika, huma permessi jwettqu attivitajiet ta' pensjoni okkupazzjonali u personali. Dan mhux biss wassal għal strutturi organizzattivi differenti fil-livell tal-IORPs iżda huwa wkoll akkumpanjat minn superviżjoni differenti fil-livell nazzjonali. B'mod partikolari, is-superviżjoni prudenzjali tal-IORPs li huma awtorizzati jipprovdu attivitajiet relatati mal-pensjonijiet okkupazzjonali u personali hija usa' minn ta' dawk l-IORPs li jwettqu biss attivitajiet relatati mal-pensjonijiet okkupazzjonali.

Sabiex l-istabbiltà finanzjarja ma tixxekkilx u sabiex jitqiesu l-istruttura u s-superviżjoni organizzazzjonali differenti, jenħtieġ li dawk l-IORPs biss li huma wkoll awtorizzati u sorveljati biex jitħallew jipprovdu prodotti tal-pensjoni personali skont il-liġi nazzjonali, jitħallew jipprovdu PEPPs. Barra minn hekk, u sabiex jiġu salvagwardjati l-istabbiltà finanzjarja, l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha korrispondenti għall-forniment tal-PEPP jenħtieġ li jkunu separati, mingħajr possibbiltà li jiġu trasferiti għan-negozju l-ieħor ta' provvista għall-irtirar tal-istituzzjoni; L-IORPs li jipprovdu PEPPs jenħtieġ ukoll f'kull ħin jikkonformaw mal-istandards rilevanti stabbiliti mid-Direttiva (UE) 2016/2341, inklużi r-regoli ta' investiment aktar dettaljati stabbiliti mill-Istati Membri fejn huma rreġistrati jew awtorizzati f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2341 meta jittrasponu dik id-Direttiva, u d-dispożizzjonijiet tas-sistema ta' governanza tagħhom. Bħal fil-każ ta' fornituri oħra tal-PEPP, meta dan ir-Regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet aktar stretti, jenħtieġ li japplikaw tali dispożizzjonijiet.

(28)  Il-passaport uniku tal-PEPP se jiżgura l-ħolqien ta' suq intern għall-PEPP.

(29)  Il-fornituri tal-PEPP jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddistribwixxu PEPPs li huma mmanifatturaw u PEPP li huma ma immanifatturawx dment li dan ikun f'konformità mal-liġi settorjali rilevanti. Jenħtieġ li d-distributuri tal-PEPP ikunu intitolati jiddistribwixxu PEPPs li huma ma jkunux immanifatturaw. Jenħtieġ li d-distributuri tal-PEPP jiddistribwixxu biss dawk il-prodotti li għalihom ikollhom l-għarfien u l-kompetenza xierqa skont il-liġi settorjali rilevanti.

(30)  Jenħtieġ li jiġu mogħtija pariri lill-faddala prospettivi tal-PEPP mill-fornituri tal-PEPP jew mid-distributuri tal-PEPP qabel il-konklużjoni tal-kuntratt tal-PEPP, filwaqt li titqies in-natura tal-irtirar fit-tul tal-prodott, id-domandi individwali u l-ħtiġijiet tal-faddal tal-PEPP u t-tifdija limitata. Jenħtieġ li l-pariri jkollhom l-għan partikolari li jinformaw lil faddal tal-PEPP dwar il-karatteristiċi tal-opzjonijiet ta' investiment, il-livell ta' protezzjoni tal-kapital u l-forom ta' pagamenti maħruġa.

31)   Taħt il-libertà li jipprovdu servizzi jew il-libertà ta' stabbiliment, il-fornituri tal-PEPP jistgħu jipprovdu PEPPs u d-distributuri tal-PEPP jistgħu jiddistribwixxu PEPPs fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti wara l-ftuħ ta' subkont għal dak l-Istat Membru ospitanti. Sabiex ikun żgurat servizz ta' kwalità għolja u protezzjoni tal-konsumatur effikaċi, jenħtieġ li l-Istati Membri tad-domiċilju u dawk ospitanti jikkooperaw mill-qrib fl-infurzar tal-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament. Meta l-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP iwettqu negozju fi Stati Membri differenti bil-libertà li jipprovdu servizzi, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tkun responsabbli għall-iżgurar tal-konformità mal-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament, minħabba r-rabtiet eqreb tagħhom mal-fornitur tal-PEPP. Biex jiġi żgurat qsim ġust tar-responsabilitajiet bejn l-awtoritajiet kompetenti mill-Istati Membri tad-domiċilju u ospitanti, jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru tad-domiċilju jsiru jafu b'xi ksur tal-obbligi li jseħħ fit-territorju tagħhom, jenħtieġ li huma jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju li mbagħad jenħtieġ li jieħu l-miżuri xierqa. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ospitanti jkunu intitolati jintervjenu, jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju jonqsu milli jieħdu miżuri adegwati jew jekk il-miżuri meħuda ma jkunux biżżejjed.

(32)  Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom dawk il-mezzi kollha meħtieġa biex tkun żgurata t-tmexxija tajba tan-negozju mill-fornituri tal-PEPP u mid-distributuri tal-PEPP madwar l-Unjoni, kemm jekk imwettqa skont il-libertà tal-istabbiliment jew skont il-libertà li jiġu pprovduti servizzi. Sabiex tkun żgurata l-effikaċja tas-superviżjoni, jenħtieġ li l-azzjonijiet kollha li jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti jkunu proporzjonati skont in-natura, l-iskala u l-kumplessità tar-riskji inerenti fin-negozju ta' fornitur jew ta' distributur partikolari▐.

(33)  Id-dimensjoni pan-Ewropea tal-PEPP tista' tiġi żviluppata mhux biss fil-livell tal-fornitur, permezz tal-possibbiltajiet għall-attività transfruntiera tiegħu, iżda anki fil-livell tal-faddal tal-PEPP, permezz tal-portabilità tal-PEPP u s-servizz tal-bdil, u b'hekk tikkontribwixxi għas-salvagwardja tad-drittijiet tal-pensjoni personali tal-persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal moviment liberu skont l-Artikoli 21 u 45 tat-TFUE. Il-portabilità tinvolvi l-bdil tar-residenza mill-faddal tal-PEPP għal Stat Membru ieħor mingħajr ma jbiddel il-fornituri tal-PEPP, filwaqt li l-bdil tal-fornituri tal-PEPP mhux bilfors jinvolvi bdil tar-residenza.

(34)  Jenħtieġ li PEPP jinkludi subkontijiet nazzjonali, b'kull wieħed minnhom li jakkomoda karatteristiċi tal-prodotti tal-pensjoni personali li jippermettu li l-kontribuzzjonijiet għall-PEPP jew il-pagamenti maħruġa jikkwalifikaw għal inċentivi jekk disponibbli fl-Istati Membri li fir-rigward tagħhom isir disponibbli subkont mill-fornitur tal-PEPP. Is-subkont jenħtieġ li jintuża biex iżomm rekord tal-kontribuzzjonijiet li saru matul il-fażi ta' akkumulazzjoni u l-pagamenti maħruġa li saru matul il-fażi ta' dekumulazzjoni f'konformità mal-liġi tal-Istat Membru li għalih is-subkont ġie miftuħ. Fil-livell tal-faddal tal-PEPP, jenħtieġ li l-ewwel subkont jinħoloq mal-konklużjoni ta' kuntratt PEPP.

35)  Biex tkun tista' ssir tranżizzjoni mingħajr intoppi għall-fornituri tal-PEPP, l-obbligu li jipprovdu l-PEPPs li jinkludu subkontijiet għal mill-inqas żewġ Stati Membri jenħtieġ li japplika tliet snin mid-data li tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Mat-tnedija ta' PEPP, jenħtieġ li l-fornitur tal-PEPP jipprovdi informazzjoni dwar liema subkontijiet huma disponibbli minnufih, biex jiġi evitat tqarriq possibbli tal-faddala tal-PEPP. Jekk faddal ta' PEPP imur jgħix fi Stat Membru ieħor u jekk ma jkun disponibbli ebda subkont għal dak l-Istat Membru, jenħtieġ li l-fornitur tal-PEPP jippermetti li l-faddal tal-PEPP jaqleb mingħajr dewmien u mingħajr ħlas għal fornitur tal-PEPP ieħor li jipprovdi subkont għal dak l-Istat Membru. Il-faddal tal-PEPP jista' jkompli jikkontribwixxi wkoll għas-subkont fejn il-kontribuzzjonijiet saru qabel ma nbidlet ir-residenza.

(36)  Fid-dawl tan-natura tal-irtirar fit-tul tal-PEPP u l-piż amministrattiv involut, jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP jipprovdu informazzjoni ċara, faċli li tinftiehem u adegwata lill-faddala tal-PEPP u lill-benefiċjarji prospettivi tal-PEPP biex jassistu t-teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom dwar l-irtirar tagħhom. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP jiżguraw ukoll livell għoli ta' trasparenza tul id-diversi fażijiet ta' PEPP inklużi l-istadju prekuntrattwali, il-konklużjoni tal-kuntratt, il-fażi ta' akkumulazzjoni (inkluż qabel l-irtirar) u l-fażi ta' dekumulazzjoni. B'mod partikolari, jenħtieġ li tingħata informazzjoni dwar l-intitolamenti tal-irtirar akkumulati, il-livelli proġettati tal-benefiċċji tal-irtirar tal-PEPP, ir-riskji u l-garanziji, l-integrazzjoni tal-fatturi u l-kostijiet ESG. Fejn il-livelli proġettati tal-benefiċċji tal-irtirar tal-PEPP ikunu bbażati fuq xenarji ekonomiċi, dik l-informazzjoni jenħtieġ li tinkludi wkoll xenarju bbażat fuq l-aħjar stima u xenarju sfavorevoli, li jenħtieġ li jkun estrem iżda realistiku.

(37)  Qabel ma jikkonkludu kuntratt PEPP, jenħtieġ li l-faddala prospettivi tal-PEPP jingħataw l-informazzjoni neċessarja kollha biex jagħmlu għażla informata. Qabel il-konklużjoni tal-kuntratt tal-PEPP, it-talbiet u l-ħtiġijiet relatati mal-irtirar jenħtieġ li jiġu speċifikati u jenħtieġ li jiġi pprovdut parir.

(38)  Biex jiżguraw trasparenza ottimali tal-prodotti, jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP ifasslu dokument bit-tagħrif ewlieni tal-PEPP (KID tal-PEPP) għall-PEPPs li huma jimmanifatturaw qabel dawk il-PEPPs ikunu jistgħu jitqassmu lill-faddala tal-PEPP. Jenħtieġ li jkunu responsabbli wkoll għall-eżattezza tal-KID tal-PEPP. Il-KID tal-PEPP jenħtieġ li jieħu post u jadatta d-dokument bit-tagħrif ewlieni għal prodotti ta' investiment għall-konsumatur u bbażati fuq l-assigurazzjoni pprovduti f'pakkett skont ir-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) li, bħala konsegwenza, ma jkollhomx jiġu pprovduti għall-PEPP. Jenħtieġ li jitfassal KID tal-PEPP awtonomu għall-PEPP bażiku. Fejn il-fornitur tal-PEPP joffri opzjonijiet alternattivi ta' investiment, jenħtieġ li jiġi pprovdut ukoll KID ġeneriku għall-opzjonijiet alternattivi ta' investiment li jista' jkun fih ukoll referenzi għal dokumenti oħrajn. B'mod alternattiv, fejn l-informazzjoni meħtieġa dwar l-opzjonijiet alternattivi ta' investiment ma tistax tiġi pprovduta fi ħdan KID awtonomu uniku, jenħtieġ li jiġi pprovdut KID awtonomu għal kull opzjoni alternattiva ta' investiment. Madankollu, dan jenħtieġ li jkun il-każ biss jekk il-forniment ta' KID ġeneriku għall-opzjonijiet alternattivi ta' investiment ma jkunx fl-interess tal-klijenti tal-PEPP. Għalhekk, meta l-awtoritajiet kompetenti jivvalutaw il-konformità tal-KID tal-PEPP ma' dan ir-Regolament, huma jenħtieġ li jiżguraw l-aħjar komparabbiltà ta' opzjonijiet differenti ta' investiment, jekk applikabbli, filwaqt li jqisu b'mod partikolari l-għarfien aġġornat tal-analiżi tal-imġiba biex jiġi evitat kwalunkwe preġudizzju konjittiv ikkawżat mill-preżentazzjoni tal-informazzjoni.

(39)  Sabiex jiġu żgurati t-tixrid u d-disponibbiltà ġenerali tal-KIDs tal-PEPP, jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprovdi għall-pubblikazzjoni mill-fornitur tal-PEPP tal-KIDs tal-PEPP fuq is-sit web tiegħu. Il-fornitur tal-PEPP jenħtieġ li jippubblika l-KID tal-PEPP għal kull Stat Membru fejn il-PEPP jiġi distribwit taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-libertà ta' stabbiliment li jkun fiha l-informazzjoni speċifika għall-kundizzjonijiet relatati mal-fażi ta' akkumulazzjoni u l-fażi ta' dekumulazzjoni għal dak l-Istat Membru.

(40)  Il-kalkolaturi tal-prodotti tal-pensjoni diġà qed jiġu żviluppati fil-livell nazzjonali. Madankollu, biex dawk il-kalkolaturi jkunu utli kemm jista' jkun għall-konsumaturi, jenħtieġ li dawn ikopru l-kostijiet u t-tariffi imposti minn diversi fornituri tal-PEPP, flimkien ma' kwalunkwe kost jew tariffa ulterjuri imposti minn intermedjarji jew minn partijiet oħrajn tal-katina tal-investiment, li ma jkunux diġà ġew inklużi mill-fornituri tal-PEPP.

(41)  Id-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-KID tal-PEPP ▌u l-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni jenħtieġ li jiġu armonizzati iżjed permezz ta' standards tekniċi regolatorji li jikkunsidraw ir-riċerka eżistenti u kontinwa dwar l-imġiba tal-konsumaturi, inkluż ir-riżultati tal-ittestjar tal-effettività ta' modi differenti ta' kif tiġi ppreżentata l-informazzjoni lill-konsumaturi. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġi mogħtija s-setgħa li taddota standards tekniċi regolatorji. L-abbozzi ta’standards tekniċi regolatorji jenħtieġ li jiġu żviluppati mill-EIOPA wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet superviżorji Ewropej l-oħra (ESAs) - l-Awtorità Superviżorja Ewropeja (l-Awtorità Bankarja Ewropea) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8) u l-Awtorità Superviżorja Ewropeja (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq)(ESMA) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9) fejn applikabbli kif ukoll mal-Bank Ċentrali Ewropew, l-awtoritajiet kompetenti u wara ttestjar mill-konsumatur u mill-industrija kif previst f'dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu speċifikati d-dettalji u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni li jenħtieġ li tiġi nkluża fil-KID tal-PEPP , ; il-kundizzjonijiet li taħthom il-PEPP KID jenħtieġ li jiġi rivedut u rivedut; il-kundizzjonijiet biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit li tiġi pprovduta l-PEPP KID; ir-regoli li jiddeterminaw is-suppożizzjonijiet dwar il-projezzjonijiet tal-benefiċċji tal-pensjoni; id-dettalji tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni li għandha tkun fid-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP; u l-kriterji minimi li t-tekniki ta’ mitigazzjoni tar-riskju għandhom jissodisfaw. Meta tkun qed tiżviluppa l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji, l-EIOPA jenħtieġ li tqis id-diversi tipi possibbli ta' PEPPs, in-natura fit-tul tal-PEPPs, il-kapaċitajiet tal-faddala tal-PEPP, u l-karatteristiċi tal-PEPPs. Qabel ma jiġi ppreżentat l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni, jenħtieġ li jsir l-ittestjar tal-konsumaturi u l-ittestjar tal-industrija b'data reali fejn applikabbli. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta dawk l-istandards tekniċi regolatorji permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE u skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata wkoll is-setgħa li tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni żviluppati mill- EIOPA rigward id-dettalji għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni flimkien mar-rekwiżiti meħtieġa biex tippreżenta dik l-informazzjoni f'format standardizzat li jippermetti t-tqabbil u, wara li tikkonsulta lill-ASE l-oħra u l-awtoritajiet kompetenti. wara l-ittestjar tal-industrija, rigward il-format ta’rappurtar superviżorju permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE u skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

(42)  Il-KID tal-PEPP jenħtieġ li jkun distint u separat b'mod ċar minn kwalunkwe materjal ta' kummerċjalizzazzjoni.

(43)  Jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP ifasslu dikjarazzjoni tal-benefiċċji tal-PEPP indirizzata lill-faddala tal-PEPP, sabiex jippreżentawhom b'data personali u ġenerika ewlenija dwar l-iżvilupp tal-PEPP ▌u sabiex jiżguraw informazzjoni aġġornata dwarha. Id-dikjarazzjoni tal-benefiċċji tal-PEPP jenħtieġ li tkun ċara u komprensiva u jenħtieġ li tkun fiha informazzjoni rilevanti u xierqa sabiex tiffaċilita l-fehim tad-drittijiet tal-pensjoni matul iż-żmien u minn prodott tal-pensjoni għal ieħor u biex taqdi l-mobbiltà tal-forza tax-xogħol. Jenħtieġ li d-dikjarazzjoni tal-benefiċċji tal-PEPP tinkludi wkoll informazzjoni ewlenija dwar il-politika ta' investiment relatata mal-fatturi ESG u jenħtieġ li tindika fejn u kif il-faddala tal-PEPP jistgħu jiksbu informazzjoni supplimentari dwar l-integrazzjoni tal-fatturi ESG. Id-dikjarazzjoni tal-benefiċċji tal-PEPP jenħtieġ li jiġi pprovdut kull sena lill-faddala tal-PEPP.

(44)  Il-fornituri tal-PEPP jenħtieġ li jinfurmaw lill-faddala tal-PEPP xahrejn qabel id-dati li fihom il-faddala tal-PEPP ikollhom il-possibbiltà li jimmodifikaw l-opzjonijiet tal-pagament tagħhom dwar il-bidu li jmiss tal-fażi ta' dekumulazzjoni, il-forom possibbli ta' pagamenti maħruġa u l-possibbiltà li tiġi mmodifikata l-forma ta' pagamenti maħruġa. Fejn ikun infetaħ aktar minn subkont wieħed, il-faddala tal-PEPP jenħtieġ li jkunu infurmati dwar il-bidu possibbli tal-fażi ta’ dekumulazzjoni ta' kull subkont.

(45)  Fil-fażi ta' dekumulazzjoni, jenħtieġ li l-benefiċjarji tal-PEPP ikomplu jirċievu informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-PEPP tagħhom u dwar l-opzjonijiet ta' ħlas korrispondenti. Dan hu partikolarment importanti meta jiġġarrab livell sinifikanti tar-riskju ta' investiment mill-benefiċjarji tal-PEPP fil-fażi tal-pagament.

(46)  Biex jiġu protetti b'mod adegwat id-drittijiet tal-faddala tal-PEPP u tal-benefiċjarji tal-PEPP, jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP ikunu kapaċi jagħżlu allokazzjoni tal-assi li tkun taqbel man-natura preċiża u mad-durata tal-obbligazzjonijiet tagħhom, inklużi dawk li għandhom orizzont fit-tul. Għalhekk, huma meħtieġa superviżjoni effiċjenti kif ukoll attitudni lejn regoli ta' investiment li tagħti lill-fornituri tal-PEPP biżżejjed flessibbiltà biex jiddeċiedu fuq il-politika l-aktar sikura u effiċjenti dwar l-investimenti, filwaqt li tobbligahom jaġixxu bi prudenza u fl-aħjar interessi fuq terminu twil tal-faddala tal-PEPP inġenerali. Għalhekk, il-konformità mar-regola tal-persuna prudenti teħtieġ politika ta' investiment adattata għall-istruttura tal-klijenti tal-fornitur tal-PEPP.

(47)  Jekk tiġi ffissata r-regola tal-persuna prudenti bħala l-prinċipju bażi għall-investiment kapitali u jekk isir possibbli li l-fornituri tal-PEPP joperaw bejn il-fruntieri, ir-ridirezzjonar tat-tfaddil fis-settur tal-provvista ta' rtirar personali hu mħeġġeġ, u b'hekk jikkontribwixxi għall-progress ekonomiku u soċjali. Ir-regola tal-persuna prudenti jenħtieġ li tqis ukoll b'mod espliċitu r-rwol li għandhom il-fatturi ESG fil-proċess tal-investiment.

(48)  Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiżgura livell xieraq ta' libertà tal-investiment għall-fornituri tal-PEPP. Bħala investituri f'terminu ta' żmien twil ħafna b'riskji baxxi ta' likwidità, il-fornituri tal-PEPP jinsabu f'pożizzjoni li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-CMU billi jinvestu f'assi illikwidi bħal ishma u fi strumenti oħra li għandhom profil ekonomiku fit-tul u li mhumiex innegozjati fi swieq regolati, f'faċilitajiet multilaterali tan-negozjar (MTFs) jew f'faċilitajiet organizzati tan-negozjar (OTFs) fi ħdan limiti prudenti. Jistgħu wkoll jibbenefikaw mill-vantaġġi ta' diversifikazzjoni internazzjonali. Għalhekk, jenħtieġ li investimenti f'ishma f'muniti oħrajn barra dawk tal-obbligazzjonijiet u fi strumenti oħrajn li għandhom profil ekonomiku fit-tul u li mhumiex innegozjati fi swieq regolati, f'MTFs jew f'OTFs ma jkunux ristretti, skont il-prinċipju tal-persuna prudenti sabiex jitħarsu l-interessi tal-faddala tal-PEPP u tal-benefiċjarji tal-PEPP, ħlief fuq bażi prudenzjali.

(49)  Fil-kuntest tal-approfondiment tas-CMU, il-fehim ta' x'jikkostitwixxi strumenti bi profil ekonomiku fit-tul hu wiesa'. Tali strumenti huma titoli mhux trasferibbli u għaldaqstant ma għandhomx aċċess għal-likwidità ta' swieq sekondarji. Spiss, dawn jirrikjedu impenji b'terminu fiss li jirrestrinġu l-kummerċjabbiltà tagħhom u jenħtieġ li jinftiehmu li jinkludu strumenti ta' parteċipazzjoni u ta' dejn fi, u self ipprovdut lil, impriżi mhux elenkati. L-impriżi mhux elenkati jinkludu proġetti ta' infrastruttura, kumpaniji mhux elenkati li jfittxu li jiksbu t-tkabbir, proprjetà immobbli jew assi oħra li jistgħu jkunu adattati għal skopijiet ta' investiment fit-tul. Il-proġetti ta' infrastruttura b'livell baxx tal-karbonju u li huma reżiljenti għat-tibdil fil-klima, ġeneralment huma assi mhux elenkati u jiddependu fuq krediti fit-tul għall-finanzjament ta' proġetti. Meta wieħed iqis in-natura fit-tul tal-obbligazzjonijiet tagħhom, il-fornituri tal-PEPP huma mħeġġa jallokaw parti suffiċjenti mill-portafoll tal-assi tagħhom għall-investimenti sostenibbli fl-ekonomija reali b'benefiċċji ekonomiċi fit-tul, b'mod partikulari għall-proġetti ta' infrastruttura u l-korporazzjonijiet.

(50)  Il-fatturi ESG, huma importanti għas-sistemi ta' politika tal-investiment u ta' mmaniġġjar tar-riskju tal-fornituri tal-PEPP. Jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP jitħeġġu jikkunsidraw fatturi bħal dawn fid-deċiżjonijiet ta' investiment u jieħdu f'kunsiderazzjoni kif huma jifformaw parti mis-sistema ta' mmaniġġar tar-riskju tagħhom sabiex jiġu evitati "assi mhux irkuprabbli". L-informazzjoni dwar il-fatturi ESG jenħtieġ li tkun disponibbli għall-EIOPA, għall-awtoritajiet kompetenti u għall-faddala tal-PEPP.

(51)  Wieħed mill-objettivi tar-regolamentazzjoni tal-PEPP huwa li jinħoloq prodott ta' tfaddil għall-irtirar li jkun sikur, kosteffiċjenti u fit-tul. Peress li l-investimenti li jikkonċernaw il-prodotti tal-pensjoni personali huma fit-tul, jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-konsegwenzi fit-tul tal-allokazzjoni tal-assi. B'mod partikolari, jenħtieġ li jitqiesu l-fatturi ESG. It-tfaddil tal-PEPP jenħtieġ li jiġi investit b'kunsiderazzjoni tal-fatturi ESG bħal dawk stabbiliti fl-objettivi klimatiċi u ta' sostenibbiltà tal-Unjoni kif stipulat fil-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (Il-Ftehim ta' Pariġi), l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, u l-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem.

(52)  Fl-iżgurar tal-konformità mal-obbligu tagħhom li jiżviluppaw politika ta' investiment skont ir-regola tal-persuna prudenti, jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP ma jitħallewx jinvestu f'ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx li huma identifikati fil-konklużjonijiet applikabbli tal-Kunsill dwar il-lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa, u lanqas f'pajjiż terz b'riskju għoli b'nuqqasijiet strateġiċi identifikati mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni applikabbli adottat abbażi tal-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10).

(53)  Fid-dawl tal-objettiv tal-irtirar fit-tul tal-PEPP, jenħtieġ li l-opzjonijiet ta' investiment mogħtija lill-faddala tal-PEPP jitqiegħdu f'qafas, li jkopri l-elementi li jippermettu lill-investituri jieħdu deċiżjoni ta' investiment, inkluż in-numru ta' opzjonijiet ta' investiment li jistgħu jagħżlu minnhom. Wara l-għażla inizjali li ssir mal-abbonament ta' PEPP, jenħtieġ li faddal tal-PEPP ikollu l-possibbiltà li jimmodifika dik l-għażla wara minimu ta' ħames snin mill-abbonament ta' PEPP jew fil-każ ta' modifika sussegwenti, mill-aktar modifika riċenti tal-opzjoni ta' investiment, sabiex tiġi offruta biżżejjed stabbiltà għall-fornituri għall-istrateġija ta' investiment ta' terminu twil tagħhom filwaqt li fl-istess ħin tiġi żgurata protezzjoni għall-investituri. Madankollu, jenħtieġ li jkun possibbli għall-fornituri tal-PEPP li jippermettu lill-faddala tal-PEPP jimmodifikaw l-opzjoni ta' investiment magħżula b'mod aktar frekwenti.

(54)  Il-PEPP bażiku jenħtieġ li jkun prodott sikur u jenħtieġ li jaġixxi bħala opzjoni prestabbilita ta' investiment. Dan jista' jieħu l-forma jew ta' teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju konsistenti mal-għan li l-faddal tal-PEPP jitħalla jirkupra l-kapital, jew garanzija fuq il-kapital investit. Teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju konsistenti mal-għan li l-faddal tal-PEPP jitħalla jirkupra l-kapital tista' tkun strateġija ta' investiment konservattiva jew strateġija taċ-ċiklu tal-ħajja li tnaqqas b'mod progressiv l-esponiment globali għar-riskju tul iż-żmien. Garanziji pprovduti taħt l-opzjoni prestabbilita ta' investiment jenħtieġ li tal-inqas ikopru l-kontribuzzjonijiet matul il-fażi ta' akkumulazzjoni wara t-tnaqqis tat-tariffi u l-imposti kollha. Il-garanziji jistgħu jkopru wkoll it-tariffi u l-imposti u jistgħu jipprovdu għal kopertura sħiħa jew parzjali tal-inflazzjoni. Garanzija fuq il-kapital investit jenħtieġ li tkun dovuta fil-bidu tal-fażi ta' dekumulazzjoni u matul il-fażi ta' dekumulazzjoni, fejn applikabbli.

(55)  Sabiex jiġu garantiti l-kosteffiċjenza u prestazzjoni suffiċjenti għall-faddala tal-PEPP, jenħtieġ li l-kostijiet u t-tariffi għall-PEPP bażiku jkunu limitati għal perċentwal fiss tal-kapital akkumulat. Filwaqt li dak il-limitu jenħtieġ li jiġi stabbilit għal 1 % tal-kapital akkumulat, ikun xieraq li jiġu speċifikati aktar it-tipi ta' kostijiet u tariffi li għandhom jitqiesu permezz ta' standards tekniċi regolatorji, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-fornituri tal-PEPP differenti u tipi differenti ta' PEPPs mal-istrutturi tal-kostijiet u t-tariffi partikolari tagħhom. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li taddotta tali standards tekniċi regolatorji li jenħtieġ li jiġu żviluppati mill-EIOPA. Fit-tfassil tal-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji, l-EIOPA jenħtieġ li, b'mod partikolari, tikkunsidra n-natura fit-tul tal-PEPP, it-tipi differenti ta' PEPPs u l-fatturi tal-kost rilevanti marbutin mal-karatteristiċi speċifiċi tagħhom, sabiex tiżgura trattament ġust u ugwali għall-fornituri tal-PEPP differenti u l-prodotti tagħhom filwaqt li tqis il-karattru tal-PEPP Bażiku bħala prodott sempliċi, kosteffiċjenti u trasparenti li jipprovdi redditu ta' investiment reali fit-tul suffiċjenti. Barra minn hekk, bil-għan li tiġi ppreservata n-natura tal-irtirar tal-prodott, il-forma ta' pagamenti maħruġa, b'mod partikolari fir-rigward tal-annwalitajiet tul il-ħajja, jenħtieġ li jiġu vvalutati bir-reqqa. F'dak il-qafas, sabiex jiġi żgurat li l-fornituri tal-PEPP li joffru garanzija ta' kapital jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ekwi ma' fornituri oħra, l-EIOPA jenħtieġ li tqis kif dovut l-istruttura tal-kostijiet u t-tariffi. Barra minn hekk, il-valuri perċentwali għall-kostijiet u t-tariffi jenħtieġ li jiġu riveduti regolarment sabiex tiġi żgurata l-adegwatezza kontinwata tagħhom filwaqt li jitqies kwalunkwe tibdil fil-livell tal-kostijiet. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taddotta tali standards tekniċi regolatorji permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE u f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

abiex tiġi żgurata kosteffiċjenza kontinwa u biex il-klijenti tal-PEPP jiġu protetti minn strutturi tal-kostijiet ta' piż żejjed, jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-emendar tal-valur perċentwali, filwaqt li jitqiesu r-reviżjonijiet tiegħu, b'mod partikolari l-livell u l-bidliet reali fil-livell attwali tal-kostijiet u t-tariffi u l-impatt tal-limitu tal-kostijiet fuq id-disponibbiltà tal-PEPPs, u aċċess xieraq għas-suq ta' fornituri tal-PEPP differenti li jipprovdu tipi differenti ta' PEPPs.

(56)  Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jeżerċitaw is-setgħat tagħhom filwaqt li jżommu bħala l-objettivi primarji tagħhom il-protezzjoni tad-drittijiet tal-faddala tal-PEPP u tal-benefiċjarji tal-PEPP u l-istabbiltà u s-solidità tal-PEPP.

(57)  Meta l-fornitur tal-PEPP huwa IORP jew Maniġer ta' Fond ta' Investiment Alternattiv tal-UE (AIFM tal-UE), jenħtieġ li jaħtar depożitarju b'rabta mas-salvagwardja tal-assi li jikkorrispondu għan-negozju tal-forniment tal-PEPP. Huma meħtieġa salvagwardji addizzjonali fir-rigward tal-entità li taġixxi bħala depożitarju u l-funzjonijiet tagħha billi attwalment ir-regoli stabbiliti f'rabta mad-depożitarju fid-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(11) huma mmirati lejn fondi kummerċjalizzati biss lil investituri professjonali, bl-eċċezzjoni tal-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil skont ir-Regolament (UE) 2015/760 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12), ikkummerċjalizzati lil investituri fil-livell tal-konsumatur, u l-liġi settorjali applikabbli għall-IORPs ma tirrikjedix il-ħatra ta' depożitarju fil-każijiet kollha. Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni tal-investitur fir-rigward tas-salvagwardja tal-assi li jikkorrispondu għan-negozju tal-forniment tal-PEPP, dan ir-Regolament jirrikjedi li l-IORPs u l-AIFM tal-UE li jipprovdu l-PEPP isegwu r-regoli tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) fir-rigward tal-ħatra tad-depożitarju, l-eżekuzzjoni tal-kompiti tiegħu u d-dmirijiet ta' sorveljanza tiegħu.

(58)  It-trasparenza u l-ekwità tal-kostijiet u tat-tariffi huma essenzjali għall-iżvilupp tal-fiduċja tal-faddala tal-PEPP u jippermettulhom jagħmlu għażliet informati. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi pprojbit l-użu ta' metodi ta' pprezzar mhux trasparenti.

59)  Sabiex jiġu ssodisfati l-objettivi stabbiliti f'dan ir-Regolament, jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' setgħat ta' intervent mill-EIOPA u mill-awtoritajiet kompetenti. u l-kriterji u fatturi li jenħtieġ li jiġu applikati mill-EIOPA biex jiġi ddeterminat meta jkun hemm tħassib sinifikanti dwar il-protezzjoni ta’ faddal tal-PEPP. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(14). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(60)  Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti tal-PEPP li jiftħu kawża fil-qrati, jenħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR) faċilment aċċessibbli, adegwati, indipendenti, imparzjali, trasparenti u effettivi bejn il-fornituri tal-PEPP jew id-distributuri tal-PEPP u l-klijenti tal-PEPP għas-soluzzjoni ta' tilwimiet li jirriżultaw mid-drittijiet u mill-obbligi stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(61)  Bl-għan li tiġi stabbilita proċedura effiċjenti u effettiva ta' soluzzjoni għat-tilwim, jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP jistabbilixxu proċedura tal-ilmenti effettiva li jistgħu jsegwu l-klijenti tagħhom qabel ma t-tilwima tiġi riferita biex tiġi solvuta fi proċedura tal-ADR jew quddiem qorti. Il-proċedura tal-ilmenti jenħtieġ li tinkludi perjodi ta' żmien qosra u definiti b'mod ċar li fihom il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP jenħtieġ li jwieġeb għal ilment. Jenħtieġ li l-korpi tal-ADR ikollhom kapaċità suffiċjenti biex jinvolvu rwieħhom b'mod adegwat u effiċjenti fil-kooperazzjoni transfruntiera fir-rigward ta' tilwim dwar id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw skont dan ir-Regolament.

