Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2698(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0240/2019

Predkladané texty :

B8-0240/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 8.16
CRE 17/04/2019 - 8.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0408

Prijaté texty
PDF 141kWORD 44k
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach
P8_TA-PROV(2019)0408B8-0240/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o počte medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (2019/2698(RSO))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Konferencie predsedov,

–  so zreteľom na dohody o pridružení a o spolupráci a iné dohody, ktoré Európska únia uzavrela s tretími krajinami,

–  so zreteľom na články 212 a 214 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa usiluje posilňovať parlamentnú demokraciu prostredníctvom neustáleho medziparlamentného dialógu,

1.  rozhodol, že počet medziparlamentných delegácií a ich regionálnych zoskupení bude takýto:

   a) Európa, západný Balkán a Turecko

Delegácie pri:

   Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko
   Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom

   b) Rusko a štáty Východného partnerstva

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko

Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko

   c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestína

Delegácie pre vzťahy s:

   Izraelom
   Palestínou
   krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko
   krajinami Mašreku
   d) Arabský polostrov, Irak a Irán

Delegácie pre vzťahy s:

   Arabským polostrovom
   Irakom
   Iránom
   e) Severná, Stredná a Južná Amerika

Delegácie pre vzťahy s/so:

   Spojenými štátmi americkými
   Kanadou
   Brazílskou federatívnou republikou
   krajinami Strednej Ameriky
   krajinami Andského spoločenstva
   Mercosurom

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ

   f) Ázia/Tichomorie

Delegácie pre vzťahy s:

   Japonskom
   Čínskou ľudovou republikou
   Indiou
   Afganistanom
   krajinami južnej Ázie
   krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
   Kórejským polostrovom
   Austráliou a Novým Zélandom

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

   g) Afrika

Delegácie pre vzťahy s:

   Južnou Afrikou
   Panafrickým parlamentom
   h) Mnohostranné zhromaždenia

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO;

2.  rozhodol, že členovia parlamentných výborov vytvorených na základe dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) budú určení výlučne z Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj, čím sa zabezpečí zachovanie vedúcej úlohy Výboru pre medzinárodný obchod ako gestorského výboru, a že títo členovia by mali aktívne koordinovať svoju činnosť so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ;

3.  rozhodol, že členovia Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia a Parlamentného zhromaždenia Euronest budú určení výlučne z dvojstranných alebo subregionálnych delegácií súvisiacich s každým z týchto zhromaždení;

4.  rozhodol, že členovia Delegácie pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO budú určení výlučne z Podvýboru pre bezpečnosť a obranu;

5.  rozhodol, že Konferencia predsedov delegácií by po konzultácii s Výborom pre zahraničné veci, Výborom pre rozvoj a Výborom pre medzinárodný obchod mala vypracovať šesťmesačný návrh harmonogramu činností; mala by ho vypracovať v úzkej spolupráci so šesťmesačným harmonogramom delegácií výborov stanoveným Konferenciou predsedov výborov, a to aj so zreteľom na ročný pracovný program skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb (DEG), s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup; tento spoločný návrh šesťmesačného harmonogramu činností sa následne predloží Konferencii predsedov na schválenie; Konferencia predsedov môže upraviť navrhovaný harmonogram s cieľom reagovať na politické udalosti a zabezpečiť súdržnosť vonkajších činností Európskeho parlamentu;

6.  pripomína, že iba oficiálne delegácie, ktoré riadne povolila Konferencia predsedov, môžu vykonávať činnosti v mene Európskeho parlamentu a zastupovať jeho oficiálnu pozíciu;

7.  rozhodol, že politické skupiny a nezaradení poslanci vymenujú stálych náhradníkov, ktorí majú pôsobiť v každom type delegácie, a že počet týchto náhradníkov nesmie presiahnuť počet riadnych členov zastupujúcich politické skupiny a nezaradených poslancov;

8.  rozhodol, že riadni členovia stálych medziparlamentných delegácií majú právo zúčastňovať sa na medziparlamentných schôdzach mimo pracovísk Európskeho parlamentu; ak riadny člen nemôže cestovať, môže ho nahradiť jeden zo stálych náhradníkov alebo, ak náhradník nie je k dispozícii, člen medziparlamentného zhromaždenia príslušného pre túto delegáciu, ktorého nominovala politická skupina, do ktorej riadny člen patrí; ak nie je k dispozícii člen medziparlamentného zhromaždenia príslušného pre túto delegáciu, môžu sa na schôdzi zúčastniť členovia Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre medzinárodný obchod;

9.  domnieva sa, že pred medziparlamentným stretnutím s partnerskou stranou (parlamentné výbory pre stabilizáciu a pridruženie, spoločné parlamentné výbory, parlamentné výbory pre pridruženie, parlamentné výbory pre spoluprácu, medziparlamentné schôdze atď.) alebo pred cestou každej zahraničnej delegácie by sa mala uskutočniť intenzívna konzultácia s príslušným výborom (príslušnými výbormi) o možných politických témach alebo otázkach legislatívnej kontroly, ktoré by delegácia mala riešiť na stretnutiach s partnerskými stranami z príslušnej krajiny;

10.  bude sa snažiť v praxi zabezpečiť, aby sa jeden alebo viacerí spravodajcovia alebo predsedovia výborov mohli tiež zúčastňovať na rokovaniach delegácií, spoločných medziparlamentných výborov, parlamentných výborov pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení, a rozhodol, že predseda na spoločnú žiadosť delegácie a predsedov príslušných výborov povolí služobné cesty tohto druhu;

11.  rozhodol, že toto rozhodnutie nadobudne účinnosť na prvej schôdzi deviateho volebného obdobia;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

Posledná úprava: 19. apríla 2019Právne oznámenie