Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0331(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0193/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0193/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0421

Usvojeni tekstovi
PDF 320kWORD 98k
Srijeda, 17. travnja 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja na internetu ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0640),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0405/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje češkog Zastupničkog doma, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za kulturu i obrazovanje i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0193/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Glava 1.
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu
o suzbijanju širenja terorističkih sadržaja na internetu
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se sprečava zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se štite sloboda izražavanja i informiranja.
(1)  Ovom se Uredbom nastoji osigurati neometano funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta u otvorenom i demokratskom društvu tako što se suzbija zloupotreba usluga smještaja na poslužitelju u terorističke svrhe i doprinosi javnoj sigurnosti u europskom društvu. Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem pravne sigurnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, jačanjem povjerenja korisnika u internetsko okruženje i jačanjem mjera kojima se štite sloboda izražavanja, sloboda primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te sloboda i pluralizam medija.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1.a)  Reguliranjem pružatelja usluga smještaja na poslužitelju mogu se samo dopuniti strategije država članica za borbu protiv terorizma, u kojima se moraju istaknuti izvanmrežne mjere kao što su ulaganje u socijalni rad, inicijative za deradikalizaciju i suradnja s predmetnim zajednicama kako bi se postiglo održivo sprečavanje radikalizacije u društvu.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1.b)   Teroristički sadržaj dio je šireg problema nezakonitog sadržaja na internetu, koji uključuje i druge oblike sadržaja kao što su seksualno iskorištavanje djece, nezakonite trgovačke prakse i povrede intelektualnog vlasništva. Trgovinom nezakonitim sadržajima često se bave terorističke i druge kriminalne organizacije za pranje i prikupljanje početnog kapitala za financiranje svojih operacija. Za rješavanje tog problema potrebna je kombinacija zakonodavnih, nezakonodavnih i dobrovoljnih mjera koje se temelje na suradnji između nadležnih tijela i pružatelja usluga, uz potpuno poštovanje temeljnih prava. Iako je prijetnja koju predstavlja nezakoniti sadržaj ublažena uspješnim inicijativama pod vodstvom industrije, kao što je Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu i Globalni savez WEePROTECT za okončanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, potrebno je uspostaviti zakonodavni okvir za prekograničnu suradnju između nacionalnih regulatornih tijela radi uklanjanja nezakonitog sadržaja.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.
(2)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su aktivni na internetu imaju ključnu ulogu u digitalnom gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i građane, pružaju prilike za učenje te olakšavaju javnu raspravu i distribuciju i primanje informacija, mišljenja i ideja, čime znatno doprinose inovacijama, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, njihove usluge u određenim slučajevima zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno je zabrinjavajuće što pružatelje usluga smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju terorističke skupine i njihovi pobornici radi širenja terorističkih sadržaja na internetu, odnosno širenja svojih poruka, radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja terorističkih aktivnosti.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Prisutnost terorističkih sadržaja na internetu ima ozbiljne negativne posljedice za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Zbog svoje središnje uloge te tehnoloških sredstava i kapaciteta povezanih s uslugama koje nude pružatelji internetskih usluga snose posebnu društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu u suzbijanju terorističkih sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.
(3)  Iako nije jedini čimbenik, prisutnost terorističkih sadržaja na internetu dokazano potiče radikalizaciju pojedinaca koji su počinili teroristička djela te stoga ima ozbiljne negativne posljedice za građane i društvo u cjelini, kao i na pružatelje internetskih usluga na čijim se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to narušava povjerenje njihovih korisnika i nanosi štetu njihovim poslovnim modelima. Zbog svoje središnje uloge te u skladu s tehnološkim sredstvima i kapacitetima povezanim s uslugama koje nude pružatelji internetskih usluga snose društvenu odgovornost da zaštite svoje usluge od terorističke zloupotrebe te da pomognu nadležnim tijelima u suzbijanju širenja terorističkog sadržaja u okviru njihovih usluga, istodobno uzimajući u obzir temeljnu važnost slobode izražavanja i slobode primanja i prenošenja informacija u otvorenom i demokratskom društvu.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. putem okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji je potrebno dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu i primjereno odgovorilo na problem koji uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/33477 , te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i na traženje Europskog vijeća da se poboljša automatsko otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.
(4)  Na razini Unije borba protiv terorističkih sadržaja na internetu započela je 2015. u sklopu okvira za dobrovoljnu suradnju država članica i pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, koji je potrebno dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom kako bi se još više smanjila dostupnost terorističkih sadržaja na internetu i primjereno odgovorilo na problem koji uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim nastojanjima, što je naglašeno i Preporukom Komisije (EU) 2018/33477, te se njime odgovara na traženje Europskog parlamenta da se ojačaju mjere za suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja u skladu s horizontalnim okvirom utvrđenim Direktivom 2000/31/EZ i na traženje Europskog vijeća da se poboljša otkrivanje i uklanjanje sadržaja koji potiču na teroristička djela.
__________________
__________________
7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).
7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Primjena ove Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu članka 14. Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, sve mjere koje poduzme pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u skladu s ovom Uredbom, uključujući sve proaktivne mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti do toga da taj pružatelj usluga izgubi koristi od izuzeća od odgovornosti predviđenog tom odredbom. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u konkretnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.
(5)  Primjena ove Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu Direktive 2000/31/EZ8. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u posebnim slučajevima u kojima nisu ispunjeni uvjeti iz Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.
__________________
__________________
8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).
2a Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Ovom su Uredbom utvrđena pravila za sprečavanje zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja na internetu radi jamčenja neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, uz puno poštovanje temeljnih prava zaštićenih pravnim poretkom Unije, posebno prava zajamčenih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.
(6)  Ovom su Uredbom utvrđena pravila za suzbijanje zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja na internetu radi jamčenja neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta te bi se njima trebali u potpunosti poštovati temeljna prava zaštićena pravnim poretkom Unije, posebno prava zajamčena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti javne sigurnosti te se utvrđuju odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva, i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi isključivo donositi mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja i informiranja, koja predstavlja jednu od važnih temelja pluralističkog, demokratskog društva i jedna je od vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere kojima se zadire u slobodu izražavanja i informiranja trebale bi biti strogo usmjerene, odnosno njima se mora spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali se pri tom ne smije ugroziti pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom.
(7)  Ovom se Uredbom želi doprinijeti zaštiti javne sigurnosti te bi se njom trebale utvrditi odgovarajuće i snažne mjere za zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog života i na zaštitu osobnih podataka, pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, uključujući slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu poduzetništva i načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi isključivo donositi mjere koje su potrebne, primjerene i razmjerne u demokratskom društvu, uzimajući u obzir posebnu važnost slobode izražavanja, slobode primanja i prenošenja informacija i ideja, prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života te na zaštitu osobnih podataka, koji su važan temelj pluralističkog, demokratskog društva i vrijednosti na kojima počiva Unija. Nijednom se mjerom ne bi smjelo zadirati u slobodu izražavanja i informiranja te bi se njima, koliko je to moguće, moralo suzbiti širenje terorističkih sadržaja strogo ciljanim pristupom, ali se pri tom ne smije ugroziti pravo na zakonito primanje i prenošenje informacija, uzimajući u obzir središnju ulogu koju pružatelji usluga smještaja na poslužitelju imaju u olakšavanju javne rasprave te u primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u skladu sa zakonom. Učinkovite protuterorističke mjere na internetu i zaštita slobode izražavanja nisu suprotstavljeni ciljevi, već se nadopunjuju i međusobno podupiru.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje.
(8)  Pravo na učinkovit pravni lijek utvrđeno je člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek pred nadležnim nacionalnim sudom protiv bilo koje od mjera poduzetih u skladu s ovom Uredbom koje mogu negativno utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo osobito uključuje mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje pred sudom države članice čija su tijela izdala te naloge za uklanjanje, kao i mogućnost pružatelja sadržaja da ospore posebne mjere koje su poduzeli pružatelji usluga smještaja na poslužitelju.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela trebali poduzeti radi sprečavanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom u preventivne svrhe trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja na temelju definicije kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku propagandu na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal i informacije kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma, daju upute za počinjenje takvih djela ili promiče sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki materijal proizvela teroristička organizacija ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj materijal može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem.
(9)  Kako bi se pružila jasnoća u pogledu mjera koje bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i nadležna tijela trebali poduzeti radi suzbijanja širenja terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi se Uredbom u preventivne svrhe trebala utvrditi definicija terorističkog sadržaja na temelju definicije kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je nužno suzbijanje najštetnije terorističke propagande na internetu, definicija bi trebala uključivati materijal kojim se potiče ili nagovara na počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma ili promiče sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine, čime se stvara opasnost od mogućeg počinjenja jednog ili više takvih kaznenih djela. Ta definicija trebala bi obuhvaćati i sadržaj kojim se pružaju smjernice za izradu i uporabu eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja, štetnih ili opasnih tvari te kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih tvari te sve smjernice o ostalim metodama i tehnikama čija je svrha počinjenja terorističkih kaznenih djela, uključujući izbor meta. Takve informacije prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj obilježja terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem su izjave iznesene i mogućnost da prouzroče štetne posljedice i time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki materijal proizvela teroristička organizacija ili terorist s popisa EU-a, ako se taj materijal može pripisati takvoj organizaciji ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime takve organizacije ili terorista, to je važan čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske ili istraživačke svrhe ili u svrhu podizanja razine osviještenosti o terorističkim aktivnostima trebalo bi primjereno zaštititi. Svakom odlukom o uklanjanju distribuiranog materijala trebali bi se uzeti u obzir novinarski standardi uspostavljeni regulacijom tiska ili medija u skladu s pravom Unije i Poveljom o temeljnim pravima, osobito u slučajevima u kojima pružatelj sadržaja ima uredničku odgovornost. Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih ili kontroverznih stajališta u okviru javne rasprave o osjetljivim političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati terorističkim sadržajem.
_________________
_________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).
9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31.3.2017., str. 6.).
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se te pohranjene informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama, neovisno je li ta aktivnost samo tehničke, automatske i pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji usluga informacijskog društva uključuju platforme društvenih medija, usluge videoprijenosa, usluge razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije stavljaju na raspolaganje trećim stranama te internetske stranice na kojima korisnici mogu ostavljati komentare ili objavljivati recenzije. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe.
(10)  Kako bi obuhvaćala usluge smještaja na internetskom poslužitelju kojima se šire teroristički sadržaji, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na usluge informacijskog društva u okviru kojih se, na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju informacije koje je pružio te se te pohranjene informacije stavljaju na raspolaganje javnosti, neovisno o tome je li ta aktivnost samo tehničke, automatske i pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji usluga informacijskog društva uključuju platforme društvenih medija, usluge videoprijenosa, usluge razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije stavljaju na raspolaganje javnosti te internetske stranice na kojima korisnici mogu ostavljati komentare ili objavljivati recenzije. Uredba bi se trebala primjenjivati i na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji imaju poslovni nastan izvan Unije, ali pružaju usluge unutar Unije jer velik udio pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su preko svojih usluga izloženi terorističkim sadržajima ima poslovni nastan u trećim zemljama. Tako bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo pruža li pružatelj usluga svoje usluge u Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li pružatelj usluga korištenje tih usluga pravnim ili fizičkim osobama u jednoj državi članici ili više država članica. Ipak, dostupnost internetskih stranica pružatelja usluga ili adrese elektroničke pošte ili drugih kontaktnih podataka u jednoj državi članici ili više država članica sama po sebi ne bi trebala biti dovoljan uvjet za primjenu ove Uredbe. Ona se ne bi trebala primjenjivati na usluge u oblaku, uključujući usluge u oblaku između poduzeća, u vezi s kojima pružatelj usluga nema ugovorna prava povezana s vrstom sadržaja koji se pohranjuje ili kako se taj sadržaj obrađuje ili kako ga klijenti ili krajnji korisnici klijenata javno objavljuju te kad pružatelj usluga nema tehničke sposobnosti za uklanjanje određenog sadržaja koji su pohranili njihovi klijenti ili krajnji korisnici njihovih usluga.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Za utvrđivanje područja primjene ove Uredbe trebalo bi biti važno postoji li bitna veza s Unijom. Trebalo bi smatrati da takva bitna veza s Unijom postoji ako pružatelj usluga ima poslovni nastan u Uniji ili, ako to nije slučaj, na temelju postojanja znatnog broja korisnika u najmanje jednoj državi članici ili usmjeravanju aktivnosti prema najmanje jednoj državi članici. Usmjeravanje aktivnosti prema nekoj državi članici može se utvrditi na temelju svih relevantnih okolnosti, uključujući čimbenike kao što su upotreba jezika ili valute koja se uobičajeno koristi u toj državi članici, ili mogućnost naručivanja robe ili usluga. Usmjeravanje aktivnosti prema državi članici može se utvrditi i na temelju dostupnosti aplikacije u odgovarajućoj nacionalnoj trgovini aplikacija, na temelju oglašavanja na lokalnoj razini ili na jeziku te države članice ili na temelju odnosa s korisnicima kao što su pružanje korisničkih usluga na jeziku koji se upotrebljava u državi članici. Bitnu vezu trebalo bi pretpostaviti i kad pružatelj usluga svoje aktivnosti usmjeri prema jednoj državi članici ili više država članica, kako je utvrđeno u članku 17. stavku 1. točki (c) Uredbe 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća10 . S druge strane, pružanje usluge isključivo s ciljem poštovanja zabrane diskriminacije utvrđene u Uredbi (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća11 ne može se samo zbog toga smatrati usmjeravanjem aktivnosti prema određenom državnom području u Uniji.
(11)  Za utvrđivanje područja primjene ove Uredbe trebalo bi biti važno postoji li bitna veza s Unijom. Trebalo bi smatrati da takva bitna veza s Unijom postoji ako pružatelj usluga ima poslovni nastan u Uniji ili, ako to nije slučaj, na temelju postojanja znatnog broja korisnika u najmanje jednoj državi članici ili usmjeravanja aktivnosti prema najmanje jednoj državi članici. Usmjeravanje aktivnosti prema jednoj ili više država članica može se utvrditi na temelju svih relevantnih okolnosti, uključujući čimbenike kao što su upotreba jezika ili valute koja se uobičajeno koristi u toj državi članici. Usmjeravanje aktivnosti prema državi članici može se utvrditi i na temelju dostupnosti aplikacije u odgovarajućoj nacionalnoj trgovini aplikacija, na temelju oglašavanja na lokalnoj razini ili na jeziku te države članice ili na temelju odnosa s korisnicima kao što su pružanje korisničkih usluga na jeziku koji se obično upotrebljava u državi članici. Bitnu vezu trebalo bi pretpostaviti i kad pružatelj usluga svoje aktivnosti usmjeri prema jednoj državi članici ili više država članica, kako je utvrđeno u članku 17. stavku 1. točki (c) Uredbe 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća10. S druge strane, pružanje usluge s isključivim ciljem poštovanja zabrane diskriminacije utvrđene Uredbom (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća11 ne može se, na osnovu samo tog razloga, smatrati usmjeravanjem ili ciljanjem na aktivnosti prema određenom državnom području u Uniji.
_________________
_________________
10 Uredba (EU) 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).
10 Uredba (EU) 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).
11 (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 601, 2.3.2018., str. 1.).
11 (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 601, 2.3.2018., str. 1.).
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja preko svojih poslužitelja. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom praćenja. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Uklanjanje odnosno onemogućavanje pristupa mora se obaviti u skladu s poštovanjem slobode izražavanja i informiranja.
(12)  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu dužne pažnje kako bi suzbili širenje terorističkih sadržaja u okviru usluga koje pružaju javnosti. Ta obveza dužne pažnje ne bi trebala rezultirati općom obvezom pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da prate informacije koje pohranjuju ni općom obvezom da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protuzakonite aktivnosti. Obveza dužne pažnje, kad se primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi uključivati transparentno, savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće postupanje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju sa sadržajima koje pohranjuju, posebno kad primjenjuju svoje uvjete, kako bi se izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije terorističke naravi. Uklanjanje odnosno onemogućavanje pristupa mora se obaviti u skladu s poštovanjem slobode izražavanja, slobode primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te slobode i pluralizma medija.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Trebalo bi uskladiti postupke i obveze koji proizlaze iz pravnih naloga kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj ili da mu onemoguće pristup. Države članice trebale bi i dalje imati slobodu izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje da za taj zadatak odrede upravna tijela, tijela za izvršavanje zakonodavstva ili pravosudna tijela. S obzirom na brzinu širenja terorističkih sadržaja preko internetskih usluga, ovom se odredbom pružateljima usluga smještaja na poslužitelju nameće obveza prema kojoj moraju osigurati da se teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.
(13)  Trebalo bi uskladiti postupke i obveze koji proizlaze iz naloga za uklanjanje kojima se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj ili da mu onemoguće pristup. Države članice trebale bi i dalje imati slobodu izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje da za taj zadatak odrede sudsko tijelo ili funkcionalno neovisno upravno tijelo ili tijelo za izvršavanje zakonodavstva. S obzirom na brzinu širenja terorističkih sadržaja preko internetskih usluga, ovom se odredbom pružateljima usluga smještaja na poslužitelju nameće obveza prema kojoj moraju osigurati da se teroristički sadržaj identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni odnosno da se tom sadržaju onemogući pristup u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Nadležno tijelo trebalo bi nalog za uklanjanje proslijediti izravno adresatu i točki za kontakt bilo kojim elektroničkim putem koji omogućuje pisani zapis pod uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju da utvrdi njegovu vjerodostojnost, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga, na primjer putem zaštićene e-poruke i sigurnih platformi ili drugih sigurnih kanala, uključujući one koje je na raspolaganje stavio pružatelj usluga, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. Taj se zahtjev može ispuniti putem kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave, kako je predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12.
(14)  Nadležno tijelo trebalo bi nalog za uklanjanje proslijediti izravno točki za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, a ako je glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u drugoj državi članici, nadležnom tijelu te države članice bilo kojim elektroničkim putem koji omogućuje pisani zapis pod uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju da utvrdi njegovu vjerodostojnost, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primitka naloga, na primjer sigurnom elektroničkom porukom, u okviru sigurnih platformi ili drugih sigurnih kanala, uključujući one koje je na raspolaganje stavio pružatelj usluga, u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. Taj se zahtjev može ispuniti putem kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave, kako je predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12.
__________________
__________________
12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).
12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Prijave nadležnih tijela ili Europola djelotvoran su i brz način da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja usluga smještaja na poslužitelju upozorava na informacije koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio jesu li te informacije u skladu s njegovim uvjetima, trebao i dalje biti dostupan uz naloge za uklanjanje. Važno je da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju što prije procijene takve prijave i daju brze povratne informacije u vezi s poduzetim mjerama. Pružatelju usluga smještaja na poslužitelju prepušta se konačna odluka o tome hoće li ukloniti sadržaj koji nije u skladu s njegovim uvjetima. Za provedbu ove Uredbe u vezi s prijavama i dalje je nadležan Europol, kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/79413.
Briše se.
__________________
13 Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  S obzirom na razmjere i brzinu koji su potrebni za uspješno identificiranje i uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne proaktivne mjere, uključujući korištenje automatiziranih sredstava u određenim slučajevima, nužan su element za suzbijanje terorističkih sadržaja na internetu. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja na svojim poslužiteljima pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno poduzeti proaktivne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima kao i o učincima na prava trećih strana i informiranje od javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja. U kontekstu predmetne procjene izostanak naloga za uklanjanje i prijava upućenih pružatelju usluga znak je niske razine izloženosti terorističkom sadržaju.
(16)  S obzirom na razmjere i brzinu koji su potrebni za uspješno identificiranje i uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne posebne mjere ključan su element za suzbijanje terorističkih sadržaja na internetu. U cilju smanjenja dostupnosti terorističkih sadržaja u okviru svojih usluga pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi procijeniti je li primjereno poduzeti posebne mjere ovisno o rizicima i razini izloženosti terorističkim sadržajima, kao i o učincima na prava trećih strana te na primanje i prenošenje informacija koje je od javnog interesa, posebno kod značajne razine izloženosti terorističkom sadržaju i primitka naloga za uklanjanje. Stoga bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali odrediti koju bi opravdanu, ciljanu, djelotvornu i razmjernu posebnu mjeru trebalo uvesti. Taj zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću obvezu praćenja. Takve posebne mjere mogu uključivati redovito izvješćivanje nadležnih tijela, povećanje ljudskih resursa u svrhu primjene mjera zaštite usluga od javnog širenja terorističkog sadržaja i razmjenu najboljih praksi. U kontekstu predmetne procjene izostanak naloga za uklanjanje upućenih pružatelju usluga znak je niske razine izloženosti terorističkom sadržaju.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Pri uspostavi proaktivnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući pravo na slobodu primanja i prenošenja informacija. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj. To je osobito važno kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju upotrebljavaju automatizirana sredstva za otkrivanje terorističkih sadržaja. Sve odluke o upotrebi automatiziranih sredstava, bilo da ih donese sam pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ili da su donesene na temelju zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi procijeniti s obzirom na pouzdanost osnovne tehnologije i posljedični učinak na temeljna prava.