(62)  Biex isibu kundizzjonijiet aħjar għall-investimenti tagħhom, u b'hekk jistimolaw ukoll il-kompetizzjoni fost il-fornituri tal-PEPP, jenħtieġ li l-faddala tal-PEPP ikollhom id-dritt li jbiddlu għal fornitur tal-PEPP differenti li jinsab fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor matul il-fażi tal-akkumulazzjoni, permezz ta' proċedura ċara, veloċi u sikura. Madankollu, il-fornituri tal-PEPP jenħtieġ li ma jkunux obbligati jipprovdu servizz ta' bdil għall-PEPPs, fejn dawk li jfaddlu jkunu qed jirċievu l-pagamenti maħruġa fil-forma ta' annwalitajiet tul il-ħajja. Waqt il-bdil, il-fornituri tal-PEPP trasferituri jenħtieġ li jittrasferixxu l-ammonti korrispondenti jew, fejn applikabbli, l-assi in natura mill-kontijiet tal-PEPP u jagħlquha. Jenħtieġ li l-faddala tal-PEPP jikkonkludu kuntratti mal-fornituri tal-PEPP riċevituri għall-ftuħ ta' -kont tal-PEPP ġdid. Il-kont il-ġdid tal-PEPP jenħtieġ li jkollu l-istess struttura ta' subkont bħal kont tal-PEPP preċedenti.

(63)  Matul is-servizz tal-bdil, il-faddala tal-PEPP jistgħu jagħżlu li jittrasferixxu l-assi in natura biss meta l-bdil ikun bejn il-fornituri tal-PEPP, bħal ditti tal-investiment jew fornituri eliġibbli oħrajn li jkollhom liċenzja addizzjonali, involuti fil-ġestjoni tal-portafoll għall-faddala tal-PEPP. Kunsens bil-miktub tal-fornitur riċeventi huwa meħtieġ f'dak il-każ. Fil-każ ta' ġestjoni ta' investiment kollettiv, il-bdil ta' assi in natura mhuwiex possibbli peress li ma hemmx separazzjoni tal-assi għal kull faddal tal-PEPP.

(64)  Jenħtieġ li l-proċess tal-bdil ikun sempliċi għall-faddal tal-PEPP. Għalhekk, jenħtieġ li l-fornitur tal-PEPP ikun responsabbli għat-tnedija u għall-ġestjoni tal-proċess f'isem il-faddal tal-PEPP u fuq talba tiegħu. Jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP ikunu jistgħu jużaw mezzi addizzjonali, bħal soluzzjoni teknika, fuq bażi volontarja meta jistabbilixxu s-servizz tal-bdil. B'kunsiderazzjoni tan-natura pan-Ewropea tal-prodott, il-faddala ta' PEPP jenħtieġ li jkunu jistgħu jbiddlu mingħajr dewmien u mingħajr ħlas meta ma jkunx disponibbli subkont fl-Istat Membru li l-faddal tal-PEPP imur jgħix fih.

(65)  Qabel ma jagħti l-awtorizzazzjoni għall-bdil, jenħtieġ li l-faddal tal-PEPP jiġi infurmat dwar il-passi kollha tal-proċedura u l-kostijiet li huma meħtieġa biex jiġi kkompletat il-bdil, sabiex il-faddal tal-PEPP ikun jista' jagħmel deċiżjoni informata dwar is-servizz tal-bdil.

(66)  Il-kooperazzjoni tal-fornitur tal-PEPP trasferitur hi meħtieġa biex il-bdil jirnexxi. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-fornitur tal-PEPP riċevitur jiġi pprovdut mill-fornitur tal-PEPP trasferitur bl-informazzjoni neċessarja kollha biex jerġa' jibda l-pagamenti fil-kont l-ieħor tal-PEPP. Madankollu, jenħtieġ li tali informazzjoni ma teċċedix dak li hu meħtieġ biex isir il-bdil.

(67)  Jenħtieġ li l-faddala tal-PEPP ma jkunux soġġetti għal telf finanzjarju, inklużi imposti u imgħax, ikkawżat minn kwalunkwe żball li jsir minn xi fornitur tal-PEPP involut fil-proċess tal-bdil. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-faddala tal-PEPP ma jġarrbu l-ebda telf finanzjarju kkawżat mill-pagament ta' tariffi addizzjonali, mgħax jew imposti oħra kif ukoll minn multi, minn penali jew minn kwalunkwe tip ieħor ta' detriment finanzjarju kawża ta' dewmien fit-twettiq tal-bdil. Peress li l-protezzjoni tal-kapital jenħtieġ li tiġi żgurata fil-bidu tal-fażi ta' dekumulazzjoni u matul il-fażi ta' dekumulazzjoni, fejn applikabbli, jenħtieġ li l-fornitur tal-PEPP trasferitur ma jkunx obbligat li jiżgura l-protezzjoni jew il-garanzija tal-kapital fil-mument tal-bdil. Il-fornitur tal-PEPP jista' jiddeċiedi wkoll li jiżgura l-protezzjoni tal-kapital jew li jipprovdi l-garanzija fil-mument tal-bdil.

(68)  Il-faddala tal-PEPP jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jieħdu deċiżjoni informata qabel il-bdil. Il-fornitur tal-PEPP riċevitur jenħtieġ li jikkonforma mar-rekwiżiti kollha ta' distribuzzjoni u informazzjoni, inkluż il-forniment ta' KID tal-PEPP, pariri u informazzjoni adegwata dwar il-kostijiet relatati mal-bdil u l-implikazzjonijiet negattivi possibbli fuq il-protezzjoni tal-kapital meta PEPP b'garanzija qed jiġi mibdul. Il-kostijiet tal-bdil applikati mill-fornitur tal-PEPP trasferitur jenħtieġ li jinżammu għal ammont li ma jikkostitwix ostaklu għall-mobilità u fi kwalunkwe każ, ikun limitat għal 0.5 % tal-ammonti korrispondenti jew il-valur monetarju tal-assi in natura li għandhom jiġu ttrasferiti.

(69)  Jenħtieġ li l-faddala tal-PEPP jingħataw il-libertà li jiddeċiedu fuq l-abbonament ta' PEPP u meta jiftħu subkont ġdid dwar l-għażla ta' pagament tagħhom (annwalitajiet, somma f'daqqa, jew oħrajn) fil-fażi tad-dekumulazzjoni, iżda b'possibbiltà li jirrevedu l-għażla tagħhom sena qabel il-bidu tal-fażi ta’ dekumulazzjoni, fil-bidu tal-fażi ta’ dekumulazzjoni u fil-mument tal-bdil, sabiex ikunu kapaċi jadattaw bl-aħjar mod l-għażla tal-pagament tagħhom għall-ħtiġijiet tagħhom meta joqorbu lejn l-irtirar. Jekk il-fornitur tal-PEPP jagħmel disponibbli aktar minn forma waħda ta' pagamenti maħruġa, jenħtieġ li l-faddal tal-PEPP ikun jista' jagħżel għażla ta' pagament differenti għal kull subkont miftuħ fil-kont tal-PEPP tiegħu.

(70)  Jenħtieġ li l-fornituri tal-PEPP jitħallew iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-faddala tal-PEPP firxa wiesgħa ta' forom ta' pagamenti maħruġa. Dak l-approċċ jikseb l-għan ta' użu msaħħaħ tal-PEPP permezz ta' flessibilità u ta' għażla ikbar għall-faddala tal-PEPP. Jippermetti lill-fornituri jfasslu l-PEPPs tagħhom bl-iktar mod kosteffiċjenti. Hu koerenti ma' politiki oħra tal-Unjoni u hu politikament fattibbli, peress li jżomm biżżejjed flessibilità għall-Istati Membri biex jiddeċiedu dwar liema forom ta' pagamenti maħruġa jixtiequ jħeġġu. F'konformità man-natura tal-irtirar fit-tul tal-prodott, jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istati Membri li jadottaw miżuri li jipprivileġġaw forom partikolari ta' pagamenti maħruġa bħal limiti kwantitattivi għal pagamenti ta' somma f'daqqa biex ikomplu jinkoraġġixxu l-annwalitajiet tul il-ħajja u l-pagamenti ta' prelevament.

(71)   Fid-dawl tan-natura pan-Ewropea tal-PEPP, hemm ħtieġa li jiġi żgurat livell għoli u konsistenti ta' protezzjoni tal-faddal tal-PEPP fis-suq intern kollu. Dan jirrikjedi għodod adegwati biex jiġi miġġieled il-ksur u tiġi evitata l-ħsara għall-konsumatur. Għalhekk, is-setgħat tal-EIOPA u l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jiġu kkumplimentati minn mekkaniżmu espliċitu li jipprojbixxi jew jillimita l-kummerċjalizzazzjoni, id-distribuzzjoni jew il-bejgħ ta' kwalunkwe PEPP li jagħti lok għal tħassib serju rigward il-protezzjoni tal-faddal tal-PEPP, inkluż fir-rigward tan-natura tal-irtirar fit-tul tal-prodott, il-funzjonament ordinat u l-integrità tas-swieq finanzjarji, jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja kollha jew parti minnha, flimkien ma' setgħat ta' koordinazzjoni u kontinġenza xierqa għall-EIOPA.

Is-setgħat tal-EIOPA jenħtieġ li jkunu bbażati fuq l-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 sabiex jiġi żgurat li tali mekkaniżmi għal intervent jistgħu jiġu applikati fil-każ ta' tħassib sinifikanti dwar il-protezzjoni tal-faddal tal-PEPP, inkluż fir-rigward tan-natura partikolari tal-irtirar fit-tul tal-PEPP. Meta l-kundizzjonijiet ikunu ġew sodisfatti, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jimponu projbizzjoni jew restrizzjoni fuq bażi prekawzjonarja qabel ma PEPP ikun ġie kkumerċjalizzat, distribwit jew mibjugħ lill-faddala tal-PEPP. Dawk is-setgħat ma jeħilsux lill-fornitur tal-PEPP mir-responsabbiltà tiegħu li jikkonforma mar-rekwiżiti kollha rilevanti skont dan ir-Regolament.

(72)  Jenħtieġ li tkun iggarantita trasparenza sħiħa dwar il-kostijiet u t-tariffi relatati mal-investiment f'PEPP. Jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi bejn il-fornituri, filwaqt li tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumatur. Ikun hemm informazzjoni komparattiva disponibbli bejn prodotti differenti, u b'hekk jiġi inċentivat l-ipprezzar kompetittiv.

(73)  Għad li s-superviżjoni kontinwa tal-fornituri tal-PEPP għandha tiġi eżerċitata mill-awtoritajiet ▌kompetenti rispettivi, jenħtieġ li l-EIOPA tikkoordina s-superviżjoni fir-rigward tal-PEPPs, sabiex tiggarantixxi l-applikazzjoni konsistenti ta' metodoloġija superviżorja unifikata, li tikkontribwixxi b'dak il-mod għan-natura pan-Ewropea u tal-irtirar fit-tul tal-PEPPs.

(74)  Sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-konsumatur u jiġi ffaċilitat l-aċċess għal proċedura tal-ilmenti, jenħtieġ li l-faddala tal-PEPP ikunu jistgħu, jew individwalment jew b'mod kollettiv, jippreżentaw l-ilmenti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tagħhom ta' residenza, irrispettivament minn fejn ikun seħħ il-ksur.

(75)  Jenħtieġ li l-EIOPA tikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti u tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-konsistenza bejniethom. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li l-EIOPA taqdi rwol fis-saħħa tal-awtoritajiet kompetenti biex japplikaw il-miżuri superviżorji permezz tal-forniment ta' evidenza dwar ksur relatat mal-PEPP. Jenħtieġ ukoll li l-EIOPA tipprovdi medjazzjoni vinkolanti f'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti f'sitwazzjonijiet transfruntiera.

(76)  Biex tiġi żgurata konformità ma'▌dan ir-Regolament mill-fornituri tal-PEPP u mid-distributuri tal-PEPP u biex jiġi żgurat li dawn ikunu soġġetti għal trattament simili madwar l-Unjoni, jenħtieġ li jiġu pprovduti penali amministrattivi u miżuri oħra li huma effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(77)  F'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2010 dwar "Rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi finanzjarji" u sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti stabbiliti ta' dan ir-Regolament jiġu sodisfatti, huwa importanti li l-Istati Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-ksur ta' dan ir-Regolament ikun soġġett għal sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra.

(78)  Għalkemm l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli għal penali amministrattivi u kriminali dwar l-istess ksur, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jiġux mitluba jistabbilixxu regoli għal penali amministrattivi għall-ksur ta' dan ir-Regolament li hu soġġett għal-liġi kriminali nazzjonali. Madankollu, jenħtieġ li ż-żamma ta' penali kriminali minflok penali amministrattivi għall-ksur ta' dan ir-Regolament ma tnaqqasx jew taffettwa b'xi mod ieħor il-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jikkooperaw, jaċċedu u jiskambjaw informazzjoni fil-ħin mal-awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri oħra għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, inkluż wara kwalunkwe riferiment tal-ksur rilevanti lill-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti għal prosekuzzjoni kriminali.

(79)  Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jingħataw is-setgħat li jimponu penali pekunarji li jkunu għolja biżżejjed biex jibbilanċjaw il-profitti reali jew potenzjali, u li jkunu dissważivi anki għall-impriżi finanzjarji l-kbar u għall-maniġers tagħhom.

(80)  Biex tiġi żgurata applikazzjoni konsistenti tal-penali madwar l-Unjoni, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jieħdu f'kunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha meta jiddeterminaw it-tip ta' penali amministrattivi jew miżuri oħra u l-livell tal-penali pekunarji.

(81)  Biex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet dwar il-ksur u l-penali min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti jkollhom effett dissważiv fuq il-pubbliku ġenerali, u biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur billi dan jitwissa dwar il-PEPPs distribwiti bi ksur ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li dawk id-deċiżjonijiet jiġu ppubblikati, sakemm tali żvelar ma jipperikolax l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji jew investigazzjoni li tkun għaddejja.

(82)  Sabiex jinqabdu l-każijiet potenzjali ta' ksur, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, u jenħtieġ li jistabbilixxu mekkaniżmi effikaċi biex jippermettu r-rapportar tal-ksur potenzjali jew li tabilħaqq isir.

(83)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni fil-liġijiet tal-Istati Membri f'dak li jirrigwarda r-reati.

(84)  Kwalunkwe pproċessar ta' data personali mwettaq fil-qafas ta' dan ir-Regolament, bħall-iskambju jew it-trasmissjoni ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti jew l-ipproċessar ta' data personali mill-fornituri tal-PEPP jew mid-distributuri tal-PEPP, jenħtieġ li jitwettaq f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(15) u d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(16). Jenħtieġ li kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta' informazzjoni mill-ASEs jitwettqu f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17).

(85)   Minħabba s-sensittività tad-data finanzjarja personali, il-protezzjoni qawwija tad-data hija ferm importanti. Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data jkunu involuti mill-qrib fl-implimentazzjoni u s-superviżjoni ta' dan ir-Regolament.

(86)  Il-proċedura ta' reġistrazzjoni u ta' notifika stabbilita f'dan ir-Regolament jenħtieġ li ma tissostitwix kwalunkwe proċedura nazzjonali addizzjonali fis-seħħ li jkollha l-possibbiltà li tibbenefika mill-vantaġġi u mill-inċentivi stabbiliti fil-livell nazzjonali.

(87)  Trid titwettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament, fost l-oħrajn, billi jiġu vvalutati l-iżviluppi tas-suq, bħat-tfaċċar ta' tipi ġodda ta' PEPPs, kif ukoll l-iżviluppi f'oqsma oħra tad-dritt tal-Unjoni u l-esperjenzi tal-Istati Membri. Tali evalwazzjoni jenħtieġ li tqis l-għanijiet u l-finijiet differenti li jiġi stabbilit suq tal-PEPP li jiffunzjona tajjeb, u b'mod partikolari jenħtieġ li tevalwa jekk dan ir-Regolament irriżultax f'aktar tfaddil taċ-ċittadini Ewropej għal pensjonijiet sostenibbli u adegwati. L-importanza ta' standards minimi Ewropej għas-superviżjoni tal-fornituri tal-PEPP teħtieġ ukoll l-evalwazzjoni tal-fornituri tal-PEPP f'termini ta' konformità ma' dan ir-Regolament u l-liġi settorjali applikabbli.

(88)  Minħabba l-implikazzjonijiet fit-tul possibbli ta' dan ir-Regolament, huwa essenzjali li jiġu mmonitorjati mill-qrib l-iżviluppi matul il-fażi inizjali tal-applikazzjoni. Meta twettaq l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrifletti wkoll l-esperjenzi tal-EIOPA, ta' partijiet ikkonċernati u ta' esperti u tirrapporta lill-Parlament Ewropew, u lill-Kunsill kwalunkwe osservazzjoni li jista' jkollha.

