Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0810(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0008/2019

Predkladané texty :

A9-0008/2019

Rozpravy :

PV 17/09/2019 - 3
CRE 17/09/2019 - 3

Hlasovanie :

PV 17/09/2019 - 6.1

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0008

Prijaté texty
PDF 129kWORD 42k
Utorok, 17. septembra 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Vymenovanie prezidentky Európskej centrálnej banky – kandidátka: Christine Lagarde
P9_TA-PROV(2019)0008A9-0008/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2019 o odporúčaní Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. júla 2019(1),

–  so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0048/2019),

–  so zreteľom na článok 130 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0008/2019),

A.  keďže prostredníctvom listu zo 16. júla 2019 Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Christine Lagardovej za prezidentku Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. novembra 2019;

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci následne posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a požiadavku úplnej nezávislosti ECB podľa článku 130 ZFEÚ; keďže v rámci tohto posúdenia výbor dostal od kandidátky životopis a jej odpovede na písomné otázky, ktoré jej boli odoslané;

C.  keďže výbor následne usporiadal 4. septembra 2019 dva a polhodinové vypočutie kandidátky, počas ktorého kandidátka predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výboru;

1.  súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať Christine Lagardovú za prezidentku Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 235, 12.7.2019, s. 1.

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne oznámenie