Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2730(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0006/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0007

Prijaté texty
PDF 134kWORD 48k
Štvrtok, 18. júla 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia vo Venezuele
P9_TA(2019)0007RC-B9-0006/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júla 2019 o situácii vo Venezuele (2019/2730(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(6), z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(7), z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(8), z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(9), z 31. januára 2019 o situácii vo Venezuele(10) a z 28. marca 2019 o núdzovej situácii vo Venezuele(11),

–  so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o Venezuele zo 4. júla 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) o Venezuele z 10. januára 2019, 26. januára 2019, 24. februára 2019, 28. marca 2019, 4. apríla 2019, 30. apríla 2019, 18. júna 2019 a 16. júla 2019,

–  so zreteľom na správu Organizácie amerických štátov (OAŠ) o venezuelských migrantoch a utečencoch z 8. marca 2019,

–  so zreteľom na štvrté medzinárodné technické stretnutie v rámci procesu z Quita, ktoré sa uskutočnilo v Buenos Aires 4. a 5. júla 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 30. apríla 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie Limskej skupiny z 3. mája 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie o situácii vo Venezuele vydané 3. júna 2019 v rámci spoločného zasadnutia medzinárodnej kontaktnej skupiny a Limskej skupiny,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1656 zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele(12) a ktorým sa do 14. novembra 2019 obnovujú v súčasnosti platné cielené reštriktívne opatrenia,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

–  so zreteľom na ústavu Venezuely,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v rokoch 2018 a 2019 sa politická, hospodárska, inštitucionálna, sociálna a viacrozmerná humanitárna kríza výrazne zhoršila; keďže zvýšený nedostatok liekov a potravín, rozsiahle porušovanie ľudských práv, hyperinflácia, politický útlak, korupcia a násilie ohrozujú životy ľudí a nútia ich k opusteniu krajiny;

B.  keďže 19. až 21. júna 2019 bola na návšteve krajiny vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelelet; keďže naliehavo vyzvala venezuelskú de facto vládu, aby okamžite prijala konkrétne opatrenia na zastavenie a nápravu závažných porušení ľudských práv, ktoré boli v krajine zaznamenané; keďže sa tiež uznalo, že za viac ako desať rokov Venezuela prijala a implementovala súbor právnych predpisov, politík a postupov, ktoré obmedzili demokratický priestor, oslabili verejné inštitúcie a ovplyvnili nezávislosť súdnictva;

C.  keďže viac ako 7 miliónov ľudí vo Venezuele potrebuje humanitárnu pomoc; keďže Madurova de facto vláda porušuje právo na výživu vrátane povinnosti štátu zabezpečiť, aby obyvateľstvo nehladovalo; keďže podľa OSN je 3,7 milióna Venezuelčanov podvyživených, čo je obzvlášť škodlivé pre deti a tehotné ženy; keďže 94 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby a 62 % v extrémnej chudobe; keďže 70 % detí nenavštevuje školu; keďže niektoré ženy sú nútené poskytovať sexuálne služby výmenou za potraviny a opakovane vystavované násiliu;

D.  keďže stav zdravotnej starostlivosti v krajine je zúfalý, pretože nemocnice trpia nedostatkom personálu, vybavenia, liekov a elektriny, čo viedlo od novembra 2018 do februára 2019 k najmenej 1 557 úmrtiam; keďže v štyroch najväčších mestách Venezuely vrátane Caracasu chýba 60 až 100 % základných liekov; keďže úmrtnosť matiek vzrástla a mnohé ženy museli opustiť krajinu, aby porodili;

E.  keďže viac ako 3,4 milióna Venezuelčanov muselo z krajiny utiecť; keďže celkový počet Venezuelčanov nútených migrovať prekročí do konca roka 2019 päť miliónov, čo bude druhá najväčšia migračná a utečenecká kríza na svete; keďže tento migračný prúd vyvíja mimoriadny tlak na susedné krajiny, ale čoraz viac aj na Európsku úniu a územia členských štátov EÚ v Karibiku;

F.  keďže podľa UNHRC počas bezpečnostných operácií vo Venezuele bolo v uplynulom roku a pol mimosúdne usmrtených takmer 7 000 ľudí; keďže de facto orgány využívajú FAES (špeciálna zásahová jednotka Bolívarovskej štátnej polície) a iné bezpečnostné sily ako súčasť svojej politiky sociálnej kontroly; keďže rodinám osôb, ktoré boli počas protestov mimosúdne popravené, sa naďalej bráni v uplatňovaní ich práv na pravdu, spravodlivosť a odškodnenie;

G.  keďže režim využíva mučenie ako systémový nástroj na zastrašovanie a odrádzanie protestujúcich, a tým vytvára atmosféru teroru; keďže v správe Rady OSN pre ľudské práva sa zistilo, že bezpečnostné a spravodajské služby, najmä SEBIN (Bolívarovská spravodajská služba) a DGCIM (Generálne riaditeľstvo vojenskej kontrarozviedky), sa bežne uchyľujú k takýmto praktikám; keďže politickí väzni vo Venezuele sú mučení a mnohí z nich sa v súčasnosti nachádzajú sa v izolácii bez možnosti kontaktovať svojich právnikov a rodinných príslušníkov, ktorí sa obávajú o ich životy a fyzickú integritu;

H.  keďže 22 poslancov vrátane predsedu Národného zhromaždenia bolo zbavených poslaneckej imunity; keďže dvaja poslanci sú zadržiavaní a 16 buď požiadalo o ochranu na veľvyslanectvách, opustilo krajinu, alebo sa skrýva;

I.  keďže pôvodní obyvatelia sú vystavení násilným a trestným činom; keďže 63 príslušníkov komunít pôvodných obyvateľov bolo svojvoľne zadržaných a mučených, 7 zomrelo a viac ako 23 bolo zranených a muselo cestovať na ošetrenie do nemocníc mimo krajiny;

J.  keďže baníctvo a ťažba ropy, najmä v odľahlých regiónoch a regiónoch bohatých na biodiverzitu, ohrozujú živobytie menšín, ako sú domorodé a černošské spoločenstvá, ktoré čelia drastickému násiliu a vysídľovaniu zo strany vojenských síl, organizovaných zločineckých skupín a ozbrojených skupín, ak týmto činnostiam odporujú a snažia sa získať späť svoje práva;

K.  keďže kapitán námorníctva Rafael Acosta Arévalo, ktorý bol zatknutý a mučený pre údajnú prípravu atentátu na Nicolása Madura, zomrel 29. júna 2019 vo väzbe; keďže de facto orgány zadržali a nezákonne ukrývali po dobu 11 dní jeho pozostatky pred ich pochovaním, pričom nerešpektovali základné práva jeho rodiny a túžbu trúchliť nad zosnulým;

L.  keďže 2. júla 2019 16-ročný venezuelský chlapec Rufo Chacón prišiel o zrak na protestnej akcii proti nedostatku plynu na verenie, keď ho príslušníci polície postrelili do tváre;

M.  keďže EÚ v reakcii na krízu zmobilizovala 117,6 milióna EUR na núdzovú a rozvojovú pomoc, pričom spolupracovala so zraniteľnými skupinami obyvateľstva vo Venezuele (60 % finančných prostriedkov) i v susedných krajinách (40 % finančných prostriedkov); keďže podpora, ktorú OSN doteraz získala pre svoj regionálny plán reakcie na situáciu utečencov a migrantov, predstavuje len približne 22 % z celkovej požadovanej sumy (159 miliónov USD, pričom vo svojej výzve žiadala o poskytnutie 738 miliónov USD);

1.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad vážnym núdzovým stavom vo Venezuele, ktorý vážne ohrozuje životy jej občanov;

2.  opätovne vyjadruje plnú podporu legitímnemu dočasnému prezidentovi Juanovi Guaidóovi a národnému zhromaždeniu, ktoré je legitímnym demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba obnoviť a rešpektovať vrátane výsad a bezpečnosti jeho členov; odsudzuje, že 22 poslancov bolo zbavených poslaneckej imunity a dvaja boli uväznení; opakuje, že je znepokojený nelegitímnosťou prezidentských volieb z mája 2018;

3.  odsudzuje tvrdé represie a násilie, ktoré viedli k zabíjaniu a stratám na životoch; vyjadruje solidaritu s venezuelským ľudom a úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí;

4.  zdôrazňuje v súlade so správou vysokej komisárky OSN pre ľudské práva pani Bacheletovej zodpovednosť Nicolása Madura, ako aj ozbrojených a spravodajských síl v službách jeho nelegitímneho režimu za svojvoľné používanie násilia s cieľom potlačiť proces prechodu k demokracii a obnovu právneho štátu vo Venezuele; odsudzuje používanie, za akýchkoľvek okolností, svojvoľného zadržiavania, mučenia a mimosúdneho zabíjania, ktoré je zakázané podľa medzinárodných dohovorov vrátane tých, ktorých je Venezuela signatárom;