(89)  Dan ir-Regolament jenħtieġ li jiżgura r-rispett tad-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-drittijiet tal-anzjani li jkollhom ħajja dinjituża u indipendenti u li jipparteċipaw fil-ħajja soċjali u kulturali, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-proprjetà, il-libertà ta' intrapriża, il-prinċipju ta' ugwaljanza bejn is-sessi u l-prinċipju ta' livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur.

(90)  Minħabba li l- għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri t-titjib fil-protezzjoni tal-faddala tal-PEPP u t-titjib tal-fiduċja tal-faddala tal-PEPP fil-PEPPs, inkluż fejn dawn il-prodotti jiġu distribwiti b'mod transfruntier, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba l-effetti tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l- għanijiet..

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli uniformi dwar ir-reġistrazzjoni, il-manifattura, id-distribuzzjoni u s-superviżjoni tal-prodotti tal-pensjoni personali li huma distribwiti fl-Unjoni taħt id-deżinjazzjoni "prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew" jew "PEPP".

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "prodott tal-pensjoni personali" tfisser prodott li:

(a)  hu bbażat fuq kuntratt bejn faddal individwali u entità fuq bażi volontarja u huwa komplimentari għal kwalunkwe prodott tal-pensjoni statutorju jew okkupazzjonali;

(b)  jipprovdi għall-akkumulazzjoni tal-kapital fit-tul bl-objettiv espliċitu li jipprovdi introjtu mal-irtirar u b'possibbiltajiet limitati għall-irtirar bikri qabel dak iż-żmien;

(c)  la huwa prodott tal-pensjoni statutorju u lanqas prodott tal-pensjoni tax-xogħol;

(2)  "Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew" jew "PEPP" tfisser prodott tal-pensjoni personali tat-tfaddil ta' terminu twil, li hu pprovdut ▌minn impriża finanzjarja eliġibbli skont l-Artikolu 6(1) taħt kuntratt tal-PEPP, u sottoskritt minn faddal tal-PEPP, jew minn assoċjazzjoni tal-faddala tal-PEPP indipendenti f'isem il-membri tagħha, fid-dawl tal-irtirar, u li ma għandu l-ebda possibbiltà strettament limitata għal tifdija bikrija u huwa rreġistrat skont dan ir-Regolament;

(3)  "faddal tal-PEPP" tfisser persuna fiżika li tkun ikkonkludiet kuntratt tal-PEPP ma' fornitur tal-PEPP;

(4)  "kuntratt tal-PEPP" tfisser kuntratt bejn faddal tal-PEPP u fornitur tal-PEPP li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4;

(5)  "kont tal-PEPP" tfisser kont tal-pensjoni personali miżmum f'isem faddal tal-PEPP jew benefiċjarju tal-PEPP li jintuża għar-reġistrazzjoni ta' tranżazzjonijiet li jippermettu lill-faddal tal-PEPP jikkontribwixxi b'mod perjodiku somom għall-irtirar▐u lill-benefiċjarju tal-PEPP jirċievi l-benefiċċji tal-PEPP;

(6)  "benefiċjarju tal-PEPP" tfisser persuna fiżika li tirċievi l-benefiċċji ▌tal-PEPP;

(7)  "klijent tal-PEPP" tfisser faddal tal-PEPP, faddal prospettiv tal-PEPP jew benefiċjarju tal-PEPP;

(8)  "distribuzzjoni tal-PEPP" tfisser l-għoti ta' konsulenza, ta' proposti jew tat-twettiq ta' xogħol preparatorju ieħor għall-konklużjoni ta' kuntratti għall-forniment ta' PEPP, ta' konklużjoni ta' tali kuntratti, jew ta' għajnuna fl-amministrazzjoni jew fl-eżekuzzjoni ta' dawk il-kuntratti, inkluż l-għoti ta' informazzjoni li tikkonċerna kuntratt tal-PEPP wieħed jew iktar skont il-kriterji magħżula mill-klijenti tal-PEPP permezz ta' sit web jew ta' tip ieħor ta' midja u l-kompilazzjoni ta' lista tal-klassifika ta' prodotti tal-PEPP, inkluż tqabbil bejn il-prezzijiet u bejn il-prodotti, jew tnaqqis fil-prezz ta' kuntratt tal-PEPP, meta l-klijent tal-PEPP ikun jista' jikkonkludi direttament jew indirettament kuntratt tal-PEPP bl-użu ta' sit web jew ta' tip ieħor ta' midja;

(9)  "benefiċċji tal-irtirar tal-PEPP" tfisser benefiċċji mħallsa b'riferiment għall-ilħiq, jew għall-aspettattiva ta' lħiq, tal-irtirar f'waħda mill-forom imsemmija fl-Artikolu 58(1);

10)  "benefiċċji tal-PEPP" tfisser benefiċċji tal-irtirar tal-PEPP u benefiċċji addizzjonali oħra li għalihom huwa intitolat benefiċjarju tal-PEPP f'konformità mal-kuntratt tal-PEPP, b'mod partikolari għall-każijiet strettament limitati ta' rimborż antiċipat jew jekk il-kuntratt tal-PEPP jipprovdi kopertura tar-riskji bijometriċi;

(11)  "fażi tal-akkumulazzjoni" tfisser il-perjodu li matulu l-assi ▌jakkumulaw f'kont tal-PEPP u normalment tkompli sa meta tibda l-fażi ta' dekumulazzjoni;

(12)  "fażi tad-dekumulazzjoni" tfisser il-perjodu li matulu l-assi akkumulati f'kont tal-PEPP jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw l-irtirar jew rekwiżiti tal-introjtu oħrajn;

(13)  "annwalità" tfisser somma pagabbli f'intervalli speċifiċi tul perjodu, bħall-ħajja tal-benefiċjarju tal-PEPP jew ċertu numru ta' snin, b'ritorn għal investiment;

(14)  "pagamenti ta' prelevament" tfisser ammonti diskrezzjonali li l-benefiċjarji tal-PEPP jistgħu jipprelevaw ▌sa ċertu limitu fuq bażi perjodika;

(15)  "fornitur ta' PEPP" tfisser impriża finanzjarja kif imsemmija fl-Artikolu 6(1) awtorizzata biex timmanifattura PEPP u biex tqassam dak il-PEPP;

(16)  ▌"distributur ta' PEPP" tfisser impriża finanzjarja kif imsemmija fl-Artikolu 6(1) awtorizzata tiddistribwixxi PEPPs mhux manifatturati minnha, ditta ta' investiment li tipprovdi pariri dwar investimenti, jew ▌intermedjarja ta' assigurazzjoni kif definita fil-punt (3) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(18);

(17)  "mezz li jservi għal żmien twil" tfisser kwalunkwe strument li:

(a)  jippermetti lil klijent tal-PEPP jaħżen informazzjoni indirizzata personalment lil dak il-klijent b'mod li tkun aċċessibbli għal referenza futura u għal perjodu ta' żmien adegwat għall-finijiet tal-informazzjoni; u

(b)  jippermetti r-riproduzzjoni bla tibdil tal-informazzjoni maħżuna;

(18)  "awtoritajiet kompetenti" tfisser l-awtoritajiet nazzjonali ddeżinjati minn ▌Stat Membru biex tissorvelja l-fornituri tal-PEPP jew id-distributuri tal-PEPP, skont il-każ, jew biex twettaq il-kompiti previsti f'dan ir-Regolament;

(19)  "Stat Membru tad-domiċilju tal-fornitur tal-PEPP" tfisser l-Istat Membru tad-domiċilju kif definit fl-att leġislattiv rilevanti kif imsemmi fl-Artikolu 6(1);

(20)  "Stat Membru tad-domiċilju tad-distributur tal-PEPP" tfisser:

(a)  fejn id-distributur ikun persuna fiżika, l-Istat Membru li fih tinsab ir-residenza tiegħu jew tagħha;

(b)  fejn id-distributur ikun persuna ġuridika, l-Istat Membru li fih jinsab l-uffiċċju reġistrat tiegħu jew, jekk id-distributur skont il-liġi nazzjonali tiegħu ma jkollu l-ebda uffiċċju reġistrat, l-Istat Membru li fih jinsab l-uffiċċju prinċipali tiegħu;

21)  "Stat Membru ospitanti tal-fornitur tal-PEPP" tfisser Stat Membru, li mhuwiex l-Istat Membru tad-domiċilju tal-fornitur tal-PEPP, li fih il-fornitur tal-PEPP jipprovdi PEPPs taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-libertà ta' stabbiliment jew li għalih il-fornitur tal-PEPP ikun fetaħ subkont;

(22)  "Stat Membru ospitanti tad-distributur tal-PEPP" tfisser Stat Membru, li mhuwiex l-Istat Membru tad-domiċilju tad-distributur tal-PEPP, fejn id-distributur tal-PEPP jiddistribwixxi taħt il-libertà tal-PEPPs li jipprovdu servizzi jew il-libertà tal-istabbiliment;

(23)  "subkont" tfisser taqsima nazzjonali li tinfetaħ fi ħdan kull kont individwali tal-PEPP u li tikkorrispondi għar-rekwiżiti legali u għall-kundizzjonijiet għall-użu ta' inċentivi possibbli stabbiliti f'livell nazzjonali għall-investiment f'PEPP mill-Istat Membru ta' residenza tal-faddal tal-PEPP; għalhekk, individwu jista' jkun faddal ta' PEPP jew benefiċjarju ta' PEPP f'kull subkont, skont ir-rekwiżiti legali rispettivi għall- fażi ta' akkumulazzjoni u l-fażi ta’dekumulazzjoni;

(24)  "kapital" tfisser kontribuzzjonijiet kapitali aggregati ▌ikkalkolati abbażi tal-ammonti investibbli wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imposti u l-ispejjeż kollha mġarrba b'mod dirett jew indirett mill-faddala tal-PEPP;

(25)  "strumenti finanzjarji" tfisser dawk l-istrumenti speċifikati fit-Taqsima C tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19);

(26)  "depożitarju" tfisser istituzzjoni inkarigata mis-salvagwardja tal-assi u mis-sorveljanza tal-konformità mar-regoli dwar il-fond u mad-dritt applikabbli;

(27)   "PEPP bażiku" tfisser opzjoni ta' investiment kif stabbilita fl-Artikolu 45;

(28)  "tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju" tfisser tekniki għal tnaqqis sintetiku fil-firxa tal-iskopertura għal riskju u/jew il-probabilità ta' okkorrenza ta' dan;

(29)  "riskji bijometriċi" tfisser riskji marbuta ma' mewt, diżabbiltà u/jew lonġevità;

(30)  "bdil tal-fornitur" tfisser, fuq talba ta' faddal tal-PEPP, it-trasferiment mingħand fornitur tal-PEPP għal ieħor tal-ammonti korrispondenti, jew fejn applikabbli, assi in natura f'konformità mal-Artikolu 52(4), minn kont ta' PEPP lill-ieħor, bl-għeluq tal-kont preċedenti tal-PEPP mingħajr preġudizzju għall-punt (e) tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 53(4);

(31)  "parir" tfisser rakkomandazzjoni personali mill-fornitur tal-PEPP jew mid-distributur tal-PEPP lil klijent tal-PEPP fir-rigward ta' kuntratt tal-PEPP wieħed jew aktar▌;

(32)  "sħubija" tfisser kooperazzjoni bejn fornituri tal-PEPP biex joffru subkontijiet għal Stati Membri differenti fil-kuntest tas-servizz tal-portabilità, kif imsemmi fl-Artikolu 19(2);

33)  "fatturi ambjentali, soċjali u ta' governanza" jew "fatturi ESG" tfisser kwistjonijiet ambjentali, soċjali u ta' governanza bħal dawk imsemmija fil-Ftehim ta' Pariġi, l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Prinċipji appoġġati min-Nazzjonijiet Uniti għall-Investiment Responsabbli.

Artikolu 3

Regoli applikabbli

Ir-reġistrazzjoni, il-manifattura, id-distribuzzjoni u s-superviżjoni tal-PEPPs għandhom ikunu soġġetti għal:

(a)  dan ir-Regolament, u

(b)   fil-każ ta' kwistjonijiet li mhumiex irregolati minn dan ir-Regolament▌:

(i)  il-liġi settorjali rilevanti tal-Unjoni inklużi l-atti delegati u ta' implimentazzjoni korrispondenti;

(ii)  il-liġijiet adottati mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' miżuri tal-UE li jirrigwardjaw b'mod speċifiku l-PEPP;

(iii)  il-liġijiet nazzjonali oħra li japplikaw għall-PEPPs.

Artikolu 4

Kuntratt tal-PEPP

1.  Il-kuntratt tal-PEPP għandu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-PEPP f'konformità mar-regoli applikabbli msemmija fl-Artikolu 3.

2.  Il-kuntratt tal-PEPP għandu b'mod partikolari jinkludi dawn li ġejjin:

(a)  deskrizzjoni tal-PEPP Bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 45, inkluża informazzjoni dwar il-garanzija fuq il-kapital investit jew l-istrateġija ta' investiment diretta biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-kapital;

(b)  deskrizzjoni tal-opzjonijiet ta' investiment alternattivi kif imsemmija fl-Artikolu 42(2), fejn applikabbli;

(c)  il-kundizzjonijiet relatati mal-modifika tal-opzjoni ta' investiment imsemmija fl-Artikolu 44;

(d)  meta l-PEPP joffri kopertura tar-riskju bijometriku, id-dettalji ta' dik il-kopertura, inklużi ċ-ċirkostanzi fejn tapplika;

(e)  deskrizzjoni tal-benefiċċji tal-irtirar tal-PEPP, b'mod partikolari l-forom possibbli ta' pagamenti maħruġa u d-dritt ta' bidla tal-forma tal-pagament maħruġ imsemmi fl-Artikolu 58;

(f)  il-kundizzjonijiet relatati mas-servizz tal-portabilità msemmi fl-Artikoli 17 sa 20 inkluża informazzjoni dwar l-Istati Membri li għalihom hemm subkont disponibbli;

(g)  il-kundizzjonijiet relatati mas-servizz ta' bdil imsemmi fl-Artikoli 52 sa 55;

(h)  il-kategoriji tal-kostijiet u l-kostijiet totali aggregati espressi f'termini perċentwali u f'termini monetarji, fejn applikabbli;

(i)  il-kundizzjonijiet relatati mal-fażi ta' akkumulazzjoni għas-subkont li jikkorrispondi għall-Istat Membru tar-residenza tal-faddal tal-PEPP imsemmi fl-Artikolu 47;

(j)  il-kundizzjonijiet relatati mal-fażi ta' dekumulazzjoni għas-subkont li jikkorrispondi għall-Istat Membru tar-residenza tal-faddal tal-PEPP imsemmi fl-Artikolu 57;

(k)  fejn applikabbli, il-kundizzjonijiet li taħthom għandhom jitħallsu lura l-vantaġġi jew l-inċentivi mogħtija lill-Istat Membru tar-residenza tal-faddal tal-PEPP.

KAPITOLU II

REĠISTRAZZJONI

Artikolu 5

Reġistrazzjoni

1.  PEPP jista' jiġi pprovdut u ddistribwit biss fl-Unjoni fejn ikun ġie rreġistrat fir-reġistru pubbliku ċentrali miżmum mill-EIOPA f'konformità mal-Artikolu 13.

2.  Reġistrazzjoni ta' PEPP għandha tkun valida fl-Istati Membri kollha. Din tintitola lill-fornitur tal-PEPP jipprovdi lill-PEPP u lid-distributur tal-PEPP jiddistribwixxu l-PEPP irreġistrat fir-reġistru pubbliku ċentrali msemmi fl-Artikolu 13.

Is-superviżjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament fuq bażi kontinwa għandha ssir skont il-Kapitolu IX.

Artikolu 6

Applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' PEPP

1.  L-impriżi finanzjarji li ġejjin biss li huma awtorizzati jew irreġistrati taħt il-liġi tal-Unjoni jistgħu japplikaw għal reġistrazzjoni ta' PEPP:

(a)  istituzzjonijiet ta' kreditu awtorizzati skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20);

(b)  impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati f'konformità mad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(21), involuti fl-assigurazzjoni tal-ħajja diretta skont l-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2009/138/KE u l-Anness II ta' dik id-Direttiva;

(c)  l-istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) awtorizzati jew irreġistrati skont id-Direttiva (UE) 2016/2341 li, skont il-liġi nazzjonali, huma awtorizzati u ssorveljati sabiex jipprovdu wkoll prodotti tal-pensjoni personali. F'dak il-każ, l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha korrispondenti għall-forniment tal-PEPP għandhom ikunu separati, mingħajr il-possibbiltà li jiġu trasferiti għan-negozju l-ieħor ta' provvista għall-irtirar tal-istituzzjoni;

(d)  ditti tal-investiment awtorizzati f'konformità mad-Direttiva 2014/65/UE, li jipprovdu l-ġestjoni tal-portafolli▌;

(e)  kumpaniji ta' investiment jew kumpaniji ta' ġestjoni awtorizzati f'konformità mad-Direttiva 2009/65/UE▌;

(f)   maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi (AIFM tal-UE) awtorizzati f'konformità mad-Direttiva 2011/61/UE▌.

