Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg
 Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation
 Cameroun
 Brunei
 Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark *
 Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I
 Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I
 Brug af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret ***I
 Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I
 Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I
 Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I
 Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I
 InvestEU ***I
 Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I
 Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I
 Persistente organiske miljøgifte ***I
 Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I
 Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er ***I
 Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ***I
 Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag
 En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer
Tekster
 (2104 kb)
Juridisk meddelelse