5.  odsudzuje v súlade so správou komisárky OSN pre ľudské práva pani Bacheletovej násilie zo strany príslušníkov orgánov presadzovania práva a brutálne represálie zo strany bezpečnostných síl; požaduje vytvorenie nestranného a nezávislého vnútroštátneho mechanizmu s podporou medzinárodného spoločenstva na vyšetrenie mimosúdnych popráv vykonaných počas bezpečnostných operácií, aby sa zabezpečilo, že príslušné osoby ponesú za svoje činy zodpovednosť a rodinám obetí bude poskytnuté odškodné a ochrana pred zastrašovaním a represáliami;

6.  naliehavo žiada, aby bola zaručená dostupnosť a prístupnosť potravín, liekov a služieb zdravotnej starostlivosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať starostlivosti o matky a deti; vyzýva venezuelské de facto orgány, aby zabezpečili distribúciu humanitárnej pomoci celému obyvateľstvu bez akejkoľvek politickej zaujatosti;

7.  zdôrazňuje potrebu ukončiť, verejne odsúdiť a potrestať všetky činy prenasledovania a selektívnej represie z politických dôvodov a predchádzať im; požaduje prepustenie všetkých osôb, ktoré boli svojvoľne zbavené slobody;

8.  pripomína, že akékoľvek zastrašovanie a útoky proti pôvodným obyvateľom vrátane vodcov sa musia zastaviť, a že orgány by mali zabezpečiť ich ochranu a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu ich individuálnych a kolektívnych práv vrátane práva na pôdu;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné prestať sa zapájať do megaprojektov pri hľadaní zdrojov príjmu s cieľom prekonať hospodársku krízu, pretože tieto projekty poškodzujú životné prostredie a klímu a ohrozujú živobytie miestnych komunít; vyzýva na bezpodmienečnú ochranu domorodých a černošských obyvateľov v odľahlých oblastiach, ktorí chránia životné prostredie pred činnosťami, ako je ťažba zlata v oblasti Arco Minero del Orinoco vo Venezuele;

10.  upozorňuje na čoraz vážnejšiu migračnú krízu v celom regióne a oceňuje úsilie a solidaritu, ktoré preukázali susedné krajiny, najmä Kolumbia, Ekvádor a Peru; žiada Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s týmito krajinami, a to nielen poskytovaním humanitárnej pomoci, ale aj zabezpečovaním väčšieho množstva zdrojov a prostredníctvom rozvojovej politiky;

11.  opätovne potvrdzuje, že mierové, demokratické a inkluzívne riešenie je jediným udržateľným východiskom zo súčasnej patovej politickej situácie a vážnej sociálnej a humanitárnej krízy, ktorú vyvolala; poukazuje na to, že prebiehajúci dialóg musí vziať do úvahy plán prijatý v Národnom zhromaždení Venezuely; podporuje prebiehajúci proces, ktorý sprostredkúva Nórsko, a víta dohodu oboch strán zapojiť sa do dialógu o mieri; zdôrazňuje, že na to, aby bol sprostredkovací proces úspešný, by sa mali prijať minimálne opatrenia na budovanie dôvery; trvá na tom, že výlučným cieľom dialógu musí byť vytvorenie podmienok vedúcich k slobodným, transparentným a dôveryhodným prezidentským voľbám na základe pevne stanoveného harmonogramu a zabezpečenie spravodlivých podmienok pre všetkých aktérov, transparentnosti a prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov;

12.  vyzýva Radu, aby uvalila ďalšie sankcie na de facto štátne orgány za porušovanie ľudských práv a represie; domnieva sa, že orgány EÚ musia obmedziť pohyb dotknutých osôb, zmraziť ich aktíva a víza, ako aj ich najbližších príbuzných;

13.  žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“), aby viedla politiku EÚ, pokiaľ ide o situáciu vo Venezuele, pokračovala v spolupráci s kontaktnou skupinou a s demokratickými krajinami regiónu, ktoré zastupuje Limská skupina;

14.  opätovne pripomína, že plne podporuje vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „MTS“) týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským režimom; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa zapojili do iniciatívy niekoľkých zmluvných štátov MTS, ktorej cieľom je vyšetriť trestné činy proti ľudskosti, ktoré spáchala Madurova vláda, a brať zodpovedné osoby na zodpovednosť;

15.  podporuje iniciatívu na zriadenie vyšetrovacej komisie s UNHRC s cieľom určiť jednotlivé zodpovednosti pri systematickom porušovaní ľudských práv vo Venezuele;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.
(5) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.
(6) Ú. v. EÚ C 463, 21.12.2018, s. 61.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2019)0061.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2019)0327.
(12) Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 10.

Posledná úprava: 8. októbra 2019Právne oznámenie