2.  L-impriżi finanzjarji elenkati fil-paragrafu 1 għandhom jippreżentaw l-applikazzjoni tagħhom għal reġistrazzjoni ta' PEPP lill-awtorità kompetenti tagħhom. L-applikazzjoni għandha tinkludi dan li ġej:

(a)  ▌il-klawżoli standard tal-kuntratt, tal-kuntratt tal-PEPP li se jiġu proposti lill-faddala tal-PEPP kif imsemmi fl-Artikolu 4;

(b)  informazzjoni dwar l-identità tal-applikant ;

(c)  informazzjoni dwar l-arranġamenti dwar il-portafoll kif ukoll l-immaniġġjar u l-amministrazzjoni tar-riskju fir-rigward tal-PEPP, inklużi l-arranġamenti kif imsemmija fl-Artikoli 19(2), 42(5) u 49(3);

(d)  lista tal-Istati Membri fejn il-fornitur tal-PEPP applikant biħsiebu jqiegħed il-PEPP fis-suq, fejn applikabbli;

(e)  informazzjoni dwar l-identità tad-depożitarju, fejn applikabbli;

(f)  tagħrif ewlieni tal-PEPP imsemmi fl-Artikolu 26;

(g)   lista ta' Stati Membri li għalihom il-fornitur tal-PEPP applikant ikun jista' jiżgura l-ftuħ immedjat ta' subkont.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivvalutaw jekk l-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 tkunx kompluta fi żmien 15-il jum tax-xogħol mill-irċevuta tal-applikazzjoni.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jistabbilixxu limitu ta' żmien li fih l-applikant għandu jipprovdi informazzjoni addizzjonali, jekk l-applikazzjoni ma tkunx kompluta. Wara li l-applikazzjoni titqies kompluta, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-applikant b'dan.

4.   Fi żmien tliet xhur mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni kompluta skont il-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu deċiżjoni għar-reġistrazzjoni ta' PEPP biss jekk l-applikant ikun eliġibbli biex jipprovdi PEPPs skont il-paragrafu 1 u jekk l-informazzjoni u d-dokumenti sottomessi fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ikunu konformi ma' dan ir-Regolament.

5.   Fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol mit-teħid ta' deċiżjoni għar-reġistrazzjoni tal-PEPP, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkomunikaw lill-EIOPA d-deċiżjoni kif ukoll l-informazzjoni u d-dokumenti msemmija fil-punti (a), (b), (d), (f) u (g) tal-paragrafu 2 u għandhom jinfurmaw lill-fornitur tal-PEPP applikant kif xieraq.

L-EIOPA ma għandhiex tkun responsabbli jew tinżamm responsabbli għal deċiżjoni għal reġistrazzjoni meħuda minn awtoritajiet kompetenti.

Meta l-awtoritajiet kompetenti jirrifjutaw li jagħtu reġistrazzjoni, huma għandhom joħorġu deċiżjoni motivata li għandha tkun soġġetta għal dritt għal appell.

6.  F'każ li jkun hemm aktar minn awtorità kompetenti waħda għal tip speċifiku ta' impriża finanzjarja kif imsemmi fil-paragrafu 1 fi Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti waħda għal kull tip ta' impriża finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1 li tkun responsabbli għall-proċedura ta' reġistrazzjoni u għall-komunikazzjoni mal-EIOPA.

Kwalunkwe modifika sussegwenti għall-informazzjoni u d-dokumenti pprovduti fl-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi notifikata immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti. Fejn modifiki jkunu fir-rigward tal-informazzjoni u d-dokumenti msemmija fil-punti (a), (b), (d), (f) u (g) tal-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkomunikaw dawk il-modifiki lill-EIOPA mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 7

Reġistrazzjoni ta' PEPP

1.  Fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol mid-data tal-komunikazzjoni tad-deċiżjoni għar-reġistrazzjoni kif ukoll tal-informazzjoni u tad-dokumenti skont l-Artikolu 6(5), l-EIOPA għandha tirreġistra l-PEPP fir-reġistru pubbliku ċentrali imsemmi fl-Artikolu 13 u għandha tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti b'dan mingħajr dewmien żejjed.

2.  Fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol wara li jirċievu n-notifika għar-reġistrazzjoni tal-PEPP imsemmija fil-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinformaw lill-fornitur tal-PEPP applikant kif xieraq.

3.   Il-fornitur tal-PEPP jista' jipprovdi l-PEPP, u d-distributur tal-PEPP jista' jiddistribwixxi l-PEPP sa mid-data tar-reġistrazzjoni tal-PEPP fir-reġistru pubbliku ċentrali msemmi fl-Artikolu 13.

Artikolu 8

Kundizzjonijiet għad-dereġistrazzjoni ta' PEPP

1.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom joħorġu deċiżjoni għad-dereġistrazzjoni tal-PEPP meta:

(a)  il-fornitur tal-PEPP jirrinunzja espressament għar-reġistrazzjoni;

(b)  il-fornitur tal-PEPP ikun kiseb ir-reġistrazzjoni billi għamel dikjarazzjonijiet foloz jew b'xi mezz irregolari ieħor;

(c)  il-fornitur tal-PEPP ikun kiser serjament jew sistematikament dan ir-Regolament; jew

(d)  il-fornitur tal-PEPP jew il-PEPP ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet li taħthom tkun ingħatat ir-reġistrazzjoni.

2.  Fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol wara t-teħid ta' deċiżjoni għad-dereġistrazzjoni tal-PEPP, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkomunikawha lill-EIOPA u jinfurmaw lill-fornitur tal-PEPP kif xieraq.

3.  Fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol wara li tirċievi n-notifika tad-deċiżjoni għad-dereġistrazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-EIOPA għandha tneħħi r-reġistrazzjoni tal-PEPP u għandha tinnotifika b'dan lill-awtoritajiet kompetenti.

4.  Fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol wara li jirċievu n-notifika għad-dereġistrazzjoni tal-PEPP msemmija fil-paragrafu 3, inkluża d-data tad-dereġistrazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-fornitur tal-PEPP kif xieraq.

5.  Il-fornitur tal-PEPP ma għandux jibqa' jipprovdi l-PEPP u d-distributur tal-PEPP ma għandux jibqa' jiddistribwixxi l-PEPP mid-data tad-dereġistrazzjoni tal-PEPP mir-reġistru pubbliku ċentrali msemmi fl-Artikolu 13.

6.  Meta l-EIOPA tkun irċeviet informazzjoni rigward l-eżistenza ta' waħda miċ-ċirkostanzi msemmija fil-punt (b) jew (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, f'konformità mad-dmir ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-EIOPA msemmija fl-Artikolu 66, l-EIOPA għandha titlob lill-awtoritajiet kompetenti tal-fornitur tal-PEPP biex jivverifikaw l-eżistenza ta' tali ċirkostanzi u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jissottomettu lill-EIOPA s-sejbiet tagħhom u l-informazzjoni korrispondenti.

7.  Qabel ma tittieħed deċiżjoni għad-dereġistrazzjoni tal-PEPP, l-awtoritajiet kompetenti u l-EIOPA għandhom jagħtu l-aħjar sforzi tagħhom biex jiżguraw li l-interessi tal-faddala tal-PEPP jiġu salvagwardjati.

Artikolu 9

Deżinjazzjoni▌

Id-deżinjazzjoni "Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew" jew "PEPP" b'rabta ma' prodotti tal-pensjoni personali tista' tintuża biss meta l-prodott tal-pensjoni personali jkun ġie rreġistrat mill-EIOPA biex jiġi ddistribwit bid-deżinjazzjoni "PEPP" f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Distribuzzjoni ta' PEPPs

1.  L-impriżi finanzjarji msemmija fl-Artikolu 6(1) jistgħu jiddistribwixxu l-PEPPs li huma mmanifatturaw. Huma jistgħu jiddistribwixxu wkoll PEPPs li ma mmanifatturawx sakemm jikkonformaw mal-liġi settorjali rilevanti skont liema jistgħu jqassmu prodotti li ma jkunux immanifatturaw.

2.  L-intermedjarji tal-assigurazzjoni rreġistrati f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/97 u d-ditti tal-investiment awtorizzati skont id-Direttiva 2014/65/UE għall-għoti ta' pariri dwar l-investiment kif definit fil-punt 4 tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE jistgħu jiddistribwixxu l-PEPPs li huma ma jkunux immanifatturaw.

Artikolu 11

Reġim prudenzjali applikabbli għal tipi differenti ta' fornituri

Il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP għandhom jikkonformaw ▌ma' dan ir-Regolament, kif ukoll mar-reġim prudenzjali rilevanti applikabbli għalihom f'konformità mal-atti leġislattivi msemmija fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikolu 10(2).

Artikolu 12

Il-pubblikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali

1.  It-testi tal-liġijiet nazzjonali, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirregolaw il-kundizzjonijiet relatati mal-fażi ta' akkumulazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 47 u l-kundizzjonijiet relatati mal-fażi ta' dekumulazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 57, inkluża informazzjoni dwar proċeduri nazzjonali addizzjonali stabbiliti għall-applikazzjoni għal vantaġġi u inċentivi stabbiliti fil-livell nazzjonali, fejn applikabbli, għandhom isiru pubbliċi u jinżammu aġġornati mill-awtorità nazzjonali rilevanti.

2.  L-awtoritajiet kompetenti kollha fi Stat Membru għandhom iżommu u jżommu aġġornata fuq is-sit web tagħhom link għat-testi msemmija fil-paragrafu 1.

3.  Il-pubblikazzjoni tat-testi msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun biss għal skopijiet ta' informazzjoni u m'għandhiex toħloq obbligi jew responsabbiltajiet legali għall-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Artikolu 13

Reġistru pubbliku ċentrali

1.  L-EIOPA għandha żżomm reġistru pubbliku ċentrali li jidentifika kull PEPP irreġistrat skont dan ir-Regolament, in-numru ta' reġistrazzjoni tal-PEPP, il-fornitur tal-PEPP ta' dan il-PEPP, l-awtoritajiet kompetenti tal-fornitur tal-PEPP, id-data tar-reġistrazzjoni tal-PEPP, lista sħiħa tal-Istati Membri li fihom dan il-PEPP huwa offrut u lista sħiħa ta' Stati Membri li għalihom il-fornitur tal-PEPP joffri subkont. Ir-reġistru għandu jkun disponibbli pubblikament f'format elettroniku u għandu jinżamm aġġornat.

2.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-EIOPA dwar ir-rabtiet imsemmija fl-Artikolu 12(2) u għandhom iżommu din l-informazzjoni aġġornata.

3.  l-EIOPA għandha tippubblika u żżomm aġġornati l-links imsemmija fil-paragrafu 2 fir-reġistru pubbliku ċentrali msemmi fil-paragrafu 1.

KAPITOLU III

FORNIMENT U PORTABILITÀ TRANSFRUNTIERA TAL-PEPP

TAQSIMA I

LIBERTÀ LI JIĠU PPROVDUTI SERVIZZI U LIBERTÀ TAL-ISTABBILIMENT

Artikolu 14

Eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u libertà tal-istabbiliment mill-fornituri tal-PEPP u mid-distributuri tal-PEPP

1.   Il-fornituri tal-PEPP jistgħu jipprovdu u d-distributuri tal-PEPP jistgħu jiddistribwixxu PEPPs fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti bil-libertà li jipprovdu servizzi jew bil-libertà tal-istabbiliment, dment li jagħmlu dan f'konformità mar-regoli u mal-proċeduri rilevanti stabbiliti minn jew skont l-atti leġislattivi tal-Unjoni applikabbli għalihom kif imsemmi fil-punti (a), (b), (d) u (e) tal-Artikolu 6(1) jew fl-Artikolu 10(2) u wara li jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jiftħu subkont għal dan l-Istat Membru ospitanti skont l-Artikolu 21.

2.   Il-fornituri tal-PEPP kif imsemmija fil-punti (c) u (f) tal-Artikolu 6(1) għandhom jikkonformaw mar-regoli stabbiliti fl-Artikolu 15.

Artikolu 15

Eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi mill-IORPs u mill-AIFM tal-UE

1.  Il-fornituri tal-PEPP kif imsemmija fil-punt (c) u fil-punt (f) tal-Artikolu 6(1) li beħsiebhom jipprovdu PEPPs lill-faddala tal-PEPP fit-territorju ta' Stat Membru ospitanti għall-ewwel darba taħt il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u wara li jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jiftħu subkont għal dan l-Istat Membru ospitanti skont l-Artikolu 21, għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tagħhom:

(a)  l-isem u l-indirizz tal-fornitur tal-PEPP,

(b)  l-Istat Membru li fih il-fornitur tal-PEPP beħsiebu jipprovdi jew jiddistribwixxi PEPPs lill-faddala tal-PEPP.

2.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jibagħtu l-informazzjoni fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mid-data tal-wasla għand l-Istat Membru ospitanti flimkien ma' konferma li l-fornitur tal-PEPP imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 6(1). L-informazzjoni tiġi kkomunikata lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti sakemm l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju ma jkollhomx raġuni biex jiddubitaw l-adegwatezza tal-istruttura amministrattiva fir-rigward tal-forniment ta' PEPP, jew is-sitwazzjoni finanzjarja tal-fornitur tal-PEPP kif imsemmi fil-punt (c) u (f) tal-Artikolu 6(1).

Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju jirrifjutaw li jikkomunikaw l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti, huma għandhom jagħtu r-raġunijiet tar-rifjut lill-fornitur tal-PEPP ikkonċernat fi żmien xahar minn meta jirċievu l-informazzjoni u d-dokumenti kollha. Ir-rifjut jew kwalunkwe nuqqas milli tingħata tweġiba għandhom ikunu suġġetti għad-dritt li wieħed jirrikorri għall-qrati fl-Istat Membru ta' domiċilju tal-PEPP.

3.  Fi żmien 10 ijiem tax-xogħol, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandhom jirrikonoxxu li rċevew l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju mbagħad għandhom jinfurmaw lill-fornitur tal-PEPP li l-informazzjoni waslet għand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti u li l-fornitur tal-PEPP jista' jibda' forniment tal-PEPP lill-faddala tal-PEPP f'dak l-Istat Membru.

4.  Fin-nuqqas ta' konferma tar-riċevuta kif imsemmi fil-paragrafu 3 fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mid-data tat-trażmissjoni tal-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw lill-fornitur tal-PEPP li l-fornitur tal-PEPP jista' jibda jipprovdi servizzi f'dak l-Istat Membru.

5.  F'każ ta' bidla fi kwalunkwe informazzjoni imsemmija fil-paragrafu 1, il-fornitur tal-PEPP għandu jinnotifika dik il-bidla lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-inqas xahar qabel ma jimplimenta l-bidla. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar il-bidla malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard minn xahar mill-wasla tan-notifika.

6.   L-Istati Membri ospitanti jistgħu, għall-finijiet ta' din il-proċedura, jaħtru awtoritajiet kompetenti oħra minbarra dawk imsemmija fil-punt 18 tal-Artikolu 2 sabiex jeżerċitaw is-setgħat mogħtija lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti. Huma għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u lill-EIOPA, u jindikaw kwalunkwe diviżjoni ta' dawk id-dmirijiet.

Artikolu 16

Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

1.  Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jkollhom raġuni li jqisu li PEPP huwa ddistribwit fit-territorju tiegħu jew li subkont għal dak l-Istat Membru jkun infetaħ bi ksur ta' kwalunkwe obbligu li jirriżulta mir-regoli applikabbli kif imsemmi fl-Artikolu 3, huma għandhom jirreferu s-sejbiet tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-fornitur tal-PEPP jew tad-distributur tal-PEPP.

2.  Wara li jivvalutaw l-informazzjoni li jirċievu skont il-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom, fejn applikabbli, jieħdu l-miżuri xierqa mingħajr dewmien biex jirrimedjaw is-sitwazzjoni. Għandhom jinformaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar kull tali miżura.

3.  Meta l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju jirriżultaw li mhumiex adegwati jew huma neqsin, u l-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP ikompli jiddistribwixxi l-PEPP b'mod li huwa ta' detriment b'mod ċar għall-interessi tal-faddala tal-PEPP tal-Istat Membru ospitanti jew għall-funzjonament ordnat tas-suq għal prodotti tal-pensjoni personali f'dak l-Istat Membru, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jistgħu, wara li jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju, jieħdu l-miżuri xierqa biex jipprevjenu irregolaritajiet ulterjuri, inkluż, sa fejn ikun strettament meħtieġ, il-prevenzjoni li l-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP ikompli d-distribuzzjoni tal-PEPPs fit-territorju tagħhom.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju jew l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti jistgħu jirreferu l-kwistjoni lill-EIOPA u jitolbu l-assistenza tagħha skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

4.  Il-paragrafi 1 sa 3 ma għandhomx jaffettwaw is-setgħa tal-Istat Membru ospitanti li jieħu miżuri xierqa u mhux diskriminatorji biex jipprevjeni jew jippenalizza irregolaritajiet imwettqa fit-territorju tiegħu, f'sitwazzjonijiet fejn azzjoni immedjata tkun strettament meħtieġa sabiex jiġu protetti d-drittijiet tal-konsumaturi fl-Istat Membru ospitanti, u fejn miżuri ekwivalenti tal-Istat Membru tad-domiċilju ma jkunux adegwati jew ikunu nieqsa, jew f'każijiet fejn l-irregolaritajiet ikunu kuntrarji għal dispożizzjonijiet legali nazzjonali li jipproteġu l-ġid ġenerali, sa fejn ikun strettament meħtieġ. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, l-Istati Membri ospitanti għandhom ikollhom il-possibbiltà li jipprevjenu lill-fornitur tal-PEPP jew lid-distributur tal-PEPP milli jwettqu negozju ġdid fit-territorju tagħhom.

5.  Kwalunkwe miżura adottata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti skont dan l-Artikolu għandha tiġi kkomunikata lill-fornitur tal-PEPP jew lid-distributur tal-PEPP f'dokument motivat tajjeb u nnotifikat lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju mingħajr dewmien żejjed.

TAQSIMA II

PORTABILITÀ

Artikolu 17

Servizz tal-portabilità

1.  Il-faddala tal-PEPP għandu jkollhom id-dritt li jużaw servizz tal-portabilità li jagħtihom id-dritt li jkomplu jikkontribwixxu fil-kont tal-PEPP eżistenti tagħhom, meta jbiddlu r-residenza tagħhom għal Stat Membru ieħor.

2.  Meta jużaw is-servizz tal-portabilità, il-faddala tal-PEPP huma intitolati jżommu l-vantaġġi u l-inċentivi kollha mogħtija mill-fornitur tal-PEPP u marbuta mal-investiment kontinwu fil-PEPP tagħhom.

Artikolu 18

Forniment tas-servizz tal-portabilità

1.  Il-fornituri tal-PEPP għandhom jipprovdu s-servizz tal-portabilità msemmi fl-Artikolu 17 lill-faddala tal-PEPP li jkollhom kont tal-PEPP magħhom u li jitolbu dan is-servizz.

2.  Meta jipproponi PEPP, il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP għandu jipprovdi lill-faddala prospettivi tal-PEPP b'informazzjoni dwar is-servizz tal-portabilità u fuq liema subkontijiet huma disponibbli minnufih.

3.  Fi żmien tliet snin mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, kull fornitur tal-PEPP għandu joffri subkontijiet nazzjonali għal mill-inqas żewġ Stati Membri fuq talba indirizzata lill-fornitur tal-PEPP.

Artikolu 19

Subkontijiet tal-PEPP

1.  Meta l-fornituri tal-PEPP jipprovdu servizz ta' portabilità lill-faddala tal-PEPP skont l-Artikolu 17, il-fornituri tal-PEPP għandhom jiżguraw li meta jinfetaħ subkont ġdid f'xi kont tal-PEPP, dan għandu jikkorrispondi għar-rekwiżiti u għall-kundizzjonijiet legali stabbiliti fil-livell nazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 47 u 57 għall-PEPP mill-Istat Membru tar-residenza tal-PEPP il-ġdid. It-tranżazzjonijiet kollha fil-kont tal-PEPP għandhom jiddaħħlu f'subkont korrispondenti. Il-kontribuzzjonijiet li jkunu saru lis-subkont u t-teħid minnu jistgħu jkunu soġġetti għal kondizzjonijiet kuntrattwali separati.

2.  Mingħajr preġudizzju għal-liġi settorjali applikabbli, il-fornituri tal-PEPP jistgħu jiżguraw ukoll il-konformità mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 billi jistabbilixxu sħubija ma' fornitur ieħor tal-PEPP reġistrat (is-"sieħeb").

Wara li jiġi kkunsidrat l-ambitu tal-funzjonijiet li għandhom jitwettqu mis-sieħeb, is-sieħeb għandu jkun ikkwalifikat u kapaċi jwettaq il-funzjonijiet delegati. Il-fornitur tal-PEPP għandu jidħol fi ftehim bil-miktub mas-sieħeb. Il-ftehim ikun legalment eżegwibbli u jiddefinixxi b'mod ċar id-drittijiet u l-obbligi tal-fornitur tal-PEPP u tas-sieħeb. Il-Ftehim għandu jikkonforma mar-regoli u l-proċeduri rilevanti għad-delega u għall-esternalizzazzjoni stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew skont il-liġi tal-Unjoni applikabbli għalihom kif imsemmi fl-Artikolu 6(1). Minkejja dak il-ftehim, il-fornitur tal-PEPP għandu jibqa' responsabbli biss għar-responsabbiltajiet tiegħu skont dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Ftuħ ta' subkont ġdid

1.   Minnufih wara li jiġi informat dwar il-bidla tar-residenza tal-faddal tal-PEPP għal Stat Membru ieħor, il-fornitur tal-PEPP għandu jinforma lill-faddal tal-PEPP dwar il-possibbiltà li jiftaħ subkont ġdid fi ħdan il-kont tal-faddal ▌tal-PEPP u dwar il-perjodu ta' żmien li fih jista' jinfetaħ tali subkont.

F'dak il-każ, il-fornitur tal-PEPP għandu jipprovdi lill-faddal tal-PEPP mingħajr ħlas il-KID tal-PEPP, li jkun fih ir-rekwiżiti speċifiċi msemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 28(3) għas-subkont li jikkorrispondi għall-Istat Membru ġdid ta' residenza tal-faddal tal-PEPP.

'każ li ma jkunx hemm disponibbli subkont ġdid, il-fornitur tal-PEPP għandu jinforma lill-faddal tal-PEPP dwar id-dritt li jaqleb mingħajr dewmien u mingħajr ħlas u dwar il-possibbiltà li jkompli jfaddal fl-aħħar subkont miftuħ.

2.  Jekk il-faddal tal-PEPP ikun beħsiebu jagħmel użu mill-possibbiltà li jiftaħ subkont, il-faddal tal-PEPP għandu jinforma lill-fornitur tal-PEPP, b'dan li ġej:

(a)  l-Istat Membru tar-residenza l-ġdid tal-faddal tal-PEPP;

(b)  id-data li minnha jenħtieġ li l-kontribuzzjonijiet jiġu indirizzati lis-subkont il-ġdid;

(c)  kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar kundizzjonijiet oħra għall-PEPP.

3.  Il-faddal tal-PEPP jista' jkompli jikkontribwixxi għall-aħħar subkont miftuħ.

4.   Il-fornitur tal-PEPP għandu joffri li jipprovdi lill-faddal tal-PEPP rakkomandazzjoni personalizzata li tispjega jekk il-ftuħ ta' subkont ġdid fil-kont tal-PEPP tal-faddal tal-PEPP u li jsiru kontribuzzjonijiet għas-subkont il-ġdid ikunx aktar favorevoli milli jkompli jikkontribwixxi għall-aħħar subkont li nfetaħ.

5.  Meta l-fornitur tal-PEPP ma jkunx jista' jiżgura l-ftuħ ta' subkont ġdid li jikkorrispondi mal-Istat Membru ġdid ta' residenza tal-faddal tal-PEPP, il-faddal tal-PEPP għandu skont l-għażla tiegħu jkun kapaċi:

(a)  jibdel il-fornitur tal-PEPP mingħajr dewmien u mingħajr ħlas minkejja r-rekwiżiti tal-Artikolu 52(3) dwar il-frekwenza tal-bdil; jew

(b)  ikompli jikkontribwixxi għall-aħħar subkont li nfetaħ.

6.  Is-subkont il-ġdid għandu jinfetaħ billi ▌jiġi emendat il-kuntratt PEPP eżistenti, bejn il-faddal tal-PEPP u l-fornitur tal-PEPP, f'konformità mad-dritt kuntrattwali applikabbli. Id-data tal-ftuħ għandha tiġi ddefinita fil-kuntratt▌.

Artikolu 21

Għoti ta' informazzjoni dwar il-portabilità lill-awtoritajiet kompetenti

1.  Il-fornitur tal-PEPP li jixtieq jiftaħ subkont ġdid għal Stat Membru ospitanti għall-ewwel darba għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju.

2.  Il-fornitur tal-PEPP għandu jinkludi fin-notifika l-informazzjoni u d-dokumenti li ġejjin:

(a)  it-termini kuntrattwali standard tal-kuntratt tal-PEPP kif imsemmi fl-Artikolu 4, inkluż l-anness għas-subkont il-ġdid;

(b)  il-KID tal-PEPP, li jkun fih ir-rekwiżiti speċifiċi għas-subkont li jikkorrispondi għas-subkont il-ġdid skont il-punt (g) tal-Artikolu 28(3);

(c)   id-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċji tal-PEPP msemmija fl-Artikolu 36;

(d)  informazzjoni dwar arranġamenti kuntrattwali msemmija fl-Artikolu 19(2), fejn applikabbli.

3.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jivverifikaw jekk id-dokumentazzjoni pprovduta hijiex kompluta u jibagħtuha fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta jirċievu d-dokumentazzjoni kompleta lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti.

4.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandhom mingħajr dewmien jirrikonoxxu li rċevew l-informazzjoni u d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 2.

5.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju mbagħad għandhom jinfurmaw lill-fornitur tal-PEPP li l-informazzjoni waslet għand l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti u li l-fornitur tal-PEPP jista' jiftaħ subkont għal dak l-Istat Membru.

Fin-nuqqas ta' konferma tar-riċevuta kif imsemmi fil-paragrafu 4 fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mid-data tat-trażmissjoni tad-dokumentazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw lill-fornitur tal-PEPP li s-subkont għal dak l-Istat Membru jista' jinfetaħ.

6.  F'każ ta' bidla fi kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti imsemmija fil-paragrafu 2, il-fornitur tal-PEPP għandu jinnotifika dik il-bidla lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-domiċilju tal-inqas xahar qabel ma jimplimenta l-bidla. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti dwar il-bidla malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard minn xahar mill-wasla tan-notifika.

KAPITOLU IV

REKWIŻITI TA' DISTRIBUZZJONI U TA' INFORMAZZJONI

TAQSIMA I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 22

Prinċipju ġenerali

Meta jwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni għall-PEPPs, il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP dejjem għandhom jaġixxu b'mod onest, ġust u professjonali f'konformità mal-aħjar interessi tal-klijenti tal-PEPP tagħhom.

Artikolu 23

Reġim ta' distribuzzjoni applikabbli għal tipi differenti ta' fornituri tal-PEPP u ta' distributuri tal-PEPP

1.   Għad-distribuzzjoni tal-PEPPs, it-tipi differenti ta' fornituri tal-PEPP u ta' distributuri tal-PEPP għandhom jikkonformaw mar-regoli li ġejjin:

(a)  impriżi tal-assigurazzjoni kif imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 10(2) ta' dan ir-Regolament għandhom jikkonformaw mal-liġi nazzjonali applikabbli li ddaħħal fis-seħħ ir-regoli stabbiliti fil-Kapitoli V u VI tad-Direttiva (UE) 2016/97, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 20, 23, 25 u l-Artikolu 30(3) ta' dik id-Direttiva għad-distribuzzjoni ta' prodotti ta' investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni, ma' kwalunkwe liġi direttament applikabbli tal-Unjoni adottata skont dawk ir-regoli fir-rigward tad-distribuzzjoni ta' tali prodotti u ma' dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 34(4);

(b)  id-ditti ta' investiment kif imsemmija fl-Artikolu 10(2) ta' dan ir-Regolament għandhom jikkonformaw ▌mal-liġi nazzjonali applikabbli li daħħal fis-seħħ ir-regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni u d-distribuzzjoni tal-istrumenti finanzjarji stipulati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(3) u l-Artikoli 23, 24 u 25 tad-Direttiva 2014/65/UE, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 24(2) u l-Artikolu 25(3) u (4) ta' dik id-Direttiva, ma' kwalunkwe liġi direttament applikabbli tal-Unjoni adottata skont dawk id-dispożizzjonijiet, ▌u ma' dan ir-Regolament bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 34(4);

(c)  il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP kollha għandhom jikkonformaw mal-liġi nazzjonali applikabbli li ddaħħal fis-seħħ ir-regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni u d-distribuzzjoni tal-istrumenti finanzjarji stipulati fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16(3) u fl-Artikoli 23, 24 u 25 tad-Direttiva 2014/65/UE, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 24(2) u l-Artikolu 25(2), (3) u (4) ta' dik id-Direttiva, ma' kwalunkwe liġi direttament applikabbli tal-Unjoni adottata skont dawk id-dispożizzjonijiet, u ma' dan ir-Regolament;

2.  Ir-regoli stabbiliti fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandhom japplikaw biss sa fejn ma jkunx hemm dispożizzjoni aktar stretta fil-liġi nazzjonali applikabbli li tagħti effett lir-regoli stabbiliti fil-Kapitoli V u VI tad-Direttiva (UE) 2016/97.

Artikolu 24

Distribuzzjoni elettronika u mezzi oħra li jservu għal żmien twil

Il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP għandhom jipprovdu d-dokumenti u l-informazzjoni kollha msemmija f'dan il-Kapitolu mingħajr ħlas lill-klijenti tal-PEPP b'mod elettroniku, dment li l-klijent tal-PEPP ikun jista' jaħżen tali informazzjoni b'mod aċċessibbli għal referenza fil-futur u għal perjodu ta' żmien adegwat għall-finijiet tal-informazzjoni u li l-għodda tippermetti r-riproduzzjoni mhux mibdula tal-informazzjoni maħżuna.

Fuq talba, il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP għandhom jipprovdu dawk id-dokumenti u l-informazzjoni b'xejn fuq mezz ieħor li jservi għal żmien twil ukoll, inkluż fuq il-karta. Il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP għandhom jinfurmaw lill-klijenti tal-PEPP dwar id-dritt tagħhom li jitolbu kopja ta' dawk id-dokumenti fuq mezz ieħor li jservi għal żmien twil, inkluż il-karta, mingħajr ħlas.

Artikolu 25

Sorveljanza tal-prodotti u rekwiżiti ta' governanza

1.  Il-fornituri tal-PEPP għandhom iżommu, joperaw u jirrieżaminaw proċess għall-approvazzjoni ta' kull PEPP, jew adattamenti sinifikanti ta' PEPP eżistenti, qabel ma dan jiġi ddistribwit lill-klijenti tal-PEPP.

Il-proċess tal-approvazzjoni tal-prodott għandu jkun proporzjonat u xieraq għan-natura tal-PEPP.

Il-proċess tal-approvazzjoni tal-prodott għandu jispeċifika suq fil-mira identifikat għal kull PEPP, jiżgura li r-riskji rilevanti kollha għal tali suq fil-mira identifikat jiġu vvalutati u li l-istrateġija tad-distribuzzjoni intenzjonata tkun konsistenti mas-suq fil-mira identifikat, u li jittieħdu passi raġonevoli biex jiġi żgurat li l-PEPP jiġi ddistribwit lis-suq fil-mira identifikat.

Il-fornitur tal-PEPP għandu jifhem u jirrieżamina fuq bażi regolari l-PEPPs li jipprovdi, filwaqt li jqis kwalunkwe avveniment li jista' materjalment jaffettwa r-riskju potenzjali għas-suq fil-mira identifikat, biex tal-inqas jivvaluta jekk il-PEPPs jibqgħux konsistenti mal-ħtiġijiet tas-suq fil-mira identifikat u jekk l-istrateġija ta' distribuzzjoni maħsuba għadhiex adegwata.

Il-fornituri tal-PEPP għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tad-distributuri tal-PEPP l-informazzjoni xierqa kollha dwar il-PEPP u l-proċess ta' approvazzjoni tal-prodott, inkluż is-suq fil-mira identifikat tal-PEPP.

Id-distributuri tal-PEPP għandu jkollhom arranġamenti adegwati fis-seħħ biex jiksbu l-informazzjoni msemmija fil-ħames subparagrafu u jifhmu l-karatteristiċi u s-suq fil-mira identifikati ta' kull PEPP.

2.  Il-politiki, il-proċessi u l-arranġamenti msemmija f'dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti l-oħra kollha skont dan ir-Regolament jew li japplikaw bis-saħħa tiegħu inklużi dawk b'rabta mad-divulgazzjoni, mal-idoneità u mal-adegwatezza, mal-identifikazzjoni u mal-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, ▌mal-inċentivi u mal-fatturi ESG.

TAQSIMA II

INFORMAZZJONI PREKUNTRATTWALI

Artikolu 26

KID tal-PEPP

1.  Qabel ma PEPP jiġi propost lill-faddala tal-PEPP, il-fornitur tal-PEPP għandu jfassal KID tal-PEPP għal dak il-prodott tal-PEPP f'konformità mar-rekwiżiti ta' din it-Taqsima u għandu jippubblika l-KID tal-PEPP fuq is-sit web tiegħu.

2.  Il-KID tal-PEPP għandu jikkostitwixxi informazzjoni prekuntrattwali. Dan għandu jkun preċiż, ġust, ċar u ma jiżgwidax. Għandu jipprovdi informazzjoni ewlenija u għandu jkun konsistenti ma' kwalunkwe dokument kuntrattwali vinkolanti, bil-partijiet rilevanti tad-dokumenti ta' offerta u bil-patti u l-kundizzjonijiet tal-PEPP.

