Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0806(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0003/2019

Predkladané texty :

A9-0003/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0010

Prijaté texty
PDF 120kWORD 42k
Utorok, 17. septembra 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku *
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07290/2019),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0154/2019),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0003/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne oznámenie