Index 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 112kWORD 42k
2019. július 16., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A Bizottság elnökének megválasztása
P9_TA(2019)0002

Az Európai Parlament 2019. július 16-i határozata a Bizottság elnökének megválasztásáról (2019/2041(INS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (7) bekezdésének első albekezdésére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel a Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia záróokmányához csatolt 11. nyilatkozatra,

–  tekintettel a 2019. július 2-i (EU) 2019/1136 európai tanácsi határozatra(1), amely Ursula von der Leyent javasolja a Bizottság elnökének,

–  tekintettel Ursula von der Leyennek a 2019. július 16-i plenáris ülésen tett nyilatkozatára és politikai irányvonalainak ismertetésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 124. cikkére,

1.  megválasztja Ursula von der Leyent a Bizottság elnökének a 2019. november 1-től 2024. október 31-ig tartó időszakra;

2.  utasítja elnökét, hogy kérje fel a Tanácsot és Ursula von der Leyent, hogy közös megegyezéssel tegyenek javaslatot a Bizottság tagjaivá kinevezni kívánt jelöltek személyére;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak és a Bizottság megválasztott elnökének.

(1) HL L 179I., 2019.7.3., 2. o.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 13.Jogi nyilatkozat