Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
 Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I
 EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehtyyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***
 Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehtyyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***I
 EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista ***
 Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus ***
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić
 Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I
 Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I
 Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I
 Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I
 Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I
 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I
 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I
 Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I
 Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I
 Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I
 Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I
 Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I
 Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I
 Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I
 Euroopan työviranomainen ***I
 Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I
 Asetus Euroopan yritystilastoista ***I
 OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö ***I
 Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I
 Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I
 Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I
 Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ***I
 EU:n tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I
 EU:n tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I
 Eurooppalainen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkosto ***I
 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta ***I
Tekstit
 (6142 kb)
Oikeudellinen huomautus