Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg
 Izrada ili izmjena naslova rezolucije podnesene radi zaključenja rasprave (tumačenje članka 149.a, stavka 2. Poslovnika)
 Politička izjava o osnivanju kluba zastupnika (tumačenje članka 32. stavka 5., prvog podstavka, druge alineje Poslovnika)
 Protokol uz Sporazum između EZ-a i Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil i sustava „Eurodac” ***
 Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I
 Program za provedbu Obzora Europa ***I
 Nadzor tržišta i usklađivanje u području proizvoda ***I
 Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ***I
 Bolje izvršavanje i modernizacija pravila EU-a o zaštiti potrošača ***I
 Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I
 Svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove ***I
 Svemirski program Unije i Agencija Europske unije za svemirski program ***I
 Program Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. ***I
 Program „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja ***I
 Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I
 Program Pravosuđe ***I
 Program Prava i vrijednosti ***I
 Broj međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim međuparlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i multilateralnim parlamentarnim skupštinama
 Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom – dio II. ***I
 Prilagodba člancima 290. i 291. UFEU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom - dio I. ***I
 Prilagodba članku 290. UFEU-a niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom ***I
 Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***
 Sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije između EU-a i Rusije ***
 Izmjena Statuta Europske investicijske banke *
 Europska granična i obalna straža ***I
 Zakonik o vizama ***I
 Mjere za očuvanje i kontrolu primjenjive na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I
 Pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija ***I
 Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I
 Instrument za povezivanje Europe ***I
 Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu ***I
Tekstovi
 (3038 kb)
Pravna napomena