Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0331(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0193/2019

Predložena besedila :

A8-0193/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.14
CRE 17/04/2019 - 16.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0421

Sprejeta besedila
PDF 310kWORD 96k
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin ***I
P8_TA-PROV(2019)0421A8-0193/2019

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0640),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0405/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja češke poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0193/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Naslov 1
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin
o boju proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi s preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja v teroristične namene. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo izražanja in obveščanja.
(1)  Cilj te uredbe je zagotoviti nemoteno delovanje enotnega digitalnega trga v odprti in demokratični družbi z bojem proti zlorabi storitev gostovanja v teroristične namene in prispevanjem k javni varnosti v evropskih družbah. Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike storitev gostovanja, povečanjem zaupanja uporabnikov v spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo izražanja, svobodo prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi ter svobodo in pluralnost medijev.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)  Ureditev za ponudnike storitev gostovanja lahko zgolj dopolnjuje strategije držav članic za obravnavo terorizma, v katerih morajo biti poudarjeni ukrepi zunaj spleta, kot so naložbe v socialno delo, pobude za deradikalizacijo in sodelovanje s prizadetimi skupnostmi, s čimer bi trajno preprečevali radikalizacijo v družbi.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)   Teroristične vsebine so del širše težave nezakonitih spletnih vsebin, ki vključujejo druge vrste vsebin, kot so spolno izkoriščanje otrok, nezakonite trgovinske prakse in kršenje pravic intelektualne lastnine. Teroristične in druge kriminalne organizacije pogosto trgujejo z nezakonitimi vsebinami z namenom pranja denarja in zbiranja začetnega kapitala za financiranje svojih dejavnosti. Ta težava zahteva kombinacijo zakonodajnih, nezakonodajnih in prostovoljnih ukrepov, ki temeljijo na sodelovanju med organi in ponudniki, ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic. Čeprav so uspešne pobude, ki so nastale v sami panogi, na primer kodeks ravnanja proti sovražnemu govoru v spletu in globalno zavezništvo proti spolni zlorabi otrok v spletu WEePROTECT, omilile grožnjo nezakonitih vsebin, je treba oblikovati zakonodajni okvir za čezmejno sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi za odstranitev nezakonitih vsebin.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.
(2)  Ponudniki storitev gostovanja, ki so dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo podjetja in državljane, zagotavljajo priložnosti za učenje ter omogočajo javno razpravo in razširjanje ter prejemanje informacij, mnenj in zamisli, s čimer pomembno prispevajo k inovacijam, gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest v Uniji. Vendar njihove storitve včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo teroristične skupine in njihovi podporniki za razširjanje terorističnih vsebin na spletu z namenom širjenja sporočil, radikalizacije in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja terorističnih dejavnosti.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Prisotnost terorističnih vsebin na spletu ima resne negativne posledice za uporabnike, državljane in širšo družbo ter ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter tehnološka sredstva in zmogljivosti, povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pomagajo pri boju proti terorističnim vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih storitev.
(3)  Čeprav ni edini dejavnik, se je prisotnost terorističnih vsebin v spletu izkazala za enega pobudnikov radikalizacije posameznikov, ki so zagrešili teroristična dejanja, in ima zato resne negativne posledice za uporabnike, državljane in širšo družbo ter ponudnike spletnih storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov in škoduje njihovim poslovnim modelom. Glede na osrednjo vlogo ponudnikov spletnih storitev ter sorazmerno tehnološkim sredstvom in zmogljivostim, povezanim s storitvami, ki jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki posebno družbeno odgovornost, da svoje storitve zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter pristojnim organom pomagajo pri boju proti terorističnim vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih storitev, ob upoštevanju temeljnega pomena svobode izražanja ter svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja, je treba dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se dodatno zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se problem. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju samodejnega odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.
(4)  Prizadevanja na ravni Unije za boj proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so se začela leta 2015 s prostovoljnim sodelovanjem med državami članicami in ponudniki storitev gostovanja, je treba dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, da bi se dodatno zmanjšala dostopnost terorističnih spletnih vsebin in ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se problem. S tem zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so bila okrepljena s Priporočilom Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi ukrepov za boj proti nezakonitim in škodljivim vsebinam v skladu s horizontalnim okvirom, vzpostavljenim z Direktivo 2000/31/ES, ter pozive Evropskega sveta k izboljšanju odkrivanja in odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k terorističnim dejanjem.
__________________
__________________
7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).
7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, str. 50).
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Uporaba te uredbe ne bi smela vplivati na uporabo člena 14 Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik storitev izgubi pravico do izjeme od odgovornosti iz navedene določbe. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.
(5)  Uporaba te uredbe ne bi smela vplivati na uporabo Direktive 2000/31/ES8. Ta uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih organov in sodišč, da ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev gostovanja v posebnih primerih, v katerih niso izpolnjeni pogoji iz Direktive 2000/31/ES za izjemo od odgovornosti.
__________________
__________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  V tej uredbi so določena pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje notranjega trga, pri čemer se v celoti spoštujejo temeljne pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
(6)  V tej uredbi so določena pravila za boj proti zlorabi storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje notranjega trga, pri čemer bi bilo treba v celoti spoštovati temeljne pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Ta uredba prispeva k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja in obveščanja, ki je eden od bistvenih temeljev pluralistične in demokratične družbe ter ena od vrednot, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi morali biti ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo izražanja in obveščanja, strogo ciljno usmerjeni; služiti bi namreč morali preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij.
(7)  Ta uredba si prizadeva prispevati k zaščiti javne varnosti ter bi morala vzpostaviti ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic. To vključuje pravici do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, pravico do učinkovitega sodnega varstva, pravico do svobode izražanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo gospodarske pobude in načelo nediskriminacije. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni in sorazmerni v demokratični družbi, pri tem pa upoštevati poseben pomen svobode izražanja, svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli, pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter varstva osebnih podatkov, ki so bistveni temelji pluralistične in demokratične družbe ter vrednote, na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov storitev gostovanja pri omogočanju javne razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi se bilo treba pri vseh ukrepih izogibati poseganju v svobodo izražanja in obveščanja, z njimi pa bi se bilo treba po strogo ciljno usmerjenem pristopu, kolikor je mogoče, boriti proti razširjanju terorističnih vsebin, ne da bi vplivali na pravico do zakonitega prejemanja in širjenja informacij. Učinkoviti spletni protiteroristični ukrepi in varstvo svobode izražanja se ne izključujejo, temveč se dopolnjujejo in medsebojno krepijo.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti možnost, da lahko ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi.
(8)  Pravica do učinkovitega pravnega sredstva je določena v členu 19 PEU in členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper kateri koli ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki lahko negativno vpliva na pravice te osebe. Ta pravica vključuje zlasti možnost, da lahko ponudniki storitev gostovanja in ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo odredbe o odstranitvi pred sodiščem države članice, katere organi so izdali odredbo o odstranitvi, ter možnosti ponudnikov vsebin, da izpodbijajo posebne ukrepe, ki jih je sprejel ponudnik gostovanja.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organi za preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin za namene njihovega preprečevanja, ki temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo teroristično propagando na spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se spodbuja ali zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanju k njim, dajejo navodila za storitev takšnih kaznivih dejanj ali spodbuja udeležba pri dejavnostih teroristične skupine. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.
(9)  Da bi se zagotovila jasnost glede ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki storitev gostovanja in pristojni organi za boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi določiti opredelitev terorističnih vsebin za namene njihovega preprečevanja, ki temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na to, da se je treba boriti proti najbolj škodljivi teroristični vsebini v spletu, bi morala opredelitev zajemati gradivo in informacije, s katerimi se spodbuja ali napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanju k njim ali spodbuja udeležba pri dejavnostih teroristične skupine, s čimer se povzroči nevarnost namerne storitve enega ali več takih dejanj. Opredelitev bi morala zajemati tudi vsebine, ki vsebujejo navodila za izdelavo in uporabo eksplozivov, strelnega orožja, katerega koli drugega orožja, zdravju škodljivih ali nevarnih snovi, pa tudi kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi, ter katera koli navodila o drugih metodah in tehnikah, vključno z izbiranjem tarč, da bi se storila teroristična kazniva dejanja. Takšne informacije vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in videoposnetke. Pristojni organi in ponudniki storitev gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja teroristično vsebino v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in možnost, da privedejo do škodljivih posledic za varnost in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila teroristična organizacija ali oseba, ki jo je EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij in oseb, da je gradivo mogoče pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, novinarske ali raziskovalne namene ali za namene ozaveščanja za preprečevanje terorističnih dejanj, bi bilo treba ustrezno zaščititi. Zlasti v primerih, v katerih ima ponudnik vsebine uredniško odgovornost, bi bilo treba pri vsaki odločitvi o odstranitvi razširjenega gradiva upoštevati novinarske standarde, ki so določeni s predpisi o tisku in medijih v skladu s pravom Unije in Listino o temeljnih pravicah. Prav tako se ne bi smelo šteti kot teroristična vsebina izražanje radikalnih, polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.
_________________
_________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj tehnična, samodejna in pasivna. Takšni ponudniki storitev informacijske družbe so na primer platforme družbenih medijev, storitve pretakanja videovsebin, storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku, če omogočajo dostop do informacij tretjim osebam, in spletna mesta, na katerih lahko uporabniki podajajo komentarje ali objavljajo ocene. Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe.
(10)  Da bi se zajele tiste spletne storitve gostovanja, prek katerih se širijo teroristične vsebine, bi se morala ta uredba uporabljati za storitve informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje shranjenih informacij na voljo javnosti, tudi če je ta dejavnost zgolj tehnična, samodejna in pasivna. Takšni ponudniki storitev informacijske družbe so na primer platforme družbenih medijev, storitve pretakanja videovsebin, storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in druge storitve v oblaku, če omogočajo dostop do informacij javnosti, in spletna mesta, na katerih lahko uporabniki podajajo komentarje ali objavljajo ocene. Uredba bi se morala uporabljati tudi za ponudnike storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik delež ponudnikov storitev gostovanja, katerih storitve so izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali ponudnik storitev pravnim ali fizičnim osebam v eni ali več državah članicah omogoča uporabo svojih storitev. Vendar pa zgolj dostopnost spletnega mesta ponudnika storitev ali njegovega elektronskega naslova in drugih kontaktnih podatkov v eni ali več državah članicah sama po sebi ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo te uredbe. Ne bi se smela uporabljati za storitve v oblaku, vključno s storitvami v oblaku med podjetji, za katere ponudnik storitev nima pogodbenih pravic glede tega, katero vsebino shranjujejo njegove stranke ali končni uporabniki teh strank, kako jo obdelujejo ali dajejo na voljo javnosti, in kadar ponudnik storitev nima tehnične zmogljivosti, da bi odstranil določeno vsebino, ki jo shranijo njegove stranke ali končni uporabniki njihovih storitev.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Za določitev področja uporabe te uredbe bi morala biti relevantna močna povezava z Unijo. Da takšna močna povezava z Unijo obstaja, bi se moralo šteti, če ima ponudnik storitev sedež v Uniji, če pa tega nima, pa če ima znatno število uporabnikov v eni ali več državah članicah ali so njegove dejavnosti ciljno usmerjene v eno ali več držav članic. Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več držav članic se lahko ugotovi na podlagi vseh upoštevnih okoliščin, vključno z dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne valute, ki se v zadevni državi članici na splošno uporablja, ali možnost naročila blaga ali storitev. O ciljnem usmerjanju dejavnosti v posamezno državo članico je mogoče sklepati tudi iz razpoložljivosti aplikacije v zadevni nacionalni trgovini z aplikacijami, iz lokalnega oglaševanja ali oglaševanja v jeziku, ki se uporablja v zadevni državi članici, ali iz vzdrževanja odnosov s strankami, na primer z zagotavljanjem storitev za pomoč strankam v jeziku, ki se na splošno uporablja v zadevni državi članici. Za močno povezavo bi se moralo šteti tudi, če ponudnik storitev usmerja svoje dejavnosti v eno ali več držav članic, kot je določeno v členu 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta10. Po drugi strani pa zagotavljanja storitve zgolj zaradi upoštevanja prepovedi diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta11 ni mogoče samo iz tega razloga šteti za usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti v posamezno območje v Uniji.
(11)  Za določitev področja uporabe te uredbe bi morala biti relevantna močna povezava z Unijo. Da takšna močna povezava z Unijo obstaja, bi se moralo šteti, če ima ponudnik storitev sedež v Uniji, če pa tega nima, pa če ima znatno število uporabnikov v eni ali več državah članicah ali so njegove dejavnosti ciljno usmerjene v eno ali več držav članic. Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več držav članic se lahko ugotovi na podlagi vseh upoštevnih okoliščin, vključno z dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne valute, ki se v tej državi članici na splošno uporablja. O ciljnem usmerjanju dejavnosti v posamezno državo članico je mogoče sklepati tudi iz razpoložljivosti aplikacije v zadevni nacionalni trgovini z aplikacijami, iz lokalnega oglaševanja ali oglaševanja v jeziku, ki se uporablja v zadevni državi članici, ali iz vzdrževanja odnosov s strankami, na primer z zagotavljanjem storitev za pomoč strankam v jeziku, ki se na splošno uporablja v zadevni državi članici. Za močno povezavo bi se moralo šteti tudi, če ponudnik storitev usmerja svoje dejavnosti v eno ali več držav članic, kot je določeno v členu 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta10. Po drugi strani pa zagotavljanja storitve zgolj zaradi upoštevanja prepovedi diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta11 ni mogoče samo iz tega razloga šteti za usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti v posamezno območje v Uniji.
_________________
_________________
10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).
10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).
11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES (UL L 601, 2.3.2018, str. 1).
11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES (UL L 601, 2.3.2018, str. 1).
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Ponudniki storitev gostovanja bi morali za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin prek svojih storitev upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja ne bi smele pomeniti splošne obveznosti nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob spoštovanju svobode izražanja in obveščanja.
(12)  Ponudniki storitev gostovanja bi morali za boj proti razširjanju terorističnih vsebin prek svojih storitev javnosti upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnosti ne bi smele pomeniti splošne obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da nadzorujejo informacije, ki jih hranijo, niti splošne obveznosti aktivnega iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale vključevati, da pri uporabi te uredbe ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, ravnajo pregledno, skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju lastnih pogojev, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične. Odstranitev ali onemogočenje dostopa se morata izvesti ob spoštovanju svobode izražanja, svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi ter svobode in pluralnosti medijev.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Postopek in obveznosti na podlagi pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene pristojnih organov odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. Države članice bi morale imeti proste roke pri izbiri pristojnih organov in bi jim bilo treba omogočiti, da za to nalogo imenujejo upravne organe, organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s katero se teroristične vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta določba ponudnikom storitev gostovanja nalaga obveznost, da zagotovijo, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali bodo zadevno vsebino odstranili ali onemogočili dostop do nje za uporabnike v Uniji.
(13)  Postopek in obveznosti na podlagi odredb o odstranitvi, ki od ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene pristojnih organov odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba uskladiti. Države članice bi morale imeti proste roke pri izbiri pristojnih organov in bi jim bilo treba omogočiti, da za to nalogo imenujejo pravosodni organ ali funkcionalno neodvisen upravni organ ali organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Glede na hitrost, s katero se teroristične vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta določba ponudnikom storitev gostovanja nalaga obveznost, da zagotovijo, da se teroristična vsebina, opredeljena v odredbi o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Pristojni organ bi moral odredbo o odstranitvi posredovati neposredno naslovniku in kontaktni točki z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da ponudniku storitev omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna elektronska pošta in platforme ali drugi varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta12.
(14)  Pristojni organ bi moral odredbo o odstranitvi posredovati neposredno kontaktni točki ponudnika storitev gostovanja in, kadar je glavni sedež tega ponudnika v drugi državi članici, posredovati tudi pristojnemu organu te države članice z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da ponudniku storitev omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna elektronska pošta in platforme ali drugi varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta12.
__________________
__________________
12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).
12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Obvestilo pristojnih organov ali Europola je učinkovito in hitro sredstvo za seznanitev ponudnikov storitev gostovanja z določenimi vsebinami v okviru njihovih storitev. Ta mehanizem opozarjanja ponudnikov storitev gostovanja na informacije, ki bi se lahko štele za teroristično vsebino, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb o odstranitvi še naprej na voljo. Pomembno je, da ponudniki storitev gostovanja tako obvestilo nemudoma ocenijo in zagotovijo hitre povratne informacije o sprejetih ukrepih. Končno odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, sprejme ponudnik storitev gostovanja. Izvajanje te uredbe v zvezi z obvestili ne vpliva na mandat Europola iz Uredbe (EU) 2016/79413.
črtano
__________________
13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  Glede na obseg in hitrost, ki sta potrebna za učinkovito prepoznavanje in odstranjevanje terorističnih vsebin, so sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z uporabo avtomatiziranih sredstev v nekaterih primerih, bistven element boja proti terorističnim spletnim vsebinam. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v javnem interesu. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora. V okviru te ocene je odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, naslovljenih na ponudnika storitev gostovanja, kazalnik nizke ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam.
(16)  Glede na obseg in hitrost, ki sta potrebna za učinkovito prepoznavanje in odstranjevanje terorističnih vsebin, so sorazmerni posebni ukrepi bistven element boja proti terorističnim spletnim vsebinam. Ponudniki storitev gostovanja bi morali za zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali je primerno sprejeti posebne ukrepe glede na tveganja in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter učinke na pravice tretjih oseb in javnega interesa do prejemanja in širjenja informacij, zlasti kadar sta ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam in sprejemanja odredb o odstranitvi visoki. Zato bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti, katere ustrezne, namenske, učinkovite in sorazmerne posebne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta zahteva ne bi smela pomeniti splošne obveznosti nadzora. Ti posebni ukrepi lahko vključujejo redno poročanje pristojnim organom, povečanje kadrovskih virov, ki se ukvarjajo z ukrepi za zaščito storitev pred javnim razširjanjem terorističnih vsebin, in izmenjavo najboljših praks. V okviru te ocene je odsotnost odredb o odstranitvi, naslovljenih na ponudnika storitev gostovanja, kazalnik nizke ravni izpostavljenosti terorističnim vsebinam.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica uporabnikov do svobode izražanja in obveščanja, vključno s svobodo prejemanja in širjenja informacij. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom in preverjanjem, kadar je to primerno, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti pomembno, če ponudniki storitev gostovanja uporabljajo avtomatizirana sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede na to, ali jo sprejme ponudnik storitev gostovanja sam ali na podlagi zahteve pristojnega organa, bi bilo treba oceniti glede na zanesljivost osnovne tehnologije in njen učinek na temeljne pravice.
(17)  Pri uvajanju posebnih ukrepov bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica uporabnikov do svobode izražanja in svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi. Ponudniki storitev gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s človeškim nadzorom in preverjanjem, da se preprečijo kakršne koli nenamerne in zmotne odločitve, ki bi privedle do odstranitve vsebin, ki niso teroristične.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih storitev, bi morali pristojni organi od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala dokončna, zahtevati, da poročajo o sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko vključevali ukrepe za preprečevanje ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali je bil dostop do njih onemogočen na podlagi prejetih odredb o odstranitvi ali obvestil, s preverjanjem z javnimi ali zasebnimi orodji, ki vsebujejo znane teroristične vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za prepoznavanje novih terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi učinkoviti in sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev gostovanja potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in preverjanje, če se uporabljajo avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji).
(18)  Da bi se zagotovilo, da ponudniki storitev gostovanja, ki so izpostavljene terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih storitev, bi moral pristojni organ od ponudnikov storitev gostovanja, ki so prejeli znatno število dokončnih odredb o odstranitvi, zahtevati, da poročajo o sprejetih posebnih ukrepih. Ponudniki storitev lahko prav tako uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za prepoznavanje novih terorističnih vsebin. Ponudnik storitev bi moral poročati o posebnih ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, ali so ukrepi nujni, učinkoviti in sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev gostovanja potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in preverjanje, če se uporabljajo avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne parametre, vključno s številom odredb o odstranitvi, izdanih ponudniku, njegovo velikost in gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na razširjanje terorističnih vsebin (na primer ob upoštevanju števila uporabnikov v Uniji), pa tudi uvedene zaščitne ukrepe za varovanje svobode izražanja in obveščanja ter število primerov omejevanja zakonitih vsebin.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Pristojni organ bi moral po zahtevi začeti dialog s ponudnikom storitev gostovanja o potrebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, učinkovite in sorazmerne proaktivne ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi takih posebnih proaktivnih ukrepov načeloma ne bi smela privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je določena v členu 15(1) Direktive 2000/31/ES. Glede na posebno resna tveganja, povezana z razširjanjem terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi prevladujočih razlogov javne varnosti. Pristojni organ bi moral pred sprejetjem takšne odločitve zagotoviti pravično ravnovesje med cilji javnega interesa in zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti svobodo izražanja in obveščanja ter svobodo gospodarske pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.
(19)  Pristojni organ bi moral po zahtevi začeti dialog s ponudnikom storitev gostovanja o potrebnih posebnih ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi moral pristojni organ od ponudnika gostovanja zahtevati, da ponovno oceni nujne ukrepe, ali zahtevati sprejetje ustreznih, učinkovitih in sorazmernih posebnih ukrepov, če meni, da sprejeti ukrepi ne spoštujejo načel nujnosti in sorazmernosti ali glede na tveganje ne zadoščajo. Pristojni organ bi moral zahtevati le posebne ukrepe, pri katerih je mogoče razumno pričakovati, da jih bo ponudnik storitev gostovanja izvedel, med drugim ob upoštevanju njegovih finančnih in drugih virov. Zahteva za izvedbo takih posebnih ukrepov ne bi smela privesti do uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je določena v členu 15(1) Direktive 2000/31/ES.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Obveznost ponudnikov storitev gostovanja, da shranijo odstranjeno vsebino in s tem povezane podatke, bi morala biti določena za posebne namene in časovno omejena na potrebno obdobje. Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti na povezane podatke, če bi se ti podatki sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne vsebine. Povezani podatki lahko vključujejo podatke, kot so „podatki o naročnikih“, vključno zlasti s podatki, ki se nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in „podatki o dostopu“, vključno na primer s podatki o datumu in času uporabe s strani ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil ponudnik internetnega dostopa.
(20)  Obveznost ponudnikov storitev gostovanja, da shranijo odstranjeno vsebino in s tem povezane podatke, bi morala biti določena za posebne namene in časovno omejena na potrebno obdobje. Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti na povezane podatke, če bi se ti podatki sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne vsebine. Povezani podatki lahko vključujejo podatke, kot so „podatki o naročnikih“, zlasti s podatki, ki se nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in „podatki o dostopu“, vključno na primer s podatki o datumu in času uporabe s strani ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil ponudnik internetnega dostopa.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
(21)  Obveznost shranjevanja vsebine za postopke upravnega ali sodnega pregleda je potrebna in utemeljena, da se zagotovijo učinkoviti ukrepi sodnega varstva za ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila odstranjena ali dostop do nje onemogočen, ter da se zagotovi ponovna objava navedene vsebine, kakršna je bila pred odstranitvijo, odvisno od izida postopka pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine za preiskovalne namene in tožilske namene je upravičena in potrebna glede na vrednost, ki bi jo to gradivo lahko prineslo za motenje ali preprečevanje terorističnih dejavnosti. Če podjetja odstranijo gradivo ali onemogočijo dostop do njega, zlasti s pomočjo lastnih proaktivnih ukrepov, in o tem ne obvestijo zadevnega organa, ker ocenijo, da to ne spada na področje uporabe člena 13(4) te uredbe, se organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj morda ne zavedajo obstoja vsebine. Zato je upravičeno tudi shranjevanje vsebine za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih kaznivih dejanj. Za te namene je potrebno shranjevanje podatkov omejeno na podatke, ki so verjetno povezani s terorističnimi kaznivimi dejanji in lahko zato prispevajo k pregonu terorističnih kaznivih dejanj ali preprečevanju resnih tveganj za javno varnost.
(21)  Obveznost shranjevanja vsebine za postopke upravnega ali sodnega pregleda ali postopke s pravnimi sredstvi je potrebna in utemeljena, da se zagotovijo učinkoviti ukrepi sodnega varstva za ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila odstranjena ali dostop do nje onemogočen, ter da se zagotovi ponovna objava navedene vsebine, kakršna je bila pred odstranitvijo, odvisno od izida postopka pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine za preiskovalne namene in tožilske namene je upravičena in potrebna glede na vrednost, ki bi jo to gradivo lahko prineslo za motenje ali preprečevanje terorističnih dejavnosti. Če podjetja odstranijo gradivo ali onemogočijo dostop do njega s pomočjo lastnih posebnih ukrepov, bi morala nemudoma obvestiti pristojne organe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Upravičeno je tudi shranjevanje vsebine za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih kaznivih dejanj. Za te namene bi bilo treba teroristične vsebine in z njimi povezane podatke shraniti le za določeno obdobje, kar bi organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj omogočilo, da preverijo vsebine in se odločijo, ali bi bile potrebne za te posebne namene. To obdobje ne bi smelo presegati šest mesecev. Za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih kaznivih dejanj je potrebno shranjevanje podatkov omejeno na podatke, ki so verjetno povezani s terorističnimi kaznivimi dejanji in lahko zato prispevajo k pregonu terorističnih kaznivih dejanj ali preprečevanju resnih tveganj za javno varnost.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Za zagotovitev sorazmernosti bi moralo biti obdobje shranjevanja omejeno na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin omogoči dovolj časa za začetek postopka pregleda in da se organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter organom kazenskega pregona omogoči dostop do ustreznih podatkov za preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se lahko to obdobje na zahtevo organa, ki izvaja pregled, podaljša kolikor je potrebno, če se postopek pregleda začne, vendar se ne zaključi v šestih mesecih. To obdobje bi moralo zadostovati, da lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj shranijo potrebne dokaze v zvezi s preiskavami, hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z zadevnimi temeljnimi pravicami.
(22)  Za zagotovitev sorazmernosti bi moralo biti obdobje shranjevanja omejeno na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin omogoči dovolj časa za začetek postopka pregleda ali da se organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj omogoči dostop do ustreznih podatkov za preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se lahko to obdobje na zahtevo organa, ki izvaja pregled, podaljša kolikor je potrebno, če se postopek pregleda ali postopek s pravnimi sredstvi začne, vendar se ne zaključi v šestih mesecih. To obdobje bi moralo tudi zadostovati, da lahko organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj shranijo potrebno gradivo v zvezi s preiskavami in pregonom, hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z zadevnimi temeljnimi pravicami.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)  Preglednost politik ponudnikov storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi vsebinami je bistvenega pomena, da se poveča njihova odgovornost do uporabnikov in okrepi zaupanje državljanov v enotni digitalni trg. Ponudniki storitev gostovanja bi morali objaviti letna poročila o preglednosti, ki vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin.
(24)  Preglednost politik ponudnikov storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi vsebinami je bistvenega pomena, da se poveča njihova odgovornost do uporabnikov in okrepi zaupanje državljanov v enotni digitalni trg. Le ponudniki storitev gostovanja, ki so jim bile za to leto izdane odredbe o odstranitvi, bi morali biti obvezani objaviti letna poročila o preglednosti, ki vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z odkrivanjem, prepoznavanjem in odstranjevanjem terorističnih vsebin.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)
(24a)  Organi, pristojni za izdajanje odredb o odstranitvi, bi morali objavljati tudi poročila o preglednosti z informacijami o številu odredb o odstranitvi, številu zavrnitev, številu ugotovljenih terorističnih vsebin, ki so vodile k preiskavam in pregonu terorističnih kaznivih dejanj, in številu primerov, ko je bila vsebina zmotno opredeljena kot teroristična.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti uporabniku prijazne pritožbene mehanizme in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov.
(25)  Pritožbeni postopki so potreben zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo vsebine, zaščitene na podlagi svobode izražanja in svobode do prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi. Ponudniki storitev gostovanja bi zato morali vzpostaviti uporabniku prijazne pritožbene mehanizme in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro in popolnoma pregledno v odnosu do ponudnika vsebin. Zahteva, da mora ponudnik storitev gostovanja ponovno objaviti vsebino, če je bila zmotno odstranjena, ne vpliva na možnost, da ponudniki storitev gostovanja uveljavijo svoje pogoje iz drugih razlogov.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno potrebno uradno obvestilo, namenjeno ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin lahko ponudniki storitev gostovanja vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, nadomestijo s sporočilom, da je bila vsebina odstranjena ali dostop do nje onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne informacije o razlogih in možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za izpodbijanje odločitve, bi bilo treba zagotoviti na zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neprimerno ali neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.
(26)  Učinkovito pravno varstvo v skladu s členom 19 PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da morajo imeti osebe možnost, da preverijo razloge, zaradi katerih je bila odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je bil onemogočen dostop do nje. V ta namen bi moral dati ponudnik storitev gostovanja ponudniku vsebin na voljo smiselne informacije, kot so razlogi za odstranitev ali onemogočenje dostopa, pravno podlago za ukrepe, ki mu omogočajo, da izpodbija odločitev. Odvisno od okoliščin lahko ponudniki storitev gostovanja vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, nadomestijo s sporočilom, da je bila vsebina odstranjena ali dostop do nje onemogočen v skladu s to uredbo. Če pristojni organi odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v okviru preiskave, neprimerno ali neproduktivno neposredno obvestiti ponudnika vsebin o odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do vsebine, bi morali o tem obvestiti ponudnika storitev gostovanja.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
(27)  Da bi preprečili podvajanje in morebitno poseganje v preiskave, bi se morali pristojni organi medsebojno obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo odredbo o odstranitvi ali pošljejo obvestilo ponudnikom storitev gostovanja. Pri izvajanju določb te uredbe bi lahko Europol zagotovil podporo v skladu s svojim sedanjim mandatom in veljavnim pravnim okvirom.
(27)  Da bi preprečili podvajanje in morebitno poseganje v preiskave ter čim bolj zmanjšali stroške prizadetih ponudnikov storitev, bi se morali pristojni organi medsebojno obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo odredbo o odstranitvi ponudnikom storitev gostovanja. Pri izvajanju določb te uredbe bi lahko Europol zagotovil podporo v skladu s svojim sedanjim mandatom in veljavnim pravnim okvirom.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
(27a)  Obvestilo Europola je učinkovito in hitro sredstvo za seznanitev ponudnikov storitev gostovanja z določenimi vsebinami v okviru njihovih storitev. Ta mehanizem opozarjanja ponudnikov storitev gostovanja na informacije, ki bi se lahko štele za teroristično vsebino, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb o odstranitvi še naprej na voljo. Zato je pomembno, da ponudniki storitev gostovanja prednostno sodelujejo z Europolom in ocenijo njegova obvestila ter zagotovijo hitre povratne informacije o sprejetih ukrepih. Končno odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, sprejme ponudnik storitev gostovanja. Izvajanje te uredbe ne vpliva na mandat Europola iz Uredbe (EU) 2016/7941a.
__________________
1a Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
(28)  Da bi zagotovili učinkovito in dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih ukrepov, bi se morali pristojni organi v državah članicah medsebojno povezati glede razprav, ki jih imajo s ponudniki storitev gostovanja v zvezi z določitvijo, izvajanjem in ocenjevanjem posebnih proaktivnih ukrepov. Podobno je takšno sodelovanje potrebno tudi v zvezi s sprejemanjem pravil o kaznih ter izvajanjem in izvrševanjem kazni.
(28)  Da bi zagotovili učinkovito in dovolj usklajeno izvajanje ukrepov ponudnikov storitev gostovanja, bi se morali pristojni organi v državah članicah medsebojno povezati glede razprav, ki jih imajo s ponudniki storitev gostovanja v zvezi z odredbami o odstranitvi ter z določitvijo, izvajanjem in ocenjevanjem posebnih ukrepov. Takšno sodelovanje je potrebno tudi v zvezi s sprejemanjem pravil o kaznih ter izvajanjem in izvrševanjem kazni.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Ključnega pomena je, da je pristojni organ v državi članici, ki je odgovoren za nalaganje kazni, v celoti obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in obvestil ter o naknadnih izmenjavah med ponudnikom storitev gostovanja in zadevnim pristojnim organom. V ta namen bi morale države članice zagotoviti ustrezne komunikacijske kanale in mehanizme, ki omogočajo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.
(29)  Ključnega pomena je, da je pristojni organ v državi članici, ki je odgovoren za nalaganje kazni, v celoti obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in o naknadnih izmenjavah med ponudnikom storitev gostovanja in zadevnim pristojnim organom v drugih državah članicah. V ta namen bi morale države članice zagotoviti ustrezne in varne komunikacijske kanale in mehanizme, ki omogočajo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 33
(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi in obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.
(33)  Ponudniki storitev gostovanja in države članice bi morali vzpostaviti kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro obravnavanje odredb o odstranitvi. Kontaktna točka v nasprotju s pravnim zastopnikom služi operativnim namenom. Kontaktno točko ponudnika storitev gostovanja bi morala sestavljati namenska sredstva, ki omogočajo elektronsko predložitev odredb o odstranitvi, ter tehnična sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka ponudnika storitev gostovanja fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev gostovanja lahko v ta namen imenuje katero koli obstoječo kontaktno točko, pod pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi. Da se zagotovi odstranitev teroristične vsebine ali onemogoči dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na dan sedem dni v tednu. Informacije o kontaktni točki bi morale vključevati informacije o jeziku, v katerem se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo med ponudniki storitev gostovanja in pristojnimi organi se ponudnike storitev gostovanja spodbuja, da omogočajo komunikacijo v enem od uradnih jezikov Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji uporabe.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34
(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi moralo biti v primeru, ko je odredbo o odstranitvi izdala druga država članica, njenim pristojnim organom omogočeno, da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih ukrepov nekaznovalne narave, kot so plačila kazni. Kar zadeva ponudnika storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega zastopnika, bi morala imeti vsaka država članica kljub temu možnost izreči kazni, pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis in idem.
(34)  Ker ni splošne zahteve, da ponudniki storitev zagotovijo fizično prisotnost na ozemlju Unije, je treba zagotoviti, da je jasno, katera država članica ima sodno pristojnost nad ponudnikom, ki zagotavlja storitve gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik storitev gostovanja spada pod sodno pristojnost države članice, v kateri ima glavni sedež ali v kateri je imenoval pravnega zastopnika. Kar zadeva ponudnika storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega zastopnika, bi morala imeti vsaka država članica kljub temu možnost izreči kazni, pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis in idem.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
(35)  Tisti ponudniki storitev gostovanja, ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno imenovati pravnega zastopnika, da se zagotovi skladnost z obveznostmi iz te uredbe in njihovo izvrševanje.
(35)  Tisti ponudniki storitev gostovanja, ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno imenovati pravnega zastopnika, da se zagotovi skladnost z obveznostmi iz te uredbe in njihovo izvrševanje. Ponudnike storitev gostovanja lahko zastopa tudi obstoječi pravni zastopnik, pod pogojem, da ta lahko izpolnjuje naloge, določene v tej uredbi.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
(37)  Za namene te uredbe bi morale države članice imenovati pristojne organe. Zahteva za imenovanje pristojnih organov ne pomeni nujno ustanovitve novih organov, ampak so lahko v ta namen imenovana že obstoječa telesa, ki se zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki bodo pristojni za izdajo odredb o odstranitvi in obvestil, nadzor nad proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. Države članice odločijo, koliko organov želijo imenovati za te naloge.
(37)  Za namene te uredbe bi morale države članice imenovati enoten sodni ali funkcionalno neodvisni upravni organ. Ta zahteva ne pomeni nujno ustanovitve novega organa, ampak se lahko imenuje že obstoječe telo, ki se zadolži za izvajanje nalog iz te uredbe. Ta uredba zahteva imenovanje organa, ki bo pristojen za izdajo odredb o odstranitvi, nadzor nad posebnimi ukrepi ter izrekanje kazni. Države članice bi morale o pristojnem organu, imenovanem na podlagi te uredbe, obvestiti Komisijo, ki bi morala na spletu objaviti zbirko pristojnih organov za vsako državo članico. Spletni register bi moral biti zlahka dostopen, da bi lahko ponudniki storitev gostovanja hitro preverili pristnost odredb o odstranitvi.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38
(38)  Kazni so nujne, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice za določanje glob. Posebno stroge kazni se določijo v primeru, ko ponudnik storitev gostovanja sistematično ne odstranjuje terorističnih vsebin ali ne onemogoča dostopa do njih v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka v posameznih primerih se lahko sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah upošteva sistematično neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje zadevnih obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po poročanju v skladu s členom 6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika. Države članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.
(38)  Kazni so nujne, da se zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja učinkovito izvajajo svoje obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice za določanje glob. Kazni bi se morale določiti v primeru, ko ponudniki storitev gostovanja sistematično in vztrajno ne izpolnjujejo svojih obveznosti v skladu s to uredbo. Kazni za neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po izvajanju dodatnih posebnih ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati finančna sredstva ponudnika. Poleg tega bi moral pristojni organ upoštevati, ali je ponudnik storitev gostovanja zagonsko, malo ali srednje podjetje, ter bi moral za vsak primer posebej določiti, ali je lahko ustrezno ravnal v skladu z izdano odredbo. Države članice bi morale zagotoviti, da kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Uvodna izjava 41
(41)  Države članice bi morale zbirati informacije o izvajanju zakonodaje. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za oceno izvajanja zakonodaje, bi bilo treba pripraviti podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.
(41)  Države članice bi morale zbirati informacije o izvajanju zakonodaje, vključno z informacijami o številu primerov uspešnega odkritja, preiskave in pregona terorističnih kaznivih dejanj na podlagi te uredbe. Za pridobivanje podatkov, potrebnih za oceno izvajanja zakonodaje, bi bilo treba pripraviti podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
(42)  Komisija bi morala na podlagi ugotovitev in zaključkov iz poročila o izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti oceno izvajanja te uredbe ne prej kot tri leta po začetku njene veljavnosti. Ocena bi morala temeljiti na petih merilih, in sicer učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU. Ocenila bo delovanje različnih operativnih in tehničnih ukrepov, predvidenih v Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in odstranjevanja terorističnih vsebin, uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter učinki na potencialno prizadete pravice in interese tretjih oseb, vključno s pregledom zahteve po obveščanju ponudnikov vsebin.
(42)  Komisija bi morala na podlagi ugotovitev in zaključkov iz poročila o izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti oceno izvajanja te uredbe eno leto po začetku njene veljavnosti. Ocena bi morala temeljiti na sedmih merilih, in sicer na učinkovitosti, nujnosti, sorazmernosti, uspešnosti, ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti EU. Oceniti bi morala delovanje različnih ukrepov, predvidenih v Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in odstranjevanja terorističnih vsebin, uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter učinki na potencialno prizadete temeljne pravice, vključno s svobodo izražanja ter svobodo prejemanja in širjenja informacij, svobodo in pluralnostjo medijev, svobodo gospodarske pobude ter pravicama do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Komisija bi morala oceniti tudi učinek na potencialno prizadete interese tretjih oseb, vključno s pregledom zahteve po obveščanju ponudnikov vsebin.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Ta uredba določa enotna pravila za preprečevanje zlorabe storitev gostovanja za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:
1.  Ta uredba določa ciljno usmerjena enotna pravila za boj proti zlorabi storitev gostovanja za javno razširjanje terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a
(a)  pravila o dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, da preprečijo razširjanje terorističnih vsebin prek svojih storitev in po potrebi zagotovijo njihovo hitro odstranitev;
(a)  pravila o razumnih in sorazmernih dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev gostovanja, da se borijo proti javnemu razširjanju terorističnih vsebin prek svojih storitev in po potrebi zagotovijo njihovo hitro odstranitev;
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b
(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja ter olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije.
(b)  sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti države članice za prepoznavanje terorističnih vsebin, omogočanje njihove hitre odstranitve s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s pravom Unije, ki določa ustrezne zaščitne ukrepe za svobodo izražanja ter svobodo prejemanja in širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi, ter olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v drugih državah članicah, ponudniki storitev gostovanja in po potrebi ustreznimi organi Unije.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
2.  Ta uredba se uporablja za ponudnike storitev gostovanja, ki ponujajo storitve v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.
2.  Ta uredba se uporablja za ponudnike storitev gostovanja, ki javnosti ponujajo storitve v Uniji, ne glede na njihov glavni sedež.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Ta uredba se ne uporablja za vsebino, ki se razširja za izobraževalne, umetniške, novinarske ali raziskovalne namene ali za namene ozaveščanja proti terorističnim dejavnostim, niti za vsebine, pri katerih gre za izražanje polemičnih ali kontroverznih stališč v javni razpravi.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja pravic, svoboščin in načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in se uporablja brez poseganja v temeljna načela prava Unije in nacionalnega prava v zvezi s svobodo govora, svobodo tiska ter svobodo in pluralnostjo medijev.
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 c (novo)
2c.  Ta uredba ne posega v Direktivo 2000/31/ES.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
(-1)  „storitve informacijske družbe“ pomeni storitve iz točke (a) člena 2 Direktive 2000/31/ES;
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih informacij na voljo tretjim osebam;
(1)  „ponudnik storitev gostovanja“ pomeni ponudnika storitev informacijske družbe, ki vključujejo shranjevanje informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih informacij na voljo javnosti. To velja samo za storitve, ki se javnosti zagotavljajo na aplikacijski plasti. Ponudniki infrastrukture oblaka in ponudniki storitev v oblaku se ne štejejo za ponudnike storitev gostovanja. Prav tako to ne velja za elektronske komunikacijske storitve, kot so opredeljene v Direktivi (EU) 2018/1972;
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
(2)  „ponudnik vsebin“ pomeni uporabnika, ki je zagotovil informacije, ki jih ponudnik storitev gostovanja hrani ali jih je hranil na zahtevo uporabnika;
(2)  „ponudnik vsebin“ pomeni uporabnika, ki je zagotovil informacije, ki jih ponudnik storitev gostovanja hrani ali jih je hranil in jih daje na voljo javnosti na zahtevo uporabnika;
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4
(4)  „teroristična kazniva dejanja“ pomenijo kazniva dejanja, kot so opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 2017/541;
črtano
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del
(5)  „teroristična vsebina“ pomeni eno ali več naslednjih informacij:
(5)  „teroristična vsebina“ pomeni eno ali več naslednjih vsebin:
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
(a)  napeljevanje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči nevarnost storitve takih dejanj;
(a)  napeljevanje k storitvi katerega od kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541, kadar se s tem ravnanjem neposredno ali posredno, na primer s poveličevanjem terorističnih dejanj, zagovarja storitev terorističnih kaznivih dejanj, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
(b)  spodbujanje prispevanja k terorističnim kaznivim dejanjem;
(b)  nagovarjanje druge osebe ali skupine oseb, naj se zaveže ali prispeva k storitvi katerega od kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
(c)  promoviranje dejavnosti teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem udeležbe v teroristični skupini ali podpore teroristični skupini v smislu člena 2(3) Direktive (EU) 2017/541;
(c)  nagovarjanje druge osebe ali skupine oseb k sodelovanju v dejavnosti teroristične skupine, vključno z zagotavljanjem informacij ali materialnih virov ali s kakršnim koli financiranjem njenih dejavnosti v smislu člena 4 Direktive (EU) 2017/541, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
(d)  dajanje navodil o metodah ali tehnikah, ki se uporabljajo za storitev terorističnih kaznivih dejanj;
(d)  dajanje navodil za izdelavo ali uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja ali škodljivih ali nevarnih snovi oziroma v zvezi z drugimi posebnimi metodami ali tehnikami z namenom storitve ali prispevanja k storitvi katerega od terorističnih kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541;
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo)
(da)  upodabljanje storitve katerega od kaznivih dejanj iz točk (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541, s čimer se povzroči nevarnost, da bi lahko bilo naklepno storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj;
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje dostopa do terorističnih vsebin tretjim osebam prek storitev ponudnikov storitev gostovanja;
(6)  „razširjanje terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje dostopa do terorističnih vsebin javnosti prek storitev ponudnikov storitev gostovanja;
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
(8)  „obvestilo“ pomeni sporočilo pristojnega organa ali, kjer je to ustrezno, ustreznega organa Unije ponudniku storitev gostovanja o informacijah, ki bi lahko veljale za teroristične vsebine, da ponudnik prostovoljno preuči njihovo združljivost s svojimi pogoji, namenjenimi preprečevanju razširjanja terorističnih vsebin;
črtano
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
(9a)  „pristojni organ“ pomeni enoten imenovani sodni organ ali neodvisni upravni organ v državi članici.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, razumne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov, upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.
1.  Ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo ukrepajo za zaščito uporabnikov pred terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih pravic uporabnikov v vseh okoliščinah, upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode izražanja in svobode prejemanja ter širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi, da bi se preprečila odstranitev vsebin, ki niso teroristične.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Te dolžnosti skrbnosti ne smejo pomeniti splošne obveznosti ponudnikov storitev gostovanja, da nadzorujejo informacije, ki jih prenašajo ali hranijo, niti splošne dolžnosti aktivnega iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
2.  Ponudniki storitev gostovanja v svoje pogoje vključijo določbe za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin in jih uporabljajo.
črtano
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Če se ponudniki storitev gostovanja seznanijo s terorističnimi vsebinami v okviru svojih storitev ali se teh vsebin zavejo, o njih hitro obvestijo pristojne organe in jih hitro odstranijo.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Ponudniki storitev gostovanja, ki izpolnjujejo merila iz opredelitve platform za izmenjavo videov v skladu z Direktivo (EU) 2018/1808, sprejmejo ustrezne ukrepe proti razširjanju terorističnih vsebin v skladu z odstavkom 1(c) in odstavkom 3 člena 28b Direktive (EU) 2018/1808.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.  Pristojni organ je pooblaščen, da izda odločitev, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje.
1.  Pristojni organ države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitve gostovanja, je pooblaščen, da izda odredbo o odstranitvi, s katero od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da odstrani teroristično vsebino ali onemogoči dostop do nje v vseh državah članicah.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Pristojni organ države članice, v kateri ponudnik storitev gostovanja nima svojega glavnega sedeža ali pravnega zastopnika, lahko zahteva, naj se dostop do teroristične vsebine onemogoči, in to zahtevo izvršuje na svojem ozemlju.
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Če ustrezni pristojni organ ponudniku storitev gostovanja predhodno ni izdal odredbe o odstranitvi, vsaj 12 ur pred izdajo odredbe o odstranitvi stopi v stik s ponudnikom storitve gostovanja ter zagotovi informacije o postopkih in veljavnih rokih.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.
2.  Ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristično vsebino ali onemogočijo dostop do nje čim prej in v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka a
(a)  navedbo pristojnega organa, ki je izdal odredbo o odstranitvi, in potrditev pristnosti odredbe o odstranitvi s strani pristojnega organa;
(a)  navedbo pristojnega organa, ki je izdal odredbo o odstranitvi, z elektronskim podpisom in potrditev pristnosti odredbe o odstranitvi s strani pristojnega organa;
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka b
(b)  obrazložitev razlogov, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, vsaj s sklicevanjem na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5);
(b)  podrobno obrazložitev, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, in posebno sklicevanje na kategorije terorističnih vsebin iz člena 2(5);
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c
(c)  enotni naslov vira (URL – Uniform Resource Locator) in po potrebi dodatne informacije, ki omogočajo opredelitev vsebine iz obvestila;
(c)  točen enotni naslov vira (URL – Uniform Resource Locator) in po potrebi dodatne informacije, ki omogočajo opredelitev vsebine iz obvestila;
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka f
(f)  informacije o možnostih sodnega varstva, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin;
(f)  zlahka razumljive informacije o možnostih pravnega varstva, ki so na voljo ponudniku storitev gostovanja in ponudniku vsebin, vključno z možnostmi pravnega varstva pri pristojnem organu, pravnimi sredstvi pred sodiščem in pritožbenimi roki;
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka g
(g)  kadar je ustrezno, odločitev, da se ne razkrijejo informacije o odstranitvi terorističnih vsebin ali onemogočenju dostopa do njih iz člena 11.
(g)  kadar je potrebno in sorazmerno, odločitev, da se ne razkrijejo informacije o odstranitvi terorističnih vsebin ali onemogočenju dostopa do njih iz člena 11.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4
4.  Pristojni organ na zahtevo ponudnika storitev gostovanja ali ponudnika vsebin predloži podrobno obrazložitev razlogov, brez poseganja v obveznost ponudnika storitev gostovanja, da v roku iz odstavka 2 ravna v skladu z odredbo o odstranitvi.
črtano
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5
5.  Pristojni organi odredbo o odstranitvi naslovijo na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in jo posredujejo kontaktni točki iz člena 14(1). Take odredbe se pošljejo z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da se omogoči ugotavljanje pristnosti pošiljatelja, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe.
5.  Pristojni organ odredbo o odstranitvi naslovi na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in jo posreduje kontaktni točki iz člena 14(1). Take odredbe se pošljejo z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni zapis na tak način, da se omogoči ugotavljanje pristnosti pošiljatelja, vključno s točnostjo datuma in časa pošiljanja in prejema odredbe.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6
6.  Ponudniki storitev gostovanja potrdijo prejem in brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojni organ o odstranitvi teroristične vsebine ali onemogočenju dostopa do nje, pri čemer navedejo zlasti čas ukrepanja, za to pa uporabijo predlogo iz Priloge II.
6.  Ponudniki storitev gostovanja brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojni organ o odstranitvi teroristične vsebine ali onemogočenju dostopa do nje, pri čemer navedejo zlasti čas ukrepanja, za to pa uporabijo predlogo iz Priloge II.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7
7.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi zaradi višje sile ali ker je to dejansko nemogoče in ponudnik storitev gostovanja na to nima vpliva, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in pri tem navede razloge, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko navedeni razlogi niso več prisotni.
7.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi zaradi višje sile ali ker to dejansko ni mogoče in ponudnik storitev gostovanja na to nima vpliva, med drugim iz tehničnih ali operativnih razlogov, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in pri tem navede razloge, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko navedeni razlogi niso več podani.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 8
8.  Če ponudnik storitev gostovanja ne more izpolniti odredbe o odstranitvi, ker so v njej očitne napake ali ker v njej ni dovolj informacij za izvršitev odredbe, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi pojasnilo.
8.  Ponudnik storitev gostovanja lahko zavrne izvršitev odredbe o odstranitvi, če so v njej očitne napake ali v njej ni dovolj informacij. O tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ in zaprosi za potrebna pojasnila, za kar uporabi predlogo iz Priloge III. Rok iz odstavka 2 velja takoj, ko se zagotovi pojasnilo.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 9
9.  Pristojni organ, ki je izdal odredbo o odstranitvi, obvesti pristojni organ iz člena 17(1)(c), ki nadzoruje izvajanje proaktivnih ukrepov, ko postane odredba o odstranitvi dokončna. Odredba o odstranitvi postane dokončna, če zoper njo ni bila vložena pritožba v roku iz veljavnega nacionalnega prava ali če je bila po pritožbi potrjena.
9.  Pristojni organ, ki je izdal odredbo o odstranitvi, obvesti pristojni organ, ki nadzoruje izvajanje posebnih ukrepov iz člena 17(1)(c), ko postane odredba o odstranitvi dokončna. Odredba o odstranitvi postane dokončna, če zoper njo ni bila vložena pritožba v roku iz veljavnega nacionalnega prava ali če je bila po pritožbi potrjena.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)
Člen 4a
Postopek posvetovanja za odredbe o odstranitvi
1.  Pristojni organ, ki izda odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1a), predloži kopijo odredbe o odstranitvi pristojnemu organu iz člena 17(1)(a) države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, hkrati z njenim posredovanjem ponudniku storitev gostovanja v skladu s členom 4(5).
2.  V primerih, ko ima pristojni organ države članice, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, utemeljene razloge za domnevo, da bi lahko odredba o odstranitvi vplivala na temeljne interese te države članice, obvesti pristojni organ, ki je odredbo izdal. Organ izdajatelj upošteva te okoliščine in po potrebi prekliče ali prilagodi odredbo o odstranitvi.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 4 b (novo)
Člen 4b
Postopek sodelovanja za izdajo dodatne odredbe o odstranitvi
1.  Kadar pristojni organ izda odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1a), lahko ta organ stopi v stik s pristojnim organom države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja svoj glavni sedež, da od njega zahteva, naj tudi on izda odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1).
2.  Pristojni organ v državi članici, v kateri je glavni sedež ponudnika storitev gostovanja, izda odredbo o odstranitvi ali zavrne izdajo odredbe čim prej, vendar najpozneje v eni uri od stika z njim v skladu z odstavkom 1, in obvesti pristojni organ, ki je izdal prvo odredbo, o svoji odločitvi.
3.  V primerih, ko pristojni organ v državi članici glavnega sedeža potrebuje več kot eno uro, da bi sam opravil oceno vsebine, pošlje zahtevo zadevnemu ponudniku storitev gostovanja, naj začasno onemogoči dostop do vsebine za največ 24 ur, v tem času pa pristojni organ opravi oceno in pošlje odredbo o odstranitvi ali prekliče zahtevo za onemogočenje dostopa.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 5
Člen 5
črtano
Obvestila
1.  Pristojni organ ali ustrezni organ Unije lahko ponudniku storitev gostovanja pošlje obvestilo.
2.  Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo operativne in tehnične ukrepe, ki omogočajo hitro oceno vsebine, ki so jim jo pristojni organi in, kjer je primerno, ustrezni organi Unije poslali v prostovoljno obravnavo.
3.  Obvestilo se naslovi na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali na pravnega zastopnika, ki ga imenuje ponudnik storitev gostovanja v skladu s členom 16, in posreduje kontaktni točki iz člena 14(1). Taka obvestila se pošljejo elektronsko.
4.  Obvestilo vsebuje dovolj podrobne informacije, vključno z razlogi, zakaj se vsebina šteje za teroristično vsebino, URL in po potrebi dodatnimi informacijami, ki omogočajo opredelitev teroristične vsebine iz obvestila.
5.  Ponudnik storitev gostovanja prednostno oceni vsebino, opredeljeno v obvestilu, glede na svoje pogoje ter odloči, ali bo navedeno vsebino odstranil ali onemogočil dostop do nje.
6.  Ponudnik storitev gostovanja takoj obvesti pristojni organ ali ustrezni organ Unije o izidu ocene in časovnem okviru morebitnih ukrepov, sprejetih na podlagi obvestila.
7.  Kadar ponudnik storitev gostovanja meni, da obvestilo ne vsebuje zadostnih informacij za oceno vsebine iz obvestila, o tem nemudoma obvesti pristojne organe ali ustrezni organ Unije, pri čemer navede potrebne nadaljnje informacije ali pojasnila.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 6 – naslov
Proaktivni ukrepi
Posebni ukrepi
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1
1.  Ponudniki storitev gostovanja po potrebi sprejmejo proaktivne ukrepe za zaščito svojih storitev pred razširjanjem terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti in sorazmerni ter upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam, temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja v odprti in demokratični družbi.
1.  Ponudniki storitev gostovanja lahko brez poseganja v Direktivo (EU) 2018/1808 in Direktivo 2000/31/ES sprejmejo posebne ukrepe za zaščito svojih storitev pred javnim razširjanjem terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti, ciljno usmerjeni in sorazmerni, z njimi pa se posebej upoštevajo tveganje in raven izpostavljenosti terorističnim vsebinam, temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen pravice do svobode izražanja ter svobode prejemanja in širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1
Kadar je bil pristojni organ iz člena 17(1)(c) obveščen v skladu s členom 4(9), od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da v treh mesecih po prejemu zahteve in nato vsaj enkrat letno predloži poročilo o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je sprejel, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij, da bi:
črtano
(a)  preprečil ponovno nalaganje vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;
(b)  odkril, prepoznal in hitro odstranil teroristične vsebine ali onemogočil dostop do njih.
Takšna zahteva se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev.
Poročila vključujejo vse ustrezne informacije, ki pristojnemu organu iz člena 17(1)(c) omogočajo, da oceni, ali so proaktivni ukrepi učinkoviti in sorazmerni, vključno z oceno delovanja vseh uporabljenih avtomatiziranih orodij, pa tudi uporabljenih mehanizmov človeškega nadzora in preverjanja.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
3.  Kadar pristojni organ iz člena 17(1)(c) meni, da proaktivni ukrepi, ki so bili sprejeti in sporočeni v skladu z odstavkom 2, ne zadoščajo za zmanjšanje in obvladovanje tveganja in ravni izpostavljenosti, lahko od ponudnika storitev gostovanja zahteva, da sprejme posebne dodatne proaktivne ukrepe. V ta namen ponudnik storitev gostovanja sodeluje s pristojnim organom iz člena 17(1)(c), da se opredelijo posebni ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev gostovanja, ter določijo ključni cilji in referenčna merila ter časovni razpored za njihovo izvajanje.
črtano
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4
4.  Če v treh mesecih od zahteve v skladu z odstavkom 3 ni mogoče doseči dogovora, lahko pristojni organ iz člena 17(1)(c) izda odločitev, s katero naloži posebne dodatne potrebne in sorazmerne proaktivne ukrepe. V odločitvi se upoštevajo zlasti gospodarska zmogljivost ponudnika storitev gostovanja in učinek takih ukrepov na temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in obveščanja. Takšna odločitev se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev. Ponudnik storitev gostovanja redno poroča o izvajanju takih ukrepov v skladu z navodili pristojnega organa iz člena 17(1)(c).
4.  Potem ko pristojni organ iz člena 17(1)(c) ugotovi, da je ponudnik storitev gostovanja prejel znatno število odredb o odstranitvi, lahko pošlje zahtevo za potrebne, sorazmerne in učinkovite dodatne posebne ukrepe, ki jih bo moral izvajati ponudnik storitev gostovanja. Pristojni organ ne naloži splošne dolžnosti nadzora niti uporabe avtomatiziranih orodij. Pri zahtevi se upoštevajo zlasti tehnična izvedljivost ukrepov, velikost in gospodarska zmogljivost ponudnika storitev gostovanja, učinek takih ukrepov na temeljne pravice uporabnikov ter temeljni pomen svobode izražanja in svobode prejemanja in širjenja informacij in idej v odprti in demokratični družbi. Takšna zahteva se pošlje na glavni sedež ponudnika storitev gostovanja ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik storitev. Ponudnik storitev gostovanja redno poroča o izvajanju takih ukrepov v skladu z navodili pristojnega organa iz člena 17(1)(c).
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5
5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo ali odločitev v skladu z odstavkom 2, 3 oziroma 4. Pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.
5.  Ponudnik storitev gostovanja lahko kadar koli zahteva, da pristojni organ iz člena 17(1)(c) pregleda in po potrebi prekliče zahtevo v skladu z odstavkom 4. Pristojni organ zagotovi utemeljeno odločitev v razumnem roku po tem, ko je prejel zahtevo ponudnika storitev gostovanja.
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Ponudniki storitev gostovanja shranijo teroristično vsebino, ki so jo odstranili zaradi odredbe o odstranitvi, obvestila ali proaktivnih ukrepov v skladu s členi 4, 5 in 6, ter povezane podatke, ki so bili odstranjeni kot posledica odstranitve teroristične vsebine, ki so potrebni za:
1.  Ponudniki storitev gostovanja shranijo teroristično vsebino, ki so jo odstranili zaradi odredbe o odstranitvi ali posebnih ukrepov v skladu s členoma 4 in 6, ter povezane podatke, ki so bili odstranjeni kot posledica odstranitve teroristične vsebine in so potrebni za:
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a
(a)  postopke upravnega ali sodnega pregleda;
(a)  postopke upravnega in sodnega pregleda ali pravno sredstvo;
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b
(b)  preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj.
(b)  preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj s strani organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.
Sprememba 93
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
2.  Teroristična vsebina in povezani podatki iz odstavka 1 se hranijo šest mesecev. Teroristična vsebina se na zahtevo pristojnega organa ali sodišča hrani daljše obdobje, če in kolikor časa je to potrebno za tekoče postopke upravnega ali sodnega pregleda iz odstavka 1(a).
2.  Teroristična vsebina in povezani podatki iz odstavka 1(a) se hranijo šest mesecev in se po tem obdobju izbrišejo. Teroristična vsebina se na zahtevo pristojnega organa ali sodišča hrani nadaljnje določeno obdobje le, če in kolikor časa je to potrebno za tekoče postopke upravnega ali sodnega pregleda ali pravna sredstva iz odstavka 1(a). Ponudniki storitev gostovanja ohranijo teroristične vsebine in z njimi povezane podatke iz odstavka 1(b), dokler se organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ne odzove na obvestilo ponudnika storitev gostovanja v skladu s členom 13(4), vendar najdlje šest mesecev.
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 8 – naslov
Obveznosti glede preglednosti
Obveznosti ponudnikov storitev gostovanja glede preglednosti
Sprememba 95
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih določijo politiko za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin, po potrebi vključno s smiselno razlago delovanja proaktivnih ukrepov, vključno z uporabo avtomatiziranih orodij.
1.  Ponudniki storitev gostovanja v svojih pogojih, kadar je to potrebno, jasno določijo politiko za preprečevanje razširjanja terorističnih vsebin, po potrebi vključno s smiselno razlago delovanja posebnih ukrepov.
Sprememba 96
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
2.  Ponudniki storitev gostovanja objavijo letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju terorističnih vsebin.
2.  Ponudniki storitev gostovanja, ki jim je bila tisto leto izdana odredba o odstranitvi, objavijo letna poročila o preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti razširjanju terorističnih vsebin.
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka b
(b)  informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja za preprečevanje ponovnega nalaganja vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine;
(b)  informacije o ukrepih ponudnika storitev gostovanja za preprečevanje ponovnega nalaganja vsebin, ki so bile že odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen, ker se štejejo za teroristične vsebine, zlasti kadar se je uporabljala avtomatizirana tehnologija;
Sprememba 98
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka c
(c)  število terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen v skladu z odredbami o odstranitvi, obvestili oziroma proaktivnimi ukrepi;
(c)  število terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali do katerih je bil dostop onemogočen v skladu z odredbami o odstranitvi ali posebnimi ukrepi, in število naročil, pri katerih vsebina ni bila odstranjena v skladu s členom 4(7) in (8), skupaj z razlogi za zavrnitev;
Sprememba 99
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka d
(d)  pregled in izid pritožbenih postopkov.
(d)  število in izid pritožbenih postopkov ter postopkov za sodni pregled, vključno s številom primerov, v katerih je bilo ugotovljeno, da je bila vsebina napačno prepoznana kot teroristična vsebina.
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)
Člen 8a
Obveznosti pristojnih organov glede preglednosti
1.  Pristojni organi objavijo letna poročila o preglednosti, ki vključujejo vsaj naslednje informacije:
(a)  število izdanih odredb o odstranitvi, število odstranitev in število zavrnjenih ali neupoštevanih odredb o odstranitvi;
(b)  število prepoznanih terorističnih vsebin, ki so privedle do preiskovanja in pregona, ter število primerov, v katerih je bila vsebina napačno prepoznana kot teroristična;
(c)  opis ukrepov, ki jih zahtevajo pristojni organi v skladu s členom 6(4).
