Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0810(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0008/2019

Teksty złożone :

A9-0008/2019

Debaty :

PV 17/09/2019 - 3
CRE 17/09/2019 - 3

Głosowanie :

PV 17/09/2019 - 6.1

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0008

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 48k
Wtorek, 17 września 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Mianowanie prezesa Europejskiego Banku Centralnego - kandydatka: Christine Lagarde
P9_TA-PROV(2019)0008A9-0008/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Rady z 9 lipca 2019 r.(1),

–  uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0048/2019),

–  uwzględniając art. 130 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0008/2019),

A.  mając na uwadze, że pismem z 16 lipca 2019 r. Rada Europejska zasięgnęła opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Christine Lagarde na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat ze skutkiem od 1 listopada 2019 r.;

B.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego oceniła kwalifikacje kandydatki, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w świetle potrzeby zapewnienia pełnej niezależności EBC zgodnie z art. 130 tego traktatu; mając na uwadze, że w procesie oceny komisja otrzymała życiorys kandydatki oraz odpowiedzi na pytania ujęte w przesłanym jej kwestionariuszu;

C.  mając na uwadze, że komisja przeprowadziła następnie 4 września 2019 r. dwuipółgodzinne wysłuchanie kandydatki, która wygłosiła oświadczenie wstępne i odpowiedziała na pytania członków komisji;

1.  wydaje przychylną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Christine Lagarde na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 235 z 12.7.2019, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna