Indeks 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 119kWORD 43k
Wtorek, 16 lipca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wybór przewodniczącego Komisji
P9_TA(2019)0002

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji (2019/2041(INS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 17 ust. 7 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając deklarację nr 11 załączoną do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat Lizboński,

–  uwzględniając decyzję Rady Europejskiej (UE) 2019/1136 z dnia 2 lipca 2019 r.(1), wysuwającą kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji,

–  uwzględniając oświadczenie i przedstawienie założeń politycznych Ursuli von der Leyen na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 lipca 2019 r.,

–  uwzględniając art. 124 Regulaminu,

1.  dokonuje wyboru Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji na kadencję trwającą od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2024 r.;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do zwrócenia się do Rady i Ursuli von der Leyen o przedstawienie za wspólnym porozumieniem osób, które proponują mianować członkami Komisji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej i Radzie oraz wybranej przewodniczącej Komisji.

(1) Dz.U. L 179I z 3.7.2019, s. 2.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2019Informacja prawna