Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0400A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0020/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0410

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 131kWORD 54k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - τμήμα Ι ***I
P8_TA(2019)0410A8-0020/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου