Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2698(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0240/2019

Indgivne tekster :

B8-0240/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0408

Vedtagne tekster
PDF 134kWORD 49k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Antal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger
P8_TA-PROV(2019)0408B8-0240/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. april 2019 om antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til de blandede parlamentariske udvalg og delegationer til de parlamentariske samarbejdsudvalg og de multilaterale parlamentariske forsamlinger (2019/2698(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Formandskonferencens forslag til afgørelse,

–  der henviser til de associerings- og samarbejdsaftaler samt andre aftaler, som Den Europæiske Union har indgået med tredjelande,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 212 og 214,

A.  der ønsker at styrke det parlamentariske demokrati ved at tilstræbe kontinuerlig interparlamentarisk dialog;

1.  vedtager at fastsætte antallet af interparlamentariske delegationer og deres regionale grupperinger som følger:

   a) Europa, Vestbalkan og Tyrkiet

Delegationer til:

   Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien
   Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

Delegationen for Nordisk Samarbejde og for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro

Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

   b) Rusland og landene i Det Østlige Partnerskab

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine

Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova

Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland

Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

   c) Maghreblandene, Mashreqlandene, Israel og Palæstina

Delegationer for forbindelserne med:

   Israel
   Palæstina
   Maghreblandene og Den Arabiske Maghrebunion, herunder de blandede parlamentariske udvalg EU-Marokko, EU-Tunesien og EU-Algeriet
   Mashreqlandene
   d) Den Arabiske Halvø, Irak og Iran

Delegationer for forbindelserne med:

   Den Arabiske Halvø
   Irak
   Iran
   e) Nord-, Syd- og Mellemamerika

Delegationer for forbindelserne med:

   De Forenede Stater
   Canada
   Den Føderative Republik Brasilien
   landene i Mellemamerika
   landene i Det Andinske Fællesskab
   Mercosur

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

   f) Asien/Stillehavet

Delegationer for forbindelserne med:

   Japan
   Folkerepublikken Kina
   Indien
   Afghanistan
   landene i Sydasien
   landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
   Den Koreanske Halvø
   Australien og New Zealand

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

   g) Afrika

Delegationer for forbindelserne med:

   Sydafrika
   Det Panafrikanske Parlament
   h) Multilaterale forsamlinger

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling;

2.  vedtager, at kun medlemmer af Udvalget om International Handel og Udviklingsudvalget kan være medlemmer af parlamentariske udvalg, der er nedsat på grundlag af økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA), idet Udvalget om International Handel fortsat sikres den førende rolle som kompetent udvalg, og at de to udvalg aktivt skal koordinere deres arbejde med Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU;

3.  vedtager, at medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Den Parlamentariske Forsamling Euronest kun kan udpeges blandt medlemmer af de bilaterale eller subregionale delegationer under hver enkelt forsamling;

4.  vedtager, at kun medlemmer af Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar kan være medlemmer af Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling;

5.  vedtager, at Delegationsformandskonferencen bør udarbejde et udkast til en halvårlig aktivitetskalender efter høring af Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel. Aktivitetskalenderen bør udarbejdes i tæt samordning med Udvalgsformandskonferencens halvårlige aktivitetskalender for udvalgsdelegationer, idet der også tages hensyn til det årlige arbejdsprogram for Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering med henblik på at sikre en konsekvent tilgang. Denne fælles halvårlige aktivitetskalender forelægges derefter for Formandskonferencen med henblik på vedtagelse. Formandskonferencen kan ændre det foreslåede udkast til aktivitetskalender med henblik på at reagere på politiske begivenheder og sikre sammenhæng i alle Parlamentets eksterne aktiviteter;

6.  minder om, at kun officielle delegationer, der er behørigt godkendt af Formandskonferencen, har ret til at gennemføre aktiviteter på Europa-Parlamentets vegne og til at repræsentere Parlamentets holdning;

7.  vedtager, at de politiske grupper og løsgængerne til hver type delegation skal vælge et antal faste stedfortrædere, som ikke må overstige antallet af de ordinære medlemmer, der repræsenterer de pågældende grupper eller løsgængere;

8.  vedtager, at ordinære medlemmer af stående interparlamentariske delegationer har ret til at deltage i interparlamentariske møder uden for Parlamentets arbejdssteder. Hvis et ordinært medlem ikke er i stand til at rejse, kan han eller hun erstattes af en af de faste stedfortrædere eller, hvis stedfortræderen ikke er til rådighed, af et medlem af den interparlamentariske forsamling, der dækker denne delegation. Dette medlem bliver udpeget af den politiske gruppe, som det ordinære medlem tilhører. Hvis et medlem af den interparlamentariske forsamling, der dækker denne delegation, ikke er til rådighed, kunne medlemmer af Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel være berettigede til at deltage;

9.  mener, at der forud for et interparlamentarisk møde med modparten (det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg, det blandede parlamentariske udvalg, det parlamentariske associeringsudvalg, det parlamentariske samarbejdsudvalg, det interparlamentariske møde osv.) eller forud for enhver delegationsrejse bør afholdes et tæt samråd med det eller de relevante udvalg om mulige politiske emner eller lovgivningsmæssige kontrolspørgsmål, som delegationen bør tage op på møder med modparterne i det pågældende land;

10.  vil bestræbe sig på i praksis at sikre, at et eller flere udvalgs ordførere eller formænd ligeledes kan deltage i arbejdet i delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger, og vedtager, at formanden efter fælles anmodning fra de berørte delegations- og udvalgsformænd skal godkende sådanne rejser;

11.  vedtager, at denne afgørelse træder i kraft i den første mødeperiode i den niende valgperiode;

12.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.

Seneste opdatering: 19. april 2019Juridisk meddelelse