(17)  Pri uspostavi posebnih mjera pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi zajamčiti poštovanje prava korisnika na slobodu izražavanja i slobodu primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu. Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi postupati s dužnom pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje uključuju ljudski nadzor i provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve nenamjerne i pogrešne odluke koje bi dovele do uklanjanja sadržaja koji nije teroristički sadržaj.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela trebala bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili nalog za uklanjanje, a koji je postao konačan, zatražiti da izvijeste o poduzetim proaktivnim mjerama. One bi mogle obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog postavljanja terorističkog sadržaja koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju primljenog naloga za uklanjanje ili primljenih prijava, npr. provjerom u javnim ili privatnim alatima koji sadržavaju poznati teroristički sadržaj. Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih tehničkih alata za identificiranje novog terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih koje je razvio pružatelj usluga smještaja na poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvođenju konkretnih proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih sredstava, ima li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegove ekonomske kapacitete i utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji).
(18)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su izloženi terorističkom sadržaju poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe svojih usluga, nadležno tijelo trebalo bi od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju koji su zaprimili značajan broj konačnih naloga za uklanjanje zatražiti da izvijeste o poduzetim posebnim mjerama. Mogu koristiti i pouzdane tehničke alate za identificiranje novog terorističkog sadržaja. Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti o uvedenim posebnim mjerama kako bi nadležno tijelo moglo prosuditi jesu li te mjere nužne, djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih sredstava, ima li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. Pri procjeni djelotvornosti, nužnosti i razmjernosti mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne parametre, među ostalim broj naloga za uklanjanje i broj prijava upućenih pružatelju usluga, njegovu veličinu, ekonomske kapacitete, utjecaj njegove usluge u širenju terorističkog sadržaja (na primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji) te uspostavljene mjere kojima se štiti sloboda izražavanja i informiranja i broj slučajeva uvođenja ograničenja za zakoniti sadržaj.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Nakon zahtjeva nadležno tijelo trebalo bi započeti dijalog s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti donošenje odgovarajućih, djelotvornih i razmjernih proaktivnih mjera ako smatra da poduzete mjere nisu dovoljne za prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju takvih konkretnih proaktivnih mjera u načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja opće obveze praćenja, kako je propisano člankom 15. stavkom 1. Direktive 2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno ozbiljne rizike povezane sa širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje donesu nadležna tijela ma temelju ove Uredbe mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz prevladavajućih razloga javne sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka nadležno tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu između ciljeva od javnog interesa i povezanih temeljnih prava, posebno slobode izražavanja i informiranja i slobode poduzetništva, te dati odgovarajuće obrazloženje.
(19)  Nakon zahtjeva nadležno tijelo trebalo bi započeti dijalog s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju o uvođenju potrebnih posebnih mjera. Ako je to potrebno, nadležno tijelo trebalo bi zatražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ponovnu ocjenu potrebnih mjera ili zatražiti donošenje odgovarajućih, djelotvornih i razmjernih posebnih mjera ako smatra da se poduzetim mjerama ne pridržava načela nužnosti i proporcionalnosti ili da su nedovoljne za prevladavanje rizika. Nadležno tijelo trebalo bi zatražiti samo one posebne mjere za koje se razumno može očekivati da ih pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može provesti, uzimajući u obzir uz ostale čimbenike i financijske i druge resurse pružatelja usluga smještaja na poslužitelju. Zahtjev o provedbi takvih posebnih mjera ne bi trebao dovesti do uvođenja opće obveze praćenja, kako je propisano člankom 15. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Obvezu da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i povezane podatke trebalo bi uvesti za konkretne svrhe i vremenski ograničiti na ono što je nužno. Zahtjev za čuvanje potrebno je proširiti na povezane podatke u mjeri u kojoj bi takvi podaci u protivnom bili izgubljeni kao posljedica uklanjanja predmetnog sadržaja. Povezani podaci mogu uključivati podatke kao što su „podaci o pretplatniku”, što prvenstveno uključuje podatke koji se odnose na identitet pružatelja sadržaja, te podatke kao što su „podaci o pristupu”, koji na primjer obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, zajedno s IP adresom koju je pružatelj usluge pristupa internetu dodijelio pružatelju sadržaja.
(20)  Obvezu da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i povezane podatke trebalo bi uvesti za posebne svrhe i vremenski ograničiti na ono što je nužno. Zahtjev za čuvanje potrebno je proširiti na povezane podatke u mjeri u kojoj bi takvi podaci u protivnom bili izgubljeni kao posljedica uklanjanja predmetnog sadržaja. Povezani podaci mogu uključivati podatke kao što su „podaci o pretplatniku”, posebno podatke koji se odnose na identitet pružatelja sadržaja te „podatke o pristupu”, koji na primjer obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, zajedno s IP adresom koju je pružatelj usluge pristupa internetu dodijelio pružatelju sadržaja.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Obveza čuvanja sadržaja za postupke upravnog ili sudskog preispitivanja nužna je i opravdana kako bi se osigurale djelotvorne mjere pravne zaštite za pružatelja sadržaja kojemu je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup te kako bi se osiguralo vraćanje tog sadržaja kakav je bio prije uklanjanja, ovisno o ishodu postupka preispitivanja. Obveza čuvanja sadržaja u svrhe istraga i kaznenog progona nužna je i opravdana s obzirom na vrijednost koju bi taj materijal mogao imati za ometanje ili sprečavanje terorističkih aktivnosti. Ako poduzeća uklone materijal ili mu onemoguće pristup, osobito u okviru vlastitih proaktivnih mjera, te o tome ne obavijeste relevantno tijelo jer procijene da to ne ulazi u područje primjene članka 13. stavka 4. ove Uredbe, tijela za izvršavanje zakonodavstva možda ne doznaju za postojanje tog sadržaja. Stoga je opravdano i čuvanje sadržaja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela terorizma. U te se svrhe propisano čuvanje podataka ograničava na podatke koji bi mogli imati vezu s kaznenim djelima terorizma i stoga mogu doprinijeti progonu kaznenih djela terorizma ili sprečavanju ozbiljnih rizika za javnu sigurnost.
(21)  Obveza čuvanja sadržaja za postupke upravnog ili sudskog preispitivanja ili pravnog lijeka nužna je i opravdana kako bi se osigurale djelotvorne mjere pravne zaštite za pružatelja sadržaja kojemu je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup te kako bi se osiguralo vraćanje tog sadržaja kakav je bio prije uklanjanja, ovisno o ishodu postupka preispitivanja. Obveza čuvanja sadržaja u svrhe istraga i kaznenog progona nužna je i opravdana s obzirom na vrijednost koju bi taj materijal mogao imati za ometanje ili sprečavanje terorističkih aktivnosti. Ako poduzeća uklone materijal ili mu onemoguće pristup, u okviru vlastitih posebnih mjera, trebali bi o tome odmah obavijestiti nadležna tijela za kazneni progon. Opravdano je i čuvanje sadržaja u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela terorizma. U tu svrhu teroristički sadržaj i povezani podaci trebali bi se pohraniti samo na određeno vrijeme, kako bi tijela kaznenog progona mogla provjeriti sadržaj i odlučiti je li potreban u spomenute svrhe. To razdoblje ne smije biti dulje od šest mjeseci. U svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona terorističkih kaznenih djela terorizma propisano čuvanje podataka ograničava se na podatke koji bi mogli imati vezu s kaznenim djelima terorizma i stoga mogu doprinijeti progonu kaznenih djela terorizma ili sprečavanju ozbiljnih rizika za javnu sigurnost.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Radi proporcionalnosti razdoblje čuvanja trebalo bi ograničiti na šest mjeseci kako bi pružatelji sadržaja imali dovoljno vremena za pokretanje postupka preispitivanja te kako bi se tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućio pristup relevantnim podacima za istragu i progon kaznenih djela terorizma. Međutim, ako je u tom šestomjesečnom razdoblju postupak preispitivanja pokrenut, ali nije dovršen, to se razdoblje, na zahtjev tijela koje provodi preispitivanje, može produljiti za razdoblje koje je potrebno. Trajanje tog razdoblja trebalo bi biti dovoljno da tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogući čuvanje potrebnih dokaza povezanih s istragama, ali da se pri tom ne ugroze relevantna temeljna prava.
(22)  Radi proporcionalnosti razdoblje čuvanja trebalo bi ograničiti na šest mjeseci kako bi pružatelji sadržaja imali dovoljno vremena za pokretanje postupka preispitivanja ili kako bi se tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogućio pristup relevantnim podacima za istragu i progon kaznenih djela terorizma. Međutim, ako je u tom šestomjesečnom razdoblju postupak preispitivanja ili pravnog lijeka pokrenut, ali nije dovršen, to se razdoblje, na zahtjev tijela koje provodi preispitivanje, može produljiti za razdoblje koje je potrebno. Nadalje, trajanje tog razdoblja trebalo bi biti dovoljno da se tijelima za izvršavanje zakonodavstva omogući čuvanje potrebnih materijala povezanih s istragama i kaznenim progonom, ali da se pri tom ne ugroze relevantna temeljna prava.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Transparentnost politika pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u vezi s terorističkim sadržajem ključna je za povećanje njihove odgovornosti prema svojim korisnicima te za jačanje povjerenja građana u jedinstveno digitalno tržište. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi objavljivati godišnja izvješća za potrebe transparentnosti koja sadržavaju smislene informacije o mjerama poduzetima u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja.
(24)  Transparentnost politika pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u vezi s terorističkim sadržajem ključna je za povećanje njihove odgovornosti prema svojim korisnicima te za jačanje povjerenja građana u jedinstveno digitalno tržište. Obveza objavljivanja godišnjih izvješća o transparentnosti koja sadržavaju smislene informacije o mjerama poduzetima u vezi s otkrivanjem, identificiranjem i uklanjanjem terorističkog sadržaja trebala bi se primjenjivati samo na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji su u predmetnoj godini obuhvaćeni nalogom za uklanjanje.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24.a)  Tijela nadležna za izdavanje naloga za uklanjanje trebali bi također objavljivati izvješća o transparentnosti s podacima o broju naloga za uklanjanje, broju odbijenih zahtjeva, broju utvrđenih terorističkih sadržaja koji su doveli do istrage i progona kaznenih djela terorizma i broju slučajeva sa sadržajima za koje je pogrešno utvrđeno da su terorističke prirode.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera usmjerena protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog na temelju slobode izražavanja i informiranja. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i osigurati da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga.
(25)  Postupci za podnošenje pritužbi neophodna su zaštitna mjera protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja zaštićenog u okviru slobode izražavanja i slobode primanja i prenošenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti mehanizme za podnošenje pritužbi koji su jednostavni za korištenje i zajamčiti da se pritužbe rješavaju brzo i potpuno transparentno u odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen ne utječe na mogućnost da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju postupe u skladu sa svojim uvjetima iz drugih razloga.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao staviti smislene informacije koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Međutim, to ne znači nužno da je potrebno obavijestiti pružatelja sadržaja. Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji se smatra terorističkim sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen ili da je sadržaju onemogućen pristup u skladu s ovom Uredbom. Na zahtjev bi trebalo pružiti dodatne informacije o razlozima i načinima na koje pružatelj sadržaja može osporavati odluku. Ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra neprimjerenim ili kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.
(26)  Djelotvorna pravna zaštita u skladu s člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije predviđa da osobe moraju znati razloge zbog kojih je sadržaj koji su postavile uklonjen ili zbog kojih je tom sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju trebao pružatelju sadržaja na raspolaganje staviti smislene informacije, na primjer razloge za uklanjanje sadržaja ili onemogućavanje pristupa sadržaju te pravnu osnovu za tu radnju, koje bi pružatelju sadržaja omogućile da ospori odluku. Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji se smatra terorističkim sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen ili da je sadržaju onemogućen pristup u skladu s ovom Uredbom. Ako nadležna tijela odluče da se zbog javne sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju smatra neprimjerenim ili kontraproduktivnim, trebala bi o tome obavijestiti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  Kako bi se izbjeglo udvostručavanje i moguće ometanje istraga, nadležna tijela trebala bi komunicirati, koordinirati se i surađivati jedna s drugim i, prema potrebi, s Europolom kad pružateljima usluga smještaja na poslužitelju izdaju naloge za uklanjanje ili kad im šalju prijave. Europol bi mogao pružiti potporu u provedbi odredaba ove Uredbe u skladu sa svojim nadležnostima i postojećim pravnim okvirom.
(27)  Kako bi se izbjeglo udvostručavanje i moguće ometanje istraga te svelo troškove predmetnih pružatelja usluga na najmanju moguću mjeru, nadležna tijela trebala bi komunicirati, koordinirati se i, prema potrebi, surađivati s Europolom kad pružateljima usluga smještaja na poslužitelju izdaju naloge za uklanjanje. Europol bi mogao pružiti potporu u provedbi odredaba ove Uredbe u skladu sa svojim nadležnostima i postojećim pravnim okvirom.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.a (nova)
(27.a)  Prijave Europola djelotvoran su i brz način da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja usluga smještaja na poslužitelju upozorava na informacije koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio jesu li te informacije u skladu s njegovim uvjetima, trebao i dalje biti dostupan uz naloge za uklanjanje. Stoga je važno da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju surađuju s Europolom i što prije procijene prijave Europola i daju brze povratne informacije u vezi s poduzetim mjerama. Pružatelju usluga smještaja na poslužitelju prepušta se konačna odluka o tome hoće li ukloniti sadržaj koji nije u skladu s njegovim uvjetima. Za provedbu ove Uredbe i dalje je nadležan Europol, kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/7941a.
__________________
1a Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Kako bi se osigurala djelotvorna i dovoljno dosljedna provedba proaktivnih mjera, nadležna tijela u državama članicama trebala bi se međusobno povezati u pogledu rasprava koje imaju s pružateljima usluga smještaja na poslužitelju u vezi s utvrđivanjem, provedbom i procjenom posebnih proaktivnih mjera. Usto, suradnja je potrebna i u pogledu donošenja pravila o kaznama, kao i u pogledu njihove provedbe i izvršavanja.
(28)  Kako bi se osigurala djelotvorna i dovoljno dosljedna provedba mjera od strane pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, nadležna tijela u državama članicama trebala bi komunicirati o raspravama koje imaju s pružateljima usluga smještaja na poslužitelju u vezi s nalozima za uklanjanje, utvrđivanjem, provedbom i procjenom posebnih mjera. Takva je suradnja potrebna i u pogledu donošenja pravila o kaznama, kao i u pogledu njihove provedbe i izvršavanja.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  Neophodno je da nadležno tijelo države članice koje je odgovorno za izricanje kazni ima sve informacije o izdavanju naloga za uklanjanje i prijava te o daljnjoj komunikaciji između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i relevantnog nadležnog tijela. U tu bi svrhu države članice trebale osigurati odgovarajuće komunikacijske kanale i mehanizme koji omogućuju pravovremenu razmjenu relevantnih informacija.
(29)  Neophodno je da nadležno tijelo države članice koje je odgovorno za izricanje kazni ima sve informacije o izdavanju naloga za uklanjanje i o daljnjoj komunikaciji između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i relevantnih nadležnih tijela u drugim državama članicama. U tu bi svrhu države članice trebale osigurati odgovarajuće i sigurne komunikacijske kanale i mehanizme koji omogućuju pravovremenu razmjenu relevantnih informacija.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.
(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo rješavanje naloga za uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvom za elektroničko primanje naloga za uklanjanje i prijava te tehničkim i ljudskim resursima koji omogućuju njihovu brzu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju onemogućen u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.
(33)  I pružatelji usluga smještaja na poslužitelju i države članice trebali bi uspostaviti točke za kontakt kako bi se olakšalo brzo i učinkovito rješavanje naloga za uklanjanje. Za razliku od pravnog zastupnika točka za kontakt služi u operativne svrhe. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju trebala bi raspolagati namjenskim sredstvom za elektroničko primanje naloga za uklanjanje te tehničkim i ljudskim resursima koji omogućuju njihovu brzu i učinkovitu obradu. Točka za kontakt pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može imenovati postojeću točku za kontakt, pod uvjetom da je ta točka za kontakt u mogućnosti vršiti funkcije predviđene ovom Uredbom. Kako bi teroristički sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom sadržaju onemogućen u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je točka za kontakt dostupna u svakom trenutku. Informacije o točki za kontakt trebale bi uključivati informacije o jeziku na kojem se može obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja komunikacije između pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja na poslužitelju potiče se da omoguće komunikaciju na jednom od službenih jezika Unije na kojem su dostupni njihovi uvjeti.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.
(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi u nadležnosti koje je države članice pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika. Međutim, ako druga država članica izda nalog za uklanjanje, njezina bi tijela trebala biti u mogućnosti izvršiti svoje naloge poduzimanjem mjera prisile koje nisu represivne, kao što su novčane kazne. Kad je riječ o pružatelju usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji i koji nije imenovao pravnog zastupnika, države članice ipak bi trebale imati mogućnost izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje načelo ne bis in idem.
(34)  Budući da ne postoji opći zahtjev prema kojem bi pružatelji usluga morali zajamčiti fizičku prisutnost na području Unije, potrebno je jasno utvrditi državu članicu u čijoj je nadležnosti pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji pruža usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u nadležnosti je države članice u kojoj ima glavni poslovni nastan ili u kojoj je imenovao pravnog zastupnika. Kad je riječ o pružatelju usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji i koji nije imenovao pravnog zastupnika, države članice ipak bi trebale imati mogućnost izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje načelo ne bis in idem.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.
(35)  Pružatelji usluga smještaja koji nemaju poslovni nastan u Uniji trebali bi imenovati u pisanom obliku pravnog zastupnika kako bi se osiguralo poštovanje i provedba obveza na temelju ove Uredbe.
(35)  Pružatelji usluga smještaja koji nemaju poslovni nastan u Uniji trebali bi imenovati u pisanom obliku pravnog zastupnika kako bi se osiguralo poštovanje i provedba obveza na temelju ove Uredbe. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu se koristiti postojećim pravnim zastupnikom, pod uvjetom da taj pravni zastupnik može vršiti svoje funkcije kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.
(37)  Za potrebe ove Uredbe države članice trebale bi imenovati nadležna tijela. Zahtjev za imenovanje nadležnih tijela ne znači nužno da se moraju osnovati nova tijela, već se postojeća tijela mogu zadužiti za obavljanje funkcija utvrđenih u ovoj Uredbi. Na temelju ove Uredbe zahtijeva se imenovanje tijela nadležnih za izdavanje naloga za uklanjanje, izdavanje prijava, nadgledanje proaktivnih mjera i izricanje kazni. Države članice odlučuju o tome koliko tijela žele imenovati za te zadaće.
(37)  Za potrebe ove Uredbe države članice trebale bi imenovati jedinstveno pravosudno ili funkcionalno neovisno upravno tijelo. Tim zahtjevom ne obvezuje se na osnivanje novog tijela, već se postojeće tijelo može zadužiti za obavljanje funkcija utvrđenih u ovoj Uredbi. Na temelju ove Uredbe zahtijeva se imenovanje tijela nadležnog za izdavanje naloga za uklanjanje i nadgledanje posebnih mjera i izricanje kazni. Države članice trebale bi Komisiju obavijestiti o nadležnom tijelu utvrđenom u skladu s ovom Uredbom te bi Komisija trebala na internetu objaviti popis nadležnih tijela po državi članici. Internetski popis trebao bi biti lako dostupan kako bi pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogli brzo provjeriti vjerodostojnost naloga za uklanjanje.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.
(38)  Kazne su potrebne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe. Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama, uključujući, prema potrebi, smjernice za izricanje kazni. Posebno visoke kazne odredit će se za slučajeve kad se sustavno ponavlja da određeni pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup tom sadržaju u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje. Neispunjavanje obveza u pojedinačnim slučajevima moglo bi se kazniti na temelju načela ne bis in idem i načela proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u takvim kaznama uzme u obzir sustavno neispunjavanje obveza. Radi jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne za neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo bi donijeti samo u odnosu na obveze koje proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke kojom se nameću dodatne proaktivne mjere u skladu s člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga. Države članice dužne su se pobrinuti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.
(38)  Kazne su potrebne kako bi se osiguralo da pružatelji usluga smještaja na poslužitelju doista ispunjavaju svoje obveze na temelju ove Uredbe. Države članice trebale bi donijeti pravila o kaznama, uključujući, prema potrebi, smjernice za izricanje kazni. Trebalo bi odrediti kazne za slučajeve kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju sustavno i kontinuirano ne poštuju svoje obveze iz ove Uredbe. Kazne za neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo bi donijeti samo u odnosu na obveze koje proizlaze iz zahtjeva za provedbu dodatnih konkretnih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 4. Pri donošenju odluke o tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva pružatelja usluga. Nadalje, nadležno tijelo trebalo bi uzeti u obzir je li pružatelj usluga smještaja na poslužitelju novoosnovano poduzeće ili malo i srednje poduzeće te bi na temelju svakog pojedinačnog slučaja trebalo odrediti je li u mogućnosti na odgovarajući način izvršiti izdani nalog. Države članice trebale bi zajamčiti da se kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji nije teroristički sadržaj.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.
(41)  Države članice trebale bi prikupljati informacije o provedbi zakonodavstva. Trebalo bi utvrditi detaljan program za praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove Uredbe kako bi se provela evaluacija zakonodavstva.
(41)  Države članice trebale bi prikupljati informacije o provedbi zakonodavstva, uključujući informacije o broju slučajeva uspješnog otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma zahvaljujući ovoj Uredbi. Trebalo bi utvrditi detaljan program za praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove Uredbe kako bi se provela evaluacija zakonodavstva.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  Na temelju nalaza i zaključaka iz izvješća o provedbi i ishoda praćenja Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe najranije tri godine nakon njezina stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala temeljiti na pet kriterija: učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a. Ocijenit će se funkcioniranje različitih operativnih i tehničkih mjera predviđenih Uredbom, uključujući djelotvornost mjera za poboljšanje otkrivanja, identificiranja i uklanjanja terorističkih sadržaja, djelotvornost zaštitnih mehanizama te učinci na potencijalno ugrožena prava i interese trećih strana, uključujući preispitivanje zahtjeva u pogledu obavješćivanja pružatelja sadržaja.
(42)  Na temelju nalaza i zaključaka iz izvješća o provedbi i ishoda praćenja Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Uredbe jednu godinu nakon njezina stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala temeljiti na sedam kriterija: učinkovitosti, nužnosti, proporcionalnosti, djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i dodanoj vrijednosti EU-a. Trebalo bi ocijeniti funkcioniranje različitih operativnih i tehničkih mjera predviđenih Uredbom, uključujući djelotvornost mjera za poboljšanje otkrivanja, identificiranja i uklanjanja terorističkih sadržaja, djelotvornost zaštitnih mehanizama te učinci na potencijalno ugrožena temeljna prava, uključujući slobodu izražavanja te slobodu primanja i prenošenja informacija, slobodu i pluralizam medija, slobodu poduzetništva i prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Komisija bi također trebala ocijeniti učinak na potencijalno ugrožene interese trećih strana, uključujući preispitivanje zahtjeva u pogledu obavješćivanja pružatelja sadržaja.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da se usluge smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju za širenje terorističkih sadržaja na internetu. Njome se posebno utvrđuju:
1.  Ovom se Uredbom utvrđuju ciljana jedinstvena pravila kojima se nastoji riješiti problem zloupotrebe usluga smještaja na poslužitelju za javno širenje terorističkih sadržaja na internetu. Njome se posebno utvrđuju:
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka a
(a)  pravila o obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni primjenjivati kako bi spriječili širenje terorističkih sadržaja putem svojih usluga i kako bi u slučaju potrebe brzo uklonili takve sadržaje;
(a)  pravila o razumnoj i razmjernoj obvezi dužne pažnje koja su pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni primjenjivati kako bi riješili problem javnog širenja terorističkih sadržaja putem svojih usluga i kako bi u slučaju potrebe brzo uklonili takve sadržaje;
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b
(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.
(b)  niz mjera koje su države članice dužne uvesti u cilju identificiranja terorističkog sadržaja, u cilju omogućavanja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj sadržaj u skladu s pravom Unije kojim se omogućuju mjere zaštite slobode izražavanja, slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te u cilju olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u drugim državama članicama, pružateljima usluga smještaja na poslužitelju i, prema potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.
2.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji javnosti nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu njihova glavnog poslovnog nastana.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)
2.a  Ova se Uredba ne primjenjuje na sadržaj koji se širi u obrazovne, umjetničke, novinarske ili istraživačke svrhe ili za potrebe podizanja svijesti o terorističkoj aktivnosti, niti na sadržaj iznesen tijekom javne rasprave u obliku polemičnih ili kontroverznih stajališta.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.b (novi)
2.b  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja prava, sloboda i načela iz članka 6. Ugovora o Europskoj uniji i njezinom se primjenom ne dovode u pitanje temeljna načela iz prava Unije i nacionalnog prava koja se odnose na slobodu govora, slobodu tiska te slobodu i pluralizam medija.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.c (novi)
2.c  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje Direktiva 2000/31/EZ.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka -1. (nova)
(-1)  „usluge informacijskog društva” znači usluge kako su definirane u članku 2. točki (a) Direktive 2000/31/EZ.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva koje se sastoje od pohranjivanja informacija koje je dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od stavljanja pohranjenih informacija na raspolaganje trećim stranama;
(1)  „pružatelj usluga smještaja na poslužitelju” znači pružatelj usluga informacijskog društva koje se sastoje od pohranjivanja informacija koje je dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od stavljanja pohranjenih informacija na raspolaganje javnosti. To se odnosi samo na usluge koje se pružaju javnosti na aplikacijskoj razini. Pružatelji infrastrukture u oblaku i pružatelji usluga u oblaku ne smatraju se pružateljima usluga smještaja na poslužitelju. Isto tako, ne primenjuju se na elektroničke komunikacijske usluge kako su definirane u Direktivi (EU) 2018/1972;
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
(2)  „pružatelj sadržaja” znači korisnik koji je pružio informacije koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pohranio ili bio pohranio na zahtjev korisnika;
(2)  „pružatelj sadržaja” znači korisnik koji je pružio informacije koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju pohranio ili bio pohranio te stavio na raspolaganje javnosti na zahtjev korisnika;
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.
(4)  „kaznena djela terorizma” znači kaznena djela kako su definirana u članku 3. stavku 1. Direktive (EU) 2017/541;
Briše se.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio
(5)  „teroristički sadržaj” znači informacija kojom se nastoji postići barem jedno od sljedećega:
(5)  „teroristički sadržaj” znači jedan ili više od sljedećih materijala kojima se nastoji postići:
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka a
(a)  poticanje ili zagovaranje, uključujući veličanjem, počinjenja kaznenih djela terorizma, čime se stvara opasnost od toga da će takva djela biti počinjena;
(a)  poticanje na počinjenje jednog od kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 kad se takvim ponašanjem izravno ili neizravno, na primjer veličanjem terorističkih djela, zagovara počinjenje kaznenih djela terorizma, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka b
(b)  poticanje doprinosa počinjenju kaznenih djela terorizma;
(b)  nagovaranje druge osobe ili skupine osoba na počinjenje ili doprinos počinjenju jednog od kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka c
(c)  promicanje aktivnosti terorističke skupine, osobito poticanjem na sudjelovanje u ili pružanje potpore terorističkoj skupini, kako je definirana u članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 2017/541;
(c)  nagovaranje druge osobe ili skupine osoba na sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine, među ostalim pružanjem informacija ili materijalnih sredstava, ili financiranjem njihovih aktivnosti na bilo koji način u smislu članka 4. Direktive (EU) 2017/541, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka d
(d)  davanje uputa o metodama ili tehnikama u svrhu počinjenja kaznenih djela terorizma;
(d)  davanje uputa o izradi ili uporabi eksplozivâ, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili o drugim posebnim metodama ili tehnikama u svrhu počinjenja ili doprinosa počinjenu nekog od kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541;
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. − točka 5. − podtočka da (nova)
(d a)  prikazivanje počinjenja jednog ili više kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541, čime se stvara opasnost da će jedno ili više takvih djela biti namjerno počinjeno;
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.
(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja na raspolaganje trećim stranama putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;
(6)  „širenje terorističkog sadržaja” znači stavljanje terorističkog sadržaja na raspolaganje javnosti putem usluga pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 8.
(8)  „prijava” znači obavijest nadležnog tijela ili, prema potrebi, relevantnog tijela Unije upućena pružatelju usluga smještaja na poslužitelju o informacijama koje se mogu smatrati terorističkim sadržajem kako bi pružatelj usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio usklađenost tih informacija s njegovim uvjetima u cilju sprečavanja širenja terorističkih sadržaja;
Briše se.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
(9.a)  „nadležno tijelo” znači jedinstveno imenovano pravosudno tijelo ili funkcionalno neovisno upravno tijelo u državi članici.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su poduzimati primjerene, razumne i razmjerne mjere u skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali širenje terorističkih sadržaja i štitili korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te obveze oni su dužni postupati savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su postupati u skladu s ovom Uredbom kako bi štitili korisnike od terorističkih sadržaja. Čine to postupajući savjesno, razmjerno i nediskriminirajuće, u svim okolnostima uzimajući u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja, slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu te s ciljem izbjegavanja uklanjanja sadržaja koji nije terorističke naravi.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
1.a  Ta obveza dužne pažnje ne smije rezultirati općom obvezom pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da prate informacije koje prenose ili pohranjuju, ni općom obvezom da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protuzakonite aktivnosti.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svoje uvjete uvrstiti odredbe namijenjene sprečavanju širenja terorističkih sadržaja te primjenjivati te odredbe.
Briše se.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2.a  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dobiju saznanja ili postanu svjesni terorističkog sadržaja u okviru svojih usluga, žurno o takvom sadržaju obavješćuju nadležna tijela i uklanjaju ga.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.b (novi)
2.b  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji ispunjavaju kriterije iz definicije pružatelja platformi za razmjenu videozapisa iz Direktive (EU) 2018/1808 poduzimaju odgovarajuće mjere za rješavanje problema širenja terorističkih sadržaja u skladu s člankom 28.b stavkom 1. točkom (c) i stavkom 3. Direktive (EU) 2018/1808.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Nadležno tijelo ovlašteno je izdati odluku kojom se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju.
1.  Nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan ovlašteno je izdati nalog za uklanjanje kojim se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju u svim državama članicama.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.a (novi)
1.a  Nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nema glavni poslovni nastan ili nema pravnog zastupnika može tražiti da se onemogući pristup terorističkom sadržaju i provesti taj zahtjev na svom državnom području.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.b (novi)
1.b  Ako relevantno nadležno tijelo nije prethodno pružatelju usluga smještaja na poslužitelju izdalo nalog za uklanjanje, stupa u kontakt s pružateljem usluga smještaja na poslužitelju, dajući informacije o postupcima i primjenjivim rokovima, najmanje 12 sati prije izdavanja naloga za uklanjanje.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup tom sadržaju što prije i u roku od jednog sata od primanja naloga za uklanjanje.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka a
(a)  identifikaciju nadležnog tijela koje izdaje nalog za uklanjanje i autentikaciju kojom nadležno tijelo potvrđuje vjerodostojnost naloga za uklanjanje;
(a)  identifikaciju nadležnog tijela koje izdaje nalog za uklanjanje s pomoću elektroničkog potpisa i autentikaciju kojom nadležno tijelo potvrđuje vjerodostojnost naloga za uklanjanje;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka b
(b)  izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja sadržava barem upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5.;
(b)  detaljnu izjavu s razlozima zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem i konkretno upućivanje na kategorije terorističkih sadržaja popisane u članku 2. stavku 5.;
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka c
(c)  URL (jedinstveni način adresiranja resursa) i, ako je potrebno, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati sadržaj koji se prijavljuje;
(c)  točan URL (jedinstveni način adresiranja resursa) i, ako je potrebno, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati sadržaj koji se prijavljuje;
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka f
(f)  informacije o pravnoj zaštiti dostupnoj pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja;
(f)  lako razumljive informacije o pravnoj zaštiti dostupnoj pružatelju usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju sadržaja, uključujući pravnu zaštitu pri nadležnom tijelu, kao i žalbu sudu i žalbene rokove;
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka g
(g)  prema potrebi, odluku o neobavješćivanju o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom sadržaju u skladu s člankom 11.
(g)  ako je to potrebno i primjereno, odluku o neobavješćivanju o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom sadržaju u skladu s člankom 11.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.
4.  Na zahtjev pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pružatelja sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u pitanje obveza pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da izvrši nalog za uklanjanje u roku utvrđenom u stavku 2.
Briše se.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5.
5.  Nadležna tijela upućuju naloge za uklanjanje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti se nalozi šalju elektroničkim putem koji osigurava pisani zapis tako da je moguće utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primanja naloga.
5.  Nadležno tijelo upućuje naloge za uklanjanje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti se nalozi šalju elektroničkim putem koji osigurava pisani zapis tako da je moguće utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, uključujući točnost datuma i vremena slanja i primanja naloga.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 6.
6.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su potvrditi primanje i bez suvišnog odgađanja obavijestiti nadležno tijelo o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju, osobito navodeći vrijeme kad su radnje poduzete, služeći se predloškom iz Priloga II.
6.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su bez suvišnog odgađanja obavijestiti nadležno tijelo o uklanjanju terorističkih sadržaja ili onemogućavanju pristupa tom sadržaju, osobito navodeći vrijeme kad su radnje poduzete, služeći se predloškom iz Priloga II.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 7.
7.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje zbog više sile ili zbog de facto nemogućnosti za koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nije odgovoran, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i objašnjava razloge, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim prestanu postojati navedeni razlozi.
7.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje zbog više sile ili zbog de facto nemogućnosti za koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nije odgovoran, među ostalim zbog tehničkih ili operativnih razloga, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i objašnjava razloge, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim prestanu postojati navedeni razlozi.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 8.
8.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne može izvršiti nalog za uklanjanje jer taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno informacija za izvršenje, pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja obavješćuje nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.
8.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može odbiti izvršiti nalog za uklanjanje ako taj nalog sadržava očite pogreške ili ne sadržava dovoljno informacija. O tome obavješćuje nadležno tijelo bez suvišnog odgađanja i traži pojašnjenje, služeći se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 9.
9.  Nadležno tijelo koje je izdalo nalog za uklanjanje obavješćuje nadležno tijelo koje nadzire provedbu proaktivnih mjera iz članka 17. stavka 1. točke (c) čim nalog za uklanjanje postane konačan. Ako se na nalog za uklanjanje ne podnese žalba u roku u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili ako je taj nalog nakon žalbe potvrđen, nalog postaje konačan.
9.  Nadležno tijelo koje je izdalo nalog za uklanjanje obavješćuje nadležno tijelo koje nadzire provedbu konkretnih mjera iz članka 17. stavka 1. točke (c) čim nalog za uklanjanje postane konačan. Ako se na nalog za uklanjanje ne podnese žalba u roku u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili ako je taj nalog nakon žalbe potvrđen, nalog postaje konačan.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 4.a (novi)
Članak 4.a
Postupak savjetovanja u vezi s nalozima za uklanjanje
1.  Nadležno tijelo koje izda nalog za uklanjanje na temelju članka 4. stavka 1.a, dostavlja kopiju naloga za uklanjanje nadležnom tijelu iz članka 17. stavka 1. točke (a) države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju istodobno kad ga prosljeđuje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 4. stavkom 5.
2.  U slučajevima u kojima nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ima opravdane razloge za pretpostavku da nalog za uklanjanje može utjecati na temeljne interese te države članice, ono o tome obavješćuje nadležno tijelo koje izdaje nalog. Tijelo koje izdaje nalog uzima u obzir te okolnosti i, prema potrebi, povlači ili prilagođava nalog za uklanjanje.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 4.b (novi)
Članak 4.b
Postupak suradnje pri izdavanju dodatnog naloga za uklanjanje
1.  Ako je nadležno tijelo izdalo nalog za uklanjanje na temelju članka 4. stavka 1.a, to tijelo može kontaktirati nadležno tijelo države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan kako bi od njega zatražilo da i ono izda nalog za uklanjanje u skladu s člankom 4. stavkom 1.
2.  Nadležno tijelo u državi članici u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja usluga smještaja na poslužitelju izdaje nalog za uklanjanje ili odbija izdati nalog što prije, ali ne duže od jednog sata nakon što ga se kontaktira u skladu sa stavkom 1., te o svojoj odluci obavješćuje nadležno tijelo koje je izdalo prvi nalog.
3.  U slučajevima kada nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi glavni poslovni nastan treba više od jednog sata za vlastitu procjenu sadržaja, šalje zahtjev dotičnom pružatelju usluga smještaja na poslužitelju da privremeno onemogući pristup sadržaju na najviše 24 sata, a tijekom tog razdoblja nadležno tijelo provodi procjenu i šalje nalog za uklanjanje ili povlači zahtjev za onemogućavanje pristupa.
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 5.
Članak 5.
Briše se.
Prijava
1.  Nadležno tijelo ili relevantno tijelo Unije može poslati prijavu pružatelju usluga smještaja na poslužitelju.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju operativne i tehničke mjere za lako i brzo procjenjivanje sadržaja koji su radi razmatranja na dobrovoljnoj osnovi poslala nadležna tijela i, prema potrebi, relevantna tijela Unije.
3.  Prijava se upućuje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao u skladu s člankom 16. te prosljeđuje točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Prijave se šalju elektroničkim putem.
4.  Prijava mora sadržavati dovoljno detaljne informacije, među kojima su razlozi zbog kojih se sadržaj smatra terorističkim sadržajem, URL i, prema potrebi, dodatne informacije na temelju kojih se može identificirati prijavljeni teroristički sadržaj.
5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je prioritetno procijeniti sadržaj iz prijave u odnosu na svoje uvjete pa donijeti odluku hoće li taj sadržaj ukloniti ili onemogućiti pristup tom sadržaju.
6.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je odmah obavijestiti nadležno tijelo ili relevantno tijelo Unije o ishodu procjene i o rokovima svake radnje poduzete na temelju te prijave.
7.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju smatra da prijava ne sadržava dovoljno informacija za procjenu prijavljenog sadržaja, pružatelj usluga o tome odmah obavješćuje nadležna tijela ili relevantno tijelo Unije te navodi koje su dodatne informacije ili pojašnjenja potrebni.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 6. – naslov
Proaktivne mjere
Konkretne mjere
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju prema potrebi poduzimaju proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i razina izloženosti terorističkom sadržaju, temeljna prava korisnika i temeljna važnost slobode izražavanja i informiranja u otvorenom i demokratskom društvu.
1.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu (EU) 2018/1808 i Direktivu 2000/31/EZ, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu poduzeti konkretne mjere kako bi zaštitili svoje usluge od javnog širenja terorističkih sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne, ciljane i razmjerne te njima treba posebno voditi računa o riziku i razini izloženosti terorističkom sadržaju, temeljnim pravima korisnika i temeljnoj važnosti slobode izražavanja te slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.
Ako je nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju da u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva i nakon toga najmanje jednom godišnje podnese izvješće o konkretnim proaktivnim mjerama koje je poduzeo, uključujući korištenje automatiziranih alata, s ciljem:
Briše se.
(a)  sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;
(b)  otkrivanja i identificiranja terorističkog sadržaja te brzog uklanjanja tog sadržaja ili onemogućavanja pristupa tom sadržaju.
Taj se zahtjev šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao.
Izvješća moraju sadržavati sve relevantne informacije na temelju kojih nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može procijeniti jesu li proaktivne mjere djelotvorne i razmjerne, među ostalim evaluacijom funkcioniranja korištenih automatiziranih alata i primijenjenih mehanizama za ljudski nadzor i provjeru.
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.
3.  Ako nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne mjere poduzete i prijavljene na temelju stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje rizika od i razine izloženosti te za upravljanje rizikom od i razinom izloženosti, to tijelo može zatražiti od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju poduzimanje konkretnih dodatnih proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj usluga smještaja na poslužitelju surađuje s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.
Briše se.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.
4.  Ako se u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti odluku kojom se nameću konkretne dodatne nužne i razmjerne proaktivne mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna prava korisnika i temeljnu važnost slobode izražavanja i informiranja. Ta se odluka šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o provedbi takvih mjera kako je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).
4.  Nakon što se ustanovi da je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju primio znatan broj naloga za uklanjanje, nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može uputiti zahtjev za nužnim, razmjernim i djelotvornim dodatnim konkretnim mjerama koje će pružatelj usluga smještaja na poslužitelju morati provesti. Nadležno tijelo ne nameće opću obvezu praćenja niti propisuje korištenje automatiziranih alata. U zahtjevu se osobito uzimaju u obzir tehnička izvedivost mjera, veličina i ekonomski kapaciteti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna prava korisnika, temeljnu važnost slobode izražavanja te slobode primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu. Taj se zahtjev šalje glavnom poslovnom nastanu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o provedbi takvih mjera kako je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.
5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu sa stavkom 2., 3. odnosno 4. Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.
5.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može u bilo kojem trenutku zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema potrebi, opoziv zahtjeva u skladu sa stavkom 4. Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu odluku u razumnom roku nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su čuvati teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje, prijave ili proaktivnih mjera na temelju članka 4., 5. odnosno 6. te povezane podatke koji su uklonjeni zbog uklanjanja terorističkog sadržaja, a koji su potrebni za:
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su čuvati teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje ili konkretnih mjera na temelju članaka 4. i 6. te povezane podatke koji su uklonjeni zbog uklanjanja terorističkog sadržaja, a koji su potrebni za:
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka a
(a)  postupke upravnog ili sudskog preispitivanja;
(a)  postupke upravnog ili sudskog preispitivanja ili za pravni lijek;
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka b
(b)  sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela terorizma.
(b)  sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela terorizma od strane tijela kaznenog progona.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  Teroristički sadržaj i povezani podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. Teroristički se sadržaj na zahtjev nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje koliko je nužno za tekući postupak upravnog ili sudskog preispitivanja iz stavka 1. točke (a).
2.  Teroristički sadržaj i povezani podaci iz stavka 1. točke (a) čuvaju se šest mjeseci i brišu nakon tog razdoblja. Teroristički se sadržaj na zahtjev nadležnog tijela ili suda čuva u daljnjem određenom razdoblju samo ako je i onoliko koliko je nužno za tekući postupak upravnog ili sudskog preispitivanja ili pravne lijekove iz stavka 1. točke (a). Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju teroristički sadržaj i povezane podatke iz stavka 1. točke (b) sve dok tijelo kaznenog progona ne reagira na obavijest pružatelja usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 13. stavkom 4., ali ne duže od šest mjeseci.
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 8. – naslov
Obveze transparentnosti
Obveze transparentnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima utvrditi politiku za sprečavanje širenja terorističkog sadržaja, uključujući prema potrebi smisleno objašnjenje rada proaktivnih mjera, što uključuje objašnjenje korištenja automatiziranih alata.
1.  Kad je to primjenjivo, pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su u svojim uvjetima jasno utvrditi politiku za sprečavanje širenja terorističkog sadržaja, uključujući smisleno objašnjenje funkcioniranja konkretnih mjera, kad su primjenjive.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za potrebe transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su u danoj godini dobili naloge za uklanjanje stavljaju javnosti na raspolaganje svoja godišnja izvješća o transparentnosti o mjerama poduzetima protiv širenja terorističkog sadržaja.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka b
(b)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo radi sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem;
(b)  informacije o mjerama koje je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju poduzeo radi sprečavanja ponovnog postavljanja sadržaja koji je prethodno uklonjen ili kojem je prethodno onemogućen pristup zbog toga što se smatra terorističkim sadržajem, osobito ako je korištena automatizirana tehnologija;
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka c
(c)  broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup na temelju naloga, prijava odnosno proaktivnih mjera;
(c)  broj terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje odnosno konkretnih mjera i broj naloga kod kojih sadržaj nije bio uklonjen u skladu s člankom 4. stavcima 7. i 8., zajedno s razlozima odbijanja;
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka d
(d)  pregled i ishod postupaka za podnošenje pritužbi.
(d)  broj i ishod postupaka za podnošenje pritužbi i zahtjeva za sudsko preispitivanje, uključujući broj slučajeva u kojima je utvrđeno da je sadržaj pogrešno identificiran kao teroristički sadržaj.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 8.a (novi)
Članak 8.a
Obveze nadležnih tijela u pogledu transparentnosti
1.  Nadležna tijela objavljuju godišnja izvješća o transparentnosti koja obuhvaćaju barem sljedeće informacije:
(a)  broj izdanih naloga za uklanjanje, broj uklanjanja i broj odbijenih ili ignoriranih naloga za uklanjanje;
(b)  broj slučajeva utvrđenih terorističkih sadržaja koji su doveli do istrage i kaznenog progona te broj slučajeva u kojima je sadržaj pogrešno identificiran kao teroristički sadržaj;
(c)  opis mjera koje su nadležna tijela zatražila u skladu s člankom 6. stavkom 4.
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 9. – naslov
Zaštitne mjere povezane s primjenom i provedbom proaktivnih mjera
Zaštitne mjere povezane s primjenom i provedbom konkretnih mjera
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju automatizirane alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju.
1.  Ako pružatelji usluga smještaja na poslužitelju za provjeru sadržaja koje pohranjuju upotrebljavaju automatizirane alate, dužni su se pobrinuti za djelotvorne i primjerene zaštitne mjere kojima se osigurava da se o tim sadržajima donose ispravne i utemeljene odluke, osobito kad je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja koji se smatra terorističkim sadržajem ili o onemogućavanju pristupa tom sadržaju.
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere kad je to primjereno i uvijek kad je potrebna detaljna procjena relevantnog konteksta kako bi se utvrdilo treba li se određeni sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.
2.  Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju ljudski nadzor i provjere primjerenosti odluke da se ukloni sadržaj ili zabrani pristup sadržaju, osobito uzimajući u obzir pravo na slobodu izražavanja te slobodu primanja i širenja informacija i ideja u otvorenom i demokratskom društvu.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Djelotvorni pravni lijekovi
1.  Pružatelji sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili kojemu je pristup onemogućen nakon naloga za uklanjanje te pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su primili nalog za uklanjanje, imaju pravo na djelotvoran pravni lijek. Države članice uspostavljaju učinkovite postupke za ostvarivanje tog prava.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i pristupačne mehanizme kojima se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog prijave na temelju članka 5. ili zbog proaktivnih mjera na temelju članka 6. omogućava podnošenje pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uspostavljaju djelotvoran i pristupačan mehanizam kojim se pružateljima sadržaja čiji je sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen pristup zbog konkretnih mjera na temelju članka 6. omogućava podnošenje pritužbe protiv radnje pružatelja usluga smještaja na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje sadržaja.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo neopravdano. Dužni su obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu obrade pritužbe.
2.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo neopravdano. Dužni su u roku od dva tjedna od primitka pritužbe obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu obrade pritužbe, s objašnjenjem u slučajevima kada pružatelj usluga smještaja na poslužitelju odluči ne vratiti sadržaj. Vraćanje sadržaja ne isključuje daljnje sudske mjere protiv odluke pružatelja usluga smještaja na poslužitelju ili nadležnog tijela.
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.
1.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili onemoguće pristup terorističkom sadržaju, ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na raspolaganje informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.
1.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili onemoguće pristup tom sadržaju, ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na raspolaganje razumljive i sažete informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da mu je onemogućen pristup i o mogućnostima osporavanja takve odluke te mu na zahtjev šalju kopiju nalogu za uklanjanje izdanog u skladu s člankom 4.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.
2.  Na zahtjev pružatelja sadržaja pružatelj usluga smještaja na poslužitelju obavješćuje pružatelja sadržaja o razlozima za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa i o mogućnostima za osporavanje odluke.
Briše se.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.
3.  Obveza na temelju stavaka 1. i 2. nije primjenjiva ako nadležno tijelo odluči da se informacije ne objavljuju na osnovi javne sigurnosti, kao što su sprečavanje, istraga, otkrivanje i progon kaznenih djela terorizma, onoliko koliko je nužno, ali ne dulje od [četiri] tjedna od donošenja te odluke. U tom slučaju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne smije iznositi nikakve informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.
3.  Obveza na temelju stavka 1. nije primjenjiva ako nadležno tijelo, na temelju objektivnih dokaza i uzimajući u obzir razmjernost i potrebu za takvom odlukom, odluči da se informacije ne objavljuju na osnovi javne sigurnosti, kao što su sprečavanje, istraga, otkrivanje i progon kaznenih djela terorizma, onoliko koliko je nužno, ali ne dulje od četiri tjedna od donošenja te odluke. U tom slučaju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne smije iznositi nikakve informacije o tome da je teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom sadržaju onemogućen pristup.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
Države članice dužne su se pobrinuti da njihova nadležna tijela raspolažu potrebnim sposobnostima i dovoljnim sredstvima za postizanje ciljeva ove Uredbe i ispunjavanje svojih obveza na temelju ove Uredbe.
Države članice dužne su se pobrinuti da njihova nadležna tijela raspolažu potrebnim sposobnostima i dovoljnim sredstvima za postizanje ciljeva ove Uredbe i ispunjavanje svojih obveza na temelju ove Uredbe, pri čemu se strogo jamči njihova neovisnost.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 13. – naslov
Suradnja pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, nadležnih tijela i, ako je primjenjivo, odgovarajućih tijela Unije
Suradnja pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, nadležnih tijela i, ako je primjenjivo, nadležnih tijela Unije
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju jedna s drugim i, prema potrebi, s relevantnim tijelima Unije, kao što je Europol, u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama kako bi se izbjeglo udvostručavanje aktivnosti, poboljšala koordinacija i izbjeglo ometanje istraga u različitim državama članicama.
1.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju jedna s drugima i, prema potrebi, s Europolom, u vezi s nalozima za uklanjanje kako bi se izbjeglo udvostručavanje aktivnosti, poboljšala koordinacija i izbjeglo ometanje istraga u različitim državama članicama.
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) u vezi s mjerama poduzetima na temelju članka 6. i mjerama izvršavanja zakonodavstva na temelju članka 18. Države članice dužne su se pobrinuti da nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) raspolaže svim relevantnim informacijama. U tu svrhu države članice osiguravaju odgovarajuće komunikacijske kanale ili mehanizme kako bi osigurale da se relevantne informacije razmjenjuju pravodobno.
2.  Nadležna tijela u državama članicama komuniciraju, koordiniraju se i surađuju s nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) u vezi s mjerama poduzetima na temelju članka 6. i mjerama izvršavanja zakonodavstva na temelju članka 18. Države članice dužne su se pobrinuti da nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točaka (c) i (d) raspolaže svim relevantnim informacijama. U tu svrhu države članice osiguravaju odgovarajuće i sigurne komunikacijske kanale ili mehanizme kako bi osigurale da se relevantne informacije razmjenjuju pravodobno.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Države članice i pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu odlučiti upotrebljavati namjenske alate, uključujući, ako je primjenjivo, one koje su uspostavila relevantna tijela Unije, kao što je Europol, kako bi se olakšalo osobito:
3.  Države članice mogu upotrebljavati namjenske alate, uključujući one koje je uspostavio Europol, kako bi se napose olakšalo:
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka b
(b)  obradu i povratne informacije u vezi s prijavama na temelju članka 5.;
Briše se.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka c
(c)  suradnju u cilju utvrđivanja i provedbe proaktivnih mjera na temelju članka 6.
(c)  suradnju u cilju utvrđivanja i provedbe konkretnih mjera na temelju članka 6.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 4.
4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju budu upoznati s bilo kojim dokazom kaznenih djela terorizma, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju u skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela nadležna za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici ili točku za kontakt u državi članici u kojoj imaju glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, proslijediti informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.
4.  Kad pružatelji usluga smještaja na poslužitelju saznaju za teroristički sadržaj, ti pružatelji o tome odmah obavješćuju tijela nadležna za istragu i kazneni progon u zahvaćenoj državi članici. Ako nije moguće utvrditi dotičnu državu članicu, pružatelj usluga smještaja na poslužitelju obavješćuje u skladu s člankom 17. stavkom 2. točku za kontakt u državi članici u kojoj ima glavni poslovni nastan ili pravnog zastupnika te također prosljeđuje te informacije Europolu radi odgovarajućih daljnjih radnji.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 4.a (novi)
4.a  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju surađuju s nadležnim tijelima.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su uspostaviti točku za kontakt za potrebe primanja naloga za uklanjanje i prijava elektroničkim putem te su se dužni pobrinuti za brzu obradu tih naloga i prijava u skladu s člancima 4. i 5. Pružatelji su se dužni pobrinuti da su te informacije dostupne javnosti.
1.  Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju koji su prethodno dobili jedan nalog za uklanjanje ili više njih dužni su uspostaviti točku za kontakt za potrebe primanja naloga za uklanjanje elektroničkim putem te su se dužni pobrinuti za žurnu obradu tih naloga u skladu s člankom 4. Pružatelji su se dužni pobrinuti da su te informacije dostupne javnosti.
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.
2.  U informacijama iz stavka 1. navode se službeni jezici Unije, kako je navedeno u Uredbi 1/58, na kojima se može obratiti točki za kontakt i na kojima se vodi daljnja korespondencija u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama na temelju članka 4. odnosno 5. Među tim jezicima barem je jedan od službenih jezika države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan ili u kojoj njegov pravni zastupnik u skladu s člankom 16. ima boravište ili poslovni nastan.
2.  U informacijama iz stavka 1. navode se službeni jezici Unije, kako je navedeno u Uredbi 1/58, na kojima se može obratiti točki za kontakt i na kojima se vodi daljnja korespondencija u vezi s nalozima za uklanjanje na temelju članka 4. Među tim jezicima barem je jedan od službenih jezika države članice u kojoj pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ima glavni poslovni nastan ili u kojoj njegov pravni zastupnik u skladu s člankom 16. ima boravište ili poslovni nastan.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.
3.  Države članice uspostavljaju točku za kontakt za obradu zahtjeva za pojašnjenje i povratnih informacija u vezi s nalozima za uklanjanje i prijavama koje su one izdale. Informacije o točki za kontakt moraju biti dostupne javnosti.
Briše se.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.
2.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ne imenuje pravnog zastupnika, nadležnost imaju sve države članice.
2.  Ako pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji nema glavni poslovni nastan u jednoj od država članica ne imenuje pravnog zastupnika, nadležnost imaju sve države članice. Ako država članica odluči ostvariti tu nadležnost, ona o tome obavješćuje sve druge države članice.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.
3.  Ako je tijelo druge države članice izdalo nalog za uklanjanje u skladu s člankom 4. stavkom 1., ta je država članica nadležna za poduzimanje mjera prisile u skladu sa svojim nacionalnim pravom kako bi se izvršio nalog za uklanjanje.
Briše se.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
1.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji, ali nudi usluge u Uniji, imenuje u pisanom obliku pravnu ili fizičku osobu kao svojeg pravnog zastupnika u Uniji za potrebe primanja, ispunjavanja i izvršavanja naloga za uklanjanje, prijava, zahtjeva i odluka koje izdaju nadležna tijela na temelju ove Uredbe. Pravni zastupnik dužan je imati boravište ili poslovni nastan u jednoj od država članica u kojima pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nudi usluge.
1.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koji nema poslovni nastan u Uniji, ali nudi usluge u Uniji, imenuje u pisanom obliku pravnu ili fizičku osobu kao svojeg pravnog zastupnika u Uniji za potrebe primanja, ispunjavanja i izvršavanja naloga za uklanjanje i zahtjeva koje izdaju nadležna tijela na temelju ove Uredbe. Pravni zastupnik dužan je imati boravište ili poslovni nastan u jednoj od država članica u kojima pružatelj usluga smještaja na poslužitelju nudi usluge.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.
2.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju povjerava pravnom zastupniku da u njegovo ime prima, ispunjava i izvršava naloge za uklanjanje, prijave, zahtjeve i odluke iz stavka 1. u svoje ime. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su svojim pravnim zastupnicima dati sve ovlasti i resurse potrebne za suradnju s nadležnim tijelima i ispunjavanje tih odluka i naloga.
2.  Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju povjerava pravnom zastupniku da u njegovo ime prima, ispunjava i izvršava naloge za uklanjanje i zahtjeve iz stavka 1. Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju dužni su svojim pravnim zastupnicima dati sve ovlasti i resurse potrebne za suradnju s nadležnim tijelima i ispunjavanje tih odluka i naloga.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Svaka država članica imenuje tijelo ili tijela odgovorna za:
1.  Svaka država članica imenuje sudsko ili funkcionalno nezavisno upravno tijelo nadležno za:
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka b
(b)  otkrivanje i identificiranje terorističkog sadržaja te njegovo prijavljivanje pružatelju usluga smještaja na poslužitelju u skladu s člankom 5.;
Briše se.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka c
(c)  nadziranje provedbe proaktivnih mjera u skladu s člankom 6.;
(c)  nadziranje provedbe konkretnih mjera u skladu s člankom 6.;
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.a (novi)
1.a  Države članice imenuju unutar nadležnog tijela točku za kontakt za obradu zahtjeva za pojašnjenje i povratne informacije u vezi s nalozima za uklanjanje koje su one izdale. Informacije o točki za kontakt moraju biti dostupne javnosti.
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2.
2.  Najkasnije [six months after the entry into force of this Regulation] države članice obavješćuju Komisiju o nadležnim tijelima iz stavka 1. Komisija tu obavijest i sve njezine izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.
2.  Najkasnije [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o nadležnim tijelima iz stavka 1. Komisija uspostavlja internetski registar u kojemu se navode sva nadležna tijela i imenovana točka za kontakt za svako nadležno tijelo. Komisija tu obavijest i sve njezine izmjene objavljuje u Službenom listu Europske unije.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji povrijede obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:
1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na pružatelje usluga smještaja na poslužitelju koji sustavno i kontinuirano krše obveze na temelju ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te su kazne ograničene na povrede obveza na temelju:
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka a
(a)  članka 3. stavka 2. (uvjeti pružatelja usluga smještaja na poslužitelju);
Briše se.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka c
(c)  članka 5. stavaka 5. i 6. (procjena sadržaja iz prijave i povratne informacije u vezi s tim prijavama);
Briše se.
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka d
(d)  članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o proaktivnim mjerama i o provedbi proaktivnih mjera na temelju odluke kojom se nameću konkretne proaktivne mjere);
(d)  članka 6. stavka 4. (izvješće o konkretnim mjerama i donošenje mjera na temelju zahtjeva kojim se nameću dodatne konkretne mjere);
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka f
(f)  članka 8. (transparentnost);
(f)  članka 8. (transparentnost za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju);
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka g
(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s proaktivnim mjerama);
(g)  članka 9. (zaštitne mjere povezane s provedbom konkretnih mjera);
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka j
(j)  članka 13. stavka 4. (informiranje o dokazima kaznenih djela terorizma);
(j)  članka 13. stavka 4. (informiranje o terorističkom sadržaju);
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2.
2.  Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice najkasnije u roku od [within six months from the entry into force of this Regulation] obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te joj odmah priopćuju sve naknadne izmjene koje utječu na ta pravila i mjere.
2.  Kazne predviđene stavkom 1. moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice najkasnije u roku od [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te joj odmah priopćuju sve naknadne izmjene koje utječu na ta pravila i mjere.
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3. – točka e
(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju održava s nadležnim tijelima.
(e)  razinu suradnje koju pružatelj usluga smještaja na poslužitelju održava s nadležnim tijelima;
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3. – točka ea (nova)
(e a)  prirodu i veličinu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, posebno kod mikropoduzeća ili malih poduzeća u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ.
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.
4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najviše 4 % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.
4.  Države članice dužne su se pobrinuti da se sustavno i kontinuirano nepoštovanje obveza na temelju članka 4. stavka 2. kažnjava novčanim kaznama u iznosu od najviše 4 % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 19. – naslov
Tehnički zahtjevi i izmjene predložaka za naloge za uklanjanje
Tehnički zahtjevi, kriteriji za procjenu značaja i izmjene predložaka za naloge za uklanjanje
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1.
1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi se ova Uredba dopunila tehničkim zahtjevima za elektronička sredstva koja nadležna tijela upotrebljavaju za slanje naloga za uklanjanje.
1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20. kako bi se ova Uredba dopunila nužnim tehničkim zahtjevima za elektronička sredstva koja nadležna tijela upotrebljavaju za slanje naloga za uklanjanje.
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1.a (novi)
1.a   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. radi dopune ove Uredbe kriterijima i brojkama koje će nadležna tijela koristiti za utvrđivanje znatnog broja neosporenih naloga za uklanjanje, kao što je navedeno u ovoj Uredbi.
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1. – točka a
(a)  informacije o broju izdanih naloga za uklanjanje i prijava, broju terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup, uključujući odgovarajuće rokove na temelju članaka 4. i 5.;
(a)  informacije o broju izdanih naloga za uklanjanje, broju terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup, uključujući odgovarajuće rokove na temelju članka 4., te informacije o broju odgovarajućih slučajeva uspješnog otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela terorizma;
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1. – točka ba (nova)
(b a)  informacije o broju zahtjeva za pristup koje su nadležna tijela izdala u vezi sa sadržajem koji pružatelji usluga smještaja na poslužitelju čuvaju u skladu s člankom 7.;
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1.
Najkasnije [three years from the date of application of this Regulation] Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe, koje obuhvaća funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih mjera. Uz izvješće se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.
Jednu godinu nakon datuma primjene ove Uredbe Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o njezinoj primjeni, koje obuhvaća funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih mjera, kao i učinak na temeljna prava, a osobito na slobodu izražavanja, slobodu primanja i prenošenja informacija te pravo na poštovanje privatnog života. U kontekstu te evaluacije Komisija također izvješćuje o potrebi, izvedivosti i učinkovitosti uspostave europske platforme za teroristički sadržaj na internetu, kojom bi se svim državama članicama omogućilo korištenje jednog sigurnog komunikacijskog kanala za slanje naloga za uklanjanje terorističkog sadržaja pružateljima usluga smještaja na poslužitelju. Uz izvješće se prema potrebi prilažu zakonodavni prijedlozi. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2.
Počinje se primjenjivati [6 mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].
Počinje se primjenjivati [12 mjeseci nakon njezina stupanja na snagu].
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Prilog I. - odjeljak B - naslov
odjeljak B: Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili kojemu je potrebno onemogućiti pristup u roku od jednog sata:
odjeljak B: Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili kojemu je potrebno onemogućiti pristup bez suvišnog odgađanja:
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 1.
potiče, zagovara ili veliča počinjenje kaznenih djela terorizma (članak 2. stavak 5. točka (a))
potiče na počinjenje kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (a))
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 2.
potiče doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma (članak 2. stavak 5. točka (b))
nagovara drugu osobu ili skupinu osoba na počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (b))
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 3.
promiče aktivnosti terorističke skupine poticanjem na sudjelovanje ili pružanje potpore terorističkoj skupini (članak 2. stavak 5. točka (c))
nagovara drugu osobu ili skupinu osoba na sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine navedenima u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (c))
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 4.
daje upute za počinjenje ili tehnike u svrhu počinjenja kaznenih djela terorizma (članak 2. stavak 5. točka (d))
daje upute ili opisuje tehnike izrade ili uporabe eksplozivâ, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili za druge posebne metode ili tehnike u svrhu počinjenja kaznenih djela terorizma navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (d))
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak B – stavak 3. – podstavak 4.a (novi)
[ ] prikazuje počinjenje kaznenih djela navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) Direktive (EU) 2017/541 (članak 2. stavak 5. točka (e))
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak G – stavak 1.
Informacije o nadležnom tijelu ili sudu, rokovima i postupcima za osporavanje naloga za uklanjanje:
Informacije o nadležnom tijelu ili sudu, rokovima i postupcima, uključujući formalne zahtjeve, za osporavanje naloga za uklanjanje:
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Prilog III. – odjeljak B – točka i – stavak 1.
viša sila ili stvarna nemogućnost za koju adresat ili pružatelj usluga nisu odgovorni
viša sila ili stvarna nemogućnost za koju adresat ili pružatelj usluga nisu odgovorni, među ostalim iz tehničkih ili operativnih razloga

(1) SL C 110, 22.3.2019., str. 67.

Posljednje ažuriranje: 24. travnja 2019.Pravna napomena