Sprememba 101
Predlog uredbe
Člen 9 – naslov
Zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo in izvajanjem proaktivnih ukrepov
Zaščitni ukrepi v zvezi z uporabo in izvajanjem posebnih ukrepov
Sprememba 102
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja v skladu s to uredbo uporabljajo avtomatizirana orodja v zvezi z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve, ki se sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za teroristične, odstranijo ali se onemogoči dostop do njih, pravilne in utemeljene.
1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja uporabljajo avtomatizirana orodja v zvezi z vsebinami, ki jih hranijo, zagotovijo učinkovite in ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev, da so odločitve, ki se sprejmejo v zvezi s temi vsebinami, zlasti odločitve, da se vsebine, ki se štejejo za teroristične, odstranijo ali se onemogoči dostop do njih, pravilne in utemeljene.
Sprememba 103
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje, kjer je to primerno, in v vsakem primeru, če je potrebna podrobna analiza zadevnih okoliščin za ugotovitev, ali se vsebine štejejo za teroristične ali ne.
2.  Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti človeški nadzor in preverjanje primernosti odločitve o odstranitvi vsebin ali zavrnitvi dostopa do njih, zlasti kar zadeva pravico do svobode izražanja ter svobode prejemanja in širjenja informacij in zamisli v odprti in demokratični družbi.
Sprememba 104
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)
Člen 9a
Učinkovita pravna sredstva
1.  Ponudniki vsebin, katerih vsebina je bila po odredbi o odstranitvi odstranjena ali do katere je bil dostop onemogočen, in ponudniki storitev gostovanja, ki so prejeli odredbo o odstranitvi, imajo pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Države članice vzpostavijo učinkovite postopke za uveljavljanje te pravice.
Sprememba 105
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo učinkovite in dostopne mehanizme, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi obvestila v skladu s členom 5 ali proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine.
1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo učinkovit in dostopen mehanizem, ki ponudnikom vsebin, katerih vsebina je bila odstranjena ali je bil onemogočen dostop do nje zaradi posebnih ukrepov v skladu s členom 6, omogočajo, da vložijo pritožbo zoper ukrep ponudnika storitev gostovanja in zahtevajo ponovno objavo vsebine.
Sprememba 106
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
2.  Ponudniki storitev gostovanja nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila odstranitev ali onemogočenje dostopa neupravičena. Pritožnika obvestijo o izidu pregleda.
2.  Ponudniki storitev gostovanja nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila odstranitev ali onemogočenje dostopa neupravičena. Pritožnika v dveh tednih od prejema pritožbe obvestijo o izidu pregleda z obrazložitvijo v primerih, v katerih se ponudnik storitev gostovanja odloči, da vsebine ne bo ponovno objavil. Ponovna objava vsebine ne preprečuje sprejetja nadaljnjih sodnih ukrepov zoper odločitev ponudnika storitev gostovanja ali pristojnega organa.
Sprememba 107
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristične vsebine ali onemogočijo dostop do njih, ponudniku vsebin zagotovijo informacije o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.
1.  Kadar ponudniki storitev gostovanja odstranijo teroristične vsebine ali onemogočijo dostop do njih, ponudniku vsebin zagotovijo razumljive in izčrpne informacije o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin in možnostih za izpodbijanje odločitve ter mu na zahtevo predložijo kopijo odredbe o odstranitvi, izdane v skladu s členom 4.
Sprememba 108
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2
2.  Ponudnik storitev gostovanja ponudnika vsebin na njegovo zahtevo obvesti o razlogih za odstranitev ali onemogočenje dostopa in možnostih za izpodbijanje odločitve.
črtano
Sprememba 109
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3
3.  Obveznost iz odstavkov 1 in 2 se ne uporablja, kadar pristojni organ odloči, da se razlogi ne razkrijejo zaradi razlogov javne varnosti, kot so preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj, toliko časa, kot je potrebno, vendar ne več kot [štiri] tedne od sprejetja navedene odločitve. V takem primeru ponudnik storitev gostovanja ne razkrije nobenih informacij o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.
3.  Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja, kadar pristojni organ na podlagi objektivnih dokazov ter ob upoštevanju sorazmernosti in nujnosti takšne odločitve odloči, da se razlogi ne razkrijejo zaradi razlogov javne varnosti, kot so preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon terorističnih kaznivih dejanj, toliko časa, kot je potrebno, vendar ne več kot štiri tedne od sprejetja navedene odločitve. V takem primeru ponudnik storitev gostovanja ne razkrije nobenih informacij o odstranitvi ali onemogočenju dostopa do terorističnih vsebin.
Sprememba 110
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
Države članice zagotovijo, da imajo njihovi pristojni organi potrebne zmogljivosti in zadostne vire za doseganje ciljev in izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.
Države članice zagotovijo, da imajo njihovi pristojni organi potrebne zmogljivosti in zadostne vire za doseganje ciljev in izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, pri čemer je trdno zajamčena njihova neodvisnost.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Člen 13 – naslov
Sodelovanje med ponudniki storitev gostovanja, pristojnimi organi in po potrebi ustreznimi organi Unije
Sodelovanje med ponudniki storitev gostovanja, pristojnimi organi in po potrebi pristojnimi organi Unije
Sprememba 112
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
1.  Pristojni organi v državah članicah se obveščajo, usklajujejo in sodelujejo med seboj ter po potrebi z ustreznimi organi Unije, kot je Europol, v zvezi z odredbami o odstranitvi in obvestili, da bi se izognili podvajanju, okrepili usklajevanje in preprečili poseganje v preiskave v različnih državah članicah.
1.  Pristojni organi v državah članicah se obveščajo, usklajujejo in sodelujejo med seboj ter po potrebi z Europolom v zvezi z odredbami o odstranitvi, da bi se izognili podvajanju, okrepili usklajevanje in preprečili poseganje v preiskave v različnih državah članicah.
Sprememba 113
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2
2.  Pristojni organi v državah članicah obvestijo pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) in se usklajujejo ter sodelujejo z njim v zvezi z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 6, ter izvršilnimi ukrepi v skladu s členom 18. Države članice zagotovijo, da ima pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) vse ustrezne informacije. V ta namen države članice zagotovijo ustrezne komunikacijske kanale ali mehanizme, da zagotovijo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.
2.  Pristojni organi v državah članicah obvestijo pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) in se usklajujejo ter sodelujejo z njim v zvezi z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 6, ter izvršilnimi ukrepi v skladu s členom 18. Države članice zagotovijo, da ima pristojni organ iz člena 17(1)(c) in (d) vse ustrezne informacije. V ta namen države članice zagotovijo ustrezne in varne komunikacijske kanale ali mehanizme, da zagotovijo pravočasno izmenjavo relevantnih informacij.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – uvodni del
3.  Države članice in ponudniki storitev gostovanja se lahko odločijo za uporabo namenskih orodij, po potrebi vključno s tistimi, ki so jih vzpostavili ustrezni organi Unije, kot je Europol, da se olajša zlasti:
3.  Države članice lahko uporabljajo namenska orodja, vključno s tistimi, ki jih je vzpostavil Europol, da se olajša zlasti:
Sprememba 115
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – točka b
(b)  obdelava obvestil in povratne informacije v zvezi z njimi v skladu s členom 5;
črtano
Sprememba 116
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – točka c
(c)  sodelovanje s ciljem določitve in izvajanja proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6.
(c)  sodelovanje s ciljem določitve in izvajanja posebnih ukrepov v skladu s členom 6.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4
4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije glede kakršnih koli dokazov o terorističnih kaznivih dejanjih, o tem takoj obvestijo organe, pristojne za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici, ali kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 14(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika. Ponudniki storitev gostovanja lahko te informacije v primeru dvoma posredujejo Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.
4.  Kadar imajo ponudniki storitev gostovanja informacije glede terorističnih vsebin, o tem takoj obvestijo organe, pristojne za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj v zadevni državi članici. Kadar ni mogoče opredeliti zadevne države članice, ponudnik storitev gostovanja uradno obvesti kontaktno točko v državi članici v skladu s členom 17(2), kjer imajo glavni sedež ali pravnega zastopnika, in poleg tega te informacije posreduje Europolu za ustrezno nadaljnje ukrepanje.
Sprememba 118
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Ponudniki storitev gostovanja sodelujejo s pristojnimi organi.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1
1.  Ponudniki storitev gostovanja vzpostavijo kontaktno točko, ki omogoča elektronsko sprejemanje odredb o odstranitvi in obvestil, ter zagotovijo njihovo hitro obdelavo v skladu s členoma 4 in 5. Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, da so te informacije javno dostopne.
1.  Ponudniki storitev gostovanja, ki so predhodno prejeli eno ali več odredb o odstranitvi, vzpostavijo kontaktno točko, ki omogoča elektronsko sprejemanje odredb o odstranitvi, ter zagotovijo njihovo hitro obdelavo v skladu s členom 4. Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, da so te informacije javno dostopne.
Sprememba 120
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
2.  Informacije iz odstavka 1 navajajo uradni jezik ali jezike Unije v skladu z Uredbo 1/58, v katerih se je mogoče obrniti na kontaktno točko in v katerih potekajo nadaljnje izmenjave glede odredb o odstranitvi in obvestil v skladu s členoma 4 in 5. Navedeno vključuje vsaj enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja svoj glavni sedež, ali v kateri ima prebivališče ali sedež njegov pravni zastopnik v skladu s členom 16.
2.  Informacije iz odstavka 1 navajajo uradni jezik ali jezike Unije v skladu z Uredbo 1/58, v katerih se je mogoče obrniti na kontaktno točko in v katerih potekajo nadaljnje izmenjave glede odredb o odstranitvi v skladu s členom 4. Navedeno vključuje vsaj enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima ponudnik storitev gostovanja svoj glavni sedež, ali v kateri ima prebivališče ali sedež njegov pravni zastopnik v skladu s členom 16.
Sprememba 121
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3
3.  Države članice vzpostavijo kontaktno točko za obravnavo zahtev za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi in obvestili, ki so jih izdale. Informacije o kontaktni točki so javno dostopne.
črtano
Sprememba 122
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
2.  Kadar ponudnik storitev gostovanja ne imenuje pravnega zastopnika, imajo sodno pristojnost vse države članice.
2.  Kadar ponudnik storitev gostovanja, ki nima glavnega sedeža v eni od držav članic, ne imenuje pravnega zastopnika, imajo sodno pristojnost vse države članice. Kadar se država članica odloči za izvrševanje te sodne pristojnosti, o tem obvesti vse druge države članice.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3
3.  Kadar je odredbo o odstranitvi v skladu s členom 4(1) izdal organ druge države članice, ima ta država članica sodno pristojnost, da v skladu s svojim nacionalnim pravom sprejme prisilne ukrepe za izvršitev odredbe o odstranitvi.
črtano
Sprememba 124
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1
1.  Ponudnik storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji, a ponuja storitve v Uniji, pisno imenuje pravno ali fizično osebo kot svojega pravnega zastopnika v Uniji za prejemanje odredb o odstranitvi, obvestil, zahtev in odločitev, ki jih izdajo pristojni organi na podlagi te uredbe, zagotavljanje skladnosti z njimi in njihovo izvrševanje. Pravni zastopnik ima prebivališče ali sedež v eni od držav članic, kjer ponudnik storitev gostovanja ponuja storitve.
1.  Ponudnik storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji, a ponuja storitve v Uniji, pisno imenuje pravno ali fizično osebo kot svojega pravnega zastopnika v Uniji za prejemanje odredb o odstranitvi in zahtev, ki jih izdajo pristojni organi na podlagi te uredbe, zagotavljanje skladnosti z njimi in njihovo izvrševanje. Pravni zastopnik ima prebivališče ali sedež v eni od držav članic, kjer ponudnik storitev gostovanja ponuja storitve.
Sprememba 125
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2
2.  Ponudnik storitev gostovanja pravnega zastopnika pooblasti, da v njegovem imenu prejema odredbe o odstranitvi, obvestila, zahteve in odločitve iz odstavka 1, zagotavlja skladnost z njimi in jih izvršuje. Ponudniki storitev gostovanja svojemu pravnemu zastopniku zagotovijo potrebna pooblastila in sredstva za sodelovanje s pristojnimi organi ter zagotavljanje skladnosti s temi odločitvami in odredbami.
2.  Ponudnik storitev gostovanja pravnega zastopnika pooblasti, da v njegovem imenu prejema odredbe o odstranitvi in zahteve iz odstavka 1, zagotavlja skladnost z njimi in jih izvršuje. Ponudniki storitev gostovanja svojemu pravnemu zastopniku zagotovijo potrebna pooblastila in sredstva za sodelovanje s pristojnimi organi ter zagotavljanje skladnosti s temi odločitvami in odredbami.
Sprememba 126
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Vsaka država članica imenuje organ ali organe, ki so pristojni za:
1.  Vsaka država članica imenuje sodni ali neodvisni upravni organ, ki je pristojen za:
Sprememba 127
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b
(b)  odkrivanje in prepoznavanje terorističnih vsebin ter pošiljanje obvestil ponudnikom storitev gostovanja v skladu s členom 5;
črtano
Sprememba 128
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c
(c)  nadzor izvajanja proaktivnih ukrepov v skladu s členom 6;
(c)  nadzor izvajanja posebnih ukrepov v skladu s členom 6;
Sprememba 129
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice imenujejo kontaktno točko v okviru pristojnega organa za obravnavo zahtev za pojasnila in povratne informacije v zvezi z odredbami o odstranitvi, ki so jih izdale. Informacije o kontaktni točki so javno dostopne.
Sprememba 130
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2
2.  Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o pristojnih organih iz odstavka 1. Komisija objavi uradno obvestilo in njegove morebitne spremembe v Uradnem listu Evropske unije.
2.  Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o pristojnih organih iz odstavka 1. Komisija vzpostavi spletni register, v katerem so navedeni vsi imenovani pristojni organi in določena kontaktna točka za vsak pristojni organ. Komisija objavi uradno obvestilo in njegove morebitne spremembe v Uradnem listu Evropske unije.
Sprememba 131
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Take kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:
1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za sistematične in stalne kršitve obveznosti s strani ponudnikov storitev gostovanja v skladu s to uredbo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Take kazni so omejene na kršenje obveznosti iz:
Sprememba 132
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka a
(a)  člena 3(2) (pogoji ponudnikov storitev gostovanja);
črtano
Sprememba 133
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka c
(c)  člena 5(5) in (6) (ocena obvestil in povratne informacije o njih);
črtano
Sprememba 134
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d
(d)  člena 6(2) in (4) (poročila o proaktivnih ukrepih in sprejetje ukrepov po odločitvi o uvedbi posebnih proaktivnih ukrepov);
(d)  člen 6(4) (poročila o posebnih ukrepih in sprejetje ukrepov po zahtevi, ki uvaja dodatne posebne ukrepe);
Sprememba 135
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka f
(f)  člena 8 (preglednost);
(f)  člena 8 (preglednost za ponudnike storitev gostovanja)
Sprememba 136
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka g
(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi s proaktivnimi ukrepi);
(g)  člena 9 (zaščitni ukrepi v zvezi z izvajanjem posebnih ukrepov);
Sprememba 137
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka j
(j)  člena 13(4) (informacije glede dokazov o terorističnih kaznivih dejanjih);
(j)  člena 13(4) (informacije glede terorističnih vsebin);
Sprememba 138
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2
2.  Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in ukrepih ter jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.
2.  Kazni na podlagi odstavka 1 morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice najpozneje do [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in ukrepih ter jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.
Sprememba 139
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – točka e
(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja s pristojnimi organi.
(e)  ravnjo sodelovanja ponudnika storitev gostovanja s pristojnimi organi;
Sprememba 140
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – točka e a (novo)
(ea)  vrsto in velikostjo ponudnikov storitev gostovanja, zlasti za mikropodjetja ali mala podjetja v smislu priporočila Komisije 2003/361/ES.
Sprememba 141
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4
4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini do 4 % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.
4.  Države članice zagotovijo, da za sistematično in stalno neizpolnjevanje obveznosti iz člena 4(2) veljajo denarne kazni v višini do 4 % skupnega prometa ponudnika storitev gostovanja v zadnjem poslovnem letu.
Sprememba 142
Predlog uredbe
Člen 19 – naslov
Tehnične zahteve in spremembe predlog za odredbe o odstranitvi
Tehnične zahteve, merila za presojo pomembnosti in spremembe predlog za odredbe o odstranitvi
Sprememba 143
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20, s katerimi dopolni to uredbo s tehničnimi zahtevami za elektronska sredstva, ki jih pristojni organi uporabljajo za pošiljanje odredb o odstranitvi.
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20, s katerimi dopolni to uredbo z nujnimi tehničnimi zahtevami za elektronska sredstva, ki jih pristojni organi uporabljajo za pošiljanje odredb o odstranitvi.
Sprememba 144
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)
1a.   Na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20 za dopolnitev te uredbe z merili in številkami, ki jih pristojni organi uporabljajo za opredelitev, kaj ustreza večjemu številu nespornih odredb o odstranitvi, kot je navedeno v tej uredbi.
Sprememba 145
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka a
(a)  informacije o številu izdanih odredb o odstranitvi in izdanih obvestil, številu terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali dostop do njih onemogočen, vključno z ustreznimi časovnimi okviri v skladu s členoma 4 in 5;
(a)  informacije o številu izdanih odredb o odstranitvi, številu terorističnih vsebin, ki so bile odstranjene ali dostop do njih onemogočen, vključno z ustreznimi časovnimi okviri v skladu s členom 4, in informacije o številu ustreznih primerov uspešnega odkritja, preiskave in pregona terorističnih kaznivih dejanj;
Sprememba 146
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  informacije o številu zahtev za dostop, ki jih izdajo pristojni organi v zvezi z vsebinami, ki jih ponudniki storitev gostovanja hranijo na podlagi člena 7;
Sprememba 147
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1
Ne prej kot [tri leta od datuma začetka uporabe te uredbe] Komisija izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, vključno z delovanjem in učinkovitostjo zaščitnih mehanizmov. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi. Države članice predložijo Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročila.
Eno leto od datuma začetka uporabe te uredbe Komisija izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, vključno z delovanjem in učinkovitostjo zaščitnih mehanizmov, pa tudi učinku na temeljne pravice, zlasti na svobodo izražanja, svobodo prejemanja in širjenja informacij in pravico do spoštovanja zasebnega življenja. Komisija v okviru te ocene poroča tudi o nujnosti, izvedljivosti in učinkovitosti oblikovanja evropske platforme o terorističnih spletnih vsebinah, ki bi vsem državam članicam omogočala uporabo varnega komunikacijskega kanala za pošiljanje odredb o odstranitvi teroristične vsebine ponudnikom storitev gostovanja. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi. Države članice predložijo Komisiji informacije, potrebne za pripravo poročila.
Sprememba 148
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2
Uporablja se od [6 mesecev po začetku njene veljavnosti].
Uporablja se od [12 mesecev po začetku njene veljavnosti].
Sprememba 162
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – naslov
ODDELEK B: Vsebina, ki jo je treba odstraniti ali onemogočiti dostop do nje v eni uri
ODDELEK B: Vsebina, ki jo je treba brez nepotrebnega odlašanja odstraniti ali onemogočiti dostop do nje
Sprememba 149
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 1
[ ] napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj, jih zagovarja ali poveličuje (člen 2(5)(a))
[ ] napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(a));
Sprememba 150
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 2
[ ] spodbuja k prispevanju k terorističnim kaznivim dejanjem (člen 2(5)(b))
[ ] nagovarja drugo osebo ali skupino oseb k storitvi ali prispevanju k storitvi terorističnih kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(b));
Sprememba 151
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 3
[ ] promovira dejavnosti teroristične skupine in pri tem spodbuja udeležbo v skupini ali podporo skupini (člen 2(5)(c))
[ ] nagovarja drugo osebo ali skupino oseb k udeležbi pri dejavnostih teroristične skupine, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(c));
Sprememba 152
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 4
[ ] daje navodila ali informacije o tehnikah za storitev terorističnih kaznivih dejanj (člen 2(5)(d))
[ ] daje navodila ali informacije o tehnikah za izdelavo ali uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja ali škodljivih ali nevarnih snovi oziroma v zvezi z drugimi posebnimi metodami ali tehnikami za storitev terorističnih kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(d));
Sprememba 153
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek B – odstavek 3 – pododstavek 4 a (novo)
[ ] upodablja storitev kaznivih dejanj, naštetih v točkah (a) do (i) člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541 (člen 2(5)(e)).
Sprememba 154
Predlog uredbe
Priloga I – oddelek G – odstavek 1
Informacije o pristojnem organu ali sodišču, rokih in postopkih za izpodbijanje odredbe o odstranitvi:
Informacije o pristojnem organu ali sodišču, rokih in postopkih, vključno s formalnimi zahtevami, za izpodbijanje odredbe o odstranitvi:
Sprememba 155
Predlog uredbe
Priloga III – oddelek B – točka i – odstavek 1
[ ] višje sile ali ker je to dejansko nemogoče in naslovnik ali ponudnik storitev na to nima vpliva
[ ] višje sile ali ker je to dejansko nemogoče in naslovnik ali ponudnik storitev na to nima vpliva, vključno s tehničnimi ali operativnimi razlogi

(1) UL C 110, 22.3.2019, str. 67.

Zadnja posodobitev: 24. april 2019Pravno obvestilo