Показалец 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 112kWORD 49k
Вторник, 16 юли 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Избор на председател на Комисията
P9_TA(2019)0002

Решение на Европейския парламент от 16 юли 2019 г. относно избора на председател на Комисията (2019/2041(INS))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 17, параграф 7, първа алинея от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Декларация № 11, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2019/1136 на Европейския съвет от 2 юли 2019 г.(1), с което се предлага кандидатурата на Урсула фон дер Лайен за председател на Комисията,

—  като взе предвид изявлението и представянето на политическите ѝ насоки, направени от Урсула фон дер Лайен по време на пленарно заседание на 16 юли 2019 г.,

—  като взе предвид член 124 от своя Правилник за дейността,

1.  Избира Урсула фон дер Лайен за председател на Комисията за мандат със срок от 1 ноември 2019 г. до 31 октомври 2024 г.;

2.  Възлага на своя председател да поиска от Съвета и Урсула фон дер Лайен да предложат по общо съгласие кандидатите за членове на Комисията;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящето решение съответно на Европейския съвет, на Съвета и на избрания председател на Комисията.

(1) ОВ L 179I, 3.7.2019 г., стр. 2.

Последно осъвременяване: 8 октомври 2019 г.Правна информация