3.  Il-KID tal-PEPP għandu jkun dokument awtonomu, separat b'mod ċar mill-materjal tal-kummerċjalizzazzjoni. Huwa ma għandux ikun fih kontroreferenzi għal materjal ta' kummerċjalizzazzjoni. Jista' jkun fih kontroreferenzi għal dokumenti oħrajn inkluż prospett fejn applikabbli, u biss fejn il-kontroreferenza hija relatata mal-informazzjoni rikjesta li għandha tiġi inkluża fil-KID tal-PEPP minn dan ir-Regolament.

Għandu jitfassal KID tal-PEPP separat għal PEPP Bażiku.

4.  Meta fornitur tal-PEPP joffri lil faddal tal-PEPP firxa ta' opzjonijiet alternattivi ta' investiment sabiex l-informazzjoni kollha meħtieġa fl-Artikolu 28(3) dwar dawk l-opzjonijiet ta' investiment sottostanti ma tkunx tista' tiġi pprovduta b'KID tal-PEPP uniku, konċiż u awtonomu, il-fornituri tal-PEPP għandhom jipproduċu wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)  KID tal-PEPP awtonomu għal kull opzjoni ta' investiment alternattiv;

(b)  KID tal-PEPP ġeneriku li jipprovdi mill-inqas deskrizzjoni ġenerika tal-opzjonijiet alternattivi ta' investiment u li jiddikjara fejn u kif tista' tinstab informazzjoni prekuntrattwali aktar dettaljata relatata mal-investimenti li jappoġġaw dawk l-opzjonijiet ta' investiment.

5.  F'konformità mal-Artikolu 24, il-KID tal-PEPP għandu jitfassal bħala dokument qasir miktub b'mod konċiż. Huwa għandu:

(a)  jiġi ppreżentat u strutturat b'mod li jkun faċli biex jinqara, bl-użu ta' tipa ta' daqs li tinqara;

(b)  jiffoka fuq l-informazzjoni ewlenija meħtieġa mill-klijenti tal-PEPP;

(c)  jiġi espress b'mod ċar u miktub b'lingwaġġ u stil li jiffaċilita l-fehim tal-informazzjoni u, b'mod partikolari, b'lingwaġġ li jkun ċar, fil-qosor u komprensibbli.

6.  Jekk jintużaw kuluri fil-KID tal-PEPP, dawn ma għandhomx inaqqsu l-komprensibbiltà tal-informazzjoni jekk il-KID tal-PEPP jiġi stampat jew fotokopjat fl-iswed u l-abjad.

7.  Fejn il-marka korporattiva jew il-logo tal-fornitur tal-PEPP jew tal-grupp li minnu jagħmel parti jintużaw fil-KID tal-PEPP, dan ma għandux itellef mill-informazzjoni li jkun hemm fid-dokument jew joskura t-test.

8.  Minbarra l-KID tal-PEPP, il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP għandhom jipprovdu lill-faddala tal-PEPP prospettivi referenzi għal kwalunkwe rapport disponibbli pubblikament dwar ▌il-kundizzjoni finanzjarja tal-fornitur tal-PEPP, inkluża s-solvenza tiegħu, biex b'hekk jippermettu lill-faddala tal-PEPP prospettivi aċċess faċli għal din l-informazzjoni.

9.   Il-faddala tal-PEPP prospettivi għandhom jiġu pprovduti wkoll b'informazzjoni dwar il-prestazzjoni fl-imgħoddi tal-opzjoni ta' investiment tal-faddala tal-PEPP li tkopri l-prestazzjoni ta' mill-inqas għaxar snin jew, f'każijiet meta l-PEPP ikun ilu jopera inqas minn għaxar snin, li tkopri s-snin kollha li għalihom kien provdut il-PEPP. L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni fl-imgħoddi għandha tkun akkumpanjata mid-dikjarazzjoni "il-prestazzjoni fl-imgħoddi mhijiex indikattiva tal-prestazzjoni futura".

Artikolu 27

Lingwa tal-KID tal-PEPP

1.  Il-KID tal-PEPP għandu jinkiteb bil-lingwi uffiċjali, jew tal-inqas b'waħda mil-lingwi uffiċjali, użati fil-parti tal-Istat Membru fejn jiġi distribwit il-PEPP, jew b'lingwa oħra aċċettata mill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru, jew fejn ikun inkiteb b'lingwa differenti, dan għandu jiġi tradott f'waħda minn dawk il-lingwi.

It-traduzzjoni għandha tirrifletti fedelment u b'mod preċiż il-KID tal-PEPP.

2.  Jekk PEPP jiġi kkummerċjalizzat fi Stat Membru permezz ta' dokumenti ta' kummerċjalizzazzjoni miktubin b'waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru, il-KID tal-PEPP għandu tal-inqas jinkiteb bil-lingwi uffiċjali korrispondenti.

3.  Il-KID tal-PEPP għandu jkun disponibbli fuq talba f'format xieraq għall-faddala tal-PEPP b'indeboliment fil-vista.

Artikolu 28

Kontenut tal-KID tal-PEPP

1.  It-titolu "Dokument bit-Tagħrif Ewlieni tal-PEPP" għandu jkun jidher b'mod prominenti fin-naħa ta' fuq tal-ewwel paġna tal-KID tal-PEPP.

Il-KID tal-PEPP għandu jiġi ppreżentat fis-sekwenza stipulata fil-paragrafi 2 u 3.

2.  Direttament taħt it-titlu għandha tidher dikjarazzjoni ta' spjegazzjoni. Din għandha taqra:"

"Dan id-dokument jipprovdilek informazzjoni ewlenija dwar dan il-Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP). Dan mhuwiex materjal ta' kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni hija meħtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem in-natura, ir-riskji, il-kostijiet, il-gwadanji u t-telf potenzjali ta' dan il-prodott tal-pensjoni personali u biex tgħinek tqabblu ma' prodotti oħrajn. "

"

3.  Il-KID tal-PEPP għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

(a)  fil-bidu tad-dokument: l-isem tal-PEPP, jekk huwiex PEPP bażiku jew le, l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-fornitur tal-PEPP, informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti tal-fornitur tal-PEPP, in-numru ta' reġistrazzjoni tal-PEPP fir-reġistru pubbliku ċentrali u d-data tad-dokument;

(b)  id-dikjarazzjoni: "Il-prodott tal-irtirar deskritt f'dan id-dokument huwa prodott fuq terminu twil b'tifdija limitata li ma jistax jiġi tterminat fi kwalunkwe ħin.";

(c)  taħt taqsima bit-titolu "X'inhu dan il-prodott?", in-natura u l-karatteristiċi ewlenin tal-PEPP, inkluż:

(i)  l-objettivi fit-tul tal-irtirar u l-mezzi biex jinkisbu, b'mod partikolari jekk l-objettivi jinkisbux permezz ta' esponiment dirett jew indirett għall-assi ta' investiment sottostanti, inkluża deskrizzjoni tal-istrumenti sottostanti jew tal-valuri ta' referenza, kif ukoll speċifikazzjoni tas-swieq li fihom jinvesti l-fornitur tal-PEPP kif ukoll, spjega dwar kif jiġi ddeterminat ir-redditu;

(ii)  deskrizzjoni tat-tip ta' faddal ta' PEPP li għalih il-PEPP huwa intiż li jiġi kkummerċjalizzat, b'mod partikolari f'termini tal-kapaċità tal-faddal tal-PEPP li jkun jiflaħ għat-telf tal-investiment u l-orizzont tal-investiment;

(iii)  dikjarazzjoni dwar

­  jekk il-PEPP Bażiku jipprovdix garanzija fuq il-kapital jew jekk jiħux il-forma ta' teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju konsistenti mal-objettiv li jippermetti lill-faddal tal-PEPP jirkupra l-kapital, jew

­  jekk u sa fejn kwalunkwe opzjoni alternattiva ta' investiment, jekk applikabbli, tipprovdix garanzija jew teknika tal-mitigazzjoni tar-riskju;

(iv)  deskrizzjoni tal-benefiċċji tal-irtirar tal-PEPP, b'mod partikolari l-forom possibbli ta' pagamenti u d-dritt ta' modifika tal-forma tal-pagamenti kif imsemmi fl-Artikolu 59(1);

(v)  meta l-PEPP jkopri r-riskju bijometriku: dettalji tar-riskji koperti u tal-benefiċċji tal-assigurazzjoni, inklużi ċ-ċirkustanzi li fihom dawk il-benefiċċji jistgħu jintalbu;

(vi)  informazzjoni dwar is-servizz tal-portabilità, inkluża referenza għar-reġistru pubbliku ċentrali msemmi fl-Artikolu 13 fejn tinsab informazzjoni għall-kundizzjonijiet għall-fażi ta' akkumulazzjoni u l-fażi tad-dekumulazzjoni determinata mill-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 47 u l-Artikolu 57;

(vii)  dikjarazzjoni dwar il-konsegwenzi għall-faddal tal-PEPP li jirtira kmieni mill-PEPP, inklużi t-tariffi kollha applikabbli, il-penalitajiet, u t-telf possibbli tal-protezzjoni tal-kapital u vantaġġi u inċentivi possibbli oħra;

(viii)  dikjarazzjoni dwar il-konsegwenzi għall-faddal tal-PEPP jekk il-faddal tal-PEPP jieqaf jikkontribwixxi għall-PEPP;

(ix)  informazzjoni dwar is-subkontijiet disponibbli u dwar id-drittijiet tal-faddal tal-PEPP imsemmija fl-Artikolu 20(5);

(x)  informazzjoni dwar id-dritt li faddal tal-PEPP jibdel u d-dritt li jirċievi informazzjoni dwar is-servizz ta' bdil kif imsemmi fl-Artikolu 56;

(xi)  il-kundizzjonijiet għall-modifika tal-opzjoni ta' investiment magħżul imsemmija fl-Artikolu 44;

(xii)  informazzjoni, fejn disponibbli, relatata mal-prestazzjoni tal-investimenti tal-fornitur tal-PEPP f'termini tal-fatturi ESG;

(xiii)  il-liġi applikabbli għall-kuntratt tal-PEPP meta l-partijiet ma jkollhomx għażla libera tal-liġi jew, meta l-partijiet ikunu liberi li jagħżlu l-liġi applikabbli, il-liġi li l-fornitur tal-PEPP jipproponi li tingħażel.

(xiv)  fejn applikabbli, jekk hemmx żmien biex wieħed jerġa' jaħsibha jew perjodu ta' kanċellazzjoni għall-faddal tal-PEPP;

(d)  taħt taqsima intitolata "X'inhuma r-riskji u x'nista' niggwadanja?", deskrizzjoni qasira tal-profil tar-riskji u l-gwadanji li tinkludi l-elementi li ġejjin:

(i)  indikatur sommarju tar-riskju, issupplementat minn spjegazzjoni narrattiva ta' dak l-indikatur, il-limitazzjonijiet ewlenin tiegħu u spjegazzjoni narrattiva tar-riskji li huma materjalment rilevanti għall-PEPP u li mhumiex koperti b'mod adegwat mill-indikatur sommarju tar-riskju;

(ii)  it-telf massimu possibbli tal-kapital investit, inkluża informazzjoni dwar:

­  jekk il-faddal tal-PEPP jistax jitlef il-kapital investit kollu, jew

­  jekk il-faddal tal-PEPP għandux ir-riskju li jassumi impenji jew obbligi finanzjarji addizzjonali;

(iii)  xenarji tal-prestazzjoni xierqa u s-suppożizzjonijiet li fuqhom huma bbażati;

(iv)  fejn applikabbli, il-kundizzjonijiet għar-redditi għall-faddala tal-PEPP jew il-limiti massimi tal-prestazzjoni inkorporati;

(v)  dikjarazzjoni li l-liġi tat-taxxa tal-Istat Membru ta' residenza tal-faddal tal-PEPP jista' jkollha impatt fuq il-pagamenti attwali;

(e)  taħt taqsima bit-titolu "X'jiġri jekk [l-isem tal-fornitur tal-PEPP] ma jkunx jista' jħallas?", deskrizzjoni qasira ta' jekk it-telf relatat huwiex kopert minn skema ta' kumpens jew ta' garanzija mill-investitur u jekk iva, liema skema hija, l-isem tal-garanti u liema riskji huma koperti mill-iskema u liema mhumiex;

(f)  taħt taqsima bit-titolu "X'inhuma l-kostijiet?", il-kostijiet assoċjati ma' investiment fil-PEPP, li jinkludu kemm il-kostijiet diretti kif ukoll dawk indiretti li għandhom jitħallsu mill-faddal tal-PEPP, inklużi l-kostijiet ta' darba u dawk rikorrenti, ippreżentati permezz ta' indikaturi sommarji ta' dawn il-kostijiet u, sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà, il-kostijiet aggregati totali espressi f'termini monetarji u perċentwali sabiex jintwerew l-effetti komposti tal-kostijiet totali fuq l-investiment.

Il-KID tal-PEPP għandu jinkludi indikazzjoni ċara li l-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP għandhom jipprovdu l-informazzjoni li tispjega fid-dettall kwalunkwe kost tad-distribuzzjoni li mhijiex diġà inkluża fil-kostijiet speċifikati hawn fuq, sabiex il-faddala tal-PEPP jkunu jistgħu jifhmu l-effett kumulattiv li dawk il-kostijiet aggregati għandhom fuq ir-redditu tal-investiment;

(g)  taħt taqsima "X'inhuma r-rekwiżiti speċifiċi għas-subkont li jikkorrispondu għal [l-Istat Membru ta' residenza tiegħi]?":

(i)  taħt subtaqsima: "Rekwiżiti għall-fażi ta' pagamenti riċevuti":

deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet għall-fażi ta' akkumulazzjoni, kif determinat mill-Istat Membru ta' residenza tal-faddal tal-PEPP skont l-Artikolu 47;

(ii)  taħt subtaqsima: "Rekwiżiti għall-fażi ta' pagamenti maħruġa":

deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet għall-fażi ta' dekumulazzjoni, kif determinat mill-Istat Membru ta' residenza tal-faddal tal-PEPP skont l-Artikolu 57;

(h)  taħt taqsima bit-titolu "Kif nista' nressaq ilment?": informazzjoni dwar kif u lil min faddal tal-PEPP jista' jressaq ilment dwar PEPP jew l-imġiba tal-fornitur tal-PEPP jew tad-distributur tal-PEPP;

4.  It-tqassim tal-informazzjoni f'livelli meħtieġa skont il-paragrafu 3 għandhom ikunu permessi meta l-KID tal-PEPP jiġi pprovdut f'format elettroniku, fejn partijiet dettaljati tal-informazzjoni jistgħu jiġu ppreżentati permezz ta' pop-ups jew links għal-livelli li jakkumpanjawhom. F'dan il-każ, għandu jkun possibbli li l-KID tal-PEPP jiġi stampat bħala dokument uniku.

5.  Biex tkun żgurata applikazzjoni konsistenti ta' dan l-Artikolu, l-EIOPA għandha, wara li tikkonsulta lill-ESAs, u wara li twettaq testijiet tal-konsumatur u testijiet tal-industrija, tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw:

(a)  id-dettalji tal-preżentazzjoni, inklużi l-forma u t-tul tad-dokument, u l-kontenut ta' kull wieħed mill-elementi tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3;

(b)  il-metodoloġija li hi l-bażi tal-preżentazzjoni tar-riskji u l-benefiċċji kif imsemmi fil-punti (d)(i) u (iv) tal-paragrafu 3;

(c)  il-metodoloġija għall-kalkolu tal-kostijiet, inkluża l-ispeċifikazzjoni tal-indikaturi sommarji, kif imsemmi fil-punt (f) tal-paragrafu 3.

(d)  meta l-informazzjoni tiġi ppreżentata f'format elettroniku f'livelli ta' informazzjoni, liema informazzjoni għandha tkun fl-ewwel livell, u liema informazzjoni tista' tiġi pprovduta fil-livelli addizzjonali ta' dettall.

Meta tiżviluppa l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji, l-EIOPA għandha tqis id-diversi tipi possibbli ta' PEPPs, in-natura fit-tul tal-PEPP, il-kapaċitajiet tal-faddala tal-PEPP kif ukoll il-karatteristiċi tal-PEPPs sabiex tippermetti li l-faddal tal-PEPP jiddeċiedi bejn opzjonijiet differenti ta' investiment u tipi oħra ta' opzjonijiet previsti mill-PEPP, inkluż fejn dik l-għażla tista' ssir f'punti ta' żmien differenti, jew inkella tinbidel fil-ġejjieni.

L-EIOPA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tissuplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Artikolu 29

Materjal ta' kummerċjalizzazzjoni

Il-materjal tal-kummerċjalizzazzjoni li fih informazzjoni speċifika relatata mal-PEPP ma għandux jinkludi ebda dikjarazzjoni li tikkontradixxi l-informazzjoni li tinsab fil-KID tal-PEPP jew li tnaqqas is-sinifikat tal-KID tal-PEPP. Il-materjal tal-kummerċjalizzazzjoni għandu jindika li KID tal-PEPP huwa disponibbli u jipprovdu informazzjoni dwar kif u fejn jista' jinkiseb, inkluż is-sit web tal-fornitur tal-PEPP.

Artikolu 30

Kontenut tal-KID tal-PEPP

1.  Il-fornitur tal-PEPP għandu jirrieżamina l-informazzjoni li tinsab fil-KID tal-PEPP tal-inqas kull sena u għandu jirrevedi d-dokument minnufih meta r-rieżami jindika li jeħtieġ li jsiru xi bidliet. Il-verżjoni riveduta għandha ssir disponibbli fil-pront.

2.  Biex tkun żgurata applikazzjoni konsistenti ta' dan l-Artikolu, l-EIOPA għandha, wara li tikkonsulta lill-ESAs, u wara li twettaq testijiet tal-konsumatur u testijiet tal-industrija, tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li permezz tagħhom KID tal-PEPP għandu jkun rieżaminat u rivedut.

L-EIOPA għandha tippreżenta l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [12 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tissuplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Artikolu 31

Responsabbiltà ċivili

1.  Il-fornitur tal-PEPP ma għandux ikollu jassumi responsabbiltà ċivili sempliċement abbażi tal-KID tal-PEPP, inkluża kwalunkwe traduzzjoni tiegħu, sakemm dan ma jkunx żgwidanti, mhux preċiż jew inkonsistenti mal-partijiet rilevanti tad-dokumenti prekuntrattwali u kuntrattwali legalment vinkolanti jew mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 28.

2.  Faddal tal-PEPP li juri telf li jirriżulta minn-dipendenza fuq KID tal-PEPP taħt iċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1, meta jikkonkludi kuntratt tal-PEPP li għalih ġie prodott KID tal-PEPP, jista' jagħmel talba għad-danni mill-fornitur tal-PEPP għal dak it-telf f'konformità mal-liġi nazzjonali.

3.  Elementi bħal "telf" jew "danni", kif imsemmija fil-paragrafu 2, li mhumiex definiti, għandhom jiġu interpretati u applikati f'konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli kif stabbilit mir-regoli rilevanti tad-dritt internazzjonali privat.

4.  Dan l-Artikolu ma jeskludix talbiet ulterjuri għal responsabbiltà ċivili f'konformità mal-liġi nazzjonali.

5.  L-obbligi taħt dan l-Artikolu ma għandhomx ikunu limitati u lanqas irrinunzjati minn klawżoli kuntrattwali.

Artikolu 32

Kuntratti tal-PEPP li jkopru riskji bijometriċi

Meta l-KID tal-PEPP jikkonċerna kuntratt tal-PEPP li jkopri r-riskji bijometriċi, l-obbligi tal-fornitur tal-PEPP taħt din it-taqsima għandhom ikunu biss fir-rigward tal-faddal tal-PEPP.

Artikolu 33

Forniment tal-KID tal-PEPP

1.  Fornitur tal-PEPP jew distributur tal-PEPP għandu jipprovdi lill-faddala tal-PEPP prospettivi il-KIDs tal-PEPP kollha mfassla f'konformità mal-Artikolu 26 meta jagħti pariri dwar, jew joffri għall-bejgħ, PEPP, fi żmien biżżejjed qabel dawk il-faddala tal-PEPP jintrabtu bi kwalunkwe kuntratt jew offerta tal-PEPP relatata ma' dak il-kuntratt tal-PEPP.

2.  Fornitur tal-PEPP jew distributur tal-PEPP jista' jissodisfa r-rekwiżiti tal-paragrafu 1 billi jipprovdi l-KID tal-PEPP lil persuna fiżika li jkollha mandat bil-miktub sabiex tieħu deċiżjonijiet ta' investiment f'isem faddal tal-PEPP fir-rigward tat-tranżazzjonijiet konklużi fl-ambitu ta' dak il-mandat bil-miktub.

3.  Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni konsistenti ta' dan l-Artikolu, l-EIOPA għandha, wara li tikkonsulta lill-ESAs l-oħra fejn xieraq, tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kondizzjonijiet biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit li jiġi pprovdut KID tal-PEPP kif stabbilit fil-paragrafu 1.

L-EIOPA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tissuplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

TAQSIMA III

PARIRI ▌

Artikolu 34

Speċifikazzjoni tat-talbiet u l-ħtiġijiet u l-għoti ta' pariri

1.  Qabel il-konklużjoni ta' kuntratt ▌mal-PEPP, il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP ▌għandu jispeċifika, fuq il-bażi tal-informazzjoni mitluba u miksuba mingħand il-faddal tal-PEPP prospettiv, it-talbiet relatati mal-irtirar u l-ħtiġijiet ta' dak il-faddal tal-PEPP prospettiv, inkluż il-ħtieġa possibbli li jakkwista prodott li joffri l-annwalitajiet, u għandu jipprovdi lill-faddal tal-PEPP prospettiv b'informazzjoni oġġettiva dwar il-PEPP f'forma komprensibbli biex il-faddal tal-PEPP ikun jista' jieħu deċiżjoni informata.

Kwalunkwe kuntratt tal-PEPP propost għandu jkun konsistenti mat-talbiet u mal-ħtiġijiet relatati mal-irtirar tal-faddala tal-PEPP, filwaqt li jqis l-intitolamenti li jkunu akkumulaw tal-irtirar tagħhom.

2.  Il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP għandu jipprovdi pariri lill-faddal tal-PEPP prospettiv qabel il-konklużjoni tal-kuntratt tal-PEPP billi jipprovdi lill-faddal tal-PEPP prospettiv b'rakkomandazzjoni personali li tispjega għaliex PEPP partikolari, inkluża opzjoni ta' investiment partikolari, jekk applikabbli, jkun jissodisfa bl-aħjar mod it-talbiet u l-ħtiġijiet tal-faddal tal-PEPP.

Il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP għandu jipprovdi wkoll lill-faddal tal-PEPP prospettiv bi projezzjonijiet personalizzati ta' benefiċċji tal-pensjoni għall-prodott irrakkomandat abbażi tal-aktar data bikrija li fiha tista' tibda l-fażi ta' dekumulazzjoni u dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà li dawk il-projezzjonijiet jistgħu jvarjaw mill-valur finali tal-benefiċċji tal-PEPP riċevuti. Jekk il-projezzjonijiet tal-benefiċċju tal-pensjoni jkunu bbażati fuq xenarji ekonomiċi, dik l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll xenarju bbażat fuq l-aħjar stima u xenarju mhux favorevoli, filwaqt li titqies in-natura speċifika tal-kuntratt tal-PEPP.

3.  Jekk PEPP Bażiku jiġi offrut mingħajr tal-inqas garanzija fuq il-kapital, il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP għandu jispjega b'mod ċar l-eżistenza ta' PEPPs b'garanzija fuq il-kapital, ir-raġunijiet għar-rakkomandazzjoni ta' PEPP Bażiku abbażi ta' teknika ta' mitigazzjoni tar-riskju konsistenti bl-objettiv li jippermetti lill-faddal tal-PEPP jirkupra l-kapital u juri b'mod ċar kwalunkwe riskju addizzjonali li tali PEPPs jistgħu jinvolvu b'paragun ma' garanzija kapitali abbażi ta' PEPP Bażiku li jipprovdi garanzija fuq il-kapital. Din l-ispjegazzjoni għandha ssir bil-miktub.

4.  Meta jagħti pariri ▌il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 23(1) ta' dan ir-Regolament għandu jitlob lill-faddal tal-PEPP prospettiv jipprovdi informazzjoni rigward l-għarfien u l-esperjenza ta' dik il-persuna fil-qasam tal-investiment rilevanti tal-PEPP offrut jew mitlub, u li s-sitwazzjoni finanzjarja ta' dik il-persuna, inkluża l-kapaċità tagħha li ġġarrab telf u l-objettivi ta' investiment tagħha, inkluża t-tolleranza tagħha għar-riskju sabiex il-fornitur tal-PEPP jew id-distributur tal-PEPP ikun jista' jirrakkomanda lill-faddal PEPP prospettiv wieħed jew aktar li jkunu adattati għal dik il-persuna u, b'mod partikolari, dawk li jkunu konformi mat-tolleranza tal-faddal għar-riskju u mal-kapaċità tagħha li ġġarrab telf.

5.  Ir-responsabbiltajiet tal-fornitur tal-PEPP jew tad-distributur tal-PEPP m'għandhomx jitnaqqsu minħabba l-fatt li l-parir jingħata kompletament jew parzjalment permezz ta' sistema awtomatizzata jew semiawtomatizzata.

6.  Mingħajr preġudizzju għal liġi settorjali applikabbli aktar stretta, il-fornituri tal-PEPP u d-distributuri tal-PEPP ▌għandhom jiżguraw u juru lill-awtoritajiet kompetenti, fuq talba ta' dawn, li l-persuni fiżiċi li jagħtu pariri dwar il-PEPPs għandhom l-għarfien u l-kompetenza meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw il-kriterji li għandhom jintużaw għall-valutazzjoni ta' tali għarfien u kompetenza.

TAQSIMA IV

INFORMAZZJONI MATUL IT-TERMINU TAL-KUNTRATT

Artikolu 35

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.  Il-fornituri tal-PEPP għandhom ifasslu dokument konċiż ippersonalizzat li għandu jiġi provdut matul il-fażi ta' akkumulazzjoni li jkun fih l-informazzjoni ewlieni għal kull faddal tal-PEPP b'kunsiderazzjoni tan-natura speċifika tas-sistemi nazzjonali tal-pensjonijiet u ta' kwalunkwe liġi, inklużi dawk soċjali, tax-xogħol u fiskali nazzjonali rilevanti ("Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP"). It-titlu tad-dokument għandu jkun fih il-kliem "Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP".

2.  Id-data eżatta li għaliha tirreferi l-informazzjoni mniżżla fid-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP għandha tiġi ddikjarata b'mod prominenti.

3.  L-informazzjoni li tinsab fid-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP għandha tkun preċiża u aġġornata.

4.  Il-fornitur tal-PEPP għandu jagħmel id-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP disponibbli għal kull faddal tal-PEPP kull sena.

5.  Kwalunkwe tibdil materjali fl-informazzjoni mniżżla fid-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP meta mqabbla ma' dik tas-sena preċedenti għandha tiġi indikata b'mod ċar.

6.  Barra d-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP, il-faddal tal-PEPP għandu jinżamm informat minnufih tul it-terminu tal-kuntratt bi kwalunkwe bidla fil-kuntratt li tikkonċerna l-informazzjoni li ġejja:

(a)  it-termini tal-kuntratt inklużi kondizzjonijiet ta' politika ġenerali u speċjali;

(b)  l-isem ▌tal-fornitur tal-PEPP, il-forma ġuridika tiegħu jew l-indirizz tal-uffiċċju prinċipali tiegħu u, fejn xieraq, tal-fergħa li kkonkludiet il-kuntratt;

c)  informazzjoni dwar kif il-polza ta' investiment tieħu f'kunsiderazzjoni fatturi ESG.

Artikolu 36

Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP

1.  Id-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP għandu jinkludi mill-inqas, din l-informazzjoni essenzjali li ġejja għall-faddala tal-PEPP:

(a)  id-dettalji personali tal-faddal tal-PEPP u l-eqreb data li fiha tista' tibda l-fażi ta' dekumulazzjoni għal kwalunkwe subkont;

(b)  l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-fornitur tal-PEPP u identifikazzjoni tal-kuntratt tal-PEPP;

(c)  l-Istat Membru li fih il-fornitur tal-PEPP hu awtorizzat jew irreġistrat u l-ismijiet tal-awtoritajiet kompetenti;

(d)  informazzjoni dwar il-projezzjonijiet tal-benefiċċji tal-pensjoni bbażati fuq id-data msemmija fil-punt (a), u dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà li dawk il-previżjonijiet jistgħu jvarjaw mill-valur finali tal-benefiċċji tal-PEPP riċevuti. Jekk il-projezzjonijiet tal-benefiċċju tal-pensjoni jkunu bbażati fuq xenarji ekonomiċi, dik l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll xenarju bbażat fuq l-aħjar stima u xenarju mhux favorevoli, filwaqt li titqies in-natura speċifika tal-kuntratt tal-PEPP;

(e)  informazzjoni dwar il-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-faddal tal-PEPP jew minn kwalunkwe parti terza fil-kont tal-PEPP matul l-aħħar 12-il xahar;

(f)   rendikont tal-kostijiet kollha mħallsa direttament jew indirettament mill-faddal tal-PEPP matul l-aħħar 12-il xahar, bl-indikazzjoni tal-kostijiet tal-amministrazzjoni, il-kostijiet tas-salvagwardja tal-assi, l-ispejjeż relatati mat-tranżazzjonijiet f'portafoll u spejjeż oħrajn, kif ukoll stima tal-impatt tal-ispejjeż fuq il-benefiċċji finali tal-PEPP; dawn il-kostijiet għandhom jiġu espressi kemm f'termini monetarji kif ukoll bħala perċentwal tal-kontribuzzjonijiet matul it-12-il xahar ta' qabel;

(g)  fejn applikabbli, in-natura u l-mekkaniżmu tat-tekniki ta' garanzija jew ta' mitigazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 46;

(h)  fejn applikabbli, l-għadd u l-valur tal-unitajiet li jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet tal-faddal tal-PEPP matul it-12-il xahar ta' qabel;

(i)  l-ammont totali fil-kont tal-PEPP tal-faddal tal-PEPP fid-data tad-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 35;

(j)  informazzjoni dwar il-prestazzjoni fl-imgħoddi tal-opzjoni ta' investiment tal-faddal tal-PEPP li tkopri l-prestazzjoni ta' mill-inqas għaxar snin jew, f'każijiet meta l-PEPP ikun ilu jopera inqas minn għaxar snin, li tkopri s-snin kollha li għalihom kien provdut il-PEPP. Informazzjoni dwar il-prestazzjoni fl-imgħoddi għandha tkun akkumpanjata mid-dikjarazzjoni "il-prestazzjoni fl-imgħoddi mhijiex indikattiva tal-prestazzjoni futura";

(k)  għall-kontijiet tal-PEPP b'aktar minn subkont wieħed, l-informazzjoni fid-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP għandha titqassam għas-subkontijiet eżistenti kollha;

(l)  sommarju tal-informazzjoni dwar il-politika ta' investiment relatata mal-fatturi ESG.

2.  F'konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew u mal-awtoritajiet kompetenti, l-EIOPA għandha tadotta abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-regoli li jiddeterminaw is-suppożizzjonijiet dwar il-projezzjonijiet tal-benefiċċju tal-pensjoni msemmija fil-punt (d), tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u fl-Artikolu 34(2). Dawk ir-regoli għandhom jiġu applikati mill-fornituri tal-PEPP biex jiddeterminaw, fejn rilevanti, ir-rata annwali ta' redditu nominali fuq l-investiment, ir-rata annwali ta' inflazzjoni u t-tendenza tal-pagi fil-futur.

L-EIOPA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ... [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tissuplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Artikolu 37

Informazzjoni supplimentari

1.  Id-Dikjarazzjoni tal-Benefiċċju tal-PEPP għandha tispeċifika fejn u kif tista' tinkiseb l-informazzjoni supplimentari, inklużi:

(a)  aktar informazzjoni prattika dwar id-drittijiet u l-opzjonijiet tal-faddal tal-PEPP, inkluż fir-rigward tal-investimenti, il-fażi ta’dekumulazzjoni, is-servizz tal-bdil u s-servizz tal-portabilità;

(b)  ▌il-kontijiet annwali u r-rapporti annwali tal-fornitur tal-PEPP li huma pubblikament disponibbli;

(c)  dikjarazzjoni bil-miktub tal-prinċipji tal-politika ta' investiment tal-fornitur tal-PEPP li tal-inqas ikun fiha informazzjoni dwar il-metodi tal-kejl tar-riskju ta' investiment, il-proċessi implimentati tal-immaniġġjar tar-riskju u l-allokazzjoni strateġika tal-assi fir-rigward tan-natura u tad-durata tal-obbligazzjonijiet tal-PEPP, kif ukoll kif il-politika ta' investiment tieħu f'kunsiderazzjoni fatturi ESG.

(d)  fejn applikabbli, informazzjoni dwar is-suppożizzjonijiet użati għall-ammonti espressi f'annwalitajiet, b'mod partikolari fir-rigward tar-rata tal-annwalità, tat-tip ta' fornitur tal-PEPP u tad-durata tal-annwalità;

(e)  il-livell ta' benefiċċji tal-PEPP, f'każ ta' rimborż qabel id-data msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 36(1).

2.  Biex tkun żgurata applikazzjoni konsistenti tal-Artikolu 36 u ta' dan l-Artikolu, l-EIOPA għandha, wara li tikkonsulta lill-ESAs u wara li twettaq testijiet tal-konsumatur u testijiet tal-industrija, tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 36 u f'dan l-Artikolu. Fir-rigward tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni fl-imgħoddi kif imsemmi fil-punt (j) tal-Artikolu 36(1), id-differenzi bejn l-opzjonijiet ta' investiment għandhom jiġu kkunsidrati, b'mod partikolari jekk il-faddal tal-PEPP jassumi r-riskju tal-investiment, jekk l-opzjoni ta' investiment tkun dipendenti fuq l-età jew tinkludi t-tul ta' żmien korrispondenti.

L-EIOPA għandha tippreżenta dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tissuplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

3.