Indekss 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 115kWORD 42k
Otrdiena, 2019. gada 16. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana
P9_TA(2019)0002

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. jūlija lēmums par Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu (2019/2041(INS))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 7. punkta pirmo daļu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Lisabonas līgumu pieņēmušās starpvaldību konferences nobeiguma aktam pievienoto Deklarāciju Nr. 11,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 2. jūlija Lēmumu (ES) 2019/1136(1), ar kuru Ursula von der Leyen tika izvirzīta par Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāti,

–  ņemot vērā 2019. gada 16. jūlija plenārsēdē Ursula von der Leyen sniegto paziņojumu un iepazīstināšanu ar savām politiskajām pamatnostādnēm,

–  ņemot vērā Reglamenta 124. pantu,

1.  ievēl Ursula von der Leyen Komisijas priekšsēdētājas amatā uz pilnvaru termiņu no 2019. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim;

2.  uzdod priekšsēdētājam aicināt Padomi un Ursula von der Leyen savstarpēji vienoties, lai izvirzītu kandidātus komisāru amatiem;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropadomei, Padomei un jaunievēlētajai Komisijas priekšsēdētājai.

(1) OV L 179, 3.7.2019., 2. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. septembrisJuridisks paziņojums