Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg
 Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I
 Pristop Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah ***
 Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah ***I
 Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa ***
 Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah ***
 Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan
 Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić
 Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I
 Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (direktiva) ***I
 Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) ***I
 Kapitalske zahteve (uredba) ***I
 Kapitalske zahteve (direktiva) ***I
 Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I
 Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I
 Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I
 Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I
 Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I
 Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I
 Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I
 Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I
 Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I
 Evropski organ za delo ***I
 Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I
 Uredba o evropski statistiki podjetij ***I
 Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom ***I
 Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I
 Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I
 Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I
 Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev ***I
 Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I
 Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I
 Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje ***I
 Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I
Besedila
 (5303 kb)
Pravno